על המשמעות

#366 עו"ד אהרן גרבר - איך שינו השופטים את תפקידו של בית המשפט

March 15, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 366
#366 עו"ד אהרן גרבר - איך שינו השופטים את תפקידו של בית המשפט
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#366 עו"ד אהרן גרבר - איך שינו השופטים את תפקידו של בית המשפט
Mar 15, 2023 Season 1 Episode 366
תמיר דורטל
דוקטרינת השפיטות מנעה במשך עשרות שנים מאז קום המדינה מעורבות שיפוטית בנושאים ערכיים, שראוי להשאירם להכרעת הציבור באמצעות נבחריו. מאז שנות השמונים של המאה העשרים שחק בית-המשפט העליון את דוקטרינת השפיטות ולמעשה קבע ש"הכל שפיט"

דוקטרינת השפיטות נקלטה בדין הישראלי כבר בשנותיה הראשונות של המדינה ושימשה מבחן סף שנועד לתחום את בית-המשפט לעיסוק בתחומים משפטיים באופיים. השפיטות מנעה מעורבות שיפוטית בנושאים ערכיים, שראוי להשאירם להכרעת הציבור באמצעות נבחריו. מאז שנות השמונים של המאה העשרים שחק

בית-המשפט העליון את דוקטרינת השפיטות, וכך סלל את הדרך למעורבותו הגוברת בתחומים שונים של החיים הציבוריים: ביטחון, התנהלות הכנסת, מינויים, תקציב, הענקת פרסים, יחסי חוץ ועוד.

השינוי הזה גולם בבשורה כי "הכל שפיט". שחיקה זו בדוקטרינת השפיטות מבטאת שינוי יסודי בתפיסת בית-המשפט את תפקידו במארג השלטוני: מגוף שאמון על יישוב סכסוכים לגוף בעל תפקיד בעיצוב דמותה של החברה הישראלית וערכיה. לאור תפיסה זו קבע בית-המשפט שאין נושא אשר חסין מביקורתו, אף אם הוא כרוך בהכרעה במחלוקת ציבורית וערכית.

קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
דוקטרינת השפיטות מנעה במשך עשרות שנים מאז קום המדינה מעורבות שיפוטית בנושאים ערכיים, שראוי להשאירם להכרעת הציבור באמצעות נבחריו. מאז שנות השמונים של המאה העשרים שחק בית-המשפט העליון את דוקטרינת השפיטות ולמעשה קבע ש"הכל שפיט"

דוקטרינת השפיטות נקלטה בדין הישראלי כבר בשנותיה הראשונות של המדינה ושימשה מבחן סף שנועד לתחום את בית-המשפט לעיסוק בתחומים משפטיים באופיים. השפיטות מנעה מעורבות שיפוטית בנושאים ערכיים, שראוי להשאירם להכרעת הציבור באמצעות נבחריו. מאז שנות השמונים של המאה העשרים שחק

בית-המשפט העליון את דוקטרינת השפיטות, וכך סלל את הדרך למעורבותו הגוברת בתחומים שונים של החיים הציבוריים: ביטחון, התנהלות הכנסת, מינויים, תקציב, הענקת פרסים, יחסי חוץ ועוד.

השינוי הזה גולם בבשורה כי "הכל שפיט". שחיקה זו בדוקטרינת השפיטות מבטאת שינוי יסודי בתפיסת בית-המשפט את תפקידו במארג השלטוני: מגוף שאמון על יישוב סכסוכים לגוף בעל תפקיד בעיצוב דמותה של החברה הישראלית וערכיה. לאור תפיסה זו קבע בית-המשפט שאין נושא אשר חסין מביקורתו, אף אם הוא כרוך בהכרעה במחלוקת ציבורית וערכית.

קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:17,220
שלום ומפותקסט על המשמעות הייתה לי הזכות לראיינת אהרון גרבר סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קודד שכתב שני מחקרים על תנאי הסף לבית המשפט העליון הראשון על דוקטרינת השפיתות ושני על דוקטרינת זכות העמידה.

2
00:00:17,220 --> 00:00:33,200
ובפרק זה ניסינו להבין כיצד פריצת הגבולות של בית המשפט העליון שהתבצעה באמצעות הגמשת תנאי הסף וביטול תנאי הסף גרמה בסופו של דבר לבית המשפט להיכנס לתחומים רבים שהוא לא אמור לשפוט ולא אמור לעסוק בהם,

3
00:00:33,200 --> 00:00:40,540
ובסופו של דבר גם לאומס אדיר על בתי המשפט וגם לירידת האמון בבתי המשפט על כל זאת ועוד הזננימה.

4
00:00:40,540 --> 00:00:54,020
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.

5
00:00:54,840 --> 00:01:00,720
שלום אהון שלום תמיר שלום למאזינים שלום וברכה אז היום נסנו לא לדבר על הפורמה.

6
00:01:00,760 --> 00:01:11,340
מפתיעה פורום כהלת וחוקרת את חור משפט הרפוקתי וכמוני שדרים עושים ועוד פעם מאוד זמן וכבר נפגשנו הרבה זמן לא לדבר על המנהג החוקתי.

7
00:01:11,660 --> 00:01:14,540
הוחן חוקתי בהקשר של ודאת חיית שפטים.

8
00:01:14,800 --> 00:01:17,900
אבל אתה כותב עוד נהרות מדיניות לפורום כהלת.

9
00:01:18,460 --> 00:01:24,720
זה כתבת שני נהרות מדיניות חד נקרא זכות העמידה במשפט הציבורי בישראל והשני שנקרא.

10
00:01:24,980 --> 00:01:34,520
שפטת מרובה לא שפטת דוקטרינת השקיטות בבית המשפט העליון בישראל אז אם נשארו איתנו עוד מאזינים אחרי המילה דוקטרינה אז הם מוזמנים ליהנות פאפר.

11
00:01:35,080 --> 00:01:42,420
אנחנו עומדים לדבר על שני דוקטרים שני כללים או קורנות או שיטות שבית המשפט.

12
00:01:42,660 --> 00:01:47,180
מקביל את התיקים שמגיעים אליו.

13
00:01:47,260 --> 00:01:50,740
נושא התיקים שבהם הוא עוסק.

14
00:01:51,140 --> 00:01:58,340
וזה בלי שום קשר למה נותר לו לעשות לומר איבוטרולין לבטל חוקים או עשול ובטל חוקים נותר לו להתערב בדברים כאלה באחרים.

15
00:01:58,520 --> 00:02:03,860
אלה אלה שני דברים שעומדים בכל קורס במשפט פוקתי וגם במשפט.

16
00:02:04,560 --> 00:02:10,000
מילים באופן כללי אלה דברים שמאוד קשור לפילאטי שהציבור ישראלי יקיר.

17
00:02:10,840 --> 00:02:16,240
אתה תתחיל איזה ניחודה שבא לך ואיזה מחכה שבא לך ואני מתפרנת שתרשהו.

18
00:02:16,800 --> 00:02:23,720
כן תודה רבה קודם כל אני אומר שאת המחקר נהיה בעמדה על השפטות כתבתי גם ביחד עם שירה סולוס.

19
00:02:23,900 --> 00:02:28,800
כנראה גבולה לעשות נותנת לגמרי את הקרדיט אני עמדה בנוגע לשפטות.

20
00:02:28,800 --> 00:02:37,160
אני רק אגיד מילה על שירה היא בוגרת אקסודוס שנקראתי כבר אני הייתי מדריך שלה זה אני נכנס אותה ואתה של חוקרת.

21
00:02:37,320 --> 00:02:46,060
אוקיי אז באמת פתחת ואמרת שאנחנו לא מדבר על הרפורמה אנחנו לא מדברים על הרפורמה במובן של הרפורמה לא עוסקת איך עוד לא באופן ישיר.

22
00:02:46,220 --> 00:02:51,700
בזכות העמידה ולא בבעילות הסף בכלל לא זכות העמידה ולא השפטות.

23
00:02:52,140 --> 00:02:58,140
אבל אני חושב שהשיחה שלהם היום מאפשרת ותיתן רקע מענמי כי יותר.

24
00:02:58,280 --> 00:03:06,060
על הדיאגנוזה שעומדת ברקע שמקדימה את הרפורמה ומסבירה למה יש צורך ברפון.

25
00:03:06,440 --> 00:03:15,500
ואם אני אתחיל אז בעצם ממש באולי בכמה משפטים קצרים שאחרי זה אנחנו נלך ונרחיב לגביהם.

26
00:03:15,700 --> 00:03:21,860
אז שיטת המשפט בישראל או שיטת הממשל בישראל עברה שינוי מאוד מאוד משמעותי.

27
00:03:22,220 --> 00:03:30,800
מדינת ישראל התנהלה בצורה מסוימת ואחר כך זה השתנה במחלת יחסי הרשויות מבחינת יחסי הממשל בין הרשויות השונות.

28
00:03:31,220 --> 00:03:35,440
ואחת בעצם השלב האולי הראשון.

29
00:03:35,660 --> 00:03:41,240
ששש שפתח את בית המשפט ואפשר לשינויים המעמיקים לבוא אחריו.

30
00:03:41,340 --> 00:03:55,180
מהפכה מנהלית המהפכה החוקתית וכולי היה באמת ביטול לילות הסף לילות הסף של שדרשו בעבר שניתן להיכנס לבית המשפט שאפשר לבוא להטירה לדיון ולבקש סעד מהשופטים.

31
00:03:55,180 --> 00:03:59,620
רק ביחס לסוג מסוים של עתירות הדבר הזה השתנה בשנות ה-80.

32
00:03:59,620 --> 00:04:02,420
בוא נעשה לזה כמה שיותר ברור.

33
00:04:02,860 --> 00:04:07,580
אני מגיע ויש לי שם נושא שאני רוצה שתגע בו.

34
00:04:07,720 --> 00:04:11,160
אסתר שטבר שנקרא בראשות סף כנסת.

35
00:04:11,440 --> 00:04:19,540
כן אז בוא בוא אולי באמת ננסה ללכת נעשה זה זום לתוך העניין הזה כשמדברים אנשים שהם לא משפטנים.

36
00:04:19,620 --> 00:04:27,600
ברוך ה' נותרו עוד כמה כאלה בארץ אז כשמדברים איתם על בית המשפט אז אנחנו חושבים על יש לנו בראש תפיסה של מוסד.

37
00:04:27,780 --> 00:04:31,560
שצריך להבטיח שפועלים על פי חוק ולכן מישהו.

38
00:04:31,740 --> 00:04:36,720
מישהו שהוא עותר או בן אדם שהוא יכול לגשת לבית המשפט.

39
00:04:36,860 --> 00:04:45,660
ולבוא עם טענה שמישהו פעל בניגוד לחוק זה יכול להיות בסכסוך אזרחים בין שני אנשים שמגיע והוא מרגיש עתירה.

40
00:04:45,780 --> 00:04:50,500
הוא רוצה שבית המשפט יכריע את הדין בינו לבין מי שהוא מספסך איתו.

41
00:04:50,580 --> 00:05:01,360
בתחום הפלילי שהמדינה הולכת לבית המשפט וטובעת מישהו בטענה שהוא שמאשימה מישהו בטענה שהוא שהוא הפר את החוק.

42
00:05:01,400 --> 00:05:09,680
בתחום המשפט הציבורי שזה התחום שאנחנו כרגע מתמקדים בו אפשר לדובר על סיטואציה שבה מגיע בן אדם.

43
00:05:09,760 --> 00:05:14,800
ועותר כלפי השלטונות בטענה שהם פועלים באופן לא חוקי.

44
00:05:14,960 --> 00:05:26,800
הוא לא רעב עם מישהו הוא הייתה תאונה דרכים או שיש ספסוך בין שכנים או איזה שהוא ספסוך כספי או כל דבר אחר לא מגיע בן אדם וטוען שהמדינה.

45
00:05:27,020 --> 00:05:29,340
פוגעת בו ככה זה התחיל.

46
00:05:29,420 --> 00:05:35,620
המדינה פוגעת בו אני אצלי זכויות מסוימות ניקח את הדוגמאות אני רוצה להוציא רישיון רישיון נשק.

47
00:05:35,780 --> 00:05:39,580
אני הולך לפקיד במשרד הרישוי סולל ממני.

48
00:05:39,600 --> 00:05:43,420
אומרת את לא מבטנאים את לא הוכפת שאתה עובד בישוב זקן.

49
00:05:43,420 --> 00:05:52,680
כן עכשיו אני בא ואומר סליחה אני בצירף כי בדיוק מסמך כזה אומר לי לא מצטערים אז זה אלה אלה העילות הקלאסיות שאני יכול לבוא כלפי השלטונות.

50
00:05:52,900 --> 00:06:06,800
לומר וללכת לבית המשפט ולבקש ממנו שיאבים דיקורת שיפוטית על ההחלטות של הממשל ואפילו פורום כהלת בעד שאדם יוכל לבוא ולעתור כנגד פקיד הרישוי או כנגד המנהל בית ספר זה לא ציטטי לתיושנתי.

51
00:06:06,820 --> 00:06:12,720
אז פה זאת נקודה שחשוב מאוד להדגיש אותה למדינת ישראל צריכה בית משפט חזק.

52
00:06:12,940 --> 00:06:23,000
אין גם הרפורמה המשפטית של שר המשפטים כרגע היא בניגוד לטענות שמנסים לווטל את בית המשפט זה לא נכון יש לבית המשפט תפקיד מאוד חשוב.

53
00:06:23,000 --> 00:06:31,940
תפקיד להעביר ביקורת שיפוטית מנהלית על מעשים של שרים של הממשלה של הפקידות יש לו תפקיד גם להעביר ביקורת שיפוטית חוקתית.

54
00:06:32,160 --> 00:06:37,880
הרפורמה אגב לראשונה קובעת את זה בצורה מפורשת אבל.

55
00:06:38,320 --> 00:06:50,260
יש אבל גם כשבית המשפט אנחנו נותנים לו כוח ועצמאות ואנחנו רוצים שהוא יפעל ויעביר ביקורת שיפוטית רוצים שיש את זה על סמך אילות מסוימות אנחנו רוצים שיש את זה בתחומים מסוימים.

56
00:06:50,880 --> 00:06:57,480
לא בסיימות ונגיד כל התחום הזה שנקרא עילת הסבירות שעובד מדברים עליה עכשיו שזה דווקא כן קשור לרפורמה.

57
00:06:57,620 --> 00:07:09,060
עכשיו רוצים לתנתן את עילת הסבירות אבל בשיחה הזאת אנחנו נדבר על תנאי הסף מסוימים נכון ובאמת עילות הסף הם שלב הם שלב מקטין לדיון המהותי באתירה.

58
00:07:09,420 --> 00:07:17,540
בעבר הייתה כסף זה נראה כאילו אני רוצה שוב להיזכר ותמיר שלושה נעלות משפטים.

59
00:07:17,760 --> 00:07:30,120
איך נכנס לתלת על עירה אני מגיש מספרים כנראה שזה נקרא עתירה מלאב תלת משפט ומה היא כוללת איך נפתחת אני מרגיש שאני עשה את זה.

60
00:07:30,360 --> 00:07:34,840
מה החלקים של העתירה הזה בכלל זה מה החלקים של הדיון באתירה.

61
00:07:35,280 --> 00:07:40,460
אוקיי אז באמת כשבן אדם מגיש עתירה הוא צריך בעצם לשטוח את טענותיו לפני בית המשפט.

62
00:07:40,920 --> 00:07:47,220
בית המשפט צריך בשלב ראשון להחליט האם הוא בכלל לוקח את העתירה ודן בה.

63
00:07:47,860 --> 00:07:54,220
במדינת ישראל עד לשנות ה-80 בדומה למה שקיים עד היום בהרבה מדינות מתוקנות בעולם.

64
00:07:54,420 --> 00:08:01,320
לא כל אחד יכול לגשת לבית המשפט כמו שפעם התבטא שופט אמנוע חשין.

65
00:08:01,400 --> 00:08:07,200
אמר כן אדם בבוקר קורא את העיתון ואומר כמו נעלה ציון אליך בית המשפט העליון.

66
00:08:07,300 --> 00:08:14,200
כן אני רואה משהו בעיתון שהוא לא אהב אז הוא רץ לבית המשפט עם העיתון עד היום יש לנו הטבעות כאלה.

67
00:08:14,260 --> 00:08:19,120
אתה לא צריך להשים בהקשרו כי הוא מדברים האלה בהקשר של הרבה זכותה מידה.

68
00:08:19,260 --> 00:08:31,040
כן אז ככה ככה היה בעבר ולא כל עתירה בכלל עוברת את הסף אלה לא סף זאת אומרת אתה צריך לקבל אישור מבית המשפט להיכנס לעולם עם העתירה של.

69
00:08:31,320 --> 00:08:36,460
מה גורם לבית המשפט לא להעניק לך את זכות הכניסה לטיול.

70
00:08:36,620 --> 00:08:48,560
אז יש סוג מסוים של הילות סף של הילות סף חוסר שיוי חוסר ניקיון קפאי כל מיני דברים שאפשר להיות שאתה מגיש את העתירה אתה לא מספר הכל לגעת פתאום נזכרת לבוא אחרי המון זמן כל מיני דברים פרוצדוריים.

71
00:08:48,780 --> 00:08:58,380
אבל הילות הסף של השפיצות והמידה הם הילות מהותיות הילת הסף של המידה אומרת שמי שיכול להיכנס לבית המשפט ולשטוף את הענותיו.

72
00:08:58,380 --> 00:09:05,080
זה רק מי שנפגע באופן אישי ממשי וישיר בעבר היה גם ייחודי,

73
00:09:05,080 --> 00:09:13,060
מי מעשה שלטוני רק אדם כזה יכול להיכנס לבית המשפט ולבקש ממני השלטון לעזור לו אז מי לא יכול,

74
00:09:13,220 --> 00:09:18,320
מי לא יכול מי שרוצה לבוא לבית המשפט ופשוט כי משהו לא נראה לו,

75
00:09:18,320 --> 00:09:21,740
הוא לא נפגע מזה הוא פשוט חושב שהמדינה צריכה להתנהל באופן נפחד.

76
00:09:21,740 --> 00:09:28,720
נגיד האמותה לתחולת האתיופים פורצה על העתור שאני גדלש שאין ייצוג מתאים של אתיופים כרס דוקטורנטים בכלכלה.

77
00:09:29,140 --> 00:09:34,240
אז היא עוטרת נגיד נגיד ארזלסה תל אביב שהיא גוף שמתוקסב על ידי המדינה ואומרת,

78
00:09:34,240 --> 00:09:40,640
מדוע אין אתיופים דוקטורנטים בכלכלה כמו שיש מסיימי תואר ראשון אני לא יודע מה משהו אחר.

79
00:09:40,900 --> 00:09:43,940
זה נגיד משהו שלא הייתה להספורת המידע בעבר.

80
00:09:44,040 --> 00:09:53,140
אז אנחנו נפרט אבל כן בעבר עצם העובדה שעמותה ציבורית מגישה עתירה זה משהו שלא אמור לקרות אם יש דוקטורט,

81
00:09:53,140 --> 00:09:58,680
אנחנו הדיון יתחיל רק שיהיה לנו מישהו שיתן שירו זה שנפגע.

82
00:09:58,740 --> 00:10:05,600
כן אמותה יכולה לייצג אותו את העבודה אני אלה למחור למצוא את זה.

83
00:10:05,740 --> 00:10:12,960
כן ולהוביל עתירה כזאת אבל קודם כל זה שבן אדם יהיה נפגע אבל יש פה עוד שאלה מעבר לזה.

84
00:10:13,300 --> 00:10:17,780
גם אם יש בן אדם שנפגע האם העובדה שעבר חוק מסוים בכנסת.

85
00:10:18,240 --> 00:10:28,540
שהוא קובע איזה שהוא פלאם מסוים ואני חושב שאני נפגע ממנו האם זה מאפשר לי זכות זכות ליתור אני אתן דוגמא כאן מגיעה הדרישה.86
00:10:28,660 --> 00:10:35,460
שעתירה תהיה בעניין שהנפגע נפגע בעניין אישי וממשי וייחודי.

87
00:10:35,460 --> 00:10:43,020
אתה לא יכול לבוא כחלק מהכלל ולמר אני לא אוהב את החוקים שעברו בכנסת ניתן דוגמא נגיד שהכנסת תליטה.

88
00:10:43,200 --> 00:10:50,040
על חוק שנותן פחות עציב לבעלי מוגבלויות בתחום של חינוך.

89
00:10:50,180 --> 00:10:54,340
או פחות עציב לחינוך מיוחד יותר עציב למכוננים ומצטיינים.

90
00:10:54,940 --> 00:11:00,140
ברור שיש פה הסלצת מדיניות שמפלה במערכות כפולות זה לא אפשר היה עשורה.

91
00:11:00,580 --> 00:11:08,820
שמפלה מבחינה מבחינה בין האנשי החינוך המתוחד ובין המכוננים ויש פה מדיניות שמעדיפה.

92
00:11:09,040 --> 00:11:17,940
יותר עוד את כסף למכוננים זה לא שההורים לא יכולים למובן לקחת את שם לטיפול או לעשות דברים כאלה ואחרים והמדינה החליטה.

93
00:11:17,940 --> 00:11:21,040
הכנסת תליטה לתת יותר תפסים להם ופחות עציב להם.

94
00:11:21,260 --> 00:11:25,540
כמו כל מוגבל אתה שלק אותה כל תפסים מחלק ונותן פחות לעד ויותר לעד.

95
00:11:26,080 --> 00:11:33,740
אם זכות עמידה היא לגמרי פורצה כמו של מצב היום ב-20-23 לפני כל מיני תקוונים שאני מקווה לפחות שיקרו.

96
00:11:33,780 --> 00:11:41,980
זאת אומרת שיכולה לבוא איזה שהיא אגודה אפשר לבוא איזה שהוא תלמיד זה לא אומר חברה אתם מפלים אותי כי חינוך מיוחד.

97
00:11:42,020 --> 00:11:45,120
שם שבא קיבלתי יותר תפסים בשנה מקבל פחות תפסים.

98
00:11:45,380 --> 00:11:53,480
אתה תבוא ותגיד אבל אין לך משהו ייחודי את כל אופנוסייה תפסנו במיוחד לא אותך את משה כהן.

99
00:11:53,780 --> 00:11:59,280
כן אז אני אני באמת רוצה להשתמש בתוגמה שנתת עכשיו בשביל להסביר בעצם מה קרה.

100
00:11:59,520 --> 00:12:09,900
מה קרה כי זה לא עניין רק של האם זה אדם פרטי או עמותה זה לא עניין רק של האם מדובר פה בהחלטה קונקרטית ביחס לאדם מסוים שדברנו קודם.

101
00:12:09,900 --> 00:12:22,160
הפקיד שלי הוא לא נתן לי רישיון לקדח אני לא טוען נגד הכללים נגד ההנחיות של איך למי נותנים ולפי לא אלא ביחס לאחר הכללים האלה הופעלו ביחס אליי.

102
00:12:22,240 --> 00:12:29,000
אני רוצה להסביר מה בעצם קרה כמה שקרה כאן זה שבית המשפט פרץ.

103
00:12:29,160 --> 00:12:35,660
קבע את דלתותה ופתח אותה בפני כל מי שרוצה שיבוא ואיתו.

104
00:12:36,280 --> 00:12:46,680
עושה את זה כי הוא בעצם שינה את תפיסת התפקיד של מה התפקיד של בית המשפט ואני רוצה שנתרומם רגע מעל הדיון בזכות העמידה והשביתות שעוד שנייה נחזור אליו ונסביר בצורה יותר טובה מהם בדיוק.

105
00:12:47,000 --> 00:12:50,900
אבל בעבר אם בית המשפט היה גורם שמכריע בסכסוכים.

106
00:12:51,520 --> 00:12:57,600
הוא לא היה גורם שקובע מדיניות הוא לא היה גורם שמעצב את ההסדרים במדינה.

107
00:12:58,400 --> 00:13:02,960
אבל בשלב מסוים בשנות ה-80 בית המשפט שינה את תפיסת התפקיד שלו.

108
00:13:03,000 --> 00:13:09,220
ב-1997 כותב באותם ימים היועץ המשפטי לממשלה עון ברק שנונה אחר כך לשיפוט מאמר.

109
00:13:09,360 --> 00:13:17,600
שבור מסביר שתפקידם של השופטים הוא לא להיות טכנאי משפט הם לא באו רק להגיד לאנשים.

110
00:13:17,780 --> 00:13:25,600
מה הדין במקרה x או במקרה y הם באו וככה הוא מדבר על עצמו בתור המשפטנים הם הדריכלים של השינוי החברתי.

111
00:13:25,920 --> 00:13:34,100
אם אתה רוצה להיות הדריכל של השינוי החברתי המערכת המשפטית כמו שהייתה פנויה באותם ימים מקבילה אותך למה היא מקבילה אותך.

112
00:13:34,480 --> 00:13:41,760
כי לכנסת אפשר להגיע עם כל נושא לעלות על סדר היום חבר כנסת יכול להיות כל נושא על סדר היום.

113
00:13:41,900 --> 00:13:48,400
יכול להגיש הצעת חוק בכל נושא להתקיים דיון על הצעת החוק ותהיה הכרעה פוליטית האם לקדם את הנושא הזה כן או לא.

114
00:13:48,940 --> 00:13:53,080
השופטים שלנו שאנחנו מעניקים להם הצמעות מאוד גדולה השופט מתמנה.

115
00:13:53,300 --> 00:14:01,100
מתמענה לכל החיים אי אפשר להתערב אגב גם בדבר הזה בניגוד להשמצות הרפורמה לא רוצה לשנות את זה איפה מה הוא רוצה לשנות את שיטת המנוי.

116
00:14:01,200 --> 00:14:17,100
אבל היא מקפידה וחשוב מאוד לשמור על הצמעות השופטים הצבעות של השופטים גימאים עושים אחרי שמננים אם זה דרך להשפיע עליהם אפשר להדיאף אותם לדברים האלה הרפורמה לא רוצה להפשר הדחה של השופטים או התערבות בשיקול הדת שלהם לשם הבאה.

117
00:14:17,100 --> 00:14:29,680
אני מאמין שלא אבל לכן את זה השופטים עצמאים יש להם המון כוח שלהם יכולת לפרש חוקים אבל המגבלה העיקרית עליהם שהם לא בוחרים ומה לדון.

118
00:14:29,680 --> 00:14:44,740
מכונים לדון רק במה שבא לפניהם ומכונים להפעיל את הסמכויות החזקות שלהם בשביל העניין של לשמור כמה מוסד הזה קרי אחראה בסלסוכים להציל השוק מיד עושקו לעזור לאדם שנפגע מתמרות של השלטונות.

119
00:14:45,220 --> 00:14:58,300
אבל בשביל אבל שבית המשפט רוצה להפוך להיות הדריכל של השינוי החברתי ולעצם את השינוי החברתי הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא לא יכול לדון בכל נושא חשוב שעולה לזה שנמצא כרגע על סדר היום הציבורי מה יאפשר לו לעשות את זה.

120
00:14:58,580 --> 00:15:07,780
אם אני קובע כלל חדש שאומר שבית המשפט אפשר להביא כל עתירה כל עותר בכל נושא כן אין נושא שהוא לא שפיד.

121
00:15:08,100 --> 00:15:11,420
אין עותר אין עמותה שלא יכולה לבוא לעתור.

122
00:15:11,720 --> 00:15:23,820
אז בעצם אני השתחרר אותי מהמגבלות שהיו על בית המשפט ומרגע שהדבר הזה קורה בית המשפט יכול לדון בכל דבר עכשיו אני חושב שכדאי להקדיש כמה מילים גם לנושא של השפיטות.

123
00:15:23,820 --> 00:15:30,080
אפשר להגיד אם אני אתרח לסכם את זה במשפט אז תחולו את המידע הזה מי זה קיי זה כיש עתירה.

124
00:15:30,220 --> 00:15:39,520
יש פיתות במה עתירה תעסוק נכון מהי הנושא של העתירה אבל עדיין זה עדיין לא עיסוק מהותי בשאלה אם העותר צודק או לא זה אילת סף.

125
00:15:39,600 --> 00:15:50,920
לא אילה שבוחנת האם העתירה מוצדק למי ומה לא רכב מה תהיה תוצאה כן וכשאנחנו מדברים על השפיטות אז בעבר השאלה הייתה האם יש כמה מידע משפטי להכריע בשאלה הזאת.

126
00:15:51,340 --> 00:15:56,800
האם יש לבית המשפט יתרון מוסדי להכיר בשאלות כאלה ניתן דוגמה.

127
00:15:57,020 --> 00:16:03,720
כשמגיעה עתירה בשנות כאשר רוצים לקונה ניחסים דיפלומטיים עם גרמניה.

128
00:16:03,820 --> 00:16:15,360
הארץ סוערת והנושא על סדר היום אפילו זורקים יש אלימות אפילו בכנסת ואז הדבר הזה מישהו מעולה ומגיש עתירה אומר בית המשפט בעתירה נורא נורא קצרה.

129
00:16:15,500 --> 00:16:19,740
עם כל הכבוד לפני הילה.

130
00:16:19,880 --> 00:16:28,080
אמנותו על הסעף אבל כתבו נמוכים אמרת אותה לסעף בפסק קצר שמסביר למה הם דוחים אותו על הסעף מדוע עתירה אינה שפיטה.

131
00:16:28,340 --> 00:16:35,080
ומסביר השופט בצורה מאוד קצרה ולקודית שאין לו שום יתרון בהכרעה של השאלה הזאת.

132
00:16:35,440 --> 00:16:47,420
אין לו שום יתרון אין כנס ההכרעה בשאלה אם מדינת ישראל תקונה נחשים דיפלומטיים עם גרמניה נושא שנוי במחלוקת לבית המשפט אין שום יתרון בהכרעת הנושא הזה.

133
00:16:47,620 --> 00:17:01,480
כאשר מגיע רגע בוטינסקי ובפעם הראשונה שמצביעים אי אמון נגד בן גוריון מגיש עתירה לבית המשפט ברוצה שבית המשפט תקווה שבן גוריון לא יוכל להקים מחדש ממשלה.

134
00:17:01,900 --> 00:17:15,700
אומר בית המשפט אני לא מבין מה אתה רוצה ממני זה אין לי שום יתרון בדבר הזה את השאלות הסוגיות הפוליטיות האלה סוגיות הציבוריות האלה הם לא מוכרעות אצלי מי שצריך להכריע בהם מי שיש לו לגיטימציה ציבורית ופוליטית.

135
00:17:15,920 --> 00:17:25,340
זה זאת זאת השפיתות ואם ואם ואם ואם לסכם אותה בישראל זה נקרא דוקטרינות השקיתות בארצות הברית.

136
00:17:25,480 --> 00:17:37,360
הסוגיה פשוט מכונה שאלה את הדוקטוריה כן השאלה הפוליטית דוקטורינות השאלה הפוליטית אם מדובר בשאלה פוליטית זה לא תפקידו של בית המשפט תפקידו של בית המשפט הוא לבחון מאמר רחוק.

137
00:17:37,440 --> 00:17:45,060
ולא להכריע אחריות ערכיות שהוא מעולם לא נבחר לשם כך אין לו יתרון מוסדי להכריע בהם.

138
00:17:45,380 --> 00:17:53,740
זה פשוט לא תפקיד שלו אפשר לומר שמרקס חרף את בית המשפט בשתי כיוונים דבר שני הוא אמר הכל פוליטי ולכן הכל פוליטי.

139
00:17:53,980 --> 00:17:57,860
אז בעצם אפשר לומר שזה לא חדש ולא.

140
00:17:58,600 --> 00:18:12,260
ומצד שני אם הכל פוליטי אז גם שבא לתפת מחריה בדברים משפטיים נטו וגם לא מספקים נטו אז מי מזה פוליטי ולכן אולי כדאי מילא שהוא יפרוט את הגבולות להתארף גם דברים פוליטיים וגם דברים שממכרות גבולות.

141
00:18:12,580 --> 00:18:20,640
אין פוליטים ואנחנו רואים שבאמת את התיאוריה של משפט כתפתחת חברתי שזה תיאוריה תיאוריה בקרותית של המשפט.

142
00:18:20,980 --> 00:18:25,380
היא מאוד מאוד אומרת אז אולי המשפט אתה בעצם פוליטי מהתחלה ועד הסוף.

143
00:18:25,680 --> 00:18:33,140
ובכך נותנת לו את המפתחות לעסוק בכל הדברים שהם גם מאוד מאוד פוליטיים של פארק סלאנס.

144
00:18:33,560 --> 00:18:35,580
בניגוד לתקופה התשפיתות.

145
00:18:35,980 --> 00:18:51,100
כן אתה צודק מאוד שיש קשרים בין המון דוקטרינות שבאותם שנים בשנות ה-80 ואחר כך בשנות ה-90 הם כולם משתנות אחת בשנייה בשנות ה-50 בשנות ה-60 אומרים השופטים יש שאלות אין לנו כנא מידע משפטי להכריע בהם.

146
00:18:51,460 --> 00:18:56,940
אומר השופט ברק אני לא מצליח להבין מה זאת אומרת שאין כנא מידע משפטי להכריע בהם.

147
00:18:57,500 --> 00:19:10,820
אני יכול לבחון כל שאלה ברעי של סבירות של מידתיות באותם שנים מי שמתנגד בתקפות לה לכיוונים האלה זה היה משנה נשיא בית המשפט העליון דעת שופט מנחם אילון.

148
00:19:10,940 --> 00:19:16,120
שפשוט מתנגד לכל הרטוריקה זאת אומרה זאת אומרת יש דברים שהם לא משפטים.

149
00:19:16,120 --> 00:19:22,940
תן לו זה דין אחד שתשאבו לה לקרוא בבקוח הזה בין אלון לבין ברק.

150
00:19:23,020 --> 00:19:26,960
אפשר להגיד לך למה אני כל כך מבקש ממשפטים שיקנו בזכותי.

151
00:19:27,240 --> 00:19:31,620
כי באמת לקרות המפקד שלך זה דבר טוב ויפה ואני לא באמת למינו הרבה מאוד.

152
00:19:32,220 --> 00:19:39,640
וזה היה נקלר בחומר באוש אבל אני חייב לומר שכשאני הייתי תמיד משפטים בשנה א' ב' ג' וישבו לידי סטודנטים.

153
00:19:39,780 --> 00:19:47,920
שבו משמוש לא מבטאים ככה של מחנה שמאל מרכב אני חושב שהם הכי השתכנעו שבאת משפט בעצם עוסק בפוליטיקה פרק סלאנד.

154
00:19:47,980 --> 00:19:52,760
מקראת פסקי דין כל המשתכנעו בסופו של דבר שבאת משפט העליון.

155
00:19:53,520 --> 00:19:58,200
פרטת בולטה בתור החריגה דווקא בגלל שקראת פסקי דין לעומק.

156
00:19:58,400 --> 00:19:59,880
היכרתי לאומי המשפטים.

157
00:20:00,140 --> 00:20:08,160
אז אני ספציפית לגבי הוויכוח בין אילון וברק אני חושב שפסק דין ג'רז'בסקי.

158
00:20:08,220 --> 00:20:20,500
פסק דין שכדאי לעיין בו מעבר לזה כולם מוזמנים לעיין בחוברת בנהירות העמדה במחקרים שיצאו הם נמצאים באתר האינטרנט של חור קהלת.

159
00:20:20,640 --> 00:20:28,540
אפשר להוריד אותם ומלאים בהפניות והרות שלהם לפסקי דין אבל זה זה ככה נקודתי כי הזכרת את אלון אז אמרתי פסק דין ג'רז'בסקי.

160
00:20:28,640 --> 00:20:33,740
אבל אני חושב שפסק הדין שמדגים יותר מכל את הפריצה ואת השינוי הכיוון.161
00:20:33,820 --> 00:20:38,660
הוא עושה את זה במקביל גם עם השפיתות גם עם העמידה וגם הסבירות זה פסק דין רסלר.

162
00:20:38,900 --> 00:20:40,340
פסק דין רסלר.

163
00:20:40,340 --> 00:20:46,660
כשעברתי בבית השפת עליון אמרתי לך שיש פה חדר צדדים ברוב זה מרוב זה מקשה כאן.

164
00:20:46,660 --> 00:20:51,460
אז פסק דין רסלר שזה פסק דין שעוסק בגיוס בחורי הישיבות סוגיה שנמצאתי.

165
00:20:51,460 --> 00:20:52,280
מה נשנה.

166
00:20:52,280 --> 00:20:53,340
עד היום.

167
00:20:53,340 --> 00:20:56,980
מדבר על הפסק דין במשנת 86.

168
00:20:57,040 --> 00:21:00,540
פסק הדין שניתן בשנת 86 ומה שאת אומר הוא מאוד נכון.

169
00:21:00,700 --> 00:21:09,380
בעצם זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוגשו עתירות בשאלה האם שר הביטחון יכול לפתור בחורי הישיבות חרדים מגיוס לצד.

170
00:21:09,660 --> 00:21:15,220
ומכיוון שזאת לא הפעם הראשונה אנחנו יכולים לראות את השינוי בשנות ה-70 כשמוגשת עתירה כזאת.

171
00:21:15,300 --> 00:21:22,740
פסק דין בקר מגיע יותר אומר לבית המשפט אני קצין מילואים ואני משרת במילואים יותר.

172
00:21:22,820 --> 00:21:28,740
מכיוון ששר הביטחון פותר את בחורי הישיבות מגיוס.

173
00:21:29,060 --> 00:21:35,660
מה הוא בעצם מנסה לומר הוא מנסה לומר יש לי זכות עמידה מגיע לי מעמד אני קצין מילואים.

174
00:21:35,740 --> 00:21:41,180
ואני משרת יותר אני נפגע באופן אישי ממשי וישי ואיפה דיגל.

175
00:21:41,180 --> 00:21:47,500
זה מה שהוא מנסה לומר בשנות ה-70 מה שקורה כשהוא מגיע לבית המשפט שבית המשפט אמר לו.

176
00:21:47,540 --> 00:21:50,460
כל הכבוד אין לך השאלה לא שפיטה.

177
00:21:50,660 --> 00:22:02,780
דבר פה בשאלה בשאלה פוליטית לחלוטין הסמכות של שר הביטחון לפתור אותן הוא עושה את זה על סמך החוק שמעניק לו סמכות לקבוע מי ישרת ומי ומי ומי תיגייס.

178
00:22:03,060 --> 00:22:09,420
וחוץ מזה אין לך שפות עמידה למה אין לך שפות עמידה אומר בית המשפט זה עתירה כללית.

179
00:22:09,460 --> 00:22:20,320
יכול להיות שופטים אמרו לך לא צריך להוכיח לנו שאתה משרת יותר אבל אפילו אם הייתה אבל אפילו אם הייתה מוכיח לנו את זה אומרים שמה שופטים אפילו אם היית מוכיח את הנקודה הזאת.

180
00:22:20,420 --> 00:22:29,960
עדיין אין לך שפות עמידה כי זה לא פגיעה קונקרטית זה לא פגיעה ישירה בכלל והיא לא ממשית ולא יפהותית.

181
00:22:30,220 --> 00:22:36,700
זה קורה בשנת השבעים ושנת שמונים ושש כשהסטלר חוזר עם העתירה הזאת אחרי עוד כמה גלגולים שהיו באמצע.

182
00:22:37,080 --> 00:22:41,360
פתאום פתאום זה משתנה פתאום יושבים שם השופטים.

183
00:22:41,800 --> 00:22:49,360
אם אני לא תואי שם שם שם השופט ברק יושב שם שופט שם גר הנסידה יושבת שם שופט את בן פורת.

184
00:22:49,720 --> 00:22:57,400
ופתאום זה משתנה זה משתנה בהמון המון כיוונים אז בוא נדבר קצת על הפסק נין הזה הדבר הזה הוא כמובן הכי רלוונטי היום.

185
00:22:57,560 --> 00:23:05,800
אפשר להגיד שאתה מחים הכי גדולים ברפורמה משפטית אלה לא תנות על הדתית שהוציאו מצב מסודר זה לא הליכוד.

186
00:23:05,900 --> 00:23:12,100
שם מובנים על ידי לבין לרפורמה הזאת אלא חזק שאומרים מי אז 86.

187
00:23:12,500 --> 00:23:17,620
ממשיכים להתארג בנו כל הזמן לספורט של גיוס בני שיבות הדבר שהוא הכי חשוב לנו בעולם.

188
00:23:17,860 --> 00:23:22,740
אנחנו לא מוכנים להיות בשום חוץ יש לו עבירה תפקדת גברות בגלל הדבר הזה.

189
00:23:22,900 --> 00:23:32,120
זה בהחלט סוגיה זה עוד כמה שלא זאת בהחלט סוגיה שאנחנו רואים שידיים איתנו מאותם שנים אולי אני אגיד על זה עוד מילה אחר כך.

190
00:23:32,120 --> 00:23:35,500
אבל מה שקורה בפסק דימיר אסטלר זה שמגיעה שופט ברק.

191
00:23:35,720 --> 00:23:42,040
ואומר תשמעו אני בכלל אתם יודעים מה שכנת אותי שאתה נפגע באופן אישי ממשי וישיר.

192
00:23:42,280 --> 00:23:45,160
אבל אומר השופט ברק גם אם לא היית.

193
00:23:45,380 --> 00:23:50,780
בוא נסחק אז מה קרה עד אותם שנים עד אותם שנים אני מתה לשחק עם השטברק.

194
00:23:50,960 --> 00:23:58,820
כאילו אני יכול לקוף את הסוגיה בשני תלמידים כאפשר שנמצא בלי אני אני מסודר הוא כזה חכם בכזה נתוק.

195
00:23:58,940 --> 00:24:04,420
אז עד אותם שנים מה שהיה זה שופטים היו מוכנים את זה כי אין באמת הבחנה.

196
00:24:04,440 --> 00:24:08,720
חד משמעית אני אגיד האם זה אישי אם זה ממשי אם זה ישיר.

197
00:24:09,040 --> 00:24:15,280
אז אפשר למתוח את זה בעתירות שהגיעו לפני היו שופטים שאמרו אני יכול להכיר בזה כפגיעה אישית באיזה מקרה כן באיזה מקרה לא.

198
00:24:15,420 --> 00:24:17,420
והגמישו את הקריטליון עם האלה.

199
00:24:17,760 --> 00:24:23,280
אומר השופט ברק בלספל אתם יודעים מה גם אם זה לא היה אני מוכן להכיר גם באותר ציבורי.

200
00:24:23,500 --> 00:24:25,880
אני מוכן להכיר גם בביזנס שבכלל לא נפגע.

201
00:24:26,180 --> 00:24:28,180
אז זה הוא עשה לגבי דוקטרינת המעמד.

202
00:24:28,400 --> 00:24:32,400
במקביל אומר השופט ברק ביחס לדוקטרינת השפיטות.

203
00:24:32,880 --> 00:24:37,440
אומר תראו האם העובדה שמדובר פה בשאלה פוליטית מובהקת.

204
00:24:37,480 --> 00:24:40,280
בסמכוי הצער הביטחון בשאלה את מי יגייסו ומי לא.

205
00:24:40,400 --> 00:24:48,380
האם הדבר הזה מייצר חלל מייצר איזשהו חור שחור שאני לא יכול להיכנס ולכבוד את דעתי אבל מה פתאום.

206
00:24:48,600 --> 00:24:56,840
אומר השופט ברק אני יכול לדון בכל סוגיה מכיוון שהכל העולם הוא משפט אין חללים אין חללים שהם לא משפטים.

207
00:24:57,400 --> 00:25:04,640
ביחס לנקודה הזאת הייתה פיקוית הייתה איזה מוזמן כאילו מה זאת אומרת אין סוגיה שהיא לא משפטית.

208
00:25:04,760 --> 00:25:12,520
אנחנו מתחילים תחום משפט כמו שאמרת בתחילת השיחה הזאת האם נעבר חוק או אין לא נעבר חוק.

209
00:25:12,520 --> 00:25:17,800
אפשרות החוק או לא אפשרות זאת אומרת אם החוק אומרת שצר הביטחון ראשי לפתור.

210
00:25:18,080 --> 00:25:29,160
אז לא קצת פחות ראשי הוא פתר אז מה פה סוגיה משפטית אז השאלה שעופה מחייבת אותה לחזור לעוד משהו שקרה בשנות ה-82.

211
00:25:29,320 --> 00:25:36,920
בפסק דין בדפי זהב ובבסקי דין נוספים שהשופט ברק גם יצר את תהילת הסבירות ולכן.

212
00:25:37,000 --> 00:25:41,140
הוא טוען אין דבר כזה סוגיה שאין כנה מידע משפטי להכריע מה.

213
00:25:41,300 --> 00:25:48,860
כל סוגיה השאלה איך שר הביטחון מפעיל את הסמכות שלו האם הוא אפיל אותה באופן סביר או לא זאת שאלה משפטית לשיטתו.

214
00:25:48,940 --> 00:25:53,540
בדיוק מהסיבה הזאת השופטים לנדוי או השופט אלון הם אומרים.

215
00:25:54,020 --> 00:26:04,020
בסליחה מה זה המשחקים האלה אנחנו לא מופנים אנחנו נגד הסבירות ואנחנו גם כן נגד האופן שבו הסבירות הופכת כל שאלה לשאלה משפטית אבל ברק לא רק אמר אין שפיטות.

216
00:26:04,300 --> 00:26:10,540
ברק אמר והוא עשה את זה מכמעט שיהיה לו ויכוח עם השופט שם גר אמר אני מבחין בשני מונחים של שפיטות.

217
00:26:10,540 --> 00:26:16,500
איך הוא מבחין דוקטרים שממציא אין סוגיה שהיא לא שפיטה כאמור מלא כלום על השפט.

218
00:26:16,700 --> 00:26:22,620
השאלה היא באיזה סוגיות ואני אומר לך שבספר הכי פשוטה וכרמית באיזה סוגיות כדאי להתערב.

219
00:26:23,080 --> 00:26:32,860
באופן שלא יפגע בבית המשפט העליון ושלא יפגע בנקרא זה אמון הציבור נגיד את זה שוב כזה נגיד את זה מתי כדאי או מתי עדיף לא להגזים.

220
00:26:32,900 --> 00:26:37,520
בסדר בעצם בעצם אומרת את זה פשוט נולד עונת המילים.

221
00:26:37,700 --> 00:26:43,760
הוא קורא לזה שפיטות מוסדית ושפיטות נורמטיבית אומר הכל שפיט נורמטיבית ניתן להפעיל.

222
00:26:43,860 --> 00:26:53,980
אתה אומר את הנליץ ומשפטית בעצם אני יכול להתערב בכל זאת אומר אבל מבחינה מוסדית לא בטוח שזה כדאי אם אני אקדיש את השיעה.

223
00:26:54,180 --> 00:27:02,300
עוד עלול להיות יום אחד שר משפטים שבעצם מנסה לשמור את שיטת מינוי השופטים ולעשות רפורמה במערכת המשפט.

224
00:27:02,300 --> 00:27:08,600
אז באמת אני חייב לומר מיד על הלב ככה מלמדים את זה בקורס המשפט חוקתי.

225
00:27:08,900 --> 00:27:17,520
זה ממש אותו דבר זה לא עוד שעשנו בייבור אנחנו בניני פורק ואלה דוקפים איזה שהוא כיוון מאוד מאוד קיצוני לא.

226
00:27:17,880 --> 00:27:24,080
ככה מלמדים לא נורמלים לקרוא את סקטינרס ורגל מתחילים ולראות איך השופט ברק מציג את זה אבל.

227
00:27:24,680 --> 00:27:33,120
השופט שם גר הוא הייתה לו ביקורת אחרת על השופט ברק בניגוד לאלון ולנדו שהם בכלל לא אהבו את השפטות ולא אהבו את הסבירות.

228
00:27:33,640 --> 00:27:42,120
השופט שם גר היה מוכן ללכת סעד עם השופט ברק ולקבל את ההבחנה בין שפטות נורמטיבית למוסדית.

229
00:27:42,200 --> 00:27:47,880
מבחינתו כן הכל שפט נורמטיבי ההבדל בין הולם ברק היה ביחס לשאלת השפטות המוסדית.

230
00:27:48,280 --> 00:28:00,280
השופט שם גר אמר אם בית המשפט נמצאת עצמו מתערב בכל החלטה אמר לפתוח את ספר דגניה האם לקנות מטוסים אני אוסיף במילים שניים למגן בתי ספר בסדרות.

231
00:28:00,280 --> 00:28:11,400
איך איך צעזו את במילים של שם גר האם המפקד בזדה הקרב צריך לפנות שמאלה או ימינה דברים שגם אותם היו לנו כבר לצערנו בבית המשפט.

232
00:28:11,480 --> 00:28:16,680
כל השאלות האלה אומר השופט שם גר אלה סוגיות שהם לא שפיטות מבחינה מוסדית וזה לא דבר.

233
00:28:16,960 --> 00:28:25,480
מבחינתו זה דבר לחתכילה שסוגיות שבית המשפט לא צריך להיכנס אליהם איך אני יודע מתי כן ומתי לא אומר השופט שם גר.

234
00:28:25,480 --> 00:28:30,200
בוא נהיה הוא מרצים מבחן הוא קורא לו מבחן האופי הדומיננטי של העתירה.

235
00:28:30,200 --> 00:28:39,520
אנחנו אז נכון שזה זה מבחן שיפוטי שבסופו של דבר מי שיפיל אותו הוא השופט אבל אבל מה שצריך לשים לב אליו זה המנגינה.

236
00:28:39,920 --> 00:28:49,760
השופט שם גר בעד שימור ושימוש בחוסר שפיטות מוסדית לעומתו השופט ברק השופט ברק עושה את זה מחוסר ברירה.

237
00:28:50,200 --> 00:28:59,120
ההבדל ביניהם הוא שהשופט ברק באמת באמת הוא שואף לצמצם את זה למינימום מעדיף שזה לא יהיה הוא אומר אני לא יודע מה לעשות יש מגבלות פוליטיות.

238
00:28:59,160 --> 00:29:10,360
ולכן עדיף להיות חכם ולא צודק השופט שם גר אומר לא זה צודק לא רק שהוא אומר שזה צודק הוא מסביר שאם בית המשפט תמצא את עצמו באמת מתערב בכל דבר בסופו של דבר.

239
00:29:10,440 --> 00:29:23,080
הוא ירוס את הפרדת הרשויות הוא ירוס את זה הוא ירוס את השלטון במדינה ופשוט אי אפשר להתנהל ככה אין לו לקיטימציה לזה אין לו אין לו אחריות על האפרעות שהוא מקבל הוא לא מומחה לכל תחום ולכל עניין.

240
00:29:23,080 --> 00:29:28,740
פשוט אי אפשר להתנהל ככה מדינה וזה זה שהוא חשוב אז אם אני ככה אנסה להסתכל על הדבר הזה.

241
00:29:29,020 --> 00:29:36,520
בפרסה על מאמר שאתה כתבת עם פרופסור נגיבתי ואליו גם אני פודקאפט בעל המשמעות.

242
00:29:36,780 --> 00:29:44,320
זה בעצם הוא גם ישפגע מאמון לציבור בית המשפט העליון בית המשפט העליון התערב גם מאיזה צריכה להגיע סטיינטרת ספר גנדיה.

243
00:29:44,480 --> 00:29:56,300
את מרופשית הרב המון מקרים הוא יפגע באמון המוסדית בבית המשפט העליון ואת גם יש את הברק וגם לשיטת שם גר אנחנו לא רוצים דבר כזה נכון בהחלט אבל אבל.

244
00:29:56,400 --> 00:30:06,280
כשאנחנו מדברים על האמון יש פה איזה שהיא נקודה שאני אזכיר אם כבר הזכרת את המאמר שאני כתבתי מה פרופסור גיבטי שדיבר דיבר על המאמר.245
00:30:06,480 --> 00:30:13,460
אם אנחנו מזכירים את האמון אז השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם בעילת השחיתות העמידה הסבירות קרוב לשנות ה-8.

246
00:30:13,700 --> 00:30:29,060
המחקר הראשון אמפירי שבחן את אמנון הציבור במערכת בתי המשפט בישראל נערך בשנת 1991 על ידי שורה של חוקרים פרופסור בברזילאי יופמן יאר.

247
00:30:29,060 --> 00:30:43,140
חוקרים ומפרסמים את התוצאות של המחקר ב-91 בעצם אחרי עשור של המהפכה המינלית שבית המשפט ביטל את הזכות העמידה ביטל את הצורך בשחיתות סבירות אימץ את הפרשנות התכליתית.

248
00:30:43,300 --> 00:30:49,980
אחרי כל הדברים האלה מגלים שהאמון בבית המשפט מאוד גבוה בניגוד לזרות של אמבוי שבאותם שנים כבר הזיר את ברק.

249
00:30:50,860 --> 00:31:10,900
כותבים החוקרים המלומדים במחקר שלהם מסקנה לבית המשפט קדימה אתה יכול להמשיך להסתער ולשנות את החברה בישראל כולה מאחוריך גיבוי ציבורי יש גיבוי ציבורי אחוזי האמון מאוד מאוד גבוהים מעל 90% ואין שום בעיה קדימה הסתער תמשיכו.

250
00:31:11,380 --> 00:31:16,340
אתם יכולים להמשיך בעיה עם האקטיביזם ולא קרה שום דבר אנחנו רואים כמה שנים אחר כך.

251
00:31:16,940 --> 00:31:24,980
מיד אחרי זה יש את המערכה החוקתית ותוך כמה שנים אמון הציבור פשוט קורס וזה מה שהראינו שמה במאמר.

252
00:31:25,120 --> 00:31:32,840
ואנחנו רואים שהייתה איזה השפעה אבל לפעמים ההשפעה היא לוקחה קצת זמן עד שאנשים מבינים מה בדיוק קורה.

253
00:31:32,940 --> 00:31:46,020
וזה זה תלוי שבפני עצמו מעניין את בסופו של דבר כן זה הביא לקריסה באמון הציבור ואולי בסופו של דבר זה גם זרה את הזרעים שהובילו לצורך ברפורמון שנהר פה באותם שנים.

254
00:31:46,060 --> 00:31:53,860
אבל אם אני חוזר חזרה אז ניסיתי לייצר בעצם מה היו העמדות היינו את העמדה את העמדה של ברק.

255
00:31:53,980 --> 00:32:00,480
שבעצם אומר מלא כל הארץ משפט מבחינה עקרונית או נורמטיבית בשפה שלו אני יכול להתערב בכל דבר.

256
00:32:01,140 --> 00:32:07,780
כן אולי בקצה יש מקרים שמוסדית עדיף לי לא להיכנס אליהם אבל אני אעשה את זה רק אם ממש.

257
00:32:07,920 --> 00:32:17,620
ממש לא תהיה ברירה ואם אני ארגיש את החרב מונפת מעל המודד זה חוסר השפטות המוסדית.

258
00:32:17,640 --> 00:32:24,020
כן לעומת זאת השופט שם גר רואה ורבש חוסר השפטות המוסדית.

259
00:32:24,140 --> 00:32:30,580
עניין עקרוני חשוב בשיטת הממשלת הישראלית אומר בלי זה תקרוס את הפרדת הרשויות.

260
00:32:32,080 --> 00:32:40,960
במעבר לשופט שם גר נמצאים שופטים כמו לנדו או כמו אלוהה שאומרים הדבר הזה בכלל הוא מתחיל אני לא מוכן לקבל בכלל את ההבחנה הזאת.

261
00:32:41,020 --> 00:32:50,680
של שפטות נורמטיבית ושלטות מוסדית צריך לחזור לעקרונות יש דברים שאין כנה מידע משפטי להכריע בהם אנחנו אני חולק על הגישה לגבי סבירות.

262
00:32:50,960 --> 00:32:58,180
וככה אני אשמור על הפרדת הרשויות עכשיו צריך להם להיות משהו בעצם אצל כל השופטים האלה.

263
00:32:58,280 --> 00:33:07,480
כולם יכול להיות שחלקם קיבלו רכיבים מסוימים מהתיאוריות של ברק אבל עדיין הם שמרו על רכיב אחר שאפשר לייצר איזשהו איזון.

264
00:33:07,740 --> 00:33:14,920
אבל אוקיי אם נאמר זה ככה זה השופט שם גר השופט שם גר היה בעד פריצת זכות העמידה והרחבתה.

265
00:33:15,380 --> 00:33:20,960
הוא היה בעד אימוץ הסבירות הוא לא היה בעד שימוש בשפטות כמנגנון מהזה.

266
00:33:21,200 --> 00:33:25,080
חשב שצריך לעשות שימוש רב ושפטות השופט לנדוי.

267
00:33:25,420 --> 00:33:40,200
התנגד לסבירות הוא יצא את אחד החריגים בזכות העמידה של ימים השופט ברק הרחיב אותו גר כן אבל שופט לנדוי היה מהשופטים שהרחיבו את בעבר לא הייתה עמידה בכלל כאשר מדובר.

268
00:33:40,200 --> 00:33:50,120
בשאלות או לא הייתה שפיתות בכלל כאשר מדובר בשאלות מדיניות ביטחוניות ואנחנו רואים את זה בפסיקות שלו לגבי התייצבות ביולדה ותשומרון.

269
00:33:50,180 --> 00:33:51,380
לא נדבר על הנדה.

270
00:33:51,640 --> 00:33:57,700
אני מקבל לכן תמיד הממשלות אמרו לא אני לא מורד צורך ביטחוני.

271
00:33:57,700 --> 00:34:08,060
כן וכולם כאלה ואז אתה אמר תיקון להגיד שוב את חולצות בטחון את הגידו משהו אחר אנחנו לא מוכנים לקבל כל פעם את האמירה לצורך ביטחוני ואז לא שפי.

272
00:34:08,060 --> 00:34:19,860
כן אבל יש לי מביא לו אבל מה שקרה שמה זה שבתחילה השופט לנדוי היה מוכן לקבל צורך ביטחוני ולקבוע שהטירה אינה שפיתה גם אם זה היה על קרקע פרטית.

273
00:34:19,960 --> 00:34:32,760
שלה של בן אדם שגר בשטח זה יכול להיות בדואים בפתחת רפיאפייתה כזאת הטירה זה יכול להיות באזור בית אלו באזור אולון מורן בשלב מסוים שופט לנדוי.

274
00:34:32,860 --> 00:34:35,220
יש פה פגיעה בזכויות קניין.

275
00:34:35,680 --> 00:34:37,900
הפנגע בזכויות הקניין.

276
00:34:37,940 --> 00:34:42,680
תאפשר את כניסת הטירה לבית המשפט ואת הדיון גם אם מדובר בצורך ביטחוני.

277
00:34:42,680 --> 00:34:50,720
מנצים את זה כל מיני תקדימים מחייבים או שמתביעים לזה מסורות פסיקה מכל מי אז את השאלה מצוינת כי.

278
00:34:50,800 --> 00:34:55,160
גם הדוקטרים של סכות העמידה היה כמעט בלי כנגובלת.

279
00:34:55,300 --> 00:35:04,200
שברק אינסיסט וגם השפיצות הנורמטיבית מושפטות מוסלית זה דברים שבסוף במקרה הטוב נכתבו באיזה מאמר אקדמי של אותו שופט בעצמו.

280
00:35:04,240 --> 00:35:08,120
אז אני עוד שנייה.

281
00:35:08,840 --> 00:35:10,020
השופט ממציא.

282
00:35:10,480 --> 00:35:19,160
וידוקים בתוך סקדים כאילו משהו הכי נכון בעולם וזה הכי בנות על פיות כותב את ה-30 40 עמודים ממש כמו מאמר אקדמי.

283
00:35:19,620 --> 00:35:29,840
ובמקרה טוב יש לו איזה מאמר אקדמי שהוא כתב את המקור התנתים בבקשה מעט אז אתה אתה עולה על נקודה מצוינת ואני עוד שנייה אני רק רוצה לסגור את מה שהתחלתי.

284
00:35:30,020 --> 00:35:38,600
זה אמרתי שכל אחד מהשופטים הוא אולי הוא היה עם ברק בנקודות מסוימות אבל נקודות אחרות זה שופט לנדוי פתח חריג שאומר.

285
00:35:38,680 --> 00:35:50,400
שאת תראו את שפוגות בזכויות יהיו שפיתות אבל הוא היה נגד סלירות הוא היה נגד פריצת זכות העמידה וביטול אילת השפיתות שלא מדובר בפגיעה בזכות השופט שם גר היה.

286
00:35:50,920 --> 00:35:55,580
פתיחת זכות העמידה בעד הרחבת הזכויות אבל בעד שימוש רב בשפיתות.

287
00:35:55,900 --> 00:36:06,580
השופט אלון היה נגד שימוש בסבירות אבל כן רצה להרחיב את זכות העמידה השופט ברק עושה את הכל ביחד הוא גם פורץ את העמידה הוא גם פורץ את השפיתות.

288
00:36:06,660 --> 00:36:16,860
הוא גם במקביל מרחיב את הסבירות מאמץ כללי פרשנות תחליטית שמאפשרות לו לעשות בחוק כבתוך שלא מה שהוא רוצה.

289
00:36:16,980 --> 00:36:28,020
כל הדבר מה קוראים ביחד עם הרחבה ותפיסה של זכויות בלתי נגמרת כן שלא מדבר על זכויות ומדבר על זכויות מאוד גרעין של זכויות לא על המובן הרחב שברק.

290
00:36:28,020 --> 00:36:41,380
מפתח מאוחר יותר וככה בעצם נותרנו אחרי כל התהליך הזה בשיטה שבה אין כבר מה שמאזן בבית המשפט הפך באמת מבית משפט שמופיע בסדר סוכרים בבית משפט שמקדם מדיניות עכשיו למה שאמרת.

291
00:36:41,940 --> 00:36:47,620
אתה צודק מאוד אבל אבל בבקשה את השאלה שלא שומעים את השאלה.

292
00:36:47,980 --> 00:36:56,060
אוקיי בטלפון ברור שמותר לו לבצע תקדימים מפחידים ולפתוח את עוקרינו במקרים של הקונו משהו כזה.

293
00:36:56,420 --> 00:37:03,240
אבל למי שקורא פסק דין זה נשמע ונראה כל כך כל כך מוזר וחריג עכשיו את זה ציבור.

294
00:37:03,440 --> 00:37:08,920
זאת מתקבלת עובדת תנאי משפט דברים כאלה כי לציבור משום מה רק מהשורה האחרונה.

295
00:37:08,960 --> 00:37:12,160
שנייה פורו לפנות את ההתנחלות ולא לפנות את התנחלות.

296
00:37:12,200 --> 00:37:22,440
אין לי לצעד ישוב על נהגת ככה ביש לא נותנו אישו פחות מתעסק במה הדוקטרינה של תנאי הסאפ שאיפשרו בצלול הוטל להניש את העתירה זה לא מעניין אף אחד.

297
00:37:23,280 --> 00:37:33,840
כן אז צריך פה לומר ששיטת המשפט יש שתי שיטות משפחות משפט בעולם יש משפטה שיטת המשפט הקונטיננטלית אייבו בייט לא אנחנו.

298
00:37:34,040 --> 00:37:41,900
בשיטה הזאת בית משפט יש הרבה פחות כוח לתקדים מחייב בית משפט יש הרבה פחות אין לו כוח יוצר,

299
00:37:41,900 --> 00:37:47,820
אמור ליישם בצורה הרבה יותר דווקנית כללים שנקבעים בחוק בשיטת המשפט הזאת.

300
00:37:48,020 --> 00:37:53,300
אפשר לדבר על גרמניה דוגמה גרמניה אין דבר כזה יותר ציבורי.

301
00:37:53,480 --> 00:38:00,140
בית המשפט יכול לדון רק בנושאים שהחוק מכתיב אותם בצורה מאוד ברורה תחות העמידה שם מוגדרת בחוק.

302
00:38:00,440 --> 00:38:05,520
לעומת זאת בשיטת המשפט המקובל שזה שיטות משפט שהתפתחו משיטת המשפט הבריטי.

303
00:38:05,560 --> 00:38:16,280
יש לבית המשפט כוח יוצר יותר גדול ויש דברים שבאמת נשאר מפתח בדיל במדינות המשפט המקובל שמשם הגענו.

304
00:38:16,560 --> 00:38:25,840
שמה התפתח פתחה זכות העמידה שמה התפתח רעילת הסאב של השקיטות היא לא תסאב כולן הם עניין שהתפתח בפסיקה בעצם.

305
00:38:25,880 --> 00:38:33,800
לא כתוב בשום חוק שיש דבר כזה או שאין דבר כזה לכן השופטים יכולו לשנות את זה הם תמיד אמרו זאת דוקטרינה שיפוטית.

306
00:38:34,200 --> 00:38:42,800
בשום מקום לא כתוב שיש דבר כזה ואנחנו יכולים לשנות את זה לכן הפתרון בראש ובראשונה שהמחוקק יגדיר בחוק.

307
00:38:43,280 --> 00:38:53,040
כן יגדיר בחוק מה מותר ומה אסור וזה דבר שצריך לקרות אבל זאת מדובר על הפתרון אבל מכיוון שזאת הייתה תפיסה של השופטים אומרים השופטים זאת דוקטרינה שיפוטית.

308
00:38:53,200 --> 00:39:01,560
מי שאחראים עליה אם אנחנו אנחנו יכולים לעצב אותה עכשיו מה שצריך לדעת שבשיטת המשפט המקובל הדבר הזה נכון.

309
00:39:02,000 --> 00:39:04,920
אבל המחוקק תמיד שמורה לגיטימציה.

310
00:39:04,920 --> 00:39:14,160
שמורה לגיטימציה לבוא ולעצב בחוק משהו אחר לצערנו אנחנו חיים היום במדינה שחוק עוקף בגץ הפך להיות כינוי גנב.

311
00:39:14,240 --> 00:39:27,000
בעצם מנסים לנוע את הלגיטימציה של המחוקק לבוא ולתקן ומה יהיה החוק במקרים שבהם לדעתו השופטים מובילים לפתרון שהוא לא פתרון המיטבי מבחינת המחוקק.

312
00:39:27,080 --> 00:39:32,400
אבל מכיוון אתה מפתיחת בריא ככה זה באמת דוקטרינה שיפוטית.

313
00:39:32,560 --> 00:39:44,520
למה אתה נסתו נהנה במדינה כזאת שגית מוזרה שמנגדת או מבטלת כל הכללים המקובלים של המשפט המקובל את כל הדוקטורנות השיפוטיות.

314
00:39:44,520 --> 00:39:58,320
אם כמעט כל מוסד או כל מוסד אנושי מעוניין לקבל יותר כוח יותר השפעה למה רק בישראל השופטים פרצו את הגבולות ואילו בבריטניה שזה אותה דוקטרינה מבחינה שיפוטית שהם יכולים הרי.

315
00:39:58,640 --> 00:40:02,800
מי שאני לא אקם את המילים ולפחת בצורה כזאת בצורה אחרת.

316
00:40:02,840 --> 00:40:13,680
למה לא נפרצו גבולות העמידה למה בבית השפט העניין בארצות הברית עדיין דוחים 90% מהטירות או 95% או 99% מהטירות על הסף בגלל תנאי ספמור.

317
00:40:13,720 --> 00:40:19,640
איך זה שבמקומות אחרים עדיין שומרים על הכללים.

318
00:40:20,160 --> 00:40:30,360
מה איתו מנומשים מחזיקים את הדלת הזה גם שורם על כללים אחרים אז אז מה קודם כל התופעות של הרחבת העמידה והשפטות הן לא ייחודיות רק לישראל.

319
00:40:30,640 --> 00:40:41,520
אבל יש הבטן גדול בין הרחבה לבין פריצה מוחלטת או במילים אחרות אם הזכרתי קודם שהיו במהלך השנים היה אפשר קצת להגמיש חלק מתנאי הסף.320
00:40:41,680 --> 00:40:53,320
בבית המשפט בישראל פשוט שבר את הדלת כבר אין דלת כבר אין סף ומי שרוצה יכול להיכנס אבל המגמה אנחנו כן יכולים לראות ויש מחקר משווה גם שנמצא בשתי נהרות העמדה שפרסמנו.

321
00:40:53,360 --> 00:41:00,760
יכולים לראות שיש כיוונים כאלה אבל למרות הכיוונים ההבדל הוא שמיים וארץ ההבדל שמיים וארץ גם ביחס לשפיטות.

322
00:41:00,840 --> 00:41:11,040
גם ביחס לעמידה ובוודאי ובוודאי כשאנחנו מסתכלים על כל הצבר שהזכרתי קודם גם הסבירות וגם כל הדברים הלבי יחד המצב פה הוא חריג מאוד.

323
00:41:11,200 --> 00:41:18,240
ואני חושב שהחלק אחריג ביותר שאין לנו פה שום איזון.

324
00:41:18,500 --> 00:41:26,080
אני אקח את הדבר הזכרת את ארצות הברית ארצות הברית יש פסק לדין מאוד מפורסם מרבורי ורד מדיסון.

325
00:41:26,220 --> 00:41:31,860
פסק הדין שבו החליטו השופטים שהם הערכה שיכולה להעזיר ביקורת שיפוטית.

326
00:41:32,020 --> 00:41:39,180
איתה חוקה אמריקאית עוד לפני הפסק דין הזה אבל לא היה ברור תפקידו של מי לרחוף את החוקה.

327
00:41:39,400 --> 00:41:45,540
ובפסק הדין הזה בית המשפט בעצם מסביר שיש לו את הסמכות לפסול חקיקה כשהיא סותרת את החוקה.

328
00:41:45,680 --> 00:41:50,540
בניגוד לניסיונות זה לא כמו פסק דין בנגה מזרחי כי פסק דין בנגה כי בארצות הברית הייתה חוקה.

329
00:41:50,640 --> 00:41:59,660
פה פסק הדין קבע שיש חוקה וגם קבע שהשופטים האלה שיקבעו האם היא אופרה או לא וגם עוד עליו אחרי זה וכתב את החוקה ועושים דברים פנינה.

330
00:41:59,780 --> 00:42:03,280
אבל בכל אופן השוויון למרות שבדיונים על הצעת החוק שלו היה.

331
00:42:03,640 --> 00:42:12,820
כן אבל פסק דין מרבורי ורז מנדיסון עושה עוד משהו שהציבור פחות ימכיר לא רק שהוא מחליט שלבית המשפט יש סמכות לקבוע שחוק אפר את החוקה.

332
00:42:12,920 --> 00:42:17,940
אלא הוא גם הפסק דין שבו נקבע דוקטרינת השאלה הפוליטית דוקטרינת השפיטות.

333
00:42:18,180 --> 00:42:26,920
זה קורה ביחד וזה לא קורה במקרה עובר בית המשפט אני אולי יכול להעביר ביקורת שיפוטית אבל יש תחומים שאני לא יכול להיכנס אליהם שהם לא התחום שלי.

334
00:42:27,040 --> 00:42:32,700
נוצר שם איזה שהוא איזון כשאפילו מצד השופטים.

335
00:42:32,920 --> 00:42:40,240
במעלך השנים הדבר הזה הולך למשתנה אמרתי זה מתגמש אבל אמרות שזה מתגמש יש בארצות הברית היום דוקטרינת שקלטות ברורה.

336
00:42:40,420 --> 00:42:52,400
יש המון שאלות שלא יגיעו לבית המשפט שאלות בנושא חודש שלה אז שוב עם כל הרעיון הזה שיש הגמשה עדיין יש שמירה על על גבולות.

337
00:42:52,500 --> 00:43:01,320
אין מדינה שהגיעה למצב כמו בישראל שכל עותר ציבורי בכל נושא יכול לבוא לבית המשפט מה הסיבה לזה.

338
00:43:01,400 --> 00:43:07,840
אני חושב אני יכול אני יכול לדבר על מה שאמר נשיא בית המשפט העניין זה שעבר לנדוי.

339
00:43:08,100 --> 00:43:17,380
הוא בשנות ה-80 בשנות ה-90 הוא חזר פעם אחרי פעם על זה שאנחנו צריכים לתבוע מהמחוקקים שלנו להידרש את הסוגיות האלה.

340
00:43:17,580 --> 00:43:25,820
אנחנו רואים מה קורה היום שמנסים להידרש את הסוגיות האלה רואים שזה לא פשוט אנחנו יודעים שבעבר היו המון ניסיונות לטפל בדברים האלה.

341
00:43:25,940 --> 00:43:36,000
חן מיניהם ובקשת דניאל פרידמן היה שר המשפטים הוא ניסה לטפל בדברים כאלה שיעקב נאמן היה שר המשפטים ניסה לטפל בדברים כאלה.

342
00:43:36,780 --> 00:43:38,980
ועד היום הדבר הזה לא צלח.

343
00:43:39,460 --> 00:43:47,940
אוקיי אבל בשלב הזה לפני שמגיעים למיטורנות המתמידיות אני שמח לשאול אותך בעצם איזה בדיקים הגיעו לפני שפט העניין מסוגלת שפידוש שלא היום מגיעים פעם.

344
00:43:47,940 --> 00:43:54,500
וחוץ מזה על פניו נראה שגיל חרדים זה סוגיה כל כך חשובה ומשמעותית שהיינו רוצים שאיזה שהוא גוף.

345
00:43:54,620 --> 00:44:01,620
ידע לעשות את הביקורת בקורות שפותי ביקורת כסף אחרת כי בסופו של דבר ההסדרים בכנסת ההסדרים הפוליטיים.

346
00:44:01,740 --> 00:44:10,800
כאלה ואחרים נשים כוח וערות הגדול מהחלקה באוכלוסייה למשלגות הקטנות הבינוניות במיוחד לקבוצות אינטרס כמו חרדים.

347
00:44:10,900 --> 00:44:13,420
יש להם 2 3 סוגיות של עוד מעניינות אותם.

348
00:44:13,540 --> 00:44:16,420
מישר סוגיות מוכרים להתפשר ולשתת בקול קורליג'י.

349
00:44:17,320 --> 00:44:27,640
מדברים על דופן עד השפעות השאלה היא אם קבל אחראות לנושאים מדיניות בשאלות פוליטיות וזה מתחלק לכמה סוגים של שאלה.

350
00:44:27,840 --> 00:44:32,820
יש לנו שאלות שם בתחומי ביטחון בתחומי חוץ.

351
00:44:33,060 --> 00:44:37,120
דיברתי קודם אותנו דוגמה על כאילו ניחסים דיפלומטיים עם גרמניה.

352
00:44:37,300 --> 00:44:45,360
יכול להיות שאלה האם מי יכול להגיש עתירות עם שגרירים זרים יכולים להגיש עתירה בשביל לקרוא את מדיניות החוץ של ישראל.

353
00:44:45,420 --> 00:44:53,760
דבר שלצערנו קרה במדינת ישראל כששגרים אוקראינה הגיש עתירה לבית המשפט העליון בשביל לשנות את מדיניות החוץ של המדינה.

354
00:44:54,000 --> 00:45:01,600
אז מדיניות חוץ מדיניות ביטחון איך הצבא פועל בכל מיני מבצעים צמאים הדברים האלה לא היה עליה לדעת ברוב מדינות העולם.

355
00:45:01,640 --> 00:45:08,440
שמישהו בכלל יכול להגיש את זה לבית המשפט בטח ובטח זה לא יכול לקרות תוך כדי נשימה כמו שכבר קרם במדינת ישראל.

356
00:45:08,740 --> 00:45:15,700
אז זה המסים האלה מסים שההפרעה בהם עניין פוליטי לחנותים נתן לנו דוגמה של.

357
00:45:15,740 --> 00:45:18,240
של אנשים אנגיוס כרדיף.

358
00:45:18,360 --> 00:45:30,600
יש דוגמאות אחרות האם אני מבטוח את שידורי הטלוויזיה של תשעודה או טלוויזיה בשבת כן או לא סוגיות כאלה האם בית המשפט מחרדזיק באיזשהו יתרון מוסדי.

359
00:45:30,680 --> 00:45:34,080
להכיר בדבר הזה.

360
00:45:34,100 --> 00:45:40,280
אין לתת דברים אלה עכשיו חוץ מהנושאים האלה עוד חום שבו בעצם השפיטות נפרצה.

361
00:45:40,420 --> 00:45:44,340
בעבר בית המשפט לא מתערב בין קרים פרלמנטריים.

362
00:45:44,720 --> 00:45:53,120
לא יכול להעלות על הדעת מקרים כמו בוודאי פסק דין יולי אדלשטיין שמור בעצם את המשפט שהוא רואה לכנסת הכנסת.

363
00:45:53,220 --> 00:45:59,060
ולמנות יושב ראש כנסת הוא חשב שתהיה תוצאה אחת בסופו של דבר גם הייתה תוצאה אחרת.

364
00:45:59,240 --> 00:46:09,940
אבל כשיולי אדלשטיין בחר להצטטר ולא לעשות ולא לציית למה שהשופטים דרשו ממנו.

365
00:46:10,020 --> 00:46:12,580
פשוט פינה את מקומו והתפטר.

366
00:46:13,440 --> 00:46:25,860
כל הנושאים האלה התעסקות בעניינים פרלמנטריים תעסקו עניינות חוץ עסקו בענייני ביטחון כל הנושאים האלה היא בית המשפט אין להתארון לסדק אבל כשבית המשפט מרחיב את השפיטות קורה עוד משהו.

367
00:46:26,100 --> 00:46:32,120
לא רק שהוא מתערב בנושאים של נושאים מדיניות מובקים נושאים פוליטיים מובקים שבעבר אולי הם מתערב.

368
00:46:32,200 --> 00:46:39,860
מתחיל להתערב בשאלות שפשוט חבל על זמנו היום כל אחרי כל מבחן נשקת תורכי הדין.

369
00:46:40,040 --> 00:46:47,960
יש דיונים בעתירות שמבקשות לסלול את שאלה 32 או 37 הנושאים האלה הם לא נושאים משפטיים.

370
00:46:48,140 --> 00:46:54,160
שבית המשפט שבית המשפט מתחיל להתערב בכל דרה כל עניין הופך לנושא משפטי.

371
00:46:54,200 --> 00:47:08,480
יכול להתערב בשאלה אם להעניק פרס ישראל יכול להתערב בשאלה ולקיים דיון האם הרב הראשי המתמנן לצהל ביקש סליחה מספיק בצורה מספיק ברורה כן או לא על התשובה ההלכתית שהוא כתב בה.

372
00:47:08,800 --> 00:47:13,820
כל הנושאים האלה בעצם גורמים לבית המשפט לעסוק בנושאים שהוא לא אמור לעסוק בהם.

373
00:47:14,000 --> 00:47:21,880
אז יש פה שורה ארוכה של נושאים אני חושב שהדוגמאות המובהקות ביותר הם ענייני חוץ וביטחון ענייני מדיניות עניינים כלכליים.

374
00:47:22,040 --> 00:47:31,080
היום הרי אחרי שבית המשפט פיתח זכויות מאוד מאוד רחובות בשם הזכות לשוויון בשם הסביבות אפשר להתערב בכל דבר אפילו בשאלה.

375
00:47:31,180 --> 00:47:36,600
היו עטיבות כאלה והם לא נדחו הנסף אפילו בשאלה איזה תרופות צריכות להיות בשל התרופות.

376
00:47:36,900 --> 00:47:40,680
יש פה יש פה עוד איזושהי התאיה שחשוב לדבר עליה.

377
00:47:41,400 --> 00:47:46,660
אני חושב הציבוריות הישראלית יש לבית המשפט בית המשפט הוא מכובד.

378
00:47:46,820 --> 00:47:54,380
השופטים הם כבודם ובית המשפט נותר אחד המקומות האחרונים שעוד צריך לעמוד כסף במתלפסים מהם.

379
00:47:54,440 --> 00:48:03,780
קרר רוזמי אופן וצריך לפנות אחד לשני ויש כללי דיון מאוד מאוד נוקשים.

380
00:48:03,960 --> 00:48:10,900
אחד המקומות האחרונים שעוד נותר עניין כזה לומד הכנסת ואז נוצר נוצרת איזושהי תפיסה.

381
00:48:11,060 --> 00:48:20,420
שאת דיונים בבית המשפט הם בהכרעה עמוקים יותר רציניים יותר מאשר דיונים בכנסת אני חושב שבהרבה מאוד מקרה זאת שגיאה.

382
00:48:20,620 --> 00:48:29,520
וזאת שגיאה מכמעט שבבית המשפט אפשר לדבר רק שנותנים לך בית המשפט בבגד זה משהו שאולי לא כל המאזינים יודעים או בכלל אין דיון או פחות.

383
00:48:29,660 --> 00:48:37,120
הדיון מתנהל על סמך תצירי בנאדם לא חוקרים את מי שאת המצירים ואין דיוניים פחות.

384
00:48:37,140 --> 00:48:39,600
בבית המשפט יכול לדון רק לפי מה שבא לפנות.

385
00:48:39,660 --> 00:48:51,140
עומדות בכנסת נכון יכול להיות שמתפרצים שם ויש שם קצת פחות כבוד מבחינת בור ליד בור זה מזל ויש שם קצת פחות כבוד מחד כללי הדיון אבל בסופו של דבר מגיעים אומחים.

386
00:48:51,280 --> 00:49:00,760
מציגים את העמדות שלהם וקוראים עוד משהו מתי שבכנסת צריך לעבור תהליך פוליטי זה גם מחייב שיח של התפשוט.

387
00:49:00,820 --> 00:49:10,760
בניגוד לבית המשפט ששם השיח הוא בינארי אז כל הדברים האלה יוצרים גם יש פה גם בעיה מבחינת תהליך את הפרוצדורה שהיא לא בהפך.

388
00:49:10,760 --> 00:49:21,480
לביאה לתוצאה יותר טובה לתוצאה חיובית יותר אז סקרנו פה באמת שובה ארוכה של חומים שבהם פריצת עמנת השפטות.

389
00:49:21,500 --> 00:49:28,900
בעצם היכולת להכניס כל נושא לבית המשפט באו לידי ביטוי הנושאים המובהקים יותר זה השאלות הפוליטיות.

390
00:49:28,960 --> 00:49:34,660
בנושאי כלכלה בנושאי ביטחון בנושאי חוץ בנושאי כל מה שמעניין.

391
00:49:34,700 --> 00:49:37,900
קודם כל מה שמדברים עליו בשבוע 1 שבת.

392
00:49:38,200 --> 00:49:49,760
אלה דברים שהם לא ספיקים כל מה שהוא על סדר היום הציבורי זה בדיוק המדן אין תפקידו של בית המשפט להוביל לקבוע את סדר היום הציבורי ולהכריע בסדר היום הציבורי.

393
00:49:49,800 --> 00:49:59,420
או שתפקידו הוא בסך הכל להציל את השוק מידושקו לעזור לאדם שמגיע שמגיע לבית המשפט ונפגע מהשלטון.

394
00:49:59,440 --> 00:50:10,140
איפה צריך לומר איזה שהיא מילה אם אנחנו כבר מגיעים כולנו מדברים על הפתרונות שגם בבית המשפט יש מגמות סותרות יש שופטים עם תפיסות עונה משפטיות שונות.

395
00:50:10,380 --> 00:50:18,880
אפשר לראות שיש שם שופטים בודדים בשנים האחרונות אפשר לראות גם השופט סולברינג וגם השופט 2 מקום העניינים.

396
00:50:19,580 --> 00:50:21,780
מהירים הדברים שמולי לא שפיטים.

397
00:50:23,140 --> 00:50:28,320
אבל זה בשוליים באופן יחסים אנחנו מסתכלים על הפסיקה.

398
00:50:28,920 --> 00:50:41,840
זה מעט מדי ומאוחר מדי ובכלל אנחנו רואים שהתפיסה שהכל אמור להיות שפיט משו בית המשפט אמור להתעסק בכל דבר קונה שביטה בקרב רוב,399
00:50:41,840 --> 00:50:49,140
רוב הציבור ובחי הדין בישראל יכול לומר שלפני כמה שנים היינו באיזושהי עתירה בבית המשפט שאנחנו אתרנו.

400
00:50:49,320 --> 00:50:58,560
הפרקליפים מחלקת הבגרצים זה הייתה עתירה ביחס לכך שחיבור את שר החינוך דאז בנט.

401
00:50:58,680 --> 00:51:07,560
מעניק את פרס ישראל למישהו מה לגולדרן ולא זאת לפני ואנחנו אתרנו ואז מגיע פרקליפים מחלקת הבגרצים.

402
00:51:07,680 --> 00:51:13,100
אמר לשופטים הוא כתב בתחילת הכתב טעון שלו שזה דרך כלל אין לנו זכות המידע.

403
00:51:13,220 --> 00:51:22,640
היה שופט אליה קינג רובינשטיין אנחנו אמרנו אנחנו נשמח מאוד תדחו אותנו לסוף ותגידו שאני לא זוכר את העמידה אבל שופט אליה קינג רובינשטיין הסתכל על הפרקליפ.

404
00:51:22,860 --> 00:51:27,920
אמר לו קדימה תעבור לטיון הבא זה טיון שהייתה יכולת לפני 20 שנה לא היום.

405
00:51:28,180 --> 00:51:41,120
אוקיי אז כל הנושאים האלה אנחנו הם בעצם מחייבים אותנו מחייבים אותנו לעבור לפתרון מערכתי לפתרון מסודי אפשר לסמוך על זה שופט אחד או שופט שני.

406
00:51:41,120 --> 00:51:46,600
הם יעשו את זה כי מפה מוסדית קשה להאמין שבאת המשפט לבד.

407
00:51:46,700 --> 00:51:51,480
ישלול מעצמו את הזכות להכריע בכל הנושאים החשובים.

408
00:51:51,900 --> 00:51:55,220
בסוף המחקר כמו בכל המחקרים של כל אתם מציגים.

409
00:51:55,920 --> 00:51:58,660
הרצאות מזויים שלכם מה אפשר לעשות עכשיו.

410
00:51:59,640 --> 00:52:05,360
כן אז אנחנו מה שאנחנו מצלימים לעשות זה אנחנו מבינים את הבעיה מצד אחד אם נקבע כלל.

411
00:52:05,580 --> 00:52:11,700
וולו להיות דרקונים ידיים ולמנוע את מבית המשפט לדון בסוגיות שחשוב לדון בהם.

412
00:52:12,220 --> 00:52:22,620
אם אנחנו נעצר כלל אמורפי אז לא יותר במשמעות כיבד המשפט פשוט יכול להמשיך לעשות להתארב במשהו עם כאולה נכון.

413
00:52:23,280 --> 00:52:28,860
ולכן באנו פה במצאת מדיניות שבעצם אומרת שצריך לייצר הליך מיוחד.

414
00:52:29,180 --> 00:52:32,380
שייחייבת בית המשפט לדון בסוגיות האלה על הסף.

415
00:52:32,880 --> 00:52:40,020
ואנחנו רוצים לעשות שני דברים אחד לקבוע לראשונה בחוק שיש דבר כזה חוטמידה יש דבר כזה שפיתות.

416
00:52:40,140 --> 00:52:52,040
ובעצם להפוך את הענלות האלה תלות הסף לעניין שהמחוקק קבע אותו זה לא משהו זאת לא דוקטרינה שיפוטית שאם המשפט לא נרצה הוא לא פשוט יתעלם ממנו.

417
00:52:52,460 --> 00:53:00,240
זה השלב הראשון לקבוע את זה בחוק להגדיר שצריך להיות שזה זאת המידה אפשר להתארב במקרים שבהם.

418
00:53:00,360 --> 00:53:09,260
שבהם מהותר אין לו הוא לא נפגע באופן אישי ממשיבי ישיר להגדיר שאי אפשר להגדול בכל עתירה בכל נושא.

419
00:53:09,260 --> 00:53:22,500
כן ואישה עם זאת עתירה שבעצם הגורם יש לו את היתרון המוסדי להכריע בה הוא גורם אחר נתחר ציבור צריך להעביר אליו את השאלה זה השלב הראשון השלב השני.

420
00:53:22,620 --> 00:53:30,720
אבל אולי בישראל זה מאוד חריג שיש לנו באמת בית משפט עליון שהוא הרכה הראשונה וכתוצאה מזה.

421
00:53:30,960 --> 00:53:34,580
לא נוצרת פה איזה מין מערכת של בקרה ואיזון.

422
00:53:34,660 --> 00:53:39,720
בן בן בשפט אחד לראה הוא אלה ישר סוגיה שנוגעת ללבוב של השופט אז אומר טוב אז.

423
00:53:39,860 --> 00:53:46,760
ישיר ויחודי וזה טוב נויה בואנה חליץ אני רוצה לשמוע את המקרה הזה אז אנחנו במערכות אחרות קודם כל מגישים.

424
00:53:46,800 --> 00:53:50,660
איך נקרא לבין סרקט בארצות הברית.

425
00:53:50,740 --> 00:53:57,840
דד הולים למעלה בואי ממעלה בגללות בסוף יש איזה שהיא בקשה סופית אין ואמריקאי ולא כל סוגיה.

426
00:53:58,000 --> 00:54:03,760
שקצת היה נוגע את לבוב של שופט אחד ישר turnover חלך מהדוקטרינה הראשונית בישראל.

427
00:54:03,920 --> 00:54:10,860
שלא היה עד בעיה כבד רק לאן יפות למרותים על.

428
00:54:10,860 --> 00:54:19,940
אתי עוד מענה לא אני לא חושבת שזה יפתור את הבעיה של זכות העמידה והשחיתות אני ית belangrijk לסל Cola וכולי דבר.

429
00:54:19,940 --> 00:54:24,080
נחפים לא יודעים אם דחת ירוד כי אוכלית שם פשוט לא שפיטות או שאין זכות המנינה.

430
00:54:24,280 --> 00:54:30,200
אולותי אפילו זה פסקות רובה אם הוא דוחה הוא אפילו לא דן באמת דחה על הסף.

431
00:54:30,400 --> 00:54:36,360
דחה את זה על הסוף בלי לדון אבל יש בבית השפט אפשרים לבדוק מה קורה בארגעות הנמוכות יותר.

432
00:54:36,560 --> 00:54:46,560
עכשיו גם בישראל גם אם הוא לא יהיה הרגע הראשונה אנחנו יודעים שמעשנת 2000 יש הרבה נושאים שהורדו לבתי המשפט המחוזים בשלטם כבתי משפט.

433
00:54:47,280 --> 00:54:51,180
תדין לנדינים עינניים גם שם הספות העמידה והשפטות.

434
00:54:51,800 --> 00:55:01,040
יש להם משמעות ואנחנו נוכל לראות האם כן או לא מקבלים כל הטירה לכן יכול להיות שצפה את המעלף הזה אבל זה נוגע לנושאים אחרים זה לא.

435
00:55:01,180 --> 00:55:15,220
זה לא הפתרון לשאלות השפטות והעמידה אז אני חוזר ואומרת את זה בראשון ושתיים את המדיניות היא בראש ובראשונה קודם כל שהמחוקק יידרש לזה ויגדיר את השפטות והעמידה בחוק ולא במנהג שיפוטי.

436
00:55:15,340 --> 00:55:35,260
הדבר השני הוא לדרוש מהשופטים לקיים דיון עצמאי על הסף ולכת חילה וינמק את העמדה שלהם ביחס לשאלה האם הטירה עוברת את הסף ולא נדחות את זה לדיון ואחרי כל הדיונים שהיו בתיק ואחרי שנפטר פסק הדין אז גם הקדישים איזה פסקה או שתיים.

437
00:55:35,460 --> 00:55:56,060
בבאב לבחר לדון בזה וזה במקרה הטוב שבכך נכנסים לשאלת העמידה על שאלת השפטות מרגע שאין בצר מוסד כזה מה שאנחנו מקווים שיקרה ורוצים שיקרה זה שזה חיים את השופטים לעסוק בנושאים האלה זה יפתח את הדיון.

438
00:55:56,060 --> 00:56:04,680
אם זה מספיק יש לנו טענות מימין ומשמאל פתרון לסטוד פתרון מאוד דומה להגדיר בחוק.

439
00:56:04,740 --> 00:56:11,100
פיתות ועמידה ולייצר מנגנון שמחייבת השופטים לדון בהם על הסף ולוציא החלטה מנומקת.

440
00:56:11,120 --> 00:56:18,060
כן החלטה מנומקת וחודית רק לשאלות האלה כשעולות.

441
00:56:18,340 --> 00:56:26,520
אנחנו שמענו ביקורת מצד אחד שאומרת לנו תראו בסופו של דבר ישרתי את זה בידי השופטים וכל עוד לא יצרו כלל.

442
00:56:26,660 --> 00:56:35,160
כלל ברור מה זה כבר עשוי שתיים לא אסור להתערב בנושא אחד שתיים שלוש כל עוד אנחנו אומרים אבל גם את זה בסוף מילים.

443
00:56:35,160 --> 00:56:47,080
זה נכון אבל אפשר לנסח אנחנו בעצר שלנו המגבלה לא מנוסחת ככלל אלא מנוסחת כסטנדרט בסופו של דבר מישהו יצא כאלה תוכן.

444
00:56:47,080 --> 00:56:52,420
בית המשפחה כלל ועשור עשרה מאשרים כמה דברים זה צריך לחלוטין.

445
00:56:52,480 --> 00:57:03,920
כריתת חוזה בתום לב סטנדרט או עיקרון משאיר הרבה יותר מקום לגורם המייסם בשביל להפעיל את שיקול לעתור נקבע את דברנו אז אנחנו מעדיפים.

446
00:57:04,220 --> 00:57:13,160
שלב ראשון להשאיר את זה כעיקרון אבל כעיקרון שהמחוקק הגדיב אותו וניצור מסגרת שמחייבת דיון בו מלכתחילה.

447
00:57:13,340 --> 00:57:18,240
אם זה לא יעבור תמיד אפשר ללכת לכיוון של הכללים אבל יש גם מה להפסיד מהלכת לכללים.

448
00:57:18,360 --> 00:57:26,200
ואני חוזר מה שאמרתי בהתחלה יש לי בית המשפט תפקיד מאוד חשוב בדמוקרטיה הישראלית הבעיה שהוא נתן לי את התפקיד אחר.

449
00:57:26,260 --> 00:57:34,300
אנחנו רוצים להחזיר את המשפט מחוצה שבית המשפט יעסוק בתפקידים החשובים שלו אנחנו חוששים שאם לייצר פה כלל.

450
00:57:34,300 --> 00:57:41,520
בנארי אנחנו נמנע מבית המשפט לדון מהתירות גם כאשר הדבר הזה נחוץ.

451
00:57:41,820 --> 00:57:50,740
טוב אז באמת אני צריך פה איזה שהוא משהו שאולי כדאי שיתקנו אותו אבל האם בכלל הממשלה הכי.

452
00:57:50,860 --> 00:57:57,040
חושב בכיוון דברת עם גורמים כאלה ואחרים גם בלי להגיד את מה יש איזה שהיא מגמה.

453
00:57:57,260 --> 00:58:02,280
אני אני חושב שאנחנו רואים בשנים האחרונות של הנושאים המשפטיים בכלל.

454
00:58:02,380 --> 00:58:08,700
הנושאים האלה בפרט של השפטות והמידה הם נושאים שהציבור מבין איך חשיבותם.

455
00:58:08,900 --> 00:58:16,180
אני מאוד מקווה שבסופו של דבר יהיה תיקון גם בנושאים האלה אני יודע שהדברים נשמעים.

456
00:58:16,400 --> 00:58:25,420
אני מקווה שיומצו בהקדם כרגע אני חושב שאנחנו רואים את המאבק הגדול על הרפורמה המשפטית.

457
00:58:25,660 --> 00:58:30,420
אני מקווה שכשנוראים קצת יירגעו והרפורמה תעבור.

458
00:58:30,580 --> 00:58:38,720
אפשר לראות איך הם ממשיכים לחזק ולשפר את מערכת המשפט בישראל שתהיה חזקה ועצמאית לטובת כולנו.

459
00:58:38,860 --> 00:58:50,260
ולטובת קיומה של מדינה חזקה מדינה יהודית מדינה דמוקרטית חזקה עם רשויות שלטוניות שבסופו של דבר אפקטיביות משרדות.

460
00:58:50,480 --> 00:58:55,580
אז כמו שאמרת בהתחלה אולי באמת אחזרה של שתי דוקטרינות להלכנה.

461
00:58:55,580 --> 00:59:01,820
יכול לפלטת בית המשפט להתעסק במשהו באמת אמור לעשות ולגרום לסחב את המשפט אולי.

462
00:59:02,040 --> 00:59:12,960
יותר יותר נמוכה ולכל תיק להיגמר בצורה מהירה ולא אחרי עשור אלא אחרי שנה שנתיים אולי סוף ספק בתסקי דין בזמן.

463
00:59:13,420 --> 00:59:20,820
כן אני אמר לזכותם שמצמצמים את המשחק הזמן של פסקי הדין אבל יש עוד עבודה לגמרי תודה רבה.

464
00:59:20,820 --> 00:59:24,460
אורחתן ארון גבה תודה לך ותודה למה.