על המשמעות

#261 תמיר דורטל - יש שופטים בוושינגטון

June 27, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 261
#261 תמיר דורטל - יש שופטים בוושינגטון
על המשמעות
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript

1
00:00:00,000 --> 00:00:12,000
לראשונה בהיסטוריה של ארה״ב הודלף חלק מפסק דין לפני הפרסום שלו

2
00:00:12,000 --> 00:00:18,000
ואז הבנתי שמשהו מאוד מאוד דרמטי עומד להתרחש בארה״ב וזה באמת מה שהתרחש

3
00:00:18,000 --> 00:00:26,000
פסק הדין שיצא דובס נגד ג'קסון הוא כנראה פסק הדין החשוב ביותר במאה השנים האחרונות בארה״ב

4
00:00:26,000 --> 00:00:32,000
דווקא כי הוא מהווה שינוי מגמה מוחלט של הפסיקה במאה השנים האחרונות

5
00:00:32,000 --> 00:00:34,000
וביתר סט מאז שנות ה-60

6
00:00:34,000 --> 00:00:40,000
בית המשפט בארה״ב דומה לבית המשפט בישראל שלקח ממנו הרבה השראה

7
00:00:40,000 --> 00:00:48,000
תפס מקום מאוד מרכזי בפוליטיקה בארה״ב וקידם ממש מכס השיפוט חקיקה

8
00:00:48,000 --> 00:00:55,000
קידום של זכויות אדם, קידום של הרבה מאוד ערכים ליברליים שהשמאל מאמין בהם

9
00:00:55,000 --> 00:00:57,000
ואת כולם הוא הגן בחוקה

10
00:00:57,000 --> 00:01:04,000
אנחנו מכירים את בראון נגד הבורד אוף אד'יוקיישן שקבע שנפרד איננו שווה

11
00:01:04,000 --> 00:01:10,000
אנחנו מכירים את החקיקה של רו נגד וייד שמדבר על הזכות להפעלות

12
00:01:10,000 --> 00:01:15,000
אנחנו מכירים חקיקה ממש מהעשור האחרון מסוף קיונות אובמה

13
00:01:15,000 --> 00:01:20,000
שקשורה להכרה בנישואים חד מיניים בכל רחבי ארה״ב

14
00:01:20,000 --> 00:01:27,000
וכמובן החקיקה של מסטר קייק שעוסקת בזה שלא חובה לספק שירותים

15
00:01:27,000 --> 00:01:33,000
לתת שירותים לזוגות חד מיניים נגיד לחתונה או לדברים בסגנון הזה

16
00:01:33,000 --> 00:01:35,000
אם מדובר בהזמנת עבודה אישית

17
00:01:35,000 --> 00:01:40,000
הרבה מאוד חקיקה מכס השיפוט, הרבה מאוד החלטות גורליות

18
00:01:40,000 --> 00:01:43,000
ואיפה הבנתי שנפל לדבר?

19
00:01:43,000 --> 00:01:48,000
יושבתי בשבת בבוקר בבית מלון בירושלים ושמעתי אמריקאים מדברים על פוליטיקה

20
00:01:49,000 --> 00:01:54,000
ובדרך כלל אמריקאים שאני שומע לא מדברים על פוליטיקה ולא מדברים על פוליטיקה באופן כזה דתי

21
00:01:54,000 --> 00:01:57,000
בדרך כלל מדברים על דברים אחרים

22
00:01:57,000 --> 00:02:01,000
ואז הבנתי שנפל דבר ושההחלטה באמת פורסמה

23
00:02:01,000 --> 00:02:05,000
קראתי את ההחלטה וקשבתי להרבה מאוד פרשנויות לגביה

24
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
ומתוך זה אני מעוניין לתרגם את זה לציבור הישראלי

25
00:02:14,000 --> 00:02:15,000
אז בואו נעשה סדר בדברים

26
00:02:15,000 --> 00:02:23,000
דבר ראשון, הפסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי של דובס נגד ג'קסון מיום שישי אחרון

27
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
לא מבטלת את הזכות להפעלות בארצות הברית

28
00:02:27,000 --> 00:02:33,000
זה פשוט שקר גמור ולא נפגעה הזכות הזאת

29
00:02:33,000 --> 00:02:39,000
כל אישה יכולה לבצע הפעלות באיזה מדינה שהיא רוצה בארצות הברית

30
00:02:39,000 --> 00:02:42,000
אלא אם כן יש באותה מדינה בארצות הברית

31
00:02:42,000 --> 00:02:46,000
חקיקה כלשהי שמקבילה הפעלות

32
00:02:46,000 --> 00:02:48,000
אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר פשוטה

33
00:02:48,000 --> 00:02:52,000
ובית המשפט העליון החליט שהחוקה לא נוגעת בהפעלות

34
00:02:53,000 --> 00:02:55,000
לא מגנה על הפעלות ולא מתנגדת להפעלות

35
00:02:55,000 --> 00:02:57,000
החוקה פשוט לא עוסקת בהפעלות

36
00:02:57,000 --> 00:02:59,000
ובית המשפט העליון האמריקאי

37
00:02:59,000 --> 00:03:01,000
לא קובר דברים על פי ערכי יסד של השיטה

38
00:03:01,000 --> 00:03:04,000
הוא קובע את הפסיקות שלו על פי החוקה

39
00:03:04,000 --> 00:03:09,000
ובעצם מההחלטה הזאת, שהחוקה לא עוסקת בהפעלות

40
00:03:09,000 --> 00:03:15,000
בהפלות, בית המשפט ביטל על הלכה למעשה פסק דין מאוד מאוד מפורסם

41
00:03:15,000 --> 00:03:19,000
ומהחשובים שיצאו אי פעם מכסף שיפוט האמריקאי שנקרא

42
00:03:19,000 --> 00:03:25,000
רו ורסס ווייד. הרו ורסס ווייד הזה זו פסיקה משנות השישים

43
00:03:25,000 --> 00:03:31,000
שמאז כמעט כל שופט שנבחר לבית המשפט העליון בשימוע

44
00:03:31,000 --> 00:03:36,000
בסנאט נשאל האם הוא עומד לבטל את רו ורסס ווייד או לא. מדובר בעצם

45
00:03:36,000 --> 00:03:42,000
בפסיקה ברו ורסס ווייד שאמרה את הדבר הבא. החוקה האמריקאית

46
00:03:42,000 --> 00:03:52,000
קובעת שאסור למדינות החברות, למיסיסיפי, לקולורדו, לקליפורניה, לפלורידה, לניו יורק, לכל המדינות

47
00:03:52,000 --> 00:04:00,000
לחוקק חוקים שמקבילים את ההפלות במדינה שלהם. למה? כי החוקה בעצמה

48
00:04:00,000 --> 00:04:08,000
קובעת שלמדינות אסור להתערב. עכשיו, הפרק הזה אני מאוד מעוניין שיהיה כמה שיותר קצר וכמה שיותר ברור

49
00:04:08,000 --> 00:04:15,000
אבל אני מרגיש שכל חלון שאני פותח, פותח עוד חלונות נוספים. מי שמכם ירצה לשמוע עוד דברים ולשאול עוד שאלות

50
00:04:15,000 --> 00:04:22,000
יוכל להצטרף כמובן לשיעור השבועי ולשאול בצורה חופשית איזה שאלות שבא לו. כאן אני אנסה לנסח תשובות

51
00:04:22,000 --> 00:04:27,000
לכל השאלות שאני חושב שיעלו ואף על פי כן לשמור על הפרק הזה קצר כמה שאפשר.

52
00:04:31,000 --> 00:04:44,000
התפיסה האמריקאית ותפיסה כמעט של כל דמוקרטיה היא שהחוקה לא מגבילה את האזרח כמו חקיקה. נגיד חקיקה אומרת אסור לרצוח

53
00:04:44,000 --> 00:04:53,000
זאת אומרת שיש פה הגבלה של האזרח שרוצה לרצוח. החוקה מגבילה את השלטון וזו מטרתה של החוקה

54
00:04:53,000 --> 00:05:05,000
היא קובעת זכויות מסוימות של הממשלה אין זכות לפגוע בהן. זאת אומרת בניגוד לחקיקה רגילה שמגבילה את האזרח החוקה מגבילה את הממשל

55
00:05:05,000 --> 00:05:19,000
עכשיו אם בזכות כלשהי מנויה בתוך החוקה האמריקאית זאת אומרת שאסור למדינות החברות לפגוע באותה זכות ואסור גם לממשל הפדרלי לפגוע באותה זכות

56
00:05:19,000 --> 00:05:24,000
בארצות הברית יש פשוט שני ממשלים יש ממשל אחד שיושב בוושינגטון

57
00:05:24,000 --> 00:05:29,000
ויש עוד חמישים ממשלים שיושבים בכל אחד באיותה מדינה שעליה מדובר

58
00:05:29,000 --> 00:05:36,000
נגיד לניו יורק יש את הסנאט של מדינת ניו יורק יש את הקונגרס של מדינת נו יורק

59
00:05:37,000 --> 00:05:41,000
יש את החוקה של ניו יורק יש בתי משפט של ניו יורק ובתוך ניו יורק יכול גם

60
00:05:41,000 --> 00:05:47,000
לשבת בית משפט פדרלי ששופט על פי החוקים הפדרלים

61
00:05:47,000 --> 00:05:54,000
שקשורים לאיחוד עצמו שקובע את החוקים שלו בוושינגטון הבירה שלו הסנאט וקונגרסמי של עצמו

62
00:05:55,000 --> 00:06:10,000
עד הפסיקה הזאת בעצם היה מסורת פסיקות מאז שנות ה-60 מאז רו ורסס ווייד שקבעה שהזכות להפלה היא זכות שאסור להתערב בה בכל הממשלות החברות באיחוד

63
00:06:10,000 --> 00:06:14,000
בשום מדינה לא יכולה להחליט שהיא אוסרת על הפלות

64
00:06:15,000 --> 00:06:20,000
עכשיו מכיוון ובארה״ב אין מסורת של יועצים משפטיים שמונעים חקיקה מראש

65
00:06:21,000 --> 00:06:32,000
נגיד שעכשיו איזה שהוא סנאטור או איזה שהוא מושל בקולורדו או בטקסס נגיד בוא נלך על טקסס כי זה כאילו נשמע הכי חשוך והכי נגד נשים

66
00:06:33,000 --> 00:06:38,000
איזה שהוא מושל בטקסס רוצה עכשיו לעשות חקיקה נגד הפלות

67
00:06:38,000 --> 00:06:44,000
אז לא יבוא יועץ המשפטי לטקסס ויגיד לו חבר אתה לא יכול לקדם את החקיקה הזאת כי זה לא בגיץ

68
00:06:45,000 --> 00:06:47,000
כי אתרו נגד זה בבית המשפט העליון ואז החוק יפסל

69
00:06:48,000 --> 00:06:56,000
מה שעושים בארה״ב זה מפריחים כל מיני בלוני ניסוי בעצם מה שעושים הם מחוקקים חקיקה שאוסרת על הפלות

70
00:06:57,000 --> 00:07:05,000
אותה אישה שרוצה לעשות הפלה אומרים לה תשמעי יש עכשיו חוק חדש אסור להפיל בשבוע כזה וכזה או בתנאים כאלה ואחרים

71
00:07:05,000 --> 00:07:17,000
ואז אותה אישה הותרת לבית המשפט העליון שיעזור לה עם הפלה שיחריז על זה שהחוק של טקסס הוא חוק לא חוקתי ולכן בטל

72
00:07:18,000 --> 00:07:22,000
וזה בדיוק מה שעשו במדינת מיסיסיפי בתיק שלנו בתיק של דובס נגד ג'קסון

73
00:07:23,000 --> 00:07:30,000
המחוקק שם קבע שאסור לעשות הפלה אחרי השבוע ה-15 אלא אם כן יש סכנה לאמא

74
00:07:30,000 --> 00:07:38,000
באמת אותה גברת רצתה לעבוד ולעשות הפלה במיסיסיפי אחרי שהחוק הזה נקבע והיא הייתה אחרי השבוע ה-15

75
00:07:39,000 --> 00:07:45,000
והחוק הזה היה בעצם בתוקף אז היא לא יכולה לעשות הפלה במיסיסיפי אז היא יטרה נגד המחוקק של מיסיסיפי

76
00:07:46,000 --> 00:07:50,000
בשביל לנסות לפסול את החקיקה הזאת על פי רו ורסז וייד

77
00:07:51,000 --> 00:07:58,000
אבל בבית המשפט העליון אחרי שהיא יטרה והיא הרערה שוב ושוב ושוב למעלה כי בית המשפט העליון בארה״ב הוא לא הרקע הראשונה

78
00:07:58,000 --> 00:08:10,000
אבל בבית המשפט העליון ציפתה להפתעה כי לא רק שלא פסלו את החקיקה של מדינת מיסיסיפי אלא שפסלו את הזכות להפלות ככזאת שמעוגנת בחוקה

79
00:08:11,000 --> 00:08:21,000
ואני אבהיר עדיין גם אחרי הפסיקה הזאת מדינת קליפורניה יכולה להחליט שניתן לעשות הפלות עד סוף חודש תשיעי

80
00:08:21,000 --> 00:08:40,000
זאת אומרת אם אישה קולשי עומדת ללדת בקליפורניה היא יכולה באמצע הלידה להגיד חברים אל תילדו את הוולד את הרח הנולד זה שעומד לחיות בכוחות עצמו עוד 20 שניות 30 שניות כמו שאמורים להילד אלא תהרגו אותו תוך כדי תהליך הלידה

81
00:08:41,000 --> 00:08:45,000
עדיין שום חקיקה של שום מדינה לא נפגעה

82
00:08:45,000 --> 00:09:02,000
לא חקיקה של מיסיסיפי שאוסרת לעשות הפלות החל מהשבוע 15 ואילך ולא חקיקה של קליפורניה שמדינה פרוגרסיבית לילה ולילה שאומרת שמותר לעשות הפלות גם באמצע תהליך הלידה מותר להרוג את התינוק במקום שהוא יצא החוצה

83
00:09:03,000 --> 00:09:27,000
עכשיו הדיון בארצות הברית הוא דיון הדיון הפוליטי נקרא לזה הדיון המדיני בארצות הברית הוא דיון שבין שני צוזדים צד אחד שקורא לעצמו pro choice כלומר בעד הבחירה שהוא הצד הדמוקרטי הצד הפמיניסטי הצד שאומר זכות האישה על גופה

84
00:09:27,000 --> 00:09:43,000
it's her body it's her choice זאת אומרת הבחירה היא הדבר הכי חשוב החופש הוא הדבר הכי חשוב כמובן שהפרוגרסיבים הם לא בעד חופש בכל דבר הם בעד חופש רק במקומות שבהם נוח להם שיהיה חופש אבל זה כבר נושא לדיון אחר

85
00:09:43,000 --> 00:10:12,000
והצד השני הוא הצד השמרני הצד השמרני נוצרי שקורא לעצמו pro life כלומר הם בעד החיים בעצם יש כאן שני ערכים שמתנגשים זכות האישה על גופה או זכות האישה על העובר שברחם שלה האם יש לו חיים או אין לו חיים או אם אפשר להרוג אותו או האם זה בסך הכל כמו קטיעה של אצבע ואז לכל אחד יש זכות לבוא ולקחת גרזן ולהוריד לעצמו את האצבע זה משהו ששום חוקה בעולם לא יכולה למצוא

86
00:10:13,000 --> 00:10:19,000
ולמנוע כמובן חוץ מאשר חוק דתי שעוסק גם בעניינים של אדם לעצמו

87
00:10:19,000 --> 00:10:42,000
עכשיו כל הדיון הזה מערב הרבה מאוד שאלות ביניהם גם את השאלה של האם חוקה שנקבעה בשנת 1789 לפני למעלה מ-200 שנה או אם תיקון חוקתי התיקון ה-14 לצורך העניין בעניין שלנו שנקבע מיד אחרי מלחמת האזרחים בשנת 1868

88
00:10:42,000 --> 00:11:02,000
לפני למעלה מ-150 שנה. האם הדברים האלה אמורים לחול גם היום או האם אמורים לקרוא את החוקה לא בצורה אוריגנליסטית כלומר על פי הכוונה המקורית שלה בוא נראה מה מחוקק בשנת 1789 או בשנת 1868 ניסה לבוא ולהגן עליו

89
00:11:02,000 --> 00:11:18,000
אלא בוא נקרא את החוקה כמסמך חי. הגישה הדמוקרטית שקוראת את החוקה כמשהו שאמור להתקדם עם הזמן ולא אמור להישאר כפו על שמריו בתוך האותיות המאוד מאוד ברורות או המאוד לא ברורות שבהם הוא נחקק90
00:11:18,000 --> 00:11:40,000
הם קוראים לגישה הזאת הדמוקרטית הגישה שלה living constitution גישת החוקה החיה לדעתם של הדמוקרטים או אלה שתומכים בהפלות או אלה שתומכים בפרוגרס אם החוקה מעכבת אותנו מלהגיע ליעדים שלנו ליעדים הפוליטיים ליעדים הערכיים שאנחנו רוצים להגיע אליהם

91
00:11:40,000 --> 00:12:08,000
אז צריך לקרוא לתוך החוקה את אותם הערכים שאנחנו מאמינים בהם. עכשיו גם משפטנים פרוגרסיביים משפטנים דמוקרטיים שופטי עליון דמוקרטים שמונעו על ידי המפלגה הדמוקרטית גם הם לא מתפרעים לגמרי ואומרים טוב בא לנו שיהיה זכות להפלות אז בוא נקבע שיש זכות להפלות כי יש זכות להפלות בגלל הערכים וכל מיני דברים כאלה ככה מתבטאים פוליטיקאים לא שופטים

92
00:12:08,000 --> 00:12:37,000
תמיד שופטים ינסו למצוא איזה שהוא עיגון מילולי בתוך לשון החוק בתוך לשון החוקה לצורך העניין בעניין שלנו לרצונות הכמוסים שלהם ואני לא מתווכח או לא מערער על זה שיש כאן בעצם דיון וויכוח פוליטי אבל הדיון או הוויכוח הפוליטי בתוך בית משפט עליון הוא נעשה בכלים משפטיים ולא בכלים שהם נטו פוליטיים ולכן אנחנו נראה גם את הפסיקות של אהרון ברק וגם את הפסיקות של שופטים בבית משפט העליון

93
00:12:37,000 --> 00:13:06,000
שופטים בבית משפט העליון כמו גורסאץ' או כמו אמי קוני ברט ככאלה שמנסים למצוא בתוך לשון החוקה תימוכין לעמדה שלהם זאת אומרת למי שהוא קתולי בבית המשפט העליון והוא מונע לידי המפלגה הרפובליקנית הוא חושב ברמה האישית שהפלה זה רצח אבל הוא לא יגיד הפלה זה רצח ולכן אני לא מאפשר לשלטון הפדרלי לכפות על כל המדינות שהן יהיו חייבות לעשות הפלה ולא למנוע את הפסיקות שלהם

94
00:13:06,000 --> 00:13:14,000
ולא למנוע משום אדם לעשות הפלה בגבולות שלהם אלא הוא ינסה למצוא בתוך החוקה תימוכין לדעה שלו

95
00:13:15,000 --> 00:13:32,000
אם אנחנו ננסה לרגע להיות אובייקטיביים למרות שכמובן זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בעולם הזה ולהיות משפטנים במובן הזה של לנסות לקרוא את הכוונה של החוקה

96
00:13:33,000 --> 00:13:51,000
ואם יש עיגון לאיזה פסקי הדין בין פסק הדין שאוסר על האיסורים כלשהם שקשורים להפלות כלומר פסק דין רו ורס ווייד שהוא בעד הפלות או לראות אם יש לפסק הדין השני וזה שהתקבל בשבוע שעבר דובס נגד ג'קסון תימוכין

97
00:13:52,000 --> 00:14:00,000
לפי דעתי המאוד מאוד מוטה כי אני בסוף שמרן ואני מאוד אוהב את החוקה האמריקאית ואת המסורת של ארצות הברית מקדמת דנב

98
00:14:01,000 --> 00:14:08,000
אנחנו נראה שהפסק דין שהתקבל בשבוע מתאים הרבה יותר למסורת החוקתית האמריקאית

99
00:14:09,000 --> 00:14:20,000
עכשיו אני אנסה לשכנע אתכם בטיעון הזה בזה שבעצם הפסק דין שהתקבל בשבוע הוא פסק דין שנכון מבחינה משפטית בין אם אתם מסכימים איתו ובין אם אתם מערערים עליו

100
00:14:21,000 --> 00:14:42,000
הכל מתחיל בשנות ה-60 בפסק דין רו ורסס ווייד בעצם ניסו לחפש איזושהי מילה איזשהו פסוק בחוקה שמעגן את הזכות לבצע הפלה בכל מדינות ארצות הברית

101
00:14:42,000 --> 00:14:57,000
או במילים אחרות ניסו למצוא איזושהי הגנה חוקתית על איזושהי זכות שהקונגרס והסנאט בין בוושינגטון ובין במדינות האיחוד לא יכולות לחוקק כנגדו

102
00:14:58,000 --> 00:15:06,000
אמא מה בכל החוקה של ארצות הברית אין פעם אחת את המילה הפלה אין פעם אחת את המילה של זכות האישה על גופה אין את המילים האלה

103
00:15:07,000 --> 00:15:18,000
זאת אומרת בקריאה פשוטה ובקריאה של הדיות ולא כך דרך אגב קוראים חקיקה אין את הזכות הזאת זאת אומרת רו ורסס ווייד לא היה לו פסוק להסתמך עליו

104
00:15:19,000 --> 00:15:31,000
אז מה עשו הפסוקים ברו ורסס ווייד הם קראו את התיקון ה-14 ואת התיקון התשיעי לחוקה שאנחנו נקרא ממש עכשיו וקראו לתוכה את הזכות להפלה

105
00:15:31,000 --> 00:15:44,000
כלומר פסקו פסיקה תקדימית שעשור לשום מדינה ממדינות האיחוד להקביל את הזכות להפלות אני אקרא את התיקון התשיעי תגידו לי אם יש לכם איזה שהוא רעיון איך לקרוא לתוך jump

106
00:15:45,000 --> 00:15:50,000
נקרא תיקון ה-14 תגידו לי אם יש לכם איזה רעיה איך מוצאים בתוכו את הזכות להפלא

107
00:15:51,000 --> 00:15:57,000
התיקון התשיעי התקבל בשנת 1791 למש אחרי חקיקת החוקה על 1789 שנתיים אחר

108
00:15:57,000 --> 00:16:00,520
ממש אחרי חקיקת החוקה ב-1789, שנתיים אחר כך,

109
00:16:00,520 --> 00:16:05,960
התקבלו עשרה תיקונים ממש בזה אחר זה, שהוכנסו לתוך החוקה.

110
00:16:05,960 --> 00:16:16,040
פירוטן של זכויות מסוימות בחוקה אין לפרשו כאילו בא לשלול או לגרוע מזכויות אחרות שבני החברה מחזיקים בהן.

111
00:16:16,040 --> 00:16:19,000
אוקיי? אז זה התיקון, הוא מאוד מאוד קצר.

112
00:16:19,000 --> 00:16:23,160
בעצם הוא אומר שהפירוט של זכויות כאלה או זכויות אחרות בחוקה

113
00:16:23,880 --> 00:16:27,880
אין לפרשו כאילו בא לשלול או לגרוע מזכויות אחרות שבני החברה מחזיקים בהן.

114
00:16:27,880 --> 00:16:33,880
כלומר, אם נגיד כתוב בחוקה שהחוקה מגנה על הזכות לשאת נשק,

115
00:16:33,880 --> 00:16:36,840
אז זה לא אומר שהחוקה מגנה רק על הזכות לשאת נשק,

116
00:16:36,840 --> 00:16:45,080
אלא היא מגנה גם על הזכות לשאת נשק וגם על כל הזכויות שהמשפט הגן עליהן עד אותו יום,

117
00:16:45,080 --> 00:16:49,000
והוא לא בא להגיד החוקה לא מגנה על חופש התנועה.

118
00:16:49,080 --> 00:16:54,680
למרות שהחופש התנועה לא כתוב בחוקת ארה״ב בצורה מפורשת, בסדר?

119
00:16:54,680 --> 00:16:58,520
הוא לא כתוב בשום מקום, לא בתיקון הראשון, השני, השלישי וחופשו, בסדר?

120
00:16:58,520 --> 00:17:03,240
זאת אומרת, חופש התנועה נשאר כזכות שהחוקה מגנה עליו,

121
00:17:03,240 --> 00:17:11,240
אם אנחנו נראה לפי המסורת החקיקתית, המסורת של המנהג בארה״ב,

122
00:17:11,240 --> 00:17:12,920
ככזאת שהיא תקפה.

123
00:17:12,920 --> 00:17:17,240
ואכן, חופש התנועה היא זכות מקדמת דינה במשפט האנגלי,

124
00:17:17,240 --> 00:17:20,520
ואפשר להראות את השורשים שלה מאות שנים אחורה,

125
00:17:20,520 --> 00:17:26,040
וגם אם היא לא כתובה במפורש בחוקה, אפשר לקרוא אותה לתוך החוקה כמנהג,

126
00:17:26,040 --> 00:17:32,440
כמשהו שברור שהיה מוגן על ידי החקיקה האנגלית המוקדמת,

127
00:17:32,440 --> 00:17:36,520
וכזאת שהיה, וכזכות שהייתה מוגנת בארה״ב,

128
00:17:36,520 --> 00:17:40,120
אפילו עוד לפני כינון ארה״ב, לפני מלחמת העצמאות וכו וכו.

129
00:17:40,120 --> 00:17:44,120
אוקיי? אז ככה הם הכניסו את הזכות לפרטיות.

130
00:17:44,440 --> 00:17:47,960
ודרך הזכות לפרטיות הם הכניסו את הזכות להפלות.

131
00:17:47,960 --> 00:17:52,440
אני יודע שזה רחוק, אבל זה מה שהם עשו ברו ורס ווייד בשנות ה-60.

132
00:17:59,320 --> 00:18:03,720
מי שרוצה להקשיב למשהו הרבה יותר מפורט, אז בן שפירו הקליט ביום שישי אחרון

133
00:18:03,720 --> 00:18:06,680
פרק שנקרא גוד ביי רו ורס ווייד,

134
00:18:06,680 --> 00:18:09,880
ובו הוא מסביר ממש את פסק הדין שנקבע השבוע,

135
00:18:10,200 --> 00:18:12,200
ממש שורה אחר שורה,

136
00:18:12,200 --> 00:18:17,320
ומפרט כמשפטן אמריקאי, מומחה בוגר הרווארד, את כל הפסק דין,

137
00:18:17,320 --> 00:18:19,640
ועושה את זה בצורה מאוד טובה ומומלצת.

138
00:18:19,640 --> 00:18:25,320
עכשיו, אם אתם באמת רוצים להראות שהזכות להפלה מוגנת על ידי החוקה האמריקאית,

139
00:18:25,320 --> 00:18:29,800
על ידי התיקון התשיעי, צריך להראות איזושהי מסורת חקיקתית או מסורת פסיקתית,

140
00:18:29,800 --> 00:18:38,600
שמראה שהיה זכות לעשות הפלה כבר אז, במאה ה-18, במאה ה-17, במאה ה-19,

141
00:18:39,080 --> 00:18:41,240
אבל מה לעשות זכות כזאת הם לא מצאו.

142
00:18:41,880 --> 00:18:46,920
עכשיו, ניסיון אחר נוסף בתוך הפסק דין הזה של רו ורס ווייד,

143
00:18:46,920 --> 00:18:54,600
לתקף את הפלות, ושימו לב, כבר אם אתה מביא 2 או 3 או 4 אופציות לאיזושהי זכות מוגנת,

144
00:18:54,600 --> 00:18:58,840
של תיקון כזה או תיקון אחר, אתה רואה שאין לזה ממש בסיס חזק.

145
00:18:58,840 --> 00:19:01,160
כי במשפטים, כשיש לך בסיס חזק,

146
00:19:01,160 --> 00:19:07,000
אתה לא עכשיו מנסה מהגורם ומהיקב למצוא עוד ועוד ועוד ועוד חוקים שתומכים בעמדה שלך.

147
00:19:07,240 --> 00:19:13,640
אם יש לך תיאון חזק, מספיק חוק אחד שבאופן שחור על גבל אבן מוכיח את התיאון שלך.

148
00:19:13,640 --> 00:19:15,800
אתה לא צריך ללכת להרבה כיוונים שונים.

149
00:19:15,800 --> 00:19:22,040
התיקון ה-14 הוא התיקון שבסופו של דבר הוא נחשב כתיקון הכי חזק לזכות להפלות.

150
00:19:22,760 --> 00:19:25,320
אני אקרא אותו עכשיו, את הפסקה הראשונה שלו,

151
00:19:25,320 --> 00:19:29,800
ואתם תגידו לי אם יש פה איזושהי זכות להפלה, או משהו שקשור להפלות,

152
00:19:29,800 --> 00:19:31,960
או משהו שקשור לזכות האישה על גופה.

153
00:19:32,920 --> 00:19:38,600
ואני מזכיר, התיקון הזה, התיקון ה-14, חוקק אחרי מלחמת האזרחים,

154
00:19:38,600 --> 00:19:42,360
בהקשר ההיסטורי של השחורים והלבנים.

155
00:19:42,360 --> 00:19:47,080
בעצם לתת זכויות לשחורים, לעבדים לשעבר,

156
00:19:47,080 --> 00:19:50,040
זכויות שיאפשרו להם בעצם להיות אזרחים שווים.

157
00:19:50,760 --> 00:19:55,560
כל מי שנולד או התאזרח בארצות הברית והוא נתון לשיפוטה,

158
00:19:55,560 --> 00:19:58,760
היא לא אזרח ארצות הברית והמדינה שבה הוא גר,

159
00:19:58,760 --> 00:20:01,400
זאת אומרת, נותנים לשחורים זכות להיות אזרחים.

160
00:20:02,040 --> 00:20:09,480
שום מדינה לא תחוקק ולא תאכוף שום חוק שיגביל את הזכויות והחסינויות של אזרחי ארצות הברית.

161
00:20:10,360 --> 00:20:16,440
ושום מדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו או כניינו,

162
00:20:16,440 --> 00:20:18,120
בלי הלכנאות של החוק.

163
00:20:18,600 --> 00:20:23,000
זאת אומרת, המדינה, ה-State, טקסס, מסיסיפי וכו' וכו',

164
00:20:23,000 --> 00:20:27,960
לא יכולות לשלול מאדם את החיים שלו, את החירות שלו, או את הכניין שלו,

165
00:20:27,960 --> 00:20:31,160
בלי הלכנאות של החוק, בלי דיו-פרוסס.

166
00:20:31,240 --> 00:20:32,840
זה נקרא בעצם הלי חוגן.

167
00:20:32,840 --> 00:20:37,560
זאת אומרת, אם עכשיו רוצים להטיל על מישהו כנס, או לזרוק מישהו לטעה כלה,

168
00:20:37,560 --> 00:20:40,440
או לעצור מישהו ברחוב, אז יש הלי חוגן.

169
00:20:40,440 --> 00:20:46,360
מובאים בפני שופט, בפני מושבעים, יש לו את כל הזכויות שלו לפי החוקה האמריקאית, וכו' וכו'.

170
00:20:47,560 --> 00:20:52,920
ולא תשלול מכל אדם שהוא הנתון לשיפוטה הגנה שווה על פי החוק.

171
00:20:52,920 --> 00:20:57,560
זאת אומרת, אסור לחוקק חוקים מסוימים של קשורים לשחורים,

172
00:20:57,560 --> 00:20:59,720
וחוקים אחרים שקשורים ללבנים.

173
00:21:00,280 --> 00:21:02,920
דרך אגב, אפליה מתקנת נופלת תחת הדבר הזה.

174
00:21:02,920 --> 00:21:05,640
היא דבר שהוא לא בדיוק הגנה שווה על פי החוק,

175
00:21:05,640 --> 00:21:14,760
אלא ההגנה שהחוק נותנת לשחורים, במקרה של אפליה מתקנת, היא שונה מאשר ללבנים.

176
00:21:14,760 --> 00:21:21,640
אבל אנחנו רואים כאן שאין כאן שום דבר שקשור לנשים, להפלות, או לכל דבר שקשור לדבר הזה.

177
00:21:21,640 --> 00:21:25,960
זה כמובן הדעה הרפובליקנית, ועכשיו אני אנסה לפרש את הדעה הדמוקרטית.178
00:21:26,920 --> 00:21:30,120
עכשיו, זה לא שאני מבין יותר במשפט חוקתי אמריקאי,

179
00:21:30,120 --> 00:21:34,680
או חכם יותר מהשופטים בבית המשפט העליון, שמונעו על ידי שופטים דמוקרטיים,

180
00:21:34,680 --> 00:21:38,600
ובסופו של דבר הובילו לפסיקה של רו נגד וייד.

181
00:21:38,600 --> 00:21:41,800
לי פשוט יש תפיסת עולם שונה לגבי החוקה.

182
00:21:41,800 --> 00:21:50,200
המנסחים של החוקה רצו שהחוקה, במילותיה השחורות שלה, תקביל את המחוקקים העתידיים.

183
00:21:50,200 --> 00:21:54,280
ואילו הגישה של השופטים הדמוקרטיים של ה-Living Constitution של החוקה החיה,

184
00:21:54,280 --> 00:21:59,560
אומרת, בכלל לא הייתה אפשרות לבצע הפעלות, כפי שאנחנו מבצעים היום,

185
00:21:59,560 --> 00:22:06,440
בצורה מאוד מאוד ברורה, לדעת מתי השלב שבו האובר יש לו דופק, מתי אין לו דופק,

186
00:22:06,440 --> 00:22:11,800
מתי הוא יכול לחיות מחוץ לרחם עם אמצעי הרפואה המודרניים כמו היום או לא.

187
00:22:11,800 --> 00:22:17,640
ובנטע, שופטים האלה אמרו, בגלל שהחוקה היא חוקה חיה, וראוי שהיא תהיה ככה,

188
00:22:17,640 --> 00:22:23,720
אנחנו צריכים לקרוא לתוך חוקה דברים שלא היו בכוונה המקורית של מי שחוקק אותה.

189
00:22:23,960 --> 00:22:28,920
ואז הם בעצם לקחו את המילה שוויון, שהיא המילה שנמצאת פה בתוך התיקון ה-14.

190
00:22:28,920 --> 00:22:33,960
ושום מדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו או קניינו בלי הלכנאות של החוק,

191
00:22:33,960 --> 00:22:37,640
ולא תשלול מכל אדם שהוא הנתון לשיפוטה, הגנה שווה על פי החוק.

192
00:22:37,640 --> 00:22:44,360
עכשיו, ה-Equal Protection Against the Law, בעצם הם קראו לתוך הדבר הזה המון המון המון זכויות,

193
00:22:44,360 --> 00:22:48,120
המון דברים שקשורים לשוויון, המון דברים שקשורים לצדק חברתי.

194
00:22:48,120 --> 00:22:53,160
עכשיו, ברור שהתיקון ה-14 נקרא בתוך הקונטקסט של הפסקה הזאת,

195
00:22:53,160 --> 00:22:57,160
בפסקה הזאת זה מדברת על עבדים, עבדים שלא היה להם זכויות אזרח,

196
00:22:57,160 --> 00:22:58,760
וכל שאר האזרחים.

197
00:22:58,760 --> 00:23:01,560
ואילו הם קראו את זה, השופטים הפרוגרסיביים,

198
00:23:01,560 --> 00:23:06,440
שכל האנשים שהם אזרחים צריכים להיות שווים,

199
00:23:06,440 --> 00:23:09,960
ולא כל מישהו אזרח וכל מישהו לא היה עד עכשיו אזרח צריכים להיות שווים.

200
00:23:09,960 --> 00:23:16,440
זאת אומרת, הכוונה המקורית של התיקון הזה אמרה שצריך להליך על פי החוק בשביל לקחת את חייו

201
00:23:16,440 --> 00:23:19,400
או קניינו של אדם, או את חירותו.

202
00:23:20,120 --> 00:23:23,560
לפני שאתה מכניס מישהו לכלא, אתה מאפשר לו לראות אורך דין,

203
00:23:23,560 --> 00:23:25,800
אתה עוצר אותו רק ל-24 שעות,

204
00:23:25,800 --> 00:23:28,760
יש לו זכות להביע סקורפוס, כלומר לראות שופט,

205
00:23:28,760 --> 00:23:32,680
ויש לו עוד הרבה מאוד זכויות, כמו זכות השתיקה ודברים בסגנון הזה.

206
00:23:32,680 --> 00:23:37,080
זה מה שהתיקון הזה אומר, שלא שוללים את החירות של אדם

207
00:23:37,080 --> 00:23:40,280
בלי לעשות את כל ההליך הרגיל של המשפט הפלילי.

208
00:23:40,280 --> 00:23:44,200
בין אם האדם הזה הוא אזרח, ובין אם האדם הזה הוא היה עבד ועכשיו הוא אזרח,

209
00:23:44,200 --> 00:23:45,400
פשוט הוא אזרח חדש.

210
00:23:45,400 --> 00:23:47,240
ואילו השופטים הפרוגרסיביים אמרו,

211
00:23:47,560 --> 00:23:50,920
הגנה שווה על פי החוק, כלומר אסור לחוקק חוק

212
00:23:50,920 --> 00:23:53,720
שאומר שרק נשים לא יכולות לבצע הפעלה.

213
00:23:54,440 --> 00:23:56,280
או שאף אחד לא יכול לבצע הפעלה.

214
00:23:56,840 --> 00:23:58,280
או שכולם יכולים לבצע הפעלה.

215
00:23:59,080 --> 00:24:01,240
אין דבר כזה, זאת לא הגנה שווה על פי החוק.

216
00:24:01,960 --> 00:24:04,280
וזה מה שהם פסקו ב-Roe vs Wade.

217
00:24:04,280 --> 00:24:07,720
מה שקרה השבוע שעבר בדובס נגד ג'קסון,

218
00:24:07,720 --> 00:24:10,840
בפסיקה הזאת שמבטלת את Roe vs Wade, אמרו

219
00:24:10,840 --> 00:24:13,960
שהתיקון ה-14 בכלל לא קשור להפעלות,

220
00:24:13,960 --> 00:24:15,760
ולא קשור לזכות לפרטיות,

221
00:24:15,840 --> 00:24:19,920
וכל ההסתמכות על הדבר הזה, שהחוקק חם מלחמת האזרחים,

222
00:24:19,920 --> 00:24:22,160
הוא הסתמכות שאין בה ממש.

223
00:24:22,640 --> 00:24:28,000
וכל מדינה ומדינה יכולה לקבוע לבד את זכויות הפעלה שלה לבד.

224
00:24:36,240 --> 00:24:39,840
עכשיו, אחד הדברים המעניינים בתוך הדעה שמתנגדת

225
00:24:40,320 --> 00:24:44,080
לפסק דין של שבוע שעבר, כלומר אותה דעה פרוגרסיבית

226
00:24:44,160 --> 00:24:47,280
של אלה שרוצים לחייב את כל מדינות ארצות הברית

227
00:24:47,280 --> 00:24:49,360
לא לחוקק חוקים נגד הפעלות,

228
00:24:49,360 --> 00:24:51,360
היא זה שהדעה הזאת היא לא משפטית.

229
00:24:51,360 --> 00:24:54,320
לאורך כל החוות דעת הנגדית של דעת המיעוט,

230
00:24:54,320 --> 00:24:57,680
הם בעצם לא מצטטים את החוקה אפילו פעם אחת.

231
00:24:57,680 --> 00:24:58,960
וזה דבר הזוי.

232
00:24:58,960 --> 00:25:02,960
כי שופטים במשפט עליון הם שופטים מיוחדים לחוקה.

233
00:25:02,960 --> 00:25:05,760
ואם אתם לא מצטטים את החוקה, מה אתם בעצם אומרים?

234
00:25:05,760 --> 00:25:07,360
שאתם מדברים על מדיניות.

235
00:25:07,360 --> 00:25:09,760
אתם מדברים על זה לא צודק, זה לא הוגן,

236
00:25:09,760 --> 00:25:11,760
זאת זכות כבר שהייתה לנו,

237
00:25:11,760 --> 00:25:15,200
כל מיני דברים כאלה ואחרים שקשורים למדיניות,

238
00:25:15,240 --> 00:25:18,800
אבל לא למשפטים ולא למשפט חוקתי בוודאי ובוודאי.

239
00:25:20,240 --> 00:25:24,760
עכשיו, עוד משהו שמאוד דומה בין ארה״ב לבין ישראל חלילה,

240
00:25:25,240 --> 00:25:28,800
זה בעצם הלקיחה של המילה הזאת, הגנה שווה על פי החוק,

241
00:25:29,120 --> 00:25:32,240
ולהשתמש בה להמון המון פסיקות פרוגרסיביות

242
00:25:32,400 --> 00:25:35,040
שמסתמכות על מילה אחת ויחידה, שהמילה היא שוויון.

243
00:25:35,640 --> 00:25:40,480
בישראל זה מאוד מזכיר לנו את הרצון של הרבה מאוד מהשמאל האקטיביסטי

244
00:25:40,720 --> 00:25:42,480
לחוקק את מגילת העצמאות.

245
00:25:42,960 --> 00:25:46,400
כמובן, הם לא מתכוונים להתחלה של מגילת העצמאות,

246
00:25:46,440 --> 00:25:50,960
בארץ ישראל קם הים היהודי ובו עוצבה דמותו וכל הדברים האלה.

247
00:25:51,400 --> 00:25:54,800
מה שהם מתכוונים זה לקחת בדיוק פסוק אחד מתוך מגילת העצמאות.

248
00:25:55,640 --> 00:26:00,600
תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה,

249
00:26:00,640 --> 00:26:02,200
ללא הבדלי דת, גזע ומין.

250
00:26:02,800 --> 00:26:06,400
הם ייקחו את הפסוק הזה ויעשו ממנו סלט,

251
00:26:06,440 --> 00:26:11,600
יעשו ממנו בעצם את הקרדום לחפור בו לכל אותן זכויות פרוגרסיביות שהם רוצים.

252
00:26:12,040 --> 00:26:15,360
לכל דבר שבו יש אי שוויון בתוצאות,

253
00:26:15,800 --> 00:26:19,360
כלומר אי שוויון חברתי, הם יגידו איזה מנוגד לחוקה.

254
00:26:19,800 --> 00:26:23,520
המדינה צריכה לפעול איזה מנוגד לחוקה, המדינה צריכה לתת לערבים

255
00:26:23,800 --> 00:26:27,120
להתקבל לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי איזה מנוגד, איזה מנוגד,

256
00:26:27,160 --> 00:26:32,600
ובעצם יעשו באמת מהפכה חברתית שלמה באמצעות פסוק אחד.

257
00:26:32,840 --> 00:26:34,680
ולכן צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה.

258
00:26:35,000 --> 00:26:38,000
בפעמים הבאות שאתם שומעים שרוצים לחוקק את מגילת העצמאות,

259
00:26:38,520 --> 00:26:42,240
צריך להתנגד לזה, דווקא בגלל שהיא כל כך מופשטת,

260
00:26:42,640 --> 00:26:45,400
ודווקא בגלל הפסוק המאוד מאוד מאוד רדיקלי הזה,

261
00:26:45,640 --> 00:26:49,000
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור.

262
00:26:49,560 --> 00:26:52,360
זאת אומרת זה שוויון מוחלט, שוויון גמור, שוויון מוחלט.

263
00:26:52,680 --> 00:26:57,080
ומזה מאוד צריך להיזהר, כי אנחנו רואים את המסורת האמריקאית,

264
00:26:57,600 --> 00:27:01,680
שלקחו תיקון מ-1868, שעסק בעבדים,

265
00:27:01,960 --> 00:27:05,520
ובעצם ממשו אותו לגבי זוגות הומו-לסביים,

266
00:27:05,560 --> 00:27:09,080
לגבי נשים, לגבי שחורים בהקשר החינוכי,

267
00:27:09,120 --> 00:27:13,480
לגבי המון המון המון דברים שבכלל בכלל לא קשורים להליך הוגן,

268
00:27:13,720 --> 00:27:15,200
שהוא בעצם חלק ממשפט פלילי.

269
00:27:22,840 --> 00:27:25,760
עכשיו יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר בהקשר של החוקה,

270
00:27:25,920 --> 00:27:28,320
ובהקשר של הפסיקה הזאת נגד הפעלות,

271
00:27:28,760 --> 00:27:30,320
אבל אני רוצה שאני אנסה לסיים,

272
00:27:30,800 --> 00:27:33,520
ולדבר על האם חוקה אמורה להשתנות?

273
00:27:33,560 --> 00:27:34,520
לא אמורה להשתנות.

274
00:27:34,720 --> 00:27:36,720
אז באמת החוקה במהפכה הצרפתית

275
00:27:37,440 --> 00:27:38,480
לא הייתה אמורה להשתנות.

276
00:27:38,680 --> 00:27:42,880
הם אמרו מכיוון שההחוקה הזה יצאה ממוחנו הקודח ואנחנו כל כך רחמים,

277
00:27:42,920 --> 00:27:46,520
אז אין שום סיבה שהחוקה הזאת תצטרך להשתנות.

278
00:27:46,560 --> 00:27:48,280
ההעם יצטרך להשתנות על פי החוקה.

279
00:27:48,720 --> 00:27:50,200
ואם לא חוקה אמריקאית, אמרה,

280
00:27:50,720 --> 00:27:53,280
אנחנו מחוקקים את החוקה הכי טובה שאנחנו יודעים לחוקק,

281
00:27:53,280 --> 00:27:55,580
אבל זאת לא החוקה הכי טובה שיכולה להיות.

282
00:27:55,580 --> 00:28:00,980
יכולת להיות התפתחות טכנולוגית, כלכלית, בריאותית, כל מיני התפתחויות, התפתחויות במדע.

283
00:28:00,980 --> 00:28:05,480
ואולי יהיה צריך לתקן את החוקה בעקבות התפתחות של ערכים,

284
00:28:05,480 --> 00:28:09,780
התפתחות של הגירה ממקום למקום, שינויים גיאוגרפיים.

285
00:28:09,780 --> 00:28:15,980
והחוקה בעצם תוקנה 27 פעמים בכמעט 250 שנים שארצות הברית קיימת.

286
00:28:15,980 --> 00:28:19,980
והיו גם גישות אחרות בעת חקיקת החוקה.

287
00:28:20,680 --> 00:28:26,980
ביניהן זאת הגישה של תומאס ג'פרסון שהיה הנשיא השלישי של ארצות הברית אחרי וושינגטון ואדמס.

288
00:28:26,980 --> 00:28:32,480
והוא אמר שחוקה פגע בטבעיות אחרי 19 שנים.

289
00:28:32,480 --> 00:28:35,180
כי האדמה שייכת תמיד לדור החי.

290
00:28:35,180 --> 00:28:43,180
הוא אמר שאם היא תאחף לזמן ארוך יותר, זה יהיה אקט של כוח ולא אקט של זכות.

291
00:28:43,180 --> 00:28:49,380
בעצם לפי הגישה של תומאס ג'פרסון, לא צריך בכלל חוקה שתחול לדורות הבאים,

292
00:28:49,380 --> 00:28:56,380
ולא יכול להיות שהדור המת ישלח את ידיו מהקבר לאכוף דברים כנגד הדור החי ששולט בארץ.

293
00:28:56,380 --> 00:29:00,880
וזו דעה שכמובן ראוי לחשוב עליה, אבל כמובן שהגישה הזאת לא קיימת בשום מדינה,

294
00:29:00,880 --> 00:29:03,380
והיא גישה שמבחינת תאורטית מעניין לחשוב עליה.

295
00:29:03,380 --> 00:29:09,380
אבל אם שופט לוקח את הגישה הזאת ואומר, אני אומנם יודע שמבחינה חוקתית,

296
00:29:09,380 --> 00:29:13,880
החוקה של ארצות הברית לא נמחקה אחרי 19 שנים, אבל אני מוחק מתוכה סעיפים,

297
00:29:13,880 --> 00:29:17,880


או כותב לתוכה סעיפים מקס בית המשפט, למרות שזה לא התפקיד שלי,

298
00:29:18,380 --> 00:29:24,380
אז זה בעיניי מעשה שהוא לא נכון, לא מוסרי, ולוקח את הדמוקרטיה מהידיים של העם.

299
00:29:24,380 --> 00:29:31,380
מי שאמור לחוקק או לא לחוקק חוקים נגד הפעלות, זה או הסנאט והקונגרס יושב בוושינגטון,

300
00:29:31,380 --> 00:29:38,380
או הסנאט והקונגרס של נוואדה, של מיסיסיפי, של קולורדו, של קליפורניה, של ניו יורק, של ניו המפשר.

301
00:29:38,380 --> 00:29:42,380
יש מלא מלא מדינות בארצות הברית, ובכל אחת מהן יכולים להיות חוקים שונים,

302
00:29:42,380 --> 00:29:45,880
בהתאם לערכים השונים בארצות הברית.

303
00:29:46,380 --> 00:29:51,380
וטוב הסבבית המשפט, המאוד מאוד שמרני ומאוד מאוד דתי של ארצות הברית,

304
00:29:51,380 --> 00:29:58,380
שהוא לא הכניס את העניין הערכי עד כדי כך שהוא אסר על הפעלות בכל רחבי ארצות הברית.

305
00:29:58,380 --> 00:30:02,380
כי אם הוא היה עושה את זה, כנראה הוא היה גורם למשבר חוקתי אפילו יותר גדול,

306
00:30:02,380 --> 00:30:08,380
ומאוד ציבה, מאוד טריוויאלית ומאוד פשוטה, שאין שום איסור בתוך החוקה לבצע הפעלות.

307
00:30:08,380 --> 00:30:12,380
החוקה מעולם לא דיברה על הפעלות ולא התכוונה להפעלות,

308
00:30:12,380 --> 00:30:15,880
ולכן אין שום זכות חוקתית לא לאסור על ביצוע הפעלות,

309
00:30:15,880 --> 00:30:19,880
או לא להכריח על ביצוע הפעלות, או לא לאפשר לכל המדינות פשוט.

310
00:30:19,880 --> 00:30:22,880
החוקה לא עוסקת בפעלות, וכל מה שבית המשפט העליון עשה,

311
00:30:22,880 --> 00:30:25,880
זה לבטל פסק דין לפני כמה עשרות שנים,

312
00:30:25,880 --> 00:30:32,880
שקבע שאסור לחוקק חוקים הקשורים לאיסור הפעלות במדינות השונות של ארצות הברית.

313
00:30:32,880 --> 00:30:36,380
אז עד כאן הקפה הזו, ומי שרוצה להרחבה נוספת,

314
00:30:36,380 --> 00:30:39,380
יש לבן שפירו הרבה מאוד פרקים על הפעלות,

315
00:30:39,380 --> 00:30:42,380
וההיסטוריה החוקתית של העניין מוזמנים להזין לו.

316
00:30:42,380 --> 00:30:43,380
אז אנא נעימה.