על המשמעות

#379 עו"ד אריה ברנע - מגילת עצמאות, הרפורמה המשפטית וחינוך

April 23, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 379
#379 עו"ד אריה ברנע - מגילת עצמאות, הרפורמה המשפטית וחינוך
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#379 עו"ד אריה ברנע - מגילת עצמאות, הרפורמה המשפטית וחינוך
Apr 23, 2023 Season 1 Episode 379
תמיר דורטל
מהו הקושי העיקרי הנובע מהרפורמה המשפטית העכשווית בישראל? מהו עיקר הדמוקרטיה? איזו גישה חוקתית צפויה להגן טוב יותר על זכויות האדם? מה מקומה של מגילת העצמאות במשפט הישראלי? מהם עקרונותיו של החינוך המוסרי והאזרחי הראוי לשמו? איך אפשר להפוך את מגילת העצמאות למסמך-מפתח בחינוך?

על כל זאת ועוד בשיחה זו עם עו"ד אריה ברנע, מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ויושב ראש עמותת עמך.


קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
מהו הקושי העיקרי הנובע מהרפורמה המשפטית העכשווית בישראל? מהו עיקר הדמוקרטיה? איזו גישה חוקתית צפויה להגן טוב יותר על זכויות האדם? מה מקומה של מגילת העצמאות במשפט הישראלי? מהם עקרונותיו של החינוך המוסרי והאזרחי הראוי לשמו? איך אפשר להפוך את מגילת העצמאות למסמך-מפתח בחינוך?

על כל זאת ועוד בשיחה זו עם עו"ד אריה ברנע, מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ויושב ראש עמותת עמך.


קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:16,580
שלום ואוהב בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מערך את עורך הדין אריה ברנע.

2
00:00:16,640 --> 00:00:20,220
אריה ברנע בטח מוכר לכם מהפרק שעשינו ביחד על קסטנר,

3
00:00:20,540 --> 00:00:23,200
והפעם דיברנו על הרפורמה המשפטית,

4
00:00:23,500 --> 00:00:27,180
הוא מהמתנגדים לרפורמה ואני מהמצדדים ברפורמה,

5
00:00:27,540 --> 00:00:32,920
ואריה הציעה לדבר על הקשר שבין מגילת העצמאות, הרפורמה המשפטית,

6
00:00:33,340 --> 00:00:38,120
וניסיונו כאיש חינוך שניהל ארבע בתי ספר ועל העשייה החינוכית שלו,

7
00:00:38,380 --> 00:00:41,220
בהקשר של מגילת העצמאות בניהול אותם בתי הספר.

8
00:00:41,520 --> 00:00:42,520
אזען הנעימה.

9
00:00:44,540 --> 00:00:47,900
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.

10
00:00:50,220 --> 00:00:55,340
שלום אריה.

11
00:00:55,420 --> 00:00:56,820
שלום רב מה שלומך.

12
00:00:56,900 --> 00:01:04,320
שלומית טוב, אני חושב שכשני אנשי חינוך וכאחד מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שזה אתה ואני הייתי תלמיד שלך שם,

13
00:01:04,740 --> 00:01:09,720
כדאי מאוד שנדבר על הרפורמה המשפטית ועל ההקשר של העולם החינוך,

14
00:01:09,820 --> 00:01:15,340
והייתי שמח לשמוע אותך בתור אחד שניהל כארבע בתי הספר, מה הקשר בין השניים?

15
00:01:15,820 --> 00:01:21,940
החינוך אמור מצד אחד לשקף לתלמידים את העולם שבו הם חיים וצפויים לחיות.

16
00:01:22,100 --> 00:01:24,620
כי ייתכן שהצפי שונה במקצת מההווה.

17
00:01:25,340 --> 00:01:28,500
למשל לגבי מקצועות והשכלה שתידרש וחיוצה בזה.

18
00:01:29,700 --> 00:01:32,220
ומצד שני הוא אמור להשפיע על דמות האדם.

19
00:01:33,740 --> 00:01:37,660
לא מפני שהחברה היא כזאת, אולי להפך, כדי שהחברה תהיה טובה יותר.

20
00:01:38,540 --> 00:01:45,060
אז אנחנו משפיעים על בני האדם צעירים, כדי שהם יימלו את חלקם בחברה העתידית באופן שישפר אותה.

21
00:01:46,340 --> 00:01:49,620
לא אינדוקטרנציה לאיזשהו כיוון מסוים, אלא לכיוון הטוב.

22
00:01:49,620 --> 00:01:52,140
אינדוקטרנציה פירושה שאתה לא רוצה מסר ומתן.

23
00:01:52,620 --> 00:01:56,140
אתה לא רוצה שהצד השני יתרום את חלקו, ואתה לא רוצה שהיא תווכח איתך,

24
00:01:56,500 --> 00:01:59,260
ואתה מציג אמת בלעדית שלך שהיא בכיסך,

25
00:02:00,300 --> 00:02:01,700
וחוסם אופוזיציה.

26
00:02:02,740 --> 00:02:05,140
זאת לא הדרך. אם אנחנו רוצים בין היתר,

27
00:02:05,260 --> 00:02:11,980
לגדל אנשים לתוך חברה דמוקרטית ואפילו ליצור דמוקרטיה מוצלחת וטובה יותר,

28
00:02:12,580 --> 00:02:15,100
גם הודות לתפקוד של אזרחי העתיד,

29
00:02:15,740 --> 00:02:19,220
אנחנו צריכים בין היתר להרגיל אותם לגבש עמדם משלהם,

30
00:02:19,540 --> 00:02:21,660
ולהתווכח ולהראות את העמדם משלהם,

31
00:02:21,820 --> 00:02:24,260
ועד גבול מסוים לממש את דעתם.

32
00:02:24,740 --> 00:02:27,140
גבול מסוים, כי יש גם מקום להחלטות של הערוב.

33
00:02:29,180 --> 00:02:35,740
במובן הזה, כל סוגיה שתעלה או עולה בקשר לביקוח לגבי הרמפורמה המשפטית,

34
00:02:36,140 --> 00:02:37,020
רלוונטית לחינוך.

35
00:02:37,660 --> 00:02:40,980
מספיק שאני מזכיר את השאלה, איך מגנים על זכויות אדם.

36
00:02:41,900 --> 00:02:46,700
ששני הצדדים לביקוח אומרים שהם מתכוונים לחזק את ההגנה לזכויות האדם.

37
00:02:47,660 --> 00:02:49,580
לא שמעתי את יוזמי הרפורמה אומרים,

38
00:02:50,100 --> 00:02:52,980
בתקופתנו, לאחר שנגשים את תוכניותנו,

39
00:02:53,460 --> 00:02:57,460
נוריד את האף של האדם ושל המיעוט ושל החלש ולא תהיינה לאלה זכויות.

40
00:02:57,780 --> 00:03:00,060
להפך, כתוצאה ממה שאנחנו נעשה,

41
00:03:00,540 --> 00:03:03,980
תתחזק, לא רק תשמר, תתחזק ההגנה לזכויות האדם,

42
00:03:04,020 --> 00:03:06,780
וכלווה חומר המורחים נגד הרפורמה,

43
00:03:06,940 --> 00:03:12,580
אומרים שהם מבקשים לשמר את ההגנה על זכויות האדם כפי שיהיה כיום.

44
00:03:12,620 --> 00:03:15,820
ואת סוגריות אחרות, כן הוגות לתחום החינוך?

45
00:03:16,860 --> 00:03:23,140
תראה, החינוך זו שאלה לגבי האופי של המדינה כפי שיהיה בעוד שנה או חמש או עשרים.

46
00:03:23,260 --> 00:03:25,460
זאת אומרת, מבחינה פורמלית,

47
00:03:25,620 --> 00:03:28,780
יש לך הזכות של התלמיד והזכות של ההורים שלו,

48
00:03:29,140 --> 00:03:31,140
שזה חלק ממערך זכויות האדם.

49
00:03:31,500 --> 00:03:34,060
ואתה רוצה לשמר או לשפר בעניין הזה.

50
00:03:35,060 --> 00:03:36,780
אבל שנית ובעיקר,

51
00:03:37,060 --> 00:03:41,580
אני יכול להראות איזה קשר בין פסקת ההתגברות לבין תחום החינוך וכיוצא בזה.

52
00:03:41,700 --> 00:03:46,500
אני חושב שהעיקר נוגע לאופי החופשי של החינוך.

53
00:03:46,540 --> 00:03:50,460
זאת אומרת, לכך שאנחנו, אולי מכל הצדדים,

54
00:03:50,500 --> 00:03:52,860
בכל אופן, אני כמנהל בית ספר בזמנו,

55
00:03:53,140 --> 00:04:00,380
רציתי מאוד שהתלמידים שלי יקבלו חינוך שיאפשר להם להיות אזרחים שעומדים על החופש שלהם

56
00:04:00,420 --> 00:04:03,140
ומשמרים אותו, ואיכפת להם החופש של הזולת,

57
00:04:03,380 --> 00:04:07,020
ולא רק שלהם, זאת אומרת, גם ממד ערכי ולא רק אינטרסנטי.

58
00:04:07,380 --> 00:04:13,180
במובן הזה, האווירה שקשורה לביקוח על הרפורמה המשפטית, רלוונטית מאוד.

59
00:04:13,700 --> 00:04:18,180
אני חושב שעצם העובדה שישנה מכהה נגד תוכנית ממשלתית, היא עובדה חיובית.

60
00:04:19,140 --> 00:04:22,180
בלי קשר לדעתי, דעתי אני אגיד, אבל בלי קשר לדעתי.

61
00:04:22,380 --> 00:04:25,700
חשבתי ככה גם בפרקים קודמים של ההיסטוריה בישראל,

62
00:04:26,020 --> 00:04:29,500
שלא הסכם אוסלו ולא ההתנתקות ולא עניינים אחרים.

63
00:04:29,740 --> 00:04:33,940
עברו בשקט ואדם לא מגבש דעה או פוחד לחוות את דעתו,

64
00:04:34,060 --> 00:04:35,820
עם כל המתחים שקורחים בזה.

65
00:04:35,900 --> 00:04:37,700
זה טוב, זה חלק מהחינוך הטוב.

66
00:04:37,780 --> 00:04:42,020
מצד שני, רמת הוויכוח, או נקרא לזה הרמה האינטלקטואלית,

67
00:04:42,100 --> 00:04:46,180
או התוכן שעולה בוויכוח הוא תוכן בעיניי ירוד מאוד,

68
00:04:46,620 --> 00:04:48,860
כמעט אי אפשר לדבר, אפילו אני,

69
00:04:49,260 --> 00:04:54,700
בשיחות אישיות לא מצליח עם אנשים שהם קרובי משפחתי הכי קרובים וחברים הכי קרובים לפתח דיונים,

70
00:04:55,220 --> 00:04:57,620
שמתעלים לאיזשהו מקום וזה מאוד מדהיג אותי.

71
00:04:58,300 --> 00:05:02,660
תראה, לא סביר הדבר שכאשר מאות אלפים מעורבים במחאה פעילה,

72
00:05:02,820 --> 00:05:07,140
מה שאומר שמיליונים מעורבים בקיבוש עמדה, וזה טוב מאוד,

73
00:05:08,220 --> 00:05:11,020
אתה תצפה מהיקף כזה של אזרחים בישראל הקטנה,

74
00:05:11,300 --> 00:05:14,700
להיות בעלי בקיאות בתכנים שלגביהם נטושה מחלוקת.

75
00:05:15,220 --> 00:05:16,380
אין לי ציפייה כזאת.

76
00:05:16,700 --> 00:05:20,020
אחרת היינו מוצאים בעלי תואר שני ומעלה להפגנות, ובזה הם מסתפקים.

77
00:05:20,220 --> 00:05:20,660
כן.

78
00:05:20,700 --> 00:05:22,180
ולא סתם תואר שני, לא בכימיה,

79
00:05:22,340 --> 00:05:25,500
תואר שני במקצוע רלוונטי, מדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה וזה.

80
00:05:26,420 --> 00:05:28,980
וגם עם סוציולוג שהוא פרופסור מדי פעם,

81
00:05:29,140 --> 00:05:31,020
הוא מסביר לי מה שהוא מלמד,

82
00:05:31,380 --> 00:05:33,980
ואני מסביר לו סוגיות משפטיות שהוא לא מכיר,

83
00:05:34,180 --> 00:05:35,580
פרופסור למדעי החברה.

84
00:05:35,700 --> 00:05:35,980
כן.

85
00:05:36,420 --> 00:05:40,180
זאת אומרת היינו רואים אורחי דינים גלימות בלבד וחם בישראל,

86
00:05:40,220 --> 00:05:41,380
אז לכן זה לא רעיון טוב.

87
00:05:42,700 --> 00:05:45,540
אני מבין את דבריך ואני שותף לביקורת הזו,

88
00:05:45,580 --> 00:05:47,900
שמדי פעם רעיונות עם תומכים ועם מתנגדים,

89
00:05:48,100 --> 00:05:50,140
נגמרים בשום דבר מבחינת התוכן,

90
00:05:50,180 --> 00:05:52,180
כי אין להם מה להגיד על התוכן באמת,

91
00:05:52,300 --> 00:05:53,580
רק לשקף אווירה.

92
00:05:54,220 --> 00:05:58,740
ומצד שני, טוב בעיניי שציבור רחב יתרום איש לפי יכולתו.

93
00:05:59,580 --> 00:06:00,700
כן, שאלה היא, אני חושב,

94
00:06:01,140 --> 00:06:04,260
איבדנו משהו בחברה שזה נקרא איררכיה,

95
00:06:04,300 --> 00:06:06,860
זאת אומרת כשאתה מדבר עם מישהו שהוא פרופסור למשפטים,

96
00:06:07,420 --> 00:06:09,740
אז אתה בתור נגיד תומך או בתור מתנגד,

97
00:06:09,780 --> 00:06:12,340
אתה אמור שנייה אחת להקשיב,

98
00:06:12,660 --> 00:06:15,220
או אפילו יותר מכמה שניות להקשיב, לנסות להבין את הטיעון,

99
00:06:15,340 --> 00:06:18,060
לנסות לשקף את מה אמר לך הצד השני,

100
00:06:18,580 --> 00:06:20,620
אחר כך אתה אומר, תשמע שמעתי מהאור,

101
00:06:20,740 --> 00:06:22,100
מישהו אחר, משהו אחר,

102
00:06:22,340 --> 00:06:23,340
אתה יכול ליישב לי את הדברים,

103
00:06:23,380 --> 00:06:27,980
כלומר לשים אותו במקום שהוא יכול להיות קצת מורה שלך,

104
00:06:28,220 --> 00:06:30,220
גם אם אתה לא הכי מסכים עם הדעה שלו,

105
00:06:30,260 --> 00:06:31,300
ואני חושב שזה קצת איבדנו,

106
00:06:31,340 --> 00:06:34,540
כאילו כל צד מדבר מהבטן ואין מקום לוויכוח.

107
00:06:35,020 --> 00:06:38,220
לא רק זה, אני חושב שכל הוויכוח על הרפורמה המשפטית,

108
00:06:39,180 --> 00:06:41,580
כמעט כל הוויכוח, נוגע לתכנים שהם בבטן,

109
00:06:43,100 --> 00:06:45,060
הרגשת כיפוח, הרגשת רדיפה,

110
00:06:45,900 --> 00:06:48,980
זה גם ללא בקיים וגם מדי פעם לבקיים.

111
00:06:49,620 --> 00:06:51,140
אני אפילו אעלה סוגיה אחת,

112
00:06:51,220 --> 00:06:52,980
לאחר שאני אומר שבאופן אישי,

113
00:06:53,260 --> 00:06:55,460
אני מתנגד לרפורמה האיזומה עכשיו,

114
00:06:56,820 --> 00:06:59,900
אבל לא שונא אף אחד ורוצה לדבר עם כל אחד,

115
00:07:00,420 --> 00:07:05,740
ורוצה שזאת יהיה אווירה בחברה הדמוקרטית והפתוחה והמכבדת והיהודית שלנו,

116
00:07:06,660 --> 00:07:07,980
עדיין אני אומר, למשל,

117
00:07:08,020 --> 00:07:10,980
הסוגיה של זהותם העדתית של השופטים,

118
00:07:11,780 --> 00:07:14,300
בעניין הזה זו דעתי שנים ארוכות.

119
00:07:14,820 --> 00:07:19,180
אני חושב, לא שהנשיא ברק שאל בשקט,

120
00:07:19,460 --> 00:07:21,340
האם זה נכון שסבתא שלו תימניה,

121
00:07:21,540 --> 00:07:23,180
אז אם כך אני לא מעוניין שהוא יהיה שופט,

122
00:07:23,340 --> 00:07:24,980
לא מעלה בדעתי, אני גם מכיר את האיש.

123
00:07:25,220 --> 00:07:25,740
כן.

124
00:07:25,860 --> 00:07:30,580
אני חושב שמתוך חוסר תחושה של תחושות הציבור,

125
00:07:31,060 --> 00:07:32,300
נעשה הדבר עד עכשיו.

126
00:07:32,860 --> 00:07:36,100
זאת אומרת, נתק מסוים מול אלחי רוח בציבור,

127
00:07:36,140 --> 00:07:39,780
או אמירה שאלחי הרוח לא רלוונטיים למקצועיות השיפוטית.

128
00:07:40,060 --> 00:07:42,340
אז למקצועיות אולי לא רלוונטיים, מאיפה הסבתא,

129
00:07:42,820 --> 00:07:46,580
אבל ההרגשה של כל הציבור שבית המשפט משקף אותנו,

130
00:07:46,860 --> 00:07:47,860
זה רלוונטי.

131
00:07:48,380 --> 00:07:51,980


והייתה לי שיחה עם שופט בית המשפט העליון בדימוס לאחרונה,

132
00:07:52,020 --> 00:07:53,260
שהיה בן המשמעותיים ביותר,

133
00:07:54,060 --> 00:07:56,180
ואמרתי לו, ידעתי, השיחה לא עסקה בזה,

134
00:07:56,260 --> 00:07:59,020
אבל אמרתי לו, ידעתי, בקטע מסוים של השיחה,

135
00:07:59,660 --> 00:08:01,460
והוא ניסח מחדש את עמדתו,

136
00:08:01,780 --> 00:08:04,060
כפי שצריכה הייתה להיות לפני 20 שנה.

137
00:08:04,500 --> 00:08:06,740
שזה מאוד מעניין, גם היושר, כן?

138
00:08:07,180 --> 00:08:08,980
להגיד אולי אנחנו טעינו שם,

139
00:08:09,540 --> 00:08:11,260
ייתכן שהיו צריכים לשאול את השאלה האחרת.

140
00:08:11,780 --> 00:08:15,300
אותם מועמדים שישנם, אם אפשר למצוא זוגות מביניהם,

141
00:08:15,660 --> 00:08:18,540
שבתוך כל זוג יש רמת מקצועיות דומה,

142
00:08:18,860 --> 00:08:21,740
אבל האחד מאלג'יריה היינו צריכים להעדיף אותו.

143
00:08:21,900 --> 00:08:23,900
זה אדם שעושה חשבון נפש, זה מאוד יפה.

144
00:08:24,500 --> 00:08:26,180
אני באמת נגד אפלה מתקנת,

145
00:08:26,420 --> 00:08:29,580
ובתור אחד שהוא בין הדור ה-X,

146
00:08:29,660 --> 00:08:31,580
או נולדתי אחרי שנות ה-80,

147
00:08:32,580 --> 00:08:34,380
הסוגה הזאת לא מעניינת אותי בכלל,

148
00:08:34,660 --> 00:08:37,780
אני אומר את זה בתור אחד שהוא חצי מורכאי, חצי הונגרי,

149
00:08:38,540 --> 00:08:41,620
כל הדתיות הזאת היא בעיניי לא רלוונטית,

150
00:08:41,980 --> 00:08:44,460
מה שכן רלוונטי בעיניי זה באמת אג'נדה,

151
00:08:44,540 --> 00:08:47,620
זאת אומרת רות גביזון כמה שיש כאן זיהה,

152
00:08:48,460 --> 00:08:49,460
בטח שלא.

153
00:08:49,460 --> 00:08:50,980
בטח שלא, אתה רואה זה לא מעניין אותי,

154
00:08:50,980 --> 00:08:53,460
אז רות גביזון לא מעניין אותי כל כך,

155
00:08:53,460 --> 00:08:56,340
מה מקור הדם שלה, מעניין אותי יותר מה האג'נדה שלה,

156
00:08:56,340 --> 00:08:58,620
בדיוק מה שברק לא רצה בה, אני כן רוצה בה.

157
00:08:59,580 --> 00:09:03,100
תראה, דעותיה היו באמת שונות מבחינה מקצועית,

158
00:09:03,100 --> 00:09:04,100
משל ברק,

159
00:09:04,900 --> 00:09:06,460
זכיתי ללמוד אצלה,

160
00:09:07,460 --> 00:09:08,460
אה, יפה מאוד,

161
00:09:08,460 --> 00:09:12,900
היא הייתה מהעילויים של תחום מורעת המשפט בישראל,

162
00:09:12,900 --> 00:09:13,900
ושל משפט בכלל,

163
00:09:14,780 --> 00:09:17,220
עם עמדות רבות שלה הסכמתי בנושאים שונים,

164
00:09:17,900 --> 00:09:18,900
אחרות פחות,

165
00:09:20,460 --> 00:09:22,140
ברק לימד אותי דיני חוזים,

166
00:09:22,340 --> 00:09:25,420
זאת הייתה חוויה נפלאה ללמוד איתו, נפלאה,

167
00:09:26,180 --> 00:09:29,500
נהגו לומר עליו גם המרצים שפעלו יחד איתו,

168
00:09:30,020 --> 00:09:31,820
שהוא הפרופסור המפוזר האמיתי,

169
00:09:32,460 --> 00:09:35,820
כלומר הוא יכול לצטט פסק דין קנדי מלפני 200 שנה,

170
00:09:35,820 --> 00:09:36,820
בלי הכנה,

171
00:09:37,540 --> 00:09:39,740
ומצד שני הוא לא זוכר באיזו שעה שיעור שלו,

172
00:09:40,940 --> 00:09:44,460
ולכן תלמידים שאלו אותי מה הסיפור מאחורי עברו את השם אצלו,

173
00:09:44,940 --> 00:09:49,500
אז אין סיפור, הוא בא בתור אריק בריק מהשואה,

174
00:09:49,500 --> 00:09:50,500
מליטה,

175
00:09:50,500 --> 00:09:52,420
והבראת, המשפחה הבראתה לברק,

176
00:09:53,260 --> 00:09:55,980
אז אני אמרתי ששמו ברק כי הוא בא רק בחמש ורבע,

177
00:09:55,980 --> 00:09:58,100
כי הוא לא יודע שהשיעור מתחיל בחמש,

178
00:09:58,540 --> 00:10:01,220
אבל מעבר זה לגבי רות גביז, אני לא פרופסור,

179
00:10:02,780 --> 00:10:04,820
אני יודע מכמה מקורות,

180
00:10:05,020 --> 00:10:07,020
לגבי הנשיא ברק ואחרים,

181
00:10:07,540 --> 00:10:08,740
שההתנגדות אליה,

182
00:10:08,740 --> 00:10:11,180
א', כן הייתה עניין של תוכן, לא של עדה,

183
00:10:11,180 --> 00:10:12,180
של תוכן,

184
00:10:12,780 --> 00:10:13,980
ב', יחד עם זה,

185
00:10:13,980 --> 00:10:20,380
הטענה הספציפית שאני מבין על אחריותי בלבד שנדונה בפורום הפנימי,

186
00:10:21,020 --> 00:10:24,100
לא הייתה שיש לה דעה אחת ולאחרים דעה אחרת,

187
00:10:24,100 --> 00:10:25,940
ואסור להכניס אדם בעל דעה שונה,

188
00:10:25,940 --> 00:10:28,100
כי הראייה שבית המשפט העליון,

189
00:10:28,100 --> 00:10:29,660
גם כשבתוק וג״ץ,

190
00:10:29,660 --> 00:10:31,740
לא הכל מתקבל לפה אחד,

191
00:10:31,740 --> 00:10:33,380
לפי המינוי,

192
00:10:33,780 --> 00:10:37,140
הראייה החשובות לא מתקבלת פה אחד,

193
00:10:37,140 --> 00:10:38,900
כמו פסק דין בנק המזרחי,

194
00:10:38,900 --> 00:10:42,380
שיש שם דעה של חשן שמחרק שם את זה,

195
00:10:43,180 --> 00:10:44,900
לא בכל דבר אני מסכים, לא חשוב,

196
00:10:44,900 --> 00:10:47,700
צריך ללמוד מזה ולהפנים את זה ולראות את המגוון,

197
00:10:47,700 --> 00:10:50,180
ומה החשן התקבל בזמרו לעליון,

198
00:10:50,180 --> 00:10:54,020
כי חשבו שהוא פוסק כמו אחרים והוא יפתיע אותם ויחזב אותם,

199
00:10:54,020 --> 00:10:55,660
אני לא מכיר סיפור כזה,

200
00:10:55,660 --> 00:10:57,660
אלא העניין היה לגבי פרופסור גביזון,

201
00:10:57,660 --> 00:10:59,540
שהיא נהגה לפרסם מאמרים,

202
00:10:59,540 --> 00:11:01,500
מאמרי דעה בעיתונות,

203
00:11:01,540 --> 00:11:03,980
ששם היא תקפה פסקי דין מסוימים,

204
00:11:03,980 --> 00:11:06,740
זה בסדר גם הוא קשה לעצמו ואולי גם צדקה,

205
00:11:06,740 --> 00:11:11,260
אבל בידי, אצל חלק מהשופטים זה נתפס כמתקפה אישית,

206
00:11:11,260 --> 00:11:12,580
שאדם לא בקידיה הצורך,

207
00:11:12,580 --> 00:11:15,060
זה מה שאני שומע שנאמר שם,

208
00:11:15,060 --> 00:11:18,740
והאמירה של ברק כמין מפשר הייתה בזמנו,

209
00:11:18,740 --> 00:11:20,100
אני אומר את זה באמת בזהירות רבה,

210
00:11:20,100 --> 00:11:23,300
כי לא הקלטתי את השיחות האלה ואין הקלטות כאלה,

211
00:11:23,300 --> 00:11:27,340
שהוא אמר, ניתן לה קצת להצטנן ואחר כך נדבר שוב,

212
00:11:27,340 --> 00:11:30,180
מהביקורת הזו שהוררה תחושות קשות,

213
00:11:30,180 --> 00:11:32,260
מה אני הייתי מצביע? נדמה לי שהיא בעדה,

214
00:11:32,260 --> 00:11:37,100
כי גדולתה הייתה בוודאי ניכרת מעבר לכל מיני ויכוחים אחרים,

215
00:11:37,100 --> 00:11:38,820
אבל זה הסיפור שאני מכיר אותו.

216
00:11:38,820 --> 00:11:39,540
אני מייחס...

217
00:11:39,540 --> 00:11:41,900
הכי קצר לי זה בכלל, העלהת הסוגיה הדתית,

218
00:11:41,900 --> 00:11:42,540
אז אני אגיד...

219
00:11:42,540 --> 00:11:46,740
בשנה כל כך מאוחרת ובוגרת של המדינה,

220
00:11:46,740 --> 00:11:49,780
כשאני חושב שרבים, רבים, רבים מהדור שלי,

221
00:11:49,780 --> 00:11:51,620
הם כבר, מה אתה...

222
00:11:51,620 --> 00:11:53,860
רבים, אבל לא כולם.

223
00:11:53,860 --> 00:11:55,580
שכונות מצוקה וערי פיתוח,

224
00:11:55,580 --> 00:11:57,180
בתוכן יש קבוצה משמעותית,

225
00:11:57,180 --> 00:12:00,660
שמרגישה תחושות סבא משנות ה-50.

226
00:12:00,660 --> 00:12:02,260
לא שאז הכל היה זוועה,

227
00:12:02,260 --> 00:12:04,100
ישראל עשתה דברים גדולים מאוד,

228
00:12:04,100 --> 00:12:06,340
מאוד, גם בתקופה ההיא בוודאי,

229
00:12:06,340 --> 00:12:07,500
אותו בן גוריון,

230
00:12:07,500 --> 00:12:10,300
אותו בן גוריון ששואל כל הזמן את שר המשפטים,

231
00:12:10,300 --> 00:12:14,140
לפי הפרוטוקולים שפרסמו לפני שנה בארץ,

232
00:12:14,140 --> 00:12:15,900
למרות שפרסמו אותם בהקשר החל דתי,

233
00:12:15,900 --> 00:12:18,660
לא חשוב, פרסמו פרוטוקולים של ישיבות ממשלה,

234
00:12:18,660 --> 00:12:22,260
שלפי החוקים נחשפו בתקופה הזאת.

235
00:12:22,260 --> 00:12:25,460
הוא שואל, למה אין לך ספרדים ברשימה?

236
00:12:25,460 --> 00:12:27,580
פעם אחר פעם אחר פעם, פנחס רוזן,

237
00:12:27,580 --> 00:12:30,420
בפעם הראשונה בן גוריון אמר כמוך, בשנת 49',

238
00:12:30,420 --> 00:12:32,780
לפי הפרוטוקול, זה לא מעניין אותו, הוא אמר.

239
00:12:32,780 --> 00:12:35,340
מה, אני שאלתי כמה שופטים פולנים כמוני יש בהרכב?

240
00:12:35,340 --> 00:12:36,900
זה לא מעניין.

241
00:12:36,900 --> 00:12:38,180
אבל פעם השנייה והשלישית,

242
00:12:38,180 --> 00:12:40,900
כשבחור שטרי צר המשטרה העלה את זה וגם אחרים,

243
00:12:40,900 --> 00:12:43,580
אמר, אני בעד זה, תמצא לך.

244
00:12:43,580 --> 00:12:45,340
אומר לו רוזן, לא מצאתי.

245
00:12:45,340 --> 00:12:46,860
אומר, לא חיפשת.

246
00:12:46,860 --> 00:12:48,620
ויותר מזה, אומר בן גוריון,

247
00:12:48,620 --> 00:12:50,860
כל אלה הספרדים הוותיקים,

248
00:12:50,900 --> 00:12:53,420
שהיו שופטים אצל האנגלים ולמדו בלונדון,

249
00:12:53,420 --> 00:12:55,580
גם מהם אף אחד לא יכול.

250
00:12:55,580 --> 00:12:57,060
כלומר, גזענות, הוא אומר לו.

251
00:12:57,060 --> 00:12:58,220
בן גוריון, אומר גזענות.

252
00:12:58,220 --> 00:13:00,580
אבל אז היה עוד מקום לזה, אז דיברו יידיש,

253
00:13:00,580 --> 00:13:03,220
אז עוד היה מבטא, היום אין את זה.

254
00:13:03,220 --> 00:13:04,620
אבל חכה רגע.

255
00:13:04,620 --> 00:13:06,780
אותו בן גוריון בכנסת, בשנת 50',

256
00:13:06,780 --> 00:13:11,780
מתווכח ויכוח סוער וקיצוני עם חבריו לתנועת העבודה,

257
00:13:11,780 --> 00:13:13,220
גם מפלגת העבודה,

258
00:13:13,220 --> 00:13:15,700
נציגי הקיבוצים בכנסת.

259
00:13:15,700 --> 00:13:17,860
מה שמבחינה פוליטית אתה לא עושה בכנסת,

260
00:13:17,860 --> 00:13:19,300
אתה עושה את זה בחדרי חדרים.

261
00:13:19,300 --> 00:13:21,460
אבל הוא כעס מאוד כנראה באותו שלב,

262
00:13:21,460 --> 00:13:23,940
זה לא אוסיף לו בריאות פוליטית.

263
00:13:23,940 --> 00:13:25,660
ואמר, אני לא סולח לכם.

264
00:13:25,660 --> 00:13:27,140
אחרי שאתם, הקיבוצניקים,

265
00:13:27,140 --> 00:13:30,940
הובלתם את כל המהפכות החברתיות פה עשרות שנים,

266
00:13:30,940 --> 00:13:33,220
כאשר התבקשתם לסט בעול,

267
00:13:33,220 --> 00:13:34,980
כשבאה העלייה המונית,

268
00:13:34,980 --> 00:13:35,860
סירבתם.

269
00:13:35,860 --> 00:13:37,740
סירבתם להכניס עולים לקיבוצים.

270
00:13:37,740 --> 00:13:39,860
להכניס לקיבוצים באופן פתוח, משפחות,

271
00:13:39,860 --> 00:13:43,740
בבתי ספר משותפים, מעבר לכביש.

272
00:13:43,740 --> 00:13:45,420
אני עבדתי בברטוביה,

273
00:13:45,420 --> 00:13:48,540
ויש שם מגוון הדתי ומה שאתה רוצה.

274
00:13:48,540 --> 00:13:51,700
אבל מעבר לכביש, קריאת מלאכי.

275
00:13:51,700 --> 00:13:55,020
אף אחד לא העלה בדעתו שבית הספר יכול להיות משותף.

276
00:13:55,020 --> 00:13:56,220
וכשאני הגעתי לשם,

277
00:13:56,220 --> 00:13:58,700
קיבלתי פנייה מקבוצה של תושבים,

278
00:13:58,700 --> 00:13:59,700
לא אתן את הפרטים פה,

279
00:13:59,700 --> 00:14:01,780
כי הפנייה הייתה בחדר סגור.

280
00:14:01,780 --> 00:14:03,300
פנייה מסודרת מאוד,

281
00:14:03,300 --> 00:14:05,820
להקים עוד בית ספר בתוך ברטוביה,282
00:14:05,820 --> 00:14:07,140
ואני שאלתי איפה,

283
00:14:07,140 --> 00:14:08,540
והראו לי את המיקום,

284
00:14:08,540 --> 00:14:11,580
בין ארבעה מושבים של יוצאי ארצות האסלאם.

285
00:14:11,580 --> 00:14:13,020
שם יהיה בית ספר אחר,

286
00:14:13,020 --> 00:14:14,820
לא שלנו, אלא שלהם.

287
00:14:14,820 --> 00:14:17,740
התופעה הזו חייבת וקיימת בישראל לצערי הגדול.

288
00:14:17,740 --> 00:14:21,580
האמת היא שהיא קיימת באופן מאוד מאוד מוזר גם,

289
00:14:21,580 --> 00:14:22,700
בצפון,

290
00:14:22,700 --> 00:14:24,620
כל הרבה מיתרים הולכים לעלות לאצבע גליל,

291
00:14:24,620 --> 00:14:26,620
ויש שם שתי מועצות אזוריות.

292
00:14:26,620 --> 00:14:27,140
בטח.

293
00:14:27,140 --> 00:14:28,540
על בערך אותו שטח.

294
00:14:28,540 --> 00:14:29,740
מבואות חרמון גליליול.

295
00:14:29,740 --> 00:14:30,220
נכון.

296
00:14:30,220 --> 00:14:32,420
גליליול, אנשים לא מכירים, שנייה.

297
00:14:32,420 --> 00:14:35,220
גליליול זאת מועצה אזורית של הקיבוצים,

298
00:14:35,220 --> 00:14:38,220
ומבואות חרמון זאת מועצה אזורית של מושבים.

299
00:14:38,220 --> 00:14:38,940
זה פשוט.

300
00:14:38,940 --> 00:14:39,740
נכון.

301
00:14:39,940 --> 00:14:41,420
אם זה עניין הדתי,

302
00:14:41,420 --> 00:14:44,300
אני אומר את זה למרות העובדה שאני ידיד התנועה הקיבוצית,

303
00:14:44,300 --> 00:14:46,300
והיא עשתה גדולות למען המפעל הציוני,

304
00:14:46,300 --> 00:14:48,500
גדולות, שום תנועה אחרת לא עשתה מה שהיא עשתה,

305
00:14:48,500 --> 00:14:49,900
בטח כי התנועה קטנה כל כך.

306
00:14:49,900 --> 00:14:54,060
מצד שני הם פחדו מאנשים השחומים האלה שמגיעים מהקצה השני של העולם.

307
00:14:54,060 --> 00:14:56,860
אבל אני חייב לומר כמה מילים לזכותם,

308
00:14:56,860 --> 00:14:58,260
במובן הסוציולוגי,

309
00:14:58,260 --> 00:15:01,140
קשה מאוד לקיים שיתוף עם אנשים השונים ממך.

310
00:15:01,140 --> 00:15:01,740
זה חשוב.

311
00:15:01,740 --> 00:15:04,300
וקשה מאוד לקיים שיתוף במקום גדול מדי.

312
00:15:04,340 --> 00:15:07,020
זאת אומרת בעיר בגלל גודלה לא ניתן לקיים שיתוף,

313
00:15:07,020 --> 00:15:10,980
ובקיבוץ בגלל קוטנו עד 100, 200, 300 משפחות,

314
00:15:10,980 --> 00:15:14,100
ניתן יחסית בקלות להפיל החץ חברתי,

315
00:15:14,100 --> 00:15:19,620
וחץ חברתי על הקרובים אליך גם בדעות וגם שוב בשפה.

316
00:15:19,620 --> 00:15:22,580
תסתכל על איזה שנקראת בקיבוצים אז כי ילדי חוץ.

317
00:15:23,380 --> 00:15:25,540
איזה דבר נפלא קרה כתוצאה מזה,

318
00:15:25,540 --> 00:15:27,620
איזה חיבור נהדר כי כולם בני אדם.

319
00:15:28,100 --> 00:15:30,740
לאחרונה ישבתי עם רן כהן שהסר מטעם ארץ,

320
00:15:30,740 --> 00:15:33,060
והוא נקלט כיחיד בקיבוץ,

321
00:15:33,220 --> 00:15:36,020
כי ילד קטן והוא מאושר מהפרק הזה בחייו.

322
00:15:36,700 --> 00:15:39,340
ובדרך כלל החיבור היה מצוין,

323
00:15:39,340 --> 00:15:46,060
רק האמירה שלא יתערבבו יותר מדי היא אמירה קשה וחמורה עם כל ההישגים של התנועה הקיבוצית.

324
00:15:46,980 --> 00:15:52,740
אז בשלב זה בוא נעבור לרפורמה עצמה ונשמח מאוד לשמוע מה אתה חושב ואחר כך נגיע להקשר החינוכי.

325
00:15:52,740 --> 00:15:53,260
כן.

326
00:15:54,100 --> 00:15:58,860
במדינת ישראל ישנם כמה מאפיינים קלאסיים מרגע הקמתנו כמדינה,

327
00:15:59,580 --> 00:16:02,620
שאינם תומכים בזכויות האדם.

328
00:16:03,780 --> 00:16:05,860
עכשיו למה אני רוצה לתמוך בזכויות האדם?

329
00:16:06,300 --> 00:16:08,140
מפני שאני הומניסט ודמוקרט.

330
00:16:08,820 --> 00:16:11,300
זאת אומרת דמוקרטיה בעיניי משרתת ההומניזם,

331
00:16:11,300 --> 00:16:12,860
היא לא עוד השקפה מוסרית.

332
00:16:13,980 --> 00:16:15,900
אני רוצה שישראל תהיה מדינה יהודית,

333
00:16:16,460 --> 00:16:19,420
כי אני יהודי ורוצה עתיד לעם היהודי, עתיד יהודי.

334
00:16:20,860 --> 00:16:26,540
בין השאר מפני שבתוך היהדות לפי אני יודעתי ישנו יסוד שבלעז קרוי הומניסטי,

335
00:16:26,540 --> 00:16:29,260
חזק מאוד, ערכים אנושיים חזקים מאוד,

336
00:16:29,260 --> 00:16:32,580
כחלק מהתרבות שלנו, אפילו חלק מרכזי בתרבות שלנו.

337
00:16:33,100 --> 00:16:35,780
במשטר הדמוקרטי משרת את הערכים האנושיים.

338
00:16:35,780 --> 00:16:38,340
אז אם אני מבין אותך נכון, אתה קודם כל הומניסט,

339
00:16:38,340 --> 00:16:41,900
אחר כך דמוקרט וההומניזם הוא בעצם הומניזם של זכויות אדם?

340
00:16:43,020 --> 00:16:43,940
לא, רגע, רגע.

341
00:16:44,300 --> 00:16:48,660
קודם כל נניח הנחה שלא חוקה ממציאות, אני לא אתן כל הפירוט כמובן עכשיו,

342
00:16:49,100 --> 00:16:51,100
שהזהות הבסיסית שלי זהות יהודית.

343
00:16:52,140 --> 00:16:54,140
מתוך הזהות היהודית כפי שאני מבין אותה,

344
00:16:54,540 --> 00:16:57,740
צומחים בין היתר הערכים האנושיים הקוראים בלעז הומניסטים.

345
00:16:58,740 --> 00:17:02,940
בריאת אדם בצלם, הסרט הדיברות שלא מכוונים כלפי מפלגה אחת,

346
00:17:02,940 --> 00:17:05,220
אלא כל האנשים על כדור הארץ.

347
00:17:05,820 --> 00:17:11,260
חזון הנביאים שאיכפת לי איך התנהגו מבחינת הצדק החברתי באחרונת הארצות,

348
00:17:11,620 --> 00:17:14,300
ואני אתן את הדוגמה כדי שהם ילמדו ממנה.

349
00:17:14,900 --> 00:17:17,380
אני לא מכיר עוד תרבות כזאת, שזה הדגל שלה.

350
00:17:18,180 --> 00:17:20,620
זה לא שהיא אומרת, אתה במקום מושבך,

351
00:17:20,620 --> 00:17:22,500
התנהג באופן אנושי לאדם השני.

352
00:17:22,740 --> 00:17:24,020
זה מצוין וזה קיים בעולם.

353
00:17:24,740 --> 00:17:25,420
גם ההפך קיים.

354
00:17:25,660 --> 00:17:26,740
ומצד שני אתה אומרת,

355
00:17:26,740 --> 00:17:30,500
תתנהג כך כדי שילמדו תהיה המורה של כולם, מרוביצת הענות.

356
00:17:31,700 --> 00:17:32,700
זאת אומרת, אני יהודי,

357
00:17:32,700 --> 00:17:34,540
בין השאר לכן אני הומניסט,

358
00:17:35,700 --> 00:17:37,480
ומכיוון שאני הומניסט אני דמוקרט,

359
00:17:37,740 --> 00:17:39,300
כי הדמוקרטיה מגנה להומניזם,

360
00:17:39,500 --> 00:17:40,420
ומגשימה אותו.

361
00:17:40,900 --> 00:17:42,500
אפשר להיות הומניסט בלי דמוקרטיה,

362
00:17:42,580 --> 00:17:44,100
ל�מה שאר להיות חסיד ומאות עולם,

363
00:17:44,580 --> 00:17:46,820
אבל קשה מאוד להיות הומניסט בלי דמוקרטיה.

364
00:17:47,420 --> 00:17:50,220
היא משמרת את ההומניזם ומחזק אותו.

365
00:17:50,220 --> 00:17:53,220
עכשיו זכויות אדם זה ביטוי דמוקרטי, ולא הומניסטי.

366
00:17:53,220 --> 00:17:56,920
ההומניזם מדבר על ערכים אנושיים, ערכים הם בלב,

367
00:17:56,920 --> 00:17:59,920
זכויות אדם הן בחוק או במשפט.

368
00:18:01,220 --> 00:18:04,620
כל זכות אדם משמרת או מגנה על ערך הומניסטי

369
00:18:04,620 --> 00:18:04,920
אחד.

370
00:18:04,920 --> 00:18:08,520
ערך חיי אדם והזכות החוקתית לחיים.

371
00:18:08,520 --> 00:18:12,320
ערך כבוד האדם והזכות החוקתית לכבוד וך יוצא

372
00:18:12,320 --> 00:18:12,520
באלה.

373
00:18:12,520 --> 00:18:15,520
זאת אומרת אפשר להיות הומניסט בלי דמוקרטי?

374
00:18:15,520 --> 00:18:23,240
אי אפשר להיות דמוקרט אמיתי בלי הומניזם כי המכשיר הדמוקרטי משמר או מגן או מקדם את הערכים האנושיים.

375
00:18:23,240 --> 00:18:33,400
עכשיו זה כמובן קשור לשאלה למה אתה מחנך וגם איך אתה מחנך באיזה רוח אתה מחנך אם ברוח אנושית דיברנו על ההקשר הדתי קודם.

376
00:18:33,400 --> 00:18:45,200
אם אני כנהל בית ספר פותח את השער לכל הילדים ולא אכפת לי מאיזה ארץ סבא הגיע להפך אני רוצה כשחסרים לי בחלק מסוים של העולם אני הולך לחפש את השכונה הזאת כדי לקלוט גם אותה.

377
00:18:45,840 --> 00:18:51,200
ואני מחנך את הילדים להאמין בזה ולהתנהג כך בחייהם בכל תחומי סוכם בעתיד.

378
00:18:52,360 --> 00:18:53,200
עכשיו צריך להגיד

379
00:18:55,720 --> 00:19:14,560
עיקר הדמוקרטיה בניגוד לנאמר לאחרונה איננו השאלה מי ניצח בהצבעה זו שאלה דמוקרטית חיונית בלי השאלה הזו אין דמוקרטיה ומצד שני זה לא העיקר זה מכשיר קריטי זה כמו המקדחה כדי לבנות בית בלי זה קשה מאוד מאוד

380
00:19:15,160 --> 00:19:37,800
אבל לא בשביל זה אתה בונה את הבית. הבית הדמוקרטי קיים למען היסוד הדמוקרטיה אחד מתוך חמישה אלף עם מיפוי מסוים והוא זכויות האדם. בשביל זה יש דמוקרטיה כדי שכל אדם יוכל וכל אדם יישאר בחיים וכל אדם יקבל את כבודו האנושי וכל אדם ישמור על פרטיות או בשביל זה לא בשביל המכניקה של ההצבעה המכניקה מיועדת לזה

381
00:19:38,520 --> 00:20:05,680
זאת אומרת האמירה למשל שמכיוון שמישהו ניצח בבחירות לכנסת בבעד הבית כי אז הכל ישק על פיו בלי גבול מוגדר מראש זו אמירה לא נכונה מפני שכתוצאה מזה מישהי קיבלת השלטון בצדק לידיו כמו במקרה שלנו בישראל עלול לאף דווקא הוא גם בודמי השנה גם בארץ אחרת עלול לפגוע אנושות בזכויות האדם בתענה שהרוב אצלו עכשיו מה הקשר.

382
00:20:05,680 --> 00:20:16,300
זאת אבל גישה אחת של דמוקרטיה כלומר שאתה אומר בלי גבול מוגדר מראש זה דגישה של דמוקרטיה שנקראת דמוקרטיה ליברלית של זכויות אדם.

383
00:20:16,580 --> 00:20:19,480
הגישות אחרות של דמוקרטיה.

384
00:20:19,480 --> 00:20:30,720
דגישות אחרות של דמוקרטיה שאומרות הדמוקרטיה בעצמה מנגנונים שלה הם מקבילים לא גבול מוגדר מראש.

385
00:20:30,840 --> 00:20:41,100
גבול נורמטיבי מוגבל מראש אלה צורת הצבעה כלשהי וצורת מנגנון כלשהו צורת ביקורת איזמים ובלמים כלשהם הם אלה שמקבילים את ההחלטה אני מסכים חלקית.

386
00:20:41,620 --> 00:20:51,560
למה אני מסכים חלקית בכל מדינה דמוקרטית תכף נחזור לישראל מפני שאני שואל לגבי כל מנגנון מאלה שהזכרת אותם מי מופקד עליו.

387
00:20:51,860 --> 00:20:57,480
המנגנון לא פועל אנשים מפעילים אותו נכון אני שואל מי זה שאני סומך עליו שהיא אפיל את המנגנון.

388
00:20:58,460 --> 00:21:03,140
גם ביקורת שיפוטית על החלטות של שאר הרשויות.

389
00:21:03,260 --> 00:21:13,460
שתהיה להתגל בזה שהוא יקטן או גדול או בהקשר אליו בהקשר ג' אבל עצם קיומו מופקד בידי מישהו ביקורת שיפוטית בדי מי בידי השופט.

390
00:21:13,620 --> 00:21:26,340
הוא בדי מישהו אין שום דבר שהוא אוטומטי נכון זאת אומרת אתה לא רוצה אני לא רוצה להחליש מאוד רשות אחת ולהגיד המנגנון כבר יעשה את העבודה הוא לא עושה את העבודה מישהו יעשה את העבודה.

391
00:21:26,340 --> 00:21:28,340
עכשיו נהיה ספציפי.

392
00:21:28,340 --> 00:21:42,340
מדינת ישראל הוקמה ומתקיימת בדי אנשים שאלה מביניהם שחיו בחול והעלו מכל העולם, כמעט איש מהם לא עלה ממדינה דמוקרטית.

393
00:21:42,340 --> 00:21:44,340
מספר עולה קנדה בישראל די קטן.

394
00:21:44,340 --> 00:21:54,340
גם הגוש המזרחי, כולל ראשי הציונות עם מבטא ידישאי בזמנו, גם גרמניה הנאצית וארצות כיבושיה כחוויה מכוננת לצערנו בחיים,

395
00:21:54,340 --> 00:21:58,340
וגם בארצות האסלאם אין דמוקרטיה, לא פה ולא פה ולא פה.

396
00:21:58,340 --> 00:22:06,340
הדמוקרטיה פחות מובנת מאליה פה, מאשר במדינה שיש לה כבר דורות של משטר דמוקרטי מחינוך דמוקרטי.

397
00:22:06,340 --> 00:22:14,340
אז אני מקפיד לקרונות הדמוקרטיה חזק יותר במדינה שאוכלוסיה אולי בעד ואולי לא מבינים עד הסוף,398
00:22:14,340 --> 00:22:20,340
אולי משהו, אדם יכול להיות פרופסור למתמטיקה ולא להיות מעורה בהוויה החופשית והדמוקרטית.

399
00:22:20,340 --> 00:22:27,340
מידך הקהילות היהודיות בימי הביניים וגם בעת החדשה התנהלו בצורה דמוקרטית לילה ולילה.

400
00:22:27,340 --> 00:22:28,340
זה ההסבר.

401
00:22:28,340 --> 00:22:29,340
זה ההסבר.

402
00:22:29,340 --> 00:22:33,340
ולמה התנהלו בצורה דמוקרטית? הייתה שם ביקורת שיפוטית?

403
00:22:33,340 --> 00:22:35,340
אז יש שם יחס לאדם.

404
00:22:35,340 --> 00:22:39,340
יש שם יחס לאדם, שהוא עיקר המסורת היהודית בעיני.

405
00:22:39,340 --> 00:22:45,340
אתה יודע מה, אני מתפתל לספר לך סיפור שאתה מכיר אבל מהמאזינים רק 43 אחוז,

406
00:22:46,340 --> 00:22:53,340
שנוגע לתרבות המחלוקת שהיא חלק מהתרבות החופשית כמובן, שמותר להגיד שכבוד הרב טועה ולא הורגים אותך.

407
00:22:53,340 --> 00:22:55,340
אין אפשרות כזאת בקהילה היהודית.

408
00:22:55,340 --> 00:22:57,340
לא טכנית, בכלל מה הורגת?

409
00:22:57,340 --> 00:22:59,340
לא ידברו איתך אבל לא יהרגו אותך.

410
00:23:01,340 --> 00:23:07,340
בדיחה יהודית ישנה שהיא קצת ממתנת את הדאגות לגבי הרפורמה המשפטית.

411
00:23:07,340 --> 00:23:11,340
במובן הזה שאנחנו תמיד התווכחנו, תמיד התווכחנו.

412
00:23:11,340 --> 00:23:13,340
תרבות המחלוקת היא חלק מהתרבות היהודית.

413
00:23:13,340 --> 00:23:18,340
זה נגזר מאותה תרבות של כבוד לאדם שגם לא יש דעה וגם לא יש דעה.

414
00:23:18,340 --> 00:23:27,340
מגיע רב חדש לבית כנסת ומוביל את התפילה ובאחת הברכות הוא רואה שחצי מהמתפללים קמים על רגליהם.

415
00:23:27,340 --> 00:23:29,340
זה היה מוזר לו, הוא לא מכיר דבר כזה.

416
00:23:29,340 --> 00:23:36,340
הם לא הלכו, הם נשארו לעמוד ובעודם מעומדים אמרו את הברכה אבל החצי השני נותרו לשבת.

417
00:23:36,340 --> 00:23:42,340
והחצי השני צועק עליהם אולי תשבו כבר והם אומרים אולי תקומו כבר זאת המסורת שלנו.

418
00:23:42,340 --> 00:23:47,340
איך שהוא הרגיע את המחלוקת הזאת והמשיכו בתפילה והוא נשאר תמאה מאוד על האירוע.

419
00:23:47,340 --> 00:23:52,340
בסוף התפילה קרה לה גבי ואמר תגיד לי מה היה פה עם הברכה הזאת?

420
00:23:52,340 --> 00:23:54,340
זאת אומרת, זה הרבה שנים כבר.

421
00:23:54,340 --> 00:24:00,340
יש ויכוח מה היה מסורת המקורית של הקהילה וכל אחד טוען טענה אחרת וככה זה נראה מה לעשות.

422
00:24:00,340 --> 00:24:02,340
הוא אומר רגע אף אחד לא יודע, אף אחד לא זוכר.

423
00:24:02,340 --> 00:24:06,340
הוא אמר תראה יש פה אלת שיבסקנים, תן לי את הכי זקן ואני אשאל אותו.

424
00:24:06,340 --> 00:24:11,340
לקח אותו ליהודי בן מאה ואמר לו הרב אני הרב החדש אולי שמת עליה?

425
00:24:11,340 --> 00:24:16,340
ואני רוצה לדעת מה קרה פה בדיוק עם הקימה והוויכוח וכו'.

426
00:24:16,340 --> 00:24:22,340
האם זה נכון שהמסורת המקורית של הקהילה הזאת היא שבברכה הזאת כולם קמים על רגליהם?

427
00:24:22,340 --> 00:24:23,340
אמר האיש לו.

428
00:24:23,340 --> 00:24:27,340
או האם המסורת היא שכולם יושבים בברכה הזאת?

429
00:24:27,340 --> 00:24:28,340
הוא אמר לא.

430
00:24:28,340 --> 00:24:30,340
הוא אומר אני לא מבין מה המסורת.

431
00:24:30,340 --> 00:24:32,340
אם לא תעזור לי זה יימשך כך.

432
00:24:32,340 --> 00:24:35,340
שחצי ישבו חצי יקומו ויצעקו נורא אלה על אלה.

433
00:24:35,340 --> 00:24:37,340
אמר הזקן זאת המסורת.

434
00:24:38,340 --> 00:24:43,340
אז אני חושב שזה די מתבטא אצלנו גם כן גם בתקופה המסובכת הזאת.

435
00:24:43,340 --> 00:24:50,340
בכל זאת אני רוצה להגיד משהו על המהות המשפטית חוקתית בו אחר חינוך עדיין לא חינוך.

436
00:24:50,340 --> 00:24:52,340
למרות שנגענו בו בכמה נקודות.

437
00:24:54,340 --> 00:25:03,340
עד היום הזה במדינת ישראל במשך שנים רבות עוד לפני חוקי היסוד הידועים ופסק דין בנק המזרחי של הנשיא ברק.

438
00:25:03,340 --> 00:25:05,340
עוד השופט ברק אגב הנשיא השמגר.

439
00:25:05,340 --> 00:25:13,840
שהלך יחד עם ברק בעניין זה חשין התווכח והשופט תל היה בדעה שלישית השופט סבי תל.

440
00:25:13,840 --> 00:25:23,340
שמה שופטים החשובים שלנו אמר שאין צורך לעסוק בסוגיות האלה בכלל מפני שהאטירה הרי נדחתה אז למה אתה נכנס לדיון כאילו היא מתקיימת.

441
00:25:23,340 --> 00:25:25,340
המשפטן פשוט אומר זה אוביטר.

442
00:25:25,340 --> 00:25:28,640
אנחנו אין לנו שום אחר.

443
00:25:28,640 --> 00:25:37,240
אוביטר זה בעצם אומר שאתה כותב על משהו שלא משנה אם תכתוב כך אחרת או באופן שלישי.

444
00:25:37,440 --> 00:25:45,340
בכל מקרה אין לזה שום השלכה אופרטיבית על פסק הדין הזה זאת אומרת בכל מקרה הם פסלו איזה שהוא חוק של הכנסת.

445
00:25:45,640 --> 00:25:48,940
מותר לסוף החוק של הכנסת.

446
00:25:49,320 --> 00:25:57,240
כן אבל אין לזה שום תוקף מבחינה שעכשיו באה בפרק ליטות או בממשלה ואומרים לה.

447
00:25:57,500 --> 00:26:03,440
אישות את המשפטית טוב מה עושים בסק דין הזה אז אומרים לה כלום נכון אבל.

448
00:26:03,720 --> 00:26:07,640
בית המשפט מנסה בפסק דין מלא להסביר את הרציונל שהוא עובד לפי.

449
00:26:07,700 --> 00:26:09,620
בפעם הבאה.

450
00:26:09,920 --> 00:26:24,940
בדיוק שאת פשוט ההפך את מה שכתבנו כאילו הפרשנות היא שאסור בכלל לפסול חוק בשום מצב אז לא התכוונו לזה בנסיבות א' מותר מסיבות בית אסור ואנחנו הפעם ברמשה סורו או אין צורך.

451
00:26:26,000 --> 00:26:33,380
מותר לפסול את החוק אם יבוא חוק מתאים אנחנו נפסול אותו נגד נגד את הנימוקים בהמשך.

452
00:26:33,700 --> 00:26:42,380
אתה רואה את השופט לנדאו למשל נשיא העליון אני בטוח שזה משהו כזה בסדר מה שבן שתי פסקאות אני רוצה להזכיר שלפני 50 שנה.

453
00:26:42,760 --> 00:26:53,640
בלי חוקי היסוד החדשים ובלי הטענה מרחיקת הלכת של השופט ברק שיש לנו כבר חוקה אף אחד לא חלם במושגים כאלה בית המשפט העליון פסל חוק בקשר למימון בחירות.

454
00:26:54,120 --> 00:26:59,000
על רקע הסתירה בינו לבין חוק יסוד חוק יסוד הכנסת סעיף 4.

455
00:26:59,980 --> 00:27:08,700
הנימוקים היו מגוונים אבל עצם היכולת של בית המשפט לדעתו לפסול חוק רגיל כי הוא סותר חוק יסוד זה עוד לפני המהפכה החוקתית וזה קרה.

456
00:27:09,300 --> 00:27:19,020
והארץ לא רעשה וזה נראה חלק מהעבודה של בית המשפט אם כי נסיבות חריגות מאוד עכשיו מה עשינו עד עכשיו ואני אומר את הדברים אפילו.

457
00:27:19,440 --> 00:27:26,800
בלי קשר לחוקי היסוד מ92 הידועים כבוד האדם וחירותו קודם כל וגם בלי קשר לתפיסה של הנשיא ברק או שופט ברק.

458
00:27:27,680 --> 00:27:29,160
שמיד מחבר את הדברים זה לזה.

459
00:27:30,960 --> 00:27:41,920
שר בישראל מעוניין לנקות מדיניות מסוימת של צורך העניין לא חשוב אם זה לטובת החקלאות בדרום או שזה לטובת ציבור הבוחרים שלו במרכז המפלגה.

460
00:27:42,920 --> 00:27:50,220
גם זה קורה וגם זה קורה ויש לו תוכנית למדיניות והוא לא יודע מה המשמעות המשפטית של המדיניות של עצמו.

461
00:27:52,020 --> 00:27:57,460
זה קורה כל יום כי הוא קורא ליועץ המשפטי של המשרד ואומר הנה התוכנית שלי תן לי הערות.

462
00:27:58,900 --> 00:28:10,860
היועץ המשפטי המשרדי נבחר בידי ועדה כמו שבוחרים אנשים במכרז עד היום הזה ומדי פעם מתייעצים כשישנו ספק גדול עם היועץ המשפטי לממשלה מדי פעם לא.

463
00:28:11,000 --> 00:28:13,880
אבל הבחר האדם כיועמש משרדי.

464
00:28:13,960 --> 00:28:18,440
אבל לא מתייעצים אלה גם דעתו של עצמי שפתי לממשלה.

465
00:28:18,640 --> 00:28:21,800
מחייבת את היות המשפטי המשרדי.

466
00:28:21,920 --> 00:28:25,720
לא זה זה תוך כדי תפקוד לא בבחירה של היועמש המשרדי.

467
00:28:26,320 --> 00:28:29,720
גם בבחירה יש נציגות של היועץ המכובדת.

468
00:28:30,600 --> 00:28:36,460
הוא לא קובע לבד דווקא פה לא הייתה יום רק כזאת שהוא קובע לבד את זהותו של היועץ של משרד החינוך.

469
00:28:37,240 --> 00:28:43,960
אני שומע את השמועות בקהילה המקצועית שמדי פעם לא היה מקובל עליו מי שנבחר אבל נעזוב דבר על המהות.

470
00:28:44,880 --> 00:28:49,880
היועמש המשרדי קודם כל משוחרר מקפיפות לשר ולא פוחד מהשר כי לא עשה מינה אותו.

471
00:28:51,120 --> 00:28:58,040
והקפיפות המהותית שלו לא הפרוצדורלית איזה חדר ואיזה מזכורת המהותית שלו ליועץ המשפטי לממשלה כפי שאמרת.

472
00:28:58,980 --> 00:29:08,140
ולכן הוא באופן חופשי אומר לעניות דעתי במקרה הזה התוכנית שהשר הציג אותה היא תוכנית לא חוקית עם כל הכבוד.

473
00:29:08,460 --> 00:29:15,460
השר לא מודע לזה כי השר פרופסור לארכיאולוגיה ואני זה תפקידי גם הכשרתי אבל גם תפקידי להגיד אם יש כאן בעיית חוקיות.

474
00:29:16,780 --> 00:29:19,420
אומר השר אני לא מסכים איתך שמעתי את ההסברים ולא מסכים.

475
00:29:20,400 --> 00:29:29,240
אז אומר אז אני מציע שנפנה ליועמש הכללי ונשמע את עמדתו אני לא שאלתי אותו מה להגיד לך אבל אני מבין את הקו שהוא מנחה ואת הנחיות היועמש אני מכיר.

476
00:29:30,440 --> 00:29:40,640
פונים ליועמש הכללי והוא אומר צודק היועמש המשרדי אומר השר לא מסכים איתכם אני רואה את זה אחרת גם לי יש שכל ואני קורא בעצמי ושמעתי את ההסברים לא נראים לי.

477
00:29:41,300 --> 00:29:51,700
אומרים לו קח סיכון אם זה יגיע לבית המשפט יש אפשרות שבית המשפט יגיד מה שאמר היועמש לא כי הוא אמר הוא לא כפוף לו אבל סביר שהם מאותו בית מדרש.

478
00:29:52,300 --> 00:29:58,020
ולא נעים לכבוד השר שעמדתו תיפסל בבית המשפט הוא אומר אני אקח את הסיכונים שלי.

479
00:29:59,180 --> 00:30:06,940
יאמר לו היועמש הכללי אני לא אוכל להגן עליך לא היום המשרדי ולא אני כי אנחנו חושבים אחרת כתבנו אחרת.

480
00:30:07,100 --> 00:30:12,080
איך לבוא לפני בית המשפט ונטען בלעת א' כשכתבנו ג' כמו כל הוחדים.

481
00:30:12,200 --> 00:30:24,120
כן מה לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא פה את דרישת ניקיון הקפיים והיושר ותום הלב היא ברמה גבוהה מאוד לא אני אומר אם תיקחו כל הוחדים שייצג מישהו אפילו את זה.

482
00:30:24,120 --> 00:30:31,320
עכשיו אני מקדם את זה מדיניות שמבחינה אדמיניסטרטיבית יש בזה פקפוקים.

483
00:30:32,180 --> 00:30:34,240
כל המגן.

484
00:30:35,020 --> 00:30:36,240
זו שאלה.

485
00:30:36,860 --> 00:30:44,800
אתה צריך להגן בלעת כאשר יש לפה לך מה שאתה כתבת לפני חודש ואתה אומר זה פסול וחמור והיום ונורא איך להתמודד עם זה.

486
00:30:44,860 --> 00:30:51,280
דברים אלה הם אמורים להיות עם אמורים להיות שנייה דברים אלה אמורים להיות.

487
00:30:51,600 --> 00:30:54,980
איזה שהיא חיפה אין איזה שהוא חיפה של לאורך דין לקוח.

488
00:30:55,260 --> 00:31:07,120
זה שמפרסמים כל מיני חבודה של יוצאים של הממשלה בתקשורת בזה אני מסכים שזה בזה נתחיל בזה אם אמור לחול חיסיון אני לא בטוח יש כאן חריגים לחיסיון אבל לא נפתח את הנקודה הזאת ברשותך.

489
00:31:08,840 --> 00:31:20,620
אומר היום מה שכללי אני לא אוכל להגיד לוקחים עורך דין אחר יש אפשרות שהוא יעשר את זה והיו מקרים כאלה בפועל בשטח מעט מאוד אחד לאלף אחד לאסר.

490
00:31:20,780 --> 00:31:30,840
ברוב המקרים השקרה זה שהיה ממש יגיד לבגד תקשיבו מראשית נגדתי לדעתו של השר השר אין לו עורך דין כרגע בעצם כן בעצם באופן מהותי לאורך דין.

491
00:31:31,140 --> 00:31:38,520
אז הוא יחקר את הצירו הוא לא יהיה גן משפטית יכול להיות.492
00:31:39,620 --> 00:31:46,920
מישהו מי או עמותה שמייצגת את עולי שוויץ שנפגעו כתוצאה מהחלטה המינלית של השר.

493
00:31:47,800 --> 00:31:52,880
אדם פרטי שנפגע קבוצת בני אדם שנפגעו לדעתם תגיש עתירה לבגד.

494
00:31:54,040 --> 00:32:05,200
אני מדגיש בגד הוא בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק כשהמטרה התפקיד העיקרי שלו הוא הגנה לזכויות האדם והאזרח יש לו תפקידים שונים בהקשר המשפטי.

495
00:32:05,520 --> 00:32:18,240
תקינות הפעולה של הרשויות אבל הוא שואל שאלה חזקה האם ישנה קבוצה בין האותרים או מי שהם מגנים עליהם שזכויות היסוד שלה נפגעו כתוצאה מהפעולה הזאת.

496
00:32:18,920 --> 00:32:31,440
בג״ץ עשוי לומר בדומה ליועץ המשפטי הכלממשלה אני בהחלט סבור שדין העתירה להתקבל מפני שנפגעו זכויות האדם אלו זכויות אדם אלה שהם חלק מהמשפט הישראלי.

497
00:32:32,440 --> 00:32:45,480
או אלה שספציפית אמורות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו פה אני רוצה להזכיר בסוגריים שבית המשפט הלך לכיוון שלא מקובל לשר המשפטים הנוכחים מר לבין וזה בסדר שלא מקבל את זה.

498
00:32:48,160 --> 00:32:49,440
ואני אעשה את הפעולה הדומה.

499
00:32:53,960 --> 00:32:55,720
שר המשפטים הנוכחי סבור.

500
00:32:56,720 --> 00:33:06,280
שאותן זכויות יסוד שיש להן הגנה מסוימת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הן המוגנות ישירות ולא זכויות אחרות.

501
00:33:07,760 --> 00:33:20,360
בעניין הזה בלי קשר לוויכוח הנוכחי אני מתנגד נמרצות בית המשפט העליון לשמחתי הרבה מהקמת המדינה גם כנגד הממשלות שישבו פה ממשל בן גוריון והלאה.

502
00:33:21,200 --> 00:33:25,880
דאג להגן על זכויות אדם גם כשהממשלה לא ראתה את זה בעין יפה.

503
00:33:26,840 --> 00:33:29,280
אני לא מדבר רק על הגן חוקי היסוד בכלל זכויות אדם.

504
00:33:30,240 --> 00:33:41,720
פסק דין כל העם מהראשונים שבממשלת ישראל עם רשויות הביטחון סגרו עיתון קומוניסטי בשם כל העם בפני שהוא מתח ביקורת חריפה על הממשלה הם חשבו שזה עובר את הגבול.

505
00:33:42,360 --> 00:33:48,640
בית המשפט אמר פא אחד נא לפתוח אותו מיד להחזיר להם את מכונות הדפוס ולאפשר להם להפיס את העיתון.

506
00:33:49,400 --> 00:33:56,480
למה כי בית המשפט חשב שהעיתון צודק לא זה עיתון אנטי ציוני בכלל קומוניסטי בנוסח הישר.

507
00:33:57,400 --> 00:34:07,880
אבל הוא אמר שזה בגדר חופש הביטוי ואת השטויות שאומרים מותר להם להגיד והממשלה כעסה מאוד והיו ממש כעס מאוד ומה שאתה רוצה ועדיין בית המשפט את שלא אמר.

508
00:34:08,320 --> 00:34:13,120
אפשר לומר לבית המשפט תראו לנו בחוק איפה כתוב שיש למישהו זכות לחופש ביטוי.

509
00:34:13,400 --> 00:34:28,320
היה אומר בית המשפט שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור בתוך מגילת העצמאות קיים אז כל החוק אמור להתיישר לפי מגילת העצמאות כי שם ערכי מדינת ישראל.

510
00:34:28,680 --> 00:34:33,560
אבל כאילו חוקה לזה מיד נגיע זה יקר עוד רגע אני מטפס לשם.

511
00:34:34,560 --> 00:34:45,720
צריך להגיד בעניין הזה שפירוש הדבר הוא שזכויות האדם ואזרח הבסיסיות בישראל כן כאן כתובות בחוק וכאן לא כתובות בחוק וכאן נרמזות בחוק.

512
00:34:46,160 --> 00:34:57,560
אבל בית המשפט אמור להניח את ההנחה שאנחנו דמוקרטיה הוא לא ניטרלי בנושא הזה הוא לא אומר אולי אין דמוקרטיה כמילה לא כתובה במגילת העצמאות ובשום חוק אחר.

513
00:34:58,120 --> 00:35:07,000
אז ייתכן שאנחנו לא מדינה דמוקרטית בית המשפט העליון המתפטר כאיש אחד אילו היה צריך לקבוע את זאת בפסיקה שאין יותר משטר דמוקרטי בישראל.

514
00:35:07,480 --> 00:35:17,280
אם יש משטר דמוקרטי יש לו הגדרה משפטית מדע מדינית בסיסית של דמוקרטיה שבתוכה בוודאי נמצאות זכויות האדם ואזרח לפי פירוש א' או ב' ג'.

515
00:35:18,200 --> 00:35:26,200
אבל עצם קביעתה של הזכות לחופש הביטוי באותו פסק דין ישן שהזכרנו זו נגזרת של היות משטר דמוקרטי בישראל וזה נכון גם היום.

516
00:35:26,600 --> 00:35:40,360
אמר בית המשפט בשנים האחרונות יותר מפעם אחת שאם יש לכל אדם הנתון לשיפוט מדינת ישראל זכות בסיסית לכבוד, זכות אדם הזכות לשוויון נגזרת אוטומטית מהזכות לכבוד.

517
00:35:41,760 --> 00:35:44,480
זה לא מובן מאליו זה שני ויכוח שאפשר להתווכח.

518
00:35:44,960 --> 00:36:03,960
אמר בית המשפט אז אין משמעות לזכות לכבוד אם אתה טוען שניתן להפלות ליראה עולה חדש מול ותיק או מזרחים מול אשכנזי או דרוזים מול ערבים מול יהודי אז אתה לא דוגל בזכות לשוויון זה בסדר אבל אתה מרוקן מתוכן את הזכות לכבוד שנקבעת במשפט החוקתי דרך חוק יסוד.

519
00:36:05,000 --> 00:36:11,360
עכשיו צריך להגיד בעיני מה התוצאה תהיה כאשר אתה משנה את כל התחנות של הדיון שעברנו עכשיו.

520
00:36:12,000 --> 00:36:25,720
שהשורה התחתונה אני מזכיר היא בית המשפט העליון שלא אומר רק עם ההחלטה של שר החקלאות את התקינה או לא תקינה הוא אומר במיוחד אם ההחלטה הזאת פוגעת באופן ענוש בזכויות האדם יעצור אותה בית המשפט.

521
00:36:27,240 --> 00:36:37,160
אם היועץ המשפטי המשרדי מעכשיו מהווה או תפקידו מהווה משרד אמון של השר שיש משרד אמון בעולם יש עוזר השר שזה משרד אמון יש עוד כמה גם מנכל.

522
00:36:37,640 --> 00:36:40,600
אבל דווקא היו ממש משרד אמון.

523
00:36:40,760 --> 00:36:47,680
בישראל רק המנכל לא משרד אמון כל השאר הם תקידים שלא ניתן לפטר.

524
00:36:47,840 --> 00:36:52,160
כל בישראל כל המשרות במשרד הממשלתי.

525
00:36:52,320 --> 00:37:02,320
המשרות שלא ניתן לפטר על ידי השר בהחלטה של מהיום למחר אתה מפוטר לכל פה אין חוק הזה אבל יש מוסכמה שעוזרי השר עם אנשים שעשה רוצה בעיקרם.

526
00:37:03,160 --> 00:37:06,640
ואין מחלוקת אני לא מכיר מפלגה.

527
00:37:06,800 --> 00:37:12,440
זה חמישה שישה נכון פרצות הברית מוחלפים בכלל.

528
00:37:12,600 --> 00:37:18,160
עובדה שבע לאמריקה היא בעייתי לא רק עם 200 שנה דמוקרטיה אלא מסיבה אחרת מסיבה זו שיש חוקה.

529
00:37:18,440 --> 00:37:27,720
חד משמעית מסיבה זאת שיש להם את השלוש של סיבל סוונט אלא את זה שאומר אנחנו צריכים שהפקידים עצמם יפותרו וימונו על ידי.

530
00:37:27,760 --> 00:37:38,360
לא אבל החוקה היא זו שקובעת את זכויות האדם בלי להתווכח כל כך קשה כמו עם שר המשפטים הנוכחים המאמרים שלו אם יש בישראל זכות לשוויון אם יש.

531
00:37:38,680 --> 00:37:45,960
זה חתה ביקוחים הקלאסי מיטה אני רוצה לראות משפטים אמריקני שמתווכח על השאלה הזאת אם יש במשפט האמריקני זכות שוויון.

532
00:37:46,140 --> 00:37:49,040
איפה אני יודע שיש כתוב בחוקה זה לא כתוב בחוקה.

533
00:37:49,060 --> 00:37:56,880
זה כתוב שוויון בהליך הוגן בפני החוק יפה מאוד בהליך פלילי איפה כתוב אצלנו.

534
00:37:57,240 --> 00:38:09,140
מה השוואה בכלל יש לנו חוקה מהסוג הזה לא לא כתוב אין לנו לכן זה הבדל מהותי כמו לגבי מינויים שונים אתה יכול להגיד שופט השופט היא בחר בידי שר המשפטים בארצות הברית אפילו.

535
00:38:09,300 --> 00:38:14,520
אובא זה פורום פוליטי אחר אבל יודע שופט שהוא מוגבל על ידי זכויות האדם.

536
00:38:14,940 --> 00:38:23,460
אצלנו מה הוא יודע אני לא יודע ככה שהוא נשבע לחוקה ואתה נשבע אמונים למדינת ישראל לפי פירושו הנוח נכון מאוד.

537
00:38:23,460 --> 00:38:30,820
הנה הגענו לשורש ההבדל אני משכנע אנחנו רואים השבוע פורום מטכל שיבח את שר הביטחון המפוטר.

538
00:38:30,840 --> 00:38:35,860
לא מפוטר כי אני לא משלחת מכתב פרסם סוג אחר שעל אומץ ליבו.

539
00:38:35,900 --> 00:38:45,760
מיותר לחלוטין.

540
00:38:45,860 --> 00:38:55,680
המפקד העליון של הצבא הוא הנשיא לכן אם נשבעים אמונים אם משבחים את שר הביטחון המפוטר של הנשיא ואילו המפקד הישיר שלנו הנשיא אז הם בוגדים.

541
00:38:55,740 --> 00:38:59,940
או משהו כמעט כן כן כן כן על כל פנים שיבוש מערכות מסכים איתך.

542
00:39:00,660 --> 00:39:04,120
עכשיו מה יקרה כרגע על פי הרפורמה המוצאת.

543
00:39:05,120 --> 00:39:14,680
הסר שמצאתי קודם עדיין מקבל החלטה או מתכוון לקבל החלטה הוא מציע על זה שיש איתה בעייתיות מבחינת זכויות האדם.

544
00:39:15,320 --> 00:39:32,600
אם זה קרה בישראל רק אלפיים פעמים רק עשרת אלפים פעמים באותם מקרים שבהם אנחנו בדרך כלל סמיכים כבר שנות דור שבגטית הרב ואמר העולים מאתיופיה הדרוזים האלה אנחנו מגנים עליהם מפני זו החלטה לא מחושבת של פקיד בכיר או של שר.

545
00:39:33,000 --> 00:39:33,400
אוקיי.

546
00:39:34,520 --> 00:39:48,520
אני אביא את המקרים אם אפשר לקחת כל אחד גם שם היו דעות מיעוט לפעמים אבל אני שמח שבית המשפט מסוגל להגיד אם אנחנו חושבים שזכות אדם צפויה להיפגע באופן קיצוני אנחנו נתערב.

547
00:39:49,240 --> 00:39:51,840
אוקיי תכף נראה את הרב מול הכנסת זו שאלה.

548
00:39:52,840 --> 00:39:55,840
היום עמש עצמו באותו משרד חינוך וחקלאות.

549
00:39:56,320 --> 00:39:59,880
יבחר כמשרד אמון זה חידוש אחד שמביאים לפתחנו כרגע.

550
00:40:00,600 --> 00:40:06,120
זאת אומרת שהשר לא אומר לו תוהי להגיד לי מה החוק לפי דעתך ביחס להצעה שלי.

551
00:40:06,640 --> 00:40:17,720
סוגר את הדלת ואומר לו תעזור לי להגשים את המדיניות שלי תמצא דרך משפטית בשפה שלכם לנסח את חוות הדעת שתעזור לי הוא מדבר לי עוזר השר.

552
00:40:18,000 --> 00:40:20,520
גם אם הוא היה בא לאורך דין.

553
00:40:21,200 --> 00:40:26,560
אבל רגע אבל גם אם מנכל אוסם כשהוא בא ואומר לי.

554
00:40:26,640 --> 00:40:37,720
אומר לו תקשיב תעזור לי לאפשר לי לשווק את המוצר הזה בהתאם למדיניות החוק לדעת הצרכה אבל אורך דין לא האם לעיני הצופה האובייקטיבי הלא משוחד.

555
00:40:37,840 --> 00:40:43,000
יש איזשהו ספק של ספק שאפשר לעשות את זה לפי.

556
00:40:43,600 --> 00:40:44,840
הוא לא של השר.

557
00:40:44,840 --> 00:40:46,360
מי זה את המדינה.

558
00:40:46,360 --> 00:40:52,000
המפלגה אולי יש המחלקה משפטית ויקבל חוות דעת שמוטל את טובת המפלגה.

559
00:40:52,160 --> 00:41:03,080
הוא טוב אבל כשהוא מראה לאדם הזה שלא כפוף לו מבחינה מהותית אומרת דעתו החופשית ייתכן שהוא לא שונא את השר דווקא יכול להגיד לדעתי זה לא על פי החוק.

560
00:41:03,400 --> 00:41:05,040
בלי לחשוש משום דבר.

561
00:41:05,040 --> 00:41:08,640
אסר גיטלון ימן לי כבוד השר אני לא אמור להיות נאמן לך.

562
00:41:08,760 --> 00:41:19,560
אורך דין פרטי כשהוא יותר מדי לא יצירתי ואותו מדי הולך נקרא לזה נגד הבוס שלו ולא מראה שום גמישות.

563
00:41:19,600 --> 00:41:20,520
מורדים פרטי.

564
00:41:20,640 --> 00:41:26,280
הוא יפותר עם עוד פעם לא נגד אמרתי לגדבו שלו כי הוא ממש אני מדבר עליו לא נגד הבוס שלו.

565
00:41:27,040 --> 00:41:34,720
הוא אמור לקרות את רונית אם אפשר לשנות שני סעיפים שם וזה יעלה בכלל אחד עם החוק זו ההצעה שהוא צריך לתת כדי שאתה יוכל להגשים את המדיניות.

566
00:41:35,040 --> 00:41:36,040
אבל מה קורה בפועל.

567
00:41:36,200 --> 00:41:40,160
גם זה קורה בפועל.

568
00:41:40,160 --> 00:41:44,780
יש ממש עם כאלה בוא נראה מה שאני מנימי להם מה שכללי כפי שקראתי לו מקודם.

569
00:41:45,040 --> 00:41:55,300
שיש להם אגנדה בוא נניח שיש כאלה כי אף אחד לא חשב את האגנדה אם הם מקשים על העבודה של המשרד הממשלתי אני מצפה לזה שאור רוהם ידע מזה.

570
00:41:55,540 --> 00:42:00,320
או שילך הסר ליום מה שכללי ויגידי תואם אני לא יכול לעבוד.

571
00:42:00,940 --> 00:42:10,160
מה עושים אנשים יש אגנדה לשניהם אותה אגנדה שהיא נגד הסר כן נגד הסר או נגד תוכן מסוים נגד הממשלה.

572
00:42:10,160 --> 00:42:12,940


נגד הממשלה.

573
00:42:12,980 --> 00:42:19,260
לא אבל אתה מבין את זה כבר אנשים בחיים מרגישים תחושות בטח שלכם מפלגה אחרת.

574
00:42:19,260 --> 00:42:25,560
מפלגה אחרת יש לנו את חנן מלצה ששנו במשפט עליון.

575
00:42:25,560 --> 00:42:32,500
רגע יש עוד כמה אתה יודע מה שופט לנדו בחוג המקצועי בזמנו שהכרתי אותו והרכתי אותו עד הגג.

576
00:42:32,780 --> 00:42:42,000
עד היום ככל שהזמן עובר מעריך אותו יותר ויש מקרים שהייתי רוצה בהם ריסון לפי גישתו ולא אקטיביזם קיצוני בסדר.

577
00:42:42,520 --> 00:42:55,980
השופט לנדו היה איש תנועת החירות בהשקפתו והקרובים ידעו את זה זה אומר שהוא רצה שהממשלה בסתר ליבו תתחלף או בלי סתר ליבו שאמר למקורבים לחברים שלו תתחלף שילך בן גוריון ויבוא מנחם בגין.

578
00:42:57,200 --> 00:43:05,280
ואף על פי כן מינו אותו קודם כל זאת אומרת בוועדה לבחירת שופטים נציגי הממשלה הצביעו בשבילו ככה אומרים אין לי הפרוטוקול.

579
00:43:05,840 --> 00:43:09,960
וכיבדו מאוד מאוד בית המשפט ואותו כנסי בית המשפט העליון.

580
00:43:10,340 --> 00:43:16,960
דק אגב אב בית הדין בנושא איכמן כפי שאתה יודע ואני מכיר כאלה שלא מרוצים ממשלה.

581
00:43:16,960 --> 00:43:24,080
תמיד יש כאלה אני חושב שזה הוויכוח בינינו המחלוקת בינינו עם לחזור לדברים הראשונים שלך.

582
00:43:24,560 --> 00:43:33,200
אם אנחנו חושדים של רוב האנשים יש אג'נדה ולכן היינו רוצים השפעה פוליטית כי.

583
00:43:33,400 --> 00:43:42,440
יש אג'נדה מובלעת בדברים של אנשים.

584
00:43:42,860 --> 00:43:48,800
שמי ששקפת העולם הגלויה שלו היא כזו שמשבשת עבודת הרשויות לא צריך להיות שם זה נכון.

585
00:43:49,600 --> 00:43:56,600
אבל לא כל אחד שמתמנה כיועמה של משרד החקלאות הוא מייד חשוד בשיבוש של חיים משפט לא להגזים.

586
00:43:57,740 --> 00:44:05,240
כי אז איזה איבה מלכתחילה כלפי סגל מקצועי שמנסה לעשות עבודתו אז יכול לקרות פעם בדור אבל לא כל רגע.

587
00:44:05,440 --> 00:44:16,720
ולא כל עורך דין שנכנס לחדר עם הניבה שלי אין בדרך כלל היה היה זה שאתה אומר אני חושב בו אני חושב בו בואו נבדוק מה הקשר שלו עם מרץ בסדר.

588
00:44:17,720 --> 00:44:26,040
זאת אומרת החשש שלי הוא זה שקודם כל יועמש הוא איש אמון לא ישאל האם התוכנית מתאימה לחוק או לא מתאימה לחוק.

589
00:44:27,080 --> 00:44:31,720
הוא ישאל איך אני יכול לעזור לשר שאני הופך להיות עוזר השר.

590
00:44:33,040 --> 00:44:38,680
אני רוצה לעזור לשר כי הוא ממש טוב עד שזה מגיע אל גבול החוק שאני חושב שזה לחוקה.

591
00:44:39,320 --> 00:44:47,840
ויכול לימש להגיד אני אקח סיכון אני תומך בשר חשוב שהוא ישר שר התחבורה או לא יודע מה אז אני אגיד שמקצועית אני חושב שזה בסדר.

592
00:44:48,040 --> 00:44:57,160
אני אגיד לך משהו סתם אני כיום אש של גוף גלגל מעל כמה מאות מיליוני שקלים בשנה והתקציבו השנתי.

593
00:44:57,640 --> 00:45:04,360
גוף סטטוטורי לא גוף שלקח יועמש מטעם המשרד אל הגוף שלקח יועמש פרטי.

594
00:45:04,400 --> 00:45:14,680
יום אחד הוא בא לקדם איזה שהיא מדיניות שהיו עצים שהיא שכרו לצורך פרויקט מסוים היו רק יועצים שהם עיר מסוימת.

595
00:45:15,120 --> 00:45:21,000
זה לא זה לא חוקתי זה לא זה זה זה מפלה וכו וכו.

596
00:45:21,080 --> 00:45:29,600
חוץ מזה גם כמובן שזה לא ליברלית לגנדה גנדה ליברלית יכול להיות שהיא מליא איתה גנדה של ליברלית שומר בוא נעזור לתושבי העיר הזאת.

597
00:45:29,640 --> 00:45:33,040
נגיד קירת מלאכי נגיד הייתי עצוב שפתי של חברה לפיתוח קראת מלאכי.

598
00:45:33,040 --> 00:45:38,280
אולי עדיף שילחו רק רצים שקראת מלאכי קיצר הסלמה לפעם תקנת חווית שתאמר להם.

599
00:45:38,680 --> 00:45:45,280
בוא נזרום עם זה מקסום תהיה עתירה נשנה בינתיים נוכל להכיל עוד כמה משפחות בשנה שנתיים שלוש עד שיגלו את זה.

600
00:45:45,840 --> 00:45:55,760
אבל לא אני בגלל שאתה לי את זה ליברלית וגם בגלל שזה נגד החוק וגם בגלל שלא רציתי שתהיה עתירה נגד אותו גוף סטטוטורי אמרתי להם חברה זה לא הולך.

601
00:45:56,040 --> 00:46:01,600
ועוד באותו יום מוצאנו מכתב לאותו גוף שפנה לנו ואמרנו חברה זה לא חוקתי המדיניות הזאת.

602
00:46:01,960 --> 00:46:07,180
נכתב שאומרתם צודקים וזה שונה וזה לא לא יסחרו רק יועצים אותה עיר.

603
00:46:07,780 --> 00:46:15,460
איך להשתלבות של אג'נדה ושל אורזים פרטי לפעמים יכולים להיות דווקא לטובת גוף סטטוטורי.

604
00:46:15,660 --> 00:46:22,540
שלחתי לו לא אמרתי לו אם אתה עכשיו מקדם את זה אני מתפטר אנחנו מדע מדויק כרגע.

605
00:46:22,860 --> 00:46:32,100
אבל אני רוצה הרי מי אני אני העולם אתיופיה אני ערבי אני אדרוזי אני הומוסקסואל אני מישהו שלא יודע מה קורה בחדר סגור.

606
00:46:32,540 --> 00:46:42,420
ואני רוצה שהיא ממש יגן עלי אני רוצה שהיא יגיד לסער מה שאתה עושה עכשיו כשאתה מדבר על נישואין במובן אחד על משפחה במובן אחד.

607
00:46:42,540 --> 00:46:50,900
ואתה לא מקפיד בזכויות של אחרים שחיים אחרת אני מתנגד לזה כי זה סותר את זכויות האדם וזכות השוויון.

608
00:46:51,740 --> 00:46:59,780
כאשר העבודה כבר נעשתה בחוות הדת ניתנה ואני לא רוצה אקטיביזם קיצוני שבית המשפט התערב בכל חוות דת של כל אחד.

609
00:47:00,260 --> 00:47:06,620
אז אני לא רוצה לחכות לסוף להגיד פרסמו את זה ואף אחד לא צעק מספיק העולם אתיופיה שבית מולו צעק מספיק.

610
00:47:06,660 --> 00:47:10,420
לא יודע מה אומרים.

611
00:47:10,580 --> 00:47:15,780
אז אתה מניח שאני צריך שמישהו מופקד על שלטון החוק יגן עליו אני חושב שצריך להגן עליו.

612
00:47:16,220 --> 00:47:22,220
אוקיי הבעיה לא עודף הגנה.

613
00:47:22,940 --> 00:47:29,060
עכשיו בשלב הראשון היום מה שמשרדי ינסה לעזור לסער.

614
00:47:29,700 --> 00:47:37,060
כי הוא איש אמון שלו ולא לשאול בעיקר מה מצב זכויות האדם ומה אומר החוק לפי פרשנותו והבנתו.

615
00:47:37,980 --> 00:47:46,420
בשלב השני אם יבחר יועמש שזה כבר היה בהיסטוריה של ישראל בתור שלב ב' שהוא קרוב יותר לעמדות השלטון מבחינה כלשהי.

616
00:47:47,300 --> 00:47:57,780
היועמש לכאורה אמור גם עד גבול מסוים לגבות את היועמש המשרדי לא בכל בחיר אבל נניח שזה מגיע לבית המשפט זאת אומרת בגץ יגן על זכות לשוויון.

617
00:47:58,780 --> 00:48:04,580
ואני לא מדבר עכשיו על סדר יום מפלגתי מסוים לא שלי ולא של השופט התורן.

618
00:48:05,700 --> 00:48:19,020
אני רוצה שבגץ ייבחר באופן כזה שלא תהיה בו דומיננטיות לממשלה לא ממשלה הזאת זה לא מעניין אותי כל ממשלה של המפלגות שאני ארכיב אותן מחר לא רוצה דומיננטיות כזאת.

619
00:48:19,700 --> 00:48:32,700
אני רוצה שבית המשפט יוכל באופן חופשי לומר אני רואה לתפקידי להגן על פיחוק על זכויות האדם שזה לב הדמוקרטיה ולא שאני מחויב למישהו שבחר אותי לא מוניין בזה.

620
00:48:33,420 --> 00:48:44,380
עכשיו מה לגבי הרכב בית המשפט זה עניין לדיון שמרנים וליברליים ומזרחים ואשכנזים בסדר גמור נהלת הדיון הזה גם מקצועית וגם ציבורית זה לא דבר מקודש.

621
00:48:44,780 --> 00:48:54,340
דמוקרטיה לא קדושה דרך אגב קדושה זה בשמיים אבל דמוקרטיה חשובה להשגת המטרה המוסרית של כבוד האדם של הערכים מהסוג הזה.

622
00:48:54,420 --> 00:49:09,100
עכשיו צריך להגיד בעניין של הרפורמה הנוכחית שהתוצאה שלה תהיה כדי להחזיר דברים לתקנם לאחר המהפכה החוקתית של השופט ברק או הנשיא ברק שהתוצאה תהיה שהממשלה תשלוט בכל.

623
00:49:10,100 --> 00:49:31,060
הממשלה שיכולה להיות מצוינת לא אמרתי שום דבר על איכותה ואני לא יודע באיזה טווח מדובר ואיזו מפלגת יהיה אז הממשלה קובעת את הביצוע ראש ומבצעת הממשלה בשיטה הישראלית היא הגוף הדומיננטי בקואליציה שהיא הגוף הדומיננטי בכנסת אז הממשלה קובעת את החלטות גדולות של הכנסת.

624
00:49:32,020 --> 00:49:43,660
והממשלה עכשיו תבחר יועצים משפטיים לפי הכיוון שלה באופן מובהק ברמה משרדית והממשלה תבחר את נשיא בית המשפט העליון ותבחר שופטים.

625
00:49:44,060 --> 00:49:51,600
ולכן כל מה שהממשלה תרצה יקרה כמעט בלי גבול פי 10 מהשאר היום זה מדאיג אותי מאוד כאזרח המדינה.

626
00:49:51,960 --> 00:49:58,720
זה לא הממשלה הנוכחית תקבע את כל הדברים זאת אומרת ממשלה ממשלה.

627
00:49:59,020 --> 00:50:04,520
נניח שזה ממשלה בסדר כשאם שהסנאט בארצות הברית שוב אתה תגיד יש חוקה אין חוק אבל.

628
00:50:04,960 --> 00:50:16,960
זה לא ממשלה הזאת הממשלה הזאת מקרה גרוע ביותר לשיטתך תמונה שני שופטים ועשתה שופט השלישי ותרבי כבר ימנו אופוזיציה והשופטות הפשרה שהייתה.

629
00:50:17,440 --> 00:50:27,700
בוא נדבר על צד הפשרה שהיא כרגע זאתי שמונחת על שולחן הכנסת לקריאה השנייה ושלישית לא שום דבר אחר הם לא מתכוונים לחוקק משהו יותר קיצוני.

630
00:50:28,960 --> 00:50:35,820
האם יהיה רוב לקואליציה בתוך הוועדה זו השאלה שנייה בתוך הוועדה של 2023 ואז יהיו שוב בחירות.

631
00:50:36,020 --> 00:50:44,500
ממשלה חדשה זאת אומרת אתה מניח שלעולם לעולם לעולם גוש נתניהו חרדים תלוי דתית.

632
00:50:44,820 --> 00:51:01,420
יושב אחד עם השני כי אם אתה מרגיע רוב לממשלה ואתה מפחד מרוב כזה זאת אומרת שאתה אומר שלא תיבחר שום ממשלה אחרת עם מישהו שיש לי ברגל בדרך יכול להגיע גנט.

633
00:51:01,420 --> 00:51:07,340
גרסת 20 20 40 מישהו אחר.

634
00:51:07,740 --> 00:51:17,040
אני עכשיו אצבע 61 אני רוצה את הבחירת שופטים אני רוצה לבחור את השופט השני נכון שלושניים אני רוצה שאני בסכימו כל הציונים.

635
00:51:17,160 --> 00:51:27,580
יכולת שיתנו לו למה כי הנושא הזה של זכויות אדם הנושא המשפטי מאוד מאוד חשוב לו וככה לאט לאט התגוון הרכב השופטים בבית המשפט העליון כמו שהוא מתגוון באמריקה.

636
00:51:27,740 --> 00:51:37,440
אני מבין אותך אני מסכים שאין לשפוט את זה לפי ממשלה מסוימת זה נכון גם בו 200 שנה מי יודע מי חייז ומפלגות.

637
00:51:37,440 --> 00:51:41,640
ישגרות של כוכב מאדים.

638
00:51:41,980 --> 00:51:49,480
אמרתי באיזה דיון אחר על מישהו שהתווכח איתי בנושא אחר שאני שומע אותך מדבר על צדק אני מאדים.

639
00:51:49,520 --> 00:52:00,840
איך כן ראוי לגבי זה תשובה אני אינני רוצה שופטים שבאופן כל כך חד משמעים מחויבים לאגף פוליטי מסוים.

640
00:52:01,080 --> 00:52:05,680
שקוליציה כל שהיא בחרה אותם בגלל קרבתה מלאה זה מה שמדהיג אותי.

641
00:52:06,300 --> 00:52:09,600
אתה אומר בארצות הברית קודם כל לא כל מה שקורה בוושינגטון קדוש.

642
00:52:10,020 --> 00:52:12,740
יש לי גם ביקורת על שיטה אמריקנית שלא לדיון הזה.

643
00:52:13,580 --> 00:52:25,660
אבל שנית בארצות הברית יודע השופט שזכויות האדם נקבעות בחוקה והוא חייב להתנהג על פי החוקה כל עוד מצב זכויות האדם בישראל איננו חד משמעי.

644
00:52:25,900 --> 00:52:34,340
אני אינני רוצה שבמקום נאמנות לזכויות האדם תחליף אותה המחויבות של השופט לקואליציה שבחרה אותו גם של העבר וגם של העובד.

645
00:52:34,980 --> 00:52:43,300
אני רוצה להוסיף משהו לגבי מדרג הנורמות המשפטיות שבפסיקה של דור וחצי האחרונים יש לה ביטוי איזה משמעות חשובה מאוד.

646
00:52:44,060 --> 00:52:53,380
די נסתרת מהציבור זה בתוך פסק הדין אפשר לקרוא אבל לא על זה מדברים בדרך כלל ואני אומר את זה על פי דעתי למרות שאני מכיר שופט או שניים ואני יכול גם לקרוא.

647
00:52:53,820 --> 00:52:57,140
כמו אחרים את פסקי הדין לא אני לא מצטט על אחריותי.

648
00:52:58,140 --> 00:53:04,420
המדרג הנמוך ביותר של נורמה משפטית הוא המדרג של ההוראות השונות אפשר לקרוא לזה.649
00:53:04,980 --> 00:53:10,820
כולל הוראה של ממקף שומר לקיטה שלו ביחידה הצבאית.

650
00:53:11,460 --> 00:53:14,900
20 שניות.

651
00:53:15,100 --> 00:53:17,860
סמשלת נאלי שטוף את הכלים.

652
00:53:17,860 --> 00:53:26,340
זה מחייב איך אני יודע שמחייב שעל פי חוקי ישראל מי שמסרב לעשות את הפעולה הזאת או מפר את הדרישה הזאת צפוי לסנקציה.

653
00:53:26,620 --> 00:53:27,700
אז אני יודע שזה מחייב.

654
00:53:28,620 --> 00:53:31,980
אז המקף מחייב ומעליו כולם עד הרמטכ״ל.

655
00:53:32,340 --> 00:53:41,780
רמטכ״ל מנפיק פקודות מטכ״ל דרך אגב שהן המחייבות ביותר והקבועות למדי בחיי צהל אבל עדיין נמוכות.

656
00:53:42,180 --> 00:53:49,100
מעל זה שר הביטחון נותן הוראות לפי חוקי זאת הצבא מ76 נותן הוראות לרמטכ״ל הממשלה לשר הביטחון.

657
00:53:50,020 --> 00:53:55,980
הממשלה מתנהגת לפי חוקי הכנסת הנה המדרג אז אחרי כל ההוראות כולל חוזר מנכ״ל והכל.

658
00:53:56,460 --> 00:54:05,860
אתה יודע אתה אומר כשהתמנה שימשון שושני שיהיה בריא לפני כמה שנים ספורות אצל גדעון סער כמנכ״ל משרד החינוך הפעם השלישית בקריירה שלו צלצלתי לברך אותו.

659
00:54:06,220 --> 00:54:13,500
ואמרתי שימשון סוף סוף אני מבין את הביטוי חוזר מנכ״ל אז בקיצור ישנם חוזרים מנכ״לי משרדי ממשלה.

660
00:54:14,020 --> 00:54:19,260
שנכתבים בידי יואמה שם בעבודה קשה מבחינה מקצועית גם כן.

661
00:54:20,460 --> 00:54:28,380
ומעל זה יש להוראות של השר שמחייבות את מנכ״ל המשרד הממשלתי ודרכו את כל הצוות של המשרד.

662
00:54:30,260 --> 00:54:35,180
מה יש מעל ההוראות של שר בתוך ההוראות של שר יש מרכיב אחד שהוא התקנות.

663
00:54:35,580 --> 00:54:42,580
שהשר מתקין תקנות רק אם החוק יסמיך אותו להתקן אותה הנורמה הבאה היא חקיקה רגילה שהכנסת קובעת.

664
00:54:43,460 --> 00:54:51,060
מעל חקיקה רגילה בישראל אני אומר מדגיש את העל מאז פסק דין בנק המזרחי שהזכרתה שנת 95 ישנם חוקי יסוד.

665
00:54:51,820 --> 00:54:59,780
פה אפשר להתווכח אם אני הולך עם שופט עמיות שופט חשין שהזכרנו אותו אז אני אומר אני לא מצטט זה פרשנות שלי.

666
00:55:00,580 --> 00:55:09,500
יבוא יום שבו הכנסת תקבע איך לחבר את כל חוקי היסוד עד היום 16 אבל יהיו 20 לחוקת מדינת ישראל היא עוד לא קבעה איך עושים את זה.

667
00:55:10,460 --> 00:55:25,260
אומר שופט ברק יש לי המשפט הקיים אני מבין במשפט הקיים שהכנסת מוסמכת לאשר חוק יסוד מסוים שהוא פרק בחוקה הוא לא יהיה בתוקף רק אשר תהיה חוקה בעתיד הוא כבר בתוקף.

668
00:55:25,380 --> 00:55:26,460
אומר השופט ברק.

669
00:55:26,540 --> 00:55:40,780
זה נוגע זה מתאים להחלטה תראו לי מה שהשופט חשין אומר ואני אצטט רגע את החלטה תראו לי זה בעצם זה הבסיס לדיון בפסקת עם בגה מזרחי ממש ממש ממליץ לקרוא אותו למרות שהוא ארוך ולמרות שהוא.

670
00:55:40,980 --> 00:55:52,580
אולי קצת מייגע אבל אני יכול להגיד לקרוא לא אני מתכוון לבסקת עם בגה מזרחי שווה מאוד לקרוא אותו כי הוא הבסיס לכל הדיון שיש עכשיו ברפורמה זה מי שהם מתנגדים או מה תומכים.

671
00:55:52,980 --> 00:55:56,660
מה אכפת לכם לפני שאתם דברים בין החרצות תקראו.

672
00:55:56,660 --> 00:55:58,100
לא אלה ולא אלה קרו בדרך כלל.

673
00:55:58,100 --> 00:56:05,140
אומר ככה החלטה תראו לי בשנת 1950 נספח חטא פרוטוקול ישיבות מספר 150 52 של הכנסת הראשונה.

674
00:56:05,700 --> 00:56:17,020
הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה החוקה תהיה בנויה פרקים פרקים באופן שכל אחד מהם יהיה וחוק יסודי בפני עצמו.

675
00:56:17,340 --> 00:56:26,860
הפרקים יובאו בפני הכנסת במידה שהוועדה תסיים את עבודתה וכל הפרקים יחד התאגדו לחוקת המדינה מה שאומר חשין זה בסך הכל את הדבר הבא.

676
00:56:27,060 --> 00:56:36,460
הפרקים יובאו בפני הכנסת זה שלב אחר נכון זאת אומרת שצריך להביא את כל החוק יסודי הממשלה חוק יסוד הכנסת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בפני הכנסת.

677
00:56:36,500 --> 00:56:40,060
או בפני נגיד אולי אפילו גוף אחר למרות שפה כתוב בפני הכנסת.

678
00:56:40,300 --> 00:56:42,540
גם רשות מכונת לגוד אותם.

679
00:56:43,140 --> 00:56:49,180
זה ציטוט טוב אגב מבחינה משפטית החלטה של הכנסת לא מחייבת איש.

680
00:56:50,060 --> 00:56:56,700
אני אישית לא יכול כאזרח המדינה להפר החלטה של הכנסת כאילו בת פועל דחיקתי.

681
00:56:57,340 --> 00:57:04,380
כשהכנסת רוצה לחייב מישהו לעשות משהו היא קובעת חוק וניתן היה לקבוע חוק יסוד חקיקה.

682
00:57:04,660 --> 00:57:11,780
חוק חוקי סוד חוק הררי או מה שאתה רוצה בכנסת בחרה לא לעשות את זה אם כי ברירת המחתל שאתה הקביע.

683
00:57:11,940 --> 00:57:21,100
תקורא את ההחלטה ואתה מתנהג לפיה החליטה מליאה להטיל ועדת חוק החוק המשפט זה מחייב את הוועדה אבל לא את האזרח נכון אבל מצד שני.

684
00:57:21,580 --> 00:57:27,740
ניתן היה לעשות פעולה אחרת לגמרי ניתן להקבוע חוקי יסוד שהם בגדר טיוטה שנשארת במגירה.

685
00:57:28,060 --> 00:57:32,860
עד שגומרים לכתוב את חוקי היסוד ואז להוציא אותה מגירה ולגבש חוקה.

686
00:57:32,980 --> 00:57:40,380
אבל בתור שופט אתה שואל אותך אוקיי נעשה משהו שהוא כזה קצת מוזר חוקי סוד שמחייבים כבר עכשיו נכון.

687
00:57:40,580 --> 00:57:45,660
זה לא סך החוק הם עוד לא מעוגדים נכון שלב בית ואתה מתעלם מהעיגוד.

688
00:57:45,840 --> 00:57:49,780
מהצורך בעוד אז רק לגמרי תלם מהעיגוד ואחרי שנאמר.

689
00:57:50,100 --> 00:57:57,140
תחליט שזה נחשב חוקה כזאת ברמה של פסילת חוקים סבבה אז אני שואל חוקי סוד הכנסת.

690
00:57:57,380 --> 00:58:04,740
שכבר שני דורות בתוקף בתוקף או לא הכוונה הייתה כשקבלו אותו שהוא לא יהיה בתוקף עד שיגמרו לכתוב את החוקה.

691
00:58:05,180 --> 00:58:13,020
התשובה היא לא בתוקף מיד ואתה מנהל את הכנסת בונה את הכנסת בוחרת הכנסת לפי חוקי סוד יש גם חוק הבכירות לכנסת.

692
00:58:13,580 --> 00:58:16,000
שקפוף לחוקי סוד בעצם.

693
00:58:16,140 --> 00:58:25,060
יש גם חוק התקציב שקפוף לחוקי סוד התקציב יש בחובה חובה בדיוק זאת אומרת אתה רואה בנוסח באופן שאפשר להתווכח על הפידה תמכנה עברית את השפה העברית.

694
00:58:25,300 --> 00:58:31,820
שחוקי סוד קובע את העקרונות חקיקה רגילה את החקיקה השוטפת את כל המהלך שלהם נגיד 10 דקות אחרונות.

695
00:58:31,980 --> 00:58:37,180
אני מתכוון להראות כי עד כאן זה היה קורס בתורת המשפט.

696
00:58:37,660 --> 00:58:44,020
שהתפקיד של בגץ כגוף שאומר אל תגעו בזכויות של עולה היא לא יודע איפה.

697
00:58:44,500 --> 00:58:52,060
זה תפקיד קריטי בוודאי כשאין חוקה שבתוכה יש חוקי סוד זכויות האדם או כמו שרובינשטיין ניסה.

698
00:58:52,180 --> 00:58:56,660
אחרי שהצליח עם שני חוקי סוד שאנחנו זוכרים עם רובינשטיין יחד עם דן מרידור.

699
00:58:57,060 --> 00:59:01,620
קבוצת אדם בחירותו וזה הוא מגן על חמש זכויות באופן ישיר.

700
00:59:01,780 --> 00:59:08,820
זכות השוויון נגזרה מקוות בעיני בגץ אבל אין שם זכות יסוד לחופש תנועה למשל לא כתוב בפירוש אני רוצה שתכתב.

701
00:59:09,060 --> 00:59:17,100
אני רוצה איפה היא קיימת יש שם תנועה אולי לא תנועה ביטוי יש שם חירות ביטוי לא כתוב בחופש ביטוי.

702
00:59:17,460 --> 00:59:23,620
ביטוי למשל אני רוצה שתהיה ברמה חקיקתית חוקתית כמו בארצות הברית אני רוצה שתהיה חוקה.

703
00:59:24,620 --> 00:59:34,020
אבל קודם כל נגיד שחוקי היסוד הם בתוקף ותפקידו של בגץ הוא בין היתר על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי לפרש את חוקי היסוד.

704
00:59:34,420 --> 00:59:44,380
וחקיקה רגילה באופן שבו הם יעלו בכנה אחד אלה עם אלה שבחורתו של חוק היסוד תשמר ושהמגמה הכללי תהיה לתמוך בזכויות האדם לא לקעקע אותם.

705
00:59:44,380 --> 00:59:54,740
תפקידו של בגץ אני לא רוצה שבגץ יהיה נוח מדי לממשלה שתבחר את השופטים ואת נשיא בית המשפט העליון באופן כזה שתגיד הממשלה שופטים יקרים אנחנו בחרנו אתכם.

706
00:59:55,100 --> 00:59:58,740
תנו לנו אפשרות להגשים את מדיניותינו.

707
00:59:59,060 --> 01:00:05,020
אני מגן על החוק בפרשנות שתומכת בזכויות האדם זה תפקידי עכשיו עוד רגע חסרה פה נורמה.

708
01:00:05,140 --> 01:00:14,220
לגבי הנאמנות של שופטים חשוב לי להסביר ולהדגיש משהו ממדינות אחרות מקובל לומר שזה ששופטים אמונים או לכל החיים.

709
01:00:14,380 --> 01:00:22,260
עוד גיל 70 או שבעצם הכיוונה שלהם לא תלויה במשלה במובן הזה שהם לא יכולים לפטר את השופטים כבר מעניק להם אובייקטיביות.

710
01:00:22,380 --> 01:00:32,560
זה שאני בחרים עלי אפילו נגיד שהשופטים אני בחרים על ידי מרכז הליכוד ככה נגיד היה קבוע בחוק היסוד עדיין הייתה למצמאות מרכז הליכוד מעצם זה.

711
01:00:32,920 --> 01:00:47,160
שהם לא יכולים לפטרים אבל אם אתה קובע את זהותו באופן פוליטי של נשיא בית המשפט העליון ולא מחכה לזה שהוא יהיה מבוגר מכולם שזה פתרון שנמצא בזמנו כדי שלא תהיה מעורבות פוליטית לא פוזיציה ולא קואליציה במינויו.

712
01:00:47,460 --> 01:00:55,900
אם עכשיו על פי הרפורמה הקואליציה הממשלה מישהו של אותה שעה לאו דווקא הנוכחית קובעת את זהותו של נשיא בית המשפט העליון.

713
01:00:56,060 --> 01:01:02,660
אולי עוצרת את זאת חושת מחויבות או לא יוצרת עיני יודע הציפייה שהוא יקבע את ההרכבים של נוחים בשלטון.

714
01:01:03,520 --> 01:01:12,740
כלומר נגיד בפסק דין לריס בתים נגיד סתם בצחוק ילחרו את השמרנים ביותר 2 ולרון נגיד אתה אומר אז ניתנו לממשלה להורות בתים.

715
01:01:12,900 --> 01:01:22,040
אני אסמך על השופט שתיים שישר בכל מקרה אבל עדיין כן אתה בוחר את ההרכב שנוח לשלטון לא נוח למה אתה רוצה להוביל מילה.

716
01:01:22,040 --> 01:01:31,580
אוקיי מורים שזה מחשב אתה יודע אבל שני נודים שזה לא מחשב אני לא מבטל און זה לא מחשב זה לא מחשב בפסק דין החשובים וזה ממש אנשים.

717
01:01:31,580 --> 01:01:43,380
זה שאני בדיוק זה שהנשיא אומר אני רוצה מישהו ילך איתי שיהיה לי רוב מילה אבל זה שאומר שהנשיא אני נבחרתי בידי קבוצה פוליטית מסוימת ואני רוצה לעזור לה זה סוף העולם.

718
01:01:43,920 --> 01:01:47,020
כי פירוש הדבר של חויות האדם היסודיות מקוואקאוט.

719
01:01:47,700 --> 01:01:55,980
במה שנוח לשלטון באותה שעה זה מה שיקרה גם לחשבון זכויות האדם יש לנו מדרגה אחת נוספת של נורמות שלא דיברנו עליה.

720
01:01:56,960 --> 01:02:03,140
וזו המדרגה החשובה ביותר והיא אולי פרומיל מהדיון הנוכחי וחבל מגילת העצמאות.

721
01:02:04,060 --> 01:02:14,460
אני מקביל את זה לארצות הברית נתחיל בזה המקביל ביותר בחוקי יסוד של ישראל הצולעים והחלקיים במובן הזה שעוד לא הושרו באופן מלא והוגדו לחוקה.

722
01:02:14,840 --> 01:02:15,940
הוחוקה אמריקנית.

723
01:02:16,680 --> 01:02:22,680
מה עומד מעל החוקה יש תשובה לזה הכרזת העצמאות מלך 776 אבל אין שום תוקף.

724
01:02:23,220 --> 01:02:27,440
אבל כשאתה מפרש את החוקה ואתה שואל מה נועדה החוקה להשיג.

725
01:02:28,120 --> 01:02:30,200
הכרזת העצמאות היא התשובה של ארצות הברית.

726
01:02:30,660 --> 01:02:37,500
לא דווקא זאת אומרת יש פרשנות כזאת אולי פשוט ערכית של הזמן.

727
01:02:37,500 --> 01:02:47,480
אנחנו הולכים רגע אהבי סקורפוס מוכר לנו כבר מאיזה מקום אה כן אני מגנה קרטה כלומר יש שופטים השמרנים לא הולכו למגילת העצמאות הם הלכו למגנה קרטה.

728
01:02:47,700 --> 01:02:55,100
בפרשנות שלהם פרשנות היסטורית ולא פרשנות ערכית אבל גם היסטורית ההיסטוריה הראשונית מבחינתה משל ארצות הברית.729
01:02:55,500 --> 01:02:57,360
מגנה קרטה מסמך בריטי.

730
01:02:57,620 --> 01:03:02,940
אבל הכל לא יש לו תוקף מה אומרת.

731
01:03:02,940 --> 01:03:06,420
אומרת שני דברים אגב בנוסח דתי קלאסי.

732
01:03:07,340 --> 01:03:15,780
אל מרחף מעל כל משפט שאני שם אבל אומרת שני דברים דבר אחד אנחנו עצמאים ולא כפופים לבריטניה.

733
01:03:16,120 --> 01:03:21,000
עצמאות הכרזת העצמאות אינדיפנדס כמובן הדבר השני שאומרת זכויות האדם.

734
01:03:22,620 --> 01:03:29,420
עכשיו אני בוודאי בישראל שבה עדיין אין חוקה במובן המלא ואחוד וכתוב.

735
01:03:30,300 --> 01:03:38,980
אני מביט אל המסמך שהוא מעל חוקי היסוד מעל כל פעולת החקיקה הקיימת וזו הכרזת העצמאות או מגילת העצמאות.

736
01:03:39,900 --> 01:03:50,780
היא עונה על השאלה לשמה ישראל הוקמה ולשמה ישראל קיימת באופן ממלכתי לא באופן מפלגתי מישהו טוען שזה רק על פי מפאי ולא על פי מישהו אחר.

737
01:03:51,260 --> 01:03:59,900
אז זה נכון שהיחסים בין בגויון לבגין היו נוראים משך שנים ארוכות 20 שנה 30 שנה בגין לא הוכתם שם על המסמך.

738
01:04:00,300 --> 01:04:06,420
אבל זה נכון מצד שני שדתיים וחרדים וחילוני ומסורתיים חתמו על המסמך מפלגות שונות.

739
01:04:07,260 --> 01:04:17,700
והרוח שלו מתאימה לבגין יותר מאשר לאחרים אפילו אם אני יכול לתת את הציונים האלה זאת אומרת אני עכשיו טוען את הטענה הזאת שיש לה אחיזה בפסיקה פה ושם.

740
01:04:18,260 --> 01:04:28,140
ישבתי לאחרונה רמזתי עם שופט בית המשפט העליון לשעבר כדי לדון בפסיקה שלו בעניין הזה ולהבין כמוהו לא כמוהו למה התכוון בית המשפט.

741
01:04:29,420 --> 01:04:38,700
כלל ההוראות הקטנות המיניסטריאליות מנהליות של כלל הרשויות הציבוריות אמורות להתאים לחוק.

742
01:04:39,540 --> 01:04:43,900
וודאי החוק הרגיל אמור להתאים לחוקי היסוד.

743
01:04:44,900 --> 01:04:48,740
נכון אוקיי חוק היסוד אמור להתאים למגילת העצמאות.

744
01:04:49,460 --> 01:04:59,260
אם יש לי איזו מחלוקת ואי הבנה ואי הסגמה בבית המשפט איך להבין את חוקי היסוד יש לי מקום אחד להסתכל עליו זה מגילת העצמאות של מדינת ישראל.

745
01:04:59,540 --> 01:05:07,180
אם חס וחלילה יחקק חוק יסוד שיומר את ההפך הגמור שקשה לחלוק על זה שזה ההפך ממגילת העצמאות.

746
01:05:07,460 --> 01:05:16,300
שיקבע שזכות x רק ליהודים וזו רק לבתיקים וזה קיים וזה בהירים אם זה אחד משמעי כמו שקרה בהיסטוריה אנושית יותר מפעם אחת.

747
01:05:16,380 --> 01:05:21,340
אני רוצה שבית המשפט לפני שירגו אותו יגיד זה סותרת מגילת העצמאות.

748
01:05:21,580 --> 01:05:27,540
אבל מה זה פה מילה לפני שירגו את זה לפני שיעלו על בית המשפט וכל העם.

749
01:05:27,780 --> 01:05:34,260
שכמובן הוא בעד החוקה לא יודעת איך זה היה מרדף כיפה.

750
01:05:34,540 --> 01:05:40,700
אחת הבעיות החמורות מגילת עצמאות סליחה עכשיו הביקורת השיפוטית מה יעשה.

751
01:05:40,740 --> 01:05:46,700
אבל בוא נדבר גם את עצמות כזאת קרבה.

752
01:05:46,840 --> 01:05:52,260
בן גורן בכל הכתיבה שלו אומר שבכוונה למגילת עצמות אין שום ערך מבחינה חוקתית.

753
01:05:52,540 --> 01:05:54,700
מבחינה פרשנית זה מעל חוקה.

754
01:05:54,740 --> 01:06:01,620
הוא גם לא הוא גם תשמע איך להבין את החוקה הוא לא רצה שיבינו לפי גילת עצמאות.

755
01:06:01,660 --> 01:06:08,860
אם אתה רוצה זה משהו דקלרטיבי שכזה משהו כזה חינוב על ערך חינוכי אפרופו השיחה שלנו.

756
01:06:08,940 --> 01:06:17,900
אז בסדר אז יש לנו כבר קומל דקלרטיות מחזור לחינוך תכף אז הוא אומר ודאי שמילג לתמות יש לזה איזה שהוא ערך דקלרטיבי חינוכי.

757
01:06:18,420 --> 01:06:24,180
אבל עד כאן אחד הדברים הבעייתים בגלל תמות לשיטתי זה שאי אפשר לשנות אותה.

758
01:06:24,640 --> 01:06:34,500
זה מאוד בעייתי מחלת דמוקרטית באיזשהו גוף עם כל הכבוד לא שנבחר בבחירות את הודעה תוך כדי הקמת היישוב פחות או יותר.

759
01:06:34,660 --> 01:06:41,500
אמנם לא כולם חתמו עליו אבל זה כמעט פחות פחות או יותר פעיל חליט על משהו ששום רוב.

760
01:06:41,900 --> 01:06:52,740
אחר שייבחר אחר כך במהלך המדינה שכבר 75 שנה עוד מעט חוגגים לה לא יוכל לשנות אותו אני לא יודע פחות דמוקרטי יש לך חוקה שלא ניתן לשנות אותה.

761
01:06:52,820 --> 01:07:00,280
לא חוקה זהו אבל ואני לא בטוח שיש לך חוקתי אין לי על מה להסתמך כן זה נכון קצת אני יכול לומר דתי.

762
01:07:00,980 --> 01:07:09,700
אותו גוף שישר אותה הוא זה שיכול לשנות אותה לא אותם אנשים אז אני פה מועצת הממשלה.

763
01:07:09,900 --> 01:07:13,100
אוקיי נכון אתה צולק זה כנסת.

764
01:07:13,140 --> 01:07:21,620
באיזה רוב כי רשום לרוב של לא אל תצטרך לחוקק חוק שברוב 80 חכם ניתן לשנות אם היא רוצה אני לא רוצה לשנות.

765
01:07:21,860 --> 01:07:29,120
אני חושב שזה המסמך גם בחינת תוכנית שמשקף את הזהות של מדינה יהודית ודמוקרטית מה אמרתי פה.

766
01:07:29,760 --> 01:07:39,100
אמרתי פה שכפי שחוק כפי שחוק רגיל כפוף לחוק יסוד אני רוצה שכל המערכת הזו תעלה בקנה 1 מגילת העצמאות כלומר.

767
01:07:39,580 --> 01:07:50,100
זה לא נושא לבדיקה יומיומית זה נושא לסוגיה של פעם בדור אבל כשפעם בדור זה קורה בית המשפט ייקח את מגילת העצמאות ויגיד לפי זה אני מפרש את חוק היסוד.

768
01:07:50,700 --> 01:07:57,020
אוקיי עכשיו איזה גוף יעשה את הפרשנות שדיברנו עליה גם ברמה הנמוכה לא בית המשפט העליון.

769
01:07:57,620 --> 01:08:05,860
איזה גוף יענה לעתירה של אדם שאומר שחוזר מנכל משרד החינוך לא מאפשר להקים בתי ספר בדמעונה איזה גוף לא השופט.

770
01:08:05,940 --> 01:08:12,420
אני חושב שזה לא היית פוליטיקאי בעל אינטרס לא פקיד שכפוף לפוליטיקאי ולא קוליציה בכנסת.

771
01:08:12,740 --> 01:08:19,100
אלה כל עוד אין חוק שסותר את זה השופט יעשה את זאת חוק רגיל מול חוק יסוד השופט יעשה.

772
01:08:19,300 --> 01:08:31,780
וגם פעם בדור חוק יסוד מול ערכי המדינה שבמגילת העצמאות השופט יעשה את זה ולא מישהו אני לא רואה עוד גוף שיוכל למתוח ביקורת שיפוטית מקצועית אובייקטיבית ככל האפשרת כמה שאפשר להגיע לשם.

773
01:08:32,240 --> 01:08:40,460
חשוב לומר שני דברים על מגלת עצמאות דבר ראשון דרך הפרשנות שאתה בוחר היא מאוד מכתיבה את התוצאה שלך ניתן לי סתם דוגמה ממגלת עצמאות.

774
01:08:40,820 --> 01:08:46,460
מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל תושבי לא לדעת כזה ומי.

775
01:08:46,900 --> 01:08:59,820
תתקרא את הפסוק הכי חשוב והכי דרמטי ושאני בחשיב אותו מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל זה אוקיי לא אני אומר אבל הדבר שמשפטית אפשר להשתמש בו בצורה הכי חריפה.

776
01:08:59,820 --> 01:09:04,220
אם אתה מפרש את זה בדרך משפטית נקרא לזה בגאצית קלאסית אקטיביסטית.

777
01:09:04,220 --> 01:09:07,860
אמרו כבר נראה מה כתוב המלאל המלאל אור תחליטו.

778
01:09:08,100 --> 01:09:15,020
ואתה יכול פחות או יותר להגיד אסור לעשות יהודה גליל אסור לעשות יהודה נגב אסור לעשות את כל הדברים האלה שנייה אבל אם אתה קורא את זה באופן.

779
01:09:15,220 --> 01:09:20,340
כמו ששופט סקלי המנוח קרה את הדברים באופן היסטורי תמר שנייה.

780
01:09:20,980 --> 01:09:31,240
אני יודע שזה כתוב אבל בוא נראה מה ממשלת ישראל מה הכנסת ישראל עשתה חודש חודשיים שלושה חצי שנה שנתיים אחר כך ודאי שהקימו יישובים ליהודים.

781
01:09:31,300 --> 01:09:38,120
בכל רחבי הארץ על מנת ליצור רוב מבחינה דמוגרפית זאת אומרת שאותם אנשים שכתבו את זה.

782
01:09:38,260 --> 01:09:43,440
גם חוקקו אחר כך חוקים שטועמים את זה אין צורך להגיע לשם אפילו תקרא את המגילה עצמה.

783
01:09:43,440 --> 01:09:47,640
מדינה יהודית.

784
01:09:47,740 --> 01:09:54,440
מבינים את זה שמי הוא בעד יהודה גליל יהודה נגב.

785
01:09:54,680 --> 01:10:01,820
מה זה מדינה יהודית.

786
01:10:01,840 --> 01:10:07,600
לא פירוש יצירתי מדינה יהודית היא מדינה שיש בה עצמאות וריבונות.

787
01:10:08,040 --> 01:10:11,880
עצמאות מול שאר אומות העולם שלא מנהלות אותה במקומה.

788
01:10:12,200 --> 01:10:16,360
יש מרחק יחסים לא מנהלות במקומה לא הבריטים יותר מנהלים.

789
01:10:17,640 --> 01:10:27,180
ריבונית זאת אומרת המנגנון המערכת של המדינה שולטת בשטח יש עניין של שטח וגבולות.

790
01:10:27,480 --> 01:10:31,560
יש היבט של רוב האוכלוסייה שהוא רוב יהודי.

791
01:10:32,120 --> 01:10:35,560
אתה יכול לשמור על רוב בדרכי שלום ואתה יכול לא בדרכי שלום.

792
01:10:36,040 --> 01:10:44,440
איך זה עליה.

793
01:10:44,680 --> 01:10:53,760
או להרוג לא לגרש רק כמו תנועת כך לגרש כמו שגרשו מחבר הסודטים אחרי מלחמת העולם השנייה.

794
01:10:53,760 --> 01:11:01,680
מה מחייב אותי למה זה תקדים מחייב באיזה מובן.

795
01:11:01,680 --> 01:11:05,640
מדינות לאום שהם יחסית יותר טהורות מבחינה לאומית.

796
01:11:05,960 --> 01:11:11,680
פחות יוצרות סופר הבינו כאילו זאת האמת והם הכבינו אותה אני לא מבין אותה אני לא מסכים איתה.

797
01:11:12,440 --> 01:11:21,000
אבל נעזוב עכשיו את השיקולים ב 45 אני מדבר עלינו עם הערכים שלנו ואני לא רוצה לגרש המונים ולא רוצה להרוג המונים כל החומר.

798
01:11:21,800 --> 01:11:27,240
ואני רוצה לשמור על רוב בדרכי שלום מה זה דרכי שלום שתי דרכים אחת עליה.

799
01:11:28,240 --> 01:11:33,680
אם זו מדינה יהודית שמתקנת את מצבו של העם היהודי הקודם אני פותח את השאר לפני מי שחוזר הביתה.

800
01:11:34,360 --> 01:11:44,480
ערבי או יפני לצורך העניין לא לא נכללים תחת הכותרת הזאת לא שאסול להיכנס לישראל אבל עניין השאיבה של המדינה היהודית מוגבל ליהודים.

801
01:11:45,160 --> 01:11:53,200
ואם תקום מדינה פלסטינית כמו שאני רוצה בצד מדינת ישראל היא תחוקק לצחות השאיבה שלה ותחזיר פלסטינים שהיא רוצה להחזיר.

802
01:11:53,600 --> 01:12:01,680
מי ניו יורק אם יבוא לא בטוח שיבוא אבל אם יבוא לרמלה ולא לשכמונית בדיוק ככה לא לתל אביב בדיוק ככה.

803
01:12:02,280 --> 01:12:10,200
זאת אומרת שגם גם התוויית גבולות במסע ומתן או בלי פירושת דרך לשמור על הרוב היהודי גם זה רלוונטי.

804
01:12:11,080 --> 01:12:16,800
עכשיו אני אומר בעניין הזה של מגילת העצמאות יש כאן שני יסודות היסוד היהודי לאומי.

805
01:12:17,520 --> 01:12:28,520
והיסוד הדמוקרטי שנגזר מהומניזם הוא מתייחס לבני אדם באותם בני אדם אנחנו מאזנים ביניהם אתה שואל אותי מה חשוב יותר המרכיב הלאומי חשוב יותר לשמור נוסדה ישראל.

806
01:12:28,760 --> 01:12:38,560
אבל אני לא מחפש את הדרך לדרוס את היסוד השני ולהגיד שהדגל בידי אלא אני מחפש להבין את הדגל באופן שמחבק בני אדם ברוכה שהיהו הנביא.

807
01:12:38,600 --> 01:12:42,780
דרך אגב מי שחושב שהיסוד ההומניסטי גובר על היסוד הלאומי.

808
01:12:43,080 --> 01:12:46,440
קמצאת עצמו כמו נגיד את סוויג.

809
01:12:46,920 --> 01:12:49,760
סטפן סוויג בורח לדרום אמריקה.

810
01:12:49,880 --> 01:12:54,600
יש נאצים אז אני עכשיו לא יכול להגיד לך.

811
01:12:54,600 --> 01:13:04,040
שנציב מופת לדור הצעיר שלנו ולעולם כולו ברוח ספרי הנביאים במובן של התנהגות מוסרית ואנושית כלפי כל אדם.

812
01:13:04,760 --> 01:13:12,120
אני רוצה שלא תהיה שום טענה טובה לערבי ישראל שהמצאים תחת מערכת מפלה ולפעמים יש להם טענות טובות.

813
01:13:13,600 --> 01:13:19,880
אני לא מדבר על עצם האופי הלאומי של המדינה גם מהולנדי מדינה לאומית של העם ההולנדי עם מורשתו.814
01:13:20,760 --> 01:13:23,080
אבל יש פחות טענות לגבי הפליה של קבוצות מיעוט.

815
01:13:23,560 --> 01:13:25,360
בישראל יש סוגיות ביטחון הכל ברור.

816
01:13:26,240 --> 01:13:34,520
ועדיין ניתן לתת לקבוצות מיעוט שונות את חושת הקבלה והשוויון הרבה יותר מה שאנחנו עושים.

817
01:13:35,080 --> 01:13:39,120
אני לא נאיבי לו המצב היה הפוך לא היינו בחיים בכלל זה ברור לי.

818
01:13:39,720 --> 01:13:42,360
ומצד שני אני לא רוצה לקחת את זה כדוגמה לשום דבר.

819
01:13:42,760 --> 01:13:44,400
את הערכים שלי אני רוצה לקחת כדוגמה.

820
01:13:45,600 --> 01:13:52,000
מה שבעיניים מרכיב יסוד של הוויכוח על הרפורמה שכמעט לא מדובר הוא המדרגה האחרונה שהזכרתי קודם.

821
01:13:52,200 --> 01:14:02,800
זאת אומרת ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד בישראל בידי בית המשפט העליון בשבילו כבקץ כדי לוודא שחוקי היסוד מתאימים למגילת העצמאות.

822
01:14:03,240 --> 01:14:09,000
ואני מאמר אסני אני רוצה ביקורת במבדור מהסוג הזה אבל אני רוצה שתהיה אפשרות לעשות את זה.

823
01:14:09,840 --> 01:14:20,680
אבל עדיין אם אתה לא משנה אתה ודאי בחירת שופטים אז אתה מגיע למצב שבו איזושהי קבוצה בוחרת את עצמה או יש לה פחות זכות וטול לבחור את עצמה לפי המצב הקיים.

824
01:14:21,520 --> 01:14:24,560
ואז יש פה אלמנט לא דמוקרטי איך אתה מתמודד עם זה.

825
01:14:24,800 --> 01:14:31,720
קודם כל מותר לשנות את הכבוד מותר לשנות חוקים אני לא כנאי אני לא אומר שאין לך מה אתה רוצה אני בעדיון.

826
01:14:32,400 --> 01:14:37,000
לגבי הוועדה אני אומר שהדבר המרכזי שמטריד אותי למערבי הפלא הוא מרכיב העדתי.

827
01:14:38,380 --> 01:14:50,320
מה שאתה רוצה שאני יוזם את זה בתור שר משפטים או מישהו הייתי יוזם אומרת חפשו באמת להגיד אם הם מנים אותי אני עורך דין יש לי ודק של כבר 6 שנים אז מה אני חצי מרוקאי חצי הונגרי.

828
01:14:51,680 --> 01:14:58,520
ואני אומר את זה כאדם שלא מעניין אותו עם מי הוא יושב ומאפה סבתא שלו ואני מכבד בני אדם כמטב יכולתי באופן כללי.

829
01:14:58,800 --> 01:15:06,160
וכל היהודים האחים שלי והכל בסדר ומצד שני אני מבין את העומק אני מבין כי יש מערכת החינוך אני רוצה להגיד לך תמיר.

830
01:15:06,680 --> 01:15:14,120
ניהלתי ארבעה בתי ספר בכל בתי הספר שעבדתי בהם בחודש הראשון באה אליי קבוצה בלונדינית.

831
01:15:14,240 --> 01:15:23,460
שחשבה שאני בלונדיני לפי תפיסתה מוטי שר שחור אז אני איתה ורצתה להיפטר מהכהים בכל בית ספר.

832
01:15:24,080 --> 01:15:32,320
שיחות כאלה בוודאי לא אגיד מי אנשים מה מה מה מה קהילה אנשים במשקל בקהילה.

833
01:15:32,780 --> 01:15:35,400
לא תלמידים איפה הורים.

834
01:15:36,020 --> 01:15:43,840
וסירפתי והתקצר כאונתי באחד המקומות אבל לא הסכמתי לתת יד לזה התופעה קיימת במדינת ישראל.

835
01:15:44,840 --> 01:15:52,060
רק השאלה איך מערכת המשפט מתייחסת אליה אתה התעוררת אליה רק בתור מנהל בית ספר לא לא לא לא הייתי תלמיד ידות בית.

836
01:15:52,440 --> 01:15:53,880
חדרה תיכון חדרה.

837
01:15:54,600 --> 01:16:06,100
שגם הוא היה בית ספר ממיין לפי עדה אני לא בטוח אבל לפי ציונים כן אז מדי פעם תומרים לפי ציונים אז אני בודק מה שכונות המשכילות ואז אני יודע מאיפה יקבלו לי את הספר.

838
01:16:06,360 --> 01:16:12,520
שכונת גבעת אולגה בחדרה של יוצאי לוב וארצות אחרות איכשהו לא קיבלו ילדים כמעט לתיכון חדרה.

839
01:16:13,200 --> 01:16:21,360
ודיברו על בית ספר אחר ואז בא ינקה להכת חברי והקים בית ספר דמוקרטי בגבעת אולגה אבל לתיכון חדרה לא כל כך קיבלו ילדים.

840
01:16:21,760 --> 01:16:28,720
כשהייתי חייל התחלתי לחשוב על השאלה הזאת אבל כשתלמיד תיכון קראתי ספר של אדון אמנואל שנקרא הפער.

841
01:16:28,920 --> 01:16:38,160
הוא תיאר את הפער החברתי בישראל והייתי בתדמה שרוי בתדמה כשקראתי אותו שעצם התופעה שקיימת אני אגיד מזה בית באתי.

842
01:16:38,520 --> 01:16:47,240
באתי מבית של שני ניצולי שואה מפולין שהבנו כמעט את כל משפחתם ושהחברים שלהם היו מכל העדות האפשריות כולל ערבים של אבא שלי.

843
01:16:48,240 --> 01:16:54,560
אני גדלתי באווירה כזאת שכל אדם הוא אדם וזה דוד נחמד זה דוד לא נחמד זה הכל לא שוקה איך פשוט שוקה.

844
01:16:54,640 --> 01:17:00,600
החבר הכי טוב היה יהודי תימני להבין ניצול השואה היהודי הפולני אני שמח שלמדתי את זה מעורה.

845
01:17:00,960 --> 01:17:12,560
ובעניין הזה אותי לא מעניין אבל אני רואה את המצוקה ואת התחושות ואני רוצה להתגבר על זה בין היתר כדי שהרכב בית המשפט במראה פניו בהיסטוריה האישית שלו ישקף גם את הישראל יותר.

846
01:17:12,760 --> 01:17:24,280
השופט ברק צודק לא ייצג אלא ישקף לא שבי ארגון יוצא קרודיסטן נבחרות הנציג שלהם אבל יראה יותר מלכד מאשר המצב היום זה מה שהייתי מחפש.

847
01:17:24,560 --> 01:17:31,040
אני לא רוצה שהקואליציה שלי מפלגות שלי בסדר תוכל להכתיב את זהות השופטים.

848
01:17:31,040 --> 01:17:43,840
דחגב נראה לי שסמכרות מלבן יעזיור ואתה תחוקה לא מדייק אולי בתום לב אבל לא מדייק בעניין הזה שעד עכשיו השופטים קבוע את הרכב בית המשפט.

849
01:17:43,840 --> 01:17:53,200
זכות ותו על דרך השלילה דבר אחד דבר שני שרת המשפטים הייתה להציגה כישה גדול שלה שיצרה קואליציה משקט אוכל הדין.

850
01:17:53,980 --> 01:18:06,020
ממשלה משקט אוכל הדין וכמעט מכתיבים שם הרכב של השופטים העתידים כמעט אבל עדיין של זכות ותו אפילו עם הברית אז עושים מזכאות אז תנו לנו את זה וניתן לכם את זה.

851
01:18:06,420 --> 01:18:09,420
עד כאן נורמלי עד כאן לא נפלתי מהכיסא.

852
01:18:10,060 --> 01:18:19,400
אבל להגיד שנבחרו כי במרץ זה זה פשוט תחלת בית המשפט.

853
01:18:19,640 --> 01:18:29,820
אמרתי לה מה הרכב הוועדה הרצוי בעינייך שאלתי אותה את השאלה הזאת לפני 4 שנים והיא אמרה לי המצוי הוא הרצוי והיא דאיגה אותי במצב הזה כי מישהו שהוא.

854
01:18:29,920 --> 01:18:34,180
אדם חושב שאתה שוב מהקדמיה המצוי הרצוי נו באמת זה לא רציני.

855
01:18:35,040 --> 01:18:40,100
אני מחפש ערכי ואני לא רוצה אפילו להגיד כמה מכל מחנה שקודם כל אורחי הדין יהיו בתוכו.

856
01:18:41,100 --> 01:18:51,560
כי הם משקפים איזה זווית של השדה יש בעייתיות בזה אני יודע שהם בוחרים את הממונה עליהם בסדר אבל גם ממשלה אפשר להגיד בגאצי פסוק נגדכם אז אתם בוחרים את אלה.

857
01:18:51,960 --> 01:18:59,680
אני רוצה רוחי דין בפנים כי הם יודעים מה קורה באולמות בית המשפט ומי ששופט שלום והוא מעליף כל לקוח וכל אורך דין.

858
01:19:00,200 --> 01:19:02,560
הם יגידו בבקשה אל תבחרו אותו.

859
01:19:02,860 --> 01:19:13,920
דין מתפטרים דרך הדיבור שלו הוא לא מתאים אין לו מזג שיפוטי אוקיי מי יודע את זה לא השופט מהרכב השני ממילא מילה צרת שאומר שמעתי שהוא שופט טוב.

860
01:19:14,140 --> 01:19:24,880
ולא ממשלה עם אינטרסים פוליטיים זה אורך הדין יודע אוקיי בוחרים שיבחר את מי שמכל איתו יכול להיות אוקיי אז הוא מקשה על אחרים אז הוא נציג להשקע לא נציג פרטי של עצמו.

861
01:19:25,100 --> 01:19:27,780
אוקיי אלף לא הייתי מוציא את הלשכה לגמרי.

862
01:19:28,400 --> 01:19:38,540
בית הייתי מחפש דרך של אף אחד לא תהיה דומיננטיות חד משמעית כל נוסחה שתהיה בסדר לא רוצה להיכנס אפילו כמה אורך דין אבל שלא גורם אחד יוכל לקבוע את הכל.

863
01:19:39,200 --> 01:19:41,440
אוקיי.

864
01:19:41,460 --> 01:19:48,640
אם גורם אחד זכות ותו זה גם בעת גם ותו מסכים איתך אני רוצה מסע ומתן רוצה פשרות בנושא הזה.

865
01:19:49,060 --> 01:19:56,820
ולא דומיננטיות של הגורם הכי חזק בישראל שהוא ממשלת ישראל בצדק הכי חזקה בישראל אבל לא שתגיד מי השופט שנוח לה.

866
01:19:58,820 --> 01:20:00,940
עכשיו לגעת עוד מילה לגבי החינוך.

867
01:20:01,060 --> 01:20:08,180
אוקיי בשלב הזה בוא נעבור לתחום החינוך בעצם עכשיו דיברנו על הרפורמה אמנם על הרפורמה בהיבט הערכי שלה אבל עדיין לא נגענו בתחום החינוך.

868
01:20:09,120 --> 01:20:18,600
כן בכלל אני אומר שני דברים ברשותך בעניין זה הראשון קשור ישירות למגילת העצמאות שהרבנו לדבר עליה כמסמך יסוד של המדינה שלכן.

869
01:20:18,840 --> 01:20:25,440
מן הראוי לפרש את מערכת החוקים והכללים את הדין על פי המגילה באופן כללי באופן אסטרטגי הייתי אומר.

870
01:20:26,360 --> 01:20:31,120
זה חזון חזון העם כתוב בפסק הדין משנת 49.

871
01:20:31,900 --> 01:20:41,980
דעתי הייתה והנה שבעוד שבארצות הברית המסמך העליון או העליון מתחת להכרזת העצמאות כלומר חוקה הוא גם מסמך חינוכי קלאסי.

872
01:20:43,020 --> 01:20:48,580
ולומדים אותו ונבחנים עליו בישראל אין אתוס כזה לגבי מגילת העצמאות.

873
01:20:49,280 --> 01:20:56,680
בטח לא חוקי סוד אבל לגבי מגילת העצמאות של מסמך הגדול והעליון שלנו כרגע כרגע מ 48 אין.

874
01:20:56,820 --> 01:21:02,720
נורמה אין הנחיות מחייבות שאמרות כל תלמיד יכיר את זה ינתח את זה יבין את זה והיא בכן.

875
01:21:03,000 --> 01:21:10,400
בגודל זרחות יש חלקים נרחבים אני כמורה לזרחות מלמד אבל אני חושב שאני אחד המורים אולי יחדים לזרחות.

876
01:21:10,620 --> 01:21:19,620
שחקורה שורה שורה מפרש שורה שורה מסכם שורה שורה ודואג שם.

877
01:21:20,220 --> 01:21:28,020
כאשר לומדים את המגילה תת שלו ואחר כך יודע לפי עוד בעת בגרות האם העניין באופן ממלכתי כללי.

878
01:21:28,860 --> 01:21:35,960
לא זרם ממלכתי כללי אלא בכלל המדינה האם המסמך הזה מוצא כמסמך יסוד מרגש.

879
01:21:36,200 --> 01:21:48,780
התשובה ללמוד פרק בספר כך בדרך כלל תלוי במורה תלוי במורה נכון אני רוצה שלא רק תלוי במורה שר החינוך יאמר פעם אחת בגדנציה שלו מבחינתי זה מסמך היסוד ככה תלמדו אותו.

880
01:21:49,180 --> 01:22:02,320
כל סר חינוך ויזמין לשיחה את יורם הזכירות הפדגוגית ואת נאלה אשכולה רלוונטיב את מפמר אזרחות ויגיד חברים תראו לי איך אתם מגדילים את ההוראה והחינוך על פי המסמך הזה.

881
01:22:02,360 --> 01:22:11,320
כשאני אומר חינוך אני לא מתכוון של מדונייר חינוך פירושו שהנורמות הקיימות בתוך מערכת החינוך תעלנה בקנה אחד עם המסמך.

882
01:22:11,680 --> 01:22:17,340
סיפור מה אני אבדיחה עשיתי עם המסמך הזה אולי מישהו אחר עשה טוב יותר.

883
01:22:18,700 --> 01:22:29,800
קיבלתי החלטה שמכיוון שיש לנו תקסים לאומיים קלאסיים יום השואה יום הזיכרון בתוך בית הספר ויום העצמאות יום חופשה בית ספר לא מתפקד בו מבחינת תוכנית.

884
01:22:30,720 --> 01:22:33,040
יש תקס פתיחה ותקס סיום.

885
01:22:33,460 --> 01:22:43,680
אלה התקסים הגדולים ואני רוצה שגם ילמדו מדי פעם ויש זמן לא רק לתקסים אבל תקס הוא ימצא חינוכי רלוונטי לימודי לא חינוכי כן החינוך חשוב ללימוד.

886
01:22:44,300 --> 01:22:46,540
החינוך אומר לשם מה ולימוד אומר איך.

887
01:22:48,120 --> 01:22:49,640
ביקשתי להוסיף עוד תקס.

888
01:22:50,640 --> 01:22:56,480
התקס נערך ביום היציאה לחופשת הפסח בטירוץ שהפסח הוא חג החירות.

889
01:22:57,260 --> 01:23:08,340
חג החירות חירות לעם וחירות לאדם פסח כי אז אני מדבר על מגילת העצמאות שיהיה נושא תהיה נושא מרכזי בטקס שנערך באותו יום.

890
01:23:09,340 --> 01:23:20,380
יום עצמאות לא ואחר כך חזרנו לבחינות כמו שאפשר לחגוג את היום הרצל כי הוא בחופש הגדול וכמו שאפשר לחגוג את ישע בעב בדיוק בחופש הגדול בדיוק.

891
01:23:21,140 --> 01:23:24,160
לגבי תשע בעב במולכתי כללי נכון.

892
01:23:24,680 --> 01:23:31,220
דבר כזה אני אגיד לך איפה יש בכל זאת בחטיבת הביניים אתה לומד מורשת ישראל משהו עקיף.893
01:23:31,600 --> 01:23:41,400
אבל אין החלטה גדולה בעניין הזה זה מצער אותי ובחוכי הדלת מנהל בית ספר עשיתי את המעשה לגבי מגילת העצמאות איך נראה את זה.

894
01:23:41,880 --> 01:23:43,840
אנשים זוכרים אותו כבר שנים רבות.

895
01:23:43,920 --> 01:23:51,740
בסדר כנור אין תוכנית אדם מסודר נכון יש לך תוכנית יש לי תשלח לי אולן נכון הוא היה פחות.

896
01:23:52,060 --> 01:23:55,020
בסדר כנור הפחות מרוצה מזה שאני עם שני סדרי עולם.

897
01:23:55,640 --> 01:24:03,200
ולכן באמת ברגע שעזבתי את הכסלו לא נערך וזה בסדר במנהל אחר יש לו דגשים אחרים זה בסדר.

898
01:24:03,680 --> 01:24:05,680
אין לי כל האמת בכיסי.

899
01:24:06,600 --> 01:24:09,680
הטקסט נראה כך מכנסים את כל בית הספר.

900
01:24:10,240 --> 01:24:13,760
שברטוביה היו כשעזבתי אלפיים ארבעים ושלושה תלמידים.

901
01:24:16,040 --> 01:24:18,720
ויש לנו אמפיטרטרון שמאפשר לכנס את כולם.

902
01:24:19,700 --> 01:24:20,700
ואורחים חשובים.

903
01:24:22,220 --> 01:24:24,940
והטקסט נמשך חצי שעה מקסימום 25 דקות זה הקלאסי.

904
01:24:25,580 --> 01:24:28,460
טקסט ארוך מדי בציבור גדול יותר של צעירים.

905
01:24:30,220 --> 01:24:32,220
תפאורה של עצמאות ומגילת העצמאות.

906
01:24:33,420 --> 01:24:39,300
מוזיקה רלוונטית שירים רלוונטיים ועולים שני תלמידים תלמיד ותלמידה מיות בית.

907
01:24:40,460 --> 01:24:43,100
והם מסבירים מזכירים ידי שנה מה זה.

908
01:24:44,140 --> 01:24:46,540
ואז קוראים שש פסקאות מתוך המגילה.

909
01:24:47,520 --> 01:24:50,240
הזהות היסודית שלנו כמדינה מתוך כמה.

910
01:24:51,080 --> 01:24:54,400
כמה יש שם נדמה לי ש11 אם אני לא טוען.

911
01:24:55,240 --> 01:24:59,320
אבל מקצרים את הפסקאות עוזרים להם לקצר למצוא שורה.

912
01:25:01,560 --> 01:25:04,120
מתחילים במורשת יהודית ספר הספרים פסקה ראשונה.

913
01:25:05,800 --> 01:25:08,200
אחר כך עוברים לעלייה.

914
01:25:09,320 --> 01:25:12,200
שואה ביטחון דמוקרטיה ושלום אלה התכנים.

915
01:25:12,300 --> 01:25:16,340
ואז עולים על הבימה תלמיד אחד.

916
01:25:17,020 --> 01:25:20,140
ואדם מבוגר מקהילה שיכול להיות סבא שלו יכול להיות מישהו אחר.

917
01:25:21,180 --> 01:25:31,940
והם משקפים בסיפור חייהם האמיתי את הפסקה הזאת ועוזרים להם לכתוב כל אחד קורא שלו שורות אוטוביוגרפיות עליתי מטיופיה ועליתי מרוסיה.

918
01:25:32,880 --> 01:25:35,400
לחמתי בתשך וכבשנו את זה.

919
01:25:36,120 --> 01:25:43,360
ובא תלמיד יותבד ואומר אני אגיע לאותה יחידה שהסבא הזה דיבר עליה אני כבר נלחם בלשכת הגיוס כדי שיקבלו אותי.

920
01:25:44,480 --> 01:25:53,160
והזמנו שכן מיישוב ערבי סבא אחד שיספר על הקשר בינו לבין היישובים היהודיים באזור ויביא שאיפה לשלום.

921
01:25:53,760 --> 01:25:58,120
כל פעם מצאנו סיפור אישי בקהילה שמשקף את תוכן הפסקה.

922
01:25:58,980 --> 01:26:04,340
זה אירוע בסוף התקווה והתקווה הייתה כמובן להגיע ללב של התלמידים.

923
01:26:04,940 --> 01:26:12,540
אני מקווה שהצלחנו בזה כמובן אירוע אחד לא יכול לחנך אנשים הוא יכול לתרום לחינוך אנשים אני מצטער שזאת לא נורמה.

924
01:26:13,260 --> 01:26:26,500
בדום במקום שר החינוך הייתי קובע נחיה לבתי ספר יש נחיה לגבי תקס אחר לעשות את המעשה הזה כדי לתקן את העובדה שיום העצמאות בחופשה והתכנים של מגילת העצמאות הם שוליים בתוך המערכת.

925
01:26:26,500 --> 01:26:34,180
אני לא חושב שלגבי שום תקס יש הנחיה מסוימת יכול להיות שיש נחיה כללית של לקרוא אזכור ולסיים בתקווה.

926
01:26:34,440 --> 01:26:39,580
זה לא כל זה לא אמרתי מה נושא לא שכל אחד כמוני הזה חס וחלילה.

927
01:26:40,180 --> 01:26:43,540
יש הנחיות נגזרות מהחוק לגבי רבין ולגבי יום הזיכרון.

928
01:26:44,560 --> 01:26:49,860
ידמי לי שזהו יום השואה זה בצורה אחרת אבל לא חשוב נעזוב את הבית המשפטי הזה עכשיו אני רוצה להגיד את העיקר.

929
01:26:50,860 --> 01:26:57,220
הנורמות של בית הספר שרי שיטן בהתנהגות המנהל ובהנחיותיו לצוות שלו.

930
01:26:58,180 --> 01:27:01,420
אמורות לעלות בכנה אחד עם ערכי המדינה.

931
01:27:02,460 --> 01:27:14,140
עכשיו אני אומר רגע מה אם בית ספר חרדי שמגילת העצמאות בשבילו היא לא בדיוק מסמך מפתח מה אם בית ספר ערבי מה אם בית ספר דרוזי שהוא אוהד ועדיין יש לו תרבות משלו.

932
01:27:15,140 --> 01:27:20,820
הנוסח הכלל ישראלי שאני מציע בעניין זהו וגם כן משרד החינוך נקרא לעשות מעשה.

933
01:27:22,380 --> 01:27:28,060
שכל קהילה תנחיל את המורשת שלה את מורשת סבא לנכדים.

934
01:27:29,700 --> 01:27:32,780
שכל קהילה תלמד לשמור על חוקי מדינת ישראל.

935
01:27:33,780 --> 01:27:41,420
שמירת חוק יש זרם שאומר אנחנו כן במיוחד נפר את החוק נחנך לעבריינות אני לא מכיר דבר כזה.

936
01:27:42,180 --> 01:27:44,300
לא ערבי ישראל בטח לא דרוזים ואחרים.

937
01:27:45,340 --> 01:27:54,860
במרכיב השלישי כבוד האדם שהוא ערך המפתח בתוך ההומניזם אפילו לא אמרתי דמוקרטיה כי הדמוקרטיה בנוסח המשפטני הזה זרה לחרדים.

938
01:27:55,700 --> 01:28:05,060
או לחלק מהם לפחות אבל כבוד האדם אתם מלמדים אותנו אנחנו שמלמדים שאדם נברא בצלם אתם תסבירו לנו מה זה כבוד האדם ואני מבין אותם בעניין הזה.

939
01:28:05,460 --> 01:28:17,260
אז אני אומר יש לי שלושה ראשים של התוכן הערכי של החינוך שמשותפים לכל מדינת ישראל לכל המגזרים עכשיו אני בא למגזר שהוא עדיין רוב קטן המגזר הממלכתי על שני חלקיו.

940
01:28:18,340 --> 01:28:27,780
מגזר ממלכתי דתי והמגזר החרדי פה מכנה משותף בראש כל הסולמות שמירת תורה ומצוות אין מעל זה לא יכול להיות מעל זה.

941
01:28:28,780 --> 01:28:35,020
המגזר הממלכתי דתי יפרש את שמירת המצוות בין השאר ברוח מגילת העצמאות.

942
01:28:35,700 --> 01:28:43,020
זה הוא כבר עושה הוא כבר עושה נכון לא הכל לא קיים חלק קיים המגזר הממלכתי כללי.

943
01:28:43,580 --> 01:28:54,420
לא צריך לצורך העניין שמירת תורה ומצוות יכולים להיות לו מורים דתיים ומורים חילוניים ויש שם וגם תלמידים חופשי כיפה לי היו תמיד עשירית מהתלמידים כמעט וברטוביה חופשי כיפה מהבנים.

944
01:28:55,340 --> 01:29:08,900
וזה נהדר זה לא תקלה רצו ללמוד שם מכל סיבה קרוב הביתה לא משנה למה אפילו רציתי את החיבור והאחדות הזו ולפעמים בצוותים של תלמידים משימות אמרתי קחו גם אותו קחו גם אותה ולחבר עדות כיפות וחיות זה בזה.

945
01:29:09,580 --> 01:29:22,380
עכשיו אני רוצה שההתנהגות של בית הספר שפתיחת שערים לכל העדות ולכל הילדים של כבוד לילד חופש כיפה בכל המובנים שצייננו קודם בהקשר המשפטי תהיה בתוקף כדוגמה חינוכית.

946
01:29:23,020 --> 01:29:25,560
מה זה מול הקיים אני אגיד מה מול הקיים.

947
01:29:25,700 --> 01:29:31,620
כלומר מה הפרש בין זה לבין הקיים בתי ספר נשפטים לפי שיעור הזכאות לבגרות.

948
01:29:31,820 --> 01:29:34,420
בלבד זה בצפר טוב.

949
01:29:35,220 --> 01:29:40,100
גם כשהתלמידים עלולים לסטות מערכת מדינת ישראל באופן קיצוני.

950
01:29:40,380 --> 01:29:48,020
אני אגיד לך לבטר למורשת היהודית גם כשהמורים צריכים לשקר לגבי הציונים שלהם כדי להעלות את זה יותר מדהים.

951
01:29:48,420 --> 01:29:54,580
זה קורה בבית הספר הכי טובים והכי גרועים זה קורה בכל מקום אני מדבר עם מורים על הפנים בדבר הזה.

952
01:29:54,580 --> 01:30:01,780
כל המורים לקבוצת המנהלים שנלחמה נגד תופעה זו ואני לא גיביתי שקר אף פעם של מורה.

953
01:30:02,180 --> 01:30:04,300
שלילה שלך את המענהלה.

954
01:30:04,300 --> 01:30:11,180
כבר אני רק אומר הייתי מוכן לבטר שיעור זכאות אמרתי את זה בגלול למשרד החינוך וגם בעניין זה לא הייתי פופולרי במשרד.

955
01:30:11,900 --> 01:30:17,180
אם רצו להראות שבת הספר מצאנו שיטות אחרות לתגבור הלימודים והציונים.

956
01:30:17,540 --> 01:30:24,060
זה מאוד חשוב אבל יש חשוב מזה הערכים של הורם מחנכים ולקראת המחנכים חשובים השאלה מהציון.

957
01:30:25,060 --> 01:30:34,660
אחרת אפשר להגיד התלמידים שלי בצפה מלאכיתי כללי לא יערכו בביתם סדר פסח אני אומר זכות הפרט לא לקיים סדר פסח זה מצוין זה עניין שלהם.

958
01:30:34,660 --> 01:30:41,300
האם לי יש תפקיד חינוכי בעניין הזה להנחיל את המורשת ולשאול את הבוגר שלי תגיד לי איפה אתם בסדר.

959
01:30:41,300 --> 01:30:47,100
אני רוצה לשמוע שייתן לי תשובה ולגיד אנחנו לא עושים סדר כי אני אגיד נכשלתי בחינוך שלך.

960
01:30:47,100 --> 01:30:50,340
אני רוצה שהבוגרים שלי יישארו בארץ.

961
01:30:51,340 --> 01:31:02,580
הממשלה כזאת הממשלה אחרת זאת ארצה וזו מדינתם אם יורדים מארץ כי שלום שלי לא שסבתא שלהם שלי אני רוצה שלא יהיו לי בוגרים גזענים.

962
01:31:03,780 --> 01:31:15,340
אני יכול להשיג כל מה שאני רוצה לא אבל אם אני אגלה שיגיד למה הביאו את העולים מאיזה תפוצה בכלל או לגרש את כל הערבים מפה או משהו אני אומר איפה הייתי כמחנך.

963
01:31:16,140 --> 01:31:23,420
זה בעיניי מדד מרכזי שקשה לחמת אותו אבל ליצור את הרוח הזו בתוך בית הספר.

964
01:31:24,060 --> 01:31:38,660
זה התפקיד המרכזי ואם העמדתי קודם מגילת העצמאות בראש מדרג הנורמות הרשמיות של מדינת ישראל אני מעמיד את התכנים שלה בראש הנורמות הבית ספריות שהמנהל יוביל את הנורמות האלה.

965
01:31:38,740 --> 01:31:44,540
אני אגיד משהו אחד שנגע בדברים האחרונים שלך שהיו ככה מנפס חינוכי שמאוד אהבתי.

966
01:31:45,660 --> 01:31:56,860
דווקא מדדים את אומרת היום אנחנו באיזשהו אקלים חינוכי שאין מדדים אם הבוגר ירד אז הוא ירד ואם הוא עלה אז הוא עלה ואם הוא עשה סדר זה בסדר ואם הוא לא עשה סדר זה גם בסדר הכל בסדר.

967
01:31:57,140 --> 01:32:04,100
בסופו של דבר אין פה איזה שהוא מין חיבור בין העשייה או בין החיים של אותו בוגר לבין.

968
01:32:04,340 --> 01:32:10,100
מה שהמחנה חסר אין שום משהו שיכול להיות מדד להצלחה ומדל לכישלון.

969
01:32:10,260 --> 01:32:16,940
בסביבה כזאת שבה אין אמת ואין שקר אני חושב שהרבה מאוד מהבוגרים שלנו אומרת תלמידים שלנו.

970
01:32:17,220 --> 01:32:20,420
מאבדים את עצמם כאומרים שנייה אתה לא מחכה אותי לשום דבר.

971
01:32:20,820 --> 01:32:30,980
מה אתה מפחד שמה שמשהו יצביע על כישלון שלך או הצלחה שלך אתה מבטא על הצלחה ולכישלון וזה מאוד עצוב אני חבר לזה עם מערה קטנה.

972
01:32:31,740 --> 01:32:37,280
אני מסכים איתך קודם כל להגיד מה טוב ומה רע הוא להתנהג לפי זה המבוגרים קודם כל.

973
01:32:37,780 --> 01:32:41,900
ולא שמי כיוון שמבוגרים ומבחירים אז הם פטורים העניין נהפוך הוא.

974
01:32:42,820 --> 01:32:49,440
שנית מה שאפשר למדוד למדוד ולהראות ולדחוף על פי זה להתקדם אבל לא כל דבר אפשר למדוד.

975
01:32:49,700 --> 01:32:52,720
ממש אפשר והנה סיפור שנהגתי לספר לתלמידים שלי.

976
01:32:52,720 --> 01:33:05,180
אתה לא יכול לבדוד את זה אתה יכול להפיץ סקרים אבל זה נראה לי עם טעם מר מאוד נכון או כמה פעמים קמת לזגנה באוטובוס נכון מישהו אחד אמר לי לך לגרמול בית ספר אני לא לוקחת אוטובוס.

977
01:33:06,360 --> 01:33:10,140
אני זוכר שסיפרתי את הסיפור הבא שאילתרתי אותו במהלך שיעור.

978
01:33:10,920 --> 01:33:13,340
לימדתי אזרחות בכלל וקצת היסטוריה.

979
01:33:13,780 --> 01:33:20,020
נניח שאימי מזמינה אותי לשיחה אימי עליה שלום.

980
01:33:20,620 --> 01:33:25,380
בזמנו זה היה אקטואלי מזמינה אותי לשיחה.

981
01:33:25,880 --> 01:33:28,700


אומרת מה דעתך ליחס שלי אליך.

982
01:33:29,460 --> 01:33:39,060
לא צפויה אבל יכול להיות שעורי שאלת ילדו אתה מרוצה איתי אתה אוהב אותי את הנוח לחייתי אז הייתי אומר אם אני בדקתי את זה מקצועית.

983
01:33:39,860 --> 01:33:42,020
את אוהבת אותי בשיעור של 8.2.

984
01:33:43,060 --> 01:33:55,660
וזה לא מספיק לי כי אמא של השכן אוהבת אותו בשיעור של 8.7 ואני מאוד מבקשת דגשי למועד בית אז בקיצור שטויות התופעות הכי חשובות בחיי אדם לא ניתנות למספור.

985
01:33:56,580 --> 01:34:07,820
אהבה מסירות כבוד נאמנות אמונה אין מספר לזה אולי יושב במורמים יודעת המספר בני אדם לא יכולים לדעת המספר ועדיין זה חשוב יותר מהמספרים.

986
01:34:09,060 --> 01:34:21,060
לגמרי אז אני מאוד תמיד זאת תודה רבה ארי ברנע שהגעת שוב ואנחנו כמובן מצפים לשיחות נוספות תן לו שיחה על קסנר שיחה על חנה סנש תהיה לנו עוד כמה שיחות תודה.

987
01:34:21,140 --> 01:34:22,020
תודה רבה לך.

988
01:34:24,100 --> 01:34:27,700
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.