על המשמעות

#266 Dave Rubin - Israel, Jewish Identity and the Case for Gay Marriage

July 08, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 266
#266 Dave Rubin - Israel, Jewish Identity and the Case for Gay Marriage
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#266 Dave Rubin - Israel, Jewish Identity and the Case for Gay Marriage
Jul 08, 2022 Season 1 Episode 266
תמיר דורטל
Dave Rubin Doesn't Hold Back: His Real Thoughts on Surrogacy, Liberalism and Israel

On this episode of "On Meaning" Tamir Dortal speaks with host of The Rubin Report Dave Rubin for a Q&A session like you've never heard before. Dave opens up about surrogacy, Israel, moving from the Left to the Right and what Judaism means to him. In this candid  sit-down, Dave openly tackles tough questions others tend to shy away from.

To view the list of recommendations


קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
Dave Rubin Doesn't Hold Back: His Real Thoughts on Surrogacy, Liberalism and Israel

On this episode of "On Meaning" Tamir Dortal speaks with host of The Rubin Report Dave Rubin for a Q&A session like you've never heard before. Dave opens up about surrogacy, Israel, moving from the Left to the Right and what Judaism means to him. In this candid  sit-down, Dave openly tackles tough questions others tend to shy away from.

To view the list of recommendations


קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:15,800
‏hello and today on on meaning podcast i am tamir dotal and i'm interviewing dave rubin on gay marriage about israel and jewish identity about what led him from the left to the right.

2
00:00:15,800 --> 00:00:31,080
‏what is classical liberalism all about ולמאזיננו בעברית תעלה גרסה של הוידאו עם כתוביות מלאות בעברית בערוץ היוטיוב שלנו ומי שרוצה לתרום לצורך הפקת הכתוביות שלו את הרבה מאוד כסף יכול לעזור באהבה תודה רבה.

3
00:00:33,280 --> 00:00:36,960
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.

4
00:00:36,960 --> 00:00:39,960
בערוץ יפוליטי

5
00:01:06,960 --> 00:01:11,360
אז ננסה לעשות קצת ספקים של שוורמה וחומוס, בואו נראה מה שאני יכול לעשות הנה.

6
00:01:12,560 --> 00:01:14,560
כמה זה היה זה שהעוד פעם שאתה היית בישראל?

7
00:01:14,560 --> 00:01:19,960
אני הייתי בישראל, העוד פעם זה היה בעוד 5 שנים.

8
00:01:19,960 --> 00:01:26,560
אני עשיתי דבר בחבימה בתל אביב, על נו-טק,

9
00:01:26,560 --> 00:01:30,160
ואז אני חזרתי כמעט 10 יום, זה היה ממש יפה.

10
00:01:30,160 --> 00:01:32,960
לפני זה, אני הייתי שם בעוד 3 או 4 שנים לפני...

11
00:01:32,960 --> 00:01:37,560
אמא שלי, אני נכנסתי להתגובה בישראל, אבא שלי נכנסתי להתגובה בישראל.

12
00:01:37,560 --> 00:01:39,560
איזה תודה.

13
00:01:39,560 --> 00:01:43,760
הם נגמרו בבית הרבה, ביפו,

14
00:01:43,760 --> 00:01:47,360
יש איזה גדול, זה כמו קטע מהממשלה העות'מאנית.

15
00:01:47,360 --> 00:01:51,560
אני מזכיר מה... קליף, אני חושב שזה נקרא קליף, אתה יכול לדעת?

16
00:01:52,360 --> 00:01:52,960
אולי.

17
00:01:52,960 --> 00:01:57,760
אתה יכול לדעת, עם האקסנט האמריקאי שלך, אני לא יכול להגיד איך נקרא את המקום.

18
00:01:57,760 --> 00:01:59,360
קליף, משהו כזה.

19
00:01:59,360 --> 00:02:02,960
אבל זה נכון במים, בבית הרבה, באמת יפה.

20
00:02:02,960 --> 00:02:08,360
ואז בעצם, כשהייתי מלך בישראל ב-1997, כשהייתי יוניברסיטאי בקולגה,

21
00:02:08,360 --> 00:02:10,560
הלכתי לאוניברסיטת בן גוריין בברשבה.

22
00:02:10,560 --> 00:02:12,760
אז אני הייתי כמעט 5 פעמים, אני חושב.

23
00:02:12,760 --> 00:02:16,960
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על משהו שזה לא כל כך פרובנציאלי.

24
00:02:16,960 --> 00:02:18,760
מה שאני רוצה באמת לשאול אותך,

25
00:02:18,760 --> 00:02:21,760
מה שעשה לך להתגובה מהצד הלאה לצד הרבה,

26
00:02:21,760 --> 00:02:29,760
וכאילו, אתה מדבר על הזמן שאתה היית לצד הלאה, שאתה היית רק ליברלי או ליבריטריאלי.

27
00:02:29,760 --> 00:02:33,560
אבל התהליך שלך החלטה על הדברים,

28
00:02:33,560 --> 00:02:39,960
או הלכת לצד הלאה כל כך לצד האקסטרום שאתה צריך להיות על הצד הלאה?

29
00:02:39,960 --> 00:02:41,960
כן, זה היה קצת בלתי, בעצם.

30
00:02:41,960 --> 00:02:43,960
אתה יודע, גרתי בניו יורק,

31
00:02:43,960 --> 00:02:47,160
במקום ליברלי אמריקאי,

32
00:02:47,160 --> 00:02:52,360
אבל לא במקום ליברלי במידה שאנחנו משתמשים בשפה ליברלית ב-2022,

33
00:02:52,360 --> 00:02:54,360
אבל במקום ליברלי במידה שהשפה הייתה משתמשה.

34
00:02:54,360 --> 00:02:58,360
זאת אומרת, ג'ון F. קנדי ג'וניארד היה דמוקרט וליברלי,

35
00:02:58,360 --> 00:03:00,360
וכמובן, הלילה הכי מוזמנת שלו,

36
00:03:00,360 --> 00:03:02,360
תשאל לא מה שהמדינה יכולה לעשות לך,

37
00:03:02,360 --> 00:03:03,960
תשאל מה שאתה יכול לעשות למדינה שלך.

38
00:03:03,960 --> 00:03:05,160
זו הייתה פרנציפה ליברלית.

39
00:03:05,160 --> 00:03:07,360
ג'ון F. קנדי גם רצה להחליט תקסים,

40
00:03:07,360 --> 00:03:18,360
הוא רצה דמוקרטיה גדולה, אבל הוא רצה להחליט תקסים דמוקרטיים, והוא היה ליברלי, אד קוץ', הוא היה יהודי, בגלל זה, והוא היה ספורטר ישראלי גדול, הוא היה ממלך ניו יורק,

41
00:03:18,360 --> 00:03:21,360
הוא היה ליברלי, דניאל פטריק מויניהן,

42
00:03:21,360 --> 00:03:25,360
שאני באמת ראיתי בבנגוריאן אוניברסיטה, בבר-שבע, בואי נגיד.

43
00:03:25,360 --> 00:03:27,360
הוא בא ועושה קצת דבר שם.

44
00:03:27,360 --> 00:03:29,360
הוא היה סנטור שלי בניו יורק בזה,

45
00:03:29,360 --> 00:03:32,360
אבל אני ראיתי הם כל הדרך במקום לבד של ישראל,

46
00:03:32,360 --> 00:03:38,360
הוא היה ליברלי, אבל השפעה ליברלי, ליברלי, שבאמת זאת הייתה,

47
00:03:38,360 --> 00:03:43,360
אתה יודע, איזשהו מערכת של מדינות מסוימות, אבל המדינות יכולה לעשות עבודות מסוימות,

48
00:03:43,360 --> 00:03:50,360
עבודה אינדיבידואלית, איכותי לכל, חברת חשובה, דיאלוג חדש, כל אלו הדברים,

49
00:03:50,360 --> 00:03:52,360
זה מה שהמדינות הליברלית עשיתה.

50
00:03:52,360 --> 00:04:02,360
הליברליזם, או אנשים שקוראים את עצמם ליברלי ב-2022 מבחינה אמריקאית, הם באמת לא ליברליים,

51
00:04:02,360 --> 00:04:09,360
הפרוגרסים ב-2022, שאני אומר שהם הולכים ללמוד מדינתית, הם לא ליברליים,

52
00:04:09,360 --> 00:04:11,360
הם נגד הליברליזם, הם אותוריטריים,

53
00:04:11,360 --> 00:04:13,360
הם חושבים שהממשלה צריכה למנהל כל מה,

54
00:04:13,360 --> 00:04:17,360
הם חושבים בשפעות, ובמיוחד בשפעות סנטרליזטית.

55
00:04:17,360 --> 00:04:22,360
אז היו כמה דברים שקרו לי בקורס של שנים שהם נגמרו לי.

56
00:04:22,360 --> 00:04:25,360
המון שאתם יודעים על זה,

57
00:04:25,360 --> 00:04:30,360
אני עושה פרוגרסה עם לארי אלדר, שהוא רדיו-קונסרבטיבי פה באמריקה,

58
00:04:30,360 --> 00:04:32,360
הוא עושה את זה עד 30 שנים,

59
00:04:32,360 --> 00:04:35,360
הוא נגמר לבלאק, ואנחנו התחלנו לדבר על רעיון סיסטמי,

60
00:04:35,360 --> 00:04:38,360
והוא באמת נגמר לי עם חקרות,

61
00:04:38,360 --> 00:04:40,360
כולם ראו את זה, זה נראה מיליון פעמים,

62
00:04:40,360 --> 00:04:44,360
ואתם יודעים, בלאק קונסרבטיבי נגמר ליבטארד, וכל זה.

63
00:04:44,360 --> 00:04:49,360
ואתם יודעים, אני חושב שהחלק הטוב שלי בזה,

64
00:04:49,360 --> 00:04:54,360
עדיין כשהוא בטוח היה יותר נגמר כדי להיכנס לדבר הזה,

65
00:04:54,360 --> 00:04:56,360
והיה יותר חקרות בידיו שלו,

66
00:04:56,360 --> 00:04:59,360
אתם יודעים, אני נגמר לבלאק, אני שומע אותו,

67
00:04:59,360 --> 00:05:01,360
ואז התחלתי לתקדם את איזה דברים,

68
00:05:01,360 --> 00:05:03,360
אז התחלתי לדבר עם אנשים אחרים על יד,

69
00:05:03,360 --> 00:05:07,360
נגמר, בן שפירו, ודניס פרגר, וגלן בק, וקצת אנשים אחרים.

70
00:05:07,360 --> 00:05:09,360
אבל אתם באמת מיוחדים,

71
00:05:09,360 --> 00:05:12,360
בגלל שיש לכם חברים כמו בן שפירו, או כמו דניס פרגר,

72
00:05:12,360 --> 00:05:14,360
אתם יכולים להגיד להם,

73
00:05:14,360 --> 00:05:18,360
ולשאול להם, אני חושב על זה,

74
00:05:18,360 --> 00:05:19,360
בואו נדבר.

75
00:05:19,360 --> 00:05:22,360
אני באמת מנסה לדבר עם החלק הקטן ברחוב,

76
00:05:22,360 --> 00:05:27,360
ולהגיד לו איך להחליט את חברים שלו מפה,

77
00:05:27,360 --> 00:05:31,360
או אם הוא כבר חושב על ליברליזם,

78
00:05:31,360 --> 00:05:34,360
מה הוא יכול לעשות כדי ללמוד יותר,

79
00:05:34,360 --> 00:05:36,360
וכדי להיות, אתם יודעים,

80
00:05:36,360 --> 00:05:42,360
סולידים ומתנגדים ככה כשאחד רוצה להיות דעתו על החיים.

81
00:05:42,360 --> 00:05:45,360
זה מעניין, כי אני חושב על זה כבר כבוד,

82
00:05:45,360 --> 00:05:48,360
כי אני כבוד לא רק לעשות מה שאני רוצה לחיים,

83
00:05:48,360 --> 00:05:52,360
ולהבין אנשים שאני רוצה להגיד להם,

84
00:05:52,360 --> 00:05:53,360
וכמובן הם אומרים כן.

85
00:05:53,360 --> 00:05:55,360
אבל בזמן האחרון,

86
00:05:55,360 --> 00:05:57,360
זה עכשיו חמש או שש שנים,

87
00:05:57,360 --> 00:06:02,360
כשאני קורא לבן שפירו, או לדניס פרגר, או גלן בק, או כמה אנשים אחרים,

88
00:06:02,360 --> 00:06:04,360
אנחנו לא היינו חברים בזמן.

89
00:06:04,360 --> 00:06:06,360
אני הייתי מבינים אותם בשבילי,

90
00:06:06,360 --> 00:06:08,360
ואומרים להם, היי, אני מפחד לעבור אתכם,

91
00:06:08,360 --> 00:06:10,360
אבל זה לא היה כאילו, היי, איך עושים, חברים,

92
00:06:10,360 --> 00:06:12,360
בואו נשיאלים ונשיאלים לבין אחר,

93
00:06:12,360 --> 00:06:14,360
זה היה באמת מאוד נחמד מזה,

94
00:06:14,360 --> 00:06:16,360
אבל בקורס הזמן, אני חושב שמה שקרה,

95
00:06:16,360 --> 00:06:18,360
זה שאני התחלתי לדבר עם האנשים האלה,

96
00:06:18,360 --> 00:06:20,360
וכשאני התחלתי לדבר עם הם,

97
00:06:20,360 --> 00:06:22,360
אתם יודעים, אני הייתי אמר שהם היו מגעים,

98
00:06:22,360 --> 00:06:24,360
והם היו רסיסטים, והם היו הומופובים,

99
00:06:24,360 --> 00:06:25,360
וכל האחרון מהמדע,

100
00:06:25,360 --> 00:06:35,360
ואני התחלתי להבין, שלא רק הם לא כאילו זה, אבל הם חשבו את הציבורים שלהם עד יום טוב, הם היו מוותנים לגבי להתאר,

101
00:06:35,360 --> 00:06:39,360
וגם אם בזאת, אני עדיין הייתי קצת יותר ליברלי,

102
00:06:39,360 --> 00:06:42,360
אני הייתי עדיין קצת יותר ליברלי, ואני לא חושב את עצמי,

103
00:06:42,360 --> 00:06:48,360
אני בטח לא בצד הלאה, ואני חושב שאני קצת חושב על רגלית ליברליזם,

104
00:06:48,360 --> 00:06:50,360
אמנם אנחנו לא חיים במדינה 1700,

105
00:06:50,360 --> 00:06:51,360
של ליברליזם?

106
00:06:51,360 --> 00:06:52,360
כן.

107
00:06:52,360 --> 00:06:54,360
של ליברליזם או ליברליזם, אתה מגיע?

108
00:06:54,360 --> 00:06:58,360
נכון, אני מגיע, אפילו אם אני מדבר על דון ברן,

109
00:06:58,360 --> 00:07:02,360
הספר הראשון שלי, דון ברן, הוא מגיע לספר של ליברליזם קלסטי,

110
00:07:02,360 --> 00:07:04,360
זה לא שזה קטן קטן של דעות,

111
00:07:04,360 --> 00:07:10,360
זה שזה יש לו חלוקה, והחלוקה היא התנגד, והמדעים הפרוגרסים היו באמת משתמשים בזה.

112
00:07:10,360 --> 00:07:14,360
אבל בעצם, אני התחלתי לחשב עם האנשים האלה,

113
00:07:14,360 --> 00:07:18,360
אני חשב שיהיו חשבים ומתעניינים, ומודרניים בשפירות ובשבילי,

114
00:07:18,360 --> 00:07:24,360
ואז התחלתי ללכת לספרים כאלה יותר, ואני חשב שהאנשים יהיו יותר טובים,

115
00:07:24,360 --> 00:07:27,360
והדעות יהיו יותר טובים, זה מה שהגיע לי כאן.

116
00:07:27,360 --> 00:07:29,360
אבל התנגדים שלך החלטו?

117
00:07:29,360 --> 00:07:34,360
אני באמת מבין את השאלה שלי, התנגדים שלך החלטו?

118
00:07:34,360 --> 00:07:39,360
או הליברליזם פשוט הלכה לא נכון, ולאקסטרום?

119
00:07:39,360 --> 00:07:40,360
אז עוד פעם, זה היה בלתי, אני אגיד לך,

120
00:07:40,360 --> 00:07:44,360
יש שתי או שלושה דברים גדולים שהתנגדים שלי באמת חלטו עליהם,

121
00:07:44,360 --> 00:07:48,360
אז התנגדים שלי אקונומיותיים בהחלט חלטו עליהם.

122
00:07:48,360 --> 00:07:51,360
אני בטוח בתקופה הקונסרבטיבית הליברליאלית,

123
00:07:51,360 --> 00:07:54,360
על תקווים נגדיים, תקווים נגדיים,

124
00:07:54,360 --> 00:07:57,360
הממשלה לא עושה משהו טוב,

125
00:07:57,360 --> 00:07:58,360
כמו שאתם יכולים לדעתי,

126
00:07:58,360 --> 00:08:02,360
אני גם פגשתי את האקונומיסט הלגנדי, תומס סול,

127
00:08:02,360 --> 00:08:07,360
והוא כבר כותב על זה בעצם חמש דקות,

128
00:08:07,360 --> 00:08:11,360


שהממשלה הגדולות האלה לא עובדות,

129
00:08:11,360 --> 00:08:13,360
במיוחד מבחינה אמריקאית,

130
00:08:13,360 --> 00:08:14,360
אבל יש דברים,

131
00:08:14,360 --> 00:08:15,360
כשאנחנו מדברים על זה,

132
00:08:15,360 --> 00:08:17,360
אני מרגיש לדבר על פוליטיקה ישראלית גם,

133
00:08:17,360 --> 00:08:19,360
מבחינתי,

134
00:08:19,360 --> 00:08:21,360
אבל בממשלה קטנה,

135
00:08:21,360 --> 00:08:24,360
עם קבועה חומוגניסטית,

136
00:08:24,360 --> 00:08:27,360
יש איזשהו מיון שאתם יכולים להשתתף את הממשלה,

137
00:08:27,360 --> 00:08:29,360
לעשות דברים, אולי קצת יותר אפקטים,

138
00:08:29,360 --> 00:08:31,360
מאחורי ממשלה גדולה כאמריקה,

139
00:08:31,360 --> 00:08:32,360
אולי לא,

140
00:08:32,360 --> 00:08:34,360
ואני אשמח לשמוע את העניינים שלכם על זה.

141
00:08:34,360 --> 00:08:37,360
בעצם יש לנו 30% ערבים,

142
00:08:37,360 --> 00:08:40,360
שהם לא חומוגניסטים באמצעות היהודית,

143
00:08:40,360 --> 00:08:42,360
כמעט 70%,

144
00:08:42,360 --> 00:08:44,360
וגם בממשלה היהודית,

145
00:08:44,360 --> 00:08:46,360
יש שבועות,

146
00:08:46,360 --> 00:08:48,360
יש הארתורדוקסים,

147
00:08:48,360 --> 00:08:50,360
שעובדים בממשלה,

148
00:08:50,360 --> 00:08:53,360
ויש 50% או כך,

149
00:08:53,360 --> 00:08:55,360
של יהודים חומוגניסטים,

150
00:08:55,360 --> 00:08:58,360
שמוצאים את הטכנולוגיה,

151
00:08:58,360 --> 00:09:00,360
ומצווה את המדינה,

152
00:09:00,360 --> 00:09:02,360
וכל העבודה שצריך,

153
00:09:02,360 --> 00:09:04,360
כדי להשתתף בממשלה.

154
00:09:04,360 --> 00:09:06,360
ואני יודע שזה שורשת הרבה תנגד

155
00:09:06,360 --> 00:09:08,360
החומוגניסטים והארתורדוקסים,

156
00:09:08,360 --> 00:09:10,360
והארתורדוקסים ניסו לבחור יותר יד,

157
00:09:10,360 --> 00:09:12,360
וזה מיוחד את הממשלה,

158
00:09:12,360 --> 00:09:14,360
וכל זה.

159
00:09:14,360 --> 00:09:16,360
ועוד פעם, אני מרגיש לדבר על כל זה.

160
00:09:16,360 --> 00:09:18,360
אבל בצורה אמריקאית,

161
00:09:18,360 --> 00:09:20,360
הידיעה של הממשלה החומוגניסטית,

162
00:09:20,360 --> 00:09:22,360
זה לא עובד פשוט,

163
00:09:22,360 --> 00:09:24,360
זה קבל אנשים בפחות,

164
00:09:24,360 --> 00:09:26,360
בלי להחליט אותם מהפחות,

165
00:09:26,360 --> 00:09:28,360
וכל מה אחר.

166
00:09:28,360 --> 00:09:30,360
אז זה דבר אחד.

167
00:09:30,360 --> 00:09:32,360
אקונומיית, אני החלטתי להחליט יותר יד,

168
00:09:32,360 --> 00:09:34,360
כשאני התחלתי לראות את הדעות,

169
00:09:34,360 --> 00:09:36,360
ולהבין את האמצעות,

170
00:09:36,360 --> 00:09:38,360
אז זה היה דבר שחלטתי.

171
00:09:38,360 --> 00:09:40,360
מה זה דבר חשוב שלlightlak schools,

172
00:09:42,360 --> 00:09:44,360
את איקפורטיים שלי של לימרליזם,

173
00:09:44,360 --> 00:09:46,360
של Això Avilation below the Kenca.

174
00:09:46,360 --> 00:09:48,360
או לימור,

175
00:09:48,360 --> 00:09:50,360
או live-style,

176
00:09:50,360 --> 00:09:52,360
of facts,

177
00:09:52,360 --> 00:09:54,360
טוב,

178
00:09:54,360 --> 00:09:56,360
האמת היא שזה מאוד,

179
00:09:56,360 --> 00:09:58,360
זה רוצה להפנים את המישהו

180
00:09:58,360 --> 00:10:00,360
שמספר לו יותר ארגונים,

181
00:10:00,360 --> 00:10:02,360
מדברים במשהו מאוד נmber.

182
00:10:02,360 --> 00:10:04,360
במקום Hegel,

183
00:10:04,360 --> 00:10:06,360
מרק להוריד שהוא לא בע routines,

184
00:10:06,360 --> 00:10:09,360
קצת מה שחלטתי להחליט עליהם,

185
00:10:09,360 --> 00:10:11,360
אבל קצת מהמנהיגים של הליברליזם

186
00:10:11,360 --> 00:10:13,360
אני עכשיו רואה כניסיון מבחינת

187
00:10:13,360 --> 00:10:15,360
מבחינה קונסרבטית.

188
00:10:16,360 --> 00:10:18,360
אני שומע את התפקיד שלך

189
00:10:18,360 --> 00:10:20,360
בפעמים האחרונים

190
00:10:20,360 --> 00:10:22,360
כשאנחנו פרסמתם את האוויר הזה,

191
00:10:22,360 --> 00:10:24,360
ואחד הדברים הכי מעניינים

192
00:10:24,360 --> 00:10:26,360
שאתה אמרת, שאני זוכר,

193
00:10:26,360 --> 00:10:28,360
זה שכבוד שכניסים

194
00:10:28,360 --> 00:10:30,360
נותנים למדינות גאה,

195
00:10:30,360 --> 00:10:32,360
ולמינוריטים,

196
00:10:32,360 --> 00:10:34,360
ולכל מי שבאמת

197
00:10:34,360 --> 00:10:36,360
הייתם אקסקלודים,

198
00:10:36,360 --> 00:10:38,360
אז הם לא יודעים

199
00:10:38,360 --> 00:10:40,360
לבחין לדמוקרטים

200
00:10:40,360 --> 00:10:42,360
עדיין, ועכשיו

201
00:10:42,360 --> 00:10:44,360
הם רק אינדיבידואלים, והם יכולים

202
00:10:44,360 --> 00:10:46,360
לבחין מה שעושה

203
00:10:46,360 --> 00:10:48,360
הכי טובה להם כאינדיבידואלים,

204
00:10:48,360 --> 00:10:50,360
וכמובן, זה להיות

205
00:10:50,360 --> 00:10:52,360
ליברליאלי, או להיות

206
00:10:52,360 --> 00:10:54,360
למדינות קטנה, תפקיד יפה,

207
00:10:54,360 --> 00:10:56,360
עבודה טובה של הלואה.

208
00:10:56,360 --> 00:10:58,360
מה אתה חושב על מה

209
00:10:58,360 --> 00:11:00,360
שאתה אמרת?

210
00:11:00,360 --> 00:11:02,360
אני נכון עם עצמי, תודה שאתה

211
00:11:02,360 --> 00:11:04,360
נכון, כן, אני נכון עם מה שאני אמרתי.

212
00:11:04,360 --> 00:11:06,360
זו הידעה הבסיתית,

213
00:11:06,360 --> 00:11:08,360
שכל חברה,

214
00:11:08,360 --> 00:11:10,360
כל דמוקרטיה ליברלית הווסטרית

215
00:11:10,360 --> 00:11:12,360
צריכה ללחוץ על איכות

216
00:11:12,360 --> 00:11:14,360
לכל חברה שלהן,

217
00:11:14,360 --> 00:11:16,360
וזו הידעה הבסיתית,

218
00:11:16,360 --> 00:11:18,360
שאם אתה נולד

219
00:11:18,360 --> 00:11:20,360
במקום הזה, ואתה

220
00:11:20,360 --> 00:11:22,360
נולד בלגון, אתה צריך להתקשר

221
00:11:22,360 --> 00:11:24,360
בלגון. ליברליזם,

222
00:11:24,360 --> 00:11:26,360
במאות המערכות באמריקה, חייבת

223
00:11:26,360 --> 00:11:28,360
להעביר לכולם לאיכות, זאת אומרת,

224
00:11:28,360 --> 00:11:30,360
אנשים לא יכולים לבואת, ואז ליברלים,

225
00:11:30,360 --> 00:11:32,360
שהם נלחמו להעביר את האנשים ללחוץ.

226
00:11:32,360 --> 00:11:34,360
בנאדם היו קבוצים, ואז הם לא יכולים

227
00:11:34,360 --> 00:11:36,360
לבואת. זו הייתה תמיד ליברלים,

228
00:11:36,360 --> 00:11:38,360
הלפטים, שהם נלחמים

229
00:11:38,360 --> 00:11:40,360
על האיכות שלהם, לא רק ללא להיות קבוצים,

230
00:11:40,360 --> 00:11:42,360
אבל גם להביאת לבואת. התגובה לבית גאה,

231
00:11:42,360 --> 00:11:44,360
שאני רואה כמובן כמובן

232
00:11:44,360 --> 00:11:46,360
ששני גדולים יכולים להתקשר לאיזה קונטרקט שהם רוצים,

233
00:11:46,360 --> 00:11:48,360
זו הייתה ליברלים

234
00:11:48,360 --> 00:11:50,360
שהם נלחמים על זה. הבעיה היא, כמו שאתה

235
00:11:50,360 --> 00:11:52,360
פגשת, שאז כשאתה מגיע

236
00:11:52,360 --> 00:12:00,360
αναמצאתות הכליים, מה שאתה לא רוצה לעשות זה להשיג את הנפוק. אפני שאתה מגיע להכולים ואז שכל אחד עובר בהגאאן, אז זה לא כל אחד

237
00:12:00,360 --> 00:12:02,360
יתקפeless Song

238
00:12:02,360 --> 00:12:04,360
some people are born with great

239
00:12:04,360 --> 00:12:06,360
skills some people are born with a lot of money

240
00:12:06,360 --> 00:12:08,360
toward some people or more and some people are more

241
00:12:08,360 --> 00:12:10,360
מנטל דפק.

242
00:12:10,360 --> 00:12:12,360
איזה אנשים נולדים במשפחה נהדרת,

243
00:12:12,360 --> 00:12:14,360
שזה יביא להם את כל הדברים הנכונים.

244
00:12:14,360 --> 00:12:17,360
איזה אנשים נולדים לאלכוהולוגים או לבנים מגניבים.

245
00:12:17,360 --> 00:12:19,360
זה הכל מה ש...

246
00:12:19,360 --> 00:12:20,360
אני חושב שזה יידיש,

247
00:12:20,360 --> 00:12:22,360
מה שהגשטלט של החיים זה כל זה.

248
00:12:22,360 --> 00:12:24,360
זה פשוט המקום של החיים.

249
00:12:24,360 --> 00:12:26,360
אבל אם אתה יכול

250
00:12:26,360 --> 00:12:27,360
לתת את הכונות,

251
00:12:27,360 --> 00:12:28,360
כדי שאנשים יהיו יחדים,

252
00:12:28,360 --> 00:12:30,360
אז יש לך הצלחה ללחוץ על משהו יותר טוב.

253
00:12:30,360 --> 00:12:31,360
הבעיה היא,

254
00:12:31,360 --> 00:12:34,360
שאנחנו שחררנו למקום הזה,

255
00:12:34,360 --> 00:12:36,360
איפה האנשים שהם לוחצו על איכות,

256
00:12:36,360 --> 00:12:38,360
לא רצו להפסיק אותה,

257
00:12:38,360 --> 00:12:39,360
אחרי שהצלחה על איכות.

258
00:12:39,360 --> 00:12:41,360
אין אף אחד שזה חלק מגניב

259
00:12:41,360 --> 00:12:42,360
מהארה״ב,

260
00:12:42,360 --> 00:12:43,360
שזה חלק מגניב מהארה״ב,

261
00:12:43,360 --> 00:12:45,360
שזה לא נכון על יד הלוי.

262
00:12:45,360 --> 00:12:48,360
אבל אם אתה רוצה לחזיר בעולם,

263
00:12:48,360 --> 00:12:50,360
אתה תחזיר בעולם,

264
00:12:50,360 --> 00:12:52,360
וזה מה שהממשלה הפרוגרסיבית עושה.

265
00:12:52,360 --> 00:12:53,360
זה עושה...

266
00:12:53,360 --> 00:12:54,360
כאילו,

267
00:12:54,360 --> 00:12:56,360
קרב אינסופי

268
00:12:56,360 --> 00:12:57,360
ל...

269
00:12:57,360 --> 00:12:58,360
קרבים יותר,

270
00:12:58,360 --> 00:12:59,360
ל...

271
00:12:59,360 --> 00:13:00,360
אולי...

272
00:13:00,360 --> 00:13:02,360
פרוטסטים ברחובים.

273
00:13:02,360 --> 00:13:03,360
וראיתי

274
00:13:03,360 --> 00:13:06,360
שם uninternational book of children

275
00:13:06,360 --> 00:13:07,360
על המגניב בתוכה kysיות assistance את הילדים.

276
00:13:07,360 --> 00:13:08,360
אני חושב ש� devant אני שיר globally

277
00:13:08,360 --> 00:13:09,360
שאני חושב שבהם

278
00:13:09,360 --> 00:13:09,360
תאנשים למשאלות אותה

279
00:13:09,360 --> 00:13:10,360
'm 1946

280
00:13:10,360 --> 00:13:12,360
מתוכי אישיות

281
00:13:12,360 --> 00:13:13,360
לתאר אלי,

282
00:13:13,360 --> 00:13:14,360
לדווקץ,

283
00:13:14,360 --> 00:13:15,360
לשותף

284
00:13:15,360 --> 00:13:17,360
למישהו כפן היום.

285
00:13:17,360 --> 00:13:18,360
התפוצחות,

286
00:13:18,360 --> 00:13:19,360
זה נותן

287
00:13:19,360 --> 00:13:20,360
מהמאוחד

288
00:13:20,360 --> 00:13:21,360
של

289
00:13:21,360 --> 00:13:22,360
כל מה

290
00:13:22,360 --> 00:13:22,360
ואני חושב

291
00:13:22,360 --> 00:13:23,360
שהמצלמה בהפכה

292
00:13:23,360 --> 00:13:24,360
תפלא

293
00:13:24,360 --> 00:13:25,360
decorating

294
00:13:25,360 --> 00:13:26,360
להיות חSmall

295
00:13:26,360 --> 00:13:27,360
...

296
00:13:27,360 --> 00:13:26,360
sitä מאוד jack

297
00:13:26,360 --> 00:13:32,360
זה מאוד פשוט להחליט את השאלה. זה מאוד פשוט להחליט את השאלה. זה מאוד קשה להתקדם את השאלה.

298
00:13:32,360 --> 00:13:35,360
ישראל יש את האפקט המתעניין של זה.

299
00:13:35,360 --> 00:13:56,360
הידיעה שהאנשים שהם מיוחדים בגלוב כלום, הגיעו לבית שלהם לתקדם את השאלה, בחלק מהעולם שלהם, שזה לא מאוד חשוב, בגלל המדינה ובגלל הפוליטיקה, לתקדם את השאלה, זה נראה יפה, אבל זה לא קל.300
00:13:56,360 --> 00:14:10,360
זה באמת מירה מודרנית. זה יותר קל לתקדם את האנטיטית, וזה למה הווק והפרוגרסיבים, ה-AOC והסקוואד, הם לא מתקדמים כלום.

301
00:14:10,360 --> 00:14:16,360
Black Lives Matter לא מתקדמת כלום. הם לא נתנו לבנים לתקדם את השאלה. הם לא מתקדמת כלום.

302
00:14:16,360 --> 00:14:30,360
הם נגמרו הרבה דברים, הם נגמרו אוניברסיטאותינו, הם נגמרו הרבה אוניברסיטאותינו. זה קל לתקדם את זה. אם אני רוצה להסביר את יום שלי לנגמר דברים, אני אשמח מאוד. אני אוהב לבנות דברים, אני אשמח מאוד, אבל זה קשה יותר.

303
00:14:30,360 --> 00:14:48,360
בעצם, כשאני מדבר עם ישראלים על מודלים טובים של הממשלה, ומודלים טובים של התפתחה, ולעבודה, וכל מה שאחר, במיוחד, אני משתמש בליברלים הקלאסיים, אלכסס דטוקוויל, פפרדריליס, פרדריק הייק, מילטון פרידמן,

304
00:14:48,360 --> 00:15:07,360
וכל מה שאחר של המשכנעים המשכנעים שאנחנו נשמח באמת. אבל כשהם נתקדם אותי, הם אומרים לי, את יודעת, אבל הסיטואציה אחר כך באמריקה לא כל כך טובה. אם המודל האמריקאי הוא כל כך משכנע, אז מה הלכה?

305
00:15:07,360 --> 00:15:30,360
כמו שאתה אומר, בואו נעשה מדינת מדינית, בואו נעשה מדינות מאוד כוחות, ומדינות מקומות, ובואו נעשה מדינות תלמידות באמריקה, אבל אף משהו מהמדינות האלה, אולי זה עובד, או אפילו האמריקאים לא חושבים בזה עדיין, אז מה שאתה מרגיש?

306
00:15:30,360 --> 00:15:49,360
אז אני אוהב את הפרמס שם, כי זה עובד בעצם, אבל זה עובד במדינות שהם יכולים לעבוד עליהן. בפלורידה, שאני עובד עכשיו, שיש לנו רון דה סאנטס, שהוא גוונר, בגלל הסיסטם הפדרליסטי שאתה פרסמת, שיש לנו, המדינות צריכות להיות בעצם בקרוב על כל דבר.

307
00:15:49,360 --> 00:16:10,360
הממשלה הפדרליסטית צריכה להכיר שאתה יודע, אנחנו לא נפגשים, וצריך להכיר שהמדינות לא נפגשים במהלך אחד עם אחד, אבל זה כמעט זה, יש עוד פעמים דברים קטנים. פלורידה עובדה בלתי עובדה עכשיו, בגלל הסיסטם הפדרליסטי, בגלל הממשלת המקומותית, בגלל המערכות, בגלל המדינות שהן עובדות, ולא חייבת להשתתף את כל הדברים האלה.

308
00:16:10,360 --> 00:16:27,360
קליפורניה, שאני חייבת להשתתף בזה עשרה שנים לפני זה, היא בלתי עובדה בלתי עובדה עכשיו, ובדרך כלל, כשאנחנו מדברים עכשיו, רק בלילה האחרונה הם החלטו להשתתף גוון נוסם, הוא יכול להשתתף למהלך אחד, אבל הדמוקרטים החלטו להגיד יותר על זה.

309
00:16:27,360 --> 00:16:44,360
אנחנו רוצים עבודה יותר, דרוגים יותר, גבוהות יותר, חולים יותר, וכך יוצא, וכך יוצא. אז הסיסטם הפדרליסטי, והדבר של מנהלות מיוחדות, כמו שאתה אומר, ואחרי זה, דה טוקביל, היק, וכל אלה האנשים שרוצים לנהל יותר מיוחדות,

310
00:16:44,360 --> 00:17:02,360
זה באמת עובד, אבל זה לא עובד בנושא פדרליסטי, אז אני יכול לראות שאם מישהו מבחינת אמריקה, אם אתה רק רואה את החברה של מה שקורה באמריקה, ואני חושב שזה מה שקורה כל הזמן, זה מה שקורה עם ישראל,

311
00:17:02,360 --> 00:17:18,360
אנחנו מקבלים עבודה על ישראל, אבל זה רק עבודה על המלחמה, זה לא תהיה עבודה על כל הדברים טובים שקורה, או על כל האיננווויזיה וכל זה, אז אתם רואים פרסומת של זה, שאתם אומרים, תראו את הסיפור של הלימודים, אבל יש הרבה מקומות שזה עובד עכשיו.

312
00:17:18,360 --> 00:17:28,360
אני אומר שטקסיס עובד, פלורידה עובד, טנסיס עובד, המדינות הרחובות בעצם עובדות, זה המדינות הלבות שלא עובדות.

313
00:17:28,360 --> 00:17:45,360
מה שאני קוראים זה שהממשלה הבריתית מנסה לקחת יותר ויותר ויותר בגדות וכוח, זאת אומרת שאם הממשלה הבריתית קחת כל כך הרבה דולר, אז הממשלות המקומותית והמדינות לא יכולות לטקס את הציבורים,

314
00:17:45,360 --> 00:17:58,360
בגלל שהם לא יודעים שיש להם דולר לספק, ועל חוויה הלאפרה הם מעבר לתאפ, אז אם הם תקסו יותר, אז האנשים יודעים שהם לא יכולים לעבוד.

315
00:17:58,360 --> 00:18:02,360
זה נראה משהו שזה אירוורסיבל.

316
00:18:02,360 --> 00:18:18,360
אתם יכולים לראות שהממשלה הבריתית הייתה קצת קטנה בשנת ה-19 ובשנת ה-20, ואז היא גדולה וגדולה וגדולה.

317
00:18:18,360 --> 00:18:25,360
אז מה שאני רוצה לשאול אתכם בקונטקסט הזה, זה אם יכולים להחליט את הטרנד הזה, ואיך יכולים לעשות את זה?

318
00:18:25,360 --> 00:18:36,360
אז יש את החלטה החדשה שלכם בערך ב-1945, אז תראו, זאת אומרת, אתם עובדים על דבר טוב, וזאת אומרת, אם אירוורסים עובדים על כל דבר טוב,

319
00:18:36,360 --> 00:18:41,360
אז בואו נגיד שאני פה בפלורדה, ודה סנטס עובד על הפוליציות, ואתם יודעים, אנחנו לא יודעים שיש לנו טקס עבודה פה,

320
00:18:41,360 --> 00:18:47,360
האקונומיה עובדה באמת טובה, הממשלות הממשלות היו מאוד גדולות עכשיו, בגלל שהרבה אנשים עובדים על זה,

321
00:18:47,360 --> 00:18:55,360
אבל הדבר שלכם באמת הוא, נו, רגע, אם הממשלות הממשלות עובדות על כל הדברים הטובים, זה עדיין יכול לרעב את המדינות.

322
00:18:55,360 --> 00:19:01,360
אתם ממש נכון, ואני דיברתי על זה עם הרבה אנשים, אני לא יודע בדיוק את התגובה לזה.

323
00:19:01,360 --> 00:19:09,360
אם הארה״ב יצא מהארה״ב, אם האקספרימנט יכול להמשך, ואנחנו עשינו את זה ל-250 שנה,

324
00:19:09,360 --> 00:19:21,360
ואולי אנחנו נמצאים במקום שאת האקספרימנט מתחילה להחליט, בגלל שהעבודה היא שהארה״ב לא רוצים משהו מהארה״ב.

325
00:19:21,360 --> 00:19:26,360
ואתם יודעים, עדיין עכשיו, אני הייתי בבוקטור בשנים האחרונות, אז הייתי מנסים לרעב את המדינה.

326
00:19:26,360 --> 00:19:31,360
אז כשאני פה בפלורידה, אתם יודעים, גס פה בפלורידה, אני לא יודע, זה כמעט 4.50 דולר בגלון,

327
00:19:31,360 --> 00:19:34,360
אני יודע שאתם לא עושים את זה בגלון, אבל זה לא כל כך רע.

328
00:19:34,360 --> 00:19:37,360
זה מספיק, כי זה מספיק בכל מקום, אבל זה לא כל כך רע.

329
00:19:37,360 --> 00:19:42,360
אתה יכול ללכת ללוש אנג'לוס, וזה 8 או 9 דולר בגלון, אז זה כמעט 2 דולר בגלון.

330
00:19:42,360 --> 00:19:46,360
עכשיו, הבעיה עם זה, זה שהארה״ב נמצא בקליפורניה,

331
00:19:46,360 --> 00:19:50,360
וכמו שהם מנסים את האנשים שלהם, וכמו שהאנשים שהם מייצרים,

332
00:19:50,360 --> 00:19:54,360
יחזורים, כמו שהם יחזורים את האנשים שיש להם.

333
00:19:54,360 --> 00:20:00,360
אז הבעיה היא, שהארה״ב בעצם לא רוצים משהו מהארה״ב.

334
00:20:00,360 --> 00:20:04,360
לא יש הרבה אנשים בפלורידה שרוצים הרבה מהאנשים בקליפורניה.

335
00:20:04,360 --> 00:20:09,360
אבל האנשים בקליפורניה, והאנשים בDC רוצים הרבה מהאנשים בפלורידה,

336
00:20:09,360 --> 00:20:12,360
זאת אומרת, הם רוצים את חייבתו לטקסים, את הטקסים של עבודה מדינית,

337
00:20:12,360 --> 00:20:14,360
והם רוצים את המיוחדים האלה.

338
00:20:14,360 --> 00:20:21,360
אז זו פרובלמה שאני לא יודע איך נפגשנו, או איך נפגשנו בכלל בעצם.

339
00:20:21,360 --> 00:20:24,360
אני לא יודע איך זה יחזור.

340
00:20:24,360 --> 00:20:27,360
אני חושב שהטובה שהארה״ב יכול לעשות,

341
00:20:27,360 --> 00:20:31,360
זה לעשות כל מה שזה נכון לאנשים שלהם,

342
00:20:31,360 --> 00:20:34,360
ולבנות אקונומים פרלליים,

343
00:20:34,360 --> 00:20:38,360
ולמחשב שהממשלה הפרליאלית לא תמשכה להתקדם יותר ויותר ולהתקדם.

344
00:20:38,360 --> 00:20:41,360
אני חושב שזה יחזור כדי להחליט את ג'ו ביידן,

345
00:20:41,360 --> 00:20:44,360
ואני מקווה שזה יחזור בקצת בפעמים,

346
00:20:44,360 --> 00:20:46,360
ונמצא מנהל רפובליקן.

347
00:20:46,360 --> 00:20:47,360
אמן.

348
00:20:47,360 --> 00:20:51,360
אבל אתה רק אמר שבפלורידה לא יש טקסים באמת?

349
00:20:51,360 --> 00:20:54,360
לא יש טקסים עבודה מדינית.

350
00:20:54,360 --> 00:20:57,360
אז בקליפורניה, אני קיימה כמעט 13%,

351
00:20:57,360 --> 00:20:59,360
כמעט, אני הייתי במהלך הכי גדול.

352
00:20:59,360 --> 00:21:04,840
אז אני קיימה מהלכי תסיבה מועלת,

353
00:21:04,840 --> 00:21:09,040
ונותן את המרכזי העבודה שמכonsience וthe federal government

354
00:21:09,040 --> 00:21:11,360
ואז עם זה מהלך תסיבה מועלת מתפארתי.

355
00:21:11,360 --> 00:21:14,360
עόσתי לפלורידה ועומדתי אנשים יותר גם,

356
00:21:14,360 --> 00:21:16,360
אני קודם אומר זו יותר תקופה,

357
00:21:16,360 --> 00:21:17,360
אבל אני מכיר бабרכים לא עשיתי את אדונותי או כזה,

358
00:21:17,360 --> 00:21:19,400
אני העוסק בג'ו בקליפורניה,

359
00:21:19,400 --> 00:21:22,380
אני עוסק בתחילה והעברה לאירוע � sana דרך,

360
00:21:22,380 --> 00:21:25,340
אני עוסק בג'ו בסאונד November ideas,

361
00:21:25,340 --> 00:21:27,880
עושיתי ג'ו בג'ו,

362
00:21:27,880 --> 00:21:30,280
איך לוקח את הטקסט של העבודה כדי להשתתף את הכל?

363
00:21:30,280 --> 00:21:32,840
אני יכול להגיד לך, פלורדה היא הרבה יותר ניצרה.

364
00:21:32,840 --> 00:21:35,480
רעיונות שלנו יותר ניצרות, האינפרסופיה שלנו יותר טובה.

365
00:21:35,480 --> 00:21:38,280
אני לא רואה איזשהו עבוד שיש בקליפורניה,

366
00:21:38,280 --> 00:21:40,680
אחר מכל שהם עבורים הרבה יותר ביורוקרטים,

367
00:21:40,680 --> 00:21:41,680
זה לא עבוד.

368
00:21:41,680 --> 00:21:43,680
אני לא יודע איזה עבוד שיש להם

369
00:21:43,680 --> 00:21:45,680
רק בקבל יותר זמן מהעבודות שלהם.

370
00:21:45,680 --> 00:21:48,080
אוקיי, אז נתחיל עם עבוד אחר,

371
00:21:48,080 --> 00:21:52,280
שאני חושב שאת היחידה שאני יכול לדבר עם.

372
00:21:52,280 --> 00:21:56,080
זה עבוד על העבודה הגאה. כמו שדוגלס מריס קורא,

373
00:21:56,080 --> 00:21:57,880
הגאות, שהם בצד יד,

374
00:21:57,880 --> 00:21:59,280
הם לא באמת גאות,

375
00:21:59,280 --> 00:22:01,880
הם רק, אתה יודע,

376
00:22:01,880 --> 00:22:03,280
יש סקס כמו גאות.

377
00:22:03,280 --> 00:22:06,280
אז, באמת, לא יש הרבה אנשים

378
00:22:06,280 --> 00:22:07,880
לדבר על עבודות גאות,

379
00:22:07,880 --> 00:22:11,480
והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול על העבודה הזאת

380
00:22:11,480 --> 00:22:13,080
היא עבודת הסורגוסי.

381
00:22:13,080 --> 00:22:15,480
כן, אנחנו בתחילה עכשיו, כן.

382
00:22:15,480 --> 00:22:16,880
אתה בתחילה של פרוסס,

383
00:22:16,880 --> 00:22:19,680
של שתים ילדים בעבודת הסורגוסי,

384
00:22:19,680 --> 00:22:23,080
והעבודת הסורגוסי היא עבודה שהיא משהו

385
00:22:23,080 --> 00:22:26,680
שבאמת מתחילה בין קונסרבטיבים וליברלים כך שאתה.

386
00:22:26,680 --> 00:22:29,480
איך אתה נמצא בעבודה הזאת

387
00:22:29,480 --> 00:22:32,480
של ליברליזם נגד הקונסרבטיזם,

388
00:22:32,480 --> 00:22:35,680
ושל קבל עבודה של מישהו,

389
00:22:35,680 --> 00:22:37,480
והיא מורלית?

390
00:22:37,480 --> 00:22:39,480
אני רוצה שאתה תגיד על זה.

391
00:22:40,480 --> 00:22:41,480
זה שאלה טובה,

392
00:22:41,480 --> 00:22:43,880
אז בואו נחליף את החלק של הסקס הזה

393
00:22:43,880 --> 00:22:45,680
לרגע ונדבר על החלק של הסורגוסי.

394
00:22:45,680 --> 00:22:47,280
אנחנו יכולים לדבר על החלק האחר אחר,

395
00:22:47,280 --> 00:22:49,880
אבל אחר כך אנחנו נחליף על שתי דברים אחרים.

396
00:22:49,880 --> 00:22:51,680
על החלק של הסורגוסי,

397
00:22:51,680 --> 00:22:53,080
אז האמת פשוטה היא,

398
00:22:53,080 --> 00:22:54,880
קודם כל, סורגוסי ו-IVF,399
00:22:54,880 --> 00:22:56,480
סורגוסי בפרוטליזציה,

400
00:22:56,480 --> 00:22:58,680
זה עשו את זה עד עשרה דקות.

401
00:22:58,680 --> 00:23:00,080
התקופות המשקליות עושו את זה,

402
00:23:00,080 --> 00:23:01,680
התקופות ההטרוסקטיות עושו את זה.

403
00:23:01,680 --> 00:23:02,880
לפעמים, אתה יודע,

404
00:23:02,880 --> 00:23:04,280
אדם ואישה מתייחסים,

405
00:23:04,280 --> 00:23:06,880
ואו האישה לא יכולה להתאר את הילד,

406
00:23:06,880 --> 00:23:08,480
או האדם שמור,

407
00:23:08,480 --> 00:23:09,480
זה לא טוב,

408
00:23:09,480 --> 00:23:10,480
זה יכול להיות בלתי,

409
00:23:10,480 --> 00:23:11,680
זה יכול להיות במיני דברים אחרים,

410
00:23:11,680 --> 00:23:17,280
האנשיה יכולה להיות קטנה,

411
00:23:17,280 --> 00:23:18,280
אז סורגוסי, זאת אומרת,

412
00:23:18,280 --> 00:23:20,280
שאתה מביא אדם אחר,

413
00:23:20,280 --> 00:23:23,280
שבאנשיה היא מקבילה את הילד

414
00:23:23,280 --> 00:23:24,280
לשנת שבועים,

415
00:23:24,280 --> 00:23:26,280
אבל זה לא ילד ביולוגי שלה,

416
00:23:26,280 --> 00:23:28,280
זה עשו את זה עד עשרה דקות.

417
00:23:28,280 --> 00:23:30,280
אז בנושא האתיקות,

418
00:23:30,280 --> 00:23:32,280
אני חושב שאתה צריך להגיד לי

419
00:23:32,280 --> 00:23:34,280
מה שאתה חושב שהאתיקות האתיקות הן,

420
00:23:34,280 --> 00:23:35,280
אבל אני אגיד לך,

421
00:23:35,280 --> 00:23:36,280
מה שאנחנו עשינו,

422
00:23:36,280 --> 00:23:38,280
זה שהחלטנו על איג-דונור,

423
00:23:38,280 --> 00:23:40,280
אז האג-דונור זה אנשי אחר,

424
00:23:40,280 --> 00:23:46,280
וכאלה מתוך ויותר והתקייעים הנוספים ועל הדנים,

425
00:23:46,280 --> 00:23:48,280
אנחנו כבימים מקום אחריי,

426
00:23:48,280 --> 00:23:50,280
אנשי desserts אחרי,

427
00:23:50,280 --> 00:23:52,280
spéרנו את האג",

428
00:23:52,280 --> 00:23:54,280
ועכשיו באנחנו כצפתים נוספים

429
00:23:54,280 --> 00:23:56,280
ואל זה מה שאפשר לכנות על אנשים למשך degrees האף,

430
00:23:56,280 --> 00:23:58,280
כי אם אתה יודע את האנשים שלך,

431
00:23:58,280 --> 00:24:00,280
אתה יודע אם זה צריך לצא,

432
00:24:00,280 --> 00:23:49,800
אנחנו לא מצטער לעם לאדם שהם תצבירו אתility

433
00:24:02,280 --> 00:24:03,280
הנחל ב�ассנות tämä ג'יום העבר,

434
00:24:03,280 --> 00:24:06,280
אבל אנחנו יכולו לצלם בגלל זה,

435
00:24:06,280 --> 00:24:07,280
אבל באמת,

436
00:24:07,280 --> 00:24:13,700
בחיים好好ים שליו, אחרי שהם נימילים את האג, הם יכולים להגיד את הכולת הדברך הישראלית

437
00:24:13,700 --> 00:24:18,280
después, ראינו שחלק מהעבודהי היו מאוד יחידים וחיידים לחיות, חלק מההבודק עם�ם לא

438
00:24:18,280 --> 00:24:21,680
חיים. בחיים השחיים, היא איך צריך להגידracine.

439
00:24:21,680 --> 00:24:22,260
קוראים יוחות ובקואות הistashel.

440
00:24:22,260 --> 00:24:22,760
אנחנו יכולים המשיך לעשות.

441
00:24:22,760 --> 00:24:27,020
אז אני מכיר שהיחידים SVLפילמיוליילים כן, יש בולפינות פוליטיות שאנשים קיבלו

442
00:24:27,020 --> 00:24:31,080
תודעות בימים אבצעדים, בפודש נראה יחיד מי שאין את זה בתים שנה שבהם

443
00:24:31,080 --> 00:24:35,080
אני יכול לומר ויכול למצות שבחלקים נביאה מרכזי מונים,

444
00:24:35,080 --> 00:24:39,080
הנביאים הבאים להמשך ולא עושות את זה באותו Peter

445
00:24:39,080 --> 00:24:40,900
מצום אתם רק עזרים שווק.

446
00:24:40,900 --> 00:24:43,080
לא בן אדם, בן יכון, מפאר לאון את את.

447
00:24:43,080 --> 00:24:48,080
אבל אתם מעניין לפה שהזה לא קשה frמורים לדבר עם כתובית אלא אתם עוזרים אותם.

448
00:24:48,080 --> 00:24:55,080
הרשות, שהנביאים לזה האם מגלה נוצרה אל Д USC

449
00:24:55,080 --> 00:25:08,940
כלusion בומר שכל הזמן יעזור לשבעי Near the edge of the presidency

450
00:25:08,940 --> 00:25:15,340
הרבה שלהם הייתה איתה או חברה שלא הייתה ילדה בגלל כל מיני סיבובים

451
00:25:15,340 --> 00:25:18,140
והם התחשבו שזה משהו שהם יכולים לעשות

452
00:25:18,140 --> 00:25:22,340
והקהילה שהם קוראים היא שהם רואים את זה כבוד

453
00:25:22,340 --> 00:25:27,140
אז לא יהיה איזו אורגנציה פה, לא אחד מנסה לעשות את זה או משהו כזה

454
00:25:27,140 --> 00:25:32,540
אני מבין שיש אנשים עם איזו אורגנציה בזה, ואני אקבל את זה

455
00:25:32,540 --> 00:25:34,940
ואני מרגיש לשמוע את חשבותכם על זה

456
00:25:34,940 --> 00:25:39,340
אבל אני לא רואה שיש איזו אורגנציה מורלית בזה, פרסומלי

457
00:25:40,340 --> 00:25:45,940
אני מאוד אוהב את קוראי ג'ונתן הייט לדעתי על העניין הזה

458
00:25:45,940 --> 00:25:49,540
כי הוא אומר שהליברליאלים, זאת אומרת הלפטיסטים

459
00:25:49,540 --> 00:25:56,140
רק רואים את העניינים המורליים מזווית או מבחינה

460
00:25:56,140 --> 00:26:00,140
ובמובן כלל הקונסרבטיבים יש דברים שהם לא יעשו

461
00:26:00,140 --> 00:26:02,740
אפילו אם המשפחה הייתה מבחינה

462
00:26:02,740 --> 00:26:10,540
בואו נגיד, איזו חברה שהייתה מבחינה מדיאלית באוניברסיטה

463
00:26:10,540 --> 00:26:15,540
והיא רק רוצה, אחרי שהיא הכניתה סוגריה לבודי

464
00:26:15,540 --> 00:26:20,540
לדעתה של להיות דוקטורה, היא רוצה להאמין את זה

465
00:26:20,540 --> 00:26:25,540
אז הלפטיסט יקרא, היא לא הוכנית

466
00:26:25,540 --> 00:26:28,740
כמו שהבודי לא הוכנית, אז אתה לא צריך להאמין את הבודי

467
00:26:28,740 --> 00:26:32,140
אבל הקונסרבטיבים יקראים, לא, אתה לא אאמין את הבודים

468
00:26:32,140 --> 00:26:35,940
זה שאין, אז מה הוא חשבתך על זה?

469
00:26:35,940 --> 00:26:41,140
יש לך עבודה יותר אחר מהלך על הענק?

470
00:26:41,140 --> 00:26:46,740
זו עובדה יפה, אני יודע שחית, אתה מדבר על, לא על השלילה, מה בוקר?

471
00:26:46,740 --> 00:26:48,940
הלך הלכי

472
00:26:48,940 --> 00:26:51,740
הלך הלכי זה אחד, אבל אני חושב שיש גם השלילה הלכי

473
00:26:51,740 --> 00:26:54,140
אם אני לא מזכיר, יונתן חייט, נעשה זה, זה לא משנה

474
00:26:54,140 --> 00:26:55,540
אני מדבר על הלך הלכי

475
00:26:55,540 --> 00:26:57,740
אתה מדבר על הלך הלכי, בסדר, בסביבה

476
00:26:57,740 --> 00:27:04,340
זאת נכון, אז יש איזשהו שאלה על הנגיד ולנגיד נגיד מורלת פרסונלית

477
00:27:04,340 --> 00:27:12,140
וזה כאילו, אם אתה קבל את המתקדים הפרסונליים, אתה לא רוצה להנגיד אף אחד

478
00:27:12,140 --> 00:27:18,340
אם יש לך מורלת פרסונלית, שכולה יוצאה מורלת רליגית או מורלת ביבלית או משהו כזה

479
00:27:18,340 --> 00:27:23,340
אז אתה יכול להתקדם עם זה

480
00:27:23,340 --> 00:27:31,340
אני חושב שאחרי שקיבלנו על כל זה ושארנו על התקדים, שארנו על האלטרנטיבים

481
00:27:31,340 --> 00:27:40,540
אני גם יודע שיש איזשהו שאלה על מורלת הפרסונלית, שאני חושב שזה האינדיבידול הראשון

482
00:27:40,540 --> 00:27:45,140
ומאחורי זה ארה״ב ומאחורי זה קבוצה יחידה ואז אנחנו יכולים להתקדם

483
00:27:45,140 --> 00:27:49,140
ארה״ב במובן כלל הוא אבא ואמא ואז ילדים

484
00:27:49,140 --> 00:27:56,140
זה נורמל ואני אומר שבאותי זה יהיה קצת ארוך לדברים כזה

485
00:27:56,140 --> 00:28:02,140
אבל זה נורמל, אבל בעולם לא כל מה זה נורמל

486
00:28:02,140 --> 00:28:06,140
אז בשביליה שאנחנו נקבלים, אנחנו נקבלים שני אבאים

487
00:28:06,140 --> 00:28:13,140
אבל זה לא אומר שלמנות לא מיוחדות או שיש להם איזשהו קרץ בין נשים לנשים או משהו כזה

488
00:28:13,140 --> 00:28:17,140
אז אנחנו נקבלים הרבה מודלים עצמים, מודלים נשימים

489
00:28:17,140 --> 00:28:22,140
יבין housed אמא על עדיין של שנים אז הבאתים оставה בביары שלהם

490
00:28:22,140 --> 00:28:27,020
בלי היהן הש übrig שיש евיהר במדאיות בישראל

491
00:28:27,020 --> 00:28:31,140
מגיעה להם להגנע בעשרת אח שלי ומדי נחות

492
00:28:31,780 --> 00:28:36,140
אז אנחנו נקבל הרבה נשים מנבחמיה同 Also. אנחנו נקבל הרבה נשים他們 על ידי אלו

493
00:28:36,140 --> 00:28:38,140
וזה בyunדין? כן

494
00:28:38,140 --> 00:28:46,140
אבל כמה אנשים נקבל את הדבר הקוראים, עדיין Abbott

495
00:28:46,140 --> 00:28:49,140
בצורה פסיכולוגית או פיזית או משהו אחר.

496
00:28:49,140 --> 00:28:51,140
אז אני חושב שאתה יכול להגיד,

497
00:28:51,140 --> 00:28:54,140
או, יש הנורמה והאידיאל,

498
00:28:54,140 --> 00:28:57,140
ואז יש דברים במהלך זה, ומסוימת לזה,

499
00:28:57,140 --> 00:28:58,140
שהם טובים גם.

500
00:28:58,140 --> 00:29:00,140
והטוב שאני יכול לעשות,

501
00:29:00,140 --> 00:29:02,140
זה לעשות את הטוב שאני יכול

502
00:29:02,140 --> 00:29:04,140
לעשות שום דבר טוב להקיים.

503
00:29:04,140 --> 00:29:08,140
אז בעצם מה שאני שומע מהעניינות שלך עכשיו,

504
00:29:08,140 --> 00:29:10,140
זה שעל האידיאל,

505
00:29:10,140 --> 00:29:14,140
אתה יודע שילדים שלך יהיו הטריסקסואליים,

506
00:29:14,140 --> 00:29:17,140
שאתה יודע בזיהות הכלפת האידיאל,

507
00:29:17,140 --> 00:29:18,140
άνשי-עם-אישי?

508
00:29:18,140 --> 00:29:20,140
או... אני לא במעלה,

509
00:29:20,140 --> 00:29:21,140
זה אלה משהו שאני לא מדבר,

510
00:29:21,140 --> 00:29:21,140
אני לא יודע שאני בוא אולי ישא Buddies,

511
00:29:21,140 --> 00:29:22,140
אני לא יודע שאני בוא אולי,

512
00:29:22,140 --> 00:29:23,140
אני לא מדבר...

513
00:29:23,140 --> 00:29:24,140
אני אולי בודאי לאיתם

514
00:29:24,140 --> 00:29:28,140
שאני יכול לבר مع� דברים

515
00:29:28,140 --> 00:29:30,140
שאותם הם חוליון בעצמתים,

516
00:29:30,140 --> 00:29:33,140
שיגבים על הודעה של איכסויות העולם,

517
00:29:33,140 --> 00:29:35,140
ויכולים למעלה את הע exempleה בתחום שלהם

518
00:29:35,140 --> 00:29:37,140
ולהקחים אתspeedה מחשובה עם נחיות.

519
00:29:37,140 --> 00:29:41,780
אם בסופו של דבר הם בואים נגמרים, זה יפה,

520
00:29:41,780 --> 00:29:44,740
אם אחד מהם נגמר להיות גאי, זה יפה גם.

521
00:29:44,740 --> 00:29:46,740
זה כאילו...

522
00:29:46,740 --> 00:29:48,740
אבל אני מדבר על האידאל.

523
00:29:48,740 --> 00:29:52,940
לא אם זה היה יקרה, אתה נגמר אותם,

524
00:29:52,940 --> 00:29:55,940
אם הם היו גאים, כמובן.

525
00:29:55,940 --> 00:29:57,540
אבל זאת לא השאלה.

526
00:29:57,540 --> 00:30:00,340
השאלה היא, מה אתה חושב שהאידאל

527
00:30:00,340 --> 00:30:03,340
שאתה רוצה שהילדים שלך יהיו?

528
00:30:03,340 --> 00:30:06,940
אני חושב שאנחנו נגמרים קצת על השאלה של רוצה.

529
00:30:06,940 --> 00:30:11,940
אני יודע שהאמת של האמת

530
00:30:11,940 --> 00:30:14,940
היא שהליום יהיה אולי

531
00:30:14,940 --> 00:30:16,540
האלה האזורית,

532
00:30:16,540 --> 00:30:19,540
אך אני לא חושב שהליום לא צריך להיות אלור,

533
00:30:19,540 --> 00:30:21,940
אם הם נגמרים להיות גאים,

534
00:30:21,940 --> 00:30:25,940
ואז הם נגמרים במולד שהיה מולד כל הזמן.

535
00:30:25,940 --> 00:30:29,340
זה יכול להיות יותר אלה,

536
00:30:29,340 --> 00:30:32,540
אבל להגיד בטוח שזה יהיה משהו שאני אקבל,

537
00:30:32,540 --> 00:30:35,140
זה יהיה נגמר את הליום שלי, בדיוקות.538
00:30:35,140 --> 00:30:37,940
בגלל שאני מבנה את הליום המעניין,

539
00:30:37,940 --> 00:30:40,540
אני מבנה את הליום שאני חושב שזה מסוים

540
00:30:40,540 --> 00:30:42,140
ומסוים טוב וכל מה שאחר.

541
00:30:42,140 --> 00:30:44,540
אז אני לא אשמח...

542
00:30:45,540 --> 00:30:46,540
בואו נגמר את זה,

543
00:30:46,540 --> 00:30:48,740
אם הילד שלי בא אליי ואומר שהם גאים,

544
00:30:48,740 --> 00:30:50,940
אני לא אשמח אם הם אמרו שהם נגמרים,

545
00:30:50,940 --> 00:30:52,140
אתה יודע מה אני אומר?

546
00:30:52,140 --> 00:30:53,340
זה יהיה רק,

547
00:30:53,340 --> 00:30:55,540
האם קבלתי ילד שאני חושב שאני נותן

548
00:30:55,540 --> 00:30:56,940
את הטולות הנכונות, בטוח,

549
00:30:56,940 --> 00:30:59,940
ללכת לדרום ולמדע את מה שהם רוצים להיות

550
00:30:59,940 --> 00:31:02,140
ואיך הם רוצים להתפקד עם העולם?

551
00:31:02,140 --> 00:31:04,340
וואו, אוקיי.

552
00:31:04,340 --> 00:31:06,940
בואו נדבר קצת על הספקטיבות היהודית.

553
00:31:06,940 --> 00:31:08,740
מה זה היהודי לך?

554
00:31:08,740 --> 00:31:10,140
כאילו, אני הייתי באמריקה,

555
00:31:10,140 --> 00:31:11,740
בסנג'לס, בשעה האחרונה,

556
00:31:11,740 --> 00:31:14,340
ואתה יודע, הסימולציה,

557
00:31:14,340 --> 00:31:17,340
אוקיי, אני חושב שבאחת עשרה שנה

558
00:31:17,340 --> 00:31:20,340
אנחנו לא נמצאים עם יהודים רפורמיים

559
00:31:20,340 --> 00:31:23,140
או עם יהודים קונסרבטיביים,

560
00:31:23,140 --> 00:31:24,540
אנחנו נמצאים, אני חושב,

561
00:31:24,540 --> 00:31:26,140
רק עם יהודים אורתודוקים,

562
00:31:26,140 --> 00:31:29,340
ואנחנו נמצאים בפרובל סימולציה גדולה

563
00:31:29,340 --> 00:31:32,940
שהיא לא הייתה בזמן היהודי,

564
00:31:32,940 --> 00:31:36,340
וזה באמת משהו שקורה

565
00:31:36,340 --> 00:31:38,740
בארה״ב

566
00:31:38,740 --> 00:31:40,340
בצורה יותר רדיקלית.

567
00:31:40,340 --> 00:31:40,940
כן.

568
00:31:40,940 --> 00:31:42,740
אתם יודעים, הסיפור של אמריקה

569
00:31:42,740 --> 00:31:44,340
הוא על הסימולציה, נכון?

570
00:31:44,340 --> 00:31:45,540
זה הסיפור של אנשים

571
00:31:45,540 --> 00:31:47,340
באים מכל קורנר של הארץ,

572
00:31:47,340 --> 00:31:48,540
מגיעים לתלמידים שלהם,

573
00:31:48,540 --> 00:31:49,340
רליגיהם שלהם,

574
00:31:49,340 --> 00:31:50,140
אוכלים שלהם,

575
00:31:50,140 --> 00:31:51,140
רעיונות שלהם,

576
00:31:51,140 --> 00:31:51,740
מוזיקה שלהם,

577
00:31:51,740 --> 00:31:53,540
כל אלה שלהם,

578
00:31:53,540 --> 00:31:55,740
ומאזין בפרובל סימולציה של אמריקה,

579
00:31:55,740 --> 00:31:57,540
מגיעים להיות חלק ממלכה

580
00:31:57,540 --> 00:31:58,740
שהיא אמריקה.

581
00:31:58,740 --> 00:32:00,140
זה משהו יפה,

582
00:32:00,140 --> 00:32:02,540
ואני חושב שהחלק של הסימולציה

583
00:32:02,540 --> 00:32:03,340
עבירה,

584
00:32:03,340 --> 00:32:06,140
עבירה לכל מיני אנשים באמריקה

585
00:32:06,140 --> 00:32:07,140
בכל מיני עבירה.

586
00:32:07,140 --> 00:32:08,540
אז אם אתה בא פה,

587
00:32:08,540 --> 00:32:09,540
אז אתם יודעים,

588
00:32:09,540 --> 00:32:11,140
האנססטרים שלי שהם באים מפולנד

589
00:32:11,140 --> 00:32:13,540
וכלהם מפולנד,

590
00:32:13,540 --> 00:32:16,940
ומקורים אחרים,

591
00:32:16,940 --> 00:32:18,740
הסימולצים, הם באים עם אף משהו,

592
00:32:18,740 --> 00:32:19,340
הם, אתם יודעים,

593
00:32:19,340 --> 00:32:21,740
זה הסיפור האמריקאי-יהודי

594
00:32:21,740 --> 00:32:22,940
של אבא שלי הגדול

595
00:32:22,940 --> 00:32:23,940
חי בבדירה אחת

596
00:32:23,940 --> 00:32:25,340
עם שתי ילדים אחרים,

597
00:32:25,340 --> 00:32:26,140
עם אמא שלי,

598
00:32:26,140 --> 00:32:27,940
אבא שלהם מת כשהוא היה

599
00:32:27,940 --> 00:32:29,340
כשהוא היה ליטרלי עשר שנים,

600
00:32:29,340 --> 00:32:29,940
הם היו צריכים להחליף

601
00:32:29,940 --> 00:32:31,340
לבית קטן,

602
00:32:31,340 --> 00:32:33,540
לבית קטן יותר,

603
00:32:33,540 --> 00:32:34,740
אבל אז הוא בעצם

604
00:32:34,740 --> 00:32:36,340
נכנס לבית קטן קטן,

605
00:32:36,340 --> 00:32:38,340
אבא שלי בעצם נכנס לבית קטן

606
00:32:38,340 --> 00:32:39,340
לבית קטן קטן,

607
00:32:39,340 --> 00:32:40,340
אני כמובן עושה טוב,

608
00:32:40,340 --> 00:32:42,340
אז הסיפור של אבא שלי

609
00:32:42,340 --> 00:32:44,540
זה הסיפור האמריקאי הגדול,

610
00:32:44,540 --> 00:32:46,340
ויש הרבה סיפורים על זה,

611
00:32:46,340 --> 00:32:47,540
בלעד אם אתה יהודי,

612
00:32:47,540 --> 00:32:48,340
או איטליאן,

613
00:32:48,340 --> 00:32:49,340
או איריש,

614
00:32:49,340 --> 00:32:50,540
או מפולנד,

615
00:32:50,540 --> 00:32:53,140
או אימא שלך.

616
00:32:53,140 --> 00:32:54,540
הסימולציה הזו

617
00:32:54,540 --> 00:32:55,540
במיוחד עם היהודים

618
00:32:55,540 --> 00:32:58,540
היא מיוחדה ומעניינת

619
00:32:58,540 --> 00:33:01,940
בגלל שההיסטוריה של 4-5,000 שנה

620
00:33:01,940 --> 00:33:02,740
שיש לנו,

621
00:33:02,740 --> 00:33:03,540
אנחנו לא נצטרך

622
00:33:03,540 --> 00:33:04,540
להיות כאן עד הזה,

623
00:33:04,540 --> 00:33:05,540
אם אתה תראה את כל...

624
00:33:05,540 --> 00:33:06,540
מה אנחנו עושים

625
00:33:06,540 --> 00:33:07,540
בכל חולדה?

626
00:33:07,540 --> 00:33:08,540
אוי, הרבה אנשים

627
00:33:08,540 --> 00:33:09,540
פסקו אותנו,

628
00:33:09,540 --> 00:33:11,540
ה' עשה משהו קטן

629
00:33:11,540 --> 00:33:12,540
וכאן אנחנו,

630
00:33:12,540 --> 00:33:13,540
אוקיי, בואו נאמן.

631
00:33:13,540 --> 00:33:15,540
ובסופו של דבר,

632
00:33:15,540 --> 00:33:17,540
יש הרבה קבועות

633
00:33:17,540 --> 00:33:18,540
שלא נמצאים עדיין,

634
00:33:18,540 --> 00:33:19,540
יש הרבה אתניסיטים

635
00:33:19,540 --> 00:33:21,540
שלא נמצאים עדיין,

636
00:33:21,540 --> 00:33:22,540
אפילו אם אתה תראה

637
00:33:22,540 --> 00:33:23,540
את החיים האמריקאים

638
00:33:23,540 --> 00:33:24,540
באמריקה

639
00:33:24,540 --> 00:33:25,540
שזה רק...

640
00:33:25,540 --> 00:33:27,540
זה הולך כמובן

641
00:33:27,540 --> 00:33:28,540
לפני אלפי שנה,

642
00:33:28,540 --> 00:33:30,540
אבל בעצם

643
00:33:30,540 --> 00:33:31,540
אמריקה הולכת

644
00:33:31,540 --> 00:33:32,540
לפני 250 שנה.

645
00:33:32,540 --> 00:33:33,540
האמריקאים הלכו

646
00:33:33,540 --> 00:33:34,540
ברצויות מאוד גדולות

647
00:33:34,540 --> 00:33:35,540
של אלכוהוליזם,

648
00:33:35,540 --> 00:33:36,540
הקומיונות שלהם

649
00:33:36,540 --> 00:33:37,540
היו נגמרות

650
00:33:37,540 --> 00:33:38,540
בכל מיני דברים,

651
00:33:38,540 --> 00:33:39,540
אבל איכשהו,

652
00:33:39,540 --> 00:33:40,540
יהודים,

653
00:33:40,540 --> 00:33:41,540
בפגרומים

654
00:33:41,540 --> 00:33:42,540
וההולכוסטים

655
00:33:42,540 --> 00:33:44,540
והאוכלוספים

656
00:33:44,540 --> 00:33:45,540
וכל האלה,

657
00:33:45,540 --> 00:33:47,540
איכשהו נמצאו יחד,

658
00:33:47,540 --> 00:33:49,540
משהו נמצא כאן.

659
00:33:49,540 --> 00:33:51,540
אז מה שלא נכון?

660
00:33:51,540 --> 00:33:52,540
מה קרה לנו?

661
00:33:52,540 --> 00:33:53,540
אז השאלה היא

662
00:33:53,540 --> 00:33:54,540
מה שהזמין הישראלי

663
00:33:54,540 --> 00:33:55,540
עשה?

664
00:33:55,540 --> 00:33:56,540
מה שהזמין האמריקאי

665
00:33:56,540 --> 00:33:57,540
עשה

666
00:33:57,540 --> 00:33:58,540
שכאילו

667
00:33:58,540 --> 00:33:59,540
הוא מיניה לאמריקה

668
00:33:59,540 --> 00:34:00,540
שהוא טוב,

669
00:34:00,540 --> 00:34:01,540
או שהוא לא טוב

670
00:34:01,540 --> 00:34:03,540
בכל מיני עד עכשיו?

671
00:34:03,540 --> 00:34:04,540
אני חושב שבפעמים

672
00:34:04,540 --> 00:34:05,540
יהודים

673
00:34:05,540 --> 00:34:06,540
הם...

674
00:34:06,540 --> 00:34:07,540
אתם יודעים,

675
00:34:07,540 --> 00:34:08,540
אתם צריכים גם לתלמיד,

676
00:34:08,540 --> 00:34:09,540
אני יודע שאני מדבר

677
00:34:09,540 --> 00:34:10,540
עם הקוויה על זה,

678
00:34:10,540 --> 00:34:11,540
ההולכוסט

679
00:34:11,540 --> 00:34:12,540
קיימת כל מיני נגמרות

680
00:34:12,540 --> 00:34:13,540
בספק של פסיכולוגיה,

681
00:34:13,540 --> 00:34:14,540
בספק של פסיכולוגיה מספיק.

682
00:34:14,540 --> 00:34:15,540
ואני גרה עידן

683
00:34:15,540 --> 00:34:16,540
בספק של החיישי ההולכוסטים,

684
00:34:16,540 --> 00:34:19,040
אני חושב שאתה גם ככה,

685
00:34:20,040 --> 00:34:23,040
שזה עבור כמה פעולה

686
00:34:23,040 --> 00:34:26,540
שהמילה גדולה של אנשים רק שרצו להסמל את כל השאר.

687
00:34:26,540 --> 00:34:32,040
להתחיל את כל מה שהתהליכים שלהם והתהליכים שלהם חשבו והתהליכים שלהם חשבו.

688
00:34:32,040 --> 00:34:34,540
ואני חושב שאנחנו כמו, בעולם מודרני,

689
00:34:34,540 --> 00:34:38,540
אנחנו כמו קבלים בין המודרניות ולתרבות וכל אלה.

690
00:34:38,540 --> 00:34:43,040
אני חושב שבעצם, היהודים האמריקאים כל כך שווהווווו

691
00:34:43,040 --> 00:34:46,540
בשביל איזושהי מודרניה של, אתה יודע, אני אוכל בגלות ולוקס

692
00:34:46,540 --> 00:34:50,040
ואני רואה כל אפיזודה של סיינפלד 20 פעמים

693
00:34:50,040 --> 00:34:52,040
וזה כאילו מסוים.

694
00:34:52,040 --> 00:34:53,040
אז אני חושב שאתה נכון.

695
00:34:53,040 --> 00:34:56,040
אולי ב-50 שנה, זה יהיה בעצם,

696
00:34:56,040 --> 00:34:59,040
ישראלית מודרניה יהודית שתהיה עדיין

697
00:34:59,040 --> 00:35:00,540
וישראלית מודרניה אורתודוקסית,

698
00:35:00,540 --> 00:35:04,040
אבל לא יהיו הרבה יהודים סקלריים אמריקאים.

699
00:35:04,040 --> 00:35:07,540
כל הקומדיאנים של ה-80, כל קומדיאנים היה יהודי,

700
00:35:07,540 --> 00:35:10,040
זה לא יהיה כזה יותר,

701
00:35:10,040 --> 00:35:13,040
וזה קצת מרעיון, ואתה יודע,

702
00:35:13,040 --> 00:35:15,040
אולי אני נכון על זה,

703
00:35:15,040 --> 00:35:17,040
ואולי יש עוד דברים שקורה,

704
00:35:17,040 --> 00:35:18,040
אבל אני אומר לך,

705
00:35:18,040 --> 00:35:21,040
אני לא הייתי מבין כל כך הרבה,

706
00:35:21,040 --> 00:35:23,040
הרבה יהודים גם שווהוווו

707
00:35:23,040 --> 00:35:24,040
כל התקופה וכל מה שאחר,

708
00:35:24,040 --> 00:35:25,040
בשביל רליגיה אחרת.

709
00:35:25,040 --> 00:35:28,040
הם שווהוווו בשביל רליגיה הלפטית,

710
00:35:28,040 --> 00:35:30,040
וזה למה, כשאני הייתי בלוס אנג'ליס,

711
00:35:30,040 --> 00:35:33,040
וזה משהו שדניס פרגר מדבר עליהם הרבה זמן,

712
00:35:33,040 --> 00:35:35,040
אני הייתי חברים טובים עם דניס פרגר

713
00:35:35,040 --> 00:35:37,040
ועם חברים שלו,

714
00:35:37,040 --> 00:35:40,040
והכי הרבה של חברים יהודים שלי הם ישראלים,

715
00:35:40,040 --> 00:35:41,040
וכמובן יש הרבה ישראלים,

716
00:35:41,040 --> 00:35:42,040
הם יקרים שם,717
00:35:42,040 --> 00:35:43,040
במיוחד הם חמישים בקבוצים,

718
00:35:43,040 --> 00:35:45,040
או הם במצבית, או משהו כזה,

719
00:35:45,040 --> 00:35:47,040
והכי הרבה של חברים ישראלים

720
00:35:47,040 --> 00:35:51,040
הם שפארטיקים, עראקים, מורוקנים,

721
00:35:51,040 --> 00:35:52,040
ישראלים.

722
00:35:52,040 --> 00:35:54,040
אני נשאר מאוד ממוחלט במהלך זה,

723
00:35:54,040 --> 00:35:55,040
יותר מאז שאני נשאר

724
00:35:55,040 --> 00:35:57,040
עם הרבה יהודים בלוס אנג'ליס,

725
00:35:57,040 --> 00:35:59,040
תבואי או לא.

726
00:35:59,040 --> 00:36:02,040
בעצם, אחי שלי חולה בקליפורניה,

727
00:36:02,040 --> 00:36:04,040
והוא גם בבנים ובמצבית.

728
00:36:04,040 --> 00:36:06,640
זה היה מזרח גדול, הוא אולי קבל לי מטרה או משהו כזה.

729
00:36:06,640 --> 00:36:10,040
כן, אבל בעצם מה שמדה לי באמת

730
00:36:10,040 --> 00:36:13,040
זה שישראלים מנסים במידה הכי גדולה

731
00:36:13,040 --> 00:36:17,040
רק אחת מה-20 ילדים ישראלים

732
00:36:17,040 --> 00:36:19,040
מתיישבים עם יהודים, ולא עם לא-יהודים.

733
00:36:19,040 --> 00:36:23,040
אז כשאתה יהודי, מה שאתה עושה

734
00:36:23,040 --> 00:36:25,040
כשאתה חי באמריקה

735
00:36:25,040 --> 00:36:28,040
כדי לתחתן

736
00:36:28,040 --> 00:36:31,040
התלמידות הקונסרבטיות

737
00:36:31,040 --> 00:36:34,040
והעקבות של תלמידות יהודית

738
00:36:34,040 --> 00:36:36,040
לתלמידות הבאה?

739
00:36:36,040 --> 00:36:38,040
אחד מה שאני חושב שאתה יכול לעשות

740
00:36:38,040 --> 00:36:40,040
זה מה שאני עושה ביום-ביום

741
00:36:40,040 --> 00:36:43,040
שזה באיזשהו מסגר ללחוץ על הסנטי

742
00:36:43,040 --> 00:36:47,040
וללחוץ על עולם לא פשוט סקולרי.

743
00:36:47,040 --> 00:36:49,040
הרגע שכולם כל כך מגניבים בפוליטיקה

744
00:36:49,040 --> 00:36:52,040
זה כי אנשים חושבים שפוליטיקה היא המעניין

745
00:36:52,040 --> 00:36:54,040
הם חושבים שזה הדבר.

746
00:36:54,040 --> 00:36:57,040
ואחר כך כשאתה אקבל שיש לך

747
00:36:57,040 --> 00:36:58,040
היסטוריה גדולה

748
00:36:58,040 --> 00:37:01,040
שפוליטיקה\'92 היא יהודה או ידיע שהגותה או שהסני

749
00:37:01,040 --> 00:37:04,040
אם אתה מזמך אם אינם הרבה אנשים

750
00:37:04,040 --> 00:37:05,040
ששאשים בכל대�ה דברים

751
00:37:05,040 --> 00:37:07,040
ומשרתים דמוה במאנה

752
00:37:07,040 --> 00:37:09,040
שנשירתךreteזותינה

753
00:37:09,040 --> 00:37:10,040
וקידמים אתך

754
00:37:10,040 --> 00:37:12,080
אני יכול לקופר שנה

755
00:37:12,080 --> 00:37:13,040
ואני יודע מאפשרות בל esquadro

756
00:37:13,040 --> 00:37:15,040
וכל יום משהו שבלון

757
00:37:15,040 --> 00:37:17,040
לפניהם

758
00:37:17,040 --> 00:37:20,040
והאם זה the sum totality of your world

759
00:37:20,040 --> 00:37:22,040
אתה תהיה פי nurses

760
00:37:22,040 --> 00:37:23,040
זה תהיה שאתה ואתה אנכני

761
00:37:23,040 --> 00:37:24,040
ואתה עונה

762
00:37:24,040 --> 00:37:25,040
שלפלים.

763
00:37:25,040 --> 00:37:27,040
אני מסריח כי זה אש� реально

764
00:37:27,040 --> 00:37:34,040
אבל אם אתה מגיע קצת, ואתה אומר, בואי, יש סיפור שזה מתחיל פה, שזה מתחיל כמה זמן,

765
00:37:34,040 --> 00:37:39,040
יש סיפורים שהם נסגרו, הרבה זמן לפני אותנו, שיש להם איזשהו מינג.

766
00:37:39,040 --> 00:37:41,040
למה אני חושב שדוד ביט גולייאת?

767
00:37:41,040 --> 00:37:43,040
למה אני חושב שהלילה יכולה לביט הגדול?

768
00:37:43,040 --> 00:37:46,040
זה יש משהו לדבר עם הסיפור של דוד ורס גולייאת.

769
00:37:46,040 --> 00:37:52,040
אז אם הסיפור באמת נכון, או אם זה מטאפור של משהו אחר,

770
00:37:52,040 --> 00:37:58,040
שאת אירושיפים שפורחים את המשינוי, זה שלישי חקר לי,

771
00:37:58,040 --> 00:38:00,040
רק כתוב more,

772
00:38:00,040 --> 00:38:02,040
אני מנסה להנחה את זה בטעממי,

773
00:38:02,040 --> 00:38:02,140
כשאני בılan camper מידיניי

774
00:38:02,140 --> 00:38:01,040
כשאני בלין ליד spelly בית Endemy

775
00:38:02,040 --> 00:38:02,040
פשוט שריצלתי בשטטה הטכנית ובד embracing

776
00:38:02,040 --> 00:38:02,540
ארהיבן איזרלית,

777
00:38:02,540 --> 00:38:02,040
הגיעה לך תאי niż instructions

778
00:38:02,040 --> 00:38:02,040
שלחתר האנשים

779
00:38:02,040 --> 00:38:03,040
לחשול שיפות

780
00:38:03,040 --> 00:37:58,040
לתלמידים

781
00:38:04,040 --> 00:38:11,040
ומתחילת慈ל מרכבית абсолютно פסיקית.

782
00:38:06,040 --> 00:38:06,040
אני אצמה תחתית,

783
00:38:06,040 --> 00:38:09,040
מדרכה

784
00:38:06,040 --> 00:38:06,040
Bottom

785
00:38:06,040 --> 00:38:06,040
עתר

786
00:38:06,040 --> 00:38:06,040
מחסמי

787
00:38:06,040 --> 00:38:08,040
לנשיא שלו, הוא ישראלי,

788
00:38:08,040 --> 00:38:10,040
התקדמנו לאחרי בגלל שהייתי רוצה למשיך את הטכנולוגיה הגדולה.

789
00:38:10,040 --> 00:38:14,040
זה לא רק שזה פעילים ללמד טכנולוגיה גדולה,

790
00:38:14,040 --> 00:38:15,040
אבל אני חושב שדוד יכול להיות גוליות.

791
00:38:15,040 --> 00:38:16,040
אז אם דוד יכול להיות גוליות,

792
00:38:16,040 --> 00:38:18,040
אולי דוד יכול להיות גוגל.

793
00:38:19,040 --> 00:38:22,040
אז, בכלל, הייתם, כמו שאתם אומרים,

794
00:38:22,040 --> 00:38:25,040
מקווהים או סיפורים מיוחדים

795
00:38:25,040 --> 00:38:28,040
שיכולים לעשות את זה בגלל שאתן יכולות להתעשות בגללכם,

796
00:38:28,040 --> 00:38:30,040
ואתם באמת לא רוצים

797
00:38:30,040 --> 00:38:32,040
שבדיאקטית שלכם תהיה

798
00:38:32,040 --> 00:38:37,640
וזה יהיה אידנטית ומחקר שלך ורליגיה שלך כיעקב תלמון.

799
00:38:37,720 --> 00:38:38,720
אתה יודע כיעקב תלמון?

800
00:38:38,800 --> 00:38:41,320
לא, לא, אבל זה נשמע שאני אוהב אותו.

801
00:38:42,160 --> 00:38:43,560
לא, אתה יכול, אתה יכול.

802
00:38:43,640 --> 00:38:47,040
הוא כתב בוקר שמהם נקרא...

803
00:38:47,120 --> 00:38:53,320
אני מנסה לתפקיד את ההתחלה של הדמוקרטיה הטוטלטרית.

804
00:38:53,400 --> 00:38:54,520
זה בוקר על איך...

805
00:38:54,600 --> 00:38:56,200
אני חושב שאנחנו כאן.

806
00:38:56,280 --> 00:38:58,200
כן, זה מ-1950.

807
00:38:58,200 --> 00:39:03,880
זה בוקר על איך רוסו ורובספיר

808
00:39:03,960 --> 00:39:06,920
וכל החברים טובים של הרבות הפרנציאלית

809
00:39:07,000 --> 00:39:09,880
עשו את הפוליטיקה שלהם כרליגיה

810
00:39:09,960 --> 00:39:12,200
ועשו את האידנטיטה שלהם.

811
00:39:12,280 --> 00:39:18,520
ואני חושב שזה משתמש במזרח ובנאירוטיס.

812
00:39:18,600 --> 00:39:22,440
אבל מה שאני רוצה לשאול על העניין היהודי

813
00:39:22,520 --> 00:39:24,920
זה שכתבת בבוקר שלך,

814
00:39:24,920 --> 00:39:28,760
״Don't Burn This Book״, שהליברליזם לא יכול להיות מסוים.

815
00:39:28,840 --> 00:39:30,920
במיוחד שאתה צריך להיות...

816
00:39:31,000 --> 00:39:33,560
כאילו, נקודה אחרת.

817
00:39:33,640 --> 00:39:35,080
וכאילו,

818
00:39:35,160 --> 00:39:38,280
נקודה כזאת צריכות להיות ככה גדולות כמו אפשר.

819
00:39:38,360 --> 00:39:40,360
וכאילו, באמריקה,

820
00:39:40,440 --> 00:39:42,120
המיוחד הוא חריאלי,

821
00:39:42,200 --> 00:39:43,960
וזה באמת...

822
00:39:44,040 --> 00:39:45,400
אני לא אגיד שזה קל,

823
00:39:45,480 --> 00:39:50,680
אבל זה יותר קל להיות חריאלי-קונסרבטי

824
00:39:50,760 --> 00:39:53,000
מפני להיות חריאלי יהודי.

825
00:39:53,000 --> 00:39:55,640
התלמידות היהודית מיוחדת.

826
00:39:55,720 --> 00:39:57,720
זה מאוד קשה לא להסמל את זה

827
00:39:57,800 --> 00:40:01,880
קולטורית ובשביל חברים ובשביל עבודה.

828
00:40:01,960 --> 00:40:04,280
ואיך אתה עושה את זה?

829
00:40:04,360 --> 00:40:09,400
איך אתה מבקש למקום כללי,

830
00:40:09,480 --> 00:40:11,560
חריאלי או יהודי,

831
00:40:11,640 --> 00:40:13,480
שהליברליזם לא מסוים,

832
00:40:13,560 --> 00:40:15,520
אז מה צריך לעשות?

833
00:40:15,600 --> 00:40:17,320
זה מה שאנחנו מדברים עליו לפני,

834
00:40:17,400 --> 00:40:21,960
שאם אתה רק אקבל שהליברליזם או פוליטיקה זה מסוים,

835
00:40:21,960 --> 00:40:23,200
אתה לא י我是很有ום.

836
00:40:23,280 --> 00:40:25,000
בסוף Faster You Will Not Be Happy.

837
00:40:25,080 --> 00:40:27,920
זה原ה למה הפרוגרסים יגנים על כל דבר,

838
00:40:28,000 --> 00:40:29,680
זה מה �שאונה מהכלל,

839
00:40:29,720 --> 00:40:31,400
זה מה שכומעים מאלה את אנשים,

840
00:40:31,480 --> 00:40:33,800
כי היא רוצות להיכខ את העולם.

841
00:40:33,880 --> 00:40:39,320
התאמרו, הם חווית הרבה מהי להיות חאמון בדיוק,

842
00:40:39,400 --> 00:40:41,960
התאמרו שימשים קטנה,

843
00:40:42,040 --> 00:40:44,320
שנציגו refresh מקטנה יותר מממ� jerk Age,

844
00:40:44,400 --> 00:40:45,960
נשמעים רק כן.

845
00:40:46,040 --> 00:40:48,840
התרצבותינו היו דאגים כלליו,

846
00:40:48,920 --> 00:40:50,680
עולה טובה פיץ מה不到ייגות.

847
00:40:50,680 --> 00:40:53,800
אנחנו יכולים לדבר על ה' ועל המעניין וכל זה,

848
00:40:53,800 --> 00:40:55,200
אבל יש את ה' נוורים,

849
00:40:55,200 --> 00:40:57,240
אלה נוורים שאי-מתנשאים שיוצאים,

850
00:40:57,240 --> 00:41:00,160
וכל מה שממשלות עושות זה להחליט את ה' נוורים.

851
00:41:00,160 --> 00:41:03,000
זה משהו מאוד יפה,

852
00:41:03,000 --> 00:41:06,680
וזה למה אני חושב שההורים הם היצרו

853
00:41:06,680 --> 00:41:09,080
אולי את הכי טובים דוקומנטים של אנשים.

854
00:41:09,080 --> 00:41:11,360
אם אנחנו רוצים להגיד שהביבל הוא נוור,

855
00:41:11,360 --> 00:41:13,600
אז ההקבוצה של הארץ,

856
00:41:13,600 --> 00:41:15,080
הקבוצה והעבודה של נוורים,

857
00:41:15,080 --> 00:41:17,120
הם הדוקומנטים הכי טובים של אנשים

858
00:41:17,120 --> 00:41:18,320
במסגרת היסטוריה,

859
00:41:18,320 --> 00:41:20,800
בגלל שהם הציגו יותר אנשים

860
00:41:20,800 --> 00:41:23,280
מאחורי דוקומנט מדעי לנשק.

861
00:41:23,280 --> 00:41:28,920
כשאתה נכנס שאתה נציג בפריז,

862
00:41:28,920 --> 00:41:30,840
כשאתה נכנס שאתה נציג בפריז,

863
00:41:30,840 --> 00:41:34,120
כשאתה נכנס שאתה לא יכול למנהל את העולם,

864
00:41:34,120 --> 00:41:36,200
אני חושב שאתה יכול להתפתח את עצמך

865
00:41:36,200 --> 00:41:38,520
לשבוע חיים מאוד,

866
00:41:38,520 --> 00:41:41,040
אבל זה יותר ממושל, אני חושב,

867
00:41:41,040 --> 00:41:43,400
לציין שהעולם יצא לך.

868
00:41:43,400 --> 00:41:44,600
וזה גם, בגלל זה,

869
00:41:44,600 --> 00:41:46,840
לדבר על משהו שדיברנו עליו לפני,

870
00:41:46,840 --> 00:41:49,920
זה למה אנשים כזה מנסים לנצח את הדברים,

871
00:41:49,920 --> 00:41:52,280
כי הם חושבים שהם מנצחים

872
00:41:52,280 --> 00:41:53,840
לעבוד על משהו מסוים,

873
00:41:53,840 --> 00:41:55,440
וזאת המנגינה המדהימה,

874
00:41:55,440 --> 00:41:57,560
אתה יודע, יש לך מלחמים של עבודה סוציאלית

875
00:41:57,560 --> 00:42:00,120
שהם עשרה שנים במדינת הארץ,

876
00:42:00,120 --> 00:42:02,640


שריקים על איך הם מנגנים,

877
00:42:02,640 --> 00:42:04,160
ואם הם הייתים מלחמים,

878
00:42:04,160 --> 00:42:05,600
אם הם הייתים מלחמים בהיסטוריה,

879
00:42:05,600 --> 00:42:07,640
הם לא צריכים לראות

880
00:42:07,640 --> 00:42:11,000
על ההיסטוריה של 200 שנה,

881
00:42:11,000 --> 00:42:12,280
או 500 שנה,

882
00:42:12,280 --> 00:42:14,360
הם צריכים רק לדבר עם תהליכים שלהם,

883
00:42:14,360 --> 00:42:17,040
ולשאול להם מה זה היה כאילו,

884
00:42:17,040 --> 00:42:19,520
שני תהליכים שלי שהם היו צריכים ללחוץ בווירות,

885
00:42:19,520 --> 00:42:21,640
אני לא חושב שתהליכים שלך

886
00:42:21,640 --> 00:42:23,960
איך לא לחיותו בווירות לנצחות,

887
00:42:23,960 --> 00:42:26,000
או בווירות בשנתיים, או משהו כזה,

888
00:42:26,000 --> 00:42:28,480
שאם הייתם רק הייתם מלחמים,

889
00:42:28,480 --> 00:42:30,080
ואמרתם, יאללה,

890
00:42:30,080 --> 00:42:32,680
זה לא אומר שאמריקה ב-2022 היא פרפקטית,

891
00:42:32,680 --> 00:42:35,000
או שישראל ב-2022 היא פרפקטית, או משהו כזה,

892
00:42:35,000 --> 00:42:36,560
אבל הן מאוד טובות,

893
00:42:36,560 --> 00:42:37,880
במיוחד עם כל העולם,

894
00:42:37,880 --> 00:42:39,000
ואם אתם אומרים,

895
00:42:39,000 --> 00:42:44,320
או, אולי אני יכול להעביר קצת על הפעולה בפרפקטים ביוניות יותר,

896
00:42:44,320 --> 00:42:46,120
כמו שאמרנו מבחינת אמריקה,

897
00:42:46,120 --> 00:42:49,320
אז אני חושב שאתם נכון יכולים להיות יותר שעולם.

898
00:42:49,320 --> 00:42:55,800
מה שאתה חושב שעושה את התלכס האמריקאי להיות כל כך חול?

899
00:42:55,800 --> 00:42:58,640
כאילו, בישראל, אנחנו לא יש אפילו,

900
00:42:58,640 --> 00:43:02,560
אני חושב שאנחנו לא יש אפילו דוזן של תלכסים חבריים,

901
00:43:02,560 --> 00:43:04,120
לא תלכסים גדולים,

902
00:43:04,120 --> 00:43:06,160
ולא תלכסים בקרוב,

903
00:43:06,160 --> 00:43:09,560
כל סטודנטים ביוניות, כל סטודנטים ביוניות,

904
00:43:09,560 --> 00:43:11,640
כל האוניברסיטה היא פובלית.

905
00:43:11,640 --> 00:43:14,800
זה הלילה של הלכס, ישראל.

906
00:43:14,800 --> 00:43:17,720
כל שם זה פובלית.

907
00:43:17,720 --> 00:43:21,080
עוד פעם, זה כאילו, בגלל מילה ישראל,

908
00:43:21,080 --> 00:43:23,680
אפילו אם יש קרוב בין, נגיד,

909
00:43:23,680 --> 00:43:26,360
בפולקת היהודית ופולקת ערבית,

910
00:43:26,360 --> 00:43:28,120
ולדבר שלך, הפולקת הערבית בישראל

911
00:43:28,120 --> 00:43:30,120
היא יותר טובה מאחורי המדינות הערבית,

912
00:43:30,120 --> 00:43:31,280
וזה למה שהן לא ילכות,

913
00:43:31,280 --> 00:43:33,280
אף אחד לא קבלה אותן, אבל הן לא ילכות.

914
00:43:33,280 --> 00:43:34,880
בכל מדינות ערבית.

915
00:43:34,880 --> 00:43:37,560
זאת אומרת, הערבים הישראלים,

916
00:43:37,560 --> 00:43:40,000
כמו שאמרת, הם 30% מהמדינות,

917
00:43:40,000 --> 00:43:42,560
שישם פרטי שבכנסת עכשיו,

918
00:43:43,760 --> 00:43:45,360
הם יכולים ללכת, הם לא ילכות,

919
00:43:45,360 --> 00:43:46,880
הם יושבים יותר זכויות לביטחון בישראל

920
00:43:46,880 --> 00:43:49,240
מכל מדינות אחרות, אוקיי, בסדר.

921
00:43:49,240 --> 00:43:50,960
אז מה שקורה, אבל הדבר הזה,

922
00:43:50,960 --> 00:43:54,640
מבחינה מסוימתית,

923
00:43:54,640 --> 00:43:56,400
כשאתה אומר שהדברים היו פובליים בישראל,

924
00:43:56,400 --> 00:43:58,280
ישראל היא מסוימת ניו-ג'רזי.

925
00:43:58,280 --> 00:43:59,960
ניו-ג'רזי היא אחת מהארוחים,

926
00:43:59,960 --> 00:44:03,040
אני חושב, הכי קטנות במדינות הישראל.

927
00:44:03,040 --> 00:44:07,040
אז הדבר המסוימתי, ואז האידנטית הקולטרית הקולטרית,

928
00:44:07,040 --> 00:44:09,360
שאפילו אם האידנטית הקולטרית בישראל

929
00:44:09,360 --> 00:44:11,880
נחלת בין, נגיד, רליגי וקונסרבטיבי

930
00:44:11,880 --> 00:44:15,200
או אשכנזי וספארטיקי וערבי ויהודי או מהו,

931
00:44:15,200 --> 00:44:18,680
יש אידנטית קולטרית קולטרית בגלל מה שקורה שם.

932
00:44:18,680 --> 00:44:19,960
אני יודע למה זה מאוד מפחד,

933
00:44:19,960 --> 00:44:21,200
ואתה שמים שלוש יהודים לדבר,

934
00:44:21,200 --> 00:44:23,400
ואתה יש לך ארבעה דעות, ואוקיי, בסדר.

935
00:44:24,880 --> 00:44:26,400
אבל מבחינה אמריקאית,

936
00:44:26,400 --> 00:44:28,440
הדבר הזה הוא כל כך גדול,

937
00:44:28,440 --> 00:44:33,160
וזה פשוט לא עובד עדיין. הדבר שהממשלה של התלמידה,

938
00:44:33,160 --> 00:44:35,960
שזו אינסטיטוציה מדינית,

939
00:44:35,960 --> 00:44:39,880
שצריך להגיד לכל ילד ולכל תהליך,

940
00:44:39,880 --> 00:44:42,240
איך שאתה חי בקונטוקטיקה ראונית,

941
00:44:42,240 --> 00:44:45,560
או בבוסטן ראונית,

942
00:44:45,560 --> 00:44:47,920
שאתה צריך ללמוד בדיוק את הדברים האלה,

943
00:44:47,920 --> 00:44:50,440
והנורמות הקולטריות צריכים להיות בדיוק את הדברים האלה.

944
00:44:50,440 --> 00:44:53,760
זה מפחד, וזה ברור שזה לא עובד.

945
00:44:53,760 --> 00:44:55,560
אבל מה שאני שואל,

946
00:44:55,560 --> 00:44:59,760
איך שגם במלאכות הקודמות, דברים נגמרים?

947
00:44:59,760 --> 00:45:02,400
איך שאתה יש לך מנגינה,

948
00:45:02,400 --> 00:45:05,920
שאומרה ספרים לילדים במלאכות הקודמות,

949
00:45:05,920 --> 00:45:07,840
אם זה מלאכות קודמות קודמות?

950
00:45:07,840 --> 00:45:09,720
אז זה מה שאתה צריך לעשות,

951
00:45:09,720 --> 00:45:11,240
כמו שאמרה שלי יורדן פטרסון,

952
00:45:11,240 --> 00:45:12,800
אתה צריך לתת את דברו שלו,

953
00:45:12,800 --> 00:45:14,680
הווק פרסיטה,

954
00:45:14,680 --> 00:45:16,280
ואני אראה את זה כפרסיטה,

955
00:45:16,280 --> 00:45:19,040
כמו שאחד אחי, גד סז, אומר,

956
00:45:19,040 --> 00:45:22,720
זה פרסיטה שהתארגן את האינסטיטוציות האלה,

957
00:45:22,720 --> 00:45:27,760
ואינסטיטוציות ליברליות, במיוחד, לא היו בהתגבות טובה.

958
00:45:27,760 --> 00:45:31,000
אז בעצם אם הייתי צריך לקחת כל שלבים,

959
00:45:31,000 --> 00:45:34,080
שלבים יודעים, ידיעיים ידיעים בלתי סקוליים,

960
00:45:34,080 --> 00:45:36,120
בלשנג'לס, הם כולם מלמדים,

961
00:45:36,120 --> 00:45:36,880
הם כולם מלמדים.

962
00:45:36,880 --> 00:45:38,600
בעצם,

963
00:45:38,600 --> 00:45:40,400
הנמור שלי יכול להיות קצת מזרח,

964
00:45:40,400 --> 00:45:41,360
אבל יש שם חלקה,

965
00:45:41,360 --> 00:45:43,160
חלקה קתולית בלשנג'לס,

966
00:45:43,160 --> 00:45:45,160
זה אחד החלקים הכי גדולים בלשנג'לס,

967
00:45:45,160 --> 00:45:46,680
קוראים לו קמבל הול.

968
00:45:46,680 --> 00:45:53,280
וזה כמעט 40% יהודי עכשיו, כי הילדים יהודים היודיים הם מגיעים את הילדים

969
00:45:53,280 --> 00:45:56,160
מהקולה היהודית בגלל שהם הלכים כל כך מלמדים,

970
00:45:56,160 --> 00:45:59,360
והם יודעים לשים את הילדים לקולה קתולית,

971
00:45:59,360 --> 00:46:01,840
בלי ללכת לקולה מלמדה.

972
00:46:01,840 --> 00:46:05,120
אז האינסטיטוציות ליברליות לא היו בהתגבות טובה לזה.

973
00:46:05,120 --> 00:46:07,280
האינסטיטוציות רליגיות,

974
00:46:07,280 --> 00:46:10,040
במיוחד, היו בהתגבות טובה,

975
00:46:10,040 --> 00:46:11,640
אבל לפעמים הם גם לא.

976
00:46:11,640 --> 00:46:18,000
אני רוצה באמת שתתן ללistenרים איזה מידע לדעת שהם יכולים לדעת,

977
00:46:18,000 --> 00:46:20,800
במיוחד, בקורס של עוד שתי הקבוצות שלכם.

978
00:46:20,800 --> 00:46:26,480
כדי באמת להתכוון למה שקורה בפוליטיקה,

979
00:46:26,480 --> 00:46:31,280
או באמריקה ההיסטורית, או באיזה סובייקט שאתם רוצים,

980
00:46:31,280 --> 00:46:33,480
כי אני חושב שבאמת,

981
00:46:33,480 --> 00:46:35,080
אנשים שמדעים קבוצות,

982
00:46:35,080 --> 00:46:36,960
באמת רוצים קבוצות טובות לדעת,

983
00:46:36,960 --> 00:46:39,680
ויש כמה קבוצות שבאות,

984
00:46:39,680 --> 00:46:43,880
שאתם באמת צריכים מישהו שתתן לכם קבוצה.

985
00:46:43,880 --> 00:46:46,520
אז קבוצה טובה, כי זה קצת רחוק,

986
00:46:46,520 --> 00:46:49,080
ואני בטוח שזה נשמע בעברית,

987
00:46:49,080 --> 00:46:50,080
אבל אפילו אם לא,

988
00:46:50,080 --> 00:46:51,680
האנגלית לא תהיה כל כך קשה.

989
00:46:51,680 --> 00:46:54,320
אתה יודע, On Liberty, של ג'ון סטוורט מיל.

990
00:46:54,320 --> 00:46:55,040
אתה יודע, זה...

991
00:46:55,040 --> 00:46:55,640
אה, מדהים.

992
00:46:55,640 --> 00:46:56,640
אני לא יודע, זה 70...

993
00:46:56,640 --> 00:46:57,920
אתה ישב את זה אחרי שלך,

994
00:46:57,920 --> 00:46:59,720
זה 75 פג'ים או משהו.

995
00:46:59,720 --> 00:47:01,440
אתה ישב את זה כאן.

996
00:47:01,440 --> 00:47:02,440
זה מדהים, אני אצלך...

997
00:47:02,440 --> 00:47:04,080
זו הפרסומת בעברית.

998
00:47:04,080 --> 00:47:04,760
אה, יש לך את זה.

999
00:47:04,760 --> 00:47:09,880
אני קראתי את פודקאסט שלי על המעניין אחרי קבוצה ג'ון סטוורט מיל.

1000
00:47:09,880 --> 00:47:10,480
אה, יש לך את זה.

1001
00:47:10,480 --> 00:47:11,960
אז זו פרסומת מאוד פשוטה.

1002
00:47:11,960 --> 00:47:13,040
אני אומר, אתה יודע,

1003
00:47:13,040 --> 00:47:15,320
אני יכול לתת לך רק כמה קבוצות

1004
00:47:15,320 --> 00:47:16,960
שהיו להם מעניין לי בעוד השנים

1005
00:47:16,960 --> 00:47:18,680
שהם קבוצים למה שאני עושה.

1006
00:47:18,680 --> 00:47:19,680
אני אומר, אני אומר,

1007
00:47:19,680 --> 00:47:21,480
12 רולים לשלום, של ג'ורדן פטרסון,

1008
00:47:21,480 --> 00:47:22,680
במיוחד של...

1009
00:47:24,480 --> 00:47:26,360
אתה ישב את הטקוות הדיגיטלית שלך עכשיו,

1010
00:47:26,360 --> 00:47:27,720
אז אני לא יכול...

1011
00:47:27,720 --> 00:47:29,920
זה בעברית או באנגלית?

1012
00:47:29,920 --> 00:47:30,880
זה בעברית.

1013
00:47:30,880 --> 00:47:37,560
הטקוות הדיגיטלית שלך עשו עבודה מאוד טובה בתקשורת הטקוות הדיגיטלית שלהם.

1014
00:47:37,560 --> 00:47:39,000
אתה יודע, כשאני הייתי בטוור עם ג'ורדן,

1015
00:47:39,000 --> 00:47:41,000
המצב היה ללכת לישראל,

1016
00:47:41,000 --> 00:47:42,840
ואז לפחות החלטה שלו נגמרה,

1017
00:47:42,840 --> 00:47:44,000
ואז קובד וכל מה אחר,

1018
00:47:44,000 --> 00:47:46,840
אבל אני יודע שהוא באמת רוצה לבוא.

1019
00:47:46,840 --> 00:47:47,640
אבל...

1020
00:47:47,640 --> 00:47:48,720
אז אני אומר 12 רולים,

1021
00:47:48,720 --> 00:47:52,720
בגלל שזו פרסומת גדולה של כל מה שאנחנו מדברים עליו פה,

1022
00:47:52,720 --> 00:47:55,400
בגלל שזו הקבוצה הקונסטנטית בין אורדור וקאוס,

1023
00:47:55,400 --> 00:48:01,400
שאנחנו כל הזמן מדברים עלינו בינינו, שזה הקרב האחר לנהיין ולכל מה אחר.

1024
00:48:01,400 --> 00:48:03,000
אני אדבר לכם על ידי עוד אחד או שתי,

1025
00:48:03,000 --> 00:48:07,920
אחד שאני חושב שישראלים יחזיקו בזה,

1026
00:48:07,920 --> 00:48:10,320
חברי שלי, פיטר טיל, כתב ״זרור לנהיין״,

1027
00:48:10,320 --> 00:48:13,600
שזה קבוצה נהייתה לנצחי הטקוות,

1028
00:48:13,600 --> 00:48:15,960


על הקבוצות חדשות,

1029
00:48:15,960 --> 00:48:18,960
ושקבוצה הבאה לפייסבוק לא יהיה פייסבוק,

1030
00:48:18,960 --> 00:48:20,600
אלא משהו מאוד נחמד,

1031
00:48:20,600 --> 00:48:22,040
נהייה באמת חדשה,

1032
00:48:22,040 --> 00:48:23,760
וזה גם כמו ״על החלטה״,

1033
00:48:23,760 --> 00:48:25,040
זה קבוצה קצת קטנה,

1034
00:48:25,040 --> 00:48:26,600
ואני אדבר לכם על עוד אחד,

1035
00:48:26,600 --> 00:48:30,080
שזה קבוצה שלארך הוא נפגש לפני שהייתי מנהיג,

1036
00:48:30,080 --> 00:48:33,240
אבל אני הייתי רוצה, רוצה, רוצה, רוצה לנהיג,

1037
00:48:33,240 --> 00:48:34,080
קארל סייגן,

1038
00:48:34,080 --> 00:48:37,000
שהוא היה האסטרונומי ומדעי הממשך,

1039
00:48:37,000 --> 00:48:38,280
הוא כתב הרבה קבוצות,

1040
00:48:38,280 --> 00:48:40,080
הקבוצה הכי חשובה שלו הייתה ״קוסמוס״,

1041
00:48:40,080 --> 00:48:42,120
שהייתה אז קבוצה טבעית,

1042
00:48:42,120 --> 00:48:44,520
אבל הקבוצה האחרת שלו

1043
00:48:44,520 --> 00:48:46,880
נקראה ״ביליון וביליון״,

1044
00:48:46,880 --> 00:48:48,200
והוא באמת נפגש...

1045
00:48:48,200 --> 00:48:49,040
ביליון וביליון.

1046
00:48:49,040 --> 00:48:55,040
ביליון וביליון, זו הקבוצה שלו,

1047
00:49:20,040 --> 00:49:21,240
אבל זה קבוצה אחת שלו,

1048
00:49:21,240 --> 00:49:23,680
הוא נפגש בעצם רק בפני הסופר של הקבוצה,

1049
00:49:23,680 --> 00:49:25,600
אז סופר הקבוצה נכנס לתוך אבא שלו,

1050
00:49:25,600 --> 00:49:27,600
שהוא גם פרופסור בקורנל,

1051
00:49:27,600 --> 00:49:30,120
אבל באמת הוא היה קבוצה מנהיגית

1052
00:49:30,120 --> 00:49:33,360
של דעות מדעיות לבדיקים.

1053
00:49:33,360 --> 00:49:35,840
וזה קבוצה נהיגה באמת.

1054
00:49:36,680 --> 00:49:38,240
אז אני באמת רוצה להתת שם לכם,

1055
00:49:38,240 --> 00:49:39,320
אני שמעתי אתכם

1056
00:49:39,320 --> 00:49:41,160
כמה שעות

1057
00:49:41,160 --> 00:49:43,360
את הזמן האחרון,

1058
00:49:43,360 --> 00:49:45,160
ואני רוצה להתחיל על זה,

1059
00:49:45,160 --> 00:49:46,840
אני רוצה להתת שם לכם

1060
00:49:46,840 --> 00:49:49,840
ליהודה סיגל, שהיא התפקדה

1061
00:49:49,840 --> 00:49:52,120
על המועדה בין אנחנו,

1062
00:49:52,120 --> 00:49:53,560
ואני אוהב הרבה תקשורים,

1063
00:49:53,560 --> 00:49:55,880
ורק מיני מהם מיוחדים

1064
00:49:55,880 --> 00:49:58,640
מהזמן שלהם ומהצלחות שלהם

1065
00:49:58,640 --> 00:50:01,280
בשביל שהפודקאסט שלי יעבור,

1066
00:50:01,280 --> 00:50:04,120
ואני חושב שהם

1067
00:50:04,120 --> 00:50:06,240
צריכים להתעורר

1068
00:50:06,240 --> 00:50:07,440
כאן, עכשיו,

1069
00:50:07,440 --> 00:50:09,480
ואני רוצה להתת שם לכם, דייו,

1070
00:50:09,480 --> 00:50:12,080
ואני מרגיש שתבואו לישראל

1071
00:50:12,080 --> 00:50:14,800
כפי שיכול, ונמצאים בפרסום.

1072
00:50:14,800 --> 00:50:16,840
נכון, אני יכול להתת שם? אני לא מגניב.

1073
00:50:16,840 --> 00:50:18,040
אני יכול להתת שם?

1074
00:50:18,040 --> 00:50:19,160
אתה יכול להתת שם,

1075
00:50:19,160 --> 00:50:22,200
אנחנו נתן לכם שם,

1076
00:50:22,200 --> 00:50:24,120
בגלל שבנט, הממשל,

1077
00:50:24,120 --> 00:50:26,200
נתן לכם הכל כמו בפלורידה,

1078
00:50:26,200 --> 00:50:28,040
אז אתה יותר מרחוב.

1079
00:50:28,040 --> 00:50:29,200
בסדר, החלטה האחרונה שאני הייתי שם,

1080
00:50:29,200 --> 00:50:30,480
אני הייתי בבית הוויין הטוב

1081
00:50:30,480 --> 00:50:32,800
בטלוויב, בטלוויב,

1082
00:50:32,800 --> 00:50:34,560
אני אבוא לך שם.

1083
00:50:34,560 --> 00:50:35,880
בסדר, בסדר.

1084
00:50:35,880 --> 00:50:36,760
בסדר, זה היה מרחוב.

1085
00:50:36,760 --> 00:50:48,760
אלה משמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.