על המשמעות

#289 תמיר דורטל - אלכסיס דה טוקוויל - הדמוקרטיה באמריקה - הקלטה חדשה - חלק 2

September 07, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 289
על המשמעות
#289 תמיר דורטל - אלכסיס דה טוקוויל - הדמוקרטיה באמריקה - הקלטה חדשה - חלק 2
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
הקלטה מס' 7 של הקורס על מחשבה שמרנית בפורום קפה שפירא הייתה לא מוצלחת בגלל איכות הסאונד - אז הקלטתי אותה מחדש, והיא מחולקת לשני חלקים, זה החלק השני

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!


Support the show

לצפיה ברשימת ההמלצות
לתמיכה ותרומות להפקת הפודקאסט וביצוע מנוי

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:16,000
שלום, ואנחנו בחלק השני של המפגש השישי שאנחנו עורכים על אלכסס דיטוקוויל.

2
00:00:16,000 --> 00:00:20,000
בסדרה הזאת עד כה יש שלושה מפגשים על אלכסס דיטוקוויל,

3
00:00:20,000 --> 00:00:26,000
ובמפגש הקודם דיברנו על היזמה האישית, על עמותות, רשויות מקומיות.

4
00:00:26,000 --> 00:00:30,000
קצת הרחבנו על אריצות הרוב, על הפוליטיקאים והשחיתות שלהם,

5
00:00:30,000 --> 00:00:38,000
ועל ההוצאות ועל התקציב במדינות דמוקרטיות כאיזשהו קשל שהוא באמת בלתי נמנע.

6
00:00:38,000 --> 00:00:44,000
הפוליטיקאים רוצים לשחד את הציבור כדי להיבחר, אבל הם משחדים את הציבור בכסף של הציבור,

7
00:00:44,000 --> 00:00:49,000
וזה יוצר כמובן גם גירעון שנתי וחוב לאומי הולך וגדל.

8
00:00:49,000 --> 00:00:54,000
ובמפגש הזה אנחנו נרחיב את הדיבור על אריצות הרוב,

9
00:00:54,000 --> 00:00:59,000
גם על אריצות המחשבה, ה-PC, כבר אי אז במאה ה-19,

10
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
וגם אנחנו ננסה לראות איך האמריקאים מתמודדים לפי דעתו של דיטוקוויל,

11
00:01:05,000 --> 00:01:11,000
בצורה דווקא טובה עם אריצות הרוב, ומנסים להילחם איתה בכלים דמוקרטיים.

12
00:01:11,000 --> 00:01:17,000
כמו כן נדבר על ההפרדה בין נעדת והמדינה, שדיטוקוויל חושב שהיא דבר טוב,

13
00:01:17,000 --> 00:01:21,000
ונבין גם מדוע אנחנו לא מדברים על ההפרדה בין נעדת ומדינה,

14
00:01:21,000 --> 00:01:27,000
במורבן הקיצוני שיש היום, אלא על הפרדה בין מוסדות הדת לבין המדינה,

15
00:01:27,000 --> 00:01:30,000
ולא בין סמלי הדת לבין המדינה.

16
00:01:30,000 --> 00:01:31,000
אז יאללה, בוא נתחיל.

17
00:01:31,000 --> 00:01:34,000
אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על אריצות הרוב.

18
00:01:34,000 --> 00:01:40,000
אריצות הרוב באמת היא מושג שהוא שייך דווקא לחברה שאין בה עצילים,

19
00:01:40,000 --> 00:01:42,000
חברה שהיא חברה דמוקרטית,

20
00:01:42,000 --> 00:01:48,000
ודיטוקוויל מתחיל ואומר את דעתו על אריצות הרוב בארצות הברית במילים האלה.

21
00:01:48,000 --> 00:01:53,000
לפי דעתי, כלכלתו העיקרית של השלטון הדמוקרטי כפי שקוננו בארצות הברית,

22
00:01:53,000 --> 00:01:57,000
אינה נובעת כמו שמרבים לטעון באירופה מחולשתו,

23
00:01:57,000 --> 00:01:59,000
אלא דווקא מכוחו המוחלט.

24
00:01:59,000 --> 00:02:00,000
למה הוא עונה כאן?

25
00:02:00,000 --> 00:02:05,000
הוא בעצם אומר, אומרים שהשלטון הדמוקרטי הוא שלטון לא מספיק חזק,

26
00:02:05,000 --> 00:02:09,000
הוא שלטון שבעצם בגלל הפרדת הרשויות שלו הוא לא מספיק אסרטיבי,

27
00:02:09,000 --> 00:02:14,000
הוא שלטון של יחסי חוץ מסודרים בגלל שכל הזמן מחליפים את השלטון.

28
00:02:14,000 --> 00:02:19,000
אבל הוא אומר לא לא לא, השלטון הזה מפחיד אותי לא בגלל החולשה שלו,

29
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
שגם דבר מאוד בעייתיש בשלטון, שלטון שהוא חלש מדי,

30
00:02:23,000 --> 00:02:25,000
זה יוצר כלכלות מסוימות,

31
00:02:25,000 --> 00:02:28,000
אלא דווקא הוא אומר, יש לו השלטון הזה כוח מוחלט.

32
00:02:28,000 --> 00:02:32,000
יותר משאני חרד מפני החירות היתרה הסוררת באמריקה,

33
00:02:32,000 --> 00:02:37,000
חרד אני ממעוט הערובות המצויות שם נגד האריצות.

34
00:02:37,000 --> 00:02:43,000
זאת אומרת הוא אומר, יכולה להיווצר דווקא בשלטון דמוקרטי אריצות,

35
00:02:43,000 --> 00:02:45,000
אבל אריצות של מי אנחנו נותנת לפנינו.

36
00:02:45,000 --> 00:02:49,000
כשנעשה עוול לאיש או למפלגה בארצות הברית,

37
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
אל מי יוכל לפנות בצר להם, אל דעת הקהל?

38
00:02:52,000 --> 00:02:54,000
הלואי הרוב.

39
00:02:54,000 --> 00:02:56,000
אל הרשות המחוקקת?

40
00:02:56,000 --> 00:03:00,000
הרי זו מייצגת את הרוב ונשמעת לו בעיניים עצומות.

41
00:03:00,000 --> 00:03:02,000
אל הרשות המבצעת?

42
00:03:02,000 --> 00:03:06,000
הרי זו מתמנה בידי הרוב ומשמשת כלי סביל בידיו.

43
00:03:06,000 --> 00:03:08,000
אל הכוח הציבורי?

44
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
והרי הכוח הציבורי אינו אלא הרוב החמוש.

45
00:03:12,000 --> 00:03:14,000
אל חבר המושבעים?

46
00:03:14,000 --> 00:03:17,000
והרי הם הרוב שנתנו לו את הזכות לחרוץ דין.

47
00:03:17,000 --> 00:03:22,000
בכמה מיני מדינות החברות, אפילו השפטים עצמם נבחרים בידי הרוב.

48
00:03:22,000 --> 00:03:26,000
כל כמה שיהיה מעשה שעליו את המתלונן לא צודק ומופרך,

49
00:03:26,000 --> 00:03:28,000
חייבת לקבל את הדין.

50
00:03:28,000 --> 00:03:32,000
לעומת זאת, אילו אפשר היה לקונן רשות מחוקקת שתייצג את הרוב

51
00:03:32,000 --> 00:03:35,000
בלי שתהיה בהכרח שפחחה רופא להיצריו,

52
00:03:35,000 --> 00:03:39,000
רשות מבצעת שתקיים בידיה חלק נאות מן השררה

53
00:03:39,000 --> 00:03:42,000
ורשות שופטת שתהיה בלתי תלויה בשתי רשות אחרות,

54
00:03:42,000 --> 00:03:46,000
או אז היינו מקבלים משטר שעדיין יהיה דמוקרטי,

55
00:03:46,000 --> 00:03:50,000
אבל כמעט לא תשקף לו סכנה שהתגרגל להריצות.

56
00:03:50,000 --> 00:03:54,000
אינני אומר שגילוי ההריצות שכיחים מהם באמריקה,

57
00:03:54,000 --> 00:03:59,000
אבל אני טוען שאין למצוא שם כל ערובה בטוחה נגדה.

58
00:03:59,000 --> 00:04:03,000
ושאת הסיבות למתינותו של השלטון שם

59
00:04:03,000 --> 00:04:07,000
יש לחפש בתנאי הארץ ובמנגיעה ולאו דווקא בחוקיה.

60
00:04:07,000 --> 00:04:10,000
אז אני אנסה להסביר רגע מה הוא אומר כאן,

61
00:04:10,000 --> 00:04:12,000
כי באמת מדובר באחת הפסקאות החשובות בספר.

62
00:04:12,000 --> 00:04:17,000
דתוקווין אומר שהרשות המחוקקת נבחרת על ידי עם.

63
00:04:17,000 --> 00:04:20,000
המושבעים הם העם.

64
00:04:20,000 --> 00:04:24,000
הרשות המבצעת ממונה על ידי הרשות המחוקקת

65
00:04:24,000 --> 00:04:28,000
או נבחרת ישירות, אם אנחנו מדברים על הנשיא.

66
00:04:28,000 --> 00:04:31,000
כי הדיבור פה הוא בעצם לא דיבור רק על המשטר הפדרלי,

67
00:04:31,000 --> 00:04:35,000
אלא גם דיבור על המשטר במדינות ובכל מדינה שחוקה שונה.

68
00:04:35,000 --> 00:04:39,000
והוא אומר, כשבן אדם יש לו איזשהו קושי,

69
00:04:39,000 --> 00:04:43,000
עם מה שקורה במשטר, אין לו על מי לפנות.

70
00:04:43,000 --> 00:04:49,000
אין לו בעצם איזשהי דרך להתעלות במישהו מחוץ למשטר

71
00:04:49,000 --> 00:04:51,000
בשביל לקבל עזרה.

72
00:04:51,000 --> 00:04:54,000
בוא נדמיין רגע משטר שהוא לא דמוקרטי,

73
00:04:54,000 --> 00:04:56,000
ואני אנסה להבין את השוני.

74
00:04:56,000 --> 00:04:59,000
אם נגיד מלך צרפת עושה איזה משהו,

75
00:04:59,000 --> 00:05:01,000
מעשה שממש פוגע במישהו,

76
00:05:01,000 --> 00:05:05,000
הוא יכול לפנות אל העם, כי העם זה לא המלך.

77
00:05:05,000 --> 00:05:07,000
הוא יכול לפנות אל העיתונות,

78
00:05:07,000 --> 00:05:10,000
ולנסות לעורר את דעת הקהל.

79
00:05:10,000 --> 00:05:13,000
והעיתונות היא לא המלך, והיא כן משרתת את העם.

80
00:05:13,000 --> 00:05:16,000
ובסופו של דבר במשטר שהוא, משטר אריסטוקרטי,

81
00:05:16,000 --> 00:05:21,000
ישנו איזושהי ערובה לאחרות של היחיד באופן כזה,

82
00:05:21,000 --> 00:05:27,000
שתמיד אפשר להזקק לעם, או לנסות לקבל את העזרה של העם,

83
00:05:27,000 --> 00:05:29,000
באופן בלתי אמצעי,

84
00:05:29,000 --> 00:05:32,000
ובאופן שיגביל את כוחו של המלך.

85
00:05:32,000 --> 00:05:37,000
אבל במשטר דמוקרטי, זה תוגביל מזהה משהו ממש נורא והיום.

86
00:05:37,000 --> 00:05:41,000
שהעם בוחר את כל שאר הרשויות,

87
00:05:41,000 --> 00:05:45,000
ומכיוון שכך, לא ניתן בעצם לפנות לעם לעזרה.

88
00:05:45,000 --> 00:05:49,000
כי אם אתה בעצם פונה ומתלונן אל הרשות המחוקקת,

89
00:05:49,000 --> 00:05:53,000
ואומר, הרשות המחוקקת היא מאוד בעייתית, היא עושה דברים שאני לא רוצה.

90
00:05:53,000 --> 00:05:56,000
הרשות המחוקקת לרוב תעשה מה שהעם רוצה.

91
00:05:56,000 --> 00:05:59,000
זאת אומרת, שאתה נמצא פתאום לבד בעולם, המיעוט,

92
00:05:59,000 --> 00:06:05,000
שנמצא עכשיו במצוקה, כי המשטר פוגע בו, נמצא לבד בעולם.

93
00:06:05,000 --> 00:06:07,000
אין לו למי להתלונן.

94
00:06:07,000 --> 00:06:10,000
הרשות המחוקקת, וכל שאר הרשויות, ואפילו חבר המושבעים,

95
00:06:10,000 --> 00:06:16,000
מייצגים את הכוח של הרוב, את הכוח של העם, או לפחות של הרוב של העם.

96
00:06:16,000 --> 00:06:19,000
והמיעוט הזה פתאום נהיה נדרס.

97
00:06:19,000 --> 00:06:23,000
לעומת זאת, המלך עם כל כמה שיש לו המון סמכויות,

98
00:06:23,000 --> 00:06:29,000
ויש לו כוח נקרא לזה סמלי, הוא בסוף במיעוט מאוד גדול.

99
00:06:29,000 --> 00:06:33,000
וגם המלך בסופו של דבר מפחד מהעם, ולא רוצה שהעם יתמרד.

100
00:06:33,000 --> 00:06:35,000
אפשר להגיד שזה הבסיס של כל משטר.

101
00:06:35,000 --> 00:06:38,000
משטר דמוקרטי ומשטר לא דמוקרטי.

102
00:06:38,000 --> 00:06:42,000
בסופו של דבר, גם משטר לא דמוקרטי צריך את ההסכמה של העם,

103
00:06:42,000 --> 00:06:46,000
וצריך שהעם לא ימרוד בו, וצריך להשאיר את העם שקט ושלב,

104
00:06:46,000 --> 00:06:49,000
ולא כזה שכועס על המנהיגות.

105
00:06:49,000 --> 00:06:57,000
ומלך טוב יודע באמת לספק את הרצון של הרוב בצורה ממתונה ובצורה עדינה,

106
00:06:57,000 --> 00:07:00,000
כי הוא לא רוצה שימרדו בו, והוא לא רוצה לאבד את השלטון שלו.

107
00:07:00,000 --> 00:07:05,000
אבל במשטר דמוקרטי, הרוב לא צריך לספק את רצון של הרוב.

108
00:07:05,000 --> 00:07:09,000
הרוב הוא הרוב. וזה מהווה איזושהי בעיה מאוד גדולה.

109
00:07:09,000 --> 00:07:16,000
ודה תקוויל אומר שאת הערובה הזאת לחירות של היחיד ולמתנות של השלטון,

110
00:07:16,000 --> 00:07:22,000
אנחנו לא יכולים לחפש או לא יכולים להגיד שהיא בגלל החוקים של המשטר.

111
00:07:22,000 --> 00:07:26,000
דווקא החוקים של המשטר הם חוקים שמאפשרים את אריצות הרוב הזאת.

112
00:07:26,000 --> 00:07:33,000
אלא איפה אפשר לחפש אותם? בתנאי הארץ, בזה שהיא כל כך גדולה ומחולקת לפדרציה,

113
00:07:33,000 --> 00:07:39,000
ובמנהגיה. ואנחנו תכף נראה את הטיפול של האמריקאים

114
00:07:39,000 --> 00:07:44,000
באריצות הרוב הזאת ואת הנטייה הזאת באמת של משטר דמוקרטי,

115
00:07:44,000 --> 00:07:49,000
אפשר לומר זה לא דווקא אמריקאים, ללכת לכיוונים האלה של אריצות.

116
00:07:55,000 --> 00:07:59,000
כאן אנחנו מגיעים לקטע נוסף שמדבר על ה-PC.

117
00:07:59,000 --> 00:08:05,000
ואם תשאלו אותי מה בין ה-PC של המאה ה-21 לבין ה-PC של המאה ה-19,

118
00:08:05,000 --> 00:08:11,000
אז אנחנו תכף נראה באמת שיש קשר דווקא בין החברה האמריקאית

119
00:08:11,000 --> 00:08:16,000
ובין המשטר הדמוקרטי לבין ה-PC, זאת אומרת, לפי דתוקביל,

120
00:08:16,000 --> 00:08:24,000
ה-PC או השורשים שלו, הסיבות להיווצרותו, הם יצויים כבר בתוך עצם החברה והיותה הדמוקרטית.

121
00:08:24,000 --> 00:08:31,000
ופה דתוקביל מתגלה כמובן גם כמדען מדמיני וכזה שמנתח את החברה על פי החוקים שלה,

122
00:08:31,000 --> 00:08:34,000
אבל פה מתגלה דווקא כסוציולוג.

123
00:08:34,000 --> 00:08:44,000
ואת הדברים האלה הוא אומר על אריצות הרוב כמשכזות שנמצאת במשטר דמוקרטי דווקא בתצורה של אריצות המחשבה,

124
00:08:44,000 --> 00:08:53,000


ככזאת שלא מאפשרת לאנשים בכלל לחשוב דברים שונים מההלך מחשבה של הרוב, מה שנתפס על ידי הציבור,

125
00:08:53,000 --> 00:08:56,000
כדעה נכונה או כפי שאנחנו מכירים את זה היום, PC.

126
00:08:57,000 --> 00:09:00,000
בווינו לבדוק את הלכי המחשבה בארצות הברית.

127
00:09:00,000 --> 00:09:06,000
מתברר לנו עד כמה כוחו של הרוב גדול מכל הכוחות המוכרים לנו מאירופה.

128
00:09:06,000 --> 00:09:10,000
המחשבה היא כוח סמוי מן העין שאין לך חוש בו כמעט.

129
00:09:10,000 --> 00:09:13,000
והוא שם ללאג את כל ממשלי האריצות.

130
00:09:13,000 --> 00:09:14,000
מה אומר לנו?

131
00:09:14,000 --> 00:09:18,000
האריצות הכי גדולה היא האריצות על המחשבה.

132
00:09:19,000 --> 00:09:26,000
כיום הזה אין המונרכים המוחלטים ביותר באירופה יכולים למנוע את התפשטותן החשאית של דעות מסוימות

133
00:09:26,000 --> 00:09:31,000
המתנגדות למהרותם בתוך מדינתם ואפילו בחצאות מלאכותם.

134
00:09:31,000 --> 00:09:32,000
שימו לב מה הוא אומר.

135
00:09:32,000 --> 00:09:38,000
הוא אומר שהמלאכים הכי גדולים והכי חזקים באירופה שיש להם כוח מוחלט על פי החוקה,

136
00:09:38,000 --> 00:09:45,000
לא יכולים למנוע את ההתפשטות של דעות מסוימות ואנחנו מכירים את זה את הדעות של הנאורות.

137
00:09:45,000 --> 00:09:55,000
ג'ון לוק היה ממש אחד שחטר כנגד מלוכה או כנגד מלוכה מוחלטת ואיפה הוא בעצם עבד,

138
00:09:55,000 --> 00:09:56,000
אותו ג'ון לוק?

139
00:09:56,000 --> 00:09:58,000
הוא עבד בחצר של מלך אנגליה.

140
00:09:58,000 --> 00:09:59,000
איפה קראו את ג'ון לוק?

141
00:09:59,000 --> 00:10:02,000
בחצרות של כל המלאכים שהם.

142
00:10:02,000 --> 00:10:08,000
זאת אומרת שגם המלך הכי מוחלט לא יכול למנוע את ההתפשטות של דעות מסוימות

143
00:10:08,000 --> 00:10:12,000
ואפילו בחצרות המלאכות שלהם, אפילו בתוך הארמון שבו הם מכהנים,

144
00:10:12,000 --> 00:10:14,000
הם לא יכולים להשפיע את ההשפעה שלהם.

145
00:10:14,000 --> 00:10:16,000
לא כן הדבר באמריקה.

146
00:10:16,000 --> 00:10:19,000
כל עוד הרוב פוסח על שני הסעיפים.

147
00:10:19,000 --> 00:10:25,000
הוויכוח נמשך, כל עוד הרוב בעצם לא ברור לו מה הוא בעד או נגד כיבוש

148
00:10:25,000 --> 00:10:29,000
או בעד או נגד כלכלה מתוכננת, אז הוויכוח נמשך.

149
00:10:29,000 --> 00:10:34,000
אבל משעה שהגיע לכלל החלטה, בסדר הרוב הגיע לכלל החלטה,

150
00:10:34,000 --> 00:10:40,000
שאין לה שוב ממנה, הכל נעלמים דום ונראה כאילו ידידים ואויבים כאחד

151
00:10:40,000 --> 00:10:42,000
סומכים ידיהם עליה.

152
00:10:42,000 --> 00:10:44,000
הסיבה לכך פשוטה בתכלית.

153
00:10:44,000 --> 00:10:49,000
אין לך מונח מוחלט עד כדי כך שיהיו כל כוחותיה של החברה נתונים בידיו

154
00:10:49,000 --> 00:10:57,000
ושיגבר על כל התנגדות, כדרך שמסוגל לקח רוב הראשי גם לחוקק חוקים וגם לבצם.

155
00:10:57,000 --> 00:11:03,000
זאת אומרת במשטר דמוקרטי זה לא שיש לך בעצם גוף אחד שמחוקק או משהו כזה

156
00:11:03,000 --> 00:11:09,000
וגוף אחד שמבצע, אלא הגוף הזה שמחוקק ומבצע יש לו מיליון שוטרים

157
00:11:09,000 --> 00:11:15,000
כי הכוחות של החברה נמצאים גם בתוך חדר המורים

158
00:11:15,000 --> 00:11:20,000
והם נמצאים גם בתוך חברת ההייטק והאכיפה החברתית מבוצעת כל הזמן.

159
00:11:20,000 --> 00:11:25,000
סתם תקראו לדוגמה את ההשתלבות של נשים בשוק העבודה.

160
00:11:25,000 --> 00:11:31,000
ברור בישראל שהוויכוח הזה הוכרע לגמרי לכיוון של נשים צריכות להיות במקומות העבודה,

161
00:11:31,000 --> 00:11:35,000
בכל מקום, בכל עניין, ומי שיגיד אחרת הוא מנודה.

162
00:11:35,000 --> 00:11:40,000
לא צריך חוק שיגרום לזה שאנשים יאמינו בזה, אנשים מאמינים בזה.

163
00:11:40,000 --> 00:11:46,000
וברגע שאנשים מאמינים בזה, גם לא צריך אכיפה, נקרא לזה אכיפה של חוקים אמיתיים,

164
00:11:46,000 --> 00:11:49,000
שיגרמו לאנשים להאמין בזה.

165
00:11:49,000 --> 00:11:53,000
האדם מוסלל חברתית, יש לו הבניה חברתית מגיל אפס,

166
00:11:53,000 --> 00:11:56,000
אם הוא חי בחברה כזאת, להאמין באותם דברים.

167
00:11:56,000 --> 00:12:00,000
וזאת העריצות רוב שעליה מדבר דת וגביל.

168
00:12:00,000 --> 00:12:04,000
אם נדמיין מישהו שהוא שוביניסט רציני ומדבר נגד הדברים האלה,

169
00:12:04,000 --> 00:12:08,000
הוא יהיה מנודה חברתית לא רק בתחום הזה, אלא גם בשאר התחומים,

170
00:12:08,000 --> 00:12:12,000
כי אנשים פשוט יגידו לו כל הזמן כמה שהוא טועה וכמה שהוא בעייתי,

171
00:12:12,000 --> 00:12:14,000
לא צריך להניש אותו בשום דרך.

172
00:12:14,000 --> 00:12:19,000
מספיק שתהיה אנשיה חברתית וזה יהניש אותו יותר מאשר כל האנשים בעולם,

173
00:12:19,000 --> 00:12:23,000
ורוב האנשים הרי לא מחזיקים בדעות בגלל שהם בחנו אותה מראש,

174
00:12:23,000 --> 00:12:28,000
אלא מחזיקים בדעות בגלל ששאר האנשים מאמינים בהם בדיוק באותה עמדה.

175
00:12:29,000 --> 00:12:31,000
ודת וגביל ממשיך.

176
00:12:31,000 --> 00:12:37,000
זאת ועוד, מרותו של מלך היא גשמית, וחולשת על מעשי הבריאות בלי להכניע את רצונם.

177
00:12:37,000 --> 00:12:40,000
זאת אומרת, המלך אומר לך מה לעשות ומה לא לעשות,

178
00:12:40,000 --> 00:12:46,000
אבל הוא לא באמת אומר לך, או הוא לא באמת מכניע את הרצון האמיתי שלך,

179
00:12:46,000 --> 00:12:48,000
הוא רק מכניע את המעשים שלך.

180
00:12:48,000 --> 00:12:52,000
אבל הרוב יש לו כוח שהוא גשמי ורוחני בעת ובעונה אחת,

181
00:12:52,000 --> 00:12:55,000
והוא משפיע על הרצון כמו גם על המעשים,

182
00:12:55,000 --> 00:12:58,000
ואף מונע גם את המעשה וגם את רצון העשייה.

183
00:12:58,000 --> 00:13:03,000
הרוב יש לו כוח מיוחד, והוא להשפיע לא רק על המעשים, אלא גם על הדעות,

184
00:13:03,000 --> 00:13:06,000
וזאת לפי דעתו של דת וגביל הרצות אמיתית,

185
00:13:06,000 --> 00:13:10,000
הרצות שבעצם משפיעה גם על הרצון ולא רק על המעשה.

186
00:13:10,000 --> 00:13:12,000
ודת וגביל ממשיך בקטע אחר,

187
00:13:12,000 --> 00:13:19,000
ואומר את הדבר הבא על החופש בעצם, חופש הדיון, חופש המחשבה,

188
00:13:19,000 --> 00:13:25,000
כדברים שמזהה מישהו שהוא מבקר, סוציולוג,

189
00:13:25,000 --> 00:13:28,000
מישהו שמנסה בעצם להבין מה קורה באמריקה.

190
00:13:28,000 --> 00:13:30,000
בכל מדינה חוקתית באירופה,

191
00:13:30,000 --> 00:13:34,000
אפשר להטיף בין מפריע כל סוג של השקפה דתית או מדינית,

192
00:13:34,000 --> 00:13:36,000
והיא תחדור גם למדינות אחרות.

193
00:13:36,000 --> 00:13:40,000
שהרי אין באירופה ארץ המשועבדת למהרות יחידה כלשהי,

194
00:13:40,000 --> 00:13:43,000
עד כדי כך שאדם המבקש להשמיע את האמת שלו,

195
00:13:43,000 --> 00:13:48,000
לא ימצא תמיכה כלשהי שתגן עליו בפני תוצאות העזתו.

196
00:13:48,000 --> 00:13:54,000
זאת אומרת תמיד יהיה לך איזה מיעוט, איזה קבוצה שתסייע לך להפיץ את הדברים שאתה רוצה להפיץ.

197
00:13:54,000 --> 00:13:58,000
אם לרוע מזלו הוא חי תחת או לא של שליט מוחלט,

198
00:13:58,000 --> 00:14:01,000
הרי לעתים קרובות יהיה העם לצידו.

199
00:14:01,000 --> 00:14:03,000
סתם תדמיינו את נתן שרנסקי,

200
00:14:03,000 --> 00:14:06,000
שחי תחת שליט מוחלט בברית המועצות,

201
00:14:06,000 --> 00:14:10,000
אבל הוא ידע בסופו של דבר שהעם תומך בו.

202
00:14:10,000 --> 00:14:13,000
וזה נתן לו המון המון כוח בתוך הכלא,

203
00:14:13,000 --> 00:14:16,000
לשרוד את כל הימים האלה בגולג,

204
00:14:16,000 --> 00:14:20,000
ובעצם להישאר עומד על הרגליים לפחות מבחינה רוחנית.

205
00:14:20,000 --> 00:14:22,000
אם בארץ חופית הוא חי,

206
00:14:22,000 --> 00:14:25,000
יכול לו בשטע הצורך למצוא מקלט מאחורי המלך.

207
00:14:25,000 --> 00:14:29,000
בכמה ארצות הפלג האצילי שבחברה תומך בו,

208
00:14:29,000 --> 00:14:32,000
ובארצות אחרות הדמוקרטיה אישית תומכת בו.

209
00:14:32,000 --> 00:14:36,000
אבל באומה הדמוקרטית המאורגנת כדוגמת הדמוקרטיה בארצות הברית,

210
00:14:36,000 --> 00:14:38,000
יש רק מרות אחת,

211
00:14:38,000 --> 00:14:41,000
רק גורם אחד של כוח והצלחה,

212
00:14:41,000 --> 00:14:42,000
ואין בלתו.

213
00:14:42,000 --> 00:14:46,000
באמריקה הרוב מטווה מעגל אדיר סביב חופש המחשבה.

214
00:14:46,000 --> 00:14:48,000
בתוך גבולות המעגל הזה,

215
00:14:48,000 --> 00:14:50,000
יכול ספר לכתוב כאבת נפשו,

216
00:14:50,000 --> 00:14:54,000
אך אבוי לו אם יעז לחרוג אל מעבר להם.

217
00:14:54,000 --> 00:14:58,000
שימו לב, אנחנו מדברים פה על זה שיש איזה שהם גבולות של דיון,

218
00:14:58,000 --> 00:15:00,000
שזה גם נקרא חלון אוברטון,

219
00:15:00,000 --> 00:15:04,000
של מה שמותר לדבר בדיון הציבורי שלנו.

220
00:15:04,000 --> 00:15:07,000
אם אנחנו לוקחים שוב את הדוגמה הזאת של הנשים,

221
00:15:07,000 --> 00:15:11,000
אז זה שכולם מסכימים היום שנשים רשאיות לעבוד בכל עבודה שהן מוכנות,

222
00:15:11,000 --> 00:15:12,740
אתן רשאיות לעבוד בכל עבודה שהן מוכנות,

223
00:15:12,740 --> 00:15:14,000
במעגל העבודה.

224
00:15:14,000 --> 00:15:19,000
האמדה הזאת של נשים לא רשאיות לעבוד באיזה עבודה שהן מבצעות,

225
00:15:19,000 --> 00:15:22,000
היא נמצאת מחוץ למעגל הדיון.

226
00:15:22,000 --> 00:15:24,000
אבל מה מעגל הדיון בארץ,

227
00:15:24,000 --> 00:15:28,000
שאנשים בעצם לא נקרא לזה יודרו

228
00:15:28,000 --> 00:15:30,700
ולא ייפגעו חברתית אם הן ידברו על הדבר הזה?

229
00:15:30,700 --> 00:15:34,000
זה נגיד האם נשים יכולות להיות במסרטstop ולא.

230
00:15:34,000 --> 00:15:36,480
איזו שמאול חושב t topic אם הן לא יכולות להימין תוך Film

231
00:15:36,480 --> 00:15:38,480
והימין אומר שהם לא יכולות להיות.

232
00:15:38,480 --> 00:15:43,480
ואפשר כמובן להיות בתוך נקרא לזה החברה המטורבתת,

233
00:15:43,480 --> 00:15:46,480
גם אתה חושב שהם לא יכולים להיות בסרט מטכאל.

234
00:15:46,480 --> 00:15:51,480
וזה המעגל האדיר של חופש המחשבה שהוא מדבר עליו.

235
00:15:51,480 --> 00:15:54,480
שגם סופרים יכולים לכתוב ועדיין לא להיות מודרים ודברים כאלה.

236
00:15:54,480 --> 00:15:56,480
ואז הוא ממשיך ואומר,

237
00:15:56,480 --> 00:15:58,480
לא שעלולים לעלותו על המוקד,

238
00:15:58,480 --> 00:16:04,480
אבל הוא צפוי לספוע חרפות ובוז ולהיות נרדף על צוואר.

239
00:16:04,480 --> 00:16:06,480
דרכו בפוליטיקה נחתמת לעד,

240
00:16:06,480 --> 00:16:08,480
שהרי פגע במהות היחידה,

241
00:16:08,480 --> 00:16:11,480
אשר יש לאל ידע לפתוח אותה לפניו,

242
00:16:11,480 --> 00:16:14,480
שזה כמובן העם, העם הוא היחידי שמכניס אנשים לפוליטיקה.

243
00:16:14,480 --> 00:16:17,480
הכל מנוע ממנו, אפילו התהילה.

244
00:16:17,480 --> 00:16:19,480
בטרם הסב פומבי לדעותיו,

245
00:16:19,480 --> 00:16:22,480
סבור היה כי יש לו אוהדים.

246
00:16:22,480 --> 00:16:25,480
עכשיו, נדמה לו שמאז נגלה לעיני כל,

247
00:16:25,480 --> 00:16:27,480
לא נותרו לו אוהדים כלל.

248
00:16:27,480 --> 00:16:30,480
שכן המגנים אותו, מותחים ביקורת בקול גדול,

249
00:16:30,480 --> 00:16:32,480
ואילו השותפים לדעותיו,

250
00:16:32,480 --> 00:16:34,480


כיוון שאינם אמיצים כמו,

251
00:16:34,480 --> 00:16:36,480
משתתקים ומתרחקים ממנו.

252
00:16:36,480 --> 00:16:38,480
זאת אומרת, מי שאוהב אותו,

253
00:16:38,480 --> 00:16:42,480
מתרחק ממנו כי לא רוצה לספוג את הבעיות החברתיות

254
00:16:42,480 --> 00:16:44,480
שנוצרו סביב הבן אדם הזה,

255
00:16:44,480 --> 00:16:48,480
ומי שמתנגד לו, אז ישר עושה לו תרבות השתקה נוסח פסי.

256
00:16:48,480 --> 00:16:51,480
בסופו של דבר, הוא מסתלק מן המערכה,

257
00:16:51,480 --> 00:16:53,480
מוטש מן המאמץ היומיומי,

258
00:16:53,480 --> 00:16:57,480
ונעלם דום, כאילו מצהרו על שאמר אמת.

259
00:16:57,480 --> 00:17:00,480
הזיקים וגרדומות היו הכלים הגסים

260
00:17:00,480 --> 00:17:02,480
שבהם השתמש הממשל האריצות בעבר.

261
00:17:02,480 --> 00:17:05,480
אבל הסיביליזציה של ימינו,

262
00:17:05,480 --> 00:17:07,480
שכללה את האריצות עצמה,

263
00:17:07,480 --> 00:17:12,480
גם אם נדמה היה שאין לה לאריצות עוד מה ללמוד.

264
00:17:12,480 --> 00:17:15,480
שימו לב, תראו איזה ניתוח מבריק של דתו גביל,

265
00:17:15,480 --> 00:17:18,480
שהוא אומר שאולי הכוח הכי אלים בחברה,

266
00:17:18,480 --> 00:17:21,480
זה הכוח של הרוב, הכוח של אריצות המחשבה,

267
00:17:21,480 --> 00:17:24,480
שאדם אפילו לא יכול בשיחת סלון פשוטה עם החברים שלו,

268
00:17:24,480 --> 00:17:26,480
לדבר מה שהוא רוצה,

269
00:17:26,480 --> 00:17:28,480
כי הוא עלול להיות מוקע,

270
00:17:28,480 --> 00:17:31,480
ועלול באמת לספוג כל מיני בעיות חברתיות כאלה ואחרות.

271
00:17:31,480 --> 00:17:34,480
דווקא בדמוקרטיה,

272
00:17:34,480 --> 00:17:38,480
כי בדמוקרטיה אנשים נוטים להיות מאוד דומים אחד לשני.

273
00:17:38,480 --> 00:17:41,480
אם אנחנו נסתכל רגע אפילו על ישראל,

274
00:17:41,480 --> 00:17:44,480
אנחנו נראה שהוויכוח בסופו של דבר בישראל,

275
00:17:44,480 --> 00:17:48,480
הוא לא ויכוח כזה קשה וכזה מוחלט,

276
00:17:48,480 --> 00:17:50,480
והפערים הם לא כלי גדולים.

277
00:17:50,480 --> 00:17:52,480
כמובן שהפערים מאוד גדולים,

278
00:17:52,480 --> 00:17:55,480
בין מגזרים שונים, נגיד בין המגזר הערבי למגזר היהודי.

279
00:17:55,480 --> 00:17:58,480
אבל בתוך המגזר היהודי החילוני.

280
00:17:58,480 --> 00:18:00,480
מה הפערים הם כבר?

281
00:18:00,480 --> 00:18:04,480
האם צריך קצת יותר להיות יד קשה נגד הטרור,

282
00:18:04,480 --> 00:18:05,480
או קצת פחות?

283
00:18:05,480 --> 00:18:07,480
האם להיות יותר פימיליסטים, קצת פחות?

284
00:18:07,480 --> 00:18:11,480
הרי כולם בסופו של דבר מקבלים את הזכות של ערבים,

285
00:18:11,480 --> 00:18:13,480
לגור כאן בארץ הזאת,

286
00:18:13,480 --> 00:18:15,480
לפחות את אלה שהם שוחררי שלום.

287
00:18:15,480 --> 00:18:19,480
אין כאן כמעט דיון על האם בכלל ישראל צריכה להיות יודן ריין או לא.

288
00:18:19,480 --> 00:18:22,480
הדעות פה הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה,

289
00:18:22,480 --> 00:18:27,480
ואם אנחנו לרגע אחד מסתכלים על הדעות בחברה הישראלית או בחברה האמריקאית,

290
00:18:27,480 --> 00:18:31,480
ממעוף הציפור אנחנו נראה שכל הדיון הפוליטי הרותח

291
00:18:31,480 --> 00:18:36,480
הוא לגבי פסיקים ודברים סמנטיים מאוד מאוד קטנים.

292
00:18:36,480 --> 00:18:40,480
ואולי בחברות של פעם, בחברות שבהן היה עצילות,

293
00:18:40,480 --> 00:18:45,480
והיה חברה שהיא לאו דווקא דמוקרטית עד הסוף על מלא,

294
00:18:45,480 --> 00:18:49,480
היה דעות הרבה יותר רחבות, הרבה יותר שונות אחת מהשנייה,

295
00:18:49,480 --> 00:18:54,480
וגם נתנו מקום מבחינה של סבלנות לדעות שונות משלך.

296
00:19:08,480 --> 00:19:12,480
עכשיו אנחנו מגיעים לפתרונות השונים שהאמריקאים משתמשו בהן,

297
00:19:12,480 --> 00:19:17,480
במודע ושלא במודע, בשביל להילחם בתופעה הזאת של הפיסי,

298
00:19:17,480 --> 00:19:20,480
הריצות הרוב והבעיה הזאת שדתוקוויל מזהה.

299
00:19:20,480 --> 00:19:26,480
ונכון שאמרתי לכם מקודם שהדרך להגביל את הריצות הרוב היא לא על ידי חבר משפטנים

300
00:19:26,480 --> 00:19:30,480
מאוד מאוד חכמים ואני לא יודע מה שיגבילו את הדמוקרטיה?

301
00:19:30,480 --> 00:19:34,480
אז דתוקוויל מזהה מבחינה סוציולוגית לפחות,

302
00:19:34,480 --> 00:19:40,480
שהאליטה החדשה שבארצות הברית היא האליטה שאמורה להחליף את אותה עצולה,

303
00:19:40,480 --> 00:19:43,480
היא בעצם האליטה המשפטנית.

304
00:19:43,480 --> 00:19:48,480
אבל היחס היא לא כמו אל אותה אליטה משפטנית בישראל שמנתה את עצמה.

305
00:19:48,480 --> 00:19:53,480
אנחנו מדברים על נטייה סוציולוגית להסתכל על המשפטנים,

306
00:19:53,480 --> 00:19:56,480
להיוועץ במשפטנים, להיוועץ באורח הדין,

307
00:19:56,480 --> 00:20:00,480
בכל מיני סוגיות בחיים, מה שהופך אותם בסופו של דבר לאליטה.

308
00:20:00,480 --> 00:20:07,480
ודתוקוויל מנסה בעצם להראות למה דווקא משפטנים נבחרים לאותה אליטה.

309
00:20:07,480 --> 00:20:10,480
כמובן כל השיח שלנו כאן הוא שיח סוציולוגי לגמרי,

310
00:20:10,480 --> 00:20:15,480
זאת אומר מה הגורמים בחברה דמוקרטית שהופכים את המשפטנים לאליטה.

311
00:20:15,480 --> 00:20:19,480
אבל לפני שנתחיל לומר למה דווקא משפטנים נבחרים לאליטה,

312
00:20:19,480 --> 00:20:25,480
צריך לומר משהו כללי בעקבות הפרק שעשינו עם דני אורבך וסגי ברמאק

313
00:20:25,480 --> 00:20:27,480
לגבי אליטות בחברה הדמוקרטית.

314
00:20:27,480 --> 00:20:29,480
אז בכל חברה יש אליטה, בסדר?

315
00:20:29,480 --> 00:20:34,480
אנחנו מדברים על זה שמי האליטה היא מהאליטי המשפטנים או האליטה היא האקדמיה,

316
00:20:34,480 --> 00:20:43,480
אקדמיה, אבל בכל חברה, וכל חברה צריכה לאיליטה, וזה דבר שהוא נכון ושריר וקיים עוד מראשית ההיסטוריה,

317
00:20:43,480 --> 00:20:49,480
וג'ורדן פיטרסון אומר לנו, זה אפילו נמצא אצל לובסטרים באותה דרך. בכל חברה יש היררכיות.

318
00:20:49,480 --> 00:20:57,480
ובפרק הזה אנחנו לא נדבר על מדוע חברה צריכה איליטה, אלא על למה המשפטנים הם דווקא האיליטה שנבחרה.

319
00:20:57,480 --> 00:21:05,480
וכך הוא אומר, הידע המיוחד שקונים להם המשפטנים מלימוד החוקים מבטיח להם הכל משלהם בסולם הדרגות של החברה,

320
00:21:05,480 --> 00:21:09,480
הרי הם כמין מעמד מיוחס בעולם האינטלקטואלי.

321
00:21:09,480 --> 00:21:15,480
רעיון זה של עליון אותם חוזר ופוקד אותם תדיר בעיסוקם המקצועי,

322
00:21:15,480 --> 00:21:21,480
שהרי מומחים הם במדע שכל כמה שהוא נחוץ, אין לו נחלת הרבים.

323
00:21:21,480 --> 00:21:28,480
הם משמשים כבוררים בין האזרחים, והרגל לכוון את יצריהם, העברים של בעלי הדין, אל מטרתם,

324
00:21:28,480 --> 00:21:31,480
נוטע בהם מידה של בוז לשיקול הדעת של העמון.

325
00:21:31,480 --> 00:21:34,480
אז זה אומר לנו שארון ברק, הוא לא חדש.

326
00:21:34,480 --> 00:21:40,480
ומידה של בוז לשיקול הדעת של העמון נטוע עמוק בתוך המקצוע של להיות משפטן.

327
00:21:40,480 --> 00:21:49,480
ושימו לב, אתה לרוב בא לאורך דין כדי להתייעץ איתו, מה נקודת המבט שלו לגבי הסיטואציה שבה אתה נמצא.

328
00:21:49,480 --> 00:21:57,480
והנטייה הזאת של אורכי דין שמסתכלים עליהם מלמטה למעלה, גורמת להם להסתכל על כל השאר מלמעלה למטה.

329
00:21:58,480 --> 00:21:59,480
ואני ממשיך.

330
00:21:59,480 --> 00:22:06,480
אפשר אפוא לגלות קצת מן נטיותיה ומהרגליה של האריסטוקרטיה חבויים בשורש נשמתם של המשפטנים.

331
00:22:06,480 --> 00:22:14,480
משותפת לה ולהם אותה נזיקה אינסטנקטיבית לסדר וחיבה טבעית לדקדוקי נוהל,

332
00:22:14,480 --> 00:22:21,480
ובדומה לה, סולדים אף הם מאוד ממעשה העמון ורוכשים בוז מוסתר לשלטון העם.

333
00:22:21,480 --> 00:22:25,480
אז אנחנו רואים את זה גם באריסטוקרטיה וגם אצל המשפטנים.

334
00:22:25,480 --> 00:22:30,480
אין המשפטנים מבקשים למגר את השלטון שהקים עליה הדמוקרטיה,

335
00:22:30,480 --> 00:22:34,480
אך משתדלים הם בלא הרף להנחותה במגמה שאיננה מגמתה,

336
00:22:34,480 --> 00:22:37,480
באמצעים עזרים לה מעיקרם.

337
00:22:37,480 --> 00:22:44,480
ויש על זה דרך כלל פרק שלם על המשפטנים ועל ההבדל בין המשפטן הצרפתי למשפטן האנגלי,

338
00:22:44,480 --> 00:22:46,480
ושווה מאוד לקרוא את הפרק.

339
00:22:46,480 --> 00:22:53,480
באמת, הספר כולו, אמנם מושפנם על תמודים, אבל כמעט כל עמוד בו נושא בחובו הרבה מאוד חוכמה.

340
00:22:53,480 --> 00:23:01,480
הדרך השנייה שהאמריקאים למדו להשתמש באמצעים דמוקרטיים או סמי דמוקרטיים,

341
00:23:01,480 --> 00:23:04,480
כדי להילחם בארצות הרוב,

342
00:23:04,480 --> 00:23:08,480
על הכלי הזה, האמת, כבר קצת דיברנו, והכלי הזה נקרא עמותות.

343
00:23:08,480 --> 00:23:12,480
וככה הוא אומר על הנרחבות של העמותות בארצות הברית,

344
00:23:12,480 --> 00:23:16,480
ושימו לב שהדבר הזה נמשך איתנו עד היום.

345
00:23:16,480 --> 00:23:23,480
בעוד העמותות הישראליות, הן מומנות על ידי שויות זרות ועל ידי כל מיני קרנות כאלה ואחרות,

346
00:23:23,480 --> 00:23:29,480
האמריקאים ממש ממש תורמים לעמותות כדבר מאוד מאוד נפוץ בחברה.

347
00:23:30,480 --> 00:23:31,480
ובוא נתחיל.

348
00:23:31,480 --> 00:23:38,480
אמריקנים, בני כל הגילאים, כל המעמדות וכל הזרמים, אינם פוסקים מלהקים עמותות.

349
00:23:38,480 --> 00:23:42,480
האמריקאים מהקדים אגודות כדי לארוך חגיגות,

350
00:23:42,480 --> 00:23:48,480
לייסד סמינריונים, לבנות פונדקים, להקים כנסיות, להפיץ ספרים,

351
00:23:48,480 --> 00:23:51,480
לשלוח מיסיונרים לעברו השני של כדור הארץ.

352
00:23:51,480 --> 00:23:58,480
בצורה זו הם מייסדים בתי חולים, בתי כלה, שימו לב בתי כלה אפילו, ובתי ספר.

353
00:23:58,480 --> 00:24:04,480
אם עולה הצעה להחדיר איזו אמת או לטפח איזה רגש בעידודה של תורה גדולה,

354
00:24:04,480 --> 00:24:06,480
הם מקימים אגודה.

355
00:24:06,480 --> 00:24:09,480
שימו לב, כשאומרים אגודה, הם מתכוונים לעמותה.

356
00:24:09,480 --> 00:24:13,480
בכל מקום שבו תראה בראשה שלי יוזמה חדשה בצרפת את הממשלה,

357
00:24:13,480 --> 00:24:18,480
ובאנגליה איזה איש מעלה, מובטח לך שבארצות הברית תמצא בראשה אגודה.

358
00:24:18,480 --> 00:24:22,480
והייתי שמח שנשים לב לסוף של הפסקה הזאת.

359
00:24:22,480 --> 00:24:27,480
שימו לב, יש לנו בעצם שלושה דרכים לקדם עניינים שאנחנו רוצים לקדם בחברה.

360
00:24:28,480 --> 00:24:30,480
הדרך אחת זה דרך צרפתית.

361
00:24:30,480 --> 00:24:33,480
הממשלה עומדת בראשה של כל יוזמה חדשה.

362
00:24:33,480 --> 00:24:37,480
בכל מקום שבו תראה בראשה שלי יוזמה חדשה בצרפת את הממשלה,

363
00:24:37,480 --> 00:24:40,480
באנגליה תמצא איש מעלה.

364
00:24:40,480 --> 00:24:44,480
אז באנגליה באמת האריסטוקרטיה היא זאת שמובילה את היוזמות החברתיות.

365
00:24:44,480 --> 00:24:48,480
כמו נגיד, The Royal Society for...

366
00:24:48,480 --> 00:24:53,480
אתם בטח מכירים כל מיני גופים כאלה ואחרים,

367
00:24:53,480 --> 00:24:59,480
שבמילה הראשונה שלהם מופיע The Royal Society או The Royal משהו.

368
00:24:59,480 --> 00:25:05,480
זה יכול להיות גם... כאילו, החברה הצילית זה לא דווקא חייב להיות מוסד ממלכתי של המלך.

369
00:25:05,480 --> 00:25:08,480


מובטח לך שבארצות הברית תמצא בראשה אגודה.

370
00:25:08,480 --> 00:25:12,480
זאת אומרת, רוב הדברים בארצות הברית מקודמים על ידי החברה האזרחית.

371
00:25:12,480 --> 00:25:15,480
בצרפת רוב הדברים מקודמים על ידי הממשלה.

372
00:25:15,480 --> 00:25:18,480
ובאנגליה רוב הדברים מקודמים על ידי האריסטוקרטיה.

373
00:25:18,480 --> 00:25:22,480
אולי החברה, אפשר להגיד, הדתית-לאומית או החברה החרדית,

374
00:25:22,480 --> 00:25:24,480
יותר דומים לחברה האנגלית.

375
00:25:24,480 --> 00:25:27,480
שבעצם בראש של כל יוזמה יהיו רבנים.

376
00:25:27,480 --> 00:25:32,480
במקום שיהיו סתם המוני אנשים עם מנהיגות משל עצמם.

377
00:25:32,480 --> 00:25:34,480
ואני ממשיך.

378
00:25:34,480 --> 00:25:36,480
כאשר שמעתי לראשונה בארצות הברית

379
00:25:36,480 --> 00:25:39,480
שמאה אלף איש התחייבו פומבית להתנעזר במשקעות חריפים,

380
00:25:39,480 --> 00:25:41,480
ראיתי בכך בדיחה.

381
00:25:41,480 --> 00:25:43,480
ולאו דווקא התחייבות רצינית.

382
00:25:43,480 --> 00:25:46,480
ובתחילה לא תפסתי מדוע אין אזרחים צנועים כמותם,

383
00:25:46,480 --> 00:25:48,480
מסתפקים בשתיית מים בחייק משפחתם.

384
00:25:48,480 --> 00:25:50,480
זאת אומרת, דת עוגבי לא הבין

385
00:25:52,480 --> 00:25:55,480
עשו מזה כזה טרם ופרסמו מודעות בעיתונים,

386
00:25:55,480 --> 00:25:57,480
ועשו מצעדים,

387
00:25:57,480 --> 00:25:59,480
ובאמריקה זה פשוט נקרא ראלי.

388
00:25:59,480 --> 00:26:01,480
ראלי פו בלה בלה בלה.

389
00:26:01,480 --> 00:26:03,480
אז הוא לא הבין את כל הטירוף הזה

390
00:26:03,480 --> 00:26:07,480
שאנשים במקום פשוט לשתות מים בחייק משפחתם,

391
00:26:07,480 --> 00:26:09,480
מתחילים לעשות פרסום כזה גדול

392
00:26:09,480 --> 00:26:12,480
לזה שהם מתנזרים למשקעות חריפים.

393
00:26:12,480 --> 00:26:14,480
לבסוף, הבינותי.

394
00:26:14,480 --> 00:26:16,480
שמאה אלף האמריקנים האלה

395
00:26:16,480 --> 00:26:19,480
נחרדו מן העלייה בשחרות סביבם.

396
00:26:19,480 --> 00:26:20,480
ולכן גמרו, אומר,

397
00:26:20,480 --> 00:26:22,480
לתת את חסותם להתנזרות.

398
00:26:22,480 --> 00:26:24,480
הם נהגו ממש כאותו איש מעלה

399
00:26:24,480 --> 00:26:26,480
שילבש בגדים פשוטים, מאוד,

400
00:26:26,480 --> 00:26:28,480
כדי להשפיע על הפחותים ממנו

401
00:26:28,480 --> 00:26:30,480
שיבוזו למותרות.

402
00:26:30,480 --> 00:26:32,480
הדעה נותנת,

403
00:26:32,480 --> 00:26:34,480
שאילו חיו מאה אלף האלה בצרפת,

404
00:26:34,480 --> 00:26:37,480
היה כל אחד מהם שולח על דעת עצמו

405
00:26:37,480 --> 00:26:39,480
תזכיר לממשלה,

406
00:26:39,480 --> 00:26:41,480
ומציע לה שתשגיח על המסברות

407
00:26:41,480 --> 00:26:43,480
בכל רחבי הממלכה.

408
00:26:43,480 --> 00:26:45,480
וכאן באמת יש נקודה מאוד מאוד עצובה.

409
00:26:45,480 --> 00:26:47,480
אם אנחנו ננסה לדמיין מה קורה בישראל

410
00:26:47,480 --> 00:26:49,480
עם מאה אלף איש שהיו רוצים

411
00:26:49,480 --> 00:26:51,480
לקדם איזו יוזמה,

412
00:26:51,480 --> 00:26:53,480
מה הם עושים בדרך כלל בישראל?

413
00:26:53,480 --> 00:26:55,480
כמובן, עוטרים לבגץ.

414
00:26:55,480 --> 00:26:57,480
או מקימים מפלגה.

415
00:26:57,480 --> 00:26:59,480
אבל אם לא היו, מקימים עמותה

416
00:26:59,480 --> 00:27:01,480
ומנסים לשכנע את הציבור, באמת ובתמים,

417
00:27:01,480 --> 00:27:03,480
בצדיקת דרכם, על ידי

418
00:27:03,480 --> 00:27:05,480
יוזמה חברתית

419
00:27:05,480 --> 00:27:07,480
שבאה מהשטח, כמו בארצות הברית.

420
00:27:07,480 --> 00:27:09,480
ואפשר להגיד שאפילו ארצות הברית

421
00:27:09,480 --> 00:27:11,480
הושחטה אחרי זמנו של דתו כביל.

422
00:27:11,480 --> 00:27:13,480
כבר חמישים שנים

423
00:27:13,480 --> 00:27:15,480
אחרי שהוא חי, בעצם

424
00:27:15,480 --> 00:27:17,480
בארצות הברית שינו את החוקה הפדרלית

425
00:27:17,480 --> 00:27:19,480
ככה שאסור יהיה בשום מקום

426
00:27:19,480 --> 00:27:21,480
בארצות הברית לצרוך אלכוהול.

427
00:27:21,480 --> 00:27:23,480
וזה שינוי מאוד רע

428
00:27:23,480 --> 00:27:25,480
מהזמן שדתו כביל כתב את הספר

429
00:27:25,480 --> 00:27:27,480
שלו, אמצע המאה ה-19.

430
00:27:27,480 --> 00:27:29,480
לסוף המאה ה-19

431
00:27:29,480 --> 00:27:31,480
התחילת המאה ה-20 שכבר באמת

432
00:27:31,480 --> 00:27:33,480
התחילו רוחות רעות לנשב

433
00:27:33,480 --> 00:27:35,480
בארצות הברית של תיקון החוקה

434
00:27:35,480 --> 00:27:37,480
הפדרלית. אז בעצם

435
00:27:37,480 --> 00:27:39,480
היה לנו את המשפטנים שמקבילים את

436
00:27:39,480 --> 00:27:41,480
ארצות הרוב, והיו לנו את העמותות שמקבילות

437
00:27:41,480 --> 00:27:43,480
את ארצות הרוב, כי בעצם, אם אתה

438
00:27:43,480 --> 00:27:45,480
את רוב הדברים מקדם דרך

439
00:27:45,480 --> 00:27:47,480
חברה אזרחית, ואתה לא נזקק

440
00:27:47,480 --> 00:27:49,480
לחקיקה בשביל זה, והחברה

441
00:27:49,480 --> 00:27:51,480
האמריקאית היא כל כך רחבה וגדולה

442
00:27:51,480 --> 00:27:53,480
גם מבחינה גיאוגרפית וגם

443
00:27:53,480 --> 00:27:55,480
בגלל המבנה הפדרלי,

444
00:27:55,480 --> 00:27:57,480
שזה מאוד מאפשר להקביל את

445
00:27:57,480 --> 00:27:59,480
ארצות הרוב ולקדם

446
00:27:59,480 --> 00:28:01,480
יוזמות שלא רק דרך חקיקה, אלא

447
00:28:01,480 --> 00:28:03,480
גם יוזמות שבאות מהשטח.

448
00:28:03,480 --> 00:28:05,480
והדבר השלישי שמקביל

449
00:28:05,480 --> 00:28:07,480
את ארצות הרוב,

450
00:28:07,480 --> 00:28:09,480
זה דווקא הדת.

451
00:28:09,480 --> 00:28:11,480
ופה אנחנו

452
00:28:11,480 --> 00:28:13,480
נשלב שני דיונים בתוך הפרק

453
00:28:13,480 --> 00:28:15,480
הזה. אנחנו גם נדבר

454
00:28:15,480 --> 00:28:17,480
על מדוע הדת בארצות הברית

455
00:28:17,480 --> 00:28:19,480
כל כך חזקה, בניגוד לאירופה שכבר

456
00:28:19,480 --> 00:28:21,480
הדת הייתה מאוד בירידה, והיו

457
00:28:21,480 --> 00:28:23,480
מגמות מאוד גדולות של התחלנות כבר במאה

458
00:28:23,480 --> 00:28:25,480
ה-19, וגם

459
00:28:25,480 --> 00:28:27,480
אנחנו נדבר על ההגבלה

460
00:28:27,480 --> 00:28:29,480
של הדת את ארצות הרוב.

461
00:28:29,480 --> 00:28:31,480
וככה מתחיל הפרק

462
00:28:31,480 --> 00:28:33,480
באמת האהוב עליי מהדמוקרטיה

463
00:28:33,480 --> 00:28:35,480
באמריקה, שכולו שווה

464
00:28:35,480 --> 00:28:37,480
קריאה ממש ממש מקצה

465
00:28:37,480 --> 00:28:39,480
לקצה. הפילוסופים

466
00:28:39,480 --> 00:28:41,480
של המאה ה-18

467
00:28:41,480 --> 00:28:43,480
הגדירו בפשטות מרובה

468
00:28:43,480 --> 00:28:45,480
את שקיעתה הדרגתית של האמונה הדתית.

469
00:28:45,480 --> 00:28:47,480
הם אמרו שהכנעה

470
00:28:47,480 --> 00:28:49,480
לדת תתמעט בהכרח ככל

471
00:28:49,480 --> 00:28:51,480
שהחירות תעשה נחלת הכלל

472
00:28:51,480 --> 00:28:53,480
ושההשכלה תתפשט.

473
00:28:53,480 --> 00:28:55,480
לצערי,

474
00:28:55,480 --> 00:28:57,480
אין העובדות מתיישבות עם תיאוריה זו.

475
00:28:57,480 --> 00:28:59,480
זאת אומרת, תראו מה דתוקביל אומר, משהו ממש

476
00:28:59,480 --> 00:29:01,480
מצחיק. הוא אומר הלוואי, הלוואי, הלוואי

477
00:29:01,480 --> 00:29:03,480
שהפילוסופים של המאה ה-18

478
00:29:03,480 --> 00:29:05,480
היו צודקים, שככל

479
00:29:05,480 --> 00:29:07,480
שיש יותר השכלה וככל שיש יותר נאורות

480
00:29:07,480 --> 00:29:09,480
ככה תהיה גם יותר

481
00:29:09,480 --> 00:29:11,480
קלונות. אבל הוא אומר,

482
00:29:11,480 --> 00:29:13,480
ממש זה לא מה שפגשתי

483
00:29:13,480 --> 00:29:15,480
בארצות הברית. פגשתי בארצות הברית

484
00:29:15,480 --> 00:29:17,480
ציבור נאור, ציבור משכיל,

485
00:29:17,480 --> 00:29:19,480
ציבור יודע ספר,

486
00:29:19,480 --> 00:29:21,480
ומאוד מודדי.

487
00:29:21,480 --> 00:29:23,480
ואז הוא ממשיך ואומר,

488
00:29:23,480 --> 00:29:25,480
יש באירופה אוכלוסיות מסוימות

489
00:29:25,480 --> 00:29:27,480
שבין הכפירה משתווה רק לבערות

490
00:29:27,480 --> 00:29:29,480
ולהסתעבות.

491
00:29:29,480 --> 00:29:31,480
ואילו באמריקה, שהיא אחת האומות החופשיות

492
00:29:31,480 --> 00:29:33,480
והנאורות ביותר בעולם,

493
00:29:33,480 --> 00:29:35,480
הבריאות מקיימים בהתלהבות

494
00:29:35,480 --> 00:29:37,480
את כל מצוותיה החיצוניות של הדת.

495
00:29:37,480 --> 00:29:39,480
כשהגעתי לארצות הברית,

496
00:29:39,480 --> 00:29:41,480
התרשמתי קודם כל

497
00:29:41,480 --> 00:29:43,480
מצוויונה הדתי.

498
00:29:43,480 --> 00:29:45,480
ככל שנמשכה שירותי שם,

499
00:29:45,480 --> 00:29:47,480
כך עמדתי על התוצאות הפוליטיות הגדולות

500
00:29:47,480 --> 00:29:49,480
הנובעות ממצב החדש הזה.

501
00:29:49,480 --> 00:29:51,480
בצרפת, ראיתי כמעט תמיד

502
00:29:51,480 --> 00:29:53,480
איך רוח הדת ורוח החירות

503
00:29:53,480 --> 00:29:55,480
צועדות בכיוונים מנוגדים.

504
00:29:55,480 --> 00:29:57,480
אבל באמריקה מצאתי אותן דרות

505
00:29:57,480 --> 00:29:59,480
בכפיפה אחת. יחד

506
00:29:59,480 --> 00:30:01,480
שלטו על אותה ארץ.

507
00:30:01,480 --> 00:30:03,480
שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר שבעצם

508
00:30:03,480 --> 00:30:05,480
בצרפת, ככל שהיה

509
00:30:05,480 --> 00:30:07,480
יותר נהורות, ככה היתה יותר חילונות.

510
00:30:07,480 --> 00:30:09,480
ואם בארצות הברית ככל שהיה

511
00:30:09,480 --> 00:30:11,480
יותר נהורות, ככה

512
00:30:11,480 --> 00:30:13,480
בעצם הייתה יותר דתיות

513
00:30:13,480 --> 00:30:15,480
וביחד, גם

514
00:30:15,480 --> 00:30:17,480
הדמוקרטיה וההוא neuerות וגם

515
00:30:17,480 --> 00:30:19,480
הדתיות

516
00:30:19,480 --> 00:30:21,480
שלטו ביחד, בעם

517
00:30:21,480 --> 00:30:23,480
שלטו ביחד

518
00:30:23,480 --> 00:30:25,480
על ארכי הלב ושלטו ביחד לא רק

519
00:30:25,480 --> 00:30:27,480
על השלטון. אנחנו לא מדברים

520
00:30:27,480 --> 00:30:29,480
כאלה על ארבוב בין דת ומדינה.

521
00:30:29,480 --> 00:30:31,480
אנחנו מדברים כאלה על מקום בין דת ומדינה.

522
00:30:31,480 --> 00:30:33,480
אבל, ביחד

523
00:30:33,480 --> 00:30:35,480
אף אחד הם שולטים בלבבות.

524
00:30:35,480 --> 00:30:40,480
כדי להגיע לשורש הדבר, חקרתי ודרשתי אצל האנשים בני כל האמונות.

525
00:30:40,480 --> 00:30:48,480
בעיקר טהיתי על קנקנם של כהני הדת, שהרי הם משמרי האמונות השונות ויש להם אינטרס בעריכות ימיהן של הדתות.

526
00:30:48,480 --> 00:30:54,480
מצאתי שכל האנשים האלה נחלקו ביניהם בפרטים בלבד,

527
00:30:54,480 --> 00:31:01,480
אך את שליטתה השקטה של הדת בארצם ייחסו כולם בעיקר להפרדה הגמורה של הכנסייה מהמדינה.

528
00:31:02,480 --> 00:31:13,480
איני חושש לומר שבאת שהייתי באמריקה לא פגשתי אפילו באיש אחד בין מאנשי הכמורה ובין מן המאמינים הפשוטים שלא הייתה לו אותה דעה בנקודה הזו.

529
00:31:13,480 --> 00:31:18,480
ושימו לב, באמת חשוב לי להדגיש פה את הקיצוניות של דתו גביל בעניין.530
00:31:18,480 --> 00:31:29,480
הוא אומר אפילו לא פגשתי בן אדם אחד שלא חשב שהשליטה הגמורה של הדת והחוזק האמיתי של האמונה הדתית באמריקה

531
00:31:29,680 --> 00:31:33,480
מגיעים מההפרדה של הכנסייה מהמדינה.

532
00:31:34,480 --> 00:31:37,480
וירוו צה להדגיש רגע מה זה ההפרדה של דת ומדינה.

533
00:31:37,480 --> 00:31:42,480
אנחנו לא מדברים על אהלח הסמליים של ארה״ב ‫שיהיו מדינות סמלים חילוניים

534
00:31:42,480 --> 00:31:49,480
אנחנו לא מדברים על היהמא משנה textbook שעשה רון אלין כלומר בבה עואה תולים

535
00:31:49,480 --> 00:31:57,480
אנחנו מדברים על ההפרדה מוסדית ‫לקסם ממשלתי ihrer כן ע Dow ומך דפאOh

536
00:31:57,480 --> 00:32:05,160
והערבוב המוזר הזה של הפרוגרסיבים, אפשר להגיד שהוא נולד רק במאה העשרים,

537
00:32:05,160 --> 00:32:07,480
למה באמת דברים אמורים.

538
00:32:07,480 --> 00:32:14,120
ברגע שאתה מגדיר כל אמונה דתית או כל אלוהים כמשהו שאסור שמדינה תתמוך בו,

539
00:32:14,120 --> 00:32:16,760
אז אתה מגיע למצבים מאוד מאוד אבסורדים.

540
00:32:16,760 --> 00:32:23,400
לדוגמה, זה שאסור לקיים בבתי ספר שהם public school, תפילה.

541
00:32:23,880 --> 00:32:32,360
אסור אפילו לקיים שעת דומיה בשביל שכל אחד יוכל להתפלל בשפה שלו לאל שהוא מאמין בו.

542
00:32:32,360 --> 00:32:36,680
אסור כלום, אסור אפילו עידוד הדין להיות אדם דתי.

543
00:32:36,680 --> 00:32:41,640
שזה דבר שהוא מאוד מנוגד למה שהאבות המייסדים באמריקה רצו,

544
00:32:41,640 --> 00:32:47,080
ויש ציטוטים מפה ולעודה חדשה כמה שהם העריכו את הדת, את האמונה הדתית,

545
00:32:47,080 --> 00:32:51,560
את המוסר הדתי כדבר שהוא יסוד לדמוקרטיה המודרנית.

546
00:32:52,520 --> 00:33:00,040
ואילו מה שדתוקווין מדבר עליו, זה שהמדינה לא תתמוך באיזושהי גרסה מסוימת של הנצרות,

547
00:33:00,040 --> 00:33:01,560
ותממן דווקא אותה.

548
00:33:01,560 --> 00:33:09,240
ואז דבר כזה עלול בעצם לגרום לזה שכנגד אותה גרסה מסוימת שהשלטון תומך,

549
00:33:09,240 --> 00:33:12,680
יבואו כל מיני אנשים ויתחילו לצקצק,

550
00:33:12,680 --> 00:33:17,160
יתחיל להיות שחיתות של עברת כספים לרבנים או לכמרים,

551
00:33:17,160 --> 00:33:20,520
ויתחילו לדבר על זה שהרבנים הם מושחתים וכו וכו.

552
00:33:20,600 --> 00:33:25,160
כנגד זה דתוקווין מדבר, לא כנגד ערבוב כלשהו של סמלים דתיים,

553
00:33:25,160 --> 00:33:30,520
אלא כנגד תמיכה באיזושהי קאץ' דתית ספציפית ועברת כספים,

554
00:33:30,520 --> 00:33:37,160
מה שעלול לגרום לזה שיבצר ערבוב בין התדמית הפוליטית,

555
00:33:37,160 --> 00:33:41,000
שהיא תדמית כמו שאמרנו בפרק הקודם, תדמית מאוד בעייתית, מאוד מושחתת,

556
00:33:41,000 --> 00:33:44,680
אנשים שונאים פוליטיקאים לרוב, או לפחות מסתכלים עליהם בבוז,

557
00:33:44,680 --> 00:33:47,800
לבין התדמית של דת שהיא תדמית טהורה,

558
00:33:47,960 --> 00:33:54,040
והיא מתערבבת עם הפוליטיקה ואז בעצם מי שנהרס מהדבר הזה זה לא הפוליטיקה,

559
00:33:54,040 --> 00:33:55,160
זה דווקא הדת.

560
00:33:55,160 --> 00:34:00,280
כי הדימוי הדתי ברגע שהוא מוכתם אפילו בקטם קטן, ישר הוא הולך עם בגדים קטמים,

561
00:34:00,280 --> 00:34:05,560
ושוכחים להדת את כל שאר האגפים של הדת שהם אגפים טהורים ונקיים.

562
00:34:05,560 --> 00:34:11,000
ועל זה דתוקווין מדבר בפרק הזה, על זה שהחיבור הזה בין דת ומדינה שהוא רואה באירופה,

563
00:34:11,000 --> 00:34:14,600
שהוא רואה גם כמובן בישראל בחלק מהמקרים,

564
00:34:14,760 --> 00:34:19,720
הוא חיבור שבסופו של דבר פוגע בדת ולא פוגע במדינה.

565
00:34:19,720 --> 00:34:22,920
אני אסתם אתן דוגמה, או כמה דוגמאות קטנות.

566
00:34:22,920 --> 00:34:29,960
ברגע שתומכים בבני שיבות, ברגע שתומכים בתקציב מיוחד לחינוך דתי,

567
00:34:29,960 --> 00:34:36,680
ברגע שנותנים איזה שהם הסדרים מיוחדים לדתים שמתגייסים כמו באסדר,

568
00:34:36,680 --> 00:34:40,200
יש הארבעים החילונים, אפילו חילונים שהם מסורתיים, שהם אוהבי דת,

569
00:34:40,600 --> 00:34:45,320
ואומרים, למה מגיע להם כסף מהמדינה? למה שיקחו ממני כסף בקפיאה?

570
00:34:45,320 --> 00:34:49,400
השוטר יגיע אליי הביתה והיא ייקח אותי לכלא אם אני לא משלם מה שאני עושה,

571
00:34:49,400 --> 00:34:52,920
והתנו אותו לדתיים האלה שיושבים כל היום בלי לעשות כלום.

572
00:34:52,920 --> 00:34:57,960
זה לא נראה טוב, זה מריח רע, וזה בעיקר גורם לרחוק מהדת.

573
00:34:57,960 --> 00:35:03,240
זה לא גורם לרחוק מהמדינה, זה גורם לבעייתיות מאוד גדולה,

574
00:35:03,240 --> 00:35:09,000
ולדימוי רע ודימוי מושחת שאנשים, חילונים שהם לא מקבלי כספים,

575
00:35:09,480 --> 00:35:13,560
מרגישים כלפי הדת, שהיא אמורה להיות דבר טוב,

576
00:35:13,560 --> 00:35:16,840
ודבר שאנשים מחפשים אותו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט,

577
00:35:16,840 --> 00:35:18,360
למה אנשים בעצם מחפשים דת.

578
00:35:18,360 --> 00:35:25,320
מתוך כך התחלתי לבחון ביתר עצומת לב את המעמד שתופסים כהניה דת האמריקאים בחברה המדינית.

579
00:35:25,320 --> 00:35:30,760
להפתעתי, נודע לי שאינהם נושאים בכשום משרד ציבורי.

580
00:35:30,760 --> 00:35:37,080
לא ראיתי אף אחד מהם במערכת הממשל, והתברר לי שאינם מיוצגים אפילו בבתי מחוקקים.

581
00:35:37,160 --> 00:35:41,800
זאת אומרת, אתה לא רואה רבנים בפוליטיקה בכלל שמנסים להיבחר בשביל להיות מחוקקים.

582
00:35:41,800 --> 00:35:46,840
בכמה מיני מדינות החברות, החוק אוסר עליהם להשתתף בחיים הפוליטיים.

583
00:35:46,840 --> 00:35:50,360
בכל המדינות האחרות, דעת הקהל אוסרת הזאת עליהם.

584
00:35:50,360 --> 00:35:53,720
תראו איזה יופי, בעצם החברה הדמוקרטית בארצות הברית,

585
00:35:53,720 --> 00:36:02,040
גם בחוקים, אבל בעיקר בעיקר בדעת הקהל, אוסרת על כמרים להיבחר לפוליטיקה.

586
00:36:02,040 --> 00:36:03,640
אבל למה הם עושים את זה?

587
00:36:03,880 --> 00:36:08,440
כי הם רוצים בעצם לשמור על הכמרים שלהם,

588
00:36:08,440 --> 00:36:11,720
נפרדים מכל הלכלוכים ומכל הדילים.

589
00:36:11,720 --> 00:36:16,600
פוליטיקה היא אמנות האפשר, היא אמנות של קריטת בריתות אפשריות.

590
00:36:16,600 --> 00:36:20,600
ולא באמת הליכה עם איזה עקרונות בישוב המים.

591
00:36:20,600 --> 00:36:25,720
אין שום פוליטיקאי, לא בישראל ולא בעולם, שהולך עם עקרונות בישוב המים.

592
00:36:25,720 --> 00:36:28,520
ואם הוא כן כזה, אז אתם יודעים מהו?

593
00:36:28,520 --> 00:36:31,480
הוא פוליטיקאי כושל והוא פוליטיקאי שהוא מחוץ לכנסת,

594
00:36:31,640 --> 00:36:34,520
ואנחנו מכירים פוליטיקאי כזה, אני לא אגיד כרגע את שמו,

595
00:36:34,520 --> 00:36:38,040
פוליטיקאי שהוא באמת באמת אידיאולוג והוא איש על עקרונות,

596
00:36:38,040 --> 00:36:41,800
והוא לא מוכן לשום פויליסטיקים ולשום בריתות ולשום פשרות.

597
00:36:41,800 --> 00:36:47,160
בפוליטיקה הזה, כיום הוא מחוץ לכנסת, למרות שיש תנועה רחבה שהולכת אחריו,

598
00:36:47,160 --> 00:36:50,440
וגם קבוצה מתפקדים גדולה בליכוד שהולכת אחריו.

599
00:36:50,440 --> 00:36:55,880
ראיתי אותם מקפידים להיבדל מכל המפלגות במילוא הדאגה המתלווה לאינטרס אישי.

600
00:36:55,960 --> 00:36:59,720
העובדות האלה שכנעו אותי כי אמת דיברו בנס יחי,

601
00:36:59,720 --> 00:37:04,280
ואז שמתי לי למטרה להתהות על הקשר בין העובדות לסיבותיהן.

602
00:37:04,280 --> 00:37:11,320
שאלתי את עצמי, איך קורה שכאשר פוחי תקוחה הנראה לעין של הדעת מתחזקת עוצמתה ממשית?

603
00:37:11,320 --> 00:37:15,080
ונדמה היה לי שאין זה בלתי אפשרי למצוא את התשובה.

604
00:37:15,080 --> 00:37:17,160
פרק זמן קצר של 60 שנה,

605
00:37:17,160 --> 00:37:20,120
לעולם לא יוכל להסביע את דמיון האדם

606
00:37:20,120 --> 00:37:23,960
כשם שאין הסמכות הפגומות של העולם הזה יכולות להספיק ללבבו.

607
00:37:23,960 --> 00:37:28,760
מה הוא אומר פה? הוא אומר פה בעצם שבזמן הקיום של בן אדם, נגיד 60 שנה,

608
00:37:28,760 --> 00:37:33,960
זה לא יכול בעצם למלא את הלב בשמחה מספיק בשביל לתת משמעות לחיים.

609
00:37:33,960 --> 00:37:38,760
גם כשאתה נמצא עכשיו בחתונה, או גם כשעכשיו זכית במשרד חלומותיך,

610
00:37:38,760 --> 00:37:43,480
זה משהו שתמיד גורם לך להרגיש שיש משהו מעבר,

611
00:37:43,480 --> 00:37:46,840
ואתה אף פעם לא לגמרי לגמרי מאושר.

612
00:37:46,840 --> 00:37:52,200
לכל הברואים, רק האדם לבדו רוכש מיוס טבעי לקיום,

613
00:37:52,360 --> 00:37:54,760
בד בבד עם תשוקה אדירה להתקיים.

614
00:37:54,760 --> 00:37:57,960
הוא בז לחיים ומתיירם מן העין.

615
00:37:57,960 --> 00:38:02,600
הרגשות השונים האלה ממריצים אותו בלי הפוגות להגות באיזה עולם אחר,

616
00:38:02,600 --> 00:38:05,560
והדת היא שמפנה לשם את הגיגיו,

617
00:38:05,560 --> 00:38:09,400
משמע שאין הדת אלא צורה מיוחדת של תקווה,

618
00:38:09,400 --> 00:38:12,680
ושהיא טבעית ללב אנוש לא פחות מן התקווה עצמה.

619
00:38:12,680 --> 00:38:18,200
בכוחו של מנעיוות של אינטלקט ובעזרת מין עינוס רוחני של טבע מעמיתי,

620
00:38:18,200 --> 00:38:20,840
מתרחקים הבריאות מן האמונות הדתיות,

621
00:38:21,000 --> 00:38:23,880
נטייה שאינה בת קיבוש מחזירה אותם אליהם.

622
00:38:25,160 --> 00:38:29,080
הספקנות היא טעונה, רק האמונה היא מצבה הקבוע של האנושות.

623
00:38:30,120 --> 00:38:35,080
מה שדתוקביל אומר פה זה בעצם שמצב האנושי של כל בן אדם,

624
00:38:35,080 --> 00:38:40,200
היא איזושהי אכזבה מהחיים, כי גם ברגעים הכי שמחים וגם ברגעים הכי עצובים בעצם,

625
00:38:40,200 --> 00:38:43,240
אנחנו מרגישים איזשהי סוג של רקנות.

626
00:38:43,240 --> 00:38:50,600
והדת היא מאפשרת לנו בעצם להשלים את הרקנות הזאת ונותנת לנו סוג כלשהו של תקווה,

627
00:38:50,840 --> 00:38:53,320
סוג כלשהו של משהו לשאוף אליו.

628
00:38:53,320 --> 00:38:58,120
והחילונות לא מאפשרת את הדבר הזה, כי גם אם קיבלת איזשהו ג'וב נחמד בעבודה,

629
00:38:58,120 --> 00:39:01,480
עדיין נשאר לך תחושה כלשהי של רקנות.

630
00:39:01,480 --> 00:39:02,760
והוא ממשיך.

631
00:39:02,760 --> 00:39:05,320
בריא לי שבתקופות ידועות,

632
00:39:05,320 --> 00:39:10,520
צוריה הדת להוסיף על ההשפעה הזאת המיוחדת לה את כוחם המלאכותי של החוקים ואת תמיכתם

633
00:39:10,520 --> 00:39:13,560
של אותם כוחות גשמיים המכוונים את החברה.

634
00:39:13,560 --> 00:39:18,520
זאת אומרת שהדת יכולה להתחבר לפוליטיקה ולעשות חוקים שמאוד מתאימים לדת.

635
00:39:19,240 --> 00:39:25,560
חוק, נגיד שהנצרות היא נגד אלכוהול, אז להשתמש בחוקים בעצם בשביל לעשות חוקים נגד אלכוהול.

636
00:39:25,560 --> 00:39:30,440
ידענו דתות שפעלו מתוך זיקה הדוקה לממשלות של מטה,

637
00:39:30,440 --> 00:39:36,520
ובעת ובעונה אחת שלטו בנשמותיהם של בני אדם בכוח האימה ובכוח האמונה.

638
00:39:36,520 --> 00:39:40,760
זאת אומרת, אנחנו מכירים דתות שמתחברות עם חוקים ועם שלטונות.

639
00:39:40,760 --> 00:39:45,080
אך אינני חושש לומר שכאשר דת קוראת את ברית מסוג זה,

640
00:39:45,080 --> 00:39:47,320
היא נוהגת כדרך שהאדם עשוי ללנוג.

641
00:39:47,560 --> 00:39:50,440
היא מקריבה את העתיד על מזבח האווה,642
00:39:50,440 --> 00:39:54,120
ובהשיגה לכוח שלטון שאינו מגיע לה,

643
00:39:54,120 --> 00:39:57,880
מעמידה היא בסכנה את המרות השייכת לאלפי דין.

644
00:39:57,880 --> 00:40:00,040
שימו לב כמה שזה עצוב,

645
00:40:00,040 --> 00:40:06,040
היא בעצם, מה שדוד תגביל אומר זה שאנחנו מגיעים פה למצב שאם הדת מתחברת עם הפוליטיקה,

646
00:40:06,040 --> 00:40:11,240
שהיא בעצם עושה טרייד אוף בין מה שמגיע לאלפי דין,

647
00:40:11,240 --> 00:40:17,240
שזה עולם הבא, דיבורים נעלים, דברים מאוד מאוד מרוממים,

648
00:40:17,400 --> 00:40:20,440
והיא מפסידה את הדימוי ההור ואת הדימוי הנשגב.

649
00:40:21,560 --> 00:40:25,400
וזה משהו שבאמת אנחנו רואים הרבה דתות שעשו בתקופתו,

650
00:40:25,400 --> 00:40:28,360
וגם אנחנו רואים מופעים של זה במדינת ישראל של היום.

651
00:40:29,240 --> 00:40:32,040
וחלק גדול מהוויכוחים שיש לי עם חילונים,

652
00:40:32,040 --> 00:40:34,280
אני שם לב לדבר הזה שבעצם,

653
00:40:34,280 --> 00:40:37,000
במקום שניהל דיון על הדת,

654
00:40:37,000 --> 00:40:41,640
אנחנו נוהגים דיון על כמה שהדת היא בעייתית בגלל שהיא עושה כך וכך וכך וכך,

655
00:40:41,640 --> 00:40:44,440
ברבנות, בפוליטיקה ובדברים כאלה,

656
00:40:44,520 --> 00:40:47,480
אתה כבר מגיע לדיון שהוא לא על דת, הוא על דיון על פוליטיקה.

657
00:40:47,480 --> 00:40:48,520
וזה מאוד חבל.

658
00:40:58,280 --> 00:41:03,320
עכשיו, אנחנו מגיעים לכמה נבואות של דה תוקוויל,

659
00:41:03,320 --> 00:41:07,160
לגבי המלחמה הקרה ולגבי העבדות.

660
00:41:07,160 --> 00:41:09,400
אנחנו רוצים להזכיר רגע,

661
00:41:09,400 --> 00:41:12,840
דה תוקוויל די ביקר בארצות הברית בתקופה שבה הייתה עבדות,

662
00:41:13,000 --> 00:41:15,000
אבל בתקופה שעוד לא הייתה מלחמת האזרחים.

663
00:41:17,480 --> 00:41:19,480
וזה מה שדה תוקוויל אומר על העבדות.

664
00:41:19,480 --> 00:41:23,560
וזה גם הניתוח, ניתוח מאוד מעניין,

665
00:41:23,560 --> 00:41:28,120
שהחזיק בו גם דה תוקוויל וגם חלק מהוות המייסדים האמריקאים,

666
00:41:28,120 --> 00:41:32,440
הם הסבירו למה העבדות עתידה להיגמר מעצמה.

667
00:41:32,440 --> 00:41:35,640
גם בלי שום התערבות, גם בלי שום מלחמת אזרחים,

668
00:41:35,640 --> 00:41:38,280
גם בלי שום חוקים כאלה ואחרים.

669
00:41:38,680 --> 00:41:43,000
כי העבדות היא פשוט דרך מאוד מאוד לא יעילה להסיק עובדים.

670
00:41:43,000 --> 00:41:44,600
ובוא נראה את הניתוח שלו.

671
00:41:44,600 --> 00:41:48,200
ניתוח באמת מבריק, שגם הוא חשב ככה וגם מהוות המייסדים האמריקאים,

672
00:41:48,200 --> 00:41:53,000
וזאת אחת הסיבות שהם הסכימו שהעבדות תהיה חוקית בארצות הברית,

673
00:41:53,000 --> 00:41:55,800
לפחות בסוף המאה ה-18 כשהארצות הברית נוסדה,

674
00:41:55,800 --> 00:42:00,760
אבל הם העריכו שאם הזמן העבדות בעצם תלך ותיעלה מעני העולם.

675
00:42:00,760 --> 00:42:06,440
הפועל החופשי מקבל צחר, אבל הוא מהיר במלאכתו יותר מן העבד.

676
00:42:06,760 --> 00:42:10,280
וזריזות העשייה היא אחד מיוסדותיה הגדולים של הכלכלה.

677
00:42:10,280 --> 00:42:13,240
זאת אומרת, יש לנו את הפועל החופשי, את הפועל השכיר,

678
00:42:13,240 --> 00:42:16,440
אבל כדי שהוא יועסק שוב ושוב ושוב,

679
00:42:16,440 --> 00:42:21,640
בעצם אנחנו רואים שהוא מנסה כל הזמן, יש לו תמריץ לעבוד חזק ולעבוד מהר.

680
00:42:22,440 --> 00:42:27,960
הלבן מוכר את עבודתו, אבל קונים אותה בכסף, רק כאשר יש בה תועלת.

681
00:42:28,520 --> 00:42:34,680
השחור אין לו מה לדרוש במחיר שירותו, אבל אדוניו חייב להכיל לו בכל עת, שימו לב.

682
00:42:34,760 --> 00:42:41,160
בעצם השחור, גם כאשר אין אונת כתיף או אונת בת צעיר או אונה שצריך הרבה ידיים עובדות,

683
00:42:41,160 --> 00:42:45,720
צריך להחזיק אותו בחיים, צריך לשלם לו ולהחזיק לו מגורים.

684
00:42:45,720 --> 00:42:49,400
גם אם זה מגורים כאלה נוטים לפעול וגם אם האוכל הוא אוכל גרוע,

685
00:42:49,400 --> 00:42:53,080
אתה חייב כל הזמן לדאוג לו לצרכים שלו.

686
00:42:53,800 --> 00:42:57,000
יש לסעוד אותו בזקנותו כבבחרותו,

687
00:42:57,000 --> 00:43:01,960
בקטנותו ההכרה כבמשך שנות צעירותיו הפוריות,

688
00:43:02,360 --> 00:43:08,200
בעת מחלה כבימים שהוא בריא.

689
00:43:08,200 --> 00:43:12,120
משמע שרק בתשלום מסייגים את עבודתם של שני אלה.

690
00:43:12,120 --> 00:43:13,080
מה זה תוקביל מסיק?

691
00:43:13,080 --> 00:43:16,120
שבעצם אתה משלם לשני הפועלים,

692
00:43:16,120 --> 00:43:18,360
גם לפועל הלבן וגם לפועל השחור,

693
00:43:18,360 --> 00:43:21,480
אבל לשחור אתה משלם על כל הזמנים,

694
00:43:21,480 --> 00:43:26,680
כולל לזמנים שבהם הוא חולה והזמנים שבהם הוא ילד ושבהם הוא מבוגר.

695
00:43:26,680 --> 00:43:31,160
אבל על הפועל הלבן אתה משלם רק מתי שאתה באמת באמת צריך אותו.

696
00:43:31,960 --> 00:43:39,960
הפועל החופשי מקבל מזכורת, העבד מקבל חינוך, מזון, טיפול, מלבושים.

697
00:43:39,960 --> 00:43:46,960
הכסף שמוציא האדון על החזקת העבד, פרטי פרטים אוכלים בו מעט מעט עד קלה,

698
00:43:46,960 --> 00:43:52,960
ובקושי מבחינים בכך, זה אילו המזכורת שמשלמים לפועל ניתנת בבד אחת,

699
00:43:52,960 --> 00:43:55,960
ונראה כאילו היא מאשירה רק את מקבלה.

700
00:43:55,960 --> 00:44:01,960
זאת אומרת, כאילו העבד עובד בחינם, והיחיד שמרוויח מהדבר הזה זה רק האדון.

701
00:44:01,960 --> 00:44:07,960
אך למעשה מחירו של העבד יקר ממחורו של בן חורין, והמלוא פורה פחות.

702
00:44:07,960 --> 00:44:12,960
בגלל שלעבד אין שום אינטרס לעבוד קשה ולהיות עובד חרוץ,

703
00:44:12,960 --> 00:44:16,960
אלא רק לעשות תמים נדרש כדי שלא ירביץ לו.

704
00:44:16,960 --> 00:44:18,960
אז הוא עובד הרבה יותר גרוע.

705
00:44:18,960 --> 00:44:23,960
אנחנו מכירים את זה כמובן ממסד ישראלי מכובד ונפלא שנקרא הצבא.

706
00:44:23,960 --> 00:44:28,960
בצבא, בהרבה מקומות, בעיקר בגדודים, ולא ביחידות מאוחרות, אנחנו מכירים את זה,

707
00:44:28,960 --> 00:44:32,960
אנשים עושים את תמים נדרש על מנת לא לקבל אונש ועל מנת לא לחטוף שבת.

708
00:44:32,960 --> 00:44:36,960
והיעילות שלהם כעובדים היא יעילות מאוד מאוד נמוכה.

709
00:44:36,960 --> 00:44:41,960
אז מהניתוח הזה של דתו גביל, בעצם הוא אומר, לא צריך מלחמה בשביל לפתור את בעת העבדות,

710
00:44:41,960 --> 00:44:45,960
בעת העבדות תיפטר מאליה, כי אם יש לך בעצם שני משקים,

711
00:44:45,960 --> 00:44:51,960
אחד בצפון ארצות הברית, שהמשק הזה עובד עם עובדים שכירים ועובדים שחורים משוחרים,

712
00:44:51,960 --> 00:44:55,960
ומשק שני שעובד בדרום ארצות הברית, והוא צריך להשיג עובדים לאורך כל השנה,

713
00:44:55,960 --> 00:45:00,960
בסופו של דבר, בגלל התחרות בשוק חופשי, המשק השחור בדרום מסגר,

714
00:45:00,960 --> 00:45:06,960
ולא יהיה לו יותר איך לפרנס את העובדים ואיך להחזיק עובדים, ובמיוחד לא במספרים גדולים.

715
00:45:08,960 --> 00:45:16,960
ועכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה של המלחמה הקרה, ונבואה שבאמת התגשמה בארצות הברית וברוסיה,

716
00:45:16,960 --> 00:45:21,960
ויהיה נבואה מי בעצם האמים שהם יהיו האמים הגדולים במאה השנה הקרובות,

717
00:45:21,960 --> 00:45:27,960
מי האמים שישליטו בעולם, וכמובן שהדבר הזה היה מאוד נכון לאורך כל המחצית השנייה של המאה העשרים.

718
00:45:27,960 --> 00:45:35,960
שני האמים גדולים יש בעולם כיום, שיצאו מנקודות שונות, אלא שדומה כאילו צועדים הם לעבר אותה מטרה.

719
00:45:35,960 --> 00:45:37,960
אלה הם הרוסים ואמריקאים.

720
00:45:37,960 --> 00:45:42,960
שניהם צמחו בין מבחין, ובעוד בני האדם הפנים מבטם למקומות אחרים,

721
00:45:42,960 --> 00:45:49,960
התייצבו לפתע בשורה הראשונה בין האומות, ובעת ובעונה אחת כמעט עמד העולם על קיומן ועל גדולתן.

722
00:45:49,960 --> 00:45:57,960
דומה שכל יתר האומות הגיעו פחות או יותר לגבולות שהתווה להם הטבע, ואין הן צריכות אלא לשמור על כוחן.

723
00:45:57,960 --> 00:46:04,960
אך הללו עודן צומחות. כל היתר נעצרו, או שהן מוסיפות להתקדם בעמל רב.

724
00:46:04,960 --> 00:46:10,960
רק אלו לבדן צועדות בקלות ובזריזות, בדרך שאין לראות עדיין את קיצה.

725
00:46:10,960 --> 00:46:16,960
האמריקני נאבק עם המכשולים שמעמיד הטבע כנגדו, יריביו של הרוסי הם בני האדם.

726
00:46:16,960 --> 00:46:23,960
זאת אומרת, האמריקאי נלחם נגד הטבע, והרוסי נלחם נגד האדם, או נגד לפחות טבע האדם.

727
00:46:23,960 --> 00:46:30,960
הראשון נלחם בשממה ובחיי פרע, השני בסיביליזציה על כל כלי נשקה.

728
00:46:30,960 --> 00:46:36,960
כי בושיו של האמריקני מושגים איפה בכוח המחרשה, אלה של הרוסי בכוח החרב.

729
00:46:36,960 --> 00:46:41,960
אז בעצם אנחנו שוב רואים את הדיכוטומיה הזאת, האמריקאי מביית את הטבע,

730
00:46:41,960 --> 00:46:48,960
והרוסי כובש את חלקים גדולים של אירופה, או כובש חלקים גדולים של הסיביליזציה.

731
00:46:48,960 --> 00:46:57,960
האמריקאי סומך על האינטרס הפרטי להשגת מטרתו, והוא קורא דרור לכוחם ולשכלם הישר של הבריאות, בלי להנח אותם.

732
00:46:57,960 --> 00:47:04,960
משניהו, כלומר הרוסי, נרכז במובן מה את כל עוצמתה של החברה בידי איש אחד, הצר,

733
00:47:04,960 --> 00:47:10,960
אמצעי פעולה העיקרי של הראשון, של האמריקאי, הוא החופש, של משניהו, העבדות.

734
00:47:10,960 --> 00:47:14,960
נקודת המוצא שלהם שונות, והוא הדין בנתיבותיהם.

735
00:47:14,960 --> 00:47:23,960
אף על פי כן, דומה כאילו על פי תוכנית נעלמה, בחרה השגחה לתת בידי כל אחד מהם את גורלה של מחצית כדור הארץ.

736
00:47:23,960 --> 00:47:25,960
וזה באמת מה שקרה.

737
00:47:25,960 --> 00:47:30,960
הקומוניזם, שכבר אז מדבר עליו דוד עוקבי, לא על הקומוניזם, אלא על התרבות הרוסית,

738
00:47:30,960 --> 00:47:34,960
היא תרבות של עבדות, תרבות של היררכיה, מלמעלה למטה.

739
00:47:34,960 --> 00:47:41,960
ובאמת הקומוניזם שעלת בחצי כדור הארץ במאה העשרים, ואילו החופש המונחה על ידי ארצת הברית,

740
00:47:41,960 --> 00:47:44,960
הוא גם שעלת על מחצית כדור הארץ במלחמה הקרה.

741
00:47:44,960 --> 00:47:50,960
ובסוף אנחנו שמחים מאוד שהאמריקאים ניצחו, למרות שעל האמריקאים השתלטה רוח העבדות,

742
00:47:50,960 --> 00:47:55,960
שבאה כמובן מהקומוניזם, כולנו היום מרקסיסטים, אבל זה לפרק אחר.

743
00:48:01,960 --> 00:48:06,960
ואני רוצה לסיים את המפגש הזה, ואת הסדרה של השמרנות שלנו,

744
00:48:06,960 --> 00:48:12,960
לדבר קצת על ההשפעה של דת על המחשבה.

745
00:48:12,960 --> 00:48:17,960
עד עכשיו דיברנו על למה הדת היא נצרכת, ולמה אנשים בעצם בגלל שהקיום שלהם הוא קיום חסר,

746
00:48:17,960 --> 00:48:21,960
הם צריכים את הסוג מסוים הזה של תקווה שנקראת אמונה.

747
00:48:21,960 --> 00:48:27,960
אבל לא דיברנו על מה קורה ברגע שיש ציבור שלם שהוא ציבור שהוא לא מאמין,

748
00:48:27,960 --> 00:48:30,960
וכיצד דת משפיעה על החירות.

749
00:48:30,960 --> 00:48:33,960
ודת גביל אומרת את הדברים הבאים.

750
00:48:33,960 --> 00:48:39,960
משעה שנהרסת את דתו של עם, משתדלת הספק על סגולות האינטלקט הנעלות ביותר,

751
00:48:39,960 --> 00:48:41,960
ומשתק למחצה את כל היתר.

752
00:48:41,960 --> 00:48:47,960


אנחנו מכירים את זה כמובן היטב, גם מדיבייטים בין סם הריס לבין ג'ורדן פיטרסון,

753
00:48:47,960 --> 00:48:52,960
שיש הרבה אנשים כמו סם הריס שהם אתאיסטים כאלה שמאוד משכילים,

754
00:48:52,960 --> 00:49:00,960
והם בטוחים שניתן להגיע למסקנות מוסריות מתוך עיון שכלי בלבד, גם בלי לזדקת כללויים.

755
00:49:00,960 --> 00:49:08,960
כל אדם מתרגל לכך שיהיו לו רק מושגים מבולבלים ומשתנים לגבי הנושאים החשובים ביותר לאחיו, בני האדם ולא עצמו.

756
00:49:08,960 --> 00:49:11,960
אין הוא מגן כהלכה על דעותיו, או שהוא נוטש אותן.

757
00:49:11,960 --> 00:49:16,960
ולפי שהוא מתייאש מלפתור בכוחות עצמו את הבעיות הקשות ביותר הכרוכות בגורל אנוש,

758
00:49:16,960 --> 00:49:19,960
הוא מדיר עצמו במורח לב מלחשוב על אודותן.

759
00:49:19,960 --> 00:49:25,960
זאת אומרת, בגלל שהאתאיזם גורם לבלבול מושגים מאוד גדול ולחוסר ודאות,

760
00:49:25,960 --> 00:49:29,960
אז אתה כבר מפסיק לחשוב על דברים גדולים ואתה מתמקד בהנאות האישיות שלך.

761
00:49:29,960 --> 00:49:37,960
מצב כזה, ממילא הוא מתיש את הנפש, מרפא את דריכות הרצון ומכשיר את רוח האזרחים לשייבוד.

762
00:49:37,960 --> 00:49:45,960
לא די שבמקרה כזה יש העם מניח לאחרים לגזול ממנו את חירותו, אלא שלעיתים קובעות הוא מבטר עליה מרצונו.

763
00:49:45,960 --> 00:49:52,960
זאת אומרת, השייבוד שאנחנו רואים היום, ה-PC וכל התרבות המבולבלת הזאת של הפוסט-מודרניזם,

764
00:49:52,960 --> 00:49:57,960
לדעת דתוקביל מגיעה את האתאיזם עצמו מתוך החילונות עצמה.

765
00:49:57,960 --> 00:50:01,960
והוא מסיים את הנבואה שלו בנבואה מאוד מאוד עצובה.

766
00:50:01,960 --> 00:50:09,960
בתקופות כאלו חייבות הדתות להקפיד להצטמצם בתחום ההן שלהן יותר מאשר בכל תקופה אחרת.

767
00:50:09,960 --> 00:50:16,960
שארי, אם תבקשנה להרחיב את שלטונן מעבר לענייני דעת, מסתכנות הן בכך שלא יאמינו בהן בשום תחום.

768
00:50:16,960 --> 00:50:22,960
לפיכך עליהן לסרטט בקפידה את המעגל שבו הן מבקשות להקביל את רוח האדם.

769
00:50:22,960 --> 00:50:26,960
ומעבר לו חייבות הן להניח לה את מלוא החופש.

770
00:50:26,960 --> 00:50:36,960
מה שהוא מבקש מהדתות, הוא אומר, אתן כל כך חשובות לרוח האדם, אני מבקש מכן לא להיות עסוקות בדברים שהם לא הדברים שלכם.

771
00:50:36,960 --> 00:50:41,960
יש לכם את העולם שלכם, את העולם הבא, יש לכם את העולם המוסר, עולם האמונות והדעות.

772
00:50:41,960 --> 00:50:45,960
אני מבקש, אל תלכו להגיד לתחומים כמו תחומים של מדע.

773
00:50:45,960 --> 00:50:52,960
אל תפסקו לגבי זה. כי ברגע שהם הולכים לתחומים האלה, כי אתם רוצים עוד מגרש אחד לשלוט בו בשם הדת,

774
00:50:52,960 --> 00:50:57,960
אתן גורמות לעובדן של כל הממלכה הראשונה שהיא הממלכה הטבעית של הדתות.

775
00:50:57,960 --> 00:51:02,960
אז עד כאן לגבי אלכסד דטוקוויל יש לו כמובן עוד הרבה מאוד קטעים חשובים בספר,

776
00:51:02,960 --> 00:51:06,960
אבל אי אפשר לעשות סדרה ארוכה לציבור הרחב.

777
00:51:06,960 --> 00:51:15,960
מי שרוצה ללמוד עוד על דטוקוויל או עוד על ספרות המופת, יש לנו כמובן מאות שיעורים בעל המשמעות פלוס,

778
00:51:15,960 --> 00:51:21,960
שיעורים שהעברתי במהלך השיעור השבועי, שהם מתקיימים גם כשיעור כמו שעשיתי עכשיו, אבל גם כדיון.

779
00:51:21,960 --> 00:51:26,960
זאת אומרת, לומדים קטע, אחר כך מדברים עליו, שואלים שאלות, דנים לגביו,

780
00:51:26,960 --> 00:51:34,960
ומזקיקים את החולשות של הכותב וגם את החוזקות שלו, וכמובן גם מנסים לראות איפה הדברים רלוונטיים למדינת ישראל,

781
00:51:34,960 --> 00:51:40,960
שבה לא חזה אלכסד דטוקוויל ולא אהבות הנשיאים האמריקאים ולא אף אחד מספרות המופת.

782
00:51:40,960 --> 00:51:45,960
אז עד כאן, כמובן אני אשמח למשוב שלכם, ותודה רבה, עד הפעם הבאה.