על המשמעות

#298 ד"ר גדעון חזן - סדרת רפובליקניזם פרק 2. מדינת-החירות הרומית: עקרון שלטון החוק והגבלת השלטון המוסדית

September 27, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 298
על המשמעות
#298 ד"ר גדעון חזן - סדרת רפובליקניזם פרק 2. מדינת-החירות הרומית: עקרון שלטון החוק והגבלת השלטון המוסדית
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
בפרק זה נעסוק במקורותיהם הקלאסיים ובגלגוליהם של עקרון שלטון החוק והטכניקות של ביזור כוח שלטוני לצרכי ייעול המדינה ומניעת העריצות. קו רעיוני אחיד נמשך מן המבנה המוסדי של הרפובליקה הרומית ותיאור הממשל הממוזג אצל אריסטו, דרך וונציה ברנסנס, ועד מונטסקיה והפדרליסטים בעת החדשה. הנחת העבודה של המורשת הרפובליקנית ריאליסטית ביחס לטבע האדם ולצורך שלו בריסון ככל שגדל הכוח שנתון בידיו, היא זו שפיתחה במערב את רעיון ביצור החירות האזרחית באמצעים מוסדיים.

זהו פרק שני בסדרת הפרקים על רפובליקניזם עם ד"ר גדעון חזן

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!

Support the show

לצפיה ברשימת ההמלצות
לתמיכה ותרומות להפקת הפודקאסט וביצוע מנוי

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:08,200
שלום, היום בפודקאסט על משמעות אני תמר דרותל, המשכתי את הסדרה על רפובליקה נזן עם דוקטור גדעון חזן,

2
00:00:08,200 --> 00:00:16,400
ובפרק הזה, שהוא הפרק השני בסדרה, עסקנו במקורות הקלאסיים ובגלגול של עקרון שלטון החוק,

3
00:00:16,400 --> 00:00:22,000
והטכניקות של ביזור כוח שלטוני לצורכי איעול המדינה ומניעת הארצות.

4
00:00:22,000 --> 00:00:26,800
יש קו רעיוני שנמשך מהמבנה מוסדי של הרפובליקה הרומית,

5
00:00:26,800 --> 00:00:34,600
ותיאור הממשל המוזג אצל אריסטו, דרך ונצי ברנסנס ועד מונטסקיה, והפדרליסט בעד החדשה.

6
00:00:34,600 --> 00:00:39,000
הנחת העבודה של הרפובליקניזם היא שטבע האדם הוא פגום מיסודו,

7
00:00:39,000 --> 00:00:45,000
ולצורך העבודה עם טבע האדם הבעייתי הזה, אנחנו צריכים לרסן אותו כמה שאפשר,

8
00:00:45,000 --> 00:00:49,000
כך שכוח שנמצא במקום אחד יגביל כוח שנמצא במקום אחר.

9
00:00:49,000 --> 00:00:51,600
על כל זאת ועוד, מזננים.

10
00:00:57,800 --> 00:01:05,800
שלום גדעון, היי תמיר.

11
00:01:05,800 --> 00:01:09,800
טוב, אז אנחנו עכשיו בפרק השני של הסדרה שלנו על המחשבה הרפובליקנית,

12
00:01:09,800 --> 00:01:16,200
ובשיחה הזאת אנחנו ננסה לדבר בעצם על אחד המאפיינים הראשונים של המחשבה הזאת,

13
00:01:16,200 --> 00:01:22,800
שזה בעצם המחשבה המוסדית שמדברת על ביזור של השלטון,

14
00:01:22,800 --> 00:01:26,200
לפרדת רשויות בהמשך ועל שלטון החוק.

15
00:01:26,600 --> 00:01:30,400
אז אני אשמח אם תוכל לנסות לתאר מאיפה המחשבה על שלושת הדברים האלה,

16
00:01:30,400 --> 00:01:33,200
שהם בעצם אותו דבר, מגיעה.

17
00:01:33,200 --> 00:01:38,600
זאת אומרת, מה המקור ההיסטורי למחשבה של ביזור,

18
00:01:38,600 --> 00:01:43,200
ותוך כדי גם ננסה לדבר על בעצם, מה אותו רעיון ולמה הוא מכוון, מה מטרתו.

19
00:01:44,800 --> 00:01:47,200
אז המקום הראשון שאנחנו מכירים במערב,

20
00:01:49,200 --> 00:01:53,200
הם מכניזמים שמבזרים את הכוח השלטוני,

21
00:01:54,200 --> 00:02:02,200
ודואגים ליעילות שלו, אבל לבנייתו בצורה כזאת שלא תרמוס את החירות האזרחית,

22
00:02:02,200 --> 00:02:05,200
אנחנו מכירים את זה ברומא הרפובליקנית.

23
00:02:05,200 --> 00:02:12,400
רומא הפכה להיות רפובליקה, כשהיא הפסיקה את שושלת המלאכים שהייתה שם,

24
00:02:12,400 --> 00:02:15,400
בשנת 509 לפני הספירה.

25
00:02:16,400 --> 00:02:19,400
ואז מהאילית העירונית,

26
00:02:20,400 --> 00:02:27,400
בנתה מוסדות ששיתפו בצורה מסוימת את הציבור העממי,

27
00:02:27,400 --> 00:02:32,400
אבל המוסד המרכזי, הסנאט, ספר תזכנים,

28
00:02:32,400 --> 00:02:40,400
שיקף את המעמד החברתי החזק, המשפטכוריות המיוחסות והעשירות של רומא.

29
00:02:40,400 --> 00:02:43,400
זו אריסטוקרטיה לכל דבר בעניין.

30
00:02:44,400 --> 00:02:51,400
וכאן, בסדרה של אימותים עם הציבור העממי,

31
00:02:54,400 --> 00:02:58,400
רפובליקה הרומית הלכה ועיצבה את עצמה בצורה כזאת

32
00:02:58,400 --> 00:03:05,400
שהחברה העשירה לא יכלה לעשות מה שהיא רוצה.

33
00:03:06,400 --> 00:03:11,400
היו סדרים להספה עממית,

34
00:03:11,400 --> 00:03:17,400
היו סמכויות שהחוק כתב במה כל מוסד מטפל.

35
00:03:18,400 --> 00:03:23,400
חלק חשוב מזה זה הרעיון הזה של

36
00:03:27,400 --> 00:03:29,400
קדנציות לנושאי תפקידים,

37
00:03:29,400 --> 00:03:34,400
הגבלתם בזמן ובסמכויות שלהם.

38
00:03:34,400 --> 00:03:39,400
במקום מלך, כמובן אי אפשר למשול כמועצת סכנים.

39
00:03:39,400 --> 00:03:41,400
צריך בן אדם שנהל את זה.

40
00:03:41,400 --> 00:03:44,400
אז מה שהם המציאו במקום המלך,

41
00:03:44,400 --> 00:03:47,400
וזו התחלת החשיבה המוסדית במערב,

42
00:03:47,400 --> 00:03:50,400
זה במקום מלך הם שמו שני קונסולים.

43
00:03:50,400 --> 00:03:52,400
במקום מלך, שני מלאכים.

44
00:03:52,400 --> 00:03:54,400
כן, אבל עם יכולת וטו הדדית,

45
00:03:54,400 --> 00:03:56,400
זאת אומרת, הם חייבים לשתף פעולה,

46
00:03:56,400 --> 00:03:59,400
והם מוגבלים לקדנציה בת שנה.

47
00:03:59,400 --> 00:04:01,400
ממש מזכיר את ממשלת החילופים,

48
00:04:01,400 --> 00:04:04,400
גנץ ונתניהו, שני מלאכים שמולחים ביחד,

49
00:04:04,400 --> 00:04:07,400
סתם לא מכירים את הדבר הזה.

50
00:04:07,400 --> 00:04:10,400
אז תדעו שהסמכות כמעט היחידה של ראש הממשלה,

51
00:04:10,400 --> 00:04:13,400
היא קביעת סדר היום לישיבת הממשלה.

52
00:04:13,400 --> 00:04:15,400
וגם לבנט וגם לנתניהו,

53
00:04:15,400 --> 00:04:17,400
מקודם עם ממשלת החילופים עם גנץ,

54
00:04:17,400 --> 00:04:21,400
אין את הסמכות לקבוע לבד את סדר היום לישיבת הממשלה.

55
00:04:21,400 --> 00:04:24,400
ובנט צריך להתייעץ עם לפיד,

56
00:04:24,400 --> 00:04:25,400
ולהגיע להסכמה לגבי סדר היום,

57
00:04:25,400 --> 00:04:27,400
וככה גם לגבי גנץ ונתניהו.

58
00:04:27,400 --> 00:04:31,400
נראה שאנחנו הולכים במסורת רפובליקנית מפוארת.

59
00:04:31,400 --> 00:04:34,400
אז אנחנו, מה שקרה לנו כאן,

60
00:04:34,400 --> 00:04:36,400
אנחנו סיבחנו את השיטה הפרלמנטרית שלנו.

61
00:04:36,400 --> 00:04:41,400
אבל פרלמנטריזם יופיע עוד הרבה בהמשך הדרך.

62
00:04:41,400 --> 00:04:45,400
הוא הגיע ממקום דמוקרטי, לא רפובליקני.

63
00:04:45,400 --> 00:04:50,400
הרפובליקנים, הייתה להם שם בעצם החברה העילית שבתוכה.

64
00:04:50,400 --> 00:04:53,400
בתוכה נסגרו עדילים,

65
00:04:53,400 --> 00:04:55,400
והם החליטו את מי למנות.

66
00:04:55,400 --> 00:04:58,400
אבל כדי שבן אדם לא יצבור כוח,

67
00:04:58,400 --> 00:05:00,400
הם הגבילו אותו בעוד בן אדם,

68
00:05:00,400 --> 00:05:02,400
שגם לא יש אמביציה פוליטית לא קטנה,

69
00:05:02,400 --> 00:05:05,400
והוא לא יכול לעשות שום דבר בלעדיו.

70
00:05:05,400 --> 00:05:09,400
ובמשך הזמן, היה להם קדנציה של שנה.

71
00:05:09,400 --> 00:05:12,400
וזה הם עשו לתקופה רגילה.

72
00:05:12,400 --> 00:05:15,400
ומהם, משני הקונסולים האלה,

73
00:05:15,400 --> 00:05:19,400
נגזרו עוד המון המון המון תפקידים,

74
00:05:19,400 --> 00:05:21,400
לא ניכנס עכשיו אליהם,

75
00:05:21,400 --> 00:05:24,400
וגם הם היו מוגדרים בדיוק בסמכויות שלהם,

76
00:05:24,400 --> 00:05:27,400
ובמשך הזמן שלהם.

77
00:05:27,400 --> 00:05:30,400
וזו מחשבה פורצת דרך.

78
00:05:30,400 --> 00:05:32,400
הרומים לא היו גדולים בהגות,

79
00:05:32,400 --> 00:05:34,400
אבל הם הבינו בממשל,

80
00:05:34,400 --> 00:05:36,400
בגלל שהם התעסקו,

81
00:05:36,400 --> 00:05:38,400
בגלל שהקבוצה הזאת, העילית, הרומית,

82
00:05:38,400 --> 00:05:40,400
נרצתה לנהל את העיר.

83
00:05:40,400 --> 00:05:44,400
אז הם הבינו מה הצרכים של העיר.

84
00:05:44,400 --> 00:05:46,400
חייבים גוף מנהל טוב,

85
00:05:46,400 --> 00:05:49,400
חייבים אנשים שיהיה להם סמכויות,

86
00:05:49,400 --> 00:05:51,400
אבל שהסמכויות שלהם יהיו ברורות,

87
00:05:51,400 --> 00:05:53,400
והם לא יחרגו מהסמכויות שלהם.

88
00:05:53,400 --> 00:05:55,400
אז אם אנחנו מדברים על הגבלת קדנציות,

89
00:05:55,400 --> 00:05:57,400
בעיקרון, במחשבה הפוליטית המודרנית,

90
00:05:57,400 --> 00:06:02,440
מקובל לדבר על הגבלת קדנציות כמשהו שנועד להגביל את המשטר כדי שהוא לא יפגע באזרח,

91
00:06:02,440 --> 00:06:06,080
כדי שהוא ישמור על איזושהי חברה חופשית או אזרח חופשי,

92
00:06:06,080 --> 00:06:10,480
כי ברגע שאיזה שלטון יצבור יותר מדי כוח או מישהו יהיה יותר מדי זמן בתפקיד,

93
00:06:10,480 --> 00:06:14,560
זה עלול ליצור שחיתות, בעצם שתפגע באזרח בסופו של דבר,

94
00:06:14,560 --> 00:06:18,320
כי המחשבה המודרנית מתפקדת באזרח, היא מאוד אינדיבידואלית.

95
00:06:18,320 --> 00:06:23,200
אבל אתה אומר שבמחשבה הרפובליקנית להגבלת הקדנציות יש עוד מטרה.

96
00:06:24,200 --> 00:06:27,320
קודם כל, המחשבה הייתה איך אנחנו לא,

97
00:06:27,320 --> 00:06:31,520
איך אנחנו דואגים לזה שהממשל לא יתגלגל חזרה למלוכה.

98
00:06:33,400 --> 00:06:40,120
אם יש לנו ממשל התיחיד ואנחנו לא מגבילים אותו לא בסמכות ולא במשך הזמן,

99
00:06:40,120 --> 00:06:42,000
זה מהר מאוד הוא יימנה את הבן שלו,

100
00:06:42,000 --> 00:06:44,960
שימנה את הנכת שלו, ואנחנו לא נצא מזה.

101
00:06:44,960 --> 00:06:50,160
אנחנו חייבים לבנות את המוסדות בצורה כזאת שזה לא ייעלה לו לראש בכלל.

102
00:06:50,200 --> 00:06:55,440
אז זאת הייתה יריאת הפתיחה של המורשת הרפובליקנית,

103
00:06:56,720 --> 00:07:04,760
אבל זה לא נגמר בזה, ברעיונות על עיצוב קדנציות והגבלת סמכויות,

104
00:07:05,920 --> 00:07:08,280
ובנייה נוסדות כאלה שמגבילים אחד את השני.

105
00:07:08,720 --> 00:07:11,200
זה המשיך שגם הסנאט לא יכול לעשות כמו מה שהוא רוצה,

106
00:07:11,200 --> 00:07:14,960
למרות שעיקר החקיקה והמדיניות הוצווה בסנאט,

107
00:07:15,720 --> 00:07:17,560
וזה היה דילים פנימיים בתוך האילית,

108
00:07:17,840 --> 00:07:21,920
הם היו חייבים את האישור של השפה העממית יותר,

109
00:07:21,920 --> 00:07:23,200
השפת הקוריות,

110
00:07:23,200 --> 00:07:25,840
למרות שהם עשו הרבה מניפולציות על השפה הזאת,

111
00:07:25,840 --> 00:07:28,960
והם תזמנו אותה לפי הצרכים שלהם,

112
00:07:28,960 --> 00:07:32,160
אבל בסדרה של הרבה מאבקים,

113
00:07:32,160 --> 00:07:37,560
הפליביים הצליחו להשיג מספיק כוח,

114
00:07:37,560 --> 00:07:41,040
כדי שהפטריקים לא יוכלו לעשות מה שהם רוצים.

115
00:07:41,120 --> 00:07:45,480
אחד מההצלחות הגדולות של המאבקים שלהם,

116
00:07:45,480 --> 00:07:47,880
זה קשור לשלטון החוק.

117
00:07:47,880 --> 00:07:54,960
המאבק שהם ניהלו היה שהסנאט יפרסם,

118
00:07:54,960 --> 00:07:56,760
מה בדיוק החוקים של רומא,

119
00:07:56,760 --> 00:07:59,280
כדי שיפסיקו לעשות עליהם מניפולציות,

120
00:07:59,280 --> 00:08:04,920
והשתמשו בכל מיני תחכומים כדי להנהל אותם לפי האינטרסים שלהם.

121
00:08:04,920 --> 00:08:09,240
כן, האמת עד היום זה אחד מה... באמת נדבכים המרכזיים של שלטון החוק,

122
00:08:09,240 --> 00:08:10,600
שהחוק יהיה מפורסם,

123
00:08:11,240 --> 00:08:15,240
לא רטרואקטיבי, ברור, עם קוהרנטית פנימית,

124
00:08:15,240 --> 00:08:18,280
כלומר, סעיף אחד לא יסתור את סעיף שלוש וכו' וכו'.

125
00:08:19,560 --> 00:08:22,480
אז לא היה ברור עד אז בעולם העתיק בכלל.

126
00:08:23,080 --> 00:08:27,240
הזכרנו לפני כן את את עתונה הדמוקרטית,

127
00:08:27,240 --> 00:08:30,880
שבסופו של דבר מוציאה להורג את סוקרטס, למרות שהוא לא עבר על שום חוק.

128
00:08:32,240 --> 00:08:33,680
שזה מדהים.

129
00:08:33,680 --> 00:08:35,960
אנחנו היום לא יכולים לסט בכלל את המחשבה הזאת,

130
00:08:35,960 --> 00:08:39,680
שלתת לבן אדם עונש פלילי, כלשהו,

131
00:08:39,680 --> 00:08:42,160
אבל כאן הם, שם הם מרגו, וזאת הייתה החברה הדמוקרטית.

132
00:08:42,880 --> 00:08:46,600
אז הרוב מהם לא היו דמוקרטיים במובן הזה שהם קודם כל לא חשבו

133
00:08:46,600 --> 00:08:52,640
שמה שיבצר את חירות האדם זה חוק ברור ומפורסם.

134
00:08:52,640 --> 00:08:57,800
לא סתם חוק ברור ומפורסם, אלא חוק שגם השכבה השלטת מחויבת לו.135
00:08:58,320 --> 00:08:59,840
זאת אומרת, כולם כופפים לחוק.

136
00:08:59,840 --> 00:09:00,640
בדיוק.

137
00:09:00,640 --> 00:09:05,080
אז החוק שולט ולא אדם מסוים, או לא שכבה מסוימת שולטת,

138
00:09:05,080 --> 00:09:07,040
למרות שהם יותר מעצבים.

139
00:09:07,040 --> 00:09:08,840
שלטון החוק ולא שלטון אדם.

140
00:09:09,560 --> 00:09:10,160
בדיוק.

141
00:09:10,160 --> 00:09:15,760
שילוב של שני האלמנטים האלה, של חשיבה מוסדית ושלטון חוק,

142
00:09:15,760 --> 00:09:18,920
יצרו ממשל מאוד יעיל.

143
00:09:18,920 --> 00:09:24,040
תחשבו שזה גם ממשל כזה שכל הזמן צריך לחשוב על היום שבו

144
00:09:24,040 --> 00:09:27,160
הוא כבר לא יהיה כרגע נושא משרה, אלא הוא יהיה אזרח רגיל.

145
00:09:27,160 --> 00:09:28,160
בגלל הקדנציות.

146
00:09:28,160 --> 00:09:29,160
בגלל הקדנציות.

147
00:09:29,160 --> 00:09:31,240
ובגלל החוק שחל על כולם.

148
00:09:31,240 --> 00:09:34,200
אתה צריך לנסה החוק, אבל החוק הזה גם יחול עליך.

149
00:09:34,200 --> 00:09:38,280
זה לא יעזור לך שאתה כרגע בפוזיציה שלטונית,

150
00:09:38,680 --> 00:09:40,720
אז החוק חל גם עליך.

151
00:09:40,720 --> 00:09:44,960
אז הנה חוק שחל גם עליי, נגיד בתור שלטון בישראל.

152
00:09:44,960 --> 00:09:49,440
אם מישהו שמוגש נגד כתב אישום לא יכול לחיין כראש ממשלה,

153
00:09:49,440 --> 00:09:52,600
אז זה יחול גם על עפיד וזה יחול גם על בנט בעתיד.

154
00:09:52,600 --> 00:09:56,280
אז לכאורה זה מגביל גם אותם, אז אנחנו מחוסנים.

155
00:09:56,280 --> 00:09:58,560
ושלטון החוק בישראל הוא במצב נהדר.

156
00:09:58,560 --> 00:10:00,360
הוא במצב נורא והיום.

157
00:10:00,360 --> 00:10:06,840
בגלל שזה לתת כוח לקבוצה של משפטנים שיכולים פשוט להגיש כתב אישום,

158
00:10:07,320 --> 00:10:09,840
ובכך לחסום את דרכו של מישהו,

159
00:10:09,840 --> 00:10:12,560
לעלות לעמדת השפעה.

160
00:10:12,560 --> 00:10:18,960
אז נתת כאן כוח שלטוני אדיר,

161
00:10:18,960 --> 00:10:22,960
בידי קבוצה מסוימת, אותם אלה שמגישים כתבי אישום.

162
00:10:22,960 --> 00:10:26,360
לחסום את הכל השאר.

163
00:10:26,360 --> 00:10:28,240
אבל החוק הזה גם חל עליהם, זאת אומרת,

164
00:10:28,240 --> 00:10:30,440
אם מנדל בלי תיום אחרי ירצה להיות ראש ממשלה...

165
00:10:30,440 --> 00:10:32,840
הוא לא צריך להיות ראש ממשלה, הוא כבר ראש הממשלה.

166
00:10:32,840 --> 00:10:36,160
הוא ממנה ומוריד, לפי החוק הזה, את מי שהוא רוצה.

167
00:10:37,160 --> 00:10:38,960
אז כבר יש לו את הכוח שלטוני הערב ביותר.

168
00:10:38,960 --> 00:10:43,160
כלומר, אתה מסתכל על הזכות לפטר כמו זכות למנות.

169
00:10:43,160 --> 00:10:44,160
בגודל.

170
00:10:45,160 --> 00:10:48,560
הרי יפותר ויפותר ויפותר, עד שיבוא הבן אדם,

171
00:10:48,560 --> 00:10:51,360
שהוא עולה בקנה אחד עם הרעיונות שלו.

172
00:10:51,360 --> 00:10:53,840
תראה למשל, אפשר להדגים את זה על משהו שקרה,

173
00:10:53,840 --> 00:10:58,160
שלא בספירה הפוליטית, במינויים בתוך הספירה המשפטית שהייתה.

174
00:10:58,160 --> 00:11:00,560
אם אפשר להיזכר כאן,

175
00:11:00,560 --> 00:11:03,560
במינוי של דנאל דאד, לממלא מקום פרקליט מדינה,

176
00:11:03,560 --> 00:11:08,160
שיועץ משפטי לממשלה התנגד ואמר שיש מניעה משפטית.

177
00:11:08,160 --> 00:11:11,960
לא ברור מה הייתה המניעה המשפטית, הוא לא אמר מה המניעה המשפטית,

178
00:11:11,960 --> 00:11:15,160
בסופו של דבר הלחץ עליו גבר ואמרו לו,

179
00:11:15,160 --> 00:11:19,760
דנאל דאד הוא איש שצמח במערכת ואז הוא הסכים.

180
00:11:19,760 --> 00:11:22,760
ואחר כך הוא מיד התהפך עליו,

181
00:11:22,760 --> 00:11:26,360
שלא נתן להפוך אותו למניעון קבע, אבל שוב אמר שיש מניעה משפטית.

182
00:11:26,360 --> 00:11:28,560
החוק הוא כבר בדיחה.

183
00:11:28,960 --> 00:11:33,560
אם נתת לאנשים, וזה לא משנה מי זה,

184
00:11:33,560 --> 00:11:36,560
הם יכולים להתאדר באיזה קובעים שהם ירצו.

185
00:11:36,560 --> 00:11:41,160
אם נתת להם להיות מעל החוק ולהשתמש בחוק כמו שהם רוצים,

186
00:11:41,160 --> 00:11:50,160
הפתח לשרירות, לשחיתות ולרמיסת זכויות וחירויות הוא פתח עצום.

187
00:11:50,160 --> 00:11:52,960
אז אם כבר הפכנו לספיחה הזאת לקצת יותר אקטואלית,

188
00:11:52,960 --> 00:11:55,360
זה יותר ברור על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שלטון החוק.

189
00:11:55,360 --> 00:11:57,760
מה זה שלטון החוק הראוי?

190
00:11:57,760 --> 00:12:01,760
איך היה ראוי לעצב את ההסדרים במדינה דמוקרטית,

191
00:12:01,760 --> 00:12:06,960
ככה שבעצם שלטון החוק כן יכול לא רק להלכה, אלא גם למעשה?

192
00:12:08,960 --> 00:12:15,960
אז בואו נחזור לסיפור המדהים על המאבק של הפלבאים והפטריקים.

193
00:12:17,360 --> 00:12:21,360
אחרי מאבק ממושך, והם יצאו להפגנות סוערות,

194
00:12:21,360 --> 00:12:24,760
והם שרפו את רומא והמאבקים שלהם.

195
00:12:25,760 --> 00:12:28,960
לפעמים ממש בצורה ממשית.

196
00:12:28,960 --> 00:12:35,160
הפטריקים נכנעו והם מינו מועצת השרה שישבה על המדוחה,

197
00:12:35,160 --> 00:12:37,560
ובסופו של דבר פרסמו את 12 הלוחות.

198
00:12:37,560 --> 00:12:41,960
ו-12 הלוחות היה המקור לכמעט כל החוק הרומי.

199
00:12:41,960 --> 00:12:44,360
זה לא אומר עדיין שלא עשו מניפולציות,

200
00:12:44,360 --> 00:12:48,360
לקח עוד איזה 150 שנה של מאבקים,

201
00:12:48,960 --> 00:12:56,960
עד שהמשפטנים ברומא גילו את סודות הגשת כתב אישום,

202
00:12:56,960 --> 00:12:59,960
ואיך מנהלים תביעה אזרחית,

203
00:12:59,960 --> 00:13:02,960
איך אפשר לעשות עוד הרבה משחקים,

204
00:13:02,960 --> 00:13:05,760
אבל זאת הייתה היציאה לדרך.

205
00:13:05,760 --> 00:13:08,160
חייבים שהחוק יהיה,

206
00:13:08,160 --> 00:13:12,760
יבטא נוהל ברור של התנהלות בכל תחום,

207
00:13:12,760 --> 00:13:16,960
וככה זה מציל אותנו משרירותיות ומשחיתות.

208
00:13:17,560 --> 00:13:22,560
כל נושא משרה צריך לנהל את העניינים שתחת ידיו לפי חוק,

209
00:13:22,560 --> 00:13:26,560
וגם החוק שנכתב צריך להי... יש חוק שאומר איך כותבים חוק.

210
00:13:27,560 --> 00:13:31,360
אז כל אזרח, הוא מתנהל על פי חוק,

211
00:13:31,360 --> 00:13:34,360
וכל מה שהחוק לא מתייחס אליו הוא חופשי,

212
00:13:34,360 --> 00:13:35,560
ולכן הוא אזרח חופשי.

213
00:13:35,560 --> 00:13:37,560
כן, זה עקרון החוקיות שקיים גם עד היום.

214
00:13:37,560 --> 00:13:40,960
זאת אומרת, האזרח יכול לעשות כל מה שהוא רוצה,

215
00:13:40,960 --> 00:13:42,960
חוץ ממה שהחוק עושה,

216
00:13:42,960 --> 00:13:45,160
ואילו פקידת ציבור, נגיד שוטר,

217
00:13:45,160 --> 00:13:47,760
כשהוא בא לעצור אותי, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה,

218
00:13:47,760 --> 00:13:49,760
חוץ ממה שנאסר עליו בחוק, אלא ההפך.

219
00:13:49,760 --> 00:13:52,760
הוא יכול לעשות רק מה שהחוק מסמיך אותו אליו.

220
00:13:52,760 --> 00:13:54,160
זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לי,

221
00:13:54,160 --> 00:13:56,560
למה אתה מתנהג לבן שלך ככה,

222
00:13:56,560 --> 00:14:01,160
לא נכון לחנך אותו לבוא וללבוש כובע בצבע צהוב,

223
00:14:01,160 --> 00:14:03,760
אלא רק מה שהחוק אומר לו.

224
00:14:03,760 --> 00:14:06,760
אם הוא שוטר תנועה זו, אחריי רק על עבירות תנועה,

225
00:14:06,760 --> 00:14:09,160
או על עבירה מאוד חמורה שנעשית לו מול העיניים,

226
00:14:09,160 --> 00:14:10,760
שגם אליה הוא מוסמך.

227
00:14:11,760 --> 00:14:16,160
ולכן אגב, אם אנחנו טיפה קורצים לאקטואליה,

228
00:14:16,160 --> 00:14:18,960
הבעיה החמורה עם אקטיביזם שיפוטי,

229
00:14:18,960 --> 00:14:22,960
מעבר לנושא הזה שמדברים עליו היום,

230
00:14:22,960 --> 00:14:25,960
על עקיפת הדמוקרטיה,

231
00:14:25,960 --> 00:14:29,560
ומעמד חברתי גבוה,

232
00:14:29,560 --> 00:14:33,560
שמנסה לעקוף את הציבור העממי,

233
00:14:33,560 --> 00:14:35,960
קודם כל, הבעיה המרכזית,

234
00:14:35,960 --> 00:14:38,960
היא העיוות של שלטון החוק.

235
00:14:39,760 --> 00:14:44,760
אם החוק, שאנחנו נדבר אחר כך על הפרדת רשויות,

236
00:14:44,760 --> 00:14:47,960
אם יש מוגדר בחוק מי המחוקק,

237
00:14:47,960 --> 00:14:52,160
ומוגדר בחוק איך החוק הזה יוצא לפועל, ומי אוכף אותו,

238
00:14:52,160 --> 00:14:56,360
ומוגדר בחוק מי הקבוצה שאמורה לבדוק האם עברת על החוק,

239
00:14:56,360 --> 00:14:59,560
הקבוצה הזאת לא אמורה לכתוב את החוק,

240
00:14:59,560 --> 00:15:02,560
בגלל שאז אתה נותן לה המון כוח שלטוני,

241
00:15:02,560 --> 00:15:05,560
ואז הפכת אותם למחוקקים,

242
00:15:05,560 --> 00:15:09,760
ואתה תראה את הרעות החולות שיוצאות מתוך הדבר הזה.

243
00:15:09,760 --> 00:15:13,160
אז קודם כל, שיהיה ברור איך כותבים חוק.

244
00:15:13,160 --> 00:15:15,960
לא משנה איך הגדרת שכותבים חוק,

245
00:15:15,960 --> 00:15:18,960
אבל זה צריך להיות מסלול ברור.

246
00:15:18,960 --> 00:15:22,960
ברגע שהגדרת את זה, אז כולם צריכים לדעת את תפקידם.

247
00:15:22,960 --> 00:15:26,960
פקידים לא אמורים לחשוב איך אני מגדיל ראש.

248
00:15:26,960 --> 00:15:31,560
פקיד שומה לא אמור לעשות סתם בדיקות פטה על העסקים שלי,

249
00:15:31,560 --> 00:15:34,360
וגם שופט לא אמור לעשות איזושהי ביקורת שיפוטית,

250
00:15:34,360 --> 00:15:36,160
שהחוק לא הסמיך אותו לעשות.

251
00:15:36,160 --> 00:15:40,160
כל אחד אמור לעשות בדיוק מה שהחוק, ולא יותר.

252
00:15:40,160 --> 00:15:42,360
וזה מה ששומר עלינו.

253
00:15:42,360 --> 00:15:43,960
האמת היא, בישראל הרבה פעמים,

254
00:15:43,960 --> 00:15:47,360
השרשת המשימושה היא בודקת דווקא סלברטיב,

255
00:15:47,360 --> 00:15:53,960
בשביל בעצם למצוא עליהם את עבירות מה שהם עושים,

256
00:15:53,960 --> 00:15:56,960
וככה בעצם להרתיע את הציבור,

257
00:15:56,960 --> 00:16:00,760
כי אנחנו אומרים, וואו, אם מישהו כזה מפורסם פגעו בו,

258
00:16:00,760 --> 00:16:03,960
או כזה מפורסם באו ועשו לו בדיקות מאוד קפדניות,

259
00:16:03,960 --> 00:16:06,960
אז כדאי שגם אני בעסק הפרטי הקטן שלי לא אעשה על עמות מס.

260
00:16:06,960 --> 00:16:10,760
ובעצם זה אכיפה מאוד ברירנית של החוק.

261
00:16:10,760 --> 00:16:16,760
זאת אומרת, אם אני סלברטי, אני הרבה יותר נתון לידה ארוכה של הרשת המשימושה,

262
00:16:16,760 --> 00:16:20,360
לעומת אזרח פרטי ולא מוכר, שבעצם רוב הסיכויים שהרשת המשימושה,

263
00:16:20,360 --> 00:16:23,360
בכלל לא תעשה בדיקה לטיק שלי לאורך עשרות שנים קדימה.

264
00:16:23,360 --> 00:16:28,960
אז הבאת דוגמה יפה לאכיפה ברירנית לרעת הסלב.

265
00:16:28,960 --> 00:16:30,360
או לרעת הפוליטיקאים גם.

266
00:16:30,360 --> 00:16:32,560
גם הרבה פעמים פוליטיקאים שמגיעים לתפקידים אחרים,

267
00:16:33,960 --> 00:16:34,960
זה דוגמה אקסטרה.

268
00:16:34,960 --> 00:16:37,960
זאת אומרת, מישהו נגיד עד אלוף משני תת אלוף,

269
00:16:37,960 --> 00:16:39,360
בכלל לא דיברו עליו,

270
00:16:39,360 --> 00:16:42,360
פתאום שהוא מתחיל להתמנות לדרגות בחירות בצבא,

271
00:16:42,360 --> 00:16:45,360


במיוחד אם יודעים שהוא מאיזה צד פוליטי כזה או אחר,

272
00:16:45,360 --> 00:16:48,160
אז הוא פתאום יקבל בדיקה על הראש, כמו גלנט.

273
00:16:48,160 --> 00:16:51,760
זאת אומרת, עד שהוא היה במועמד לרמטכ״ל,

274
00:16:51,760 --> 00:16:56,160
לא בדקו את הסיפור הזה עם מה קורה עם השטח החקלאי שיש לו במושב העמיקה,

275
00:16:56,160 --> 00:16:58,360
ופתאום החליטו ליפול עליו.

276
00:16:58,360 --> 00:16:59,360
מעניין למה?

277
00:17:00,360 --> 00:17:06,360
אז כן, צריך להיזהר מאוד שהחוק לא יהפוך להיות כלי שרת,

278
00:17:06,360 --> 00:17:11,160
התביעה לא תהפוך לכלי שרת כדי לחיסול חשבולות פוניטיים.

279
00:17:11,160 --> 00:17:15,960
וזה רע החולה, שיש לא רק אצלנו,

280
00:17:15,960 --> 00:17:18,960
בכל המערב, אנחנו יכולים לראות את זה גם באמריקה,

281
00:17:18,960 --> 00:17:22,360
אבל בדרך כלל,

282
00:17:22,360 --> 00:17:26,560
ההכיפה הבררנית היא הפוכה, היא ליראת האזרח הפשוט.

283
00:17:26,760 --> 00:17:30,560
זאת אומרת, אם הסלב יתלונן, שמישהו מרעיש לו מול הבית,

284
00:17:30,560 --> 00:17:32,360
באמצע הלילה,

285
00:17:32,360 --> 00:17:35,760
המשטרה כמובן תקפוץ, או שפרצו לו לדירה,

286
00:17:35,760 --> 00:17:40,160
אין ספק שהוא יקבל טיפול ברמה מאוד גבוהה.

287
00:17:40,160 --> 00:17:47,360
אבל אם הבן אדם מן השורה, אנחנו יכולים לראות את זה ממש באירועים הנוראיים שהיו עכשיו,

288
00:17:47,360 --> 00:17:52,760
עם תלונות על התעודות מיניות מצד אחד של...

289
00:17:52,760 --> 00:17:53,760
עולם הדוגמניות.

290
00:17:53,760 --> 00:17:55,760
עולם, כן, עולם הדוגמנות,

291
00:17:55,760 --> 00:18:00,160
שזכו להתעדלות תקשורתית ומשטרתית רצינית מאוד.

292
00:18:00,160 --> 00:18:05,160
לעומת זאת, איזה גב קיבלה אזרחית,

293
00:18:05,160 --> 00:18:08,160
שהיא עברה אונס מכריד,

294
00:18:08,160 --> 00:18:10,960
והמשטרה לא רק שלא טיפלה בה, היא ניסתה להשתיק את זה,

295
00:18:10,960 --> 00:18:13,760
היא ניסתה להלכה לאיימים,

296
00:18:13,760 --> 00:18:16,360
בגלל שזה יוצר לה הרבה כאב ראש.

297
00:18:16,360 --> 00:18:18,960
אז בדרך כלל,

298
00:18:18,960 --> 00:18:23,360
ההכיפה הבררנית היא ליראת האזרח הפשוט.

299
00:18:23,360 --> 00:18:27,160
אבל תסלח לי, הביקורת הזאת נשמעת באיזשהו מובן גם קצת ילדותית,

300
00:18:27,160 --> 00:18:32,360
זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה שלעולם האליטות יקבלו יחס טוב יותר,

301
00:18:32,360 --> 00:18:37,360
לעולם המפורסמים יקבלו יחס שהוא שונה מאשר שלאזרח הפשוט,

302
00:18:37,360 --> 00:18:40,360
ולהציג פה איזשהו אידיאל שאומר,

303
00:18:40,360 --> 00:18:42,360
ההכיפה צריכה להיות מאוד שוויונית,

304
00:18:42,360 --> 00:18:45,360
לעולם ההכיפה לא תהיה שוויונית לרמה מסיימת.

305
00:18:47,360 --> 00:18:49,360
אז קודם כל צריך להציג את האידיאל,

306
00:18:50,360 --> 00:18:55,360
שבלעדיו המדינה לא תהיה חופשית.

307
00:18:55,360 --> 00:18:59,360
בגלל שאם פקיד, אם שוטר, קצין, פקיד שומה,

308
00:18:59,360 --> 00:19:04,360
או תובע, יכול להחליט על מי הוא מגיש ועל מי לא מגיש,

309
00:19:04,360 --> 00:19:08,360
לפי ההדפה, ולא לפי החוק,

310
00:19:08,360 --> 00:19:11,360
שאומר לו מתי להגיש ומתי לא להגיש.

311
00:19:11,360 --> 00:19:14,360
אתה מפרק את היכולת של החברה להיות חברה חופשית,

312
00:19:14,360 --> 00:19:17,360
וחברה שמשתפת פעולה, בגלל שבסופו של דבר,

313
00:19:17,360 --> 00:19:20,360
אז שורש של השורש של היכולת שלנו לשתף פעולה,

314
00:19:20,360 --> 00:19:26,360
זה השאלה אם אנחנו מרגישים שהפרוצדורות שלנו,

315
00:19:26,360 --> 00:19:29,360
הן פרוצדורות הוגנות וצודקות.

316
00:19:29,360 --> 00:19:31,360
הן עובדות לטובת כולם.

317
00:19:32,360 --> 00:19:35,360
והמכשיר הזה של שלטון החוק,

318
00:19:35,360 --> 00:19:43,360
הוא נותן גם את המענה לסגירת האפשרות של שחיתות וניצול,

319
00:19:44,360 --> 00:19:49,360
שרה שלטונית לרעה, וגם את ההרגשה של האזרח,

320
00:19:49,360 --> 00:19:53,360
שהמערכת עובדת בצורה הוגנת לכל אחד.

321
00:19:55,360 --> 00:19:57,360
בלי זה, באמת הכל מתפרק.

322
00:19:58,360 --> 00:20:03,360
על זה אריסטו דיבר, שהשותפות המדינית והצדק,

323
00:20:03,360 --> 00:20:05,360
הן קשורים.

324
00:20:05,360 --> 00:20:08,360
כי בלי תחושה של צדק, וצדק במובן הזה של הוגנות,

325
00:20:08,360 --> 00:20:11,360
לא במובן שזה של איזה צדק קוסמי כזה,

326
00:20:11,360 --> 00:20:14,360
של מאריסטו, מאפלטון ואילך,

327
00:20:14,360 --> 00:20:17,360
של איזשהו שלמות ומושלמות.

328
00:20:17,360 --> 00:20:19,360
אנחנו לא מדברים על אנשים שהאמינו בדבר הזה,

329
00:20:19,360 --> 00:20:21,360
אלא חברה שיכולה לשותף פעולה,

330
00:20:21,360 --> 00:20:25,360
על בסיס תחושה של הוגנות,

331
00:20:25,360 --> 00:20:29,360
והליכה יחד כדי לקדם את המטרות שלנו כחברה.

332
00:20:29,360 --> 00:20:32,360
השלטון החוק הוא ממש אבן יסוד.

333
00:20:32,360 --> 00:20:36,360
אז דיברנו על זה שהחוק חייב להיות מפורסם,

334
00:20:37,360 --> 00:20:39,360
ולהיות ברור.

335
00:20:39,360 --> 00:20:41,360
ולחוג על השולטים.

336
00:20:41,360 --> 00:20:42,360
לחוג על המנה שליטים.

337
00:20:42,360 --> 00:20:45,360
החוק חייב להיות מנוסח בצורה אוניברסלית,

338
00:20:45,360 --> 00:20:47,360
לדבר על פעולות ולא על בני אדם.

339
00:20:47,360 --> 00:20:49,360
זאת אומרת, לא נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה,

340
00:20:49,360 --> 00:20:53,360
אלא מי שהוגש נגד אוקטאו אישום בשנת 2009,

341
00:20:53,360 --> 00:20:55,360
רחוב איכו, לא יכול להיות ראש ממשלה.

342
00:20:55,360 --> 00:20:58,360
בדיוק, הרעיון הזה של חגיקה פרסונלית,

343
00:20:58,360 --> 00:21:01,360
או פרשנות פרסונלית לחוקים,

344
00:21:01,360 --> 00:21:05,360
זה בדיוק הפתחים הרעים שאותו רעיון של פתרון החוק מנסה לסגור.

345
00:21:06,360 --> 00:21:08,360
כי אם אנחנו משאירים אותם פתוחים,

346
00:21:08,360 --> 00:21:11,360
חזרנו לימים שבהם המדינה זה אני,

347
00:21:11,360 --> 00:21:14,360
או החוק זה אני, וכו'.

348
00:21:14,360 --> 00:21:20,360
אז זה אי אפשר להפריז בטובה, בתודעה שאנחנו צריכים להכיר,

349
00:21:20,360 --> 00:21:24,360
למניחי היסודות האלה של התרבות המערבית,

350
00:21:24,360 --> 00:21:27,360
של שלטון החוק.

351
00:21:27,360 --> 00:21:29,360
דיברנו על מוסדות,

352
00:21:29,360 --> 00:21:35,360
ובואו נמשיך עם התפתחות הרעיון של מוסדות חופשיים.

353
00:21:35,360 --> 00:21:39,360
אוקיי, אז בעצם שלטון החוק זה איזשהו נדבך אחד שעליו אנחנו דיברנו,

354
00:21:39,360 --> 00:21:40,360
וקצת הרחבנו עליו,

355
00:21:40,360 --> 00:21:44,360
וגם הרחבתי לו בפרק אחר שבעצם עשיתי על שלטון החוק על פי ה'ה',

356
00:21:44,360 --> 00:21:47,360
שהוא בעצם ממשיך את אותו רעיון,

357
00:21:47,360 --> 00:21:50,360
שאנחנו כאן מציבים הרעיון הרפובליקני בחוקת החירות,

358
00:21:50,360 --> 00:21:52,360
אמנם הוא מדבר על זה יותר בהקשר הליברלי,

359
00:21:52,360 --> 00:21:56,360
אבל זה בסופו של דבר מדובר על בססות אותו רעיון.

360
00:21:56,360 --> 00:22:03,360
אבל שלטון החוק הוא רק אחד מהמאפיינים המוסדיים שיש במדינה הרפובליקנית.

361
00:22:03,360 --> 00:22:07,360
השני זה איזשהו ביזור או איזשהו רעיון מוסדי של הפרדת רשויות.

362
00:22:07,360 --> 00:22:11,360
אז הרעיון הזה של הפרדת רשויות התגלגל,

363
00:22:11,360 --> 00:22:18,360
עד שאנחנו מגיעים, אנחנו מכירים את ההופעה שלו אצל מונטה סקייה במאה ה-18,

364
00:22:18,360 --> 00:22:22,360
אבל כמו שאמרנו, זה מתחיל אצל הרומים,

365
00:22:22,360 --> 00:22:29,360
עם שני קונסולים, סנאט ואסיפה עממית.

366
00:22:29,360 --> 00:22:33,360
אנחנו רואים את הרעיון הזה מופיע בכתבי אריסטו,

367
00:22:33,360 --> 00:22:39,360
שאריסטו מדבר על פוליטאה, על איזשהו ממשל שהוא מבחינתו משלם מושלם.

368
00:22:39,360 --> 00:22:47,360
זה ממשל כזה שממזג את האיכויות של שליט יחיד,

369
00:22:47,360 --> 00:22:51,360
בלי החסונות שלו, של קבוצת עילית,

370
00:22:51,360 --> 00:22:56,360
בלי החסונות שלה ושל הציבור העממי.

371
00:22:56,360 --> 00:23:00,360
זאת אומרת, הוא אומר שבעצם, שוב, כמו בכל פילוסוף,

372
00:23:00,360 --> 00:23:01,360
מנסים לבוא ולהגדיר מושגים.

373
00:23:01,360 --> 00:23:05,360
אז הוא אומר, שלטון יחיד נקרא דיקטטורה או טירניה,

374
00:23:05,360 --> 00:23:10,360
שוב, המילה דיקטטור לא היה קיים בזמנו, אבל ככה זה כדי שנוכל להבין.

375
00:23:10,360 --> 00:23:13,360
שלטון של מעטים נקרא אוליגרחיה או אריסטוקרטיה,

376
00:23:13,360 --> 00:23:15,360
שוב, אריסטוקרטיה מלשון אריסטו,

377
00:23:15,360 --> 00:23:18,360
ומשטר של רבים נקרא כיום דמוקרטיה.

378
00:23:18,360 --> 00:23:22,360
זה בעצם, הוא דיבר על יותר דמוקרטיה ישירה, כמו שהייתה בעתונה,

379
00:23:22,360 --> 00:23:26,360
ולעשות על דמוקרטיה יצוגית, שזה יותר דומה לרעיון הרפובליקני.

380
00:23:26,360 --> 00:23:32,360
אבל ככה, באמת בשלב הזה, שהוא בו מציג את שלושת הדרכים למשטר,

381
00:23:32,360 --> 00:23:40,360
הוא בעצם שואל איך אפשר לשלב ביניהם בצורה שנוכל ליהנות מהיתרונות של אחד,

382
00:23:40,360 --> 00:23:44,360
מבלי לסבול מהחסרונות של האחד.

383
00:23:45,360 --> 00:23:51,360
כן, והוא חשב על ממשל מאוד אפקטיבי, אבל גם עם איזשהו,

384
00:23:51,360 --> 00:23:58,360
גם יכולת ביצוע, אבל גם מחשבה לטווח ארוך, וגם חשיבה על אינטרס ציבורי רחב.

385
00:23:58,360 --> 00:24:01,360
אתה יכול לדגים רגע, מה היתרונות או מה החסרונות של כל אחד מהם,

386
00:24:01,360 --> 00:24:06,360
וכיצד משטר או כיצד מדינה יכולה להנות בכלל מהיתרונות של אחד,

387
00:24:06,360 --> 00:24:08,360
ולא לסבול מהחסרונות שלו?

388
00:24:09,360 --> 00:24:10,360
לא, בלי החסרונות שלו.

389
00:24:10,360 --> 00:24:14,360
כיצד מדינה יכולה להנות מאותה היתרונות, נגיד של שלטון יחיד?

390
00:24:16,360 --> 00:24:22,360
אם אנחנו מדברים על איזשהו שליט נאור, אז נתת לו הרבה סמכויות,

391
00:24:22,360 --> 00:24:28,360
והוא יכול בזמן קצר מאוד, להעלות את המדינה על פסים מאוד מאוד חיוביים.

392
00:24:28,360 --> 00:24:29,360
משילות.

393
00:24:29,360 --> 00:24:32,360
כן, זה הרצון במשילות.

394
00:24:32,360 --> 00:24:36,360
מצד שני, נתת לו יותר מדי סמכויות, הוא לא יתחשב באף אחד,

395
00:24:36,360 --> 00:24:44,360
הוא לא ישמע יועצים, הוא יחשוב על מה שייתן לו מחיות כפיים מידיות אולי,

396
00:24:44,360 --> 00:24:48,360
ומה שייתן לו עוד כוח, אתה צריך להזן אותו.

397
00:24:48,360 --> 00:24:55,360
אז מכאן אנחנו הולכים לקבוצת האיכות, היועצים, מה שהיה הוא הסנאט.

398
00:24:55,360 --> 00:25:03,360
זה איזו חבורה שבתוכה אפשר לעשות איזה דיונים יותר עם אופק רחב,

399
00:25:03,360 --> 00:25:11,360
אנשים עם ניסיון ואנשים עם רוחב דעת, ועם מתינות מסוימת,

400
00:25:11,360 --> 00:25:18,360
שאין אצל בעלי האמביציה שכרגע תופסים בכוח, וגם אין אצל הציבור העממי,

401
00:25:18,360 --> 00:25:23,360
שהוא די צועק מה שכואבת לו בבטן באותו זמן.

402
00:25:23,360 --> 00:25:29,360


אז זה היתרון של אריסטוקרטיה בעצם, של קבוצת מעטים, ומה היתרון של דמוקרטיה?

403
00:25:29,360 --> 00:25:35,360
אתה צריך איכשהו לתת מענה לציבור הרחב ולא לפספס את זה,

404
00:25:35,360 --> 00:25:39,360
כי אם אתה עילית ואתה חושב שמה שאתה עושה טוב לחברה,

405
00:25:39,360 --> 00:25:44,360
בסוף יכול להתברר שאתה פשוט עושה טוב למעגל החברתי שבו אתה נמצא.

406
00:25:44,360 --> 00:25:47,360
אתה לא שומע בכלל את הקול העממי.

407
00:25:47,360 --> 00:25:55,360
אז הדמוקרטיה נותנת לך את הפן הזה של ההשתתפות הרחבה,

408
00:25:55,360 --> 00:26:00,360
של ההכפתיות של האנשים. בסופו של דבר, אתה גם צריך אותם,

409
00:26:00,360 --> 00:26:06,360
אם אתה רוצה לגייס אותם, אם במקרה של מלחמה,

410
00:26:06,360 --> 00:26:11,360
אם במקרה של להקים איזה מפנה או שכר או תעלה.

411
00:26:11,360 --> 00:26:14,360
אתה רוצה את הציבור, אתה צריך גם לשמוע על הציבור.

412
00:26:14,360 --> 00:26:20,360
אז אריסטו גם חשב על הרעיון הזה של ממשל ממוזג,

413
00:26:20,360 --> 00:26:28,360
ממוזג, ומשם הרעיון הזה מתגלגל. אנחנו יכולים לראות את הרעיון הזה חוזר

414
00:26:28,360 --> 00:26:36,360
אצל הרפובליקות של הרנסנס. למשל, בוונציה, אפשר לראות שם שהם פתרו את הדברים

415
00:26:36,360 --> 00:26:43,360
האלה אחרת קצת מרומא. הם נתנו לדוץ'ה מינוי לכל החיים,

416
00:26:43,360 --> 00:26:52,360
אבל הייתה שם מועצה מאוד חזקה, מועצת 40, והוא לא יכל לעשות מה שהוא רוצה.

417
00:26:52,360 --> 00:26:58,360
הוא מיני אנשים, וכאמור, זה היה מינוי לכל החיים, אבל הסמכויות מאוד מוגבלות,

418
00:26:58,360 --> 00:27:03,360
והוא היה צריך כל הזמן את האישור של המועצה הרחבה הזאת.

419
00:27:03,360 --> 00:27:09,360
ומועצה עממית, הקונסיליוגרנדה, מועצה של 480 חברים,

420
00:27:09,360 --> 00:27:15,360
שאם מייצגת את האינטרסים והעמדות של השכבה העממית יותר,

421
00:27:15,360 --> 00:27:20,360
היה גם להם איזשהו מכניזם של אפשרות של מוביליות חברתית פוליטית.

422
00:27:20,360 --> 00:27:25,360
לפעמים, כל כמה שנים, נתנו לאנשים להסתנן לתוך קבוצת המשפיעים יותר,

423
00:27:25,360 --> 00:27:33,360
אבל בסופו של דבר, הם פתרו את הרעיון שלהם של מבנה חוקתי, מוסדי,

424
00:27:33,360 --> 00:27:40,360
שנותן המון יעילות לממשל, אבל מאזן אותו עם עוד מוסדות אחרים.

425
00:27:40,360 --> 00:27:46,360
זה היה פתרון אחד, היו עוד פתרונות בתקופת הרנסנס,

426
00:27:46,360 --> 00:27:56,360
היו אנשים שיותר נטו לאליטיזם, אז הרעיון הזה חוזר ומופיע שוב אצל הרפובליקות

427
00:27:56,360 --> 00:28:00,360
האיטלקיות בתקופת הרנסנס, אנחנו נרחיב עליהם עוד בהמשך.

428
00:28:01,360 --> 00:28:07,360
למשל, בוונציה, שזו הייתה רפובליקה מעריכת ימים,

429
00:28:07,360 --> 00:28:11,360
היא שרדה קרוב ל-800 שנה כרפובליקה, היא לא הייתה מלוכה,

430
00:28:11,360 --> 00:28:15,360
היא לא הייתה דמוקרטיה, היא הייתה מאוד עציבה ומאוד מסגשגת,

431
00:28:15,360 --> 00:28:18,360
במשך מאות שנים, היא שלטה בחופי הים התיכון,

432
00:28:18,360 --> 00:28:21,360
היא ניהלה מלחמות מול מלאכים ויחלה להם.

433
00:28:21,360 --> 00:28:24,360
מול דורקיה, בנקים, נכון.

434
00:28:24,360 --> 00:28:29,360
נכון, כן, וזאת הייתה רפובליקה עם מוסדות חופשיים,

435
00:28:29,360 --> 00:28:36,360
שלא הייתה דמוקרטיה, הציבור העממי היה לו איזשהו ביטוי במוסד העממי שלהם,

436
00:28:36,360 --> 00:28:43,360
אבל בעצם, עד שהעסק הזה הושחט, אחרי בערך 600 שנה של פעילות,

437
00:28:43,360 --> 00:28:50,360
האליטה העירונית הייתה מאוד אחראית והיא ניהלה את העיר הזאת,

438
00:28:50,360 --> 00:28:58,360
שוב, בצורה כזאת שהיא גם מרוסנת, עם מוסדות מאוד מוגדרים.

439
00:28:58,360 --> 00:29:07,360
העירון הזה מתגלגל, אחר כך הוא מופיע באנגליה ושמונטה סיקייה מסתכל על אנגליה

440
00:29:07,360 --> 00:29:11,360
והוא כותב את רוח החירות שיש בחוקי אנגליה,

441
00:29:11,360 --> 00:29:17,360
הוא אומר, מה שיש שם, יש שם מערכת מוסדית ששומרת על החירות.

442
00:29:17,360 --> 00:29:23,360
מה היא אותה מערכת המוסדית? הפרדת רשויות. זה לא בדיוק היה ככה באנגליה,

443
00:29:23,360 --> 00:29:29,360
אבל משהו הפך לתיאוריה, התגלגל אחרי זה, לאהבות הפדרליסטים,

444
00:29:29,360 --> 00:29:35,360
אהבות החוקה האמריקאית, שגם הסתכלו, בהסתכלות מוסדית,

445
00:29:35,360 --> 00:29:43,360
איך בונים את הממשל בצורה כזאת שלא לשים מספיק מדי הרבה כוח ממשלי,

446
00:29:43,360 --> 00:29:48,360
שלטוני במקום אחד, בצורה שתהרוס בסופו של דבר את החברה.

447
00:29:48,360 --> 00:29:52,360
זאת אומרת, שאם אני צריך לסכם את הדברים שאתה אומר, זה שאריסטו בא והציב איזשהו אידיאל,

448
00:29:52,360 --> 00:30:00,360
ואמר הלוואי שאנו מוצאים איזושהי מערכת שיכולה לשלב בעצם את הטוב שבמשטר של יחיד,

449
00:30:00,360 --> 00:30:05,360
של מלך, הטוב שבמשטר האריסטוקרטי והטוב שבמשטר הדמוקרטי.

450
00:30:05,360 --> 00:30:09,360
ואז במשך השנים, כבר בזמנו, ברומר התחיל איזשהו תהליך כזה,

451
00:30:09,360 --> 00:30:15,360
שעושה איזשהו מזוג ומנסה לבוא ולקחת את הטוב המשותף מכל אחד מהמשטרים,

452
00:30:15,360 --> 00:30:21,360
תוך כדי הגבלה אחת של השני, הרעיון הזה גם יוסם בוונציה וגם באנגליה.

453
00:30:21,360 --> 00:30:27,360
ואז מה שרובנו מכירים כאבי בעצם הרעיון הזה של הפרדת רשויות,

454
00:30:27,360 --> 00:30:35,360
זה בצורה לא נכונה, בגלל זה מונטסקייה, למרות שהרעיון הזה בעצם התחיל כבר מאריסטו בתור איזשהו אידיאל.

455
00:30:35,360 --> 00:30:39,360
אבל כשמונטסקייה בא ומדבר על הרעיון הזה, הוא לא בא ואומר,

456
00:30:39,360 --> 00:30:42,360
זה כמו אריסטו, הלוואי שיהיה איזשהו משטר כזה,

457
00:30:42,360 --> 00:30:46,360
אלא הוא רואה איזשהו משטר שדומה לאידיאל שאותו מציב באנגליה,

458
00:30:46,360 --> 00:30:52,360
כמשהו שהתפתח בצורה היסטורית, בצורה מדורגת לאט לאט לאורך השנים.

459
00:30:52,360 --> 00:30:58,360
ואחר כך מי שבאמת לקח את המסורת הרפובליקנית הזאת של הפרדת הרשויות

460
00:30:58,360 --> 00:31:05,360
או של המשטר המוזג או המשטר המבוזר, ולקח אותו מהספר אל החוקים,

461
00:31:05,360 --> 00:31:11,360
בלי איזושהי מורשת היסטורית, זה אולי באמת האבות המייסדים של ארצות הברית,

462
00:31:11,360 --> 00:31:15,360
שכתבו על זה בפדרליסט, בעיקר בפדרליסט 52, 51.

463
00:31:15,360 --> 00:31:22,360
בעיקר בפדרליסט 51, ששם גם הם מזכירים את מונטסקייה כאחד מאלה שבעצם העלה על נסת הרעיון הזה.

464
00:31:23,360 --> 00:31:26,360
כן, הם לקחו את זה הרבה צעדים קדימה.

465
00:31:26,360 --> 00:31:34,360
הם מסבירים שם למה חייבים לבנות את הממשל בצורה כזאת שתהיה אפקטיבי מאוד,

466
00:31:34,360 --> 00:31:38,360
ועונה על האתגרים של העם האמריקאי.

467
00:31:38,360 --> 00:31:44,360
אבל למודי ניסיון ולמודי הטבע האנושי לאשורו,

468
00:31:44,360 --> 00:31:50,360
חייבים לבנות את המוסדו בצורה כזאת שלא תיתן לאף אחד, בן אדם או סקטור מסוים,

469
00:31:50,360 --> 00:31:53,360
את הכוח לעשות מה שהוא רוצה.

470
00:31:53,360 --> 00:32:01,360
ולכן הם פורסים בהרבה נהרות עמדה שלהם בתוך הפדרליסט,

471
00:32:01,360 --> 00:32:06,360
מבנה סופר מורכב, אבל יעיל מאוד.

472
00:32:06,360 --> 00:32:14,360
למשל, הרעיון הזה של נשיא, שיש לו המון סמכויות, שהוא המפקד העליון של הצבא,

473
00:32:15,360 --> 00:32:21,360
הוא יכול להטיל וטו על החלטות של בית המחוקקים.

474
00:32:21,360 --> 00:32:28,360
על בית המחוקקים נבחר בצורה אחרת מאיך שבוחרים נשיא, ויש קדנציות שונות,

475
00:32:28,360 --> 00:32:34,360
ובית המחוקקים עצמו מפוצל, כי הוא מבטא אינטרסים שונים ועמדות שונות,

476
00:32:34,360 --> 00:32:39,360
וכל הדבר הזה מוגבל על ידי בתי משפט, ויש בגם בית משפט פדרלי,

477
00:32:39,360 --> 00:32:41,360
יש בכלל מערכת פדרלית ומערכת של השטייט.

478
00:32:41,360 --> 00:32:43,360
זה חידוש, זה משהו שלא היה בהיסטוריה.

479
00:32:43,360 --> 00:32:52,360
הם לקחו את הרעיון של הפרטת רשויות ומכניזמים של ביזור כוח שלטוני לרמת אומנות ממש.

480
00:32:52,360 --> 00:32:56,360
אבל מה בעצם החידוש של האבות המייסדים? זאת אומרת, אתה מתאר פה את זה,

481
00:32:56,360 --> 00:33:03,360
דרגת אומנות. מה האבות המייסדים גם חידשו מעבר למסורת הרפובליקנית שהייתה עד התקופה שלהם?

482
00:33:03,360 --> 00:33:09,360
יש להם שני חידושים מרחזיים. חידוש אחד זה להכניס את המושג הזה של פדרציה,

483
00:33:09,360 --> 00:33:18,360
זאת אומרת, לבזר את הכוח השלטוני בצורה כזאת של לתת מענה לממשל מקומי,

484
00:33:18,360 --> 00:33:24,360
ולא לעשות את כל הממשל כמקשה אחת.

485
00:33:24,360 --> 00:33:32,360
שלא יהיה ממשל על כל הארץ ורק שם יהיה את ניהולם של כל ענייני המדינה,

486
00:33:32,360 --> 00:33:37,360
אלא לפרק כאן את העניין הזה, זה חידוש אחד שלהם, פדרציה.

487
00:33:37,360 --> 00:33:44,360
הם חשבו שזה יעשה טוב לחברה האמריקאית, שזה יגרום להם הרבה יותר לסגסג,

488
00:33:44,360 --> 00:33:53,360
וגם ישמור על החירויות, בגלל שממשל מרכזי אחד לאומה ענקית, זה יכול לגמור כמו ברוסיה.

489
00:33:53,360 --> 00:34:00,360
זה היה מה שעמד לנגד עיניהם בקצה השני של הסקאלה, של האריצות הרוסית.

490
00:34:00,360 --> 00:34:07,360
ממשל על ארץ ענקית, ממשל אחד עם המון יכולות והמון סמכויות,

491
00:34:07,360 --> 00:34:11,360
אז הם חשבו איך אנחנו לא מתגלגלים לשם.

492
00:34:11,360 --> 00:34:18,360
ודמוקרטיה שלה עצמה, היא לא לגמרי ביניהם, היא לא הייתה יכולה להבטיח את זה,

493
00:34:18,360 --> 00:34:28,360
בגלל שכמו שהם כותבים ב-51, בפרדרליסט 51, ציבור מסוים יכול לגבור ברגע נתון

494
00:34:28,360 --> 00:34:35,360
על ציבור אחר ולרמוס אותו לחלוטין. אבל אם אתה בונה את זה בצורה של פדרציה,

495
00:34:35,360 --> 00:34:45,360
אז אתה יכול לנהל את הממשל, שבטקסס יתנהלו דברים כמו שבטקסס אוהבים,

496
00:34:45,360 --> 00:34:52,360
ושבניו יורק יתנהלו דברים אחרת, ועדיין הממשל הזה יהיה יציב,

497
00:34:52,360 --> 00:34:57,360
והם שתפו פעולה עם ממשל אחד, רק בתחומים מסוימים.

498
00:34:57,360 --> 00:35:02,360
ובאותם תחומים, כדי להשיג רוב, אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.

499
00:35:02,360 --> 00:35:06,360
אתה צריך גם רוב עממי וגם רוב של מדינות.

500
00:35:06,360 --> 00:35:10,360
זה ככה הם פיתחו את הרעיון הזה של שני בתי המחוקקים.

501
00:35:10,360 --> 00:35:17,360
אז הפדרציה זה חידוש מאוד חזק שלהם, אבל החידוש השני בחשיבה הזאת,

502
00:35:17,360 --> 00:35:29,360
על החשיבה המוסדית, וקשורה שוב לטבע האנושי, הרעיון הזה של גיוס האמביציה האישית,

503
00:35:29,360 --> 00:35:32,360
כדי לרסן אמביציה אישית אחרת.

504
00:35:32,360 --> 00:35:40,360
ואם אני, ברשותך, אני אקרא את המשפט המופתי שלהם, בהקשר הזה.

505
00:35:40,360 --> 00:35:42,360
תראו את המשפט הזה.

506
00:35:43,360 --> 00:35:50,360
הערובה הגדולה ביותר, כנגד ריכוזן ההדרגתי של הסמכויות השונות באותה מחלקה עצמה,

507
00:35:50,360 --> 00:35:57,360
מתבטאת בכך שמנהלי כל מחלקה מקבלים את האמצעים החוקתיים ואת התמריצים האישיים,

508
00:35:57,360 --> 00:36:00,360
הנחוצים לעדוף השגות כבול מצד אחרים.

509
00:36:00,360 --> 00:36:05,360


יש לסכל את השאפתנות באמצעות שאפתנות.

510
00:36:06,360 --> 00:36:12,360
וכאן יש חידוש עצום, בגלל שעד אותו דור, בעצם המראשית הרפובליקנית אמרה,

511
00:36:12,360 --> 00:36:22,360
איך אנחנו נגרום לזה שהבן אדם שנושא משרה יהיה גדור בסמכויות שהמשרה הזאת אפשרה לו,

512
00:36:22,360 --> 00:36:23,360
אנחנו נחנך אותו.

513
00:36:23,360 --> 00:36:29,360
זאת אומרת, כן, יש מוסד אחר, שקצת מגביל אותו, אבל חינוך,

514
00:36:29,360 --> 00:36:31,360
ואנחנו נדבר עוד על חינוך, כמה חינוך חשוב.

515
00:36:31,360 --> 00:36:39,360
בלי חינוך הוא יושחת, בלי לטפח את המידה הטובה ולשים את האינטרס הציבורי לפני האמביציה שלך,

516
00:36:39,360 --> 00:36:42,360
העסק ילך והתפרק.

517
00:36:42,360 --> 00:36:46,360
אבל מה שהאבות המסדים של אמריקה הבינו,

518
00:36:46,360 --> 00:36:53,360
שאי אפשר להילחם, אי אפשר להילחם באינטרס האישי, ויותר מזה.

519
00:36:53,360 --> 00:36:58,360
הם היו בדור כזה, וזה קשור גם לליברליזם ולקפיטליזם,

520
00:36:58,360 --> 00:37:05,360
הם היו כבר בדור כזה שראו את האמביציה האישית בצורה יותר חיובית מאשר הקלסיקנים.

521
00:37:05,360 --> 00:37:09,360
הקלסיקנים הסתכלו בצורה יותר שלילית על הפרט,

522
00:37:09,360 --> 00:37:15,360
ועל, כשהפרט אומר, אני רוצה, הם קודם כל, הקלסיקנים אמרו...

523
00:37:15,360 --> 00:37:16,360
חשדו בו.

524
00:37:16,360 --> 00:37:21,360
חשדו בו ואמרו, בוא, לאט לך עם הרצון הזה שלך, בדרך כלל הרצון שלך מגיע ממקום לא טוב,

525
00:37:21,360 --> 00:37:24,360
והוא עלול לפרק לנו את העסק.

526
00:37:24,360 --> 00:37:27,360
כן, הם גם ראו את זה מבחינה כלכלית כמשחק סכום אפס.

527
00:37:27,360 --> 00:37:30,360
זאת אומרת, בעת העתיקה, בגלל שלא הייתה צמיחה כלכלית,

528
00:37:30,360 --> 00:37:34,360
אם מישהו אחד הייתה לאמביציה, זה היה דווקא בהכרח על חשבון מישהו אחר,

529
00:37:34,360 --> 00:37:38,360
שוב כל התיאוריה הזאת של מלטוס, אבל גם בכלל, המחשבה העתיקה,

530
00:37:38,360 --> 00:37:41,360
המחשבה הקתולית נעשה על זה גם בעזרת ה' פרק.

531
00:37:41,360 --> 00:37:46,360
ובעת החדשה בעצם, מהרגע שבעצם התחילה המהפכה התעשייתית,

532
00:37:46,360 --> 00:37:51,360
דווקא אמביציה של אחד גרמה לסגסוג, לתניחה, ולא על חשבון מישהו אחר,

533
00:37:51,360 --> 00:37:55,360
דווקא הגדלה של ההון או הגדלה של אמצעי הייצור,

534
00:37:55,360 --> 00:37:57,360
אז ככה זה נראה כבר משהו יותר חיובי.

535
00:37:57,360 --> 00:38:00,360
אז זה נקודה שעוד תחזור, כשאני מדבר על תוקוויל,

536
00:38:00,360 --> 00:38:04,360
שהוא מדבר על האינטרס העצמי המובן לאשורו.

537
00:38:04,360 --> 00:38:09,360
בעצם מסתכלות חיובית על האמביציה ועל העבודה של בן אדם,

538
00:38:09,360 --> 00:38:12,360
החתירה שלו, לקדם את האינטרס האישי שלו,

539
00:38:12,360 --> 00:38:16,360
גם שאתה בתוך מנגנון ואתה בתור מערכת ואתה רוצה להתקדם,

540
00:38:16,360 --> 00:38:21,360
וזה בסדר גמור שאתה רוצה להתקדם וזה אחלה, אבל בואו ניקח את זה

541
00:38:21,360 --> 00:38:27,360
ונבנה את המערכת בצורה כזאת שאותה אמביציה, לא רק שלא תהרוס לנו,

542
00:38:27,360 --> 00:38:31,360
היא זאת שתקביל בעלי אמביציה אחרים.

543
00:38:31,360 --> 00:38:37,360
וזה המשמעות של הביטוי הזה, יש לסכן את השאבטנות באמצעות שאבטנות.

544
00:38:37,360 --> 00:38:43,360
כלומר, הנשיא האמריקאי שנבחר, יש לו סופר אמביציה וזה בסדר גמור,

545
00:38:43,360 --> 00:38:49,360
בלי אמביציה אתה לא תהיה נשיא טוב, אבל גם לאיש הקונגרס או לסנאטור,

546
00:38:49,360 --> 00:38:55,360
שרוצה להוכיח כמה הוא יש לו יכולות וכמה אנשים עומדים מאחוריו,

547
00:38:55,360 --> 00:38:58,360
וגם לא יש לה שקפת עולם ואי אפשר לקופף אותו,

548
00:38:58,360 --> 00:39:04,360
אז הוא יעמוד שם ויגיד לנשיא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה,

549
00:39:04,360 --> 00:39:09,360
והוא לא יגיד לו את זה בזכות החוקה, הוא יגיד לו בגלל שאני עומד כאן,

550
00:39:09,360 --> 00:39:12,360
וגם לי יש מקום, אז זה...

551
00:39:12,360 --> 00:39:15,360
כלומר, זה מנוגד לתפיסה שאומרת, איך אני אגביל את הנשיא,

552
00:39:15,360 --> 00:39:18,360
אני אגדיר את הסמכויות שלו באופן מדויק ומדוקדק,

553
00:39:18,360 --> 00:39:22,360
במילים הכי ברורות, אולי אפילו עם נוסחאות מתמטיות.

554
00:39:22,360 --> 00:39:26,360
והפדרליסטים אומרים, לא, אני אגביל את הנשיא השאבטן,

555
00:39:26,360 --> 00:39:31,360
באמצעות חבר קונגרס שאבטן, שישמור על הקונגרס כבעל כוח.

556
00:39:31,360 --> 00:39:36,360
בדיוק. אגב, זה משהו מאוד חסר לנו בפוליטיקה הישראלית,

557
00:39:36,360 --> 00:39:39,360
זאת אומרת, היית שואל אותי, מה יגביל את בגץ?

558
00:39:39,360 --> 00:39:41,360
והייתי אומר לך, מה שאמור להגביל את בגץ,

559
00:39:41,360 --> 00:39:45,360
זה פוליטיקאים שלא מוכנים שהכנסת תהיה להם למרמז,

560
00:39:45,360 --> 00:39:48,360
כי זה מקום העבודה שלהם וזה המקום ההשפעה שלהם,

561
00:39:48,360 --> 00:39:50,360
והם רוצים להתבלט.

562
00:39:50,360 --> 00:39:55,360
אז הם היו צריכים לבוא ולהגיד לבגץ, סליחה, זה המקום שלנו.

563
00:39:56,360 --> 00:40:02,360
ולהגיד לבגץ, אנחנו פשוט לא נותנים לכם לפעול בלי הרשות שלנו,

564
00:40:02,360 --> 00:40:07,360
כי אנחנו קובעים. וזה מקום שפשוט, איך זה קרה, זה גם קשור לזה,

565
00:40:07,360 --> 00:40:12,360
הם כל כך רמסו את הפוליטיקאים ועד שהם מפחדים להגיד, אני.

566
00:40:12,360 --> 00:40:17,360
כל אני זה חשוד ישר של אתה פועל בשביל עצמך רק?

567
00:40:17,360 --> 00:40:19,360
כן, ברור שהוא פועל בשביל עצמו.

568
00:40:19,360 --> 00:40:23,360
והאבות המייסדים ראו פוליטיקאי שפועל בשביל עצמו,

569
00:40:23,360 --> 00:40:27,360
כחלק מהמנגנון שפועל לאנשים אחרים שפועלים בשביל עצמם,

570
00:40:27,360 --> 00:40:30,360
כי כולם יש להם אמביציות, גם לשופטים יש להם אמביציות,

571
00:40:30,360 --> 00:40:33,360
גם לסנטורים שלהם, לכולם יש אמביציות.

572
00:40:33,360 --> 00:40:35,360
וצריכים לבנות את המערכת הזאת, לא רק שמתחשבת,

573
00:40:35,360 --> 00:40:40,360
אלא גם מטעלת את האמביציות למקום יותר בונה.

574
00:40:40,360 --> 00:40:43,360
הנה רק נסיים את הפסקה ההיפה הזאת.

575
00:40:43,360 --> 00:40:49,360
הכרח הוא שיהיה האינטרס של האיש קשור בזכויות החוקתיות של המקום.

576
00:40:50,360 --> 00:40:54,360
אולי אין זה לשבחו של המין האנושי שיש צורך באמצעים כאלה,

577
00:40:54,360 --> 00:40:58,360
כדי לרסן את ניצול הממשל הרעה, אבל עצם השלטון מהו,

578
00:40:58,360 --> 00:41:01,360
אם לא הגנאים הגדול מכולם לטבע האנושי?

579
00:41:01,360 --> 00:41:04,360
אילו היו בני האדם מלאכים, לא היה צורך בשלטון כלל.

580
00:41:04,360 --> 00:41:09,360
אילו משלו מלאכים בבני אדם, לא היה צורך בשום ריסום לשלטון.

581
00:41:09,360 --> 00:41:12,360
מה שהם עונים פה בפסקה הזאת, בפדרליסט 51,

582
00:41:12,360 --> 00:41:16,360
זה בעצם, הם אומרים, שנייה, למה אתם בכלל רוצים להגביל את השלטון?

583
00:41:16,360 --> 00:41:22,360
אם השלטון, השלטון נבחר, ואם בחר, ואם בסופו של דבר שקל טוב טוב את מי הוא רוצה לבחור.

584
00:41:22,360 --> 00:41:26,360
ואתה מאמין בממשל עצמי, ובכל של בני האדם להתארגל ולקדם את עצמם.

585
00:41:26,360 --> 00:41:31,360
או בכלל אתה רוצה שהממשל יהיה יעיל, אז אתה מגביל אותו, אז למה בכלל להגביל אותו?

586
00:41:31,360 --> 00:41:35,360
לא רק שלא להגביל אותו, למה אתה חוגג על האמביציה האישית,

587
00:41:35,360 --> 00:41:39,360
שזה כאילו להרדת למקום מאוד נמוך אצל הבן אדם,

588
00:41:39,360 --> 00:41:42,360
ועל בסיס האמביציה האישית לבנות את כל הממשל,

589
00:41:42,360 --> 00:41:44,360
ואם הוא כן, כי זה בני האדם.

590
00:41:44,360 --> 00:41:49,360
אנחנו צריכים להתייחס לבני האדם כמו מה שהם, ולא לבנות ממשל למלאכים.

591
00:41:49,360 --> 00:41:50,360
כי מלאכים לא צריכים ממשל.

592
00:41:50,360 --> 00:41:55,360
אם אנחנו בונים ממשל לבני האדם, צריכים להבין ממה הם מורכבים.

593
00:41:55,360 --> 00:41:59,360
הם מורכבים מהיכולות לקדם את הציבור,

594
00:41:59,360 --> 00:42:03,360
תוך כדי המחשבה איך הם מקדים את עצמם באופן אישי.

595
00:42:03,360 --> 00:42:08,360
ואם כל אחד במערכת חושב ככה, אז בוא נבנה את המערכת בצורה כזאת,

596
00:42:08,360 --> 00:42:12,360
שתיתן את ה-checks and balances, תיתן את האיזונים והבלמים,

597
00:42:12,360 --> 00:42:16,360
כדי שלא יהיה כאן פתחים לניצול הרעה של כוח.

598
00:42:16,360 --> 00:42:18,360
זאת אומרת, בגלל שהאדם פגום, הוא צריך ממשל,

599
00:42:18,360 --> 00:42:24,360
ובגלל שהאדם פגום, הממשל צריך להתאים לטבע השולטים, שהוא גם פגום,

600
00:42:24,360 --> 00:42:28,360
ולעצב את המשטר ככה, שכשפוליטיקאי רוצה לקדם את עצמו,

601
00:42:28,360 --> 00:42:32,360
הוא באופן נלווה גם צריך לשמור על האינטרס של המוסד שבו הוא נמצא כרגע.

602
00:42:32,360 --> 00:42:37,360
נגיד, סנאטור יקדם גם את הסנאט, אבל גם יקדם את הסנאט כנגד הנשיא,

603
00:42:37,360 --> 00:42:38,360
וככה יקביל את הנשיא.

604
00:42:38,360 --> 00:42:40,360
והנשיא, בשביל לקדם את עצמו ואת האמביציה הישית שלו,

605
00:42:40,360 --> 00:42:46,360
יצטרך לקדם את הנשיאות כנגד הסנאט, וככה ישמר איזשהו איזון בין המוסדות,

606
00:42:46,360 --> 00:42:48,360
באופן שיקביל אחד את השני.

607
00:42:48,360 --> 00:42:53,360
בדיוק. אז זה היו שני החידושים הגדולים של האבות המייסדים,

608
00:42:53,360 --> 00:43:00,360
אבל תראו, הם לא הגיעו משום מקום, הם יושבו על מורשת של חשיבה מדינתית ואזרחית,

609
00:43:00,360 --> 00:43:05,360
שבאמת מתחילה מאריסטור ומהרפובליקה הרומית.

610
00:43:05,360 --> 00:43:11,360
תראו, נלך קצת לאחור למונטסיקיה שעליו הם ממש יושבים ומסתמכים.

611
00:43:11,360 --> 00:43:15,360
תראו את הניסוח היפה שלו, על רוח החוקים.

612
00:43:15,360 --> 00:43:23,360
כדי למנוע את אפשרות השימוש לרעה בשררה, צריך לערוך את הדברים כך שכוח יבלום כוח.

613
00:43:23,360 --> 00:43:26,360
כלומר, רשות בולמת רשות.

614
00:43:26,360 --> 00:43:32,360
אושיות המשטר עשויים להיות ערוכים כך שאי שנוי ייעלץ לעשות דברים שהחוק אינו מחייב לעשותם,

615
00:43:32,360 --> 00:43:36,360
ולא מנוע מעשיית דברים שהחוק מטיר לו.

616
00:43:36,360 --> 00:43:43,360
עבוד יובד הכל, אם אדם אחד ויחיד, נסיכים, עצולה או העם כולו,

617
00:43:43,360 --> 00:43:47,360
זה היחיד המעט או הרבים, יפעיר לבדו את שלוש הסמכויות האלה.

618
00:43:47,360 --> 00:43:52,360
הסמכות לחוקק חוקים, הסמכות להוציא לפועל החלטות שהתקבלו בענייני ציבור,

619
00:43:52,360 --> 00:43:56,360
והסמכות לשפוט מעשי פשע ולהחייה בסוכסוכים פרטיים.

620
00:43:56,360 --> 00:44:04,360
אז הרעיון שלו של הפרדת רשויות שעליהם, על הרעיון הזה התבססו הפדרליסטים,

621
00:44:04,360 --> 00:44:10,360
הרעיון הזה בעצמו הוא המשך של חשיבה של איך בונים את המשטר,

622
00:44:10,360 --> 00:44:12,360
רשות בולמת רשות.

623
00:44:12,360 --> 00:44:18,360
לא סומכים על טוב ליבם של השליטים, אלא בונים את זה מבחינה מוסדית,

624
00:44:18,360 --> 00:44:26,360
וכל זה נדרש כדי שרק החוק לבדו הוא זה שיסרור עלינו, ולא שרירות ליבו של מישהו.625
00:44:26,360 --> 00:44:32,360
והנה המקור של הכל, אריסטוב, ותראו את הניסוח שלו על שלטון החוק.

626
00:44:32,360 --> 00:44:36,360
הסגולה של אזרח מכובד היא היכולת לשלוט ולשלט היטב כאחד,

627
00:44:36,360 --> 00:44:41,360
כי אז אין מתווה עוד שהאדון הוא אחד והאבד אחר,

628
00:44:41,360 --> 00:44:46,360
אלא יש מין שלטון אשר לפיו שולטים על שווים בסוגם ועל בני חורים.

629
00:44:46,360 --> 00:44:50,360
אז תראו איך הוא מדבר על שלטון החוק.

630
00:44:50,360 --> 00:44:56,360
ובכן מוטב שיועדף שהחוק ישלוט מאשר אחד מסוים מבין האזרחים.

631
00:44:56,360 --> 00:45:01,360
ולפי עצם אותו השיקול, גם אם טוב שישלטו אנשים אחדים,

632
00:45:01,360 --> 00:45:06,360
יש להתקבוע אותם כשומרי החוק וכמשרתים לחוקים.

633
00:45:06,360 --> 00:45:09,360
כלומר, גם אם יש לך ציבור אילית,

634
00:45:09,360 --> 00:45:15,360
אז הם צריכים לעבוד עם החוק ולא לעשות רק מה שהם רוצים.

635
00:45:15,360 --> 00:45:21,360
והנה, זה הממליץ על החוק כאל השולט, נראה שהוא ממליץ על האל ועל השכל בלבד,

636
00:45:21,360 --> 00:45:26,360
ולא הממליץ על אדם מצרף גם חיה, כי כזאת היא התאווה,

637
00:45:26,360 --> 00:45:31,360
והמעווי מכשיל שולטים ויהיו האנשים הטובים ביותר.

638
00:45:31,360 --> 00:45:34,360
לכן החוק הוא שכל ללא תשוקה.

639
00:45:34,360 --> 00:45:41,360
נראה שאנחנו בתרבות המודרנית, או בדמוקרטיה המודרנית,

640
00:45:41,360 --> 00:45:44,360
ממש הלכנו לכיוון של שלטון של אדם.

641
00:45:44,360 --> 00:45:48,360
זאת אומרת, אנחנו רואים לא עכשיו פרסמות למפלגות,

642
00:45:48,360 --> 00:45:51,360
אלא פרסמות לבני אדם שמובילים את המפלגות.

643
00:45:51,360 --> 00:45:55,360
או בואו תאמינו בי, אני יכול, אני אתן לכם, בגלל המוסריות העודפת שלי.

644
00:45:55,360 --> 00:45:59,360
בכלל התרבות הפוליטית הדמוקרטית המודרנית אומרת,

645
00:45:59,360 --> 00:46:03,360
אם נחליף את השלטון, אם נחליף את מי שעומד בראש השלטון,

646
00:46:03,360 --> 00:46:07,360
או אם נחליף איזשהו פקיד, כי פקיד אחד חטא,

647
00:46:07,360 --> 00:46:12,360
אז הפקיד החדש, בעצם זה שהוא חדש, בעצם זה שאנחנו צורכים על האישיות שלו,

648
00:46:12,360 --> 00:46:16,360
זה יגרום לאיזשהו שיפור ושינוי פוליטי מיידי,

649
00:46:16,360 --> 00:46:20,360
בניגוד למחשבה הרפובליקנית שאומרת, אולי גם מערכת התמריצים,

650
00:46:20,360 --> 00:46:24,360
שקיימת בתוך המוסד הספציפי הזה, היא מערכת פגומה.

651
00:46:24,360 --> 00:46:30,360
זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים, בזמן ששינו או החליפו יועץ מפתיעי ממשלה,

652
00:46:30,360 --> 00:46:34,360
כולנו היינו שמחים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש את התחושה הזאת בליל בחירות,

653
00:46:34,360 --> 00:46:40,360
הנה עכשיו הכל עומד להיות הרבה יותר טוב, כי עכשיו סוף סוף תוכל להיות ממשלת ימין על מלא,

654
00:46:40,360 --> 00:46:47,360
או סוף סוף יהיו לנו פוליטיקאים יותר טובים, או ביום שבו הוחלף ויינשטיין במנדלבליט,

655
00:46:47,360 --> 00:46:52,360
אני חושב שעוד שמחתי, כי אמרתי, איזה יופי. סוף סוף מגיע יועץ מפתיעי שהוא לאו דווקא מהחונתא,

656
00:46:52,360 --> 00:46:57,360
שאולי הוא אפילו באמת איזה סוג של איש אמון או מישהו שנתנה לו מאוד סומך עליו,

657
00:46:57,360 --> 00:47:02,360
ועכשיו יהיה טוב, או כשלשך האמונה, עכשיו יהיה טוב, אבל המחשבה הרפובליקנית,

658
00:47:02,360 --> 00:47:07,360
או המחשבה המוסדית אומרת, לא, התמריצים שקיימים באיזשהו תפקיד,

659
00:47:07,360 --> 00:47:13,360
הם הרבה יותר משפיעים מאשר מהבן אדם שנמצא, שמאייש את אותו תפקיד.

660
00:47:13,360 --> 00:47:23,360
זאת הבחנה מאוד נכונה, והרפובליקנים, הוגים ומדינאים, היו אומרים לך בפירוש,

661
00:47:23,360 --> 00:47:29,360
אם אתה רוצה לנהל רפובליקה טובה, קודם כל תחשוב, האם המוסדות בנויים בצורה כזאת,

662
00:47:29,360 --> 00:47:36,360
שמתמרצת את נושא המשרה לפעול בצורה מיטבית, ולהפעיל את הסמכות שלהם בצורה טובה.

663
00:47:36,360 --> 00:47:42,360
אם אתה רואה שהעסק מסתבך, צריך איכשהו לחזור לשולחן הסרטוט,

664
00:47:42,360 --> 00:47:45,360
ולחשוב איך מעצבים את המוסדות אחרת.

665
00:47:45,360 --> 00:47:50,360
כן, מקווה יש לו פרק שלם על זה בדיונים, של איך אתה שומר על מדינה חופשית לאורך זמן,

666
00:47:50,360 --> 00:47:54,360
בעצם מחזיר אותה ליסודותיה, כי בראשונה, עושה מן חיול מחדש,

667
00:47:54,360 --> 00:47:58,360
אולי קצת כמו שהאמריקאים עשו בוועידה בפילדלפיה,

668
00:47:58,360 --> 00:48:03,360
אחרי שהם ראו שהתקנות הקונפדרציה לא ממש עבדו, הם בעצם חשבו מחדש,

669
00:48:04,360 --> 00:48:07,360
על פי איזה יסודות בעצם אפשר לקיים משטר חופשי,

670
00:48:07,360 --> 00:48:11,360
חזרו לאנגליה, והחוקה האמריקאית היא מאוד דומה לחוקה האנגלית,

671
00:48:11,360 --> 00:48:17,360
הבלתי כתובה, שהייתה ב-1789, יותר מאשר לכל משטר אחר שהיה בעולם.

672
00:48:17,360 --> 00:48:20,360
הזכרנו את שני הכתבים, בעצם משטר טוטליטרי, שכמובן כולנו יודעים,

673
00:48:20,360 --> 00:48:23,360
אנחנו לא רוצים לחיות בו, אבל למה הפתרון הליברלי,

674
00:48:23,360 --> 00:48:28,360
פתרון של משטר מוגבל, שבעצם מאפשר את החייו ואת הנחיות,

675
00:48:28,360 --> 00:48:31,360
ונותן כמה שיטור חופש לאזרחים, למה הוא לא יכול לעבוד?

676
00:48:33,360 --> 00:48:37,360
בגלל שהליברליזם, במיוחד הליברליזם שאנחנו מדברים עליו,

677
00:48:37,360 --> 00:48:43,360
שהוא נשען על רעיון זכויות פרט, שהם הבסיס לכל המבנה המדיני,

678
00:48:43,360 --> 00:48:47,360
הוא גורם שהוא מפורר חברה.

679
00:48:47,360 --> 00:48:52,360
הוא מוריד אותנו לרמת אינדיבידואלים שמשתפים פעולה או לא משתפים פעולה,

680
00:48:52,360 --> 00:48:56,360
בשביל קידום הצרכים האינדיבידואלים שלנו.

681
00:48:56,360 --> 00:49:00,360
חברה ככה קורתת את הענף שעליו היא יושבת,

682
00:49:00,360 --> 00:49:07,360
היא לא מצליחה לגייס לא את הכישרון ולא את המוטיבציה של האנשים,

683
00:49:07,360 --> 00:49:17,360
לקיים אותה. מי יבוא, מי בא ללחם או לשלם בגלל האינטרס שלי והאינטרס שלך?

684
00:49:17,360 --> 00:49:22,360
זה לא רעיון שמוכר, זה לא פונה בכלל אל הרגש,

685
00:49:22,360 --> 00:49:27,360
זה לא מצליח לגייס את האנשים.

686
00:49:27,360 --> 00:49:32,360
אז גם שאנשים רואים דברים מאוד מקולקלים, הם לא יוצאים למשל לרחובות,

687
00:49:32,360 --> 00:49:36,360
גם כשהם רואים שהחירויות שלהם הולכות לאיבוד,

688
00:49:36,360 --> 00:49:41,360
הם שכחו את התשוקה הזאת לחירות.

689
00:49:41,360 --> 00:49:45,360
זאת אומרת, אף אחד לא יתגייש לצבא שיגן על ועד הבית.

690
00:49:45,360 --> 00:49:48,360
בוודאי שלא. אנחנו נראות את זה באירופה,

691
00:49:48,360 --> 00:49:52,360
שהפרויקט הזה של מין דמוקרטיה ליברלית,

692
00:49:52,360 --> 00:50:01,360
שהיא לא קשורה לקולקטיב מסוים שרואה במוסדות האלה חלק מביטוי של החופש שלו.

693
00:50:01,360 --> 00:50:05,360
אף אחד לא באירופה, לא תורם לנאטו.

694
00:50:05,360 --> 00:50:10,360
עד שאמריקאים היו צריכים להגיד להם, או אם לא תשלמו, אנחנו לא נשלם לכם, לא נגן עליכם.

695
00:50:10,360 --> 00:50:17,360
איך זה קרה שחברות שרואות את עצמם באיום, איום רוסי או אחר,

696
00:50:17,360 --> 00:50:20,360
איך הן לא משלמות? הן בטח לא יתגייסו לזה.

697
00:50:20,360 --> 00:50:26,360
איך זה קורה? זה קורה בגלל שהממשל נעשה כל כך רחוק מהפרט,

698
00:50:26,360 --> 00:50:33,360
ורעיון המדינה נעשה רחוק מהפרט, וככה הוא מנותק מזה.

699
00:50:33,360 --> 00:50:37,360
אבל יותר מזה, אנחנו יכולים לראות, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך,

700
00:50:37,360 --> 00:50:46,360
כשנדבר על מוסדות ושלטון החוק, איך לא רק מדמוקרטיה אפשר להתגלגל לטוטליטריות,

701
00:50:46,360 --> 00:50:49,360
גם מליברליזם אפשר להתגלגל לטוטליטריות.

702
00:50:49,360 --> 00:50:59,360
בגלל שיכולה להיות אילית ליברלית שמשתלטת על מוסדות ועושה משלטון החוק צחוק,

703
00:50:59,360 --> 00:51:04,360
וזה הפתח לשימוש לרעה בסמכות,

704
00:51:04,360 --> 00:51:09,360
בידי אנשים שבידי אילית ליברלית היא לא פחות קטנה,

705
00:51:09,360 --> 00:51:14,360
הפתח הזה לא פחות מסוכן, מאשר הפתח בידי המון דמוקרטי,

706
00:51:14,360 --> 00:51:18,360
שיכול להשתלט על המוסדות ולקחת על מקומות רעים.

707
00:51:18,360 --> 00:51:20,360
אתה יכול להדגים מה הסכנה מאיזו אילית ליברלית?

708
00:51:20,360 --> 00:51:26,360
היא לכאור עם השלטון מוגבל, אז אין לנו שום בעיה שאיזושהי אילית ליברלית תבוא ותשלוט,

709
00:51:26,360 --> 00:51:30,360
מה שנקרא הדיקטורה הנאורה שהרבה ליבריטרנים אומרים שהיא בסדר,

710
00:51:30,360 --> 00:51:36,360
זאת אומרת, שלטון שהוא לאו דווקא דמוקרטי, לאו דווקא שהוא שלטון העם או איזה ממשל עצמי,

711
00:51:36,360 --> 00:51:40,360
אבל שהוא מאוד מאוד ליברלי כמו נגיד בסינגפור, מה הבעיה עם זה?

712
00:51:40,360 --> 00:51:46,360
הבעיה היא שאתה נתון לשירות של כמה אנשים שהחוק לא חל עליהם,

713
00:51:46,360 --> 00:51:53,360
אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה היום, יש קבוצה של אנשים שהם מוגנים מהחוק,

714
00:51:53,360 --> 00:52:01,360
וגם הם בשביל לקדם את הליברליזם, הם עושים את זה בצורה כזאת שמעוותת את החוק,

715
00:52:01,360 --> 00:52:10,360
והם לא מבקשים את הסכמת הציבור לחוק, אז הם נעשים שטלטנים וצוברים כוח שלטוני עצום,

716
00:52:10,360 --> 00:52:19,360
שבסופו של דבר הם גם מעל החוק והם גם הם רומסים חירויות אזרחיות של אנשים שלא באים להם בטוב,

717
00:52:19,360 --> 00:52:23,360
ככה למשל הייתה הנושא הזה של פריצה לטלפונים נהדים.

718
00:52:23,360 --> 00:52:36,360
לכאורה, עילית משפטנית הייתה צריכה להגן על הזכות להליך הוגן ועל זכויות חשודים,

719
00:52:36,360 --> 00:52:41,360
אבל אנחנו יכולים לראות שברגע שקבוצה מסוימת וגם אם הם ליברליים,

720
00:52:41,360 --> 00:52:48,360
הם צברו כוח ואין עליהם שום ביקורת והם לא כפופים לחוק והם עושים בחוק כבשלהם,

721
00:52:48,360 --> 00:52:52,360
אז הם יכולים בסופו של דבר גם לפגוע בזכויות.

722
00:52:52,360 --> 00:52:59,360
ראינו את זה בפרשת משפטים בושה, שבחורה נעצרה על מילים, על שלוש מילים שהיא אמרה.

723
00:52:59,360 --> 00:53:04,360
היא נעצרה בשבת, איפה לא ליברליות, איפה זכויות אזרח, שום דבר.

724
00:53:04,360 --> 00:53:13,360
זה קורה בגלל שנוסע מוסד שהוא לא מאוזן והוא לא נתון לשום מגבלה,

725
00:53:13,360 --> 00:53:15,360
לא של חוק ולא של מוסד אחר.

726
00:53:15,360 --> 00:53:23,360
אז הרעיונות הרפובליקניים מאוד רלוונטיים, לא רק כלפי מה שנקרא הריצות הרוב בחברה דמוקרטית,

727
00:53:23,360 --> 00:53:26,360
שיכולה לקחת אותנו למקום טוטליטרי אפילו,

728
00:53:27,360 --> 00:53:37,360
אבל אלא גם כלפי איזושהי עילית ליברלית שיכולה להשתמש בכוח שלה לרעה וליצור איזושהי קסטה שהיא מעל החוק.

729
00:53:38,360 --> 00:53:42,360
ובשיחה הבאה שלנו בעצם אנחנו ננסה לדבר על מהי החברה האזרחית,

730
00:53:42,360 --> 00:53:48,360
מהם המידעות הטובות ומהו החינוך שאמור לקיים את אותו במשטח הרפובליקני. תודה.

731
00:53:56,360 --> 00:53:57,360
תודה.