על המשמעות

#287 ד"ר אביחי צור - בחירה חופשית סותרת את השגחת ה'?

September 04, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 287
על המשמעות
#287 ד"ר אביחי צור - בחירה חופשית סותרת את השגחת ה'?
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes
לאורך הדורות שאלו בני האדם את עצמם האמנם יש להם בחירה חופשית, כפי שהאינסטינקט הפשוט מורה, או שמא הם נתונים לחסדם של גורמים שונים – יהיו אלו הגורל, חוקי הטבע או החברה, גחמת האלים, או ההשגחה האלוהית המוחלטת. לשאלה פילוסופית ותיאולוגית זו ביטוי יומיומי שכל אחד נתקל בו: האם אירועים שמלווים אותנו – אפילו מקרה שבו פספסנו את האוטובוס ואחרנו – הם פרי האחריות האישית הקלוקלת שלנו, או שמא גורל אכזרי שמנתקל לנו.
בפרק זה מציג ד"ר אביחי צור את עמדתו הפרדוקסלית של ההוגה החסידי הרדיקלי, ר' צדוק הכהן מלובלין, לפיה שני הצדדים הסותרים הללו מתקיימים יחד במלוא עוצמתם ויוצרים ביניהם מתח קשה, אך פורה. אף שהמסורת היהודית מדגישה את הבחירה האנושית, את השכר והעונש ואחריותו של אדם למעשיו – ר' צדוק מדגיש גם את הצד השני, זה של ההשגחה האלוהית המוחלטת הקובעת הכול. האחיזה הבו-זמנית בשני הצדדים הסותרים מולידה יחס חדש אל הרוע שבחטא ובייסורים.

מעבר לשאלה הקיומית והדתית, לעמדתו של ר' צדוק השלכות משמעותיות גם לאתיקה ולמרחב הפוליטי. בשיחה מודגמת השלכה ביחס לשאלות שונות שהעלתה השואה וזכו לתשובות מנוגדות, כגון שאלת ייחודיותה של השואה מול היותה אירוע על רצף היסטורי, שאלת ההתנגדות האקטיבית של היהודים מול היותם קרבנות פסיביים ושאלת האמונה והכפירה אל מול האימה.

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!

Support the show

לצפיה ברשימת ההמלצות
לתמיכה ותרומות להפקת הפודקאסט וביצוע מנוי
האזנה נעימה!