על המשמעות

#331 ד"ר אהוד נהיר - הייחודיות החינוכית של מפעל המכינות הקדם צבאיות

December 10, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 331
#331 ד"ר אהוד נהיר - הייחודיות החינוכית של מפעל המכינות הקדם צבאיות
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#331 ד"ר אהוד נהיר - הייחודיות החינוכית של מפעל המכינות הקדם צבאיות
Dec 10, 2022 Season 1 Episode 331
תמיר דורטל
המכינות הקדם צבאיות בישראל מציגות מודל חינוכי ייחודי שטרם זכה להתייחסות מחקרית. מודל של חינוך לא פורמלי שמצליח לשלב בין אוטונומיה לשייכות, בין זהות אישית להיכרות חברתית, בין תרומה לקהילה לחיי חברה תוססים. מודל שעונה על מגוון צרכים פסיכולוגיים שהחינוך הפורמלי לא נותן להם מענה. בפרק זה ד"ר נהיר מבקש לעמוד על סוד 'הקסם' של המכינות שמצליחות למשוך ולאתגר את בני הנוער במקום שבו בתי הספר הפורמליים נכשלים. מסתבר שמערכת החינוך הפורמלית שמתרכזת בתמה המדעית ופועלת על פי קריטריונים אקדמיים אינה נותנת מענה למכלול הצרכים הנפשיים של המתבגר או המתבגרת. 

מדבריו של ד"ר נהיר עולה כי פעילות המכינות הקדם צבאיות היא לא רק בבחינת תוספת ברוכה על שנות החינוך הארוכות, אלא היא צורך הכרחי להתפתחות מיטבית של בני הנוער. לטענתו, ראוי שתוכניות אלו יתאפשרו לכלל המעוניינים בהן, והוא צופה כי הם ילכו ויתרחבו גם מחוץ לגבולות ישראל.

קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
המכינות הקדם צבאיות בישראל מציגות מודל חינוכי ייחודי שטרם זכה להתייחסות מחקרית. מודל של חינוך לא פורמלי שמצליח לשלב בין אוטונומיה לשייכות, בין זהות אישית להיכרות חברתית, בין תרומה לקהילה לחיי חברה תוססים. מודל שעונה על מגוון צרכים פסיכולוגיים שהחינוך הפורמלי לא נותן להם מענה. בפרק זה ד"ר נהיר מבקש לעמוד על סוד 'הקסם' של המכינות שמצליחות למשוך ולאתגר את בני הנוער במקום שבו בתי הספר הפורמליים נכשלים. מסתבר שמערכת החינוך הפורמלית שמתרכזת בתמה המדעית ופועלת על פי קריטריונים אקדמיים אינה נותנת מענה למכלול הצרכים הנפשיים של המתבגר או המתבגרת. 

מדבריו של ד"ר נהיר עולה כי פעילות המכינות הקדם צבאיות היא לא רק בבחינת תוספת ברוכה על שנות החינוך הארוכות, אלא היא צורך הכרחי להתפתחות מיטבית של בני הנוער. לטענתו, ראוי שתוכניות אלו יתאפשרו לכלל המעוניינים בהן, והוא צופה כי הם ילכו ויתרחבו גם מחוץ לגבולות ישראל.

קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:09,740
שלום ובפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מערך את דוקטור אהוד נהיר מרצה לייעוץ חינוכי שביצע מחקר על עולם המכינות.

2
00:00:09,880 --> 00:00:19,280
ובפרק זה ניסינו גם לנסות להמשיך את הדיון שהתחלתי בפרק מונולוג שלי על המכינות וגם לצלול לתוך מחקרו של אהוד.

3
00:00:19,600 --> 00:00:28,120
ולנסות להבין מה המסקנות של מי שבא מבחוץ לגמרי לא משווה את המטרות של עולם המכינות למה שקורה בשטח,

4
00:00:28,440 --> 00:00:33,760
אלא פשוט נסתכל על מה שקורה בשטח ומנסה לדווח לנו באופן כמה שיותר אובייקטיבי,

5
00:00:34,240 --> 00:00:38,560
לאיזה מוסד מהמוסדות האנושיים הקיימים המכינות דומות.

6
00:00:38,800 --> 00:00:40,600
על כל זאת ואהוד, אז אני נעימה.

7
00:00:42,640 --> 00:00:46,040
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.

8
00:00:50,280 --> 00:00:54,080
שלום אהוד נאיר, מה שלומך?

9
00:00:54,080 --> 00:00:56,200
ברוך השם, תודה תודה, כיף להיות פה.

10
00:00:56,200 --> 00:01:00,280
אז אנחנו מדברים בהמשך לפרק מונולוג שעשיתי למכינות,

11
00:01:00,280 --> 00:01:07,280
שגרר הרבה תגובות וכבר רעיון אחד נוסף הספקנו לעשות עם עמיר מנחם, המייסד של ארגון חמש אצבעות,

12
00:01:07,280 --> 00:01:12,560
שהוא גם מנהל תחת הארגון הזה מכינה קדם צבאית אבל בסגנון שונה לגמרי,

13
00:01:12,560 --> 00:01:16,640
והפרק השני שאנחנו עושים בעקבות המונולוג כי באמת הוא עורר הרבה מאוד עדים,

14
00:01:17,160 --> 00:01:22,080
זה איתך, אתה חוקר את תחום המכינות כחלק מהמחקר שלך,

15
00:01:22,080 --> 00:01:27,280
ואני מצליח לשמוע בעצם מה אתה רואה בשטח כצפה מהצד.

16
00:01:27,280 --> 00:01:34,640
אוקיי, אז אולי אני טיפה אציג את עצמי, את המחקר למכינות עשיתי במסגרת פוסט דוקטורט במכון מופת.

17
00:01:34,640 --> 00:01:40,360
אני לא הכרתי קודם את המכינות, לא למדתי במכינה, לא לימדתי במכינה,

18
00:01:40,360 --> 00:01:44,440
אני חושב שאפילו לא ביקרתי במכינה לפני כן.

19
00:01:44,840 --> 00:01:48,440
באמת ניגשתי לזה ממקום מאוד מאוד נקי.

20
00:01:48,440 --> 00:01:55,240
ולמה מעניין אותי המכינות? מה שאני כן עשיתי במשך הרבה שנים זה לעבוד בבתי ספר.

21
00:01:55,240 --> 00:02:01,760
ואת אופי העבודה בבתי הספר, את האווירה, את זה הכרתי היטב.

22
00:02:01,760 --> 00:02:05,600
והייתה לי תחושה שבמכינות קורה משהו לגמרי אחר.

23
00:02:05,600 --> 00:02:10,720
ואמרתי, וואו, מעניין לחקור מה קורה שם, ואני רוצה למקד.

24
00:02:11,440 --> 00:02:16,560
כי כמו שאתה הזכרת באמת במונולוג שלך בפרק שעשית,

25
00:02:16,560 --> 00:02:21,320
יש הרבה היבטים שאפשר מהם להסתכל על מחינות,

26
00:02:21,320 --> 00:02:26,920
היבטים כלכליים, למה המדינה מממנת את זה ולא מממנת את זה, או שאלות שכאלה,

27
00:02:26,920 --> 00:02:32,840
היבטים חברתיים, למה סוג אוכלוסייה כזה נמצא במכינה, ולא סוג אוכלוסייה אחר נמצא במכינה.

28
00:02:32,840 --> 00:02:36,960
הבטים מגדריים, יחסי בנים ובנות בתוך מכינות.

29
00:02:36,960 --> 00:02:40,760
יש הרבה מאוד שאלות שאתה העלית תוך כדי הדברים שלך.

30
00:02:40,760 --> 00:02:43,960
וכל אחד מהם באמת ראויה להתייחסות.

31
00:02:43,960 --> 00:02:45,760
אני חוקר חינוך.

32
00:02:45,760 --> 00:02:50,960
מה שמעניין אותי זה החינוך, לא כלכלת חינוך ולא מגדר בחינוך,

33
00:02:50,960 --> 00:02:52,560
אלא החינוך נטו.

34
00:02:52,560 --> 00:02:56,560
מה התהליך החינוכי בעצם שקורה שם, כיצד אדם נכנס ואיך הוא יוצא?

35
00:02:56,560 --> 00:02:58,960
מה התהליך החינוכי שקורה שם?

36
00:02:58,960 --> 00:03:01,560
אפילו לא הייתי אומר מה נכנס ויוצא,

37
00:03:01,560 --> 00:03:04,360
זה דיוק, שעוד צריך לחשוב עליו.

38
00:03:04,360 --> 00:03:05,960
על החוויה הסבקטיבית?

39
00:03:05,960 --> 00:03:08,960
מה קורה שם מבחינה חינוכית?

40
00:03:08,960 --> 00:03:10,960
איזה תהליך חינוכי מתרחש שם?

41
00:03:10,960 --> 00:03:13,360
אני אגדיר את זה ככה, מה הטמות החינוכיות?

42
00:03:13,360 --> 00:03:15,360
למה מנסים לחנך? ואני אסביר.

43
00:03:15,360 --> 00:03:23,160
המחינות התחילו בשנת 87' הרב אלי סדן מקים מחינה באלי.

44
00:03:23,160 --> 00:03:24,360
67 תלמידים.

45
00:03:24,360 --> 00:03:27,760
אתה בעצם לא מפריד כרגע או בכלל במהלך השיחה בינינו,

46
00:03:27,760 --> 00:03:29,360
בין הדתיות לחינוניות?

47
00:03:29,360 --> 00:03:30,560
זהו, זה עוד שאלה.

48
00:03:30,560 --> 00:03:33,960
כי כשאני בודק את הנושא הזה,

49
00:03:33,960 --> 00:03:36,960
המון המון אומרים לי, שנייה, זה לא דומה.

50
00:03:36,960 --> 00:03:39,160
מחינות חילוניות לא דומות למחינות דתיות.

51
00:03:39,160 --> 00:03:45,960
מחינות אליטיסטיות לא דומות למחינות לישובי פריפריה ועולים חדשים.

52
00:03:45,960 --> 00:03:49,760
ובעצם, אחד הדברים שאני רוצה להגיע אליהם בהמשך,

53
00:03:49,760 --> 00:03:51,960
גם אלו שנמצאים במחינות,

54
00:03:51,960 --> 00:03:55,160
לא מוגדר אצלם מה התהליך החינוכי שהם עושים.

55
00:03:55,160 --> 00:03:57,360
זה אחד הממצאים המעניינים מאוד במחקר.

56
00:03:57,360 --> 00:04:01,360
כלומר, הם בעצמם לא יודעים להגדיר,

57
00:04:01,760 --> 00:04:04,360
מה בעצם התהליך החינוכי שאנחנו עושים כאן.

58
00:04:04,360 --> 00:04:06,160
ואני אסביר את זה אולי לאט לאט.

59
00:04:06,160 --> 00:04:09,560
כשרב אליסדן מקים את המחינות,

60
00:04:09,560 --> 00:04:14,360
הוא לא חושב שאני הולך להמציא פה איזשהו תהליך חינוכי חדש.

61
00:04:14,360 --> 00:04:19,760
הוא חושב, אני הולך, אני רוצה לקחת חבר'ה שבאים ממסגרות דתיות,

62
00:04:19,760 --> 00:04:21,360
ולבדוק שהם יישארו דתיים,

63
00:04:21,360 --> 00:04:22,760
כי הם לא ממשיכים לישיבות,

64
00:04:22,760 --> 00:04:24,760
הם לא ממשיכים למוסדות תורנים.

65
00:04:24,760 --> 00:04:26,960
אני רוצה שהם יישארו דתיים.

66
00:04:26,960 --> 00:04:28,960
טוב, אני אתן להם עוד איזושהי שנה חיזוק.

67
00:04:28,960 --> 00:04:32,160
זאת, נגיד, מטרה צנועה למדי,

68
00:04:32,160 --> 00:04:34,560
ודרך אגב, בגלל שהמטרה צנועה למדי,

69
00:04:34,560 --> 00:04:35,960
רק כשיישארו עם כיפות,

70
00:04:35,960 --> 00:04:37,760
לא דיברתי עליהן.

71
00:04:37,760 --> 00:04:40,760
כי לפי דעתי, מי שראוי לביקורת או לדיון,

72
00:04:40,760 --> 00:04:44,160
זה דווקא מי שמציב מטרות של שינוי כל רובדי החברה בישראל,

73
00:04:44,160 --> 00:04:46,560
ואז אתה אומר, אוקיי, הצלחת, לא הצלחת.

74
00:04:46,560 --> 00:04:49,560
אז אני בכלל לא בקטע של להעביר ביקורת על אף אחד.

75
00:04:49,560 --> 00:04:51,960
אני פשוט מנסה להבין מה קורה שם.

76
00:04:51,960 --> 00:04:53,760
אני מנסה להבין מה הוא רוצה,

77
00:04:53,760 --> 00:04:57,160
מה מקימי המחינות רוצים,

78
00:04:59,560 --> 00:05:02,560
אני לא בקטע של להעביר ביקורת על אף אחד.

79
00:05:02,560 --> 00:05:05,760
בקיצור, אז הוא יכול לבקר את עצמו,

80
00:05:05,760 --> 00:05:08,560
אם הוא ישאל אותי, הצלחתי במטרה,

81
00:05:08,560 --> 00:05:11,760
לא הצלחתי במטרה, בוא תתן לי איזשהו אינפוט,

82
00:05:11,760 --> 00:05:14,160
אז אני אנסה לענות לו.

83
00:05:14,160 --> 00:05:17,360
כל עוד הוא לא שאל אותי, אני לא מתנדב לבקר אותו.

84
00:05:17,360 --> 00:05:18,560
לגבי הכיפות בעצם.

85
00:05:18,560 --> 00:05:19,360
כל רגע אנחנו נוחים...

86
00:05:19,360 --> 00:05:21,560
אם זאת המטרה שלך, תבדוק את עצמך,

87
00:05:21,560 --> 00:05:24,960
האם באמת הם נשארו דתיים או לא נשארו דתיים.

88
00:05:24,960 --> 00:05:26,160
זה בדיקה שלך עם עצמך,

89
00:05:26,360 --> 00:05:27,160
אני כחוקר חינוך,

90
00:05:27,160 --> 00:05:28,960
השאלה הזאת פחות מטרידה אותי.

91
00:05:28,960 --> 00:05:30,560
אם אתה רוצה לבנות מכינה,

92
00:05:30,560 --> 00:05:34,560
מכינת אילית, למנהיגים חברתיים,

93
00:05:34,560 --> 00:05:35,360
תבדוק את עצמך,

94
00:05:35,360 --> 00:05:37,960
אם עמדת במשימה שלך או לא עמדת במשימה שלך.

95
00:05:37,960 --> 00:05:38,760
זו שאלה שלך,

96
00:05:38,760 --> 00:05:41,560
אותי כחוקר חינוך, היא לאו דווקא מעניינת.

97
00:05:41,560 --> 00:05:45,160
כלומר אתה לא משווה בין מטרות לבין מה שקורה בפועל,

98
00:05:45,160 --> 00:05:46,160
אלא אתה אומר,

99
00:05:46,160 --> 00:05:47,560
אני כן אכתוב מה המטרות,

100
00:05:47,560 --> 00:05:50,960
אבל אתה מעוניין לדעת מה קורה בפועל.

101
00:05:50,960 --> 00:05:51,960
בדיוק, מה התהליך.

102
00:05:51,960 --> 00:05:55,660
מה התהליך, בדיוק, מה התהליך החינוכי שמתרחש?

103
00:05:55,660 --> 00:05:59,460
אתה צודק, ואני מסכים איתך בקטע הזה ב-100 אחוז,

104
00:05:59,460 --> 00:06:04,960
שכנראה יש פער בין ההצהרות, בין הכוונות לבין התוצאות.

105
00:06:04,960 --> 00:06:09,960
אבל זה לא משנה, מבחינתי, עדיין אני רוצה להבין מה קורה שם.

106
00:06:09,960 --> 00:06:17,960
זהו, עכשיו, שנינו מכירים את בתי הספר, שנינו יודעים מה רמת המוטיבציה

107
00:06:17,960 --> 00:06:26,960
שקיימת לתלמידים בבתי הספר, שנינו יודעים כמה ניצול זמן קורה בבתי הספר.

108
00:06:26,960 --> 00:06:32,960
לעומת זאת, במכינות אתה מגלה שהמוטיבציה היא אדירה.

109
00:06:32,960 --> 00:06:35,960
התלמידים רוצים להיות שמה, כן?

110
00:06:35,960 --> 00:06:41,960
אני חושב שאני יכול להמחיש את זה, לי זה הומחש בצורה הגדולה ביותר,

111
00:06:41,960 --> 00:06:49,960
ביום שבו הודיעו, אם אתם זוכרים, שיוצאים קורונה, יוצאים הביתה.

112
00:06:49,960 --> 00:06:53,960
אני יושב במשרד, אני אועץ חינוכי, יושב במשרד, אני שומע פתאום רעש מהמסדרון.

113
00:06:53,960 --> 00:06:57,960
המולה כזאת של ילדים צוחקים, צועלים, שמחים, קוראים.

114
00:06:57,960 --> 00:06:58,960
זה הפורים.

115
00:06:58,960 --> 00:07:01,960
זה היה קצת, בין פורים לפסח זה היה, קצת טיפה אחרי פורים זה היה.

116
00:07:01,960 --> 00:07:07,960
בקיצור, אני יוצא למסדרון, וילדים צועלים, הולכים הביתה, זהו, הולכים הביתה, כולם שמחים כאלה.

117
00:07:07,960 --> 00:07:09,960
אוקיי, כן, אין לימודים.

118
00:07:09,960 --> 00:07:13,960
ילדים שמחים, גם הורים, אני חושב, חלק שמחו באותו שלב.

119
00:07:13,960 --> 00:07:15,960
שאלתי מה קרה במחינות.

120
00:07:15,960 --> 00:07:21,960
ביום שהודיעו לכם שהמחינה חייבת לסגר והולכים הביתה, אנשים היו בשוק, בעלם חלק עם דמעות.

121
00:07:21,960 --> 00:07:32,960
כלומר, אני חושב שזו תמונה שממחישה מאוד את ההבדל התאומי בין תלמידי מחינות לתלמידים במוסדות חינוך פורמליים.

122
00:07:32,960 --> 00:07:38,960
עכשיו, אנחנו מדברים, שים לב, על ילדים שהפער יכול להיות של מספר חודשים.

123
00:07:38,960 --> 00:07:48,960
כלומר, כשהוא שמיניסט, נמצא, אני יודע מה, מרץ, אפריל, מיי, ואחר כך, כשהוא מחינה, אז אוקטובר, נובמבר.

124
00:07:48,960 --> 00:07:53,960
זה פעם של חצי שנה אולי. וההתייחסות שונה לחלוטין.

125
00:07:53,960 --> 00:07:57,960
אני חושב שכולנו מכירים את זה, אין לי יותר די מה להרחיב.

126
00:07:57,960 --> 00:08:00,960
אני חייב לומר, באמת, לשם ההגינות, גם אני מכיר את זה מבשרי,

127
00:08:01,960 --> 00:08:06,960
לא רצינו לצאת הביתה, לא רצינו, אתה יודע, יותר מדי לצאת.128
00:08:06,960 --> 00:08:13,960
הקבוצה מאוד חזקה, הקבוצה, אתה מאוד רוצה להיות שם, אתה מרגיש שקורים שם דברים משמעותיים בדרך כלל.

129
00:08:13,960 --> 00:08:19,960
הביקורת שלי היא לא זאת, וחשוב לי לומר את זה כאן, כדי שלא ישתמש, אני רק ככה, אתה יודע,

130
00:08:19,960 --> 00:08:23,960
מקשיב מהצד ואומר, טוב, אין לי מה לומר על זה. אני מסכים איתך לגבי כל הדברים האלה.

131
00:08:23,960 --> 00:08:27,960
בסדר, אני עוד פעם, לא בקצה של ביקורת, פשוט מנסה להבין.

132
00:08:27,960 --> 00:08:33,960
אז אני שואל, מה קרה? מה בעצם קרה? האם זה המורים שהם אחרים? לא תמיד.

133
00:08:33,960 --> 00:08:40,960
לפעמים זה אותם מורים עצמם, ואני ראיינתי אנשים שהם מורים בו זמנית, גם במכינה וגם בתיכון.

134
00:08:40,960 --> 00:08:46,960
זה לפעמים אותם מורים עצמם. החדרים הם שונים. לא בהכרח. יכול להיות לפעמים שזה יהיה אותם חדרים.

135
00:08:46,960 --> 00:08:53,960
זה יותר חברה גם בכיתה, בכיתה רגילה, נגיד, זה 30 בתיכון, לפעמים 20 ו... ובמכינה זה 40.

136
00:08:53,960 --> 00:08:59,960
אוקיי, אז שוב, אז עולות השאלות, מה קרה? איך זה קרה שאותו תלמיד, ואני יכול להעיד על עצמי,

137
00:08:59,960 --> 00:09:05,960
שהתלמיד אומר לי, אני לא אכנס אליך לשיעור. זה לא מעניין אותי, אני לא אכנס, אני אעבור את הבגרות גם בלעדיך,

138
00:09:05,960 --> 00:09:13,960
והוא עבר את הבגרות בלעדיי. ושנה אחר כך, הוא נכנס בצמא ורוצה רק לשמוע מה שיש לי לומר.

139
00:09:13,960 --> 00:09:20,960
אז מה קרה? מה השתנה? אני לא השתנתי, התלמיד לא השתנה. החומר זה לפעמים אותם חומרים עצמם.

140
00:09:20,960 --> 00:09:28,960
זה לא תמיד חומרים אחרים. חייבים להבין שיש פה משהו אחר. מה זה לעזאזל על משהו אחר הזה שקורה במכינה,

141
00:09:28,960 --> 00:09:38,960
ולא קורה בבית ספר תיכון רגיל? זאת בעצם שאלת המחקר. אז אני יצאתי לדרך עם... לעשות רעיונות,

142
00:09:38,960 --> 00:09:46,960
ולשאול אנשים שאלות פתוחות, גם אם זה... לא שאלתי חניכים שהם כרגע במכינות, לפחות זה לא נכנס למחקר,

143
00:09:46,960 --> 00:09:53,960
כי עניין אותי אנשים שיש להם איזשהו פרספקטיבה יותר רחבה, והם יכולים גם להסתכל אחורה.

144
00:09:53,960 --> 00:10:02,960
אז שאלתי בוגרי מכינות, מדריכים במכינות, מורים במכינות, ראשי מכינות, והורים לילדים שלמדו במכינות גם כן.

145
00:10:02,960 --> 00:10:08,960
וכל אחד מנקודת מבטו שיספר לי את הסיפור שהוא חוה, שהילד חוה.

146
00:10:08,960 --> 00:10:10,960
ומכל סוגי המכינות?

147
00:10:10,960 --> 00:10:13,960
מכל סוגי המכינות, זהו. עכשיו, זה מעניין מאוד.

148
00:10:13,960 --> 00:10:20,960
כל פעם, נגיד מי שרצה לקרוא את המאמר שתפרסם, אז זה מופיע כל פעם, הוא ממכינה דתית, או ממכינה חצי שנתית.

149
00:10:20,960 --> 00:10:25,960
אני מציין את זה בהערת סוגריים, כן, עם איזה מכינה הוא. אבל זה מה שמעניין באמת.

150
00:10:25,960 --> 00:10:32,960
הטמות, הן חוזרות על עצמם. כלומר, מדובר בסוף על אותן קטגוריות, בואו נדבר את זה פחות בשפה מחקרית.

151
00:10:32,960 --> 00:10:35,960
בסוף, זה אותן שיטות חינוכיות.

152
00:10:35,960 --> 00:10:42,960
גם אם הוא יקרא כתבי אלתרמן, והוא יקרא כתבי הרב קוק, אבל שניהם יקראו סוג מסוים של כתבים.

153
00:10:42,960 --> 00:10:44,960
ואף אחד מהם לא ילמדו לא פיזיקה ולא מתמטיקה.

154
00:10:44,960 --> 00:10:54,960
השיעור התנהל בצורה דומה. פה הוא עם זקן המחנך או המדריך, ופה זה תהיה מישהי עם הכנסיים ובלי כיסוי ראש.

155
00:10:54,960 --> 00:10:57,960
זה לא משנה. אבל צורת ההפעלה היא דומה.

156
00:10:57,960 --> 00:11:04,960
אז בואו נדבר באמת על צורת ההפעלה, ששוב, היא דומה למדי, היא לא מדויקת היום לכל המכינות,

157
00:11:04,960 --> 00:11:09,960
כי אנחנו מדברים היום על למעלה מ-50 מכינות, למעלה מ-4,000 תלמידים בכל מחזור.

158
00:11:09,960 --> 00:11:15,960
אז ברור שיש שוני בין מקום למקום, אבל אני גם על זה אגיד בהמשך מילה.

159
00:11:15,960 --> 00:11:25,960
מה שדומה מאוד, וכאן מצאתי כמעט 20 קטגוריות שהן דומות ומאפיינות את כל המכינות,

160
00:11:25,960 --> 00:11:29,960
כולם יש קטע של אוטונומיה וניהול עצמי.

161
00:11:29,960 --> 00:11:33,960
כלומר, בואו נתחיל מהתלמידים עצמם, מהחניכים.

162
00:11:33,960 --> 00:11:40,960
הם אחראים על הארוחות שלהם, לפחות בדרך כלל זה יהיה בוקר וערב, שהם מבשלים לעצמם,

163
00:11:40,960 --> 00:11:48,960
חותכים לעצמם סלט, לפעמים אחראים גם על להזמין תיירקות, לפנות מהשולחן, דברים שלא קורים בבית ספר תיכון.

164
00:11:48,960 --> 00:11:53,960
אוטונומיה, הם לפעמים יכולים לבחור איזה שיעורים הם רוצים.

165
00:11:53,960 --> 00:11:58,960
לא הכל, לא את כל השיעורים, אבל בבית ספר תיכון כמעט אתה לא יכול לבחור כלום,

166
00:11:58,960 --> 00:12:00,960
האוטונומיה בקטע הזה היא מאוד מאוד צרה.

167
00:12:00,960 --> 00:12:05,960
ויש להם גם תקציב לזה. דרך אגב, הרבה פעמים תלמידים שלי לשעבר מתקשרים אליי, אומרים לי,

168
00:12:05,960 --> 00:12:10,960
היי, אולי תבואו לערצות במחינה שלנו, ואז אני שואל אותכם, יש לכם תקציב או שזה רק יש לכם לוז?

169
00:12:10,960 --> 00:12:12,960
ולפעמים גם יש להם תקציב, זה נחמד.

170
00:12:12,960 --> 00:12:17,960
יפה. כלומר, התלמידים מקבלים גם תקציב וגם זמן, שזמן זה גם השאב,

171
00:12:17,960 --> 00:12:24,960
שהם יכולים לנצל אותו בצורה שבה הם רוצים לנצל, מה שלא קורה כידוע בבית ספר תיכון.

172
00:12:24,960 --> 00:12:26,960
בואו נדבר שנייה על האוטונומיה של המורים.

173
00:12:26,960 --> 00:12:33,960
כשאני מורה במחינה, אני יכול די ללמד מה שאני רוצה.

174
00:12:33,960 --> 00:12:40,960
יש איזשהם גבולות גזרה, ויש איזשהם ציפיות, אבל בתוך גבולות גזרה שהם רחבים למדי,

175
00:12:40,960 --> 00:12:42,960
אני יכול ללמד מה שאני רוצה.

176
00:12:42,960 --> 00:12:48,960
כאשר אתה מורה בתיכון, אתה מחויב לסילאבוס מאוד מאוד מסודר,

177
00:12:48,960 --> 00:12:52,960
אתה יודע בדיוק על מה הם יבחנו, אתה יודע מהי הסוג השאלות,

178
00:12:52,960 --> 00:12:56,240
אתה צריך לתרגל אותם. האוטונומיה שלך היא מאוד מאוד צרה.

179
00:12:56,240 --> 00:12:58,240
שוב, יש גם אוטונומיה למורה בתיכון.

180
00:12:58,240 --> 00:13:01,560
אבל זה ממדים אחרים לחלוטין.

181
00:13:01,560 --> 00:13:03,120
בוא נדבר על המנהלים.

182
00:13:03,120 --> 00:13:06,600
כשאתה מנהל בבית ספר תיכון,

183
00:13:06,600 --> 00:13:09,000
האוטונומיה שלך היא מאוד מאוד צרה.

184
00:13:09,000 --> 00:13:12,400
גם מבחינת או אחד הדברים החשובים כמובן בכל מערכת חינוכית,

185
00:13:12,400 --> 00:13:13,640
או בכל מערכת בכלל.

186
00:13:13,640 --> 00:13:16,320
במיוחד במערכות שהן גם חצי ציבוריות.

187
00:13:16,320 --> 00:13:20,480
ומה סכום הכסף הצבוע שיש לך?

188
00:13:20,480 --> 00:13:22,520
ומה סכום הכסף שאתה יכול באמת להיות בו עצמאי?

189
00:13:22,520 --> 00:13:24,520
בסוף כסף זה עצמאות מאוד גדולה.

190
00:13:24,520 --> 00:13:29,520
ובספר תיכון יכול להיות שמנהלת שלי, מנהלת של 50 מיליון שקל בשנה,

191
00:13:29,520 --> 00:13:33,520
אבל הכסף הצבוע הוא 49. משהו מיליון,

192
00:13:33,520 --> 00:13:37,520
ויש לה אולי קופה קטנה כזאת של כמה עשרות או מאות אלף שקלים,

193
00:13:37,520 --> 00:13:39,520
שבהן היא יכולה להזיז מפה לשם.

194
00:13:39,520 --> 00:13:43,520
ולעומת זאת, מנהל מכינה, אז באמת יש לו את התקציב של משרד הביטחון,

195
00:13:43,520 --> 00:13:45,520
שזה 50% מהעלות של התלמיד.

196
00:13:45,520 --> 00:13:50,520
וחוץ מזה, יש לו עוד 50% שזה בעצם כסף לא צבוע.

197
00:13:50,520 --> 00:13:51,520
זה לא בפרופורציות של מנהל תיכון.

198
00:13:52,520 --> 00:13:55,520
מה האוטונומיה שלו בבחירת התלמידים?

199
00:13:55,520 --> 00:13:57,520
כשאתה מנהל תיכון,

200
00:13:57,520 --> 00:14:03,520
היכולת שלך לקבל תלמיד או לא לקבל תלמיד צרה ביותר.

201
00:14:03,520 --> 00:14:05,520
וגם להדיח, או להוציא מהבית ספר.

202
00:14:05,520 --> 00:14:06,520
או להוציא תלמיד.

203
00:14:06,520 --> 00:14:09,520
לעומת זאת במכינה, כמעט 100%.

204
00:14:09,520 --> 00:14:12,520
מה האוטונומיה שלך בבחירת המורים שלך?

205
00:14:12,520 --> 00:14:16,520
כשאתה מנהל תיכון, אתה מקבל את המורים as is.

206
00:14:16,520 --> 00:14:20,520
אולי לפעמים אתה יכול להביא מורה, אולי לנסות לפטר מורה,

207
00:14:20,520 --> 00:14:21,520
דלה מאוד.

208
00:14:21,520 --> 00:14:23,520
אחרי שנתיים יש קביעות ואין לי מי לדבר.

209
00:14:23,520 --> 00:14:26,520
יפה. במכינה, האוטונומיה שלך היא מלאה.

210
00:14:26,520 --> 00:14:28,520
אתה יכול להביא איזה מורה שאתה רוצה,

211
00:14:28,520 --> 00:14:30,520
ואתה יכול להזיב איזה מורה שאתה רוצה.

212
00:14:30,520 --> 00:14:33,520
כלומר, גם ב... בוא, התלמיד מרגיש אוטונומיה.

213
00:14:33,520 --> 00:14:38,520
החניך, המורה, המדריך, המנהל,

214
00:14:38,520 --> 00:14:41,520
המערכת, היא מתנהלת בצורה שונה לחלוטין.

215
00:14:41,520 --> 00:14:43,520
אוקיי? אז אוטונומיה זה...

216
00:14:43,520 --> 00:14:46,520
ועד עכשיו נגענו רק בקטגוריה אחת, שנקראת אוטונומיה.

217
00:14:46,520 --> 00:14:49,520
ממילא חופש ובחירה.

218
00:14:49,520 --> 00:14:52,520
מה החופש שלך, אם אני רוצה להיות או לא רוצה להיות?

219
00:14:52,520 --> 00:14:56,520
בבית ספר, לרוב, אתה לא באמת בחרת בבית הספר הזה.

220
00:14:56,520 --> 00:14:59,520
לעומת זאת, לא כתלמיד בחרת,

221
00:14:59,520 --> 00:15:02,520
לפעמים אפילו לא כמנהל בחרת בבית הספר הזה,

222
00:15:02,520 --> 00:15:04,520
אתה איכשהו בכוח האנרציה.

223
00:15:04,520 --> 00:15:07,520
במכינה, אתה בחרת.

224
00:15:07,520 --> 00:15:09,520
אף אחד לא הכריח אותך להגיע לפה,

225
00:15:09,520 --> 00:15:11,520
ואפילו אתה בוחר להישאר,

226
00:15:11,520 --> 00:15:13,520
כי בכל רגע נתון, אין לך שום איום חיצוני,

227
00:15:13,520 --> 00:15:15,520
אתה יכול ללכת.

228
00:15:15,520 --> 00:15:17,520
כן, האמת, יהודה הראל,

229
00:15:17,520 --> 00:15:19,520
אני קצת מסית את הנושא, אבל זה קשור,

230
00:15:19,520 --> 00:15:22,520
יהודה הראל, שהוא ממקימי התשוות בגולן,

231
00:15:22,520 --> 00:15:24,520
ומקימר במון קיבוצים,

232
00:15:24,520 --> 00:15:26,520
ביניהם מהקיבוץ של עומר עמגולן,

233
00:15:26,520 --> 00:15:28,520
הוא אומר, אחד הדברים היפים בקיבוץ,

234
00:15:28,520 --> 00:15:30,520
זה שעל אף הלחץ החברתי הגדול,

235
00:15:30,520 --> 00:15:33,520
ועל אף שבאמת לאנשים לא היה גרוש בכיס,

236
00:15:33,520 --> 00:15:36,520
והכול נוהל מלמעלה בהחלטות חבר,

237
00:15:36,520 --> 00:15:39,520
תמיד, כל יום, הגיע אוטובוס של עגד,

238
00:15:39,520 --> 00:15:41,520
וסימן לנו שאפשר לעזוב,

239
00:15:41,520 --> 00:15:43,520
בניגוד הרוסיה הסוויטית ודברים כאלה,

240
00:15:43,520 --> 00:15:45,520
אז גם במחינות זה ממש ככה,

241
00:15:45,520 --> 00:15:47,520
אז אתה יכול להתסמים בתור מדריך,

242
00:15:47,520 --> 00:15:50,520
אומר לחניכים, לא מתאים לך הדבר הזה,

243
00:15:50,520 --> 00:15:52,520
לא מתאים לך לקום בבוקר,

244
00:15:52,520 --> 00:15:53,520
אתה יכול לקום ולעזוב,245
00:15:53,520 --> 00:15:55,520
אף אחד לא מכריח, אבל אם אתה פה,

246
00:15:55,520 --> 00:15:57,520
אתה לא יכול להיות פה בסטנדרטים

247
00:15:57,520 --> 00:15:59,520
שהם סטנדרטים של נועם או של תומר או של אורי,

248
00:15:59,520 --> 00:16:01,520
זה לא עובד ככה.

249
00:16:01,520 --> 00:16:03,520
ואגב, חלק מהתלמידים, החניכים,

250
00:16:03,520 --> 00:16:05,520
מנצלים את זה, לא כולם נשארים עד הסוף.

251
00:16:05,520 --> 00:16:07,520
אחד, שניים במחזור בדרך כלל.

252
00:16:07,520 --> 00:16:09,520
יש, יש, זה אין,

253
00:16:09,520 --> 00:16:11,520
כמעט אין מחזור שאין מישהו שעזב,

254
00:16:11,520 --> 00:16:14,520
והוא לא זוכה לאיזושהי ביקורת מיוחדת,

255
00:16:14,520 --> 00:16:17,520
או הדרה, לא יודע איך לקרוא לזה,

256
00:16:17,520 --> 00:16:19,520
זה לגיטימי.

257
00:16:19,520 --> 00:16:21,520
כמובן, אנחנו לא רוצים שזה יקרה,

258
00:16:21,520 --> 00:16:23,520
ושמחים שהוא יישאר,

259
00:16:23,520 --> 00:16:25,520
וגם הוא, אני לא חושב שבחר מזה לך תחילה,

260
00:16:25,520 --> 00:16:27,520
אבל זה קורה.

261
00:16:27,520 --> 00:16:30,520
אוקיי, אז בוא נעבור לקטגוריה הבאה.

262
00:16:30,520 --> 00:16:32,520
אז זהו, אז תראה,

263
00:16:32,520 --> 00:16:34,520
קטגוריה היא קשורה בקטגוריה,

264
00:16:34,520 --> 00:16:36,520
זה בסוף זה איזושהי יחדות אחת.

265
00:16:36,520 --> 00:16:38,520
אז דימרנו על אוטונומיה,

266
00:16:38,520 --> 00:16:40,520
דימרנו על חופש ובחירה,

267
00:16:40,520 --> 00:16:42,520
בוא נדבר על עצמאות ואחריות.

268
00:16:42,520 --> 00:16:43,520
ברגע שיש לך אוטונומיה,

269
00:16:43,520 --> 00:16:45,520
אז ממילא האחריות היא שלך.

270
00:16:45,520 --> 00:16:48,520
אומר לאחד מראשי המכינות,

271
00:16:48,520 --> 00:16:50,520
אני אומר לתלמיד,

272
00:16:50,520 --> 00:16:52,520
זה השיעור שלך, אתה מעביר אותו.

273
00:16:52,520 --> 00:16:56,520
או זה השיעור של אותו מורה שאתה הזמנת,

274
00:16:56,520 --> 00:16:59,520
האחריות שלך שיהיה דפי מקורות.

275
00:16:59,520 --> 00:17:02,520
אין דפי מקורות, אז השיעור ייראה בהתאם.

276
00:17:02,520 --> 00:17:04,520
לא הכנת את השיעור כמו שצריך,

277
00:17:04,520 --> 00:17:05,520
ככה השיעור ייראה.

278
00:17:05,520 --> 00:17:07,520
כלומר, אתה מקבל עצמאות,

279
00:17:07,520 --> 00:17:08,520
וזה אחריות.

280
00:17:08,520 --> 00:17:10,520
עכשיו תראה, זה דבר מדהים.

281
00:17:10,520 --> 00:17:13,520
למה? כי ילד גדל מגן ילדים,

282
00:17:13,520 --> 00:17:15,520
ספר יסודי, חטיבה תיכון,

283
00:17:15,520 --> 00:17:17,520
מה האחריות שלו?

284
00:17:17,520 --> 00:17:18,520
כמעט כלום.

285
00:17:18,520 --> 00:17:19,520
הוא צריך להגיע לשיעור,

286
00:17:19,520 --> 00:17:21,520
אתה יודע, בוא, שנינו מכירים את הפציעות.

287
00:17:21,520 --> 00:17:22,520
בממחאות כפולות,

288
00:17:22,520 --> 00:17:24,520
תמיד מדברים על זה בכל מיני שיחות עם ההורים,

289
00:17:24,520 --> 00:17:26,520
הילד לא משתף פעולה.

290
00:17:26,520 --> 00:17:29,520
כאילו, שיתוף פעולה זה כל כך מזהרי,

291
00:17:29,520 --> 00:17:32,520
וכל כך רב, כל כך נמוך,

292
00:17:32,520 --> 00:17:34,520
שברור שהוא לא מעורר השראה.

293
00:17:34,520 --> 00:17:35,520
ולכן, צריך להגיד,

294
00:17:37,520 --> 00:17:38,520
אם אתה רוצה ללמוד,

295
00:17:38,520 --> 00:17:39,520
זה כבר הרבה מעל.

296
00:17:39,520 --> 00:17:42,520
או הילד לא אחראי על איך שהוא לומד,

297
00:17:42,520 --> 00:17:44,520
או על איך שהוא מגיע לכיתה,

298
00:17:44,520 --> 00:17:45,520
או על הזמנים שלו,

299
00:17:45,520 --> 00:17:46,520
או על דברים כאלה.

300
00:17:46,520 --> 00:17:48,520
ואז אם אתה מדבר ברובדים יותר גבוהים,

301
00:17:48,520 --> 00:17:49,520
אתה גם יכול, יש סיכוי,

302
00:17:49,520 --> 00:17:52,520
שתעורר איזה חזון ואיזה השראה בתלמיד.

303
00:17:52,520 --> 00:17:54,520
עכשיו, אם הילד הוא לא שותף,

304
00:17:54,520 --> 00:17:55,520
אתה יודע, בבית ספר תיכון,

305
00:17:55,520 --> 00:17:56,520
אתה אומר לילד,

306
00:17:56,520 --> 00:17:58,520
תוציא את הספר מהתיק,

307
00:17:58,520 --> 00:18:00,520
זה כבר בשבילו איזשהו מאמץ.

308
00:18:00,520 --> 00:18:02,520
יש ילדים שאפילו לא תורכים,

309
00:18:02,520 --> 00:18:03,520
לא תורכים להביא את הספר לכיתה,

310
00:18:03,520 --> 00:18:05,520
גם אם הספר בתיק,

311
00:18:05,520 --> 00:18:07,520
הם לא תורכים תמיד לפתוח אותו,

312
00:18:07,520 --> 00:18:08,520
גם אם הוא פתוח,

313
00:18:08,520 --> 00:18:10,520
הם לא תמיד תורכים לשים את העין עליו.

314
00:18:10,520 --> 00:18:13,520
בקיצור, אין אוטונומיה,

315
00:18:13,520 --> 00:18:15,520
אז אין חופש, גם אין עצמאות,

316
00:18:15,520 --> 00:18:17,520
אין עצמאות, אין אחריות.

317
00:18:17,520 --> 00:18:19,520
אז כל זה אני הגדרתי בתוך תמה אחת,

318
00:18:19,520 --> 00:18:21,520
שנקראת עצמאות.

319
00:18:21,520 --> 00:18:22,520
בואו נמשיך עם זה.

320
00:18:22,520 --> 00:18:25,520
פעילות ויוזמה, קטגוריה נוספת.

321
00:18:25,520 --> 00:18:28,520
החניכים מוזמנים לקחת יוזמות,

322
00:18:28,520 --> 00:18:33,520
והיוזמות שלהם נענות על ידי הנהלת המכינה.

323
00:18:33,520 --> 00:18:36,520
כולל תמיכת הקציבית, שזה, אתה יודע,

324
00:18:36,520 --> 00:18:39,520
בבית הספר לך עכשיו, תיגש לנהלת ותגיד לה,

325
00:18:39,520 --> 00:18:41,520
אני רוצה אפילו 400 שקל לכך וכך,

326
00:18:41,520 --> 00:18:44,520
היא תסתכל לך במה אתה בא עליי בכלל.

327
00:18:44,520 --> 00:18:47,520
ילדים רוצים בבית הספר לצבוע איזשהו קיר.

328
00:18:47,520 --> 00:18:49,520
כמה זה קורה?

329
00:18:49,520 --> 00:18:51,520
זה לא שבית הספר יגיד להם דווקא לא,

330
00:18:51,520 --> 00:18:54,520
אבל אתה יודע, כל הבירוקרטיה ואין חשק.

331
00:18:54,520 --> 00:18:56,520
במכינות, הם צובעים את הקירות,

332
00:18:56,520 --> 00:18:58,520
הם מקשטים, הם מתנדבים,

333
00:18:58,520 --> 00:19:01,520
הם מגדלים חסה וירקות,

334
00:19:01,520 --> 00:19:03,520
הם יוצאים לפעילויות,

335
00:19:03,520 --> 00:19:05,520
הם מחליטים לאיזה פעילויות הם רוצים לצאת.

336
00:19:05,520 --> 00:19:07,520
אני זוכר, היה לי כל מיני חניכים שהיו,

337
00:19:07,520 --> 00:19:09,520
אתה יודע, קצת יותר פסיביים,

338
00:19:09,520 --> 00:19:11,520
קצת פחות זה, וכל פעם, אתה יודע,

339
00:19:11,520 --> 00:19:13,520
כמדריך, התפקיד שלי זה להציק להם

340
00:19:13,520 --> 00:19:15,520
ולהורר בהם את זה שהם בעצם

341
00:19:15,520 --> 00:19:17,520
לא ממצאים את עצמם,

342
00:19:17,520 --> 00:19:19,520
לא ממצאים את השנה.

343
00:19:19,520 --> 00:19:20,520
אז הצגתי לאחד התלמידים האלה,

344
00:19:20,520 --> 00:19:22,520
ואמרתי לו, תקשיב, מה קורה?

345
00:19:22,520 --> 00:19:24,520
בוא, איזה נושאים אתה אוהב?

346
00:19:26,520 --> 00:19:27,520
למה לא מעניין אותי את זה?

347
00:19:27,520 --> 00:19:29,520
אמרתי לו, אבל אתה מאוד אוהב צבא.

348
00:19:29,520 --> 00:19:30,520
נכון, אני מאוד אוהב צבא.

349
00:19:30,520 --> 00:19:32,520
אמרתי לו, אז אולי תעביר אימונים לאנשים,

350
00:19:32,520 --> 00:19:34,520
אימוניי כושר קרבית, תוציא איתך,

351
00:19:34,520 --> 00:19:36,520
במקום לרוץ לבד, תרוץ לימוד שני אנשים.

352
00:19:36,520 --> 00:19:39,520
זה אמר לי, אה, מלא מלא ניסיונות,

353
00:19:39,520 --> 00:19:42,520
ובסופו של דבר הוא העביר את כל הסדרה

354
00:19:42,520 --> 00:19:45,520
של אחים לנשק כחוג בערב,

355
00:19:45,520 --> 00:19:48,520
כשאחרי שרואים את הסרט,

356
00:19:48,520 --> 00:19:49,520
בעצם מדברים עליו,

357
00:19:49,520 --> 00:19:51,520
אז נגיד, הפרק הראשון,

358
00:19:51,520 --> 00:19:52,520
מי שזוכר זה קוראי,

359
00:19:52,520 --> 00:19:53,520
זאת אומרת, זה אימונים,

360
00:19:53,520 --> 00:19:55,520
והתירונות שם,

361
00:19:55,520 --> 00:19:57,520
ויחסים בין מפקד לבין פקוד,

362
00:19:57,520 --> 00:19:59,520
וממש הוא עשה להם

363
00:19:59,520 --> 00:20:00,520
הכנה לתירונות,

364
00:20:00,520 --> 00:20:01,520
של ככה זה נראה,

365
00:20:01,520 --> 00:20:03,520
ומה המשמעות של תירונות,

366
00:20:03,520 --> 00:20:04,520
ולמה עושים את זה דווקא ככה,

367
00:20:04,520 --> 00:20:08,520
ובאמת, יש לו גם עצמאות מבחינת זמן,

368
00:20:08,520 --> 00:20:10,520
גם סיפקנו לו מקרן,

369
00:20:10,520 --> 00:20:12,520
ואת הכיתה בשעות הערב,

370
00:20:12,520 --> 00:20:14,520
ובאמת, אני חושב ששלושת רבע קבוצה

371
00:20:14,520 --> 00:20:15,520
השתתפה בפעילות הזאת,

372
00:20:15,520 --> 00:20:16,520
שממש נהפכה להיות,

373
00:20:16,520 --> 00:20:18,520
אני חושב אולי אפילו זכורה עד היום,

374
00:20:19,520 --> 00:20:20,520
ועברו מעל עשר שנים.

375
00:20:20,520 --> 00:20:21,520
וואו, תשמע, זה מצמרר,

376
00:20:21,520 --> 00:20:23,520
כי שים לב מה אתה שאלת אותו,

377
00:20:23,520 --> 00:20:25,520
מה מעניין אותך?

378
00:20:25,520 --> 00:20:27,520
זו שאלה שלפעמים ילד לא שמע אותה

379
00:20:27,520 --> 00:20:29,520
מאז גן הילדים,

380
00:20:29,520 --> 00:20:31,520
כבר הוא נמצא בתוך מערכת החינוך

381
00:20:31,520 --> 00:20:33,520
12 שנה ויותר,

382
00:20:33,520 --> 00:20:35,520
מעולם לא שאלו אותו מה מעניין אותך,

383
00:20:35,520 --> 00:20:36,520
אמרו לו יש שיעור זה, תיכנס,

384
00:20:36,520 --> 00:20:38,520
יש כרגע מבחן, תתכונן,

385
00:20:38,520 --> 00:20:39,520
אף פעם לא שאלו אותו,

386
00:20:39,520 --> 00:20:41,520
מה מעניין אותך ללמוד?

387
00:20:41,520 --> 00:20:43,520
מה מעניין אותך לעשות?

388
00:20:43,520 --> 00:20:44,520
ולא רק שאתה שאלת אותו

389
00:20:44,520 --> 00:20:45,520
מה מעניין אותך,

390
00:20:45,520 --> 00:20:47,520
אתה גם כן ברגע שהוא אמר,

391
00:20:47,520 --> 00:20:49,520
אתה עזרת לו,

392
00:20:49,520 --> 00:20:50,520
אתה דאגת לו למקרן,

393
00:20:50,520 --> 00:20:51,520
דאגת לו לכיתה,

394
00:20:51,520 --> 00:20:52,520
דאגת לו לזמן,

395
00:20:52,520 --> 00:20:54,520
אתה אפשרת את זה.

396
00:20:54,520 --> 00:20:55,520
זה דבר מדהים.

397
00:20:55,520 --> 00:20:57,520
כמובן גם הכנתי אותו לקראת כל מפגש.

398
00:20:57,520 --> 00:20:59,520
אמרת לו בוא תראה את הסדרה,

399
00:20:59,520 --> 00:21:00,520
אז הוא ראה.

400
00:21:00,520 --> 00:21:01,520
אמרת לו, אבל אחרי שאתה רואה,

401
00:21:01,520 --> 00:21:03,520
כאילו תכתוב לך סיכומון קטן

402
00:21:03,520 --> 00:21:04,520
של כל פרק,

403
00:21:04,520 --> 00:21:05,520
אז הוא כתב סיכומון אינפורמטיבי.

404
00:21:05,520 --> 00:21:08,520
ואני רציתי שזה יבוא לרמה הערכית,

405
00:21:08,520 --> 00:21:10,520
לרמה של איפה זה אמור לפגוש,

406
00:21:10,520 --> 00:21:12,520
או איפה זה אמור לעניין את החברים שלו

407
00:21:12,520 --> 00:21:14,520
בהקשר של עוד חודשיים, שלושה,

408
00:21:14,520 --> 00:21:16,520
כשמגיעים לצבא.

409
00:21:16,520 --> 00:21:17,520


הרלוונטיות.

410
00:21:17,520 --> 00:21:20,520
אז עזרתי לו כמישהו שיש לו איזושהי הבנה בדידקטיקה,

411
00:21:20,520 --> 00:21:21,520
כמדריך,

412
00:21:21,520 --> 00:21:23,520
אמנם הייתי רק בין 22,

413
00:21:23,520 --> 00:21:24,520
אבל מאוד אהבתי דידקטיקה,

414
00:21:24,520 --> 00:21:26,520
אז ברוודים האלה,

415
00:21:26,520 --> 00:21:28,520
גם עזרתי לכל החניכים להכין שיעורי חניך.

416
00:21:28,520 --> 00:21:29,520
פה אני כן אגיד,

417
00:21:29,520 --> 00:21:31,520
פה בשיחה הזאת נשמע

418
00:21:31,520 --> 00:21:33,520
שאני מאוד מאוהב במפעל הזה,

419
00:21:33,520 --> 00:21:35,520
ובאמת יש לי המון אהבה עליו,

420
00:21:35,520 --> 00:21:36,520
כמו שאתם שומעים.

421
00:21:37,520 --> 00:21:39,520
חלק מהביקורת שלי על המפעל,

422
00:21:39,520 --> 00:21:41,520
כי אני חייב להכניס אותה בכל זאת,

423
00:21:41,520 --> 00:21:43,520
זה שבסופו של דבר,

424
00:21:43,520 --> 00:21:46,520
הרבה מאוד בוגרים מוכשרים,

425
00:21:46,520 --> 00:21:48,520
או בעלי יכולות,

426
00:21:48,520 --> 00:21:49,520
אני אגיד בסוגריים,

427
00:21:49,520 --> 00:21:50,520
כן, כמוני,

428
00:21:50,520 --> 00:21:52,520
לא הולכים חזרה למפעל הזה,

429
00:21:52,520 --> 00:21:53,520
להדריך בו,

430
00:21:53,520 --> 00:21:56,520
ואנחנו מקבלים הרבה מאוד חוסרים

431
00:21:56,520 --> 00:21:58,520
במשרות הדרכה,

432
00:21:58,520 --> 00:22:00,520
ברמה כזאת שחלק מהמחינות פשוט לא יודעות

433
00:22:00,520 --> 00:22:02,520
איך לפתוח שנה.

434
00:22:02,520 --> 00:22:04,520
ופה אני באמת קורא למאזנים שלנו,

435
00:22:04,520 --> 00:22:06,520
כל מי שמרגיש שזה משהו שיכול לעשות

436
00:22:06,520 --> 00:22:08,520
ברמה סבירה פלוס,

437
00:22:08,520 --> 00:22:10,520
אז מפעל המחינות צריך אתכם,

438
00:22:10,520 --> 00:22:12,520
וזה יכול לשדרק את השנה,

439
00:22:12,520 --> 00:22:14,520
סתם תחשבו על השנה שבאני הייתי מדריך,

440
00:22:14,520 --> 00:22:16,520
אז כמה החניכים שלי קיבלו,

441
00:22:16,520 --> 00:22:17,520
כתוצאה מהאמביציה שלי,

442
00:22:17,520 --> 00:22:19,520
וזה שניגשתי לחניכים והצגתי להם,

443
00:22:19,520 --> 00:22:20,520
ויכול להיות שיהיה מדריך אחר שיגיד,

444
00:22:20,520 --> 00:22:22,520
לא, יש לי תפקיד אחר,

445
00:22:22,520 --> 00:22:24,520
לא לתת השראה ולא זה,

446
00:22:24,520 --> 00:22:26,520
ומה שנקרא ראש קטן יותר,

447
00:22:26,520 --> 00:22:27,520
וזה מאוד חבל,

448
00:22:27,520 --> 00:22:29,520
כי כל השנה נראית שונה.

449
00:22:29,520 --> 00:22:31,520
זה התפקיד שלך, אתה מעביר ביקורת,

450
00:22:31,520 --> 00:22:33,520
אתה יוזם, אתה פועל, אתה קורא לאנשים,

451
00:22:33,520 --> 00:22:36,520
אני לא בקטע הזה, אני לא קורא לאף אחד לעשות שום דבר,

452
00:22:36,520 --> 00:22:38,520
אני פשוט מנסה להבין מה קורה שם,

453
00:22:38,520 --> 00:22:40,520
והתהליך שקורה הוא תהליך מדהים,

454
00:22:40,520 --> 00:22:43,520
כי מה שאתה יצרת אצל הילד הזה,

455
00:22:43,520 --> 00:22:46,520
תראה, אני אסביר את זה ככה,

456
00:22:46,520 --> 00:22:49,520
כל התיכון, כל בית הספר,

457
00:22:49,520 --> 00:22:51,520
אתה מנסה לשכנע את הילד להתעניין

458
00:22:51,520 --> 00:22:53,520
במה שמעניין אותך,

459
00:22:53,520 --> 00:22:56,520
או יותר נכון, במה שמעניין מישהו במשרד החינוך,

460
00:22:56,520 --> 00:22:58,520
ופה זה נסה הפוך,

461
00:22:58,520 --> 00:23:00,520
אתה מתעניין במה שמעניין את הילד.

462
00:23:00,520 --> 00:23:02,520
אם הוא אמר שמעניין אותו צבא,

463
00:23:02,520 --> 00:23:03,520
אז אתה מתעניין איתו בצבא,

464
00:23:03,520 --> 00:23:05,520
אם הוא היה מעניין אותו ארכיולוגיה,

465
00:23:05,520 --> 00:23:07,520
היית הולך איתו לארכיאולוגיה,

466
00:23:07,520 --> 00:23:09,520
או לכל תחום אחר.

467
00:23:09,520 --> 00:23:11,520
המעגל פה מתהפך.

468
00:23:11,520 --> 00:23:15,520
במקום לשכנע אותם להתעניין במה שמעניין אותנו,

469
00:23:15,520 --> 00:23:17,520
אנחנו מתחילים להתעניין במה שמעניין אותם,

470
00:23:17,520 --> 00:23:20,520
אתה כבר מבין שכל המערכת פה יהיה הפוכה.

471
00:23:20,520 --> 00:23:21,960
ומימילא זה הקטגוריה הבאה,

472
00:23:21,960 --> 00:23:23,960
קטגוריה הבאה, מסוגלות עצמית.

473
00:23:23,960 --> 00:23:25,960
נבנית אצל הילד מסוגלות עצמית.

474
00:23:25,960 --> 00:23:26,460
הנה.

475
00:23:26,460 --> 00:23:27,960
ביטחון עצמי? אפשר לקרוא לזה?

476
00:23:27,960 --> 00:23:29,960
אוקיי, בשפה מקצועית אנחנו קוראים לזה

477
00:23:29,960 --> 00:23:31,960
מסוגלות עצמית, אבל לא משנה, תקרא לזה

478
00:23:31,960 --> 00:23:33,960
ביטחון עצמי. כלומר, הוא חש

479
00:23:33,960 --> 00:23:35,960
שהוא מסוגל. כלומר, הנה,

480
00:23:35,960 --> 00:23:37,960
היה איזשהו פרויקט, חשבתי

481
00:23:37,960 --> 00:23:39,960
עליו, הקמתי, קיבלתי עזרה,

482
00:23:39,960 --> 00:23:41,960
הוא התממש. עכשיו אני מרגיש

483
00:23:41,960 --> 00:23:43,960
שאני מסוגל. ברגע שיהיה לי פרויקט הבא,

484
00:23:43,960 --> 00:23:45,960
אני ארגיש מסוגל.

485
00:23:45,960 --> 00:23:47,960
עכשיו, תשמע, אני מדבר עם

486
00:23:49,960 --> 00:23:51,960
בוגרי המכינות, אני שואל, למה אתה

487
00:23:51,960 --> 00:23:53,960
הלכת למכינה? למה זה, כאילו, למה

488
00:23:53,960 --> 00:23:55,960
בזבזת לעצמך השנה? אומרים לי,

489
00:23:55,960 --> 00:23:57,960
אני לא הרגשתי שאני מסוגל לצבא.

490
00:23:57,960 --> 00:23:59,960
לא, לא, הצבא נראה לי גדול מדי,

491
00:23:59,960 --> 00:24:01,960
ולמה? כי עד היום הם היו עטופים.

492
00:24:01,960 --> 00:24:03,960
כלומר, הם מעולם לא התמודדו,

493
00:24:03,960 --> 00:24:05,960
הם מעולם לא נדרשו. בוא נדבר

494
00:24:05,960 --> 00:24:07,960
שנייה על ספורט. כמה

495
00:24:07,960 --> 00:24:09,960
בוגרי, בתוך השמינית, בתוך

496
00:24:09,960 --> 00:24:11,960
כיתה י' ב' רצים?

497
00:24:11,960 --> 00:24:13,960
הולכים להם מרוצים, מרוץ תל אביב,

498
00:24:13,960 --> 00:24:15,960
מראטן ירושלים, כאלה?

499
00:24:15,960 --> 00:24:17,960
כמה באחוזים? כלום בפיטה.

500
00:24:17,960 --> 00:24:19,960
יפה. כלומר, לך תראה

501
00:24:19,960 --> 00:24:21,960
כיתה בשיעור ספורט, כיתה

502
00:24:21,960 --> 00:24:23,960
רגילה, כמה נוכחות תהיה

503
00:24:23,960 --> 00:24:25,960
שם, ואלה שנמצאים, כמה הם

504
00:24:25,960 --> 00:24:27,960
באמת כבר מתאמצים, המקסימום

505
00:24:27,960 --> 00:24:29,960
שהם צריכים לעשות זה אלפיים.

506
00:24:29,960 --> 00:24:31,960
בוגרי מכינות,

507
00:24:31,960 --> 00:24:33,960
רוב, מי שאני דיברתי איתו,

508
00:24:33,960 --> 00:24:35,960
לא עשיתי פה סקר כמותני,

509
00:24:35,960 --> 00:24:37,960
אבל אנשים

510
00:24:37,960 --> 00:24:39,960
שימו עשר קילומטר וחצי

511
00:24:39,960 --> 00:24:41,960
מראטון. כלומר, זה מין... כולל

512
00:24:41,960 --> 00:24:43,960
בנות. כולל בנות.

513
00:24:43,960 --> 00:24:45,960
מפרופילים, אפילו לא

514
00:24:45,960 --> 00:24:47,960
97-82, אפילו

515
00:24:47,960 --> 00:24:49,960
הרבה יותר נמוכים, ו...

516
00:24:49,960 --> 00:24:51,960
גם אם שימו את החצי

517
00:24:51,960 --> 00:24:53,960
מראטון, שזה באמת מרחק

518
00:24:53,960 --> 00:24:55,960
גדול שהרבה מהמאזנים שלי בחיים

519
00:24:55,960 --> 00:24:57,960
לא חשבו לרוץ אותו, שימו

520
00:24:57,960 --> 00:24:59,960
אותו לפעמים בהליכה, בהליכה ריצה כזאת,

521
00:24:59,960 --> 00:25:01,960
משהו כזה, אבל שימו חצי מראטון

522
00:25:01,960 --> 00:25:03,960
בקצבים גם שהם...

523
00:25:03,960 --> 00:25:05,960
שוב, לא קצבי הליכה בפארק

524
00:25:05,960 --> 00:25:07,960
נחמדה, אלא שימו

525
00:25:07,960 --> 00:25:09,960
איזה קרועות, גזורות, ו

526
00:25:09,960 --> 00:25:11,960
צוצות, ויש גם את

527
00:25:11,960 --> 00:25:13,960
האלמנט הקבוצתי הזה במחינה, שמאוד

528
00:25:13,960 --> 00:25:15,960
עוזר לרוץ. אני זוכר

529
00:25:15,960 --> 00:25:17,960
שכשאני רצתי בזמנו

530
00:25:17,960 --> 00:25:19,960
חצי מראטון אחרי הצבא, ממש רצתי

531
00:25:19,960 --> 00:25:21,960
בצורה מקצועית, סיימתי מקום 24

532
00:25:21,960 --> 00:25:23,960
את מראטון ירושלים, אז

533
00:25:23,960 --> 00:25:25,960
גם המחינה שלי, אין פרט, במקרה, רצה

534
00:25:25,960 --> 00:25:27,960
את מראטון ירושלים, ופגשתי שם בסוף

535
00:25:27,960 --> 00:25:29,960
את ערב אשל, ו...

536
00:25:29,960 --> 00:25:31,960
ראיתי את הפנים שלו, ואשר

537
00:25:31,960 --> 00:25:33,960
הזכרתי ממש, הוא תמיד אמר לנו, לחזור אחורה

538
00:25:33,960 --> 00:25:35,960
להביא עוד אנשים, ואחרי החצי

539
00:25:35,960 --> 00:25:42,960
מראטון, שסיימתי, חזרתי להביא אנשים, ובאמת גם הרבה מהחניכים, גם לא החניכים הראשונים, את יודעת, הכי ספורטיביים וזה, הלכו, חזרו אחורה,

540
00:25:42,960 --> 00:25:44,960
והאלמנט הקבוצתי הזה מאוד

541
00:25:44,960 --> 00:25:46,960
מאפשר לעבור הרבה מאוד במכשולים,

542
00:25:46,960 --> 00:25:48,960
בתוך היה מחינה, גם לחץ חברתי

543
00:25:48,960 --> 00:25:50,960
במובן השלילי, וגם התחושת

544
00:25:50,960 --> 00:25:52,960
אחריות, שדיברת עליה מקודם,

545
00:25:52,960 --> 00:25:54,960
אחד לשני, וזה משהו

546
00:25:54,960 --> 00:25:56,960
שאני חושב, גרם להרבה מאוד

547
00:25:56,960 --> 00:25:58,960
החניכים להגיע להישגים, שהם לא היו

548
00:25:58,960 --> 00:26:01,960
מסוגלים להגיע אליהם בלעדי אותה תכונה.

549
00:26:01,960 --> 00:26:03,960
יפה, אז תראה כמה זה מדהים,

550
00:26:03,960 --> 00:26:05,960
כי אומרת לי מישהי, ולא אחת,

551
00:26:05,960 --> 00:26:07,960
שלוש מאות מטר לא עשיתי קודם,

552
00:26:07,960 --> 00:26:09,960
מעולם לא רצתי לפני המכינה שלוש מאות

553
00:26:09,960 --> 00:26:11,960
מטר, ופתאום, היא אומרת, בסיום

554
00:26:11,960 --> 00:26:13,960
שנות המכינה עשיתי עשרה קילומטרים,

555
00:26:13,960 --> 00:26:15,960
כולם, זה כאילו, תחשוב

556
00:26:15,960 --> 00:26:17,960
על תחושת המסוגלות העצמית שהיא מקבלת

557
00:26:17,960 --> 00:26:19,960
בתוך שנה, שהיא לא קיבלה במשך

558
00:26:19,960 --> 00:26:21,960
שנים שלפניה.

559
00:26:21,960 --> 00:26:23,960
עכשיו, מה שאתה נגעת, חזק

560
00:26:23,960 --> 00:26:25,960
מאוד, זה תחושת הקבוצתיות, כן?

561
00:26:25,960 --> 00:26:27,960
כלומר, אני בשביל כולם,

562
00:26:27,960 --> 00:26:29,960
זה דבר שהמכינה מאוד מאוד

563
00:26:31,960 --> 00:26:33,960
מחזיקת.

564
00:26:33,960 --> 00:26:35,960
קודם כל, החיים האינטנסיביים,

565
00:26:35,960 --> 00:26:37,960
יחד, עשרים וארבע שעות,

566
00:26:37,960 --> 00:26:39,960
שבעה ימים בשבוע.

567
00:26:39,960 --> 00:26:41,960
בבית הספר, אתה מגיע,

568
00:26:41,960 --> 00:26:43,960
אתה נמצא כמה שעות, לפעמים

569
00:26:43,960 --> 00:26:45,960
יותר, לפעמים פחות, אתה הולך הביתה.

570
00:26:45,960 --> 00:26:47,960
אם אתה בהקבצות, לפעמים אתה אפילו

571


00:26:47,960 --> 00:26:49,960
לא רואה את החבר שלך לכיתה,

572
00:26:49,960 --> 00:26:51,960
אתה נכנס להקבצה הזאת,

573
00:26:51,960 --> 00:26:53,960
הוא נכנס להקבצה הזאת. עם המורה,

574
00:26:53,960 --> 00:26:55,960
אתה רואה את המורה במשך שלושת רבעי שעה,

575
00:26:55,960 --> 00:26:57,960
שעה וחצי, אחר כך מתחלף מורה,

576
00:26:57,960 --> 00:26:59,960
מתחלף עוד מורה, פעם הבאה שאתה תראה את המורה הזה,

577
00:26:59,960 --> 00:27:01,960
זה בשבוע הבא.

578
00:27:01,960 --> 00:27:03,960
התחושה שלך,

579
00:27:03,960 --> 00:27:05,960
הרבה תלמידים אומרים את זה,

580
00:27:05,960 --> 00:27:07,960
אני מרגיש כמו באיזושהי

581
00:27:07,960 --> 00:27:09,960
מכונה, איזושהי בית חרושת.

582
00:27:09,960 --> 00:27:11,960
או אטום בודד כזה.

583
00:27:11,960 --> 00:27:13,960
כל אחד לעצמו.

584
00:27:13,960 --> 00:27:15,960
בשפה המקצועית, תחושת ניכור.

585
00:27:15,960 --> 00:27:17,960
כלומר, הילד בסופו של דבר

586
00:27:17,960 --> 00:27:19,960
חש תחושת ניכור, אני הולך במסדרון,

587
00:27:19,960 --> 00:27:21,960
בבית הספר, ובית הספר

588
00:27:21,960 --> 00:27:23,960
מונה 500, 600,

589
00:27:23,960 --> 00:27:25,960
לפעמים יותר תלמידים, כמה אנשים

590
00:27:25,960 --> 00:27:27,960
מפה מכירים אותי. אם כמה אנשים

591
00:27:27,960 --> 00:27:29,960
מפה אני החלפתי מילה. כמה מהמורים

592
00:27:29,960 --> 00:27:31,960
מכירים אותי. אתה עובר בבית

593
00:27:31,960 --> 00:27:33,960
הספר ואתה לא מכיר את האנשים שסביבך.

594
00:27:33,960 --> 00:27:35,960
אני אתאר תחושה שבטח הרבה

595
00:27:35,960 --> 00:27:37,960
אנשים שאי פעם היו או בבית ספר,

596
00:27:37,960 --> 00:27:39,960
או במחינה, מכירים.

597
00:27:39,960 --> 00:27:41,960
תנסו לדמיין את הדבר הבא,

598
00:27:41,960 --> 00:27:43,960
אם לא הייתם אף פעם במחינה.

599
00:27:43,960 --> 00:27:45,960
אתה יכול להגיע למחינה, אם אני ואתך,

600
00:27:45,960 --> 00:27:47,960
ניסע פחות או שעה למחינה הקרובה,

601
00:27:47,960 --> 00:27:49,960
ונכנס לבניין, בוודאות,

602
00:27:49,960 --> 00:27:51,960
יגיד לנו את זה

603
00:27:51,960 --> 00:27:53,960
חניך חמוד, שלום,

604
00:27:55,960 --> 00:27:57,960
ולהתעניינות, שהיא לא התעניינות של

605
00:27:57,960 --> 00:27:59,960
יש פה זר, בוא נבדוק מה איתו,

606
00:27:59,960 --> 00:28:01,960
כי הוא צריך לעוף,

607
00:28:01,960 --> 00:28:03,960
אלא התעניינות משפחתית,

608
00:28:03,960 --> 00:28:05,960
קנה,

609
00:28:05,960 --> 00:28:07,960
מאוד מקרבת בן אדם לחברו,

610
00:28:07,960 --> 00:28:09,960
משהו באמת מאוד מאוד קסום.

611
00:28:09,960 --> 00:28:11,960
אם אתה מרצה, אז כמובן יצאו

612
00:28:11,960 --> 00:28:13,960
להכין לך קפה וטה,

613
00:28:13,960 --> 00:28:15,960
או מין דברים כאלה.

614
00:28:15,960 --> 00:28:17,960
ובבית ספר לעומת זאת, הנה עכשיו אנחנו

615
00:28:17,960 --> 00:28:19,960
בבית ספר, נכנסנו, אף אחד

616
00:28:19,960 --> 00:28:21,960
לא אמרנו שלום, אף אחד לא

617
00:28:21,960 --> 00:28:23,960
התעניין מהעורך של תמיר.

618
00:28:23,960 --> 00:28:25,960
ובאמת, אתה כזה נכנסת, וכולם

619
00:28:25,960 --> 00:28:27,960
נסתכלו עליך, בחנו אותך מקפר גל ועד ראש, אבל

620
00:28:27,960 --> 00:28:29,960
המשיכו הלאה.

621
00:28:29,960 --> 00:28:31,960
יפה, בדיוק במחינה, כשאני ביקרתי במחינות,

622
00:28:31,960 --> 00:28:33,960
ואני רק נכנס לאולם של הלימוד,

623
00:28:33,960 --> 00:28:35,960
ואנשים שואלים אותי, מה אתה עושה פה?

624
00:28:35,960 --> 00:28:37,960
וכשאני מתחיל לתאר,

625
00:28:37,960 --> 00:28:39,960
מתעניינים ויושבים איתי.

626
00:28:39,960 --> 00:28:41,960
כלומר, ממש חבר'ה, התיישבו סביבי,

627
00:28:41,960 --> 00:28:43,960
והתחילו לדון איתי על נושא

628
00:28:43,960 --> 00:28:45,960
המחקר. אם אני מגיע לבית ספר,

629
00:28:45,960 --> 00:28:47,960
כולם רצים, לאף אחד אין זמן,

630
00:28:47,960 --> 00:28:49,960
אם מישהו מסתכל עליי, זה מקסימום,

631
00:28:49,960 --> 00:28:51,960
זה איזשהו חשד לבדוק שאתה לא...

632
00:28:51,960 --> 00:28:53,960
שאתה לא

633
00:28:53,960 --> 00:28:55,960
מרתיע מדי. כן.

634
00:28:55,960 --> 00:28:57,960
אז הנה, זו התחושה.

635
00:28:57,960 --> 00:28:59,960
אז היא נובעת, אני חוזר עוד פעם,

636
00:28:59,960 --> 00:29:01,960
בבית הספר, אתה מסתובב,

637
00:29:01,960 --> 00:29:03,960
כש... בוא נגיד, לרוב, 90%

638
00:29:03,960 --> 00:29:05,960
מהאנשים מעולם לא החלפת את המילה.

639
00:29:05,960 --> 00:29:07,960
במחינה, כולם מכירים את כולם.

640
00:29:07,960 --> 00:29:09,960
אתה...

641
00:29:09,960 --> 00:29:11,960
המדריך נמצא איתך משעת

642
00:29:11,960 --> 00:29:13,960
בוקר מוקדמת, לפעמים משש בבוקר,

643
00:29:13,960 --> 00:29:15,960
ועד שעות הלילה

644
00:29:15,960 --> 00:29:17,960
מאוחרות, לפעמים עד 11-12 בלילה.

645
00:29:17,960 --> 00:29:19,960
יום אחרי יום אחרי יום.

646
00:29:19,960 --> 00:29:21,960
ימי חול וימי שבת,

647
00:29:21,960 --> 00:29:23,960
לפעמים גם חגים.

648
00:29:23,960 --> 00:29:25,960
אתה חי איתו, אתה אוכל איתו את הארוחת בוקר,

649
00:29:25,960 --> 00:29:27,960
אתה רץ איתו את הריצה במשך היום,

650
00:29:27,960 --> 00:29:29,960
אתה...

651
00:29:29,960 --> 00:29:31,960
מתייל איתו. נכנס איתו לשיעורים,

652
00:29:31,960 --> 00:29:33,960
אתה מתייל איתו. אתה רואה אותו

653
00:29:33,960 --> 00:29:35,960
גם בכפכפים וגם בגופיה, וגם

654
00:29:35,960 --> 00:29:37,960
הוא עושה יחד איתך

655
00:29:37,960 --> 00:29:39,960
את הפעילויות.

656
00:29:39,960 --> 00:29:41,960
עכשיו, מספר התלמידים,

657
00:29:41,960 --> 00:29:43,960
כלומר, במחינה,

658
00:29:43,960 --> 00:29:45,960
מספר התלמידים הוא

659
00:29:45,960 --> 00:29:47,960
יחסית למספר המורים,

660
00:29:47,960 --> 00:29:49,960
בדרך כלל 7-8-1.

661
00:29:49,960 --> 00:29:51,960
כלומר, אנחנו מדברים על חמישה אנשי צוות.

662
00:29:51,960 --> 00:29:53,960
אנשי צוות לחניכים אתה מקוון.

663
00:29:53,960 --> 00:29:55,960
כן, אנשי צוות. כלומר, זה שלושה מדריכים,

664
00:29:55,960 --> 00:29:57,960
עוד מנהל מחינה וראש

665
00:29:57,960 --> 00:29:59,960
מחינה ביחד חמישה.

666
00:29:59,960 --> 00:30:01,960
אז במחינות מדובר על

667
00:30:01,960 --> 00:30:03,960
חמישה אנשי צוות,

668
00:30:03,960 --> 00:30:05,960
חמישה אנשי צוות

669
00:30:05,960 --> 00:30:07,960
למשהו כמו

670
00:30:07,960 --> 00:30:09,960
40-50 חניכים.

671
00:30:09,960 --> 00:30:11,960
כלומר, אנחנו מדברים שהיחס

672
00:30:11,960 --> 00:30:13,960
הוא 1 ל-7-8,

673
00:30:13,960 --> 00:30:15,960
מקסימום ל-10 חניכים.

674
00:30:15,960 --> 00:30:17,960
שוב, ברוב המחינות,

675
00:30:17,960 --> 00:30:19,960
זה לא בכולן. דרך אגב, זה יחס מאוד מאוד דומה.

676
00:30:19,960 --> 00:30:21,960
לתיכון, אם אתה סופר

677
00:30:21,960 --> 00:30:23,960
את הסייעות ואם אתה סופר

678
00:30:23,960 --> 00:30:25,960
את כלל המורים שמלמדים את אותו תלמיד,

679
00:30:25,960 --> 00:30:27,960
מספר התלמידים מול

680
00:30:27,960 --> 00:30:29,960
מספר המורים, אז

681
00:30:29,960 --> 00:30:31,960
היחס הוא מאוד מאוד דומה.

682
00:30:31,960 --> 00:30:33,960
אפילו בתיכון, היחס חניכה יכול להיות שהוא יהיה

683
00:30:33,960 --> 00:30:35,960
גבוה יותר. כלומר,

684
00:30:35,960 --> 00:30:37,960
מורה על כל חמישה או מורה על כל

685
00:30:37,960 --> 00:30:39,960
ארבעה, בגלל שלפעמים סייעת אישית,

686
00:30:39,960 --> 00:30:41,960
אלרגיה, סייעת פה, סייעת שם,

687
00:30:41,960 --> 00:30:43,960
ומגיעים ליחסים מאוד מאוד

688
00:30:43,960 --> 00:30:45,960
גבוהים. כן, אבל מה ההבדל

689
00:30:45,960 --> 00:30:47,960
שאת אותו איש צוות,

690
00:30:47,960 --> 00:30:49,960
אתה יכול לראות אותו לפעמים רק פעם בשבוע.

691
00:30:49,960 --> 00:30:51,960
ואת החמישה אנשי צוות

692
00:30:51,960 --> 00:30:53,960
במחינה, אתה רואה אותם

693
00:30:53,960 --> 00:30:55,960
יום-יום, כמעט כל היום.

694
00:30:55,960 --> 00:30:57,960
אז נכון שמספרית

695
00:30:57,960 --> 00:30:59,960
זה דומה, אבל בחוויה

696
00:30:59,960 --> 00:31:01,960
האישית של החניך, זה שונה מאוד.

697
00:31:01,960 --> 00:31:03,960
כן? אני חש

698
00:31:03,960 --> 00:31:05,960
חלק מקבוצה,

699
00:31:05,960 --> 00:31:07,960
לפעמים אפילו ברמה של חלק

700
00:31:07,960 --> 00:31:09,960
משפחה. באותה שנה אתה נמצא

701
00:31:09,960 --> 00:31:11,960
עם האנשי צוות

702
00:31:11,960 --> 00:31:13,960
האלה יותר ממה שאתה רואה את ההורים שלך.

703
00:31:13,960 --> 00:31:15,960
יותר ממה שאתה רואה את האחים שלך.

704
00:31:15,960 --> 00:31:17,960
אז יש לי כאן שאלה השוואתית, לפני שנמשיך

705
00:31:17,960 --> 00:31:19,960
את המחקר, האם

706
00:31:19,960 --> 00:31:21,960
כחוקר, אתה

707
00:31:21,960 --> 00:31:23,960
מכיר אולי תיכונים יותר קטנים

708
00:31:23,960 --> 00:31:25,960
ואת החוויה האישית

709
00:31:25,960 --> 00:31:27,960
של אותו תלמיד, ולא חניך

710
00:31:27,960 --> 00:31:29,960
במחינה, בתיכון יותר קטן, בתיכון שיש

711
00:31:29,960 --> 00:31:31,960
שתי כיתות בשכבה,

712
00:31:31,960 --> 00:31:33,960
אולי תיכון שהוא רק תיכון, י' י' א'

713
00:31:33,960 --> 00:31:35,960
י' ב', ומה

714
00:31:35,960 --> 00:31:37,960
התחושה שם של התלמידים,

715
00:31:37,960 --> 00:31:39,960
האם גם שם יש ניקור, האם גם שם יש את

716
00:31:39,960 --> 00:31:41,960
התחושות האלה של האטום בודד במערכת.

717
00:31:41,960 --> 00:31:43,960
אז אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה

718
00:31:43,960 --> 00:31:45,960
ואני באמת אסביר עליה.

719
00:31:45,960 --> 00:31:47,960
כל הדברים על אש אנחנו מדברים, לראות

720
00:31:47,960 --> 00:31:49,960
24-7, את החברים,

721
00:31:49,960 --> 00:31:51,960
לחיות איתם ביחד,

722
00:31:51,960 --> 00:31:53,960
יש את זה בפנימיות.

723
00:31:53,960 --> 00:31:55,960
ולכן,

724
00:31:55,960 --> 00:31:57,960
המעבר, אם יש מעבר

725
00:31:57,960 --> 00:31:59,960
בין פנימיה למחינה,

726
00:31:59,960 --> 00:32:01,960
אז המעבר הוא הרבה פחות חד.

727
00:32:01,960 --> 00:32:03,960
ואומרים לי,

728
00:32:03,960 --> 00:32:05,960
אלו שהיו בפנימיות,

729
00:32:05,960 --> 00:32:07,960
לפעמים הם באמת לא כל כך הרגישו

730
00:32:07,960 --> 00:32:09,960
שהמחינה הוסיף עליהם הרבה.

731
00:32:09,960 --> 00:32:11,960
כי בסופו של דבר, החוויה של הפנימיה

732
00:32:11,960 --> 00:32:13,960
היא מאוד מאוד נותנת את אותן

733
00:32:13,960 --> 00:32:15,960
פונקציות שנותנת המחינה.

734
00:32:15,960 --> 00:32:17,960
גם שם יש מדריך, גם שם יש

735
00:32:17,960 --> 00:32:19,960
24-7.

736
00:32:19,960 --> 00:32:21,960
כן, בדיוק. אז התחושה הזאת היא שאתה

737
00:32:21,960 --> 00:32:23,960
אוכל עם החברים שלך ואתה

738
00:32:23,960 --> 00:32:25,960
ישן איתם ואתה צריך להתחלק739
00:32:25,960 --> 00:32:27,960
איתם במקלחת,

740
00:32:27,960 --> 00:32:29,960
ושלא יעשו לך רעש בלילה

741
00:32:29,960 --> 00:32:31,960
ושתוכל לישון וכו',

742
00:32:31,960 --> 00:32:33,960
וזה נכנס את זה גם בפנימיה.

743
00:32:33,960 --> 00:32:35,960
לכן לבוגרי פנימיות, המחינה היא

744
00:32:35,960 --> 00:32:37,960
פחות חוויה משמעותית. זה כן, אני

745
00:32:37,960 --> 00:32:39,960
מצאתי. אז אנחנו מדברים,

746
00:32:39,960 --> 00:32:41,960
שים לב על קבוצתיות, שהיא יוצרת

747
00:32:41,960 --> 00:32:43,960
הרבה אינטימיות, היכרות, קרובה.

748
00:32:43,960 --> 00:32:45,960
אתה מכיר את הבן אדם,

749
00:32:45,960 --> 00:32:47,960
הרבה שותפות ומעורבות. כלומר, אני צריך

750
00:32:47,960 --> 00:32:49,960
לדאוג, אם אני לא אשאיר ארוחת ערב

751
00:32:49,960 --> 00:32:51,960
לחבר שלי, שכרגע הוא נמצא באיזשהו

752
00:32:51,960 --> 00:32:53,960
משהו, אז לא יהיה לו

753
00:32:53,960 --> 00:32:55,960
ארוחת ערב, והוא צריך גם כן להשאיר לי.

754
00:32:55,960 --> 00:32:57,960
זו חוויה שאנחנו לא מכירים אותה

755
00:32:57,960 --> 00:32:59,960
בבית ספר תיכון. השותפות,

756
00:32:59,960 --> 00:33:01,960
המעורבות אחת בחיים של השני.

757
00:33:01,960 --> 00:33:03,960
בוא נדבר על היכרות.

758
00:33:03,960 --> 00:33:05,960
אני אספר רגע, זה סיפור נחמד.

759
00:33:05,960 --> 00:33:07,960
הייתה אצלנו במחינה,

760
00:33:07,960 --> 00:33:09,960
באין פרט, איזושהי

761
00:33:09,960 --> 00:33:11,960
חניכה אחת שהייתה יותר דתייה

762
00:33:11,960 --> 00:33:13,960
מכולם. ובאיזשהו

763
00:33:13,960 --> 00:33:15,960
שלב, אני זוכר כזה לקראת

764
00:33:15,960 --> 00:33:17,960
סוף שנה, ראש המחינה

765
00:33:17,960 --> 00:33:19,960
הערבי הזה שלאמר, תגידו, אתם

766
00:33:19,960 --> 00:33:21,960
שמתם לב שאותה חניכה

767
00:33:21,960 --> 00:33:23,960
במקרה לא הייתה בכיתה, ואני חושב שזה בכוונה היה,

768
00:33:23,960 --> 00:33:25,960
אוכלת בכלים חד פעמים,

769
00:33:25,960 --> 00:33:27,960
ואני זוכר את

770
00:33:27,960 --> 00:33:29,960
תחושת כאב בלב

771
00:33:29,960 --> 00:33:31,960
שלא שמתי לב לזה

772
00:33:31,960 --> 00:33:33,960
שמישהי אוכלת בכלים חד פעמים,

773
00:33:33,960 --> 00:33:35,960
אתה יודע, זה דבר שכל כך קשה לשים לב

774
00:33:35,960 --> 00:33:37,960
אליו, אם אתה לא ישב דווקא איתה בערוכה,

775
00:33:37,960 --> 00:33:39,960
אז אתה מפספס את זה.

776
00:33:39,960 --> 00:33:41,960
הוא אמר, ואתם יודעים למה? כי היא

777
00:33:41,960 --> 00:33:43,960
לא סומכת פה על הקשרות, על מה שקורה פה.

778
00:33:43,960 --> 00:33:45,960
אז היא אוכלת בכלים חד פעמים, והיא לא אוכלת

779
00:33:45,960 --> 00:33:47,960
את האוכל המבושל. כי אתם לא מספיק

780
00:33:47,960 --> 00:33:49,960
מקפידים, כי אתם לא מספיק מכבדים אותה.

781
00:33:49,960 --> 00:33:51,960
ואני זוכר כאילו את התחושה שזה עשה

782
00:33:51,960 --> 00:33:53,960
בקבוצה, אתה יודע, פתאום נהיה כזה שקט,

783
00:33:53,960 --> 00:33:55,960
תחושת בושה, תחושה

784
00:33:55,960 --> 00:33:57,960
של אחריות אחד לשני, איך לא שמנו לב,

785
00:33:57,960 --> 00:33:59,960
וגם אולי באמת כדי שנתחיל להקפיד,

786
00:33:59,960 --> 00:34:01,960
אנחנו החילונים, בצורה

787
00:34:01,960 --> 00:34:03,960
קצת יותר קפדנית על הדברים שחשובים להם,

788
00:34:03,960 --> 00:34:05,960
כי בלי זה אין בעצם את

789
00:34:05,960 --> 00:34:07,960
הקרבה הזאת, אחד של השני,

790
00:34:07,960 --> 00:34:09,960
אם לא אוכלים ביחד ואחד לא סומך על האוכל

791
00:34:09,960 --> 00:34:11,960
של השני. יפה, אז תראה איזה

792
00:34:11,960 --> 00:34:13,960
הבדל. כשאני מגיע לבית ספר, אני מוציא

793
00:34:13,960 --> 00:34:15,960
את הסנדוויץ שלי, אני אוכל אותו,

794
00:34:15,960 --> 00:34:17,960
אני אוכל את הסנדוויץ שלך, ואולי איזושהי

795
00:34:17,960 --> 00:34:19,960
אומנה שאני מחמם במיקרו, אתה

796
00:34:19,960 --> 00:34:21,960
מחממת שלך, ופה אתם אוכלים ביחד,

797
00:34:21,960 --> 00:34:23,960
ואתה חתכת את הסלט, ואתה בישלת

798
00:34:23,960 --> 00:34:25,960
את הפסטה או לא יודע מה,

799
00:34:25,960 --> 00:34:27,960
והיא צריכה לאכול מזה,

800
00:34:27,960 --> 00:34:29,960
ואתה אוכל משלה. תקשיב, זה חוויה

801
00:34:29,960 --> 00:34:31,960
שונה לחלוטין. אז שים לב,

802
00:34:31,960 --> 00:34:33,960
עכשיו, ההיכרות, גם כן,

803
00:34:33,960 --> 00:34:35,960
בוא נגיד, רוב בתי

804
00:34:35,960 --> 00:34:37,960
הספר התיכון, אתה לומד

805
00:34:37,960 --> 00:34:39,960
בגדול עם ילדים שחיים באותו

806
00:34:39,960 --> 00:34:41,960
אזור שבו אתה חי, שהם בשכבת

807
00:34:41,960 --> 00:34:43,960
הגיל שלך, זה פחות או יותר אוכלוסייה

808
00:34:43,960 --> 00:34:45,960
שהיא דומה לך. אתה מגיע

809
00:34:45,960 --> 00:34:47,960
למכינה ואמרה למישהי,

810
00:34:47,960 --> 00:34:49,960
תקשיב, זה פעם ראשונה בחיים

811
00:34:49,960 --> 00:34:51,960
שאני יושבת בכיתה עם ילד אתיופי,

812
00:34:51,960 --> 00:34:53,960
עם ילד ממוצא אתיופי, או

813
00:34:53,960 --> 00:34:55,960
פעם ראשונה בחיים שאני

814
00:34:55,960 --> 00:34:57,960
יושב עם ילד ממוצא רוסי, או

815
00:34:57,960 --> 00:34:59,960
פעם ראשונה בחיים שאני מדבר עם מישהו דתי,

816
00:34:59,960 --> 00:35:01,960
או פעם ראשונה בחיים שאני מדבר עם מישהי

817
00:35:01,960 --> 00:35:03,960
חילונית. כלומר, יש כאן

818
00:35:03,960 --> 00:35:05,960
היכרות שהיא לא נמצאת

819
00:35:05,960 --> 00:35:07,960
קודם. עכשיו, גם במכינות

820
00:35:07,960 --> 00:35:09,960
שהן לא מעורבות. בוא נגיד שהן מכינות שהן רק דתיות.

821
00:35:09,960 --> 00:35:11,960
אבל ילד שגדל

822
00:35:11,960 --> 00:35:13,960
בגבעת שמואל או ברעננה

823
00:35:13,960 --> 00:35:15,960
פתאום נמצא במכינה ברמת

824
00:35:15,960 --> 00:35:17,960
הגולן. זה גם כן סוג של חוויה,

825
00:35:17,960 --> 00:35:19,960
זה גם כן סוג אוכלוסייה אחר.

826
00:35:19,960 --> 00:35:21,960
בעולם המכינות, הרבה פעמים מדברים על זה

827
00:35:21,960 --> 00:35:23,960
כלצאת מהבועה.

828
00:35:23,960 --> 00:35:25,960
גם על זה

829
00:35:25,960 --> 00:35:27,960
יש לי קצת טיפ טיפה משהו לומר,

830
00:35:27,960 --> 00:35:29,960
זאת אומרת, יוצאים מהבועה של רמת

831
00:35:29,960 --> 00:35:31,960
השרון, של אותו יישוב שבו גדלת,

832
00:35:31,960 --> 00:35:33,960
או של נווה מונוסון, איפה שאני גדלתי,

833
00:35:33,960 --> 00:35:35,960
אבל אתה הולך

834
00:35:35,960 --> 00:35:37,960
למכינה עם הרבה מאוד

835
00:35:37,960 --> 00:35:39,960
אנשים שהם

836
00:35:39,960 --> 00:35:41,960
או באותה רמה סוציו-אקונומית כמו שלך.

837
00:35:41,960 --> 00:35:43,960
אז נכון, הוא אתיופי, אבל שני ההורים שלו

838
00:35:43,960 --> 00:35:45,960
אקדמיים. זה לא סתם אתיופי

839
00:35:45,960 --> 00:35:47,960
ממוצע. נכון,

840
00:35:47,960 --> 00:35:49,960
הוא דרוזי, אבל הוא דרוזי

841
00:35:49,960 --> 00:35:51,960
במקרה שלמד גם בבית ספר מאוד אליטיסטי,

842
00:35:51,960 --> 00:35:53,960
זאת אומרת, אתה מגיע יחד עם חבר'ה

843
00:35:53,960 --> 00:35:55,960
שבסופו של דבר מאוד דומים לך,

844
00:35:55,960 --> 00:35:57,960
וההבדלים ביניכם, לפחות ברמה

845
00:35:57,960 --> 00:35:59,960
הערכית וברמה הכלכלית ובעוד

846
00:35:59,960 --> 00:36:01,960
כמה רמות, הם הרבה פחות

847
00:36:01,960 --> 00:36:03,960
גדולים מאשר ההבדלים בתוך

848
00:36:03,960 --> 00:36:05,960
אותו בית ספר תיכון. כי יכול להיות שאני גר

849
00:36:05,960 --> 00:36:07,960
בשכונת פסגת זהב

850
00:36:07,960 --> 00:36:09,960
וכל החברים שלי

851
00:36:09,960 --> 00:36:11,960
מפסגת זהב, וכל

852
00:36:11,960 --> 00:36:13,960
בית ספר שלי הוא בפסגת זהב, אבל

853
00:36:13,960 --> 00:36:15,960
יש הבדלים מאוד גדולים

854
00:36:15,960 --> 00:36:17,960
בין משפחה למשפחה, בין

855
00:36:17,960 --> 00:36:19,960
מצב סוציו-אקונומי כזה לאחר,

856
00:36:19,960 --> 00:36:21,960
ובין הרמות אמביציה שונות.

857
00:36:21,960 --> 00:36:23,960
זאת אומרת, הרבה פעמים בתיכון דווקא אתה פוגש

858
00:36:23,960 --> 00:36:25,960
אנשים מאוד שונים ממך, ובמכינה

859
00:36:25,960 --> 00:36:27,960
אתה פוגש אנשים מאוד דומים לך.

860
00:36:27,960 --> 00:36:29,960
אבל זה סתם. יכול להיות

861
00:36:29,960 --> 00:36:31,960
שבאמת אפשר לבדוק את

862
00:36:31,960 --> 00:36:33,960
השונות. בכל מקרה אני מדבר על

863
00:36:33,960 --> 00:36:35,960
החוויה הסובייקטיבית, ובחוויה

864
00:36:35,960 --> 00:36:37,960
הסובייקטיבית חניכים אמרו לי,

865
00:36:37,960 --> 00:36:39,960
בוגרי מכינות אמרו לי,

866
00:36:39,960 --> 00:36:41,960
הכרתי אנשים שבשום דרך אחרת

867
00:36:41,960 --> 00:36:43,960
לא הייתי מכיר אותם. ושוב,

868
00:36:43,960 --> 00:36:45,960
גם בבית ספר, יכול להיות שלומד

869
00:36:45,960 --> 00:36:47,960
ילד אחר שהוא באמת

870
00:36:47,960 --> 00:36:49,960
ברמה סוציו-אקונומית ובמוטיבציה

871
00:36:49,960 --> 00:36:51,960
אחרת, אבל אתה לא מדבר איתו.

872
00:36:51,960 --> 00:36:53,960
הוא בכיתת מבר, אתה בכיתה

873
00:36:53,960 --> 00:36:55,960
הרגילה, אתם לא נפגשים בכלל.

874
00:36:55,960 --> 00:36:57,960
במכינות אתה ישן איתו

875
00:36:57,960 --> 00:36:59,960
באותו חדר, אתה אוכל איתו באותו

876
00:36:59,960 --> 00:37:01,960
שולחן. אז פתאום אתה זוכה

877
00:37:01,960 --> 00:37:03,960
להכיר את אותו בן אדם,

878
00:37:03,960 --> 00:37:05,960
ששוב, זה בחוויה הסובייקטיבית

879
00:37:05,960 --> 00:37:07,960
שלהם, ואני יודע שמקפידים

880
00:37:07,960 --> 00:37:09,960
על זה. כלומר, אמר למישהי מקיבוץ

881
00:37:09,960 --> 00:37:11,960
בצפון, דווקא הורים של אחד ההורים,

882
00:37:11,960 --> 00:37:13,960
הוא אומר, תקשיב, הילד שלנו מעולם לא

883
00:37:13,960 --> 00:37:15,960
יצא מהבית ספר קיבוצי,

884
00:37:15,960 --> 00:37:17,960
התנועה הקיבוצית, החוויות,

885
00:37:17,960 --> 00:37:19,960
הכל הוא הכיר זה מהקיבוץ.

886
00:37:19,960 --> 00:37:21,960
אז בסדר, הוא היה הולך לשחק

887
00:37:21,960 --> 00:37:23,960
כדורסל מדי פעם בעיר הקרובה

888
00:37:23,960 --> 00:37:25,960
וחוזר, אבל פתאום

889
00:37:25,960 --> 00:37:27,960
הוא הכיר ילדים מחיפה וחיפה,

890
00:37:29,960 --> 00:37:31,960
בהבנה גם יש שם, מקפידים

891
00:37:31,960 --> 00:37:33,960
להכניס שם למכינה ספציפית,

892
00:37:33,960 --> 00:37:35,960
גם תלמידים מאוכלוסיות

893
00:37:35,960 --> 00:37:37,960
יותר חלשות, שאין לה הורים שלהם

894
00:37:37,960 --> 00:37:39,960
יכולת לממן. לא משנה, אני לא רוצה

895
00:37:39,960 --> 00:37:41,960
להרחיב על אותו ילד.

896
00:37:41,960 --> 00:37:43,960
דרך אגב, זה מאוד מורגש, זאת אומרת,

897
00:37:43,960 --> 00:37:45,960
בכל קבוצה, בכל מכינה, אני חושב, כמעט,

898
00:37:45,960 --> 00:37:47,960
אפילו הייתי אומר כולן,

899
00:37:47,960 --> 00:37:49,960


יש תמיד את התלמיד שניים, שלושה,

900
00:37:49,960 --> 00:37:51,960
שעזוב רגע, רמה סוציו-אוקונומית,

901
00:37:51,960 --> 00:37:53,960
זה לא באמת הבדל משמעותי, אבל

902
00:37:53,960 --> 00:37:55,960
באמת עם יכולות קצת יותר נמוכות,

903
00:37:55,960 --> 00:37:57,960
אמביציה יותר נמוכה, ואתה מרגיש,

904
00:37:57,960 --> 00:37:59,960
לפחות בתור חניך ובטח בתור מדריך,

905
00:37:59,960 --> 00:38:01,960
ששמו אותם גם בשביל

906
00:38:01,960 --> 00:38:03,960
לאתגרת הקבוצה, ושהיא לא תהיה

907
00:38:03,960 --> 00:38:05,960
כל כך הומוגנית.

908
00:38:05,960 --> 00:38:07,960
אה, תודה. אז זהו,

909
00:38:07,960 --> 00:38:09,960
אז אנחנו מדברים על עיקרות, על קשרים אישיים,

910
00:38:09,960 --> 00:38:11,960
אנשים שמפתחים קשרים שהם

911
00:38:11,960 --> 00:38:13,960
נשמרים איתם לאורך שנים.

912
00:38:13,960 --> 00:38:15,960
בבית ספר תיכון, לפעמים אנשים

913
00:38:15,960 --> 00:38:17,960
עוזבים בבית ספר, טוב, זה מאוד שונה,

914
00:38:17,960 --> 00:38:19,960
אבל לפעמים עברו בבית ספר התיכון,

915
00:38:19,960 --> 00:38:21,960
ולא תמיד הקשרים עם

916
00:38:21,960 --> 00:38:23,960
החבר'ה מהכיתה,

917
00:38:23,960 --> 00:38:25,960
הוא באמת חזק. במחינות מחזורים

918
00:38:25,960 --> 00:38:27,960
שלמים, הם אחד בשביל השני,

919
00:38:27,960 --> 00:38:29,960
גם חמש ועשר שנים

920
00:38:29,960 --> 00:38:31,960
אחר כך. זה חוויה שאני שמעתי

921
00:38:31,960 --> 00:38:33,960
אותה הרבה מאוד פעמים, ובואו נדבר

922
00:38:33,960 --> 00:38:35,960
על ההתריאון האחרון בקטע של הקבוצתיות,

923
00:38:35,960 --> 00:38:37,960
זה ההתנדבות.

924
00:38:37,960 --> 00:38:39,960
כמעט, כמעט,

925
00:38:39,960 --> 00:38:41,960
כל המחינות

926
00:38:41,960 --> 00:38:43,960
מכניסות את נושא של ההתנדבות.

927
00:38:43,960 --> 00:38:45,960
מיותר ומפחות, יש מחינות ששמות

928
00:38:45,960 --> 00:38:47,960
על זה דגש מאוד גדול, יש מחינות

929
00:38:47,960 --> 00:38:49,960
שיחסית זה קטן, אבל

930
00:38:49,960 --> 00:38:51,960
בכל מחינה, כמעט, כמעט

931
00:38:51,960 --> 00:38:53,960
בכל מחינה, יש

932
00:38:53,960 --> 00:38:55,960
בית של התנדבות. היום זה קיים

933
00:38:55,960 --> 00:38:57,960
גם בבתי הספר, זה נכנס,

934
00:38:57,960 --> 00:38:59,960
כן, אחרי שהיה פירום.

935
00:38:59,960 --> 00:39:01,960
כן, אני חושב שזה קצת השלכה שהמחינות

936
00:39:01,960 --> 00:39:03,960
הביאו את זה לעולם בתי הספר.

937
00:39:03,960 --> 00:39:05,960
אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי,

938
00:39:05,960 --> 00:39:07,960
נראה לי עדיין שזה קצת נראה

939
00:39:07,960 --> 00:39:09,960
שונה במחינה מאשר בבית ספר.

940
00:39:09,960 --> 00:39:11,960
זה נראה שונה, כי גם

941
00:39:11,960 --> 00:39:13,960
אתה יודע, בסופו של דבר, במחינה

942
00:39:13,960 --> 00:39:15,960
ההתנדבות אומנם היא חובה,

943
00:39:15,960 --> 00:39:17,960
אבל לא חובה

944
00:39:17,960 --> 00:39:19,960
כזאת שנאכפת בעיים בצד

945
00:39:19,960 --> 00:39:21,960
ומגעת את 60 השעות,

946
00:39:21,960 --> 00:39:23,960
אלא שואלים אותך האם אתה משמעותי במקום

947
00:39:23,960 --> 00:39:25,960
ההתנדבות שלך, ולא האם היית שם,

948
00:39:25,960 --> 00:39:27,960
או, אתה יודע, כמו שאוהבים

949
00:39:27,960 --> 00:39:29,960
להגיד על עובדים מסתדרותיים,

950
00:39:29,960 --> 00:39:31,960
לא האם הגעת לעבודה, אלא האם הגעת לעבוד.

951
00:39:31,960 --> 00:39:33,960
נכון, זהו.

952
00:39:33,960 --> 00:39:35,960
עכשיו, זה מקרב אותנו. כשאני שואל

953
00:39:35,960 --> 00:39:37,960
אולי לקטגוריה הכי משמעותית,

954
00:39:37,960 --> 00:39:39,960
וזה שאני שואל

955
00:39:39,960 --> 00:39:41,960
מנהלי מחינות, מה אתם מנסים

956
00:39:41,960 --> 00:39:43,960
לעשות? כלומר, כשאני שואל

957
00:39:43,960 --> 00:39:45,960
מנהלי מחינות, מה אתה מנסה לעשות במחינה,

958
00:39:45,960 --> 00:39:47,960
הוא לא אומר לי, אני רוצה ליצור

959
00:39:47,960 --> 00:39:49,960
התנדבות. הוא לא אומר לי,

960
00:39:49,960 --> 00:39:51,960
אני רוצה ליצור אינטימיות.

961
00:39:51,960 --> 00:39:53,960
מה כן הוא אומר לי? אני רוצה

962
00:39:53,960 --> 00:39:55,960
לעזור להם לבנות את הזהות שלהם.

963
00:39:55,960 --> 00:39:57,960
וזהות היא מתגבשת כתוצאה

964
00:39:57,960 --> 00:39:59,960
מהמתח שבין אוטונומיה

965
00:39:59,960 --> 00:40:01,960
לבין תחושת שייכות.

966
00:40:01,960 --> 00:40:03,960
כמו, אוטונומיה, מה שאמרנו קודם,

967
00:40:03,960 --> 00:40:05,960
תחושת המסוגלות שלי. מה אני

968
00:40:05,960 --> 00:40:07,960
יכול לעשות, בלי שמחייבים אותי,

969
00:40:07,960 --> 00:40:09,960
בלי שעומדים לי על הראש,

970
00:40:09,960 --> 00:40:11,960
איך שאמרת, ששואלים אותך מה מעניין

971
00:40:11,960 --> 00:40:13,960
אותך. זה האוטונומיה. מצד שני,

972
00:40:13,960 --> 00:40:15,960
הצורך שלך להתחשב בקבוצה

973
00:40:15,960 --> 00:40:17,960
כמו שתיארת את זה יפה. שים לב,

974
00:40:17,960 --> 00:40:19,960
איך היא אוכלת, האם היא אוכלת

975
00:40:19,960 --> 00:40:21,960
בחד פעמי או ב... כלומר, המתח הזה

976
00:40:21,960 --> 00:40:23,960
שבין מה מעניין אותי, לבין

977
00:40:23,960 --> 00:40:25,960
היכולת שלי להסתכל על הקבוצה.

978
00:40:25,960 --> 00:40:27,960
המתח הזה, הוא בונה את הזהות

979
00:40:27,960 --> 00:40:29,960
של הבן אדם. כי זהות נבנית.

980
00:40:29,960 --> 00:40:31,960
אני לא רוצה להכניס פה עכשיו את כל התיאוריות

981
00:40:31,960 --> 00:40:33,960
הפסיכולוגיות, אבל בגדול,

982
00:40:33,960 --> 00:40:35,960
זהות נבנית מהיחודיות

983
00:40:35,960 --> 00:40:37,960
מצד אחד, והשייכות מצד

984
00:40:37,960 --> 00:40:39,960
שני. וזה בדיוק המתח

985
00:40:39,960 --> 00:40:41,960
שהמחינה בונה אותו

986
00:40:41,960 --> 00:40:43,960
כל כך יפה. עכשיו,

987
00:40:43,960 --> 00:40:45,960
אלה מילים שאתה שומע ממני עכשיו,

988
00:40:45,960 --> 00:40:47,960
אני לא בטוח כמה אתה תשמע אותם ממנהלי מחינות,

989
00:40:47,960 --> 00:40:49,960
מראשי מחינות. הם לא יודעים

990
00:40:49,960 --> 00:40:51,960
להגיד את זה. הם אומרים, אנחנו בונים זהות.

991
00:40:51,960 --> 00:40:53,960
הם לא תמיד מודעים לכך

992
00:40:53,960 --> 00:40:55,960
שהזהות מזה נבנית, מהמתח

993
00:40:55,960 --> 00:40:57,960
שבין היחודיות לבין השייכות.

994
00:40:57,960 --> 00:40:59,960
נגיד, הם לא יודעים

995
00:40:59,960 --> 00:41:01,960
שכתוצאה מזה שהם העירו לי לפני

996
00:41:01,960 --> 00:41:03,960
12 שנה על זה שלמה היא אוכלת בחד פעמי,

997
00:41:03,960 --> 00:41:05,960
אז נבנתה הזהות שלי.

998
00:41:05,960 --> 00:41:07,960
אלא הם עשו את זה בשביל,

999
00:41:07,960 --> 00:41:09,960
אולי לעורר איזה משהו בקבוצה

1000
00:41:09,960 --> 00:41:11,960
שהיא תרגיש יותר נוח, שהנושא הזה יטופל.

1001
00:41:11,960 --> 00:41:13,960
יכול להיות שהוא בסך הכל רצה

1002
00:41:13,960 --> 00:41:15,960
לחבוץ רפא, אבל בעצם הוא עשה תהליך חינוכי.

1003
00:41:15,960 --> 00:41:17,960
לגמרי. אני חושב שהם עושים

1004
00:41:17,960 --> 00:41:19,960
את זה עם הרבה מודעות.

1005
00:41:19,960 --> 00:41:21,960
הם יודעים מה הם עושים. הם לא

1006
00:41:21,960 --> 00:41:23,960
עושים שגיאות גדולות. זה לא הסיפור.

1007
00:41:23,960 --> 00:41:25,960
רק הם לא יודעים להמליל את זה.

1008
00:41:25,960 --> 00:41:27,960
אנחנו אומרים, הם לא יודעים להמשיג את זה.

1009
00:41:27,960 --> 00:41:29,960
הם לא יודעים לתת לזה את התיאוריה הנכונה.

1010
00:41:29,960 --> 00:41:31,960
הם לא עובדים על פי תיאוריות. הם עובדים

1011
00:41:31,960 --> 00:41:33,960
בצורה אינטואיטיבית. ואני חושב שבגדול,

1012
00:41:33,960 --> 00:41:35,960
תראה, הם עושים עבודה טובה.

1013
00:41:35,960 --> 00:41:37,960
איך אני יודע שהם עושים עבודה טובה? עובדה של חניכים

1014
00:41:37,960 --> 00:41:39,960
מגיעים. אתה יודע, אם מישהו מוכר

1015
00:41:39,960 --> 00:41:41,960
פותח חנות, ואנשים

1016
00:41:41,960 --> 00:41:43,960
ממשיכים וממשיכים וממשיכים להגיע.

1017
00:41:43,960 --> 00:41:45,960
גם אם הוא לא יודע בדיוק להסביר

1018
00:41:45,960 --> 00:41:47,960
איך החנות עובדת, בסוף זה עובד.

1019
00:41:47,960 --> 00:41:49,960
אז זה שהוא לא יודע את התיאוריה,

1020
00:41:49,960 --> 00:41:51,960
יש קליינטים. וזה מה שאני אומר

1021
00:41:51,960 --> 00:41:53,960
קורה היום במכינות. יש קליינטורה.

1022
00:41:53,960 --> 00:41:55,960
אנשים מגיעים. המכינה היא

1023
00:41:55,960 --> 00:41:57,960
מצליחה לא בגלל שהיא עמדה באיזשהו

1024
00:41:57,960 --> 00:41:59,960
יעד שכתוב על איזשהו תופס.

1025
00:41:59,960 --> 00:42:01,960
היא מצליחה כי אנשים ממשיכים

1026
00:42:01,960 --> 00:42:03,960
להגיע אליה. ומשנה לשנה

1027
00:42:03,960 --> 00:42:05,960
הביקוש רק הולך וגדל.

1028
00:42:05,960 --> 00:42:07,960
אז איך אומרים?

1029
00:42:07,960 --> 00:42:09,960
ההצלחה מדברת בזכות עצמה. היא לא צריכה

1030
00:42:09,960 --> 00:42:11,960
לתת תירוצים לפני אף אחד.

1031
00:42:11,960 --> 00:42:13,960
זהו, אבל אנחנו כמובן לא נסיים את השיחה

1032
00:42:13,960 --> 00:42:15,960
כאן, כי יש עוד כמה דברים שחשוב

1033
00:42:15,960 --> 00:42:17,960
לדבר עליהם. דיברנו בשיחה

1034
00:42:17,960 --> 00:42:19,960
המקדימה, ובעצם שאלתי אותך שנייה שנייה.

1035
00:42:19,960 --> 00:42:21,960
אתה מספר את כמו שאמרת עכשיו

1036
00:42:21,960 --> 00:42:23,960
במונולוג האחרון.

1037
00:42:23,960 --> 00:42:25,960
אבל יש הבדל משמעותי

1038
00:42:25,960 --> 00:42:27,960
בין מה שהם אומרים, בין המטרות,

1039
00:42:27,960 --> 00:42:29,960
לבין מה שאתה אומר. ובשביל

1040
00:42:29,960 --> 00:42:31,960
באמת להבין מה אתה אומר, ולא

1041
00:42:31,960 --> 00:42:33,960
רק את ההשוואה,

1042
00:42:33,960 --> 00:42:35,960
אז אנחנו צריכים לבוא ולנסות להגיד

1043
00:42:35,960 --> 00:42:37,960
למה המכינה דומה.

1044
00:42:37,960 --> 00:42:39,960
זאת אומרת, האם יש איזשהו מוסד אנושי אחר,

1045
00:42:39,960 --> 00:42:41,960
או אם יש איזשהו מוסד

1046
00:42:41,960 --> 00:42:43,960
חינוכי, או כל דבר אחר, שיכול

1047
00:42:43,960 --> 00:42:45,960
בעצם להגיד לנו, המכינה

1048
00:42:45,960 --> 00:42:47,960
דומה לדבר הזה. כי הרי ברור

1049
00:42:47,960 --> 00:42:49,960
שזה לא בית ספר למנהיגות.

1050
00:42:49,960 --> 00:42:51,960
זאת אומרת, זה לא מה שקורה שם.

1051
00:42:51,960 --> 00:42:53,960
קוראים שם תהליכים חינוכיים של

1052
00:42:53,960 --> 00:42:55,960
יצוזהות, וקוראים שם תהליכים של

1053
00:42:55,960 --> 00:42:57,960
לקיחת אחראות אישית ושל

1054
00:42:57,960 --> 00:42:59,960
מסוגלות אישית יותר גבוהה,

1055
00:42:59,960 --> 00:43:01,960
ושל אכפתיות

1056
00:43:01,960 --> 00:43:03,960
ולקיחת אחריות, ותהליכים אנדיבידואלים

1057
00:43:03,960 --> 00:43:05,960
ותהליכים של רגישות לאחר.

1058


00:43:05,960 --> 00:43:07,960
אבל בית ספר למנהיגות

1059
00:43:07,960 --> 00:43:09,960
שמשנה את כל עובדי החברה בישראל,

1060
00:43:09,960 --> 00:43:11,960
כנראה, לא קורה שם. זה לא מה שמתרחש.

1061
00:43:11,960 --> 00:43:13,960
אלא מתרחש יותר דברים

1062
00:43:13,960 --> 00:43:15,960
ששוב, שאתה מספר עליהם כצפי מהצד.

1063
00:43:15,960 --> 00:43:22,260
יש משהו שיותר דומה למחינות ברמה העובדתית, חוץ מהישה מחינות אחרות?

1064
00:43:22,260 --> 00:43:26,660
זהו, אז כשאני עשיתי את המחקר, אני התעניינתי בגדול, מה קורה בארץ?

1065
00:43:26,660 --> 00:43:31,260
ניסיתי להבין מה קורה במחינה, אבל כמו שהמחקר הוא בתהליכי פרסום בחול,

1066
00:43:31,260 --> 00:43:35,860
אז הם באמת הפנו אותי בדיוק לשאלה שאתה שואל כרגע,

1067
00:43:35,860 --> 00:43:41,460
ומה שאני מצאתי, זה שזה מאוד דומה לסאמר קמפס בארצות הברית.

1068
00:43:41,860 --> 00:43:48,560
כלומר, הסאמר קמפס זה לא כמו קייטנה בארץ, שבאים לאיזשהו חופש ופן,

1069
00:43:48,560 --> 00:43:55,860
אלא זה חיים מחוץ לבית הספר, מחוץ לעיר, מחוץ לבית,

1070
00:43:55,860 --> 00:44:01,160
למשך תקופה ממושכת של מספר שבועות, אפילו לפעמים חודש וחצי וחודשיים.

1071
00:44:01,160 --> 00:44:06,760
אז אני גם זכיתי להיות בדבר כזה, במחנה קיץ באמת בוויסקונסין, של חודשיים,

1072
00:44:06,760 --> 00:44:10,160
ואני אתאר את רגע את החוויה השדה שלי, בשביל שתוכלו להבין רגע,

1073
00:44:10,160 --> 00:44:16,060
עד כמה המחנה קיץ הוא בעצם לא קייטנה ישראלית עם שוקו ולחמניה.

1074
00:44:16,060 --> 00:44:23,360
החניכים נוסעים סביב לפעמים חמש, שש, לפעמים כמה שעות טיסה למחנה קיץ.

1075
00:44:23,360 --> 00:44:29,460
מיד בתהליך החיול במרחאות כפולות, מפקידים את הטלפון,

1076
00:44:29,460 --> 00:44:32,960
הם לא עם הטלפון במשך חודש שלם, אם הם רוצים להביא מצלמות,

1077
00:44:32,960 --> 00:44:36,160
הם יכולים להביא מצלמות, אבל זה באמת חוויית ניתוק מהדבר הזה,

1078
00:44:36,160 --> 00:44:40,760
שהם מבלים איתו הרבה מאוד שעות של אינטימיות בשגרת התיכון,

1079
00:44:40,760 --> 00:44:43,060
או בשגרת הבית ספר, או היסודי, או החטיבה.

1080
00:44:43,060 --> 00:44:47,960
מדברים עם ההורים במכתבים, או באימילים, יש להם עמדות מחשב,

1081
00:44:47,960 --> 00:44:53,360
הם יכולים לשלוח מכתבים, אבל ממש מתנתקים מההורים,

1082
00:44:53,360 --> 00:44:56,260
ומהדבר הזה שנקרא, עם האליקופטר שכל הזמן משגיחה,

1083
00:44:56,260 --> 00:45:03,560
וכל הזמן נמצאת שם על הראש, ואתה יודע, לכל תיכוניסט ותלמיד אמריקאי,

1084
00:45:03,560 --> 00:45:07,460
יש סקדג'ואו, לא סתם עכשיו חבר הולך לשחק עם חבר,

1085
00:45:07,460 --> 00:45:15,860
אלא קובעים מיטינג דייט, שבעצם משחקים ביחד, על פי הלוז של שתי אמהות,

1086
00:45:15,860 --> 00:45:20,660
הכל מתואם, באמריקה הכל מתוקתק, והמחנה קיץ הוא ממש שונה מכל הדבר הזה.

1087
00:45:20,660 --> 00:45:24,160
פתאום אין את האמא האליקופטר, פתאום יש המון עצמאות,

1088
00:45:24,160 --> 00:45:30,160
פתאום יש את המדריך, שהוא בעצם התחת 24-7, קצת כמו המדריך במחנה,

1089
00:45:30,160 --> 00:45:35,160
והרבה מאוד מאמריקאים, בעצם שם קורה תהליך ההתבגרות הכי יפה שלהם,

1090
00:45:35,160 --> 00:45:39,160
אם תסתכלו על כמה סרטי קיץ אתם מכירים מאוליווד,

1091
00:45:39,160 --> 00:45:43,160
וכמה סרטי קיץ אנחנו מכירים מישראל, בפרופורציה לסרטים אחרים,

1092
00:45:43,160 --> 00:45:46,460
אז תראו שחווית הקיץ של האמריקאים המוצאה היא מאוד מאוד חזקה,

1093
00:45:46,460 --> 00:45:53,160
יש בה גורם שמעצב את הזהות, וממש נוכח גם לפעמים עשור, שניים אחר כך,

1094
00:45:53,160 --> 00:45:56,160
בניגוד לחווית הקיץ שלנו שהייתה לראות טלוויזיה,

1095
00:45:56,160 --> 00:46:00,160
לבזבז את הזמן, אולי לתחת לשחק כדורגל, ובעיקר להשתעמים.

1096
00:46:00,160 --> 00:46:07,160
כן, נכון מאוד, אמרת כאן נקודה מאוד חשובה, וזה הניתוק מהבית,

1097
00:46:07,160 --> 00:46:10,160
אני חושב שזה קורה גם בהרבה מאוד מהמכינות,

1098
00:46:10,160 --> 00:46:15,160
המכינות ממוקמות, רובן, שוב, לא כולן, אבל הרבה מהן ממוקמות,

1099
00:46:15,160 --> 00:46:22,160
ברמת הגולן, בצפון, בדרום, באיזשהו מקומות נידחים,

1100
00:46:22,160 --> 00:46:26,160
גם אם הזכרת את אין פרט, זה איזה שהוא מקום פסטורלי כזה,

1101
00:46:26,160 --> 00:46:33,160
על קצה המדבר, מעל נחל פרט, אז החוויה הזאת של הניתוק,

1102
00:46:33,160 --> 00:46:36,160
כמו שאתה אומר, מהמחשב, מהבית, מהחיים הרגילים,

1103
00:46:36,160 --> 00:46:41,160
היא זאת שמאפשרת את הקבוצתיות, היא זאת שמאפשרת את החיים יחד,

1104
00:46:41,160 --> 00:46:44,160
היא מאפשרת את האינטימיות, היא זאת שמאפשרת את ההיכרות.

1105
00:46:44,160 --> 00:46:48,160
שוב, כל אלו דברים שלא קורים בבית ספר, כשאתה קופץ לבית ספר,

1106
00:46:48,160 --> 00:46:52,160
ואחרי עשר דקות, רבע שעה אתה בבית, שהמעבר היומיומי.

1107
00:46:52,160 --> 00:47:01,160
פה אתה נמצא בשהות ממושכת, בתוך קבוצה שהיא מאוד דורשת ממך.

1108
00:47:01,160 --> 00:47:07,160
תראה, זו חוויה מטלטלת. גם מחנה קיץ וגם המכינה היא חוויה מטלטלת,

1109
00:47:07,160 --> 00:47:12,160
ובכוונה היא חוויה מטלטלת. אם אמרנו קודם, הנושא של הריצה זה רק דוגמה אחת,

1110
00:47:12,160 --> 00:47:16,160
נושא של שבוע סדאות או...

1111
00:47:16,160 --> 00:47:17,160
שבועי סרדות.

1112
00:47:17,160 --> 00:47:22,160
שבועי סרדות, כל מכינה שקוראים לזה, גם כן, זה חוויה מטלטלת.

1113
00:47:22,160 --> 00:47:23,160
נכון.

1114
00:47:23,160 --> 00:47:27,160
הדרישות, הלקום בבוקר, החבר'ה קמים לפעמים ב-6 בבוקר,

1115
00:47:27,160 --> 00:47:34,160
והם הולכים לישון ב-11-12 בלילה. החיים הם מאוד מאוד אינטנסיביים במכינות.

1116
00:47:34,160 --> 00:47:39,160
הציפייה היא גבוהה, וזה מטלטל. זה לא מאפשר לך עכשיו.

1117
00:47:39,160 --> 00:47:43,160
זה לא חוויה קלה. לחלק מהחניכים זה לא חוויה קלה.

1118
00:47:43,160 --> 00:47:48,160
זה משהו שהם מרוץ למרוץ, והם לא מספיק יכולים להקל את החוויות.

1119
00:47:48,160 --> 00:47:54,160
זה תפקידם של המדריכים ושל ראשי המכינות לבדוק שהם לא מגזימים.

1120
00:47:54,160 --> 00:48:00,160
אגב, גם האסון בנחל צפית, האסון הנורא הזה של חוסר לקיחת אחריות,

1121
00:48:00,160 --> 00:48:03,160
ובאמת, אין מילים, זה חוויה מטלטלת.

1122
00:48:03,160 --> 00:48:07,160
גם במכינות, היא אחת החוויות הכי מטלטלות בתולדות המכינות,

1123
00:48:07,160 --> 00:48:09,160
אולי המטלטלת ביותר.

1124
00:48:09,160 --> 00:48:13,160
היא יושבת על אותה נקודה של הרצון לפרוץ את הגבולות.

1125
00:48:13,160 --> 00:48:15,160
תראו, בבית ספר...

1126
00:48:15,160 --> 00:48:19,160
וגם בשילוב של את המשימה צריך לבצע. זה כזה משה דיין כזה.

1127
00:48:19,160 --> 00:48:24,160
אם לא נאבד לך רבע מהכוח מת במשימה, אתה לא נסוג.

1128
00:48:24,160 --> 00:48:30,160
בית הספר הוא עולם מאוד מגונן. בכלל, אנחנו חיים היום בעולם מאוד מגונן.

1129
00:48:30,160 --> 00:48:35,160
כלומר, הילד צריך להיות עטוף, ונעזור לו מפה, ונצמיד לו סייעת משם.

1130
00:48:35,160 --> 00:48:40,160
אבל מרוב שאנחנו מגוננים על הילד, אנחנו בעצם מבטרים על הדרישות ממנו.

1131
00:48:40,160 --> 00:48:43,160
המכינה זה חוויה שדורשת. היא לוקחת אותך לקצה.

1132
00:48:43,160 --> 00:48:48,160
בוא נבדוק מה קצה גבול היכולת שלך, ונמצאד משם עוד מטר אחד הלאה.

1133
00:48:48,160 --> 00:48:54,160
האחריות היא לבדוק שאנחנו לא מגזימים, ולפעמים גם קורים בזה תקלות.

1134
00:48:54,160 --> 00:48:57,160
כשאתה הולך על הקצה, מכינה, היא חוויה, את קצה.

1135
00:48:57,160 --> 00:49:04,160
וכשהולכים על הקצה, לפעמים יש נפילות, וצריך לדאוג שזה לא קורה, זה אסון נוראי.

1136
00:49:04,160 --> 00:49:09,160
אבל צריך להבין מאיך הנו נובע.

1137
00:49:09,160 --> 00:49:13,160
למה זה חשוב? כי אחרת, אם אנחנו נהפוך את המכינות לבתי ספר,

1138
00:49:13,160 --> 00:49:18,160
אז יהיה לנו במקום כיתיות ב', יהיה לנו כיתיות ג'.

1139
00:49:18,160 --> 00:49:20,160
לא עשינו בזה משהו אחר.

1140
00:49:20,160 --> 00:49:27,160
התלתלה וחוויית הקצה היא נהרנטית למוסד הזה שנקרא מכינה.

1141
00:49:27,160 --> 00:49:33,160
אני חייב לומר לגבי אינטנסיביות, שברור לכולנו, נגיד שתירונות בסייעת נתקל יותר קשה ממכינה.

1142
00:49:33,160 --> 00:49:36,160
אולי נגיד משהו, גם אנשים שונים, ולכן זה פחות קשה,

1143
00:49:36,160 --> 00:49:40,160
אבל לשם הדוגמה, זה ברור שזאת חוויה הרבה הרבה יותר קשה.

1144
00:49:40,160 --> 00:49:44,160
כנל קורס טייס, כנל עוד הרבה מאוד קורסים דורשים בצבא.

1145
00:49:44,160 --> 00:49:48,160
אבל אחד הדברים שיותר אינטנסיביים במכינה מאשר בצבא,

1146
00:49:48,160 --> 00:49:54,160
זה שגם בשבת, גם בשישי, אחרי ארוחת ערב, יש לוז.

1147
00:49:54,160 --> 00:49:58,160
כל הזמן הקבוצה ממשיכה בדינמיקה שלה,

1148
00:49:58,160 --> 00:50:04,160
ויש פומו, לא פומו דיגיטלי, של אולי מישהו פרסם משהו עליי ולא ראיתי,

1149
00:50:04,160 --> 00:50:07,160
ואני צריך כמובן לבדוק את הפיד שלא קרה שום דבר,

1150
00:50:07,160 --> 00:50:11,160
אלא כל הזמן אתה בתחושה שקורה משהו בתהליכים הקבוצתיים,

1151
00:50:11,160 --> 00:50:16,160
באודי, ברימאי, ופתאום שם מתפתח איזה שהוא משבר,

1152
00:50:16,160 --> 00:50:19,160
או יש פה איזה סכסוך שאני רוצה לעזור בו, דברים כאלה,

1153
00:50:19,160 --> 00:50:24,160
שהם ממשיכים גם בשישי, גם בשבת, ולכן יש תחושה באמת של חלק מהאנשים,

1154
00:50:24,160 --> 00:50:28,160
או לפחות בחלק מהזמן, חלק מהאנשים של מועקה מאוד גדולה,

1155
00:50:28,160 --> 00:50:32,160
של תחושה שאף פעם אין זמן להניח רגע את הראש, לנוח,

1156
00:50:32,160 --> 00:50:37,160
תמיד אפשר לקיים עוד שיחה מעניינת עם ההוא, וללמוד איזה חברותה,

1157
00:50:37,160 --> 00:50:43,160
ואתה בתחושה שמשהו תמיד קורה, וזה נותן את ההרגשה שאין מנוחה,

1158
00:50:43,160 --> 00:50:47,160
ושל אינטנסיביות שהיא הרבה פעמים, שהיא יותר מקשה על הנפש,

1159
00:50:47,160 --> 00:50:51,160
מאשר להיות חייל של ערוץ מפה לשם, ואתה עייף גופנית, אבל נפשית אתה אומר,

1160
00:50:51,160 --> 00:50:56,160
בסדר, אני לא מודאג לגבי כל כך הרבה דברים שקורים פה בקבוצה,

1161
00:50:56,160 --> 00:50:59,160
לגבי, פתאום לשים לב, שואל, איזה אחת אוכלת עם חד פעמי.

1162
00:50:59,160 --> 00:51:04,160
טוב, אין לי, לא חקרתי את הנושא הזה של יחידות מיוחדות בצבא,

1163
00:51:04,160 --> 00:51:07,160
ואת החוויות שהם עוברים שם, אז אני לא אגיד על זה.

1164
00:51:07,160 --> 00:51:11,160
אני כן אגיד שאם תכריח אותי כן להיות ביקורתי,

1165
00:51:11,160 --> 00:51:14,160
אז אולי פה אני כן הייתי נותן ביקורת חינוכית.

1166
00:51:14,160 --> 00:51:18,160
שוב, הביקורת היא רק ברמה החינוכית, לבדוק אם אנחנו לא מזיקים כאן,

1167
00:51:18,160 --> 00:51:24,160
באובר אינטנסיביות הזאת, כי הנפש זקוקה לפעמים גם כן להפסקות,

1168
00:51:24,160 --> 00:51:29,160
וגם לפרטיות שלה. פה כן אולי יש מקום לאיזושהי ביקורת חינוכית.

1169
00:51:29,160 --> 00:51:34,160
תראי, המכינות זוכות להרבה ביקורת. אתה אחד הקולות שמשמיעים אותם,1170
00:51:34,160 --> 00:51:38,160
ואתה לא היחיד שמשמיע קולות של ביקורת, אבל לדעתי,

1171
00:51:38,160 --> 00:51:44,160
הרוב הביקורות האלה הם ביקורות מיבטים אחרים, כן?

1172
00:51:44,160 --> 00:51:50,160
היבטים שוב חברתיים, כלכליים, מגדרים, כל מיני היבטים שכאלה.

1173
00:51:50,160 --> 00:51:54,160
אני כחוקר חינוך מסתכל רק על ההיבטים החינוכיים,

1174
00:51:54,160 --> 00:51:57,160
וקורה כאן תהליך חינוכי שאין לו אחווריה.

1175
00:51:57,160 --> 00:52:02,160
כלומר, אתה לא יכול לעשות את זה בתיכון, אם תנסה בתיכון לעשות עוד איזשהו פיצ'ר קטן,

1176
00:52:02,160 --> 00:52:07,160
ובוא נעשה קצת יותר שיחות אישיות, ובוא נעשה קצת יותר טיולים, זה לא עוזה.

1177
00:52:07,160 --> 00:52:12,160
ומנסים, דרך אגב, גם בבית הספר שלי יש ניסיון לעשות בשנה

1178
00:52:12,160 --> 00:52:16,160
שבא בסנית הבית הספר, בשנת י' ב', מכינה בית ספרית,

1179
00:52:16,160 --> 00:52:20,160
שבה נותנים לתלמידים תקציב ונותנים להם את האוטונומיה,

1180
00:52:20,160 --> 00:52:25,160
ואומרים להם, יש לכם שבוע שלם שאלוזו לגמרי שלכם יום לכל שכבה,

1181
00:52:25,160 --> 00:52:28,160
ובטיול השנתי אתם תעצבו את כל הטיול השנתי,

1182
00:52:28,160 --> 00:52:34,160
אבל בכנות משהו לא לגמרי עובד, לא לגמרי מלכלכל.

1183
00:52:34,160 --> 00:52:39,160
ברור שזאת קפיצת מדרגה למול התיכון הרגיל שבה ילדים הם בסך הכל ניצבים בהצגה,

1184
00:52:39,160 --> 00:52:45,160
וחבל שככה, אבל גם בשבוע מכינה זה, יש איזו התקלמות מסוימת,

1185
00:52:45,160 --> 00:52:50,160
לקחת תחרות מסוימת, אבל אולי בגלל שהמורים בסוף, אתה יודע,

1186
00:52:50,160 --> 00:52:55,160
יש את המוריצים שמביאים מורים להיות מורים,

1187
00:52:55,160 --> 00:52:59,160
ויכול להיות שאנשים שבוחרים במקצוע הזה בוחרים בו אולי בגלל הנוחות,

1188
00:52:59,160 --> 00:53:03,160
להגיע מוקדם הביתה, ולא 24-7 הזה שעליו מדברים,

1189
00:53:03,160 --> 00:53:07,160
כי גם אם אני מדבר בשעה 11 בלילה עם אמא של אחד התלמידים,

1190
00:53:07,160 --> 00:53:11,160
עדיין אני עושה את זה כאילו מחוץ למסגרת העבודה שלי, ובמכינה,

1191
00:53:11,160 --> 00:53:16,160
אני חושב שכולם מאוד מגויסים להבין שהם עכשיו פה אנשי חינוך,

1192
00:53:16,160 --> 00:53:20,160
הם עכשיו באיזשהו מין משהו רציני, שהוא לא נפסק אף פעם,

1193
00:53:20,160 --> 00:53:25,160
והאינטנסיביות הזאת יכולה לגרור גם שיחות קבוצה עד 1 בלילה,

1194
00:53:25,160 --> 00:53:27,160
בנוכחות ראש המכינה, שהוא יש לו משפחה, יש לו ילדים,

1195
00:53:27,160 --> 00:53:29,160
ויש לו מחר בבוקר להביא אותם לגן,

1196
00:53:29,160 --> 00:53:33,160
אבל זה לא ימינה ממנו להשתתף בשיחות האלה עד אמצע הלילה.

1197
00:53:33,160 --> 00:53:37,160
כן, אז לגמרי, צריך להבין, האנשים הם אותם אנשים,

1198
00:53:37,160 --> 00:53:41,160
אני לא מקבל את זה שזה אנשים מסוימים במכינה,

1199
00:53:41,160 --> 00:53:45,160
ואנשים מסוימים בבתי הספר, לפעמים כן, לפעמים זה אותם אנשים עצמם,

1200
00:53:45,160 --> 00:53:50,160
אבל המסגרת, ולכן אני חושב שכאן חשוב להבין את כל הקטגוריות,

1201
00:53:50,160 --> 00:53:53,160
כי כשאתה מתלהב ממשהו אחד, מקטגוריה מסוימת,

1202
00:53:53,160 --> 00:53:57,160
בוא נגיד הטיולים, האינטימיות, הקשר האישי, אוקיי,

1203
00:53:57,160 --> 00:54:01,160
אז אתה מנסה להקפיץ את זה, אבל אתה לא מבין את כל המבנה כולו,

1204
00:54:01,160 --> 00:54:06,160
אתה לא מבין את כל הטמות המשותפות, יש כאן, הכל זה איזשהו פאזל אחד,

1205
00:54:06,160 --> 00:54:09,160
וכשאתה חושף, אתה נחשף לכל המרכיבים שלו,

1206
00:54:09,160 --> 00:54:13,160
אתה מבין מה באמת קורה במכינה, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב,

1207
00:54:13,160 --> 00:54:17,160
אם אנחנו רוצים להבין איך ליצור את התהליכים האלה,

1208
00:54:17,160 --> 00:54:20,160
כי אם אתה רואה את התוצאה, אבל אתה לא מבין את כל הקטגוריות

1209
00:54:20,160 --> 00:54:24,160
שהובילו לתוצאה הזאת, אז אתה תפספס, אתה לוקח קטגוריה או שניים,

1210
00:54:24,160 --> 00:54:27,160
אנשים למשל הרבה אומרים לי, טוב, מה אתה משווה,

1211
00:54:27,160 --> 00:54:31,160
במכינה מגיעים אליה תלמידים מבחירה, ובבית הספר הם מגיעים מהכרח,

1212
00:54:31,160 --> 00:54:35,160
נכון, אבל זה רק קטגוריה אחת, זה לא כל הקטגוריות,

1213
00:54:35,160 --> 00:54:38,160
אם אנחנו נעשה רק מקום שמגיעים אליו מבחירה,

1214
00:54:38,160 --> 00:54:41,160
אבל את כל שאר הקטגוריות אנחנו נשאיר כמו קודם,

1215
00:54:41,160 --> 00:54:45,160
גם לא אוניברסיטה מגיעים מבחירה, לא מכריחים אף אחד,

1216
00:54:45,160 --> 00:54:50,160
אז מה, אנשים צמאים לשמוע קול דקה ודקה, בוא, אני מלמד במכללות,

1217
00:54:50,160 --> 00:54:56,160
מלמד במסגרות אקדמיות, כששיעור מתבטל, כולם שמחים גם במסגרות האלה,

1218
00:54:56,160 --> 00:55:00,160
אז אוטונום, אני אומר, בחירה היא לא הפרמטר היחיד,

1219
00:55:00,160 --> 00:55:04,160
אז אני אומר, את הביקורות שכן נותנים על המכינות,

1220
00:55:04,160 --> 00:55:09,160
צריך לבדוק מאיזה עולם הן נובעות, כלומר, מאיזה נקודת מבט הן נובעות,

1221
00:55:09,160 --> 00:55:16,160
אם נסתכל מנקודת מבט חינוכית, יש כאן תהליך חינוכי שהוא מקביל,

1222
00:55:16,160 --> 00:55:19,160
אני חושב להדגיש, הוא לא יכול להחליף את בתי הספר,

1223
00:55:19,160 --> 00:55:21,160
הוא לא יכול להחליף את האקדמיה,

1224
00:55:21,160 --> 00:55:22,160
הוא נותן דברים אחרים.

1225
00:55:22,160 --> 00:55:26,160
בדיוק, אין כאן למידה במובן האקדמי של רכישת ידע,

1226
00:55:26,160 --> 00:55:29,160
לא בטוח שהתלמידים דווקא רכשו ידע,

1227
00:55:29,160 --> 00:55:31,160
וכשאני שאלתי על תלמידים, הם ערדו בפניי,

1228
00:55:31,160 --> 00:55:33,160
תקשיב, לא הכי התעניינתי בשיעורים,

1229
00:55:33,160 --> 00:55:37,160
ולפעמים אני סתם הורדתי את הראש או ציירתי במהלך השיעור,

1230
00:55:37,160 --> 00:55:42,160
חלק לא, חלק באמת לומדים וחלק כן, אבל זה משתנה,

1231
00:55:42,160 --> 00:55:48,160
בקטע הזה, לא כאן תמון ההבדל בין בתי הספר למכינות,

1232
00:55:48,160 --> 00:55:52,160
בקטע העיוני המכינות לא מוכיחות איזושהי מצלחה רבה,

1233
00:55:52,160 --> 00:55:55,160
אבל זה לא נכון לבחון אותם בעיניים העיוניות,

1234
00:55:55,160 --> 00:55:57,160
כי לא זה מה שהן מנסות לתת.

1235
00:55:57,160 --> 00:56:00,160
הרוב מדברים על הנושא של הזהות,

1236
00:56:00,160 --> 00:56:03,160
וכאן בהחלט נבנה משהו.

1237
00:56:03,160 --> 00:56:08,160
תראה, החלום שלי זה שכל ילד יוכל לקבל את האפשרות הזאת,

1238
00:56:08,160 --> 00:56:11,160
אם הוא רוצה, את השנה הזאת,

1239
00:56:11,160 --> 00:56:14,160
שזה באמת לא יהיה רק ל...

1240
00:56:14,160 --> 00:56:16,160
אחד לחמישה.

1241
00:56:16,160 --> 00:56:18,160
אחד לחמישה, אלא שזה יהיה פתוח בפני כולם,

1242
00:56:18,160 --> 00:56:20,160
אני לא חושב שכולם ירצו את זה,

1243
00:56:20,160 --> 00:56:21,160
לא חושב שכולם יגיעו לזה,

1244
00:56:21,160 --> 00:56:26,160
אבל אם יש היום 7,000 תלמידים שהתקבלו למכינות,

1245
00:56:26,160 --> 00:56:28,160
זה לא פרש שמהם רק 2,000 ייכנסו,

1246
00:56:28,160 --> 00:56:31,160
כי יש עוד 5,000 שהם רוצים והם התקבלו,

1247
00:56:31,160 --> 00:56:33,160
למה שהם לא יזכו לקבל את זה גם כן?

1248
00:56:33,160 --> 00:56:37,160
אני חושב שהם ירוויחו עצמם.

1249
00:56:37,160 --> 00:56:40,160
עכשיו תראה, אם תשאל אותי, מה זה נותן לעתיד,

1250
00:56:40,160 --> 00:56:42,160
ובוא נראה אותם אחרי 20 שנה,

1251
00:56:42,160 --> 00:56:46,160
תראה, אני כאדם דתי, אני חושב שהשאלה הזאת היא לא פרט,

1252
00:56:46,160 --> 00:56:48,160
כי אני אומר, אנחנו לומדים לשמה,

1253
00:56:48,160 --> 00:56:51,160
אתה רואה, אני רואה אנשים יושבים באיזשהו בית כנסת,

1254
00:56:51,160 --> 00:56:54,160
בשעות הערב, לומדים גמרא, הם בגיל 70 ו-80,

1255
00:56:54,160 --> 00:56:56,160
מה הם יעשו עם הגמרא הזאת?

1256
00:56:56,160 --> 00:56:57,160
לאן זה יוביל אותם?

1257
00:56:57,160 --> 00:56:59,160
איפה בעוד 20 שנה הם יהיו עם זה?

1258
00:56:59,160 --> 00:57:01,160
לא, השאלה הזאת היא לא צריכה לשאל,

1259
00:57:01,160 --> 00:57:04,160
הם לומדים גמרא וכרגע הם נהנים,

1260
00:57:04,160 --> 00:57:05,160
כרגע הם מפיקים מזה תועלת,

1261
00:57:05,160 --> 00:57:07,160
הלמידה עצמה היא ערך,

1262
00:57:07,160 --> 00:57:09,160
הלמידה היא לא נעשית כדי שבשביל,

1263
00:57:09,160 --> 00:57:12,160
אחר כך אנחנו נפיק מזה איזושהי תועלת,

1264
00:57:12,160 --> 00:57:14,160
הלמידה היא התועלת,

1265
00:57:14,160 --> 00:57:19,160
החוויה שלהם במחינה היא עצמה מצדיקה את החוויה,

1266
00:57:19,160 --> 00:57:20,160
היא לא צריכה שאחר כך,

1267
00:57:20,160 --> 00:57:22,160
אז גם אם אחר כך הוא הלך,

1268
00:57:22,160 --> 00:57:24,160
ובסוף אתה מוצא אותו יחד עם חבר שלו שלא היה במחינה,

1269
00:57:24,160 --> 00:57:26,160
ועושה בדיוק את אותם דברים,

1270
00:57:26,160 --> 00:57:27,160
אז מה?

1271
00:57:27,160 --> 00:57:28,160
כרגע הוא נהנה,

1272
00:57:28,160 --> 00:57:29,160
כרגע זהו.

1273
00:57:29,160 --> 00:57:32,160
לא, אבל כמובן יש לי תשובה מאוד טובה על זה,

1274
00:57:32,160 --> 00:57:36,160
כמובן שבעד שכל תלמיד שמסיים את בית

1275
00:57:36,160 --> 00:57:37,160
תהיה אוכל ללכת למחינה,

1276
00:57:37,160 --> 00:57:39,160
ולא תהיה הגבלה של מקומות,

1277
00:57:39,160 --> 00:57:41,160
וברור שאם המחינות,

1278
00:57:41,160 --> 00:57:43,160
לפחות מבחינת צהל,

1279
00:57:43,160 --> 00:57:47,160
יראו כמה הם אהבות ברכה גם לצהל,

1280
00:57:47,160 --> 00:57:52,160
אז צהל לא ימנע מהם לפתוח עוד סניפים ועוד מחזורים,

1281
00:57:52,160 --> 00:57:54,160
אבל ברגע שאתה לוקח כסף ציבורי,

1282
00:57:54,160 --> 00:57:56,160
ושוב, כאן זה מהבית הכלכלי,

1283
00:57:56,160 --> 00:57:59,160
כשאתה לוקח כסף ציבורי בכפייה מאזרחי מדינת ישראל,

1284
00:57:59,160 --> 00:58:00,160
מכספי המשים,

1285
00:58:00,160 --> 00:58:04,160
אתה צריך להצדיק את עצמך ברמה שיותר מאשר לימוד לשמה הצדקה כזאת או אחרת,

1286
00:58:04,160 --> 00:58:08,160
כמובן הביקורת הזאת גם מוכוונת על עולם הישיבות,

1287
00:58:08,160 --> 00:58:09,160
על העולם החרדי,

1288
00:58:09,160 --> 00:58:10,160
על כל העולמות שאני מכיר,

1289
00:58:10,160 --> 00:58:15,160
אני לא חושב שאזרח אמור לממן בכפייה לימודים לשמה של מישהו אחר.

1290
00:58:15,160 --> 00:58:17,160
אני חושב שאתה צודק,

1291
00:58:17,160 --> 00:58:20,160
רק הייתי שואל את זה קודם כל את משרד החינוך,

1292
00:58:20,160 --> 00:58:22,160
את תלמידי יות' ב' למשל,

1293
00:58:22,160 --> 00:58:24,160
האם זה מצדיק לקחת כסף ציבורי,

1294
00:58:24,160 --> 00:58:28,160
כשתלמידי יות' ב' נמצאים אולי 30 אחוז,

1295
00:58:28,160 --> 00:58:32,160
זהו, אז 30 אחוז אני סתם רוצה לציין בתור מורה של יות' ב',

1296
00:58:32,160 --> 00:58:34,160
כמובן בבתי הספר הקודמים שלימדתי,

1297
00:58:34,160 --> 00:58:36,160
לא, לא, בבית הספר הזה,1298
00:58:36,160 --> 00:58:40,160
כדי לא חלילה לחרוט את הענף שעליו אתה יושב כרגע,

1299
00:58:40,160 --> 00:58:42,160
או לרוק לבעירות, אני גם נגד,

1300
00:58:42,160 --> 00:58:45,160
אבל שמעתי מחברים שלי בבתי הספר האחרים,

1301
00:58:45,160 --> 00:58:48,160
שפחות מחצי מהתלמידים בכלל נמצאים בשיעור,

1302
00:58:48,160 --> 00:58:50,160
ופחות מחצי מהשנה מלמדים,

1303
00:58:50,160 --> 00:58:54,160
זאת אומרת עד ינואר, פברואר בקושי אתה רואה את היות' ב' ניקים האלה,

1304
00:58:54,160 --> 00:58:56,160
ואחר כך שממה,

1305
00:58:56,160 --> 00:58:59,160
אתה רואה את שכבת יות' ב', פשוט ריקה מנפש,

1306
00:58:59,160 --> 00:59:02,160
בחודש, פברואר, מרץ, אתה כבר אין עם מי לדבר,

1307
00:59:02,160 --> 00:59:05,160
אתה מגיעים לבגרויות, מגיעים למתכונות, וזה הכל.

1308
00:59:05,160 --> 00:59:08,160
יפה, אז אם שואלים על כסף ציבורי שנזרק לחינם,

1309
00:59:08,160 --> 00:59:12,160
אני חושב שראוי להתייחס לזה בכל הרמות,

1310
00:59:12,160 --> 00:59:15,160
ולא לשים את הזרקור דווקא למכינות.

1311
00:59:15,160 --> 00:59:18,160
במכינות מתרחש תהליך חינוכי מדהים,

1312
00:59:18,160 --> 00:59:22,160
שההצלחה שלו היא מוכחת מתוך עצמו,

1313
00:59:22,160 --> 00:59:25,160
אני לא חושב שהצבא צריך לספק לנו אישור,

1314
00:59:25,160 --> 00:59:29,160
אם ללמוד או לא ללמוד, או אם לעשות תהליך חינוכי,

1315
00:59:29,160 --> 00:59:32,160
אנחנו לא צבא שיש לו מדינה,

1316
00:59:32,160 --> 00:59:34,160
או צבא שיש לו מערכת חינוכה.

1317
00:59:34,160 --> 00:59:35,160
תראה, אפשר לעשות את זה אחרי הצבא,

1318
00:59:35,160 --> 00:59:37,160
אבל זאת החישור של אף אחד, אבל...

1319
00:59:37,160 --> 00:59:41,160
בסדר, בוא, הצבא כבודו במקום מונח,

1320
00:59:41,160 --> 00:59:43,160
וצריך לדאוג שיהיה צהל, אבל המכינות,

1321
00:59:43,160 --> 00:59:46,160
הן לא דווקא קשורות לצהל.

1322
00:59:46,160 --> 00:59:49,160
ואגב, הרבה מראשי המכינות אומרים את זה,

1323
00:59:49,160 --> 00:59:51,160
הם לא מסתירים את העובדה הזאת,

1324
00:59:51,160 --> 00:59:53,160
זה שאנחנו קוראים להם היום מכינות קדם צבאיות,

1325
00:59:53,160 --> 00:59:57,160
זה לא אומר שאנחנו צריכים לבחון אותם רק בפרספקטיבה הצבאית.

1326
00:59:57,160 --> 00:59:58,160
אם הייתי בא כחוקר צבא,

1327
00:59:58,160 --> 01:00:01,160
והייתי שואל מה התרומה של המכינות לצבא,

1328
01:00:01,160 --> 01:00:03,160
כנראה הייתי מגיע למסקנות אחרות.

1329
01:00:03,160 --> 01:00:04,160
אני בא כחוקר חינוך,

1330
01:00:04,160 --> 01:00:06,160
והשאלות שמעניינות אותי הם שאלות אחרות.

1331
01:00:06,160 --> 01:00:08,160
אז, האמת היא, רציתי מאוד להודות לך,

1332
01:00:08,160 --> 01:00:10,160
כי באמת השיחה בינינו גם עכשיו,

1333
01:00:10,160 --> 01:00:11,160
וגם השיחה המקדימה,

1334
01:00:11,160 --> 01:00:13,160
לימדו את הרבה מאוד דברים שידעתי,

1335
01:00:13,160 --> 01:00:14,160
אבל לא ידעתי להמשיג,

1336
01:00:14,160 --> 01:00:16,160
או חלקם ידעתי וכן ידעתי להמשיג,

1337
01:00:16,160 --> 01:00:19,160
אבל אני חושב שהמטפוריות שאתה נותן,

1338
01:00:19,160 --> 01:00:21,160
והפירוק לגורמים בסגנון האקדמי,

1339
01:00:21,160 --> 01:00:24,160
אז במקרה הזה אני מאוד אוהב אותו.

1340
01:00:24,160 --> 01:00:25,160
הרבה פעמים, אתה יודע,

1341
01:00:25,160 --> 01:00:26,160
באים כל מיני חוקרים,

1342
01:00:26,160 --> 01:00:28,160
מתחום מדעי החברה, מדעי הרוח,

1343
01:00:28,160 --> 01:00:31,160
ופשוט מבלבלים אותך יותר מאשר עושים לך סדר,

1344
01:00:31,160 --> 01:00:33,160
ואני חושב שבמחקר שלך עשית הרבה סדר,

1345
01:00:33,160 --> 01:00:35,160
גם למי שמכיר את עולם למכינות, וגם למי שלא.

1346
01:00:36,160 --> 01:00:38,160
אני אמץ את הגישה שלך לא לירוק לבעירות,

1347
01:00:38,160 --> 01:00:40,160
ותודה רבה על הדברים שאמרת.

1348
01:00:40,160 --> 01:00:41,160
תודה.

1349
01:00:46,160 --> 01:00:47,160
פילוסופי פוליטי.