על המשמעות

#295 Dr. Victor Davis Hanson - Progressives: This is not a game. It's war

September 20, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 295
#295 Dr. Victor Davis Hanson - Progressives: This is not a game. It's war
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#295 Dr. Victor Davis Hanson - Progressives: This is not a game. It's war
Sep 20, 2022 Season 1 Episode 295
תמיר דורטל
Tamir Dortal is joined by Dr. Victor Davis Hanson a prolific military historian, renowned classicist and  Senior Fellow at the Hoover Institution to discuss what happens when the West sacrifices its tenets on the altar of progressivism. Hanson, who authored the Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise to Western Power examines the consequences of abandoning the principles that guided the West to victory for thousands of years.
To view the list of recommendations

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
Tamir Dortal is joined by Dr. Victor Davis Hanson a prolific military historian, renowned classicist and  Senior Fellow at the Hoover Institution to discuss what happens when the West sacrifices its tenets on the altar of progressivism. Hanson, who authored the Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise to Western Power examines the consequences of abandoning the principles that guided the West to victory for thousands of years.
To view the list of recommendations

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:08,000
שלום, והיום בפודקאסט של On Meaning, על המשמעות, תמיר דורטל נחלת בידי דוקטור ויקטור דיוויס הנסון,

2
00:00:08,000 --> 00:00:15,000
מלחמתי מלחמתית, קלאסיסט רעבי, ומחבר קודם באוניברסיטת הווה,

3
00:00:15,000 --> 00:00:22,000
לדבר על מה קרה כשמארת נחלת את אתה על מטרות הפרוגרסימי.

4
00:00:22,000 --> 00:00:29,000
הנסון, שעורר את קולטורית הקרינג'יון, בלחמת המדינה, בגרס של כוח המארץ,

5
00:00:29,000 --> 00:00:38,000
מבחינת את התהליכות של החלטת את המנהיגים שהם הכירו את המארץ לנצחים של מילים של שנים.

6
00:00:38,000 --> 00:00:40,000
אז בואו נתחיל.

7
00:00:51,000 --> 00:00:55,000
שלום, פרופ' הנסון, זה מוזר שאתה פה.

8
00:00:55,000 --> 00:00:57,000
תודה שאתה מצליח.

9
00:00:57,000 --> 00:00:58,000
תודה שאתה מצליח.

10
00:00:58,000 --> 00:01:01,000
אתה עירי עירי בלחמת, ואני רוצה לשאול לך,

11
00:01:01,000 --> 00:01:08,000
למה בלחמת היא מלחמת של ידעים שלא מלכים בהתליגה,

12
00:01:08,000 --> 00:01:12,000
ולא נפשי, ולא מלכים להתליגה בהתליגה.

13
00:01:12,000 --> 00:01:17,000
היסטוריה הייתה סינונימית עם ההיסטוריה המיליטרית במקום ההתחלה,

14
00:01:17,000 --> 00:01:21,000
זה מה שהיו הוסידידים וההרודיקים, הם היסטוריים מיליטריים,

15
00:01:21,000 --> 00:01:22,000
וגם זנפון,

16
00:01:22,000 --> 00:01:27,000
והדבר שלהם היה שזמן מתחלת בין הלוח,

17
00:01:27,000 --> 00:01:30,000
ושאנשים עושים דברים שהם לא יעבורים להם,

18
00:01:30,000 --> 00:01:35,000
ודברים מתחילים יותר פעמים מאחורי הביטחון,

19
00:01:35,000 --> 00:01:37,000
ולכן כשאתה רואה ללחמת,

20
00:01:37,000 --> 00:01:39,000
אני חושב שסידיון אמר,

21
00:02:10,000 --> 00:02:12,000
אבל זה לא יש לזה תגובה אקדמית,

22
00:02:12,000 --> 00:02:15,000
כשמדעי ההיסטוריה המיליטרית מתחילות,

23
00:02:15,000 --> 00:02:16,000
וחלק מה זה,

24
00:02:16,000 --> 00:02:22,000
הווייאתנאם, כשאנשים נפשו את הווייאתנאם,

25
00:02:22,000 --> 00:02:25,000
עם אימפריאליזם בארץ,

26
00:02:25,000 --> 00:02:30,000
זה נפש בתורים של הפוליטית,

27
00:02:30,000 --> 00:02:31,000
ב-80,

28
00:02:31,000 --> 00:02:33,000
הייתה לנו הרבה בוויות,

29
00:02:33,000 --> 00:02:35,000
יקוסלביה, סומליה,

30
00:02:35,000 --> 00:02:36,000
במיוחד בוויות בארץ,

31
00:02:36,000 --> 00:02:38,000
ולפי זה,

32
00:02:38,000 --> 00:02:40,000
נפשו את הווייאתנאם,

33
00:02:40,000 --> 00:02:42,000
אבל התקופה בארץ,

34
00:02:42,000 --> 00:02:44,000
במיוחד,

35
00:02:44,000 --> 00:02:46,000
אימפריאליזם,

36
00:02:46,000 --> 00:02:47,000
ניאו-קולומיאליזם,

37
00:02:47,000 --> 00:02:50,000
אנשים שבאותי שם,

38
00:02:50,000 --> 00:02:53,000
על ידי הנפש בווייאתנאם,

39
00:02:53,000 --> 00:02:54,000
ולכן, התקופה בווייאתנאם,

40
00:02:54,000 --> 00:02:57,000
היא מיידה שכל זה,

41
00:02:57,000 --> 00:02:59,000
זה עבור רעיון,

42
00:02:59,000 --> 00:03:00,000
אז אפילו ילדים,

43
00:03:00,000 --> 00:03:01,000
הפינגון עכשיו מדבר על,

44
00:03:01,000 --> 00:03:02,000
פריטי,

45
00:03:02,000 --> 00:03:03,000
רעיון בוויית,

46
00:03:03,000 --> 00:03:04,000
רעיון בוויית,

47
00:03:04,000 --> 00:03:06,000
כל אלה האידיאולוגיות,

48
00:03:06,000 --> 00:03:08,000
ואיזם,

49
00:03:08,000 --> 00:03:10,000
פסיפיסם אוטופי,

50
00:03:10,000 --> 00:03:12,000
איכות מורליות,

51
00:03:12,000 --> 00:03:13,000
שהם מיידים בווייאתנאם,

52
00:03:13,000 --> 00:03:15,000
הם עושים את זה מאוד קשה,

53
00:03:15,000 --> 00:03:16,000
לדבר על רעיון,

54
00:03:16,000 --> 00:03:18,000
כפונומנום,

55
00:03:18,000 --> 00:03:19,000
שבאותי,

56
00:03:19,000 --> 00:03:20,000
זה,

57
00:03:20,000 --> 00:03:22,000
זה מלחץ את הטלפון,

58
00:03:22,000 --> 00:03:23,000
אני חושב,

59
00:03:23,000 --> 00:03:25,000
בזמן קדימה,

60
00:03:25,000 --> 00:03:26,000
בווייאתנאם 2,

61
00:03:26,000 --> 00:03:28,000
אנשים נשמעו,

62
00:03:28,000 --> 00:03:30,000
מה שיש 65 מיליון אנשים,

63
00:03:30,000 --> 00:03:31,000
שקווים,

64
00:03:31,000 --> 00:03:32,000
זה היה טרגיבי,

65
00:03:32,000 --> 00:03:33,000
שזה לא סובל את המצב,

66
00:03:34,000 --> 00:03:36,000
ובווייאתנאם,

67
00:03:36,000 --> 00:03:38,000
ולחיות הלוחות,

68
00:03:38,000 --> 00:03:39,000
זה לא סובל את המצב,

69
00:03:39,000 --> 00:03:40,000
שבאותי הם נסעו.

70
00:03:40,000 --> 00:03:41,000
האם אתם חושבים,

71
00:03:41,000 --> 00:03:43,000
שהארה״ב,

72
00:03:43,000 --> 00:03:44,000
עשה את זה,

73
00:03:44,000 --> 00:03:46,000
לסבור את אמריקה,

74
00:03:46,000 --> 00:03:47,000
מבחינת,

75
00:03:47,000 --> 00:03:49,000
כמו שיורי בן זמוב,

76
00:03:49,000 --> 00:03:51,000
חבר של ק.ג.ב,

77
00:03:51,000 --> 00:03:53,000
אקספורט לסבור,

78
00:03:53,000 --> 00:03:54,000
אמר,

79
00:03:54,000 --> 00:03:56,000
שכי הארה״ב ידע,

80
00:03:56,000 --> 00:03:58,000
שאתם לא יכולים להגיע לאמריקה,

81
00:03:58,000 --> 00:04:00,000
אינו בווייאתנאם,

82
00:04:00,000 --> 00:04:01,000
או במלחץ המלחץ,

83
00:04:01,000 --> 00:04:03,000
אז הם פתרו,

84
00:04:03,000 --> 00:04:04,000
לציג אמריקה,

85
00:04:04,000 --> 00:04:05,000
מבין,

86
00:04:05,000 --> 00:04:06,000
לציג,

87
00:04:06,000 --> 00:04:07,000
הרוח האמריקאית,

88
00:04:07,000 --> 00:04:09,000
והאמריקה,

89
00:04:09,000 --> 00:04:11,000
והניחה של הימנעות,

90
00:04:11,000 --> 00:04:13,000
והרוח להיות אמריקאי.

91
00:04:14,000 --> 00:04:15,000
הם עשו את זה,

92
00:04:15,000 --> 00:04:17,000
במשך,

93
00:04:17,000 --> 00:04:18,000
במשך,

94
00:04:18,000 --> 00:04:19,000
תחילת הלוחות,

95
00:04:19,000 --> 00:04:21,000
הייתה הרבה אנשים,

96
00:04:21,000 --> 00:04:22,000
של כל המשלות,

97
00:04:22,000 --> 00:04:23,000
של הדמוגוג,

98
00:04:23,000 --> 00:04:24,000
יוסף מקרתי,

99
00:04:24,000 --> 00:04:25,000
הייתה הרבה אנשים,

100
00:04:25,000 --> 00:04:27,000
מאלג'ר היס,

101
00:04:27,000 --> 00:04:29,000
לנשים,

102
00:04:29,000 --> 00:04:30,000
שעובדו על,

103
00:04:30,000 --> 00:04:31,000
את האטומיקה,

104
00:04:31,000 --> 00:04:33,000
ועל פרויקט הוידרון,

105
00:04:33,000 --> 00:04:35,000
את רוזנברג,

106
00:04:35,000 --> 00:04:37,000
ואנשים בהוליווד,

107
00:04:37,000 --> 00:04:38,000
שחשבו,

108
00:04:38,000 --> 00:04:40,000
שהאוניברסיטה הסוביאת,

109
00:04:40,000 --> 00:04:41,000
הייתה מודל יותר טוב,

110
00:04:41,000 --> 00:04:42,000
ממלכת הארץ,

111
00:04:42,000 --> 00:04:43,000
והם עובדו עמים,

112
00:04:43,000 --> 00:04:44,000
זה נכון,

113
00:04:44,000 --> 00:04:45,000
נגמר,

114
00:04:45,000 --> 00:04:47,000
כשהאוניברסיטה הסוביאת,

115
00:04:47,000 --> 00:04:48,000
היתה,

116
00:04:48,000 --> 00:04:49,000
נגמר,

117
00:04:49,000 --> 00:04:50,000
נגמר,

118
00:04:50,000 --> 00:04:51,000
ארץ,

119
00:04:51,000 --> 00:04:52,000
ושהם,

120
00:04:52,000 --> 00:04:53,000
הם נגמרו הרבה,

121
00:04:53,000 --> 00:04:56,000
מנגמר,

122
00:04:56,000 --> 00:04:57,000
ואני,

123
00:04:57,000 --> 00:04:58,000
אני,

124
00:04:58,000 --> 00:04:59,000
אני,

125
00:04:59,000 --> 00:05:00,000
אני,

126
00:05:00,000 --> 00:05:01,000
אני,

127
00:05:01,000 --> 00:05:02,000
אני,

128
00:05:02,000 --> 00:05:03,000
אני,

129
00:05:03,000 --> 00:05:04,000
אני,

130
00:05:04,000 --> 00:05:05,000
אני,

131
00:05:05,000 --> 00:05:06,000
אני,

132
00:05:06,000 --> 00:05:07,000
אני,

133
00:05:07,000 --> 00:05:08,000
אני,

134
00:05:08,000 --> 00:05:09,000
אני,

135
00:05:09,000 --> 00:05:10,000
אני,

136
00:05:10,000 --> 00:05:11,000
אני,

137
00:05:11,000 --> 00:05:12,000
אני,

138
00:05:12,000 --> 00:05:13,000
אני,

139
00:05:13,000 --> 00:05:14,000
אני,

140
00:05:14,000 --> 00:05:15,000
אני,

141
00:05:15,000 --> 00:05:16,000
אני,

142
00:05:16,000 --> 00:05:17,000
אני,

143
00:05:17,000 --> 00:05:18,000
אני,

144
00:05:18,000 --> 00:05:19,000
אני,

145
00:05:19,000 --> 00:05:20,000
אני,

146
00:05:20,000 --> 00:05:21,000
אני,

147
00:05:21,000 --> 00:05:22,000
אני,

148
00:05:22,000 --> 00:05:23,000
אני,

149
00:05:23,000 --> 00:05:24,000
אני,

150
00:05:24,000 --> 00:05:25,000
אני,

151
00:05:25,000 --> 00:05:26,000
אני,

152
00:05:26,000 --> 00:05:27,000
אני,

153
00:05:27,000 --> 00:05:28,000
אני,

154
00:05:28,000 --> 00:05:29,000
אני,

155
00:05:29,000 --> 00:05:30,000
אני,

156
00:05:30,000 --> 00:05:31,000
אני,

157
00:05:31,000 --> 00:05:32,000
אני,

158
00:05:32,000 --> 00:05:33,000
אני,

159
00:05:33,000 --> 00:05:34,000
אני,

160
00:05:34,000 --> 00:05:35,000
אני,

161
00:05:35,000 --> 00:05:36,000
אני,

162
00:05:36,000 --> 00:05:37,000
אני,

163
00:05:37,000 --> 00:05:38,000
אני,

164
00:05:38,000 --> 00:05:39,000
אני,

165
00:05:39,000 --> 00:05:40,000
אני,

166
00:05:40,000 --> 00:05:41,000
אני,

167
00:05:41,000 --> 00:05:42,000
אני,

168
00:05:42,000 --> 00:05:43,000
אני,

169
00:05:43,000 --> 00:05:44,000
אני,

170
00:05:44,000 --> 00:05:45,000
אני,

171
00:05:45,000 --> 00:05:46,000
אני,

172
00:05:46,000 --> 00:05:47,000
אני,

173
00:05:47,000 --> 00:05:48,000
אני,

174
00:05:48,000 --> 00:05:49,000
אני,

175
00:05:49,000 --> 00:05:50,000
אני,

176
00:05:50,000 --> 00:05:51,000
אני,

177
00:05:51,000 --> 00:05:52,000
אני,

178
00:05:52,000 --> 00:05:53,000
אני,

179
00:05:53,000 --> 00:05:54,000
אני,

180
00:05:54,000 --> 00:05:55,000
אני,

181
00:05:55,000 --> 00:05:56,000
אני,

182
00:05:56,000 --> 00:05:57,000
אני,

183
00:05:57,000 --> 00:05:58,000
אני,

184
00:05:58,000 --> 00:05:59,000
אני,

185
00:05:59,000 --> 00:06:00,000
אני,

186
00:06:00,000 --> 00:06:01,000
אני,

187
00:06:01,000 --> 00:06:02,000
אני,

188
00:06:02,000 --> 00:06:03,000
אני,

189
00:06:03,000 --> 00:06:04,000
אני,

190
00:06:04,000 --> 00:06:05,000
אני,

191
00:06:05,000 --> 00:06:06,000
אני,

192
00:06:06,000 --> 00:06:07,000
אני,

193
00:06:07,000 --> 00:06:08,000
אני,

194
00:06:08,000 --> 00:06:09,000
אני,

195
00:06:09,000 --> 00:06:10,000
אני,

196
00:06:10,000 --> 00:06:11,000
אני,

197
00:06:11,000 --> 00:06:12,000
אני,

198
00:06:12,000 --> 00:06:13,000
אני,

199
00:06:13,000 --> 00:06:14,000
אני,

200
00:06:14,000 --> 00:06:15,000
אני,

201
00:06:15,000 --> 00:06:16,000
אני,

202
00:06:16,000 --> 00:06:17,000
I am

203
00:06:17,000 --> 00:06:18,000
I am

204
00:06:18,000 --> 00:06:19,000
I am

205
00:06:19,000 --> 00:06:20,000
I am

206
00:06:20,000 --> 00:06:21,000
I am

207
00:06:21,000 --> 00:06:22,000
I am

208
00:06:22,000 --> 00:06:23,000
I am

209
00:06:23,000 --> 00:06:24,000


I am

210
00:06:24,000 --> 00:06:25,000
I am

211
00:06:25,000 --> 00:06:55,000


212
00:06:55,000 --> 00:07:25,000


213
00:07:25,000 --> 00:07:55,000


214
00:07:55,000 --> 00:08:25,000


215
00:08:25,000 --> 00:08:55,000


216
00:08:55,000 --> 00:09:25,000


217
00:09:25,000 --> 00:09:55,000


218
00:09:55,000 --> 00:10:25,000


219
00:10:25,000 --> 00:10:55,000


220
00:10:55,000 --> 00:11:25,000


221
00:11:25,000 --> 00:11:55,000


222
00:11:55,000 --> 00:11:56,000
I am

223
00:11:56,000 --> 00:11:57,000
I am

224
00:11:57,000 --> 00:11:58,000
I am

225
00:11:58,000 --> 00:11:59,000
I am

226
00:11:59,000 --> 00:12:00,000
I am

227
00:12:00,000 --> 00:12:01,000
I am

228
00:12:01,000 --> 00:12:02,000
I am

229
00:12:02,000 --> 00:12:03,000
I am

230
00:12:03,000 --> 00:12:04,000
I am

231
00:12:04,000 --> 00:12:05,000
I am

232
00:12:05,000 --> 00:12:06,000
I am

233
00:12:06,000 --> 00:12:07,000
I am

234
00:12:07,000 --> 00:12:08,000
I am

235
00:12:08,000 --> 00:12:09,000
I am

236
00:12:09,000 --> 00:12:10,000
I am

237
00:12:10,000 --> 00:12:11,000
I am

238
00:12:11,000 --> 00:12:12,000
I am

239
00:12:12,000 --> 00:12:13,000
I am

240
00:12:13,000 --> 00:12:14,000
I am

241
00:12:14,000 --> 00:12:15,000
I am

242
00:12:15,000 --> 00:12:16,000
I am

243
00:12:16,000 --> 00:12:17,000
I am

244
00:12:17,000 --> 00:12:18,000
I am

245
00:12:18,000 --> 00:12:19,000
I am

246
00:12:19,000 --> 00:12:20,000
I am

247
00:12:20,000 --> 00:12:21,000
I am

248
00:12:21,000 --> 00:12:22,000
I am

249
00:12:22,000 --> 00:12:23,000
I am

250
00:12:23,000 --> 00:12:24,000
I am

251
00:12:24,000 --> 00:12:54,000


252
00:12:54,000 --> 00:13:24,000


253
00:13:24,000 --> 00:13:54,000


254
00:13:54,000 --> 00:14:24,000


255
00:14:24,000 --> 00:14:54,000


256
00:14:54,000 --> 00:15:24,000


257
00:15:24,000 --> 00:15:54,000


258
00:15:54,000 --> 00:16:24,000


259
00:16:24,000 --> 00:16:54,000


260
00:16:54,000 --> 00:17:24,000


261
00:17:24,000 --> 00:17:54,000


262
00:17:54,000 --> 00:18:24,000


263
00:18:24,000 --> 00:18:54,000


264
00:18:54,000 --> 00:19:24,000


265
00:19:24,000 --> 00:19:54,000


266
00:19:54,000 --> 00:20:24,000


267
00:20:24,000 --> 00:20:54,000


268
00:20:54,000 --> 00:21:24,000


269
00:21:24,000 --> 00:21:54,000


270
00:21:54,000 --> 00:22:24,000


271
00:22:24,000 --> 00:22:54,000


272
00:22:54,000 --> 00:23:24,000


273
00:23:24,000 --> 00:23:54,000


274
00:23:54,000 --> 00:24:24,000


275
00:24:24,000 --> 00:24:54,000


276
00:24:54,000 --> 00:25:24,000


277
00:25:24,000 --> 00:25:54,000


278
00:25:54,000 --> 00:26:24,000


279
00:26:24,000 --> 00:26:54,000


280
00:26:54,000 --> 00:27:24,000


281
00:27:24,000 --> 00:27:54,000


282
00:27:54,000 --> 00:28:24,000


283
00:28:24,000 --> 00:28:54,000


284
00:28:54,000 --> 00:29:24,000


285
00:29:24,000 --> 00:29:54,000


286
00:29:54,000 --> 00:30:24,000


287
00:30:24,000 --> 00:30:54,000


288
00:30:54,000 --> 00:31:24,000


289
00:31:24,000 --> 00:31:54,000


290
00:31:54,000 --> 00:32:24,000


291
00:32:24,000 --> 00:32:54,000


292
00:32:54,000 --> 00:33:24,000


293
00:33:24,000 --> 00:33:54,000


294
00:33:54,000 --> 00:34:24,000


295
00:34:24,000 --> 00:34:54,000


296
00:34:54,000 --> 00:35:24,000


297
00:35:24,000 --> 00:35:54,000


298
00:35:54,000 --> 00:36:24,000


299
00:36:24,000 --> 00:36:54,000


300
00:36:54,000 --> 00:37:24,000


301
00:37:24,000 --> 00:37:54,000


302
00:37:54,000 --> 00:38:24,000


303
00:38:24,000 --> 00:38:54,000


304
00:38:54,000 --> 00:39:24,000


305
00:39:24,000 --> 00:39:54,000


306
00:39:54,000 --> 00:40:24,000


307
00:40:24,000 --> 00:40:54,000


308
00:40:54,000 --> 00:41:24,000


309
00:41:24,000 --> 00:41:54,000


310
00:41:54,000 --> 00:42:24,000


311
00:42:24,000 --> 00:42:54,000


312
00:42:54,000 --> 00:43:24,000


313
00:43:24,000 --> 00:43:54,000


314
00:43:54,000 --> 00:44:24,000


315
00:44:24,000 --> 00:44:54,000


316
00:44:54,000 --> 00:45:24,000


317
00:45:24,000 --> 00:45:54,000


318
00:45:54,000 --> 00:46:24,000


319
00:46:24,000 --> 00:46:54,000


320
00:46:54,000 --> 00:47:24,000


321
00:47:24,000 --> 00:47:51,900