על המשמעות

#392 גונן אילן - הכנסת - הרשות שנשכחת בשיח הציבורי

May 29, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 392
#392 גונן אילן - הכנסת - הרשות שנשכחת בשיח הציבורי
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#392 גונן אילן - הכנסת - הרשות שנשכחת בשיח הציבורי
May 29, 2023 Season 1 Episode 392
תמיר דורטל

הכנסת היא הזירה המרכזית והחשובה ביותר לדיון וליבון הסוגיות המהותיות ביותר של המדינה. ולמרות זאת, נדמה שבשיח הציבורי בישראל שעוסק באיזונים ובלמים ובעקרון הפרדת הרשויות, שוכחים את הגוף שמטרתו לייצג את העם – הכנסת – שוודאי שמייצגת את העם טוב יותר מהממשלה ומבית המשפט. בפרק זה דנו בחשיבות של הכנסת כגוף מחוקק, מפקח ומבקר את עבודת הממשלה, על אמון הציבור הנמוך בה, כשל הייצוג ולבסוף בעובדה שרפרומה במערכת המשפט מחייבת התייחסות למעמדה של הכנסת.

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript

הכנסת היא הזירה המרכזית והחשובה ביותר לדיון וליבון הסוגיות המהותיות ביותר של המדינה. ולמרות זאת, נדמה שבשיח הציבורי בישראל שעוסק באיזונים ובלמים ובעקרון הפרדת הרשויות, שוכחים את הגוף שמטרתו לייצג את העם – הכנסת – שוודאי שמייצגת את העם טוב יותר מהממשלה ומבית המשפט. בפרק זה דנו בחשיבות של הכנסת כגוף מחוקק, מפקח ומבקר את עבודת הממשלה, על אמון הציבור הנמוך בה, כשל הייצוג ולבסוף בעובדה שרפרומה במערכת המשפט מחייבת התייחסות למעמדה של הכנסת.

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,600
‏‎אנשים.‎

2
00:00:10,600 --> 00:00:13,080
‏‎שלום‎ ‏‎זה היום פודקאסט על המשמעות‎

3
00:00:13,080 --> 00:00:16,880
‏‎אנחנו מתחילים סדרה בת שני פרקים‎ ‏‎עם גונן אילן‎

4
00:00:16,880 --> 00:00:21,480
‏‎הסדרה תעסוק בכנסת‎ ‏‎הרשות שנשכחת בשיח הציבורי‎

5
00:00:21,480 --> 00:00:25,080
‏‎הכנסת היא אמנם הזירה המרכזית והחשובה ביותר‎

6
00:00:25,080 --> 00:00:28,280
‏‎לדיון וליבון בסוגיות המורתיות ביותר של המדינה‎

7
00:00:28,760 --> 00:00:32,080
‏‎ולמרות זאת נדמה שבשיח הציבורי בישראל‎

8
00:00:32,080 --> 00:00:35,600
‏‎שעוסק באיזונים מאובלמים ובעיקרון הפרדת הרשות‎

9
00:00:35,600 --> 00:00:38,400
‏‎שוכחים את הגוף שמטרתו לייצג את העם‎

10
00:00:38,400 --> 00:00:43,440
‏‎הכנסת שוודאי מייצגת את העם טוב יותר מהממשלה‎ ‏‎ומבית המשפט‎

11
00:00:43,440 --> 00:00:47,560
‏‎בפרק זה דנו בחשיבות של הכנסת כגוף מחוקק‎

12
00:00:47,560 --> 00:00:52,880
‏‎מפקח ומבקר על עבודת הממשלה‎ ‏‎על אמון הציבור הנמוך בכנסת‎

13
00:00:52,880 --> 00:00:57,960
‏‎קשר ליצוג ולבסוף העובדה שרפורמה במערכת המשפט‎

14
00:00:58,000 --> 00:01:00,880
‏‎מחייבת התייחסות למעמדה של הכנסת‎

15
00:01:00,880 --> 00:01:03,280
‏‎על כל זאת ועוד, אז הננימה‎

16
00:01:05,000 --> 00:01:06,480
‏‎על המשמעות‎

17
00:01:06,480 --> 00:01:08,480
‏‎פודקאסט פילוסופי פוליטי‎

18
00:01:15,080 --> 00:01:17,280
‏‎שלום‎ ‏‎הלן, מה קורה תמיר‎

19
00:01:17,280 --> 00:01:17,840
‏‎בסדר‎

20
00:01:17,840 --> 00:01:22,480
‏‎אז אנחנו ככה אחרי הצירת הרפורמה‎ ‏‎או העברתה לבית הנשיא‎

21
00:01:22,480 --> 00:01:24,920
‏‎וזה דבר שצריך לדבר עליו בפני עצמו‎

22
00:01:25,440 --> 00:01:29,160
‏‎אבל כשאנחנו מדברים על השיח המשטרי בישראל‎

23
00:01:29,160 --> 00:01:31,440
‏‎הרבה פעמים מדברים על בת המשפט‎

24
00:01:31,440 --> 00:01:34,320
‏‎על הבעיות של בג״ץ ודברים בסגנון הזה‎

25
00:01:34,320 --> 00:01:37,160
‏‎כמעט לא מדברים על הממשלה‎

26
00:01:37,160 --> 00:01:40,320
‏‎ועוד פחות מדברים על הבעיות שקיימות בכנסת‎

27
00:01:40,320 --> 00:01:42,720
‏‎במבנה שלה כיום ובתפקוד שלה‎

28
00:01:42,720 --> 00:01:45,200
‏‎אנחנו חושב שהרבה מיטענים מבינים‎

29
00:01:45,200 --> 00:01:48,120
‏‎המקום לדיונים, למרות שהוא אמור להיות הכנסת‎

30
00:01:48,120 --> 00:01:51,320
בסופו של דבר הכנסת מאבדת הרבה מאוד מהתפקיד שיש לה,

31
00:01:51,820 --> 00:01:55,920
הזכרתי באחד הפרקים הקודמים שתוכנית ההתנתקות שהייתה אירוע מאוד חשוב וגדול,

32
00:01:55,940 --> 00:01:58,200
הוצגה בכנסת ארצליה,

33
00:01:58,500 --> 00:02:01,040
שאני חושב שהוא של המכון של ה-INSS.

34
00:02:01,640 --> 00:02:03,560
כן, באותה תקופה, כן.

35
00:02:03,580 --> 00:02:07,940
באותה תקופה, ובאופן כללי אנחנו רואים שהדיון קורה לא בכנסת,

36
00:02:08,280 --> 00:02:12,700
וחברי הכנסת עצמם כל כך מבינים שאין להם מה לחפש שם,

37
00:02:13,320 --> 00:02:16,980
שהם רק מחפשים את ה-job, שוב לא בקטע רע, אלא בקטע טוב,

38
00:02:16,980 --> 00:02:21,520
אני באמת מבין את חברי הכנסת שמבינים שהם לא משמעותיים בתוך הכנסת,

39
00:02:22,020 --> 00:02:23,520
גם בגלל משמעת קואליציונית,

40
00:02:23,900 --> 00:02:27,440
גם בגלל הסנקציות המאוד חמורות שראשי מפלגות,

41
00:02:27,820 --> 00:02:30,220
או באופן כללי יכולים להטיל עליהם,

42
00:02:30,740 --> 00:02:33,240
ולכן הם בורחים מהכנסת כל עוד נפשם בם,

43
00:02:33,260 --> 00:02:35,460
גם כי אי אפשר לקבל שם הרבה כותרות,

44
00:02:35,480 --> 00:02:40,620
חוץ מאשר נאומי הסתה או נאומים מופרעים כאלה, כמו של מיכל שיר,

45
00:02:42,800 --> 00:02:44,020
מול כנסת ריקה,

46
00:02:44,460 --> 00:02:47,060
אבל באופן כללי, באמת לחברי הכנסת אין הרבה כוח,

47
00:02:47,420 --> 00:02:48,660
ואין הרבה השפעה,

48
00:02:48,740 --> 00:02:53,020
וגם מספר הצוות שיש להם בשביל התפקוד השותף שלהם,

49
00:02:53,600 --> 00:02:56,620
אם אני זוכר נכון, שלושה עוזרי,

50
00:02:57,560 --> 00:02:58,960
עוזרים לכל חבר הכנסת,

51
00:02:58,980 --> 00:03:00,680
מה שבעצם לא מאפשר להם הרבה פעילות.

52
00:03:01,280 --> 00:03:04,560
אם אתה יור ועדה, אז יש לך בעיקרונות חבר צוות,

53
00:03:04,580 --> 00:03:08,600
ואם אתה שר, אז זה למה חברי הכנסת אוהבים להישאר,

54
00:03:09,020 --> 00:03:11,540
כאילו שרים, לא מתפטרים בהכרח מהכנסת.

55
00:03:12,060 --> 00:03:14,060
כן, אבל על זה השיחה הזאת שלנו,

56
00:03:14,080 --> 00:03:16,660
בעצם לנסות לדבר על הכנסת ועל הבעיות בכנסת,

57
00:03:17,120 --> 00:03:18,660
וגם קצת על מה אפשר לתקן,

58
00:03:18,680 --> 00:03:21,440
ואיך זה נראה בפרלמנטים אחרים ברחבי העולם.

59
00:03:21,740 --> 00:03:23,180
אני רק אפתח בסיפור אישי שלי,

60
00:03:23,560 --> 00:03:27,480
אני כמובן לא מקושר לאף סנאטור ואף חבר קונגרס בארה״ב,

61
00:03:28,020 --> 00:03:31,640
אבל בכל זאת, כשהגענו לארה״ב לביקור בוושינגטון די.סי,

62
00:03:31,660 --> 00:03:34,940
הרמתי כמה טלפונים, אי אז שהייתי בן 18,

63
00:03:35,320 --> 00:03:40,700
והצלחנו לקבל סיור אישי מאוזרת של חבר סנאט,

64
00:03:41,260 --> 00:03:44,220
בארה״ב, במקרה הוא אוהב את ישראל והיה לה קצת זמן פנוי,

65
00:03:44,240 --> 00:03:50,180
אז עשנו לו סיור בקונגרס, זה סתם להראות לכם כמה עוזרים יש לכל אחד מהסנאטורים,

66
00:03:50,200 --> 00:03:52,660
אני חושב שיש להם סביב 50 או 70 עוזרים,

67
00:03:53,040 --> 00:03:56,580
צוות ענק לכל אחד מהסנאטורים, כדי שהוא יוכל לבצע תפקידו,

68
00:03:57,020 --> 00:03:59,640
וגם כדי שהוא יוכל לתת את השירות לציבור.

69
00:04:00,140 --> 00:04:04,160
אני כבר מקדים אותך בדברים שאתה עתיד להגיד על הגדלת הכנסת,

70
00:04:04,560 --> 00:04:09,260
אבל אני חייב לומר שאפילו ברמה של מספר העוזרים שיש,

71
00:04:09,620 --> 00:04:13,980
ומספר עוזרים מאוד בעייתי, שלא מאפשר לבצע את התפקיד כראוי ולתת שירות לאזרח,

72
00:04:14,380 --> 00:04:17,340
שיש לו הרבה בעיות ורוצה את העזרה של חברי הפרלמנט שלו.

73
00:04:20,460 --> 00:04:23,460
אז תראה, ספציפית לדוגמה שנתת אפילו בארה״ב,

74
00:04:24,160 --> 00:04:26,480
זה משרת מאוד את הפונקציה של שיטת הבחירות,

75
00:04:26,500 --> 00:04:28,860
שאמרתי בגלל ששיטת הבחירות בארה״ב היא אזורית,

76
00:04:29,420 --> 00:04:32,240
וסנאטורים נבחרים באמת במחוזות בחירה,

77
00:04:32,280 --> 00:04:35,300
יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה שהסנאטור,

78
00:04:35,760 --> 00:04:40,180
שזה בעצם הוא חלק מהסנאט, שזה הבית העליון בקונגרס האמריקני,

79
00:04:41,180 --> 00:04:43,740
שבעצם יהיה לו קשר ישיר עם הבוחרים שבחרו אותו,

80
00:04:43,880 --> 00:04:47,220
ולכן העוזרים באים לשרת בדיוק את הפונקציה הזאת,

81
00:04:48,500 --> 00:04:50,120
כדי לעשות את העבודה כמו שצריך.

82
00:04:50,140 --> 00:04:54,220
כאן בישראל, אני מרגיש שגם אם עכשיו אנחנו נדבר 3, 4, 5 שעות,

83
00:04:54,600 --> 00:04:56,940
על הצורך בלהגדיל את כמות העוזרים של חברי הכנסת,

84
00:04:56,960 --> 00:04:59,720
סביר להניח שהאזרח הסביר ברחוב יגיד לי מה?

85
00:05:00,180 --> 00:05:03,540
לתת עוד כסף לאנשים האלה שבלווה חילו עושים כלום?

86
00:05:04,020 --> 00:05:06,640
כלומר, יש פה איזשהו ניתוק בין הבוחרים לנבחרים,

87
00:05:07,020 --> 00:05:09,760
שהוא לא רק פונקציה של שיטת הבחירות היחסית בפטק סגור,

88
00:05:09,780 --> 00:05:10,780
אלא באופן כללי.

89
00:05:11,940 --> 00:05:13,360
וגם בצוות רנגולת, זאת אומרת,

90
00:05:13,400 --> 00:05:16,840
למה לתת עוד כסף ועוד משאבים ועוד אנשי צוות,

91
00:05:17,160 --> 00:05:18,760
עבור מי שממלא לא עושה כלום?

92
00:05:18,920 --> 00:05:19,420
נכון.

93
00:05:19,700 --> 00:05:22,500
או הרבה פעמים בשנים העברו,

94
00:05:22,520 --> 00:05:26,300
אני זוכר שהיה דיבור מאוד מאוד פופוליסטי,

95
00:05:26,580 --> 00:05:30,220
על בוא נראה על מה מוציאו את הכסף של הקשר עם הבוחר.

96
00:05:30,300 --> 00:05:30,800
נכון.

97
00:05:30,820 --> 00:05:32,980
כל חברי הכנסת יש באמת גרושים,

98
00:05:33,580 --> 00:05:34,780
שיש 20 אלף בשנה.

99
00:05:34,820 --> 00:05:36,460
זה קצת יותר, הגדילו את זה,

100
00:05:36,480 --> 00:05:38,620
אבל כן, זה מעט מאוד כסף יחסית.

101
00:05:38,640 --> 00:05:39,980
גם אם זה 100 אלף שקל בשנה,

102
00:05:40,020 --> 00:05:42,180
סתם כל אחד שאירגן אי פעם חתונה,

103
00:05:42,200 --> 00:05:44,220
יודע שחתונה זה בערך כמו כנס,

104
00:05:44,640 --> 00:05:47,020
וזה עולה סביב 100 אלף שקל לארגן חתונה,

105
00:05:47,460 --> 00:05:48,580
במינימום של המינימום.

106
00:05:49,020 --> 00:05:52,140
ואם חבר הכנסת רוצה לעשות פעם בשנה כנס,

107
00:05:52,160 --> 00:05:54,380
לבוחרים שלו, להם מתפקדים שלו,

108
00:05:54,400 --> 00:05:56,620
כנס פוליטי, כנס שבא לקדם איזושהי אג'נדה,

109
00:05:56,940 --> 00:05:58,380
אז כבר מתבזבז לו כל התקציב.

110
00:05:58,460 --> 00:05:59,600
זה מה שאמרו לחבר הכנסת,

111
00:05:59,620 --> 00:06:03,020
שאמרתי להם בוא נפיק איזה שהוא פודקאסט יחד איתכם,

112
00:06:03,140 --> 00:06:04,700
או דברים בסגנון הזה,

113
00:06:04,720 --> 00:06:07,060
או פודקאסט של כמה חברי כנסת באותה מפלגה,

114
00:06:07,080 --> 00:06:08,940
אז אמרו לי תקשיב אין לנו הרבה תקציב,

115
00:06:09,140 --> 00:06:12,860
ואנחנו אחרי שנעשה את הכנס שלנו השנתי,

116
00:06:12,880 --> 00:06:13,900
שאנחנו מאוד רוצים לעשות,

117
00:06:13,920 --> 00:06:16,180
יש לנו כמה גרושים והם לא אמרו את זה כתירות,

118
00:06:16,420 --> 00:06:17,900
הם אמרו וואו זה רעיון טוב,

119
00:06:17,920 --> 00:06:20,580
אבל אולי תלך לקראתנו במחיר ואז נוכל לעשות את זה.

120
00:06:21,020 --> 00:06:24,940
אז אני חושב שיש פה עוד המון שיחות צעד שאפשר לנהל,

121
00:06:24,960 --> 00:06:26,940
שזה בעצם איך הציבור הישראלי,

122
00:06:27,120 --> 00:06:30,100
גם בעולם, אבל איך הציבור בישראל תופס את חברי הכנסת שלו,

123
00:06:30,120 --> 00:06:35,120
ואני חושב בעיניי שהאמון בכנסת ובמפלגות הוא מאוד מאוד נמוך,

124
00:06:35,140 --> 00:06:38,500
זה תהליך כלל עולמי שהתחיל בתחילת שנות ה-90,

125
00:06:38,820 --> 00:06:40,920
מרכז הכוח של קבלת ההחלטות,

126
00:06:40,940 --> 00:06:43,220
הפך לעבר לארגונים האזרחיים,

127
00:06:43,500 --> 00:06:45,300
אנחנו רואים את זה היום ביתר סט,

128
00:06:45,320 --> 00:06:48,200
כלומר אנחנו רואים היום איך פורומים אזרחיים,

129
00:06:48,240 --> 00:06:51,040
ארגונים חוץ פרלמנטריים משפיעים מאוד על דעת הקהל כאן,

130
00:06:51,060 --> 00:06:55,180
וחברי הכנסת הם סוג של רודפים אחרי הארגונים האלה,

131
00:06:55,380 --> 00:06:57,060
לצורך העניין וכדי להמחיש,

132
00:06:57,080 --> 00:07:00,080
המחאה שמתנגדת לרפורמה,

133
00:07:00,320 --> 00:07:03,800
זו מחאה שהיא פוליטית, אבל זו מחאה שהיא לא מפלגתית,

134
00:07:04,340 --> 00:07:06,640
ואנחנו הרבה פעמים צריכים לעשות את ההבחנה הזאת,

135
00:07:06,660 --> 00:07:09,600
זו מחאה פוליטית כי המטרה שלה כמובן היא פוליטיקה,

136
00:07:09,980 --> 00:07:11,880
זה בסוף פוליטיקה זה מאבק על כוח,137
00:07:12,240 --> 00:07:14,740
אבל היא לא מפלגתית, כלומר חברי האופוזיציה,

138
00:07:14,780 --> 00:07:18,140
לא מצליחים להשתלט או להנהיג את המחאה,

139
00:07:18,160 --> 00:07:19,960
אנשים יכולים להגיד שזה טוב או לא טוב,

140
00:07:19,980 --> 00:07:23,360
אבל בעיניי זה מעיד מאוד על איזשהו קו שבר,

141
00:07:23,820 --> 00:07:27,340
כלומר חברי כנסת בישראל לא מצליחים להוביל את הציבור שלהם,

142
00:07:27,360 --> 00:07:31,460
אגב גם בצד השני, מאוד קשה להם להוביל את הציבור שלהם,

143
00:07:32,480 --> 00:07:34,360
והארגונים החוץ פרלמנטריים תופסים את הבמה,

144
00:07:34,920 --> 00:07:36,500
אבל בהקשר למה שאתה אמרת,

145
00:07:36,760 --> 00:07:39,160
התפיסה שלנו את נבחרי הציבור כאן היא לא טובה,

146
00:07:39,180 --> 00:07:41,860
אנחנו תופסים אותם כאנשים שהרבה פעמים דואגים לעצמם,

147
00:07:42,420 --> 00:07:47,760
אולי קשור בדברים של תואר עמידות ושחיתות,

148
00:07:48,800 --> 00:07:50,060
ולכן אנחנו לא סומכים עליהם,

149
00:07:50,080 --> 00:07:52,840
ובגלל שאנחנו לא סומכים עליהם, אנחנו לא היינו רוצים לסייע עליהם,

150
00:07:52,860 --> 00:07:55,600
ולסייע עליהם זה לתת להם עוד כסף או עוד תקציב,

151
00:07:56,000 --> 00:07:58,340
בשביל קשר יותר גדול עם הבוחר,

152
00:07:59,040 --> 00:08:01,300
בשביל לעשות עבודה פרלמנטרית יותר טובה,

153
00:08:01,820 --> 00:08:04,860
אולי ייעוץ תקשורתי יותר טוב עבורם וכן הלאה.

154
00:08:05,120 --> 00:08:10,080
שנייה, כשאתה מדבר על זה שהחברי כנסת לא מובילים את הדברים בארץ,

155
00:08:10,080 --> 00:08:13,060
למי שמוביל אותם זה כל מיני יוזמות חוץ פרלמנטריות,

156
00:08:14,320 --> 00:08:17,260
קל מאוד להגיד את זה, השאלה אם במדינות אחרות זה גם ככה,

157
00:08:17,280 --> 00:08:19,180
או שדברים נראים אחרת,

158
00:08:19,740 --> 00:08:21,640
שוב גם בישראל אני יכול לבוא ולהגיד,

159
00:08:21,840 --> 00:08:23,640
אם לפיד היה עכשיו בא ואומר,

160
00:08:23,660 --> 00:08:27,980
אתה יודע מה, הפשרה של רוטמן שהוא מאוד ריקח את הרפורמה,

161
00:08:28,000 --> 00:08:29,740
והפך את זה רק לשני שופטים ראשונים,

162
00:08:30,020 --> 00:08:33,760
על ידי הקואליציה וההמשך באיזשהו וטו של האופוזיציה או של השופטים,

163
00:08:34,320 --> 00:08:37,540
אני מאמין שהמחאה הייתה נרגעת במידה כלשהי,

164
00:08:37,540 --> 00:08:42,260
כמובן שחלק מהאנשים היו אומרים על לפיד שהוא בוגד,

165
00:08:42,280 --> 00:08:45,900
ואומרים עליו שאין לו בכלל פי עכשיו אחרי שהוא אומר את הדברים האלה,

166
00:08:45,920 --> 00:08:47,020
ואחרי שהוא נכנע לביבי,

167
00:08:47,220 --> 00:08:50,860
וכבר ראינו שהוא הלך עם ביבי ב-2015 וכו' וכו'.

168
00:08:51,180 --> 00:08:54,140
ברור שתמיד יהיו אנשים שיצקצקו,

169
00:08:54,500 --> 00:08:57,860
ויחפישו את המנהיג של המחנה הפרלמנטרית שלהם,

170
00:08:58,340 --> 00:09:01,340
אבל כאילו למה אתה מצפה, איך דברים נראים בחול?

171
00:09:01,880 --> 00:09:05,180
א', אני לא בטוח איך דברים נראים במדינות אחרות,

172
00:09:05,180 --> 00:09:07,880
לפחות לא בצורה אמפירית וכדי לדעת,

173
00:09:07,900 --> 00:09:11,680
יש תנועות אזרחיות מאוד גדולות שמתנגדות למהלכים של השלטון,

174
00:09:12,100 --> 00:09:14,460
ראינו בצ'כיה ובעוד מדינות במזרח אירופה,

175
00:09:14,480 --> 00:09:16,660
שכשהגישו כתבי אישום נגד ראשי המדינה,

176
00:09:16,680 --> 00:09:18,720
אז הציבור פשוט יצא לרחובות,

177
00:09:19,120 --> 00:09:22,680
לא בהכרח בהנהגת המפלגות והאופוזיציה הפרלמנטרית,

178
00:09:23,880 --> 00:09:25,860
אבל ב', וזה נראה לנושא יותר חשוב,

179
00:09:25,940 --> 00:09:29,800
זה לא בהכרח רלוונטי לשאלה של מה התפקיד של אותו חבר כנסת.

180
00:09:30,260 --> 00:09:33,420
אני חויב שספציפי נניח על המקרה של יאיר לפיד והמחאה כאן,

181
00:09:33,440 --> 00:09:35,780
אנחנו צריכים ללכת כמה חודשים אחורה,

182
00:09:35,980 --> 00:09:38,200
יאיר לפיד לא הגיע למחאה בהתחלה,

183
00:09:38,580 --> 00:09:41,780
לא בגלל שהוא לא הוזמן, אלא בגלל שהוא לא רצה,

184
00:09:42,100 --> 00:09:45,520
כלומר, חשוב להגיד שהרבה פעמים חברי הכנסת כאן,

185
00:09:45,720 --> 00:09:47,580
נרתעים מלהגיע בכלל למחאות,

186
00:09:47,600 --> 00:09:51,800
בגלל איך שזה ייתפס בעיני הציבור בצד השני,

187
00:09:52,740 --> 00:09:54,380
ואנחנו צריכים גם להזכיר את זה,

188
00:09:54,920 --> 00:09:57,580
כלומר, הרבה מהפוליטיקאים כאן באופוזיציה,

189
00:09:57,580 --> 00:10:00,700
דווקא נתפסו באופסייד מסוים כלפי המחאה,

190
00:10:01,080 --> 00:10:05,860
ובחודש האחרון, הם פתאום נזכרו להצטרף לימים שנקראו ימי השיבוש,

191
00:10:05,880 --> 00:10:08,600
ופתאום ראינו אותם משתמשים בחסינות הפרלמנטרית שלהם,

192
00:10:08,960 --> 00:10:10,640
בחסימות הכבישים וכן הלאה,

193
00:10:12,300 --> 00:10:14,700
אבל במבט בינלאומי קשה מאוד לעמוד את זה,

194
00:10:14,720 --> 00:10:17,160
אני כן יכול להגיד ואת זה כן רואים במחקרים,

195
00:10:17,460 --> 00:10:21,260
שיש פחות ופחות אמון במוסדות הדמוקרטיים הנבחרים,

196
00:10:21,300 --> 00:10:23,420
כלומר, בפרלמנט ובממשלה,

197
00:10:23,920 --> 00:10:31,400
ושהציבור נוטה יותר ללכת אחרי תנועות אזרחיות גדולות ועממיות,

198
00:10:31,840 --> 00:10:33,500
ופחות אחרי מפלגות,

199
00:10:33,520 --> 00:10:36,200
כלומר, יש פחות ופחות התפקדויות למפלגות בהרחבי העולם,

200
00:10:36,220 --> 00:10:37,660
לפחות ממה שאני מכיר.

201
00:10:37,960 --> 00:10:40,920
דרך אגב, זה דבר מאוד מאוד פשוט וברור, נראה לי,

202
00:10:40,940 --> 00:10:44,100
כי חבר כנסת משואבד למשמעת קואליציונית,

203
00:10:44,680 --> 00:10:47,280
ולא רק למשמעת קואליציונית, אלא גם לתמוך,

204
00:10:47,740 --> 00:10:50,460
ונקרא לזה להגן בתקשורת,

205
00:10:50,480 --> 00:10:53,100
על כל צד של הקואליציה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד קשה,

206
00:10:53,460 --> 00:10:54,760
הרבה חברים פונים אליי ואומרים לי,

207
00:10:54,780 --> 00:10:56,600
שנייה, תמיר, מה דעתך על חוק החמץ,

208
00:10:56,620 --> 00:10:59,020
או מה דעתך על חוק דרי, או מה דעתך על חוק כזה או אחר,

209
00:10:59,360 --> 00:11:01,540
ואני אומר, יש חוקים שאני ממש מתנגד אליהם,

210
00:11:01,560 --> 00:11:04,080
הם בזיון לדמוקרטיה הליברלית בישראל,

211
00:11:04,560 --> 00:11:07,260
וחבר כנסת לא יכול לעשות את הדבר הזה,

212
00:11:07,280 --> 00:11:11,660
ולכן אני מקבל, או יכול לקבל, יותר פופולריות,

213
00:11:11,780 --> 00:11:13,760
מאשר חבר כנסת מהשורות האחוריות,

214
00:11:13,780 --> 00:11:18,420
שמחויב להיות איזשהו דובר של הסכמים קואליציונים,

215
00:11:18,440 --> 00:11:21,040
שהוא בכלל לא מאמין בהם, ושהם לא משרתים שום דבר.

216
00:11:21,300 --> 00:11:23,440
ומי שכן יקבל את ההדה,

217
00:11:23,820 --> 00:11:25,900
זה חברי כנסת כמו שרן אסכל,

218
00:11:25,920 --> 00:11:29,200
שאמרה לגבי הרבה מאוד חוקים של הממשלה הקודמית,

219
00:11:29,220 --> 00:11:32,320
שהייתה חברה בה, וואלה, אני לא תומכת באג'נדה הזאת,

220
00:11:32,340 --> 00:11:34,340
אני לא מסכימה להעביר אותם.

221
00:11:34,700 --> 00:11:38,340
או עמיחי שיקלי, שהוא היה איפשהו בין הקואליציה לבין האופוזיציה,

222
00:11:38,360 --> 00:11:40,300
הוא לא התנגד לכל צד של הממשלה,

223
00:11:40,780 --> 00:11:42,920
אבל הוא גם לא תמך בכל צד של הממשלה,

224
00:11:42,940 --> 00:11:46,280
והוא קיבל הרבה פופולריות בעקבות השנה וקצת האלה,

225
00:11:46,280 --> 00:11:48,600
שהוא היה באיזה מין עמדת ביניים כזאת,

226
00:11:48,980 --> 00:11:52,480
אני חושב הרבה יותר מאשר כל איש טיבור מחוץ לכנסת,

227
00:11:52,860 --> 00:11:55,220
ובאמת בגלל המעמד שלו, גם כחבר כנסת,

228
00:11:55,240 --> 00:11:58,360
גם כלשון מוזניים, וגם כזה שלא מחויב לא למשמעת קואליציונית,

229
00:11:59,020 --> 00:12:00,960
ולא להתנגדות אוטומטית כאופוזיציה,

230
00:12:01,420 --> 00:12:02,660
אז הוא יכל לקבל פופולריות.

231
00:12:02,760 --> 00:12:05,900
אני חושב אבל שיש משהו מקדים שצריך להגיד,

232
00:12:05,920 --> 00:12:08,320
כנסת ישראל, כמו הרבה פרלמנטים בעולם,

233
00:12:08,400 --> 00:12:10,940
הפכה להיות כמו מגרש כדורגל.

234
00:12:11,780 --> 00:12:16,380
כלומר, יש לך אופוזיציה וקואליציה, שזה כמו אוהדים של שתי קבוצות,

235
00:12:16,560 --> 00:12:18,160
אוהדים שרופים.

236
00:12:18,600 --> 00:12:20,760
ולא מטר וואט, יקוב עדיני תאר,

237
00:12:20,780 --> 00:12:24,940
אנחנו הולכים אחרי מה שראש אותה קבוצה אומר,

238
00:12:25,520 --> 00:12:26,940
אוקיי? זה מה שקורה.

239
00:12:26,960 --> 00:12:29,100
כלומר, מה שאתה הרגע אמרת, לדוגמה,

240
00:12:29,280 --> 00:12:33,500
שאתה בעד מה שהקואליציה עושה באופן כללי, אבל נגד חוק החמץ,

241
00:12:33,800 --> 00:12:38,520
זו מורכבות, וזו מורכבות שלא יכולה להתקיים בתוך מגרש כדורגל או כדורסל,

242
00:12:38,540 --> 00:12:40,240
בזמן שאתה צופה במשחק ספורטיבי,

243
00:12:40,940 --> 00:12:44,260
מבחינתך, השחקן על המגרש עכשיו ביצע עבירה,

244
00:12:44,500 --> 00:12:47,980
עבירה מאוד לצורך העניין, סליחה, המילה מגעילה,

245
00:12:48,320 --> 00:12:51,000
כדי למנוע משחקן יריב להבקיע גול, אוקיי?

246
00:12:51,020 --> 00:12:54,860
אבל מבחינתך, זה אקט שהוא בסדר, רק כדי שלא תחטוף גול.

247
00:12:55,380 --> 00:12:59,320
ואנחנו צריכים לא לחשוב על הפרלמנט כמגרש כדורגל,

248
00:12:59,360 --> 00:13:02,260
אלא על מקום שבו מנהלים שיח דליברטיבי,

249
00:13:02,320 --> 00:13:06,180
וזה מוזר שדווקא במדינת היהודים, זה מה שאנחנו לא עושים,

250
00:13:06,200 --> 00:13:08,740
לא מנהלים התפלמסות כבית שמי ובית אילל,

251
00:13:08,740 --> 00:13:13,180
ואנחנו עסוקים בעיקר בכל צעד להצדיק רק את העמדה של עצמו,

252
00:13:13,200 --> 00:13:14,960
אנחנו אפילו לא עסוקים בשכנוע,

253
00:13:15,340 --> 00:13:18,460
כלומר, משהו שרואים פה בשלושה חודשים האחרונים,

254
00:13:18,620 --> 00:13:23,420
זה שהצדדים ויתרו על לשכנע את הצעד השני בצדקת דרכה, מה הכוונה?

255
00:13:23,700 --> 00:13:26,180
מהרגע שהרפורמה הוצאה,

256
00:13:26,460 --> 00:13:31,300
אתה רואה את הקואליציה מפמפמת מסרים לציבור הבוחרים שלה,

257
00:13:31,320 --> 00:13:34,900
את אותם מסרים, כלומר, זה לא מסרים שבאים לשכנע אותי,

258
00:13:35,160 --> 00:13:38,240
או אנשים שמתנגדים לרפורמה, למה כדאי לתמוך בה,

259
00:13:38,260 --> 00:13:43,120
אלא אתה רואה מסרים שרק מחזקים את ההאדה בקבוצת הכדורגל של הקואליציה,

260
00:13:43,460 --> 00:13:44,460
וכנעל הפוך,

261
00:13:44,740 --> 00:13:49,840
אתה רואה מסרים שכל המטרה שלהם זה לא לגרום למישהו שתומך ברפורמה להגיד,

262
00:13:49,860 --> 00:13:52,460
רגע, שנייה, מה קורה כאן?

263
00:13:52,920 --> 00:13:56,480
באמת בכל העולם זה המצב? האם באמת צריך שזה יקרה?

264
00:13:56,740 --> 00:13:58,840
אלא אנחנו מקבצים איזושהי קבוצה,

265
00:13:59,040 --> 00:14:03,100
אנחנו מוסיפים, אנחנו רוצים לקבץ כמה שיותר רועדים בתוך הקבוצת כדורגל,

266
00:14:03,560 --> 00:14:07,360


ופתאום לבוא ולהגיד למישהו, תראה, פגשתי מישהו שהוא תומך ברפורמה,

267
00:14:07,360 --> 00:14:09,480
ניהלתי תוסיכה עניינית ונוקבת,

268
00:14:09,920 --> 00:14:12,800
זה נשמע דבר מוזר? מה, דיברת עם האויב?

269
00:14:13,360 --> 00:14:18,200
בדבר הזה אני לא כל כך מסכים, אני חושב שהמטרה של כל קמפיין היא לא לשכנע את הצד שקי נגד,

270
00:14:18,280 --> 00:14:22,080
אלא לשכנע את המתלבטים, את הימין הרך, את השמאל הרך,

271
00:14:22,580 --> 00:14:25,920
את האנשים האלה שבאמת על הגדר ויש להם דעות לכאן ולכאן,

272
00:14:25,940 --> 00:14:28,880
הם לא שרופים על נתניהו ולא משנה מה הוא יעשה, זה קדוש,

273
00:14:29,300 --> 00:14:34,040
והם לא חושבים שביבי הוא האנטיקרייסט ולא משנה מה הוא יעשה, זה מעשה סטן,

274
00:14:34,400 --> 00:14:37,360
גם אם זה משהו שהוא נגיד לא יודע, שלום עם האמירויות.

275
00:14:38,280 --> 00:14:41,440
אני חושב אבל שהשיחה הזאתי על המתלבטים,

276
00:14:41,520 --> 00:14:44,200
זה שיחה שהיא נורא נחמדה על האולפנים,

277
00:14:44,480 --> 00:14:49,840
שמנתחים כמה אחוזי הצבעה צריכים להיות באיזה שעיר כדי שמחנה מסוים פוליטי ינצח.

278
00:14:50,340 --> 00:14:52,680
אני דווקא, אני רוצה לצלול לרובד יותר עמוק,

279
00:14:52,800 --> 00:14:56,160
כלומר דווקא נושא כמו הרפורמה, שמציף בתוכו שיח,

280
00:14:56,520 --> 00:14:59,960
לגבי שיטת המשטר בישראל, אתה מצפה שהשיח יהיה,

281
00:15:00,280 --> 00:15:01,640
מעט יותר ענייני,

282
00:15:01,840 --> 00:15:04,440
ממה שקורה כאן והשיח שמתקיים,

283
00:15:04,960 --> 00:15:08,360
הוא כזה שכל צד מנסה רק,

284
00:15:08,560 --> 00:15:11,520
לגבש כמה שיותר אנשים בתוך קבוצת ההועדים שלו,

285
00:15:11,840 --> 00:15:14,040
אין כמעט שום ניסיון לשכנע מתלבטים,

286
00:15:14,360 --> 00:15:17,960
למה? כי כל צד מבין את הכוח של הצד השני,

287
00:15:18,240 --> 00:15:20,920
יש צד אחד עם 64 אצבעות בתוך הפרלמנט,

288
00:15:21,280 --> 00:15:23,880
שהצד שמתנגד מבין שבכל רגע נתון,

289
00:15:24,000 --> 00:15:25,640
בשתיים בלילה החוקים האלה.

290
00:15:25,680 --> 00:15:29,440
אתה מתכוון שלא מנסים לשכנע חברי כנסת מהצד השני,

291
00:15:29,520 --> 00:15:32,240
או שלא מנסים לשכנע את הציבור מהצד השני.

292
00:15:32,360 --> 00:15:35,160
גם וגם, זה שיקוף אחד של השני בעיניי.

293
00:15:35,680 --> 00:15:36,280
עכשיו...

294
00:15:36,320 --> 00:15:39,920
היו כנראה מיליוני שיחות במהלך השלושה חודשים האחרונים,

295
00:15:39,960 --> 00:15:44,040
בין אנשים, בין אנשים שחברים באותה משפחה,

296
00:15:44,360 --> 00:15:45,720
אחים, בני דודים.

297
00:15:45,760 --> 00:15:48,840
אבל שמבוססים על מידע שמגיע מהנציגים,

298
00:15:49,040 --> 00:15:50,920
שמנהלים קבוצת כדורגל.

299
00:15:51,320 --> 00:15:55,440
הם מפמפמים מסרים שהמטרה שלהם היא לא לשכנע את הצד השני.

300
00:15:55,560 --> 00:15:59,200
ואתה מצפה כאילו ליותר אנשים שהם כאילו סוג של אובייקטיבים,

301
00:15:59,320 --> 00:16:00,400
שמודים על פאולים.

302
00:16:00,440 --> 00:16:03,200
נגיד אני מנסה להיות כזה לפחות,

303
00:16:03,560 --> 00:16:05,440
אמנם אני מאוד מאוד תומך ברפורמה,

304
00:16:05,480 --> 00:16:09,000
ואני חושב שהרפורמה, אפילו בתצורה המרוכחת של סימון חרוטמן,

305
00:16:09,320 --> 00:16:12,280
היא לא מספיק לעניין, והיא לא מספיק, נקרא לזה,

306
00:16:12,320 --> 00:16:16,360
לתן את כוח לקואליציה, או למחנה שנבחר בבחירות,

307
00:16:16,680 --> 00:16:18,800
להשפיע על הרכבו של בית המשפט העליון.

308
00:16:19,320 --> 00:16:21,480
אבל, בשיחה שלי עם יניב רוזנאי,

309
00:16:21,520 --> 00:16:23,440
הודיתי על כמה פאולים מרכזיים,

310
00:16:23,480 --> 00:16:25,000
ואני חושב שגם בשיחה הזאת שלנו,

311
00:16:25,520 --> 00:16:28,560
על הכנסת, אני אודי על כמה פאולים מרכזיים שיש בכנסת,

312
00:16:28,600 --> 00:16:30,720
ושצריך לשנות במקביל,

313
00:16:31,480 --> 00:16:33,600
עדיף כמובן לאחרי מבחינה פוליטית,

314
00:16:33,640 --> 00:16:36,080
אבל במקביל לשינויים שאנחנו עושים בית המשפט העליון,

315
00:16:36,120 --> 00:16:37,360
צריך גם לעשות שינויים בכנסת,

316
00:16:37,800 --> 00:16:40,120
בלי השינויים האלה אנחנו דמוקרטיה פגומה.

317
00:16:40,160 --> 00:16:42,040
לא פגומה עד כדי עדיף שלא תתקיים,

318
00:16:42,240 --> 00:16:45,320
או עדיף שלא יעשו שום שינויים שיפחית את כוח בית המשפט העליון,

319
00:16:45,360 --> 00:16:47,480
וקודם כל כשהכנסת תעשה את הצהר הראשון.

320
00:16:47,480 --> 00:16:50,220
אבל אני רוצה לתת לך הצצהuanne viver

321
00:16:50,220 --> 00:16:51,780
זה אדברך, כן. אבל הוא צלמי כל הכבוד.

322
00:16:51,780 --> 00:16:51,980
להציצ את רוב הציבור שהיצ�ppings

323
00:16:51,980 --> 00:16:52,400
מכולם, אז הם לא יהאגים

324
00:16:52,400 --> 00:16:52,740
czym Sie mit Ortogdeal

325
00:16:52,740 --> 00:16:57,400
רוב גם הציבור לא בישראל

326
00:16:57,400 --> 00:16:59,500
הוא עובד מחברי הניתוח

327
00:16:59,500 --> 00:16:59,800
דמיין זה שהואמנס מהמטרו

328
00:16:59,800 --> 00:17:01,560
כי, כשאתה מבקש את האblickה

329
00:17:01,560 --> 00:17:01,800
ואתה שואל את זה

330
00:17:01,800 --> 00:17:02,400
אתה יפעל על פעמיםים

331
00:17:02,400 --> 00:17:09,820
לתגרות Squad

332
00:17:09,820 --> 00:17:11,380
אתה מועדף משמעות

333
00:17:11,380 --> 00:17:11,820
שה przedיסליילים

334
00:17:11,820 --> 00:17:13,900
זה להגיד אל şimdi

335
00:17:13,900 --> 00:17:15,380
זה לא מלכת

336
00:17:15,380 --> 00:17:17,280
הזה לא משנה

337
00:17:17,280 --> 00:17:21,880
שהם במוצר, הם אומרים אני תומך ברפורמה והתחלתי לנהל איתם שיחה.

338
00:17:21,880 --> 00:17:27,880
אחרי דקה שיחה, הבנתי ואני מנסה להגיד את זה בלי גרם של התנסות וזה לא ממקום כזה,

339
00:17:27,880 --> 00:17:31,280
הבנתי שאין בכלל ויכוח אידיאולוגי.

340
00:17:31,280 --> 00:17:34,080
הוויכוח הוא על מה העובדות הנכונות.

341
00:17:34,080 --> 00:17:38,680
לגמרי, יש כל כך הרבה נונסנס וכל כך הרבה דיסאינפורמציה.

342
00:17:38,680 --> 00:17:44,980
זה לא רק נונסנס, זה אנשים שבאים ומספרים לי כמה חברים כיום יש בוועדה לבחירת שופטים,

343
00:17:45,180 --> 00:17:48,680
אנשים שאומרים לי אני תומך ברפורמה ונמאס לי שיש שם 11 חברים.

344
00:17:48,680 --> 00:17:52,580
ואז אני אומר, אבל אין 11 חברים בוועדה לבחירת שופטים.

345
00:17:52,580 --> 00:17:58,680
עכשיו אלה אנשים שהלכו לקלפי, הצביעו למפלגה שרצתה לקדם את הרפורמה.

346
00:17:58,680 --> 00:18:02,180
ואלה אנשים שלא יודעים בכלל מה הרפורמה הולכת לעשות.

347
00:18:02,180 --> 00:18:03,780
עכשיו אני לא אומר את זה ברמבר.

348
00:18:03,780 --> 00:18:04,880
אבל זאת בעיה בכל דמוקרטיה.

349
00:18:04,880 --> 00:18:05,680
נכון.

350
00:18:05,680 --> 00:18:10,480
בכוונה אני רוצה להראות לך כי בכל דמוקרטיה הצד שכנגד יכול להגיד,

351
00:18:10,880 --> 00:18:16,680
הבחרים של הליכוד או הבחרים של הרפובליקנים או הבחרים של הדמוקרטים לא יודעים על מה הם הצביעו.

352
00:18:16,680 --> 00:18:18,080
רגע אבל יש גם מצב הפוך תמיר.

353
00:18:18,080 --> 00:18:22,780
אחד של מושג מה ערכב הוועדה כיום? מה ערכב הוועדה המוצא?

354
00:18:22,780 --> 00:18:24,780
אבל תמיר זה גם עובד הפוך.

355
00:18:24,780 --> 00:18:26,080
ברור שזה עובד.

356
00:18:26,080 --> 00:18:29,580
זה עובד גם הפוך, אני רק רוצה להשלים גם את הצד השני.

357
00:18:29,580 --> 00:18:31,980
יש גם הרבה אנשים שמתנגדים לרפורמה.

358
00:18:31,980 --> 00:18:34,480
שאומרים אני נגדי הרפורמה, אני שואל אותם אוקיי,

359
00:18:34,480 --> 00:18:42,080
אתם נגד, לדוגמה, אתם נגד שבגץ לא יוכל להתערב במינויים של שרים לצורך העניין,

360
00:18:42,080 --> 00:18:45,580
ואז הורים לי, רגע, אם אתה מדבר על הפסילה של דרי,

361
00:18:45,580 --> 00:18:49,380
אז נראה לי ששם בית המשפט לא היה צריך להתערב בפסילה של דרי.

362
00:18:49,380 --> 00:18:51,880
ואז אני אומר, אז אתם כן בעד חלקים ברפורמה,

363
00:18:51,880 --> 00:18:54,080
אתם פשוט לא בעד אולי המכלול שזה מייצר.

364
00:18:54,080 --> 00:18:57,780
כלומר, זה גם עובד על הצד השני, זה לא עובד רק על צד אחד.

365
00:18:57,780 --> 00:19:01,680
בואו אני אקריא רגע סקר של ערוץ 14, בסדר?

366
00:19:01,680 --> 00:19:07,080
שהימנים לא יכולים עכשיו לא ולהגיד, תשמע, הטו את זה איכשהו, לא.

367
00:19:07,080 --> 00:19:09,280
ערוץ 14 נראה לי סך כלל.

368
00:19:09,280 --> 00:19:11,680
אתה מדבר על הסקר מלפני יומיים או זה שהיה לפני חודש וחצי?

369
00:19:11,680 --> 00:19:14,280
לא, לא סקר מנדטים, סקר מנדטים לא מעניין אותי באמצע קדנציה.

370
00:19:14,280 --> 00:19:19,880
אלא אם אנחנו נבוא ונדבר על ההשפעה הפוליטית, אבל זה נראה לי שיחה שהיא לא מעניינת כל כך,

371
00:19:19,880 --> 00:19:22,380
וגם היא לא תהיה רלוונטית עוד חודשיים,

372
00:19:22,380 --> 00:19:26,880
ככה שבעצם אנחנו בעל המשמעות מנסים לעשות דברים שרלוונטיים לקצת יותר זמן.

373
00:19:27,280 --> 00:19:32,680
בערוץ 14 שאלו שאלה, האם אתם מרוצים מהמתווה המרוכח של הממשלה?

374
00:19:32,680 --> 00:19:38,080
69% מהנשאלים בסקר מורכזבים מהמתווה המרוכח.

375
00:19:38,080 --> 00:19:41,280
עכשיו, זה גם ימינים וגם שמאלים, זאת אומרת, כולם מורכזבים.

376
00:19:41,280 --> 00:19:46,480
זאת אומרת, כשאתה עושה איזושהי פשרה, אז כמובן יהיו קיצונים מימין שאומרים...

377
00:19:46,480 --> 00:19:49,880
תן לי אבל לעצור אותך בדיוק פה, כי בדיוק על זה השיחה שלנו, אבל...

378
00:19:49,880 --> 00:19:53,680
רגע, אבל אני רוצה להגיע לנקודה שעליה דיברנו,

379
00:19:53,680 --> 00:19:55,280
של האם האנשים יודעים על מה הם מצביעים.

380
00:19:55,380 --> 00:20:02,180
אז 69% מורכזבים, כמובן גם מימין, יותר קיצוני וגם מהשמאל, כנראה על כל גווניו.

381
00:20:02,180 --> 00:20:07,680
27% מרוצים מהמתווה המרוכח, אנחנו לא יודעים מאיזה סיבות, אבל הוא כנראה מרוצ.

382
00:20:07,680 --> 00:20:10,380
4% אומר, אינני מכיר את ההצעה.

383
00:20:10,380 --> 00:20:13,080
עכשיו, להם, ל-4%, אני הכי מאמין, כי...

384
00:20:13,080 --> 00:20:16,280
כי הם באמת ענו בצורה כנה, שלא מבינים על מה מדובר.

385
00:20:16,280 --> 00:20:22,680
רוב הציבור בישראל לא מכיר את המתווה המרוכח, וזה דבר ש...

386
00:20:22,880 --> 00:20:24,580
כאילו, לא מכירים בעל פה.

387
00:20:25,280 --> 00:20:26,780
הם לא יודעים מה המתווה...

388
00:20:26,780 --> 00:20:29,380
עזוב רגע, אם הם כן קראו את ה-PDF של ועדת חוקה,

389
00:20:29,380 --> 00:20:35,380
לא קראו את ה-PDF, כן צפו בוועדה אחת לפחות, בישיבה אחת לפחות של ועדת חוק חוקר במשפט,

390
00:20:35,380 --> 00:20:38,880
אבל האנשים לא יודעים להגיד, שני השופטים הראשונים, קואליציה,

391
00:20:38,880 --> 00:20:42,680
שופט שלישי ורביעי, אופוזיציה ושופטים.

392
00:20:42,680 --> 00:20:45,180
הם לא יודעים, את המשפט הפשוט הזה.

393
00:20:45,180 --> 00:20:47,680
אבל זה בדיוק הנקודה, שגם הסקר הזה,

394
00:20:47,880 --> 00:20:52,780
מניח את הנחת המוצא, שבמדינת ישראל, יש שתי רשויות שלטון בלבד.395
00:20:52,780 --> 00:20:57,280
הוא מניח שהרפורמה באה לתקן כאן, איזושהי שיטת משטר,

396
00:20:57,280 --> 00:21:01,080
שבה יש כוח בלתי מוגבל, לרשות אחת שהיא הרשות השופטת,

397
00:21:01,080 --> 00:21:04,280
וכל השאר, ובא לציון גוהל והכול בסדר.

398
00:21:04,280 --> 00:21:05,880
זה לא המצב שקיים בישראל.

399
00:21:05,880 --> 00:21:11,080
במשך שנים, כן, וחוקרים מכל העולם, שחוקרים פרלמנטים,

400
00:21:11,080 --> 00:21:12,280
אומרים את אותו משפט.

401
00:21:12,280 --> 00:21:15,880
בכל מדינה יש בעיות בפרלמנט, כולם מבינים שיש בעיות,

402
00:21:15,880 --> 00:21:18,080
אף אחד לא עושה כלום כדי לתקן את זה.

403
00:21:18,080 --> 00:21:19,780
וזו בדיוק הבעיה בישראל.

404
00:21:19,780 --> 00:21:22,680
יש פה איזשהו פרטאץ' ישראלי, אני קורא לזה איסרבלוף,

405
00:21:22,680 --> 00:21:25,380
שכשהקימו את המדינה, הקימו הכול במהירות,

406
00:21:25,380 --> 00:21:28,580
בגלל הנסיבות הביטחוניות המאוד מאוד חמורות שהיו כאן,

407
00:21:28,580 --> 00:21:30,280
ולמעשה, אף אחד לא טיפל בזה.

408
00:21:30,280 --> 00:21:34,580
זה דומה לשיחה על פשרת הררי, אבל זה נוגע גם לאיך שהפרלמנט שלנו מתפקד.

409
00:21:34,580 --> 00:21:37,580
אז כשעושים סקר ואומרים, האם אתה מרוצה מהמטווה המרוכח,

410
00:21:37,580 --> 00:21:42,380
זה בעיניי עוד יותר מעמיק ומכתיא את השיחה האמיתית שצריכה להתנהל כאן במדינה.

411
00:21:42,380 --> 00:21:48,380
המדינה, השיח הציבורי לא מדבר על הבעיה בשיטת משטר הישראלית,

412
00:21:48,380 --> 00:21:50,780
שהיא לא קשורה רק לבית המשפט העליון.

413
00:21:50,780 --> 00:21:56,380
לא נעים לי לבאס אף אחד, אבל בית המשפט העליון, עם כל הכוח שיש לו,

414
00:21:56,380 --> 00:22:01,080
גם אם הרפורמה תעבור במלואה, היא לא תתקן את האיבות שקיים כאן,

415
00:22:01,080 --> 00:22:04,080
שכנסת בישראל מחזיקה פחות משלוש שנים בממוצע.

416
00:22:04,080 --> 00:22:07,880
הכנסת האחרונה שהחזיקה פה במשך יחסית הרבה זמן,

417
00:22:07,880 --> 00:22:14,280
זו הכנסת שגולדמיר הקימה בממשלה, זה דבר שהוא באמת, או הכנסת ה-20,

418
00:22:14,280 --> 00:22:18,880
שהקימה את ממשלת הימין של נתניהו כחלון ואישות,

419
00:22:18,880 --> 00:22:23,480
אבל זה דבר שהוא די היום ונורא במונחים דמוקרטיים.

420
00:22:23,480 --> 00:22:28,180
למה אנחנו מקבלים את זה? כלומר, אנחנו מדברים כל הזמן על זה שלבית המשפט,

421
00:22:28,180 --> 00:22:32,980
הוא מבטל חוקים ומתערב בהחלטות ויש יואמה שים והוועדה לבחירת שופטים,

422
00:22:33,380 --> 00:22:38,180
את אף אחד לא מעניין כאן, שחוק במדינת ישראל יכול לעבור תוך שעה,

423
00:22:38,180 --> 00:22:43,080
במליאת הכנסת בלי שום דיון, הרי המצביעים שתומכים ברפורמה,

424
00:22:43,080 --> 00:22:50,080
אף אחד מהם לא בא ואומר לי, גונן, חוק ההתנתקות עבר בשלוש שעות במליאה.

425
00:22:50,080 --> 00:22:55,280
אתה דיברת מקודם על ההתנתקות, אתה יודע כמה זמן לקח לחוק ההתנתקות לעבור בכנסת ישראל?

426
00:22:55,280 --> 00:22:56,680
מה, הקרע הראשון, השני, השלישית?

427
00:22:56,680 --> 00:22:59,280
אתה יודע כמה זמן לקח לזה לעבור?

428
00:22:59,280 --> 00:22:59,880
לא.

429
00:22:59,880 --> 00:23:05,680
בערך 140 ימים, זה כלום זמן לתוכנית שמשנה את גבולות המדינה.

430
00:23:05,680 --> 00:23:08,280
זה הדיון הציבורי בתוך הפרלמנט שהתנהל.

431
00:23:08,280 --> 00:23:14,080
עכשיו, אתה תגיד לי רגע, גונן, שנייה, תוכנית ההתנתקות, דיברו עליה שנה לפני זה, נכון?

432
00:23:14,080 --> 00:23:17,280
הציעו המון הצעות חוק פרטיות, ארי אלדד בזמנו,

433
00:23:17,280 --> 00:23:21,980
הציעו לא מעט הצעות לדיונים בתוך הפרלמנט, היה הצבעה במרכז הליכוד,

434
00:23:21,980 --> 00:23:27,180
כלומר, חוק ההתנתקות זה לא חוק שהונח על שולחן הכנסת ואפשר לספור את מניין הימים שלו,

435
00:23:27,180 --> 00:23:31,580
מהיום שהוא הונח, אבל איזה דיון ציבורי היה בכנסת על ההתנתקות?

436
00:23:31,580 --> 00:23:34,280
וזה לא משנה אם אני הייתי בעד או נגד ההתנתקות.

437
00:23:34,280 --> 00:23:36,680
איזה דיון ציבורי היה שם?

438
00:23:36,680 --> 00:23:42,780
זו בדיוק הבעיה שלי בכל הרפורמה כאן. מדברים על שני שופטים בהתחלה, שלושה שופטים.

439
00:23:42,780 --> 00:23:47,180
כששמחרותמן נשאל לו מזמן, שאלו אותו, תגיד,

440
00:23:47,180 --> 00:23:52,480
למה אתה לא רוצה לעשות שיש שופט אחד שהקואליציה ממנה והשופט אחד שהאופוזיציה ממנה?

441
00:23:52,480 --> 00:23:54,580
למה זה צריך להיות שני שופטים?

442
00:23:54,580 --> 00:23:59,080
מה שמחרותמן ענה? ומה עונים שאר החברים? הם עונים את אותה תשובה.

443
00:23:59,080 --> 00:24:02,680
כנסת בישראל לא מכהנת הרבה זמן.

444
00:24:02,680 --> 00:24:06,380
אני לא מצטט במדויק, זה בערך רוח הדברים. היא לא מכהנת הרבה זמן.

445
00:24:06,380 --> 00:24:11,680
ולכן אנחנו לא בטוחים שאנחנו בכלל אחרי שני השופטים האלה נצליח למנות עוד שופטים.

446
00:24:11,680 --> 00:24:15,180
כלומר, הנחת המוצא זה שהכנסת בישראל היא חלשה,

447
00:24:15,180 --> 00:24:17,780
ובגלל שהיא חלשה, אז בוא נמנה מהר שופטים.

448
00:24:17,780 --> 00:24:21,780
זו הדרך של האנשים בקואליציה לשכנע אותי או מישהו אחר,

449
00:24:21,780 --> 00:24:23,980
שכדאי להעביר את הרפורמה.

450
00:24:23,980 --> 00:24:31,180
הדבר הזה לא לגמרי ברור, כי תראה, גם טראמפ בסוף הכהונה שלו ניסה מהר מהר למנות את, לא זוכר אם זה...

451
00:24:31,180 --> 00:24:32,180
אימי ברט.

452
00:24:32,180 --> 00:24:36,880
לא, כוון אמונה במהלך הכהונה שלו, עד כה הסיפור של השימות.

453
00:24:36,880 --> 00:24:38,380
אז גורסאץ' הוא ניסה למנות גם...

454
00:24:38,380 --> 00:24:39,580
גורסאץ' וברט, כן.

455
00:24:39,580 --> 00:24:44,580
והיא ממש הייתה בדקה 91, ברט, אימי קורנין ברט.

456
00:24:44,580 --> 00:24:47,380
בגלל המוות של ויידר גינסברג.

457
00:24:47,780 --> 00:24:53,180
עכשיו, באופן כללי להגיד, ניסה למנות שופטים מהר זה לא איזשהו טיעון מנצח.

458
00:24:53,180 --> 00:24:55,780
כולם ניסו למנות שופטים מהר אם אין להם הרבה זמן.

459
00:24:55,780 --> 00:25:03,380
לא, אבל הנחת המוצע של אותו מחוקק שרוצה למנות את השופטים מהר,

460
00:25:03,380 --> 00:25:07,880
זה שהכנסת באותה מדינה שבה הוא רוצה למנות את השופטים היא לא יציבה.

461
00:25:07,880 --> 00:25:08,380
נכון.

462
00:25:08,380 --> 00:25:13,280
זאת הבעיה שלי עם הטענה, לא זה שהוא רוצה למנות מהר זה בסדר, זה עניין פוליטי,

463
00:25:13,280 --> 00:25:18,380
הוא מקבל את הנחת הקיים שהריבון של העם הוא חלש.

464
00:25:18,380 --> 00:25:21,580
אבל בואו ננסה בשביל להבהיר את הטענה הזאת,

465
00:25:21,580 --> 00:25:25,680
כי אני קצת מכיר אותה מארה״ב ואנגליה, באמת להשוות לארה״ב ואנגליה,

466
00:25:25,680 --> 00:25:28,380
שזה שני מנגנונים שונים לגמרי,

467
00:25:28,380 --> 00:25:31,080
אבל מספיק דומים לנו בשביל שיהיה אפשר לראות,

468
00:25:31,080 --> 00:25:36,780
מה מנגנונים מוסדיים עושים לתמריצים שיש לחברי כנסת.

469
00:25:36,780 --> 00:25:39,080
אז בארה״ב מראש החוקה הוצבע ככה,

470
00:25:39,380 --> 00:25:42,280
שיהיו גם, נקרא לזה,

471
00:25:43,180 --> 00:25:47,280
פתיחון פה וגם התייחסות לאינטרסים ארוכי הטווח של האומה.

472
00:25:47,580 --> 00:25:50,880
אז בארה״ב יש לך שש שנים חבר סנאט ממונה,

473
00:25:50,880 --> 00:25:53,580
לא משנה מה הוא עושה, לא משנה איזה שער הוא ראות,

474
00:25:53,880 --> 00:25:55,780
הוא חבר סנאט לשש שנים קדימה,

475
00:25:55,780 --> 00:25:59,680
זאת אומרת, הוא יכול מהרגע שהוא נבחר לנשום אוויר,

476
00:26:00,080 --> 00:26:02,380
להגיד אוקיי, מה האסטרטגיה ארוכת לטווח שלי

477
00:26:02,380 --> 00:26:04,880
ושל השליש של הסנאט שנבחר אחד איתי,

478
00:26:05,080 --> 00:26:06,280
לשש שנים הקרובות.

479
00:26:06,780 --> 00:26:08,180
באותו דבר בבריטניה,

480
00:26:08,780 --> 00:26:13,280
כל הפרלמנט, כל הבית התחתון נבחר לארבע שנים,

481
00:26:13,680 --> 00:26:14,680
ארבע שנים מלאות.

482
00:26:15,280 --> 00:26:18,780
הפרלמנט כמעט, כמעט, כמעט, אף פעם לא מפוזר,

483
00:26:18,780 --> 00:26:20,080
כי צריך רוב מאוד מאוד קיצוני,

484
00:26:20,080 --> 00:26:22,380
כמו הדחה של יושב ראש הכנסת,

485
00:26:22,380 --> 00:26:24,380
שצריך 90 חברי כנסת או 80, משהו כזה,

486
00:26:24,880 --> 00:26:26,580
בשביל לפזר את הפרלמנט,

487
00:26:26,580 --> 00:26:28,180
ולכן הפרלמנט לא מתפזר.

488
00:26:28,380 --> 00:26:29,780
מה שכן קורה באנגליה הרבה,

489
00:26:30,080 --> 00:26:31,080
זה החלפת ראש ממשלה,

490
00:26:31,780 --> 00:26:32,980
מחליפים ממשלה,

491
00:26:32,980 --> 00:26:34,680
הראש ממשלה מחליף את הקבינט,

492
00:26:34,680 --> 00:26:36,180
אבל נשארים עם אותה כנסת,

493
00:26:36,180 --> 00:26:38,380
כמו במעבר, אם אני זוכר נכון,

494
00:26:38,780 --> 00:26:40,680
בין אהוד ברק לאריאל שרון,

495
00:26:40,680 --> 00:26:41,780
שנשארים עם אותה כנסת,

496
00:26:41,780 --> 00:26:43,180
בגלל חוק הבחירה הישירה,

497
00:26:43,780 --> 00:26:46,380
ומינו פשוט ממשלה חדשה,

498
00:26:46,380 --> 00:26:47,480
כמו בתרגיל המשרח,

499
00:26:47,480 --> 00:26:49,680
שניסה לעשות שמון פרס,

500
00:26:49,980 --> 00:26:50,980
להישאר עם אותה כנסת,

501
00:26:50,980 --> 00:26:52,180
ולמנות ממשלה חדשה.

502
00:26:52,880 --> 00:26:53,980
עכשיו גם בארצות הברית,

503
00:26:54,480 --> 00:26:55,280
עם הסנאט,

504
00:26:55,480 --> 00:26:58,180
שממונים שם לשש שנים,

505
00:26:58,380 --> 00:27:00,280
רציפות ללא שום תקלות,

506
00:27:00,580 --> 00:27:01,680
וגם בבריטניה,

507
00:27:02,180 --> 00:27:03,280
ברגע שתנבחר,

508
00:27:03,580 --> 00:27:06,580
אתה יודע את הטיימר,

509
00:27:06,880 --> 00:27:08,080
של סוף הכהונה שלך.

510
00:27:08,280 --> 00:27:08,880
בישראל,

511
00:27:09,380 --> 00:27:11,380
אתה לא יודע איזה משבר ממשלתי,

512
00:27:11,380 --> 00:27:12,280
יגיע מחר או בבוקר,

513
00:27:12,280 --> 00:27:14,180
בגלל חשיפת פרשה כזאת או אחרת,

514
00:27:14,280 --> 00:27:15,580
נגד ראש הממשלה,

515
00:27:15,780 --> 00:27:17,780
שתגרום לפירוק של הכנסת,

516
00:27:17,780 --> 00:27:18,780
ולהליכה לבחירות.

517
00:27:18,980 --> 00:27:19,580
זאת אומרת,

518
00:27:20,080 --> 00:27:20,980
אם אני צריך לסכם את זה,

519
00:27:20,980 --> 00:27:22,180
הבעיה הכי גדולה בישראל,

520
00:27:22,480 --> 00:27:24,180
זה שכל חבר הכנסת יודע,

521
00:27:24,380 --> 00:27:25,380
שתוך שלושה חודשים,

522
00:27:25,380 --> 00:27:27,180
אנחנו יכולים להיות עם כנסת חדשה,

523
00:27:27,280 --> 00:27:28,280
בקמפיין בחירות חדש,

524
00:27:29,280 --> 00:27:31,280
וכבר לסיים את הקדנציה מהר מהר,

525
00:27:31,280 --> 00:27:31,780
ולכן,

526
00:27:32,280 --> 00:27:34,280
כל ההליך חקיקה נראה כמו שהוא נראה,

527
00:27:34,280 --> 00:27:36,280
וכל ההנחה על השולחן נראה כמו שהוא נראה,

528
00:27:36,580 --> 00:27:39,280
והכל נראה בצורה מאוד מאוד בוסרית כזאת,

529
00:27:39,680 --> 00:27:42,280
בצורה שמחשבת רק אינטרס למטווח קצר.530
00:27:43,180 --> 00:27:43,680
ולכן,

531
00:27:43,880 --> 00:27:44,580
צריך לפי דעתי,

532
00:27:44,580 --> 00:27:45,980
למנוע מהכנסת לפזר את עצמה,

533
00:27:45,980 --> 00:27:47,180
ברוב של 61,

534
00:27:47,680 --> 00:27:48,480
ככה שבעצם,

535
00:27:48,480 --> 00:27:50,180
הממשלות יוכלו מצד אחד,

536
00:27:50,180 --> 00:27:51,680
להתחלף כמו בבריטניה,

537
00:27:52,080 --> 00:27:53,180
אבל לא באותה קלות,

538
00:27:53,180 --> 00:27:54,180
לפזר גם את הכנסת,

539
00:27:54,180 --> 00:27:55,680
ולתת לחברי כנסת,

540
00:27:55,680 --> 00:27:57,680
תמריץ או הבנה,

541
00:27:57,680 --> 00:27:58,680
שהם פה,

542
00:27:58,680 --> 00:27:59,680
לאורך 4 שנים,

543
00:27:59,680 --> 00:28:02,180
והם יכולים לקדם מדיניות ואג'נדה,

544
00:28:02,180 --> 00:28:03,180
ארוכת טווח,

545
00:28:03,180 --> 00:28:05,680
ולא רק אג'נדה או מדיניות,

546
00:28:05,680 --> 00:28:07,180
שתיזכר בבחירות הקרובות,

547
00:28:07,180 --> 00:28:08,180
בעוד כמה חודשים.

548
00:28:09,680 --> 00:28:10,680
בואו נניח,

549
00:28:10,680 --> 00:28:12,180
שאני מקבל הצעה כזאת,

550
00:28:12,180 --> 00:28:13,680
ובואו נניח שמחר בבוקר,

551
00:28:13,680 --> 00:28:14,680
עובר חוק,

552
00:28:15,180 --> 00:28:16,180
שכדי לפזר את הכנסת,

553
00:28:16,180 --> 00:28:17,680
צריך רוב של 90 מצבעות.

554
00:28:17,680 --> 00:28:18,180
בסדר?

555
00:28:18,180 --> 00:28:19,180
בואו נניח שעובר חוק כזה.

556
00:28:19,680 --> 00:28:21,680
עדיין כנסת ישראל היא מוסד,

557
00:28:21,680 --> 00:28:24,180
שבמסגרת הקיימת,

558
00:28:24,180 --> 00:28:25,680
גם של החוקים,

559
00:28:25,680 --> 00:28:27,180
כלומר גם דיני החקיקה,

560
00:28:27,180 --> 00:28:28,180
גם התקנון,

561
00:28:28,180 --> 00:28:29,180
גם חוק הכנסת,

562
00:28:29,180 --> 00:28:30,180
גם חוק יסוד הכנסת,

563
00:28:30,180 --> 00:28:31,180
גם במבנה,

564
00:28:31,180 --> 00:28:32,180
גם בגודל,

565
00:28:32,180 --> 00:28:33,680
לא יכול לתפקד,

566
00:28:33,680 --> 00:28:35,180
כרשות מחוקקת עצמאית,

567
00:28:35,180 --> 00:28:36,180
באמת,

568
00:28:36,180 --> 00:28:37,680
בתוך מדינה דמוקרטית.

569
00:28:37,680 --> 00:28:39,180
כלומר, בלי שום קשר לאורך הזמן.

570
00:28:39,180 --> 00:28:40,180
בלי קשר לאורך הזמן,

571
00:28:40,180 --> 00:28:41,180
וזה נוגע לנקודה,

572
00:28:41,180 --> 00:28:42,180
שדיברתי עליה מקודם.

573
00:28:42,180 --> 00:28:44,180
כשמדברים על זה,

574
00:28:44,180 --> 00:28:46,180
שהכנסת היא חזקה במשטר פרלמנטרי,

575
00:28:46,180 --> 00:28:47,680
כלומר שהפרלמנט הוא חזק,

576
00:28:47,680 --> 00:28:48,680
במשטר פרלמנטרי,

577
00:28:48,680 --> 00:28:50,680
מדברים על הנשק הבלתי קונבנציונלי.

578
00:28:50,680 --> 00:28:52,680
אומרים, הפרלמנט יכול לפזר את עצמו,

579
00:28:52,680 --> 00:28:55,180
ואז הממשלה תלויה בפיזור,

580
00:28:55,180 --> 00:28:57,680
ולכן יש איזושהי חרב דמוקלס,

581
00:28:57,680 --> 00:28:59,180
שכל הזמן מרחפת שם למעלה,

582
00:28:59,180 --> 00:29:01,180
והשרים תלויים בחברי פרלמנט.

583
00:29:01,180 --> 00:29:02,180
זה נכון.

584
00:29:02,180 --> 00:29:03,180
השאלה אם כאזרחים,

585
00:29:03,180 --> 00:29:04,680
אנחנו רוצים לחיות כל הזמן,

586
00:29:04,680 --> 00:29:05,680
על הזמן שאול הזה,

587
00:29:05,680 --> 00:29:06,680
שדיברת עליו הרגע,

588
00:29:06,680 --> 00:29:08,180
כי זה לא באמת חברי הכנסת.

589
00:29:08,180 --> 00:29:09,680
הרי אנחנו מדברים פה על זה,

590
00:29:09,680 --> 00:29:10,680
שחברי הכנסת,

591
00:29:10,680 --> 00:29:12,180
הם אם תמריצים לטווח קצר,

592
00:29:12,180 --> 00:29:13,680
אבל למעשה גם כאזרחים,

593
00:29:13,680 --> 00:29:15,180
אין לנו ציפיות מהם,

594
00:29:15,180 --> 00:29:16,180
כי אנחנו מבינים מראש,

595
00:29:16,180 --> 00:29:17,680
שאין להם סיכוי לקדם שום דבר,

596
00:29:17,680 --> 00:29:19,180
אז אנחנו מאבדים אמון בשיטה.

597
00:29:19,180 --> 00:29:21,680
כלומר, יש פה מין דבר גורר דבר,

598
00:29:21,680 --> 00:29:22,680
ולכן אני אומר,

599
00:29:22,680 --> 00:29:26,680
גם אם יהיה קשה מאוד לפזר את הכנסת,

600
00:29:26,680 --> 00:29:28,180
צריך עדיין,

601
00:29:28,180 --> 00:29:29,680
וצריך להתחיל,

602
00:29:29,680 --> 00:29:30,180
זה לא עדיין,

603
00:29:30,180 --> 00:29:31,180
צריך להתחיל לדבר,

604
00:29:31,180 --> 00:29:33,680
על איך הופכים את תהליך החקיקה,

605
00:29:36,680 --> 00:29:37,680
והמילה אפקטיבי,

606
00:29:37,680 --> 00:29:39,180
זו שאלה,

607
00:29:39,180 --> 00:29:40,180
צריך לדון בה,

608
00:29:40,180 --> 00:29:41,180
האם אפקטיבי זה מהיר,

609
00:29:41,180 --> 00:29:42,680
האם אפקטיבי זה היכולת,

610
00:29:42,680 --> 00:29:44,180
להתאים את עצמנו למציאות משתנה,

611
00:29:44,180 --> 00:29:45,680
זו שאלה שצריך לדון בה.

612
00:29:45,680 --> 00:29:47,180
האם אפקטיבי זה נאכף,

613
00:29:47,180 --> 00:29:49,680
אנחנו יודעים שהרבה מאוד חוקים עוברים,

614
00:29:49,680 --> 00:29:51,180
ולא קוריתם שום דבר אחר כך.

615
00:29:51,180 --> 00:29:53,180
אבל אתה מדבר על חוקים שעוברים,

616
00:29:53,180 --> 00:29:53,680
אני מדבר,

617
00:29:53,680 --> 00:29:55,680
בואו נתחיל בלמה להעביר חוקים,

618
00:29:55,680 --> 00:29:56,680
שלא יאכפו,

619
00:29:56,680 --> 00:29:57,680
כלומר,

620
00:29:57,680 --> 00:29:59,180
יש אולי משהו פגום בתהליך החקיקה,

621
00:29:59,180 --> 00:30:01,180
אם הגענו למצב שיש חוק שמחוקק,

622
00:30:01,180 --> 00:30:02,180
והוא לא נאכף.

623
00:30:02,180 --> 00:30:04,680
זה למה להעביר חוקים שנאכפו,

624
00:30:04,680 --> 00:30:06,180
שלא יאכפו מראש,

625
00:30:06,180 --> 00:30:07,180
כי זה כותר,

626
00:30:07,180 --> 00:30:08,180
זה כותר בעיתונים,

627
00:30:08,180 --> 00:30:09,180
זה נותן,

628
00:30:09,180 --> 00:30:10,680
הנה עברנו 30 חוקים,

629
00:30:10,680 --> 00:30:11,680
עברתי 40 חוקים,

630
00:30:11,680 --> 00:30:14,180
בעבר היה גם איזשהו מדד של חבר הכנסת,

631
00:30:14,180 --> 00:30:15,180
אחרי חרוט,

632
00:30:15,180 --> 00:30:17,180
מי שצריך להעביר הכי הרבה חוקים.

633
00:30:17,180 --> 00:30:18,680
דווקא אני בדרך כלל ניצח,

634
00:30:18,680 --> 00:30:19,180
אבל כן.

635
00:30:19,180 --> 00:30:20,180
דווקא אני נציח,

636
00:30:20,180 --> 00:30:22,180
אחר בעצמאות חוק פרטיות,

637
00:30:22,180 --> 00:30:23,180
ומי שנצליח בדרך כלל,

638
00:30:23,180 --> 00:30:24,680
ומי שנצליח בלהעביר הכי הרבה חוקים,

639
00:30:24,680 --> 00:30:25,680
זה גדעון שר.

640
00:30:25,680 --> 00:30:27,680
כן, אתה יודע,

641
00:30:27,680 --> 00:30:29,180
שנינו כאן עורכי דין,

642
00:30:29,180 --> 00:30:31,180
אז גם לקהל המאזינים,

643
00:30:31,180 --> 00:30:33,180
שקצת רוצה רגע,

644
00:30:33,180 --> 00:30:35,180
ללכת לרובד קצת יותר עמוק של זה,

645
00:30:35,180 --> 00:30:37,180
אנחנו רגילים לדון בחוקים,

646
00:30:37,180 --> 00:30:39,180
אחרי שהם עוברים.

647
00:30:39,180 --> 00:30:41,180
כלומר, בנורמות שהם מייצרים,

648
00:30:41,180 --> 00:30:44,180
אנחנו עסוקים בלדבר על הסמכויות של בית המשפט,

649
00:30:44,180 --> 00:30:46,180
בלדון בנורמות האלה,

650
00:30:46,180 --> 00:30:47,180
בין אם זה במקרים אזרחיים,

651
00:30:47,180 --> 00:30:48,180
בין אם זה במקרים ציבוריים,

652
00:30:48,180 --> 00:30:50,180
אנחנו לא עסוקים,

653
00:30:50,180 --> 00:30:52,180
איך מייצרים את המשפט,

654
00:30:52,180 --> 00:30:53,180
במדינה המודרנית.

655
00:30:53,180 --> 00:30:54,180
מה זה אומר?

656
00:30:54,180 --> 00:30:56,180
זה אומר שאנחנו צריכים לזכור,

657
00:30:56,180 --> 00:30:58,180
שהמשפט ראשיתו בחוק.

658
00:30:58,180 --> 00:30:59,180
במדינה המודרנית,

659
00:30:59,180 --> 00:31:00,180
אנחנו מחוקקים חוקים,

660
00:31:00,180 --> 00:31:01,180
שמסדירים נורמות,

661
00:31:01,180 --> 00:31:03,180
יש איזשהו ויכוח כמובן,

662
00:31:03,180 --> 00:31:05,180
על האם כל הנורמות מוסדרות בחוק כן או לא,

663
00:31:05,180 --> 00:31:08,180
זה גם ויכוח שהוא לגבי נורמות חוקתיות,

664
00:31:08,180 --> 00:31:09,180
האם יש נורמות בלתי כתובות,

665
00:31:09,180 --> 00:31:10,180
או שכולם רק כתובות.

666
00:31:10,180 --> 00:31:11,180
בכל מקצר של השיטה.

667
00:31:11,180 --> 00:31:12,180
בדיוק, כלומר,

668
00:31:12,180 --> 00:31:13,180
יש איזה דיון כזה,

669
00:31:13,180 --> 00:31:14,180
אבל בסוף,

670
00:31:14,180 --> 00:31:17,180
תהליך החקיקה משקף איזשהו תהליך של שיח ציבורי,

671
00:31:17,180 --> 00:31:18,180
שאנחנו מתעלמים ממנו.

672
00:31:18,180 --> 00:31:20,180
ובגלל שאנחנו מתעלמים ממנו,

673
00:31:20,180 --> 00:31:22,180
אז נוצרים חוקים שהם לא נאכפים,

674
00:31:22,180 --> 00:31:24,180
או חוקים שהם מאוד מאוד בעייתיים,

675
00:31:24,180 --> 00:31:28,180
שמצריכים איזושהי התערבות של רשות אחרת,

676
00:31:28,180 --> 00:31:29,180
לפעמים זה של הממשלה,

677
00:31:29,180 --> 00:31:30,180
דרך ועדת השרים,

678
00:31:30,180 --> 00:31:31,180
אז היא מפעילה את החוק,

679
00:31:31,180 --> 00:31:32,180
לפעמים זה בית המשפט,

680
00:31:32,180 --> 00:31:33,180
על ידי ביקורת שיפוטית,

681
00:31:33,180 --> 00:31:35,180
אבל אני חושב ש...

682
00:31:35,180 --> 00:31:37,180
ואני רוצה לנצל כאן את הבמה הזאת,

683
00:31:37,180 --> 00:31:38,180
כדי אולי להעמיק את השיח,

684
00:31:38,180 --> 00:31:41,180
ואיך אנחנו הופכים את הפרלמנט הישראלי,

685
00:31:41,180 --> 00:31:43,180
למקום שמחוקק חוקים,

686
00:31:43,180 --> 00:31:45,180
בצורה יותר אפקטיבית.

687
00:31:45,180 --> 00:31:47,180
בוא נדבר על המילה אפקטיבית.

688
00:31:47,180 --> 00:31:48,180
רגע אחד לפני זה,

689
00:31:48,180 --> 00:31:50,180
הייתי שמח פשוט להבהיר את הדברים שלך,

690
00:31:50,180 --> 00:31:51,180
אבל לא על ידי שאלה,

691
00:31:51,180 --> 00:31:52,180
על ידי דוגמה.

692
00:31:52,180 --> 00:31:55,180
בוא נניח שעכשיו חוסמים לתיאלון,

693
00:31:55,180 --> 00:31:57,180
וזה מאוד מרגיז את הממשלה,

694
00:31:57,180 --> 00:31:59,180
וזה גם מאוד מרגיז אותי,

695
00:31:59,180 --> 00:32:00,180
כאזרח שחוסמים לי תיאלון.

696
00:32:00,180 --> 00:32:02,180
גם אם אני תומך ברפורמה,

697
00:32:02,180 --> 00:32:03,180
נראה לי שזה מרגיז,

698
00:32:03,180 --> 00:32:04,180
כשאני בפקק.

699
00:32:04,180 --> 00:32:05,180
עכשיו,

700
00:32:05,180 --> 00:32:09,180
כשחבר כנסת רוצה להיראות לא אימפוטנטי,

701
00:32:09,180 --> 00:32:11,180
או שר הביטחון פנים רוצה להיראות,

702
00:32:11,180 --> 00:32:12,180
ככזה שהוא בא ליכולת,

703
00:32:12,180 --> 00:32:13,180
ככזה שהוא בא להנהיג,

704
00:32:13,180 --> 00:32:14,180
בא לשנות,

705
00:32:14,180 --> 00:32:17,180
אז יש לו ברירה אחת.

706
00:32:17,180 --> 00:32:20,180
הוא בעצם לא יכול לבוא ולפטר את מפקד מחוז תל אביב,707
00:32:20,180 --> 00:32:23,180
והוא לא יכול להגיד לשוטרים מה לעשות,

708
00:32:23,180 --> 00:32:25,180
והוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר.

709
00:32:25,180 --> 00:32:27,180
הדבר היחידי שהוא יכול לעשות,

710
00:32:27,180 --> 00:32:28,180
זה לחוקק.

711
00:32:28,180 --> 00:32:31,180
ברור לו שזאת חקיקה שלא תאחף,

712
00:32:31,180 --> 00:32:33,180
כי כמו שהחקיקה הקודמת שאמרה,

713
00:32:33,180 --> 00:32:37,180
שהשר לביטחון לאומי יכול להנחות את המשטרה,

714
00:32:37,180 --> 00:32:40,180
לא נאכפת ובעצם השוטרים לא מקשיבים לו,

715
00:32:40,180 --> 00:32:42,180
והאווירה המשפטית לא מקשיבה לו,

716
00:32:42,180 --> 00:32:43,180
והפרקליטות לא מקשיבה לו,

717
00:32:43,180 --> 00:32:45,180
אז הוא יודע שדבר יחידי שהוא יכול לעשות,

718
00:32:45,180 --> 00:32:49,180
שיראה טוב וגם שייתן לו אחר שבועיים מרווח של זמן,

719
00:32:49,180 --> 00:32:51,180
שהוא אומר, הנה אנחנו מקדמים את התהליך החקיקה,

720
00:32:51,180 --> 00:32:54,180
ועכשיו אנחנו בקריאה ראשונה,

721
00:32:54,180 --> 00:32:55,180
קריאה טרומית,

722
00:32:55,180 --> 00:32:56,180
יש ודאצרים ביום הראשון,

723
00:32:56,180 --> 00:32:57,180
הנה זה עבר,

724
00:32:57,180 --> 00:33:01,180
הוא יודע שיקבל זה ארבע או חמש כתבות טובות,

725
00:33:01,180 --> 00:33:02,180
בעיתונות שבצד שלו,

726
00:33:02,180 --> 00:33:04,180
או כמה אייטמים בטלוויזיה,

727
00:33:04,180 --> 00:33:06,180
והוא יכול להגיד לציבור שלו,

728
00:33:06,180 --> 00:33:07,180
הנה עשיתי,

729
00:33:07,180 --> 00:33:09,180
אין לו בעצם שום ברירה אחרת,

730
00:33:09,180 --> 00:33:10,180
אני לא מאשים אותו,

731
00:33:10,180 --> 00:33:11,180
אולי אפשר להגיד,

732
00:33:11,180 --> 00:33:14,180
אחת הבעיות וזה הרפורמה מנסה כמובן,

733
00:33:14,180 --> 00:33:16,180
לשפר ולתקן,

734
00:33:16,180 --> 00:33:20,180
ולהפוך את הדעה שלו ממש עם דעה לא מחייבת,

735
00:33:20,180 --> 00:33:25,180
ולתת לשרים הרבה יותר שליטה במשרדים שלהם,

736
00:33:25,180 --> 00:33:26,180
כי אתה בא ו...

737
00:33:26,180 --> 00:33:27,180
אבל זה בדיוק העניין,

738
00:33:27,180 --> 00:33:29,180
אתה מניח שזה הגיוני,

739
00:33:29,180 --> 00:33:31,180
שהשר לביטחון לאומי הוא חבר כנסת,

740
00:33:31,180 --> 00:33:32,180
למה זה הגיוני ששר...

741
00:33:32,180 --> 00:33:33,180
לא, עזוב רגע שהוא...

742
00:33:33,180 --> 00:33:34,180
אבל זה בדיוק הנקודה,

743
00:33:34,180 --> 00:33:37,180
כלומר אתה אומר שמה שנותר לו לעשות זה לחוקק,

744
00:33:37,180 --> 00:33:39,180
ואני אומר שאם מה שנותר לו לעשות זה לחוקק,

745
00:33:39,180 --> 00:33:43,180
אז בוא נדבר על זה שיש אירוע של הצעת חוק,

746
00:33:43,180 --> 00:33:44,180
בעין,

747
00:33:44,180 --> 00:33:46,180
ויש אירוע של הצהרת חוק,

748
00:33:46,180 --> 00:33:48,180
שזה מה שאתה דיברת עליו,

749
00:33:48,180 --> 00:33:50,180
הוא יכול לבוא להציר לתקשורת,

750
00:33:50,180 --> 00:33:52,180
אני ביום ראשון מניח הצעת חוק,

751
00:33:52,180 --> 00:33:57,180
שתגביל את היכולת של מפגינים לרדת לגבישים ראשיים במדינה,

752
00:33:57,180 --> 00:34:00,180
סתם לדוגמה, בסדר, או במחוז מסוים, לצורך העניין,

753
00:34:00,180 --> 00:34:02,180
ואז יתחיל דיון בפרלמנט, נכון?

754
00:34:02,180 --> 00:34:03,180
האם החוק הזה הוא מידתי,

755
00:34:03,180 --> 00:34:05,180
האם הוא לתכלית ראויה,

756
00:34:05,180 --> 00:34:06,180
בוא נביא ראיות מהעולם,

757
00:34:06,180 --> 00:34:09,180
להראות מה המשטרות במקומות אחרים עשו,

758
00:34:09,180 --> 00:34:12,180
איך הממשלה התמודדה עם הפרות סדר,

759
00:34:12,180 --> 00:34:13,180
או סתם לדוגמה,

760
00:34:13,180 --> 00:34:15,180
אתה מדבר אבל על הצהרת חוק,

761
00:34:15,180 --> 00:34:16,180
לא על הצעת חוק,

762
00:34:16,180 --> 00:34:18,180
וגם, ושים לב זה...

763
00:34:18,180 --> 00:34:22,180
אבל גם אם זה יבוא, אתה תקרא לזה הצהרת חוק?

764
00:34:22,180 --> 00:34:23,180
לא, ברגע ש...

765
00:34:23,180 --> 00:34:25,180
לא, אני אומר גם אם זה עובר,

766
00:34:27,180 --> 00:34:28,180
לא יסן זה כלום, לא יסן זה כלום.

767
00:34:28,180 --> 00:34:31,180
נכון, אבל תראה איך אנחנו מהר שהחוק הזה הולך לעבור.

768
00:34:31,180 --> 00:34:34,180
כלומר, אתה אומר, הנה, יש אירוע של הפגנות,

769
00:34:34,180 --> 00:34:35,180
שבמסגרת ההפגנות,

770
00:34:35,180 --> 00:34:39,180
מפגנים חוסמים גביש אורת תחבורה ראשי במדינת ישראל,

771
00:34:39,180 --> 00:34:41,180
וכדי להתמודד עם הדבר הזה,

772
00:34:41,180 --> 00:34:45,180
אני רוצה לחוקק חוק בצורה מאוד מהירה, אוקיי?

773
00:34:45,180 --> 00:34:46,180
כדי למנוע את הדבר הזה,

774
00:34:46,180 --> 00:34:47,180
למנוע את התופעה הזאת.

775
00:34:47,180 --> 00:34:50,180
אבל לחוקק את החוק הזה,

776
00:34:50,180 --> 00:34:52,180
יש השלכות שהן כנראה דרמטיות,

777
00:34:52,180 --> 00:34:53,180
על הפגנות אחרות שיקרו פה, נכון?

778
00:34:53,180 --> 00:34:56,180
אחרי שהרפורמה תיגמר או לא תיגמר.

779
00:34:56,180 --> 00:34:58,180
כלומר, זו שאלה,

780
00:34:58,180 --> 00:35:01,180
האם בכזאת קלות אפשר לחוקק פה חוק שמקביל זכות,

781
00:35:01,180 --> 00:35:02,180
בצורה כזאת,

782
00:35:02,180 --> 00:35:04,180
ועכשיו אני אומר את זה על כל הצעת חוק.

783
00:35:04,180 --> 00:35:09,180
זהו הצעת חוק שבמקרה נוגעת למשהו נורא סנטימנטלי כרגע,

784
00:35:09,180 --> 00:35:11,180
כן, לזכות להפגין,

785
00:35:11,180 --> 00:35:13,180
מול הזכות של חופש התנועה של אנשים שנחסמת,

786
00:35:13,180 --> 00:35:14,180
כמו שאתה אומר,

787
00:35:14,180 --> 00:35:19,180
אבל מה לגבי באיזה צבע אנחנו צובעים את המדרכות במדינת ישראל?

788
00:35:19,180 --> 00:35:24,180
האם זאת הצעת חוק שצריכה לעבור בשלוש שעות במליאה בלילה?

789
00:35:24,180 --> 00:35:26,180
מה זה, משהו קטנצ'יק?

790
00:35:26,180 --> 00:35:27,180
זה נשמע, מי יודע,

791
00:35:27,180 --> 00:35:31,180
אתה רוצה שכל המדינה עכשיו תצבע בצבע ורוד של המדרכות?

792
00:35:31,180 --> 00:35:32,180
זה משהו שמתאים לך?

793
00:35:32,180 --> 00:35:34,180
יבוא ארגון האנשים,

794
00:35:34,180 --> 00:35:35,180
העמותה נגד הצבע ורוד,

795
00:35:35,180 --> 00:35:37,180
וייתור לבגד שזה פוגע לו בנכון,

796
00:35:37,180 --> 00:35:39,180
שזה פוגע לו בזכות, לכבוד או משהו.

797
00:35:39,180 --> 00:35:44,180
אז אנחנו, כלומר, למה אני נותן את הדוגמאות האלה שנחזות כמגוחכות?

798
00:35:44,180 --> 00:35:45,180
כי אנחנו לא חושבים על היום יום,

799
00:35:45,180 --> 00:35:48,180
אנחנו לא חושבים על התפקוד של הכנסת ואיך מחוקקים חוקים.

800
00:35:48,180 --> 00:35:49,180
כלומר, אפילו בדוגמה שנתת,

801
00:35:49,180 --> 00:35:51,180
דיברת על שר שהוא חבר כנסת,

802
00:35:51,180 --> 00:35:53,180
כלומר, מישהו מהרשות המבצעת,

803
00:35:53,180 --> 00:35:55,180
שהוא חבר ברשות המחוקקת,

804
00:35:55,180 --> 00:35:59,180
תפס מקום לחבר ברשות המחוקקת,

805
00:35:59,180 --> 00:36:01,180
שבמקום שהוא יוכל לשבת בוועדה ולהיות מומחה בה,

806
00:36:01,180 --> 00:36:04,180
הוא בעצם, זאת הבעיה שלי.

807
00:36:04,180 --> 00:36:05,180
אז זאת כבר בעיה אחרת.

808
00:36:05,180 --> 00:36:07,180
זאת לא בעיה אחרת, זאת הבעיה.

809
00:36:07,180 --> 00:36:09,180
את זה הרפורמה לא באה לתקן,

810
00:36:09,180 --> 00:36:13,180
אפילו החוק הנורווגי במדינת ישראל לא מתקן את העוול הזה,

811
00:36:13,180 --> 00:36:16,180
שאגב, בוא ניתן דוגמה, אני אתן לך דוגמה ממש מוחשית.

812
00:36:16,180 --> 00:36:19,180
לפני שבוע צפיתי בדיונים בוועדת חוקה.

813
00:36:19,180 --> 00:36:21,180
באמצע ששימחה רוטמן, יושב ראש הוועדה,

814
00:36:21,180 --> 00:36:23,180
מטעם שיאת הציונות תל אטיב מדבר,

815
00:36:23,180 --> 00:36:25,180
נכנסה חברת הכנסת אפרת רייטן.

816
00:36:25,180 --> 00:36:29,180
הוא שואל אותה, חברת הכנסת רייטן, איפה היית עד עכשיו?

817
00:36:29,180 --> 00:36:30,180
את מאחרת בכמה שעות.

818
00:36:30,180 --> 00:36:31,180
מה היא עונה לו?

819
00:36:31,180 --> 00:36:34,180
סליחה, אני פשוט הייתי בוועדה אחרת.

820
00:36:36,180 --> 00:36:38,180
מחוקקים פה חוק, חוק, תיקון,

821
00:36:38,180 --> 00:36:40,180
אני מדבר רק על התיקון לחוק יסוד השפיטה,

822
00:36:40,180 --> 00:36:42,180
אני לא מדבר על פסקת ההתגברות וכן הלאה,

823
00:36:42,180 --> 00:36:43,180
שהוא דרמטי.

824
00:36:43,180 --> 00:36:46,180
אפילו חברי הקואליציה מבינים שאני מדבר במהפכה של ממש,

825
00:36:46,180 --> 00:36:48,180
בשיטת המשטר בישראל,

826
00:36:48,180 --> 00:36:51,180
וחברי כנסת לא יכולים לשבת בוועדה.

827
00:36:51,180 --> 00:36:52,180
אז מה הם הביאו מומחים?

828
00:36:52,180 --> 00:36:55,180
חברי כנסת לא יכולים לשבת בוועדה,

829
00:36:55,180 --> 00:36:57,180
כי הם חברים בכמה וועדות במקביל.

830
00:36:57,180 --> 00:37:00,180
למי הדבר הזה נתפס כדבר הגיוני?

831
00:37:00,180 --> 00:37:02,180
עכשיו, אתה פתחת את הדברים שלך,

832
00:37:02,180 --> 00:37:04,180
במשהו מאוד חשוב.

833
00:37:05,180 --> 00:37:08,180
למה השיח בכלל מתקיים בבית הנשיא?

834
00:37:08,180 --> 00:37:09,180
בגלל זה.

835
00:37:09,180 --> 00:37:11,180
הוא מתקיים בבית הנשיא,

836
00:37:11,180 --> 00:37:13,180
כי גם הנשיא שבעברו היה מחוקק,

837
00:37:13,180 --> 00:37:18,180
מבין שחברי הכנסת לא יכולים להיות מומחים בתחום הזה.

838
00:37:18,180 --> 00:37:22,180
הם לא יכולים לצבור מומחיות בתחום של ועדה לבחירת שופטים,

839
00:37:22,180 --> 00:37:24,180
תורת המשטרים, בחיזוק הפרלמנט,

840
00:37:24,180 --> 00:37:27,180
בגלל שהם צריכים להיות חברים בכמה ועדות במקביל.

841
00:37:27,180 --> 00:37:29,180
וזה דבר שהוא בעיניי בעייתי,

842
00:37:29,180 --> 00:37:31,180
ואת זה הרפורמה לא תבוא ותפתור.

843
00:37:31,180 --> 00:37:33,180
ואף אחד לא מדבר על הבעיה הזאת.

844
00:37:33,180 --> 00:37:37,180
ואגב, מי שמדבר בשם חיזוק העם על ידי נציגיו,

845
00:37:37,180 --> 00:37:39,180
הדבר הראשון שהיה צריך להציע ברפורמה,

846
00:37:39,180 --> 00:37:41,180
זה חיזוק הכנסת.

847
00:37:41,180 --> 00:37:44,180
משווים אותנו לבריטניה, לארצות הברית,

848
00:37:44,180 --> 00:37:45,180
דיברת על ארצות הברית.

849
00:37:47,180 --> 00:37:49,180
תראה, הרבה מאוד אנשים יגידו,

850
00:37:49,180 --> 00:37:51,180
ואני מאוד אסכים איתם,

851
00:37:51,180 --> 00:37:54,180
אתה כנראה תיאבה פה איזושהי קונטרה משמעותית,

852
00:37:54,180 --> 00:37:57,180
שהכנסת חזקה מדי.

853
00:37:57,180 --> 00:38:01,180
חזקה מדי לא במובן של כל חבר כנסת וחבר כנסת הוא חזק מדי,

854
00:38:01,180 --> 00:38:03,180
זה כמובן, אני איתך, הוא חלש מאוד.

855
00:38:03,180 --> 00:38:04,180
אתה מדבר ברמה המוסדית.

856
00:38:04,180 --> 00:38:05,180
ברמה המוסדית.

857
00:38:05,180 --> 00:38:07,180
הרשות המחוקקת שלנו,

858
00:38:07,180 --> 00:38:11,180


היא מורכבת רק מבית מחוקקים אחד,

859
00:38:11,180 --> 00:38:13,180
ובשיחה עם יניב רוזנאי כבר דיברנו על זה,

860
00:38:13,180 --> 00:38:15,180
אבל כדי להבהיר את זה שוב,

861
00:38:15,180 --> 00:38:16,180
להעמיק את השיח.

862
00:38:16,180 --> 00:38:20,180
וזה שזה בנוי מבית מחוקקים אחד בלבד,

863
00:38:20,180 --> 00:38:22,180
מאפשר בעצם להעביר חוקים בסלטונאות,

864
00:38:22,180 --> 00:38:24,180
מאפשר להעביר חוקים בצורה מאוד מאוד מהירה,

865
00:38:24,180 --> 00:38:29,180
בצורה מאוד מאוד, ללא שום בלמים ואיזונים.

866
00:38:29,180 --> 00:38:33,180
וזה גורם לבגאץ לרצות להתערב,

867
00:38:33,180 --> 00:38:35,180
מעבר לזה שבגאץ הוא מורכב מאנשים אחרים,

868
00:38:35,180 --> 00:38:37,180
מאנשים ממיליה אחר,

869
00:38:37,180 --> 00:38:41,180
מאנשים שיש להגידו סניף של מרץ או סניף של בלד,

870
00:38:41,180 --> 00:38:43,180
אבל הם רוצים להתערב,

871
00:38:43,180 --> 00:38:44,180
כי הם אומרים,

872
00:38:44,180 --> 00:38:46,180
התהליך החקיקה פה הוא כל כך מהיר,

873
00:38:46,180 --> 00:38:47,180
הוא כל כך לא מקצועי,

874
00:38:47,180 --> 00:38:49,180
הוא איש בו כל כך בכוח,

875
00:38:49,180 --> 00:38:53,180
הממשלה שולטת על הכנסת ברמה כל כך מוחלטת,

876
00:38:53,180 --> 00:38:56,180
שבעצם מישהו צריך לרסן,

877
00:38:56,180 --> 00:38:57,180
ומי זה מישהו הזה,

878
00:38:57,180 --> 00:38:58,180
כל פעם שיש וקום,

879
00:38:58,180 --> 00:39:00,180
או שיש רשות אחת חזקה מדי,

880
00:39:00,180 --> 00:39:02,180
תבוא רשות אחרת, תנסה לבוא ותתערב בזה כל כך.

881
00:39:02,180 --> 00:39:04,180
אגב, הדוגמאות שנתת,

882
00:39:04,180 --> 00:39:06,180
אנחנו חייבים לדעתי לדבר על זה במסגרת פרק,

883
00:39:06,180 --> 00:39:08,180
שמדבר על הכנסת,

884
00:39:08,180 --> 00:39:10,180
פסק הדין של מסדירה שלישית,

885
00:39:10,180 --> 00:39:13,180
או איך שאנחנו קוראים לו בזרגון המשפטי,

886
00:39:13,180 --> 00:39:15,180
פסק הדין קוונטינסקי,

887
00:39:15,180 --> 00:39:17,180
הוא בעיניי אירוע מכונן,

888
00:39:17,180 --> 00:39:19,180
שלא מספיק דובר עליו.

889
00:39:19,180 --> 00:39:22,180
שופט בית משפט העליון, נועם סולברג,

890
00:39:22,180 --> 00:39:26,180
כתב פסק דין שאין לו אח ורע בעולם,

891
00:39:27,180 --> 00:39:29,180
אני לא מכיר לפחות,

892
00:39:29,180 --> 00:39:34,180
הוא יצר עיקרון פסיקתי חדש להליך החקיקה,

893
00:39:34,180 --> 00:39:36,180
שנקרא עיקרון ההשתתפות.

894
00:39:36,180 --> 00:39:39,180
זה עיקרון שלא כתוב בשום מקום בספר החוקים במדינת ישראל.

895
00:39:39,180 --> 00:39:42,180
הוא כתוב בצורה משתמט, אפשר להסיק אותו,

896
00:39:42,180 --> 00:39:44,180
אבל זה עיקרון בלתי כתוב להליך החקיקה.

897
00:39:44,180 --> 00:39:48,180
והוא אמר בהקשר לחוק ההסדרים,

898
00:39:48,180 --> 00:39:51,180
חשוב להגיד, שהממשלה העביר החוק מאוד מהר.

899
00:39:51,180 --> 00:39:54,180
כלומר, הוא לא דיבר בפסק הדין,

900
00:39:54,180 --> 00:39:56,180
באופן כללי, על הליך החקיקה.

901
00:39:56,180 --> 00:39:59,180
הוא נתן כמה קוריוזים למקרים עתידיים,

902
00:39:59,180 --> 00:40:02,180
אבל הוא דיבר על חוק ההסדרים,

903
00:40:02,180 --> 00:40:04,180
שזה אפשר להקדיש לזה לא פרק,

904
00:40:04,180 --> 00:40:05,180
אלא פודקאסט שלם לחוק ההסדרים.

905
00:40:05,180 --> 00:40:07,180
באמת, בשביל שהקדיש לזה פודקאסט שלם,

906
00:40:07,180 --> 00:40:10,180
וממש מומלץ, בדיוק אתמול סיימתי להקשיב לסדרה הזאת,

907
00:40:10,180 --> 00:40:11,180
על חוק ההסדרים.

908
00:40:11,180 --> 00:40:15,180
זה פודקאסט שנקרא שנקל, של רוי שפרצי חון ואידן ארץ,

909
00:40:15,180 --> 00:40:19,180
הם עשו משהו כמו 7 או 10 פרקים על חוק ההסדרים הנוכחי,

910
00:40:19,180 --> 00:40:22,180
ומה הסיבות, ולמה מעבירים אותו בצורה מקובצת.

911
00:40:22,180 --> 00:40:27,180
סתם שתבינו, זה 600 עמודים של חוק,

912
00:40:27,180 --> 00:40:32,180
שמועברים בוות אחת, בשלוש קריאות,

913
00:40:32,180 --> 00:40:36,180
בלי יכולת להפריד את הדבר הזה לחוקק בנפרד,

914
00:40:36,180 --> 00:40:37,180
ואת הדבר הזה לחוקק בנפרד,

915
00:40:37,180 --> 00:40:39,180
וואן זה דבר הזה הוא חלק מחוק ההסדרים,

916
00:40:39,180 --> 00:40:41,180
לחבר כזה מן השורה,

917
00:40:41,180 --> 00:40:45,180
גם אם הוא רוצה לעשות תשרים לקואליציה או לאופוזיציה,

918
00:40:45,180 --> 00:40:47,180
הוא יכול או כן, או לא.

919
00:40:47,180 --> 00:40:49,180
או בעד או נגד.

920
00:40:49,180 --> 00:40:51,180
אגב, ובמקרה של קוונטינסקי, אני רוצה להזכיר,

921
00:40:51,180 --> 00:40:54,180
מדובר היה בכנסת ה-20, ממשלת ימין,

922
00:40:54,180 --> 00:40:59,180
ואני רוצה להזכיר שמי שחוץ מחברי האופוזיציה שהחרימו את אותו דיון,

923
00:40:59,180 --> 00:41:02,180
אני רוצה להזכיר ששר האוצר היום,

924
00:41:02,180 --> 00:41:07,180
שאז היה חבר כנסת בסיעת הבית היהודי בצלאל סמוטריץ',

925
00:41:07,180 --> 00:41:12,180
הוא גם התראם על זה שההליך החקיקה הוא מהיר מדי,

926
00:41:12,180 --> 00:41:15,180
אפילו בפסק הדין, מי שרוצה לעיין, אני ממליץ מאוד לקרוא,

927
00:41:15,180 --> 00:41:19,180
הוא מצוטט, כשהוא אומר שההליך החקיקה הוא מהיר מדי,

928
00:41:19,180 --> 00:41:25,180
ושלא ככה מעבירים חוק, בטח לא כזה דרמטי שמשפיע על הכיס של אנשים במדינת ישראל.

929
00:41:25,180 --> 00:41:31,180
להזכיר שבאותה הצעת חוק, דובר על זה שיתילו מס על מי שיש לו שלוש גירות ומעלה.

930
00:41:31,180 --> 00:41:34,180
אז בצלאל סמוטריץ' אז חבר כנסת אמר,

931
00:41:34,180 --> 00:41:39,180
לא יכול להיות שבדיון על נטל המס שמוטל על אזרח במדינה,

932
00:41:39,180 --> 00:41:44,180
הדיון יהיה כל כך מהיר ואנחנו נצטרך לעבור פה בין המון המון סעיפים.

933
00:41:44,180 --> 00:41:48,180
אז זה ללמד אותנו שהרבה פעמים, כן?

934
00:41:48,180 --> 00:41:53,180
וזאת הייתה ביקורת מהקואליציה, כלומר דווקא מי שהיה אמור לתמוך בחוק ההסדרים.

935
00:41:53,180 --> 00:41:59,180
עכשיו זה ללמד אותנו שגם חברי הקואליציה יש להם זכות לדיון ולא רק האופוזיציה

936
00:41:59,180 --> 00:42:04,180
שהיה להם בדרך כלל מנסים להגן בתוך תהליך החקיקה וזה גם משהו שחשוב לי להגיד.

937
00:42:04,180 --> 00:42:08,180
אני עשיתי מחקר בחודשים האחרונים על דיוני ועדת חוקה,

938
00:42:08,180 --> 00:42:11,180
אני בטוח שהמאזינים ישמחו לשמוע ש...

939
00:42:11,180 --> 00:42:15,180
וזה כמובן נאמר בציניות המתבקשת ובזהירות המתבקשת,

940
00:42:15,180 --> 00:42:20,180
בדקתי בעצם את נוכחות חברי הכנסת בדיונים של ועדת חוקה, חוק ומשפט.

941
00:42:20,180 --> 00:42:27,180
ואני גיליתי שלהוציא את יושב הראש שמידי פעם גם הוא התחלף עם חבר כנסת אחר,

942
00:42:27,180 --> 00:42:33,180
הנוכחות של חברי הכנסת בוועדה היא דלה ביותר. דלה ביותר.

943
00:42:33,180 --> 00:42:37,180
אם אנחנו נראה בעצם דיון מהתחלה ולסוף של ועדת חוק, חוק ומשפט,

944
00:42:37,180 --> 00:42:40,180
אנחנו נראה שיש שם הרבה אנשים מאותם חברי כנסת.

945
00:42:40,180 --> 00:42:44,180
עכשיו, אני לא אומר שזאת בעיה שהרבה אנשים מגיעו. מה הבעיה שלי?

946
00:42:44,180 --> 00:42:50,180
יושבים חברי כנסת, אגב, רוב הנהדרים בעין זה חברי כנסת מהקואליציה.

947
00:42:50,180 --> 00:42:56,180
כלומר, מה חברי הכנסת, עכשיו, שתבין, דווקא אתה יושב מולי ואתה תומך ברפורמה,

948
00:42:56,180 --> 00:43:01,180
אם אני הייתי תומך ברפורמה, אני הייתי מאוד רוצה שהנציגים שאני בחרתי לכנסת,

949
00:43:01,180 --> 00:43:07,180
יהיו אנשים שיושבים בוועדה ושואלים שאלות קשות את המומחים.

950
00:43:07,180 --> 00:43:12,180
בדיוק כמו בסנאט האמריקני, בקונגרס, בבית הנבחרים בבריטניה,

951
00:43:12,180 --> 00:43:18,180
אבל פה זה לא מה שקורה. יושב לו, יושב ראש הוועדה והוא מנהל מופע של איש אחד מתם הקואליציה.

952
00:43:18,180 --> 00:43:21,180
לא, לא, לא, לא, בגללו.

953
00:43:21,180 --> 00:43:23,180
לא, לא, זה אני לא מאשים אותו.

954
00:43:23,180 --> 00:43:24,180
בגלל ההיעדרות שלהם.

955
00:43:24,180 --> 00:43:25,180
נכון.

956
00:43:25,180 --> 00:43:28,180
זאת אומרת, הם מצביעו ברגליים, הוא מנהל מופע של איש אחד מתם הקואליציה,

957
00:43:28,180 --> 00:43:31,180
אולי כי חברי הקואליציה סומכים עליו ואומרים,

958
00:43:31,180 --> 00:43:33,180
מי מאלה אני פה במשמעת קואליציונית?

959
00:43:34,180 --> 00:43:39,180
כלומר, לאף חבר כנסת מתוך 30 פלוס מנדטים במפלגת השלטון,

960
00:43:39,180 --> 00:43:43,180
אין מה להגיד על הוועדה לבחירת שופטים, על פסקת ההתגברות.

961
00:43:43,180 --> 00:43:48,180
הם יודעים מה קורה בקנדה ופינלנד יותר טוב, פחות טוב מיור הוועדה.

962
00:43:48,180 --> 00:43:53,180
הם, אין להם את היכולות לשבת ולקרוא ניהרות עמדה ולשאול את המומחים שאלות קשות.

963
00:43:53,180 --> 00:43:57,180
להפך, אני דווקא אומר את זה ממקום של, הייתי רוצה שהם ישאלו שאלות קשות.

964
00:43:57,180 --> 00:44:02,180
במקום זה, מותירים את זה בידיים של אדם אחד, חכם כחוכמה רבה ככל שמייחסים לו.

965
00:44:02,180 --> 00:44:05,180
זה לא משנה, החוכמה לא נמצאת כולה אצל איש אחד.

966
00:44:05,180 --> 00:44:10,180
תיאוריית חוכמת העמונים עובדת גם בפרלמנטים וזה מוביל אותנו לעניין הקוורום.

967
00:44:10,180 --> 00:44:14,180
אתה מכיר דירקטוריון שבו בן אדם אחד יושב מול מומחים?

968
00:44:14,180 --> 00:44:19,180
אין דבר כזה, אתה לא היית רוצה שחברה מסחרית שאתה משקיע בה את הכסף שלך,

969
00:44:19,180 --> 00:44:24,180
תנועל על ידי בן אדם אחד שמשליט את דעתו או רק הוא יודע את הכל.

970
00:44:24,180 --> 00:44:28,180
בוא ניתן רגע דוגמה לקוורום, מהחיים הפשוטים של כל אחד ואחד.

971
00:44:28,180 --> 00:44:35,180
יש דבר שנקרא ועד בית וועד בית, נגיד הוא קובע שיבע בשעה 5,

972
00:44:35,180 --> 00:44:41,180
בשעה שכולם נמצאים עם הילדים בבית ואתה יודע שלא בדיוק אפשר להתפנות לדבר הזה.

973
00:44:41,180 --> 00:44:45,180
חמש ודקה לא הגיעו אז אני מתחיל לכתוב פרוטוקול,

974
00:44:45,180 --> 00:44:51,180
טוב אני בעד זה שעכשיו ועד בית יעלה ל 400 שקל לחודש במקום 50 שקל שזה עכשיו,

975
00:44:51,180 --> 00:44:54,180
טוב אני בעד, אף אחד אחר לא הגיע, מי נגד?

976
00:44:54,180 --> 00:44:59,180
אף אחד לא הגיע אז אין מתנגדים, פה אחד הוא משגר את זה ויש לזה תוקף משפטי,

977
00:44:59,180 --> 00:45:05,180
לא לא לא אין לזה תוקף משפטי בדרך כלל בכללים של ועד היבטים או בתקנון של הבתים המשותפים,

978
00:45:05,180 --> 00:45:14,180
של בעצם שזה חוק שעבר אז צריך לחכות לפחות חצי שעה עד שיש קוורום,

979
00:45:14,180 --> 00:45:20,180
עד שבעצם אתה יכול להגיד אוקיי אף אחד אחר לא הגיע ולכן בן אדם אחד יכול להצביע,

980
00:45:20,180 --> 00:45:29,180
או אתה חייב להודיע על הישיבה לפחות שבועיים מראש ואם אין מתנגדים לזה שהמועד ישיבה הוא במועד שקבעת אותו באמצע הלילה,

981
00:45:29,180 --> 00:45:36,580
אז באמת לא צריך שיהיו משתתפים אחרים אבל יש גם הרבה מאוד מוסדות שבהם בן אדם אחד לא יכול להצביע ואם לא מגיעים,

982
00:45:36,580 --> 00:45:43,180
לפחות נגיד שליש מהחברים באותו ועד בית באותו בניין אז לשום החלטה שהוא יחליט אין תוקף.983
00:45:43,180 --> 00:45:47,180
אז זהו, אז אני רוצה דווקא, זהו, אז רק חשוב לי בשביל המאזינים,

984
00:45:47,180 --> 00:45:53,980
הרבה אנשים לא מבינים מה מונח קוורום אומר, אז קוורום זה מניין חוקי אוקיי וקוורום מחולק בעצם לשני סוגים,

985
00:45:53,980 --> 00:46:04,680
יש קוורום כפי שאתה הצגת שזה קוורום הצבע, זה לדוגמה כשחוק בישראל חוק יסוד משוריין וצריכים 61 אצבעות לפחות כדי להעביר תיקון לחוק,

986
00:46:04,680 --> 00:46:13,080
זה קוורום בהצבע, כלומר לא משנה מה קורה בדיונים, כל עוד במליאה יושבו 61 אנשים שהרימו את האצבע בעד או נגד,

987
00:46:13,080 --> 00:46:22,180
זה מה שצריך, זה מה שהחוק קובע, קוורום אחר שהוא בעיני הקוורום החשוב יותר לענייננו או לפחות לא פחות חשוב הוא קוורום משתתפות.

988
00:46:22,180 --> 00:46:32,680
כמו בשיעורים באוניברסיטה, נגיד באוניברסיטה שאומרים אם לא ניגשת לפחות, אם לא היית, שהיית, לפחות 75% מהשיעורים אתה לא יכול להגיש לבחינה.

989
00:46:32,680 --> 00:46:40,680
בדיוק, עכשיו פה חשוב להגיד שישראל היא חריגה יחד עם עוד שתי מדינות בעולם שבה אין חובת קוורום בפרלמנט,

990
00:46:40,880 --> 00:46:46,740
ברוב המדינות, אגב לא רק שיש חובת קוורום משתתפות, לא קוורום אצבע, אנחנו מדברים על קוורום משתתפות,

991
00:46:46,740 --> 00:46:56,060
כלומר שרוב של חברי הבית שצריכים לנכוח בדיונים לא רק במליאה, שים לב, גם בוועדות כדי להעביר חוקים.

992
00:46:56,060 --> 00:47:04,080
עכשיו למה זה רלוונטי? כי ברגע שטוטל חובת קוורום וניסו בעבר רוני מילוב ואמנון רובינשטיין בשנות ה-80,

993
00:47:04,520 --> 00:47:10,680
לקראת שנות ה-90, להגן חובת קוורום בישראל ולא הצליחו, אבל זה גם רק במליאה ולא בוועדות,

994
00:47:10,680 --> 00:47:20,980
ברגע שטוטל חובת קוורום, תתווצר בעיה והבעיה שתיווצר היא שבעצם יהיו ועדות לא מאוישות, יהיו ועדות לא מאוישות.

995
00:47:20,980 --> 00:47:22,880
ואז פה אנחנו נתקעים.

996
00:47:24,080 --> 00:47:29,260
רגע, אבל בוא נגלה למאזינים שלנו בכלל, איזה ועדות קבועות יש בכנסת?

997
00:47:29,260 --> 00:47:32,260
כלומר, איזה ועדה גרם עכשיו מתפזרת כנסת ונבחרת כנסת חדשה?

998
00:47:32,260 --> 00:47:37,260
מראש הן ועדות שקיימות, אלה הם כן היוותלו אותן באיזשהו צעד חריג,

999
00:47:37,260 --> 00:47:44,060
אז הן ועדות שצריכות להיות מאוישות על ידי חברי כנסת, שצריך להיות להן ישיבות פעם בי,

1000
00:47:44,060 --> 00:47:50,260
וצריך להיות להן משיב ראש, להיות משפטי וכל הדברים האלה, אז הנה רשימת הבושה של כנסת ישראל.

1001
00:47:50,260 --> 00:47:56,860
אז יש 15 ועדות קבועות שמנויות בסעיף 100 לתקנון הכנסת לקהל המאזינים,

1002
00:47:56,860 --> 00:48:05,860
כל הלן, ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדת הכנסת, ועדת החוץ והביטחון, ועדת הפנים והגנת הסביבה,

1003
00:48:05,860 --> 00:48:10,860
ועדת ביטחון הפנים, ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים,

1004
00:48:10,860 --> 00:48:16,860
ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ועדת החינוך, התרבות והספורט,

1005
00:48:16,860 --> 00:48:21,860
ועדת העבודה והרווחה, ועדת הבריאות, הוועדה לענייני ביקורת המדינה,

1006
00:48:21,860 --> 00:48:28,860
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ולבסוף, ועדת המדע והטכנולוגיה.

1007
00:48:28,860 --> 00:48:32,860
הרבה מאוד ועדות, כמובן את חלקן הגדול היה אפשר לשלב זו בזו,

1008
00:48:32,860 --> 00:48:37,860
ולהפוך את זה לפחות ועדות, ובעצם כשיש ועדה אחת שמאגדת הרבה נושאים,

1009
00:48:37,860 --> 00:48:43,860
אז יש לך יתרון מאוד גדול, והיתרון הוא שאין חפיפה בדיונים בין שתי ועדות שונות.

1010
00:48:43,860 --> 00:48:46,860
ואז, אפרת רייטן לא אומרת, לא הייתי בדיוק בוועדה אחרת,

1011
00:48:46,860 --> 00:48:48,860
שחשובה לי, ואני רוצה להקדם את זה להצעת חוק,

1012
00:48:49,860 --> 00:48:52,860
ואז זה כמו מספר שיעורים קטן יותר באוניברסיטה,

1013
00:48:52,860 --> 00:48:58,860
אבל הם נקרא לזה יותר מושבים בכל אולם, בכל עולם ההרצאות,

1014
00:48:58,860 --> 00:49:00,860
ואז לא יכולה להיות לך חפיפה.

1015
00:49:00,860 --> 00:49:02,860
אתה אומר, אני לוקח את הקורס הזה ואת הקורס הזה ואת הקורס הזה,

1016
00:49:02,860 --> 00:49:06,860
זה קורסים גדולים של שש נז ולא קורסים של שני נז,

1017
00:49:06,860 --> 00:49:10,860
אבל לפחות הם לא חופפים ואני יכול לקחת הרבה קורסים גדולים,

1018
00:49:11,860 --> 00:49:17,860
ואמנם אני אהיה הרבה שעות באוניברסיטה, אבל לפחות אני לא אהיה מעט שעות,

1019
00:49:17,860 --> 00:49:21,700
עם מעט קורסים, תוך כדי שכל הקורסים שהטובים שרצית לקחת, הם חופפים לי.

1020
00:49:21,720 --> 00:49:24,840
אגב, חשוב רגע בהקשר הזה להגיד,

1021
00:49:25,080 --> 00:49:31,160
מלבד בעיית הייצוג, כלומר מלבד הבעיה שאין השתתפות פרקטית של חברי הכנסת בוועדה,

1022
00:49:31,320 --> 00:49:33,860
יש גם עניין של צבירת מומחיות. אני אתן דוגמה.

1023
00:49:34,120 --> 00:49:39,620
נניח בוועדת כספים, אתה רוצה שחבר הכנסת שבחרת בו, שיושב בוועדת כספים,

1024
00:49:39,880 --> 00:49:44,320
כן יהיה בן אדם בעל אוריינטציה פיננסית ולא מינימלית,

1025
00:49:44,320 --> 00:49:48,360
כדי להבין בעצם את הרבה מה חוקים שעוברים שם,

1026
00:49:48,380 --> 00:49:50,780
הרבה מהתיקונים לחוקים שעוברים בוועדת כספים,

1027
00:49:50,800 --> 00:49:55,140
קשורים בתיקונים לחוק רנות נאמנות, ניהרו תר, חוק החברות,

1028
00:49:55,300 --> 00:49:59,660
עכשיו, כמעט כל הצעת חוק שיש לה, שחת תקציבית עוברת בוועדת כספים,

1029
00:49:59,680 --> 00:50:05,240
אבל יש הרבה חוקים, שנוגעים להסדרת היחסים בין הפרטים בחברה,

1030
00:50:05,260 --> 00:50:08,360
כן, לשוק האון, חברות וכן הלאה, לעולם המסחרי,

1031
00:50:08,380 --> 00:50:10,280
שהיינו רוצים שחברי הכנסת תהיה מומחיות.

1032
00:50:10,280 --> 00:50:13,980
מה שקורה כתוצאה מזה שחבר כנסת צריך להיות חבר בכמה ועדות,

1033
00:50:13,980 --> 00:50:19,180
הוא שבעצם נפגע עניין המומחיות, כלומר במקום שחבר הכנסת עכשיו יהיה מומחה,

1034
00:50:19,180 --> 00:50:25,080
בתיקון לחוק לניירות ערך, שהוא נורא נורא חשוב כנראה לשוק ההון בישראל ולקסף של כולנו,

1035
00:50:25,080 --> 00:50:29,880
הוא צריך באותו זמן גם להתכונן לדיון בוועדת הספורט על האלימות במגרשי הכדורגל.

1036
00:50:29,880 --> 00:50:34,880
ואז גם שמה אתה צריך איזושהי מומחיות, נכון? בשיתור במגרשים, שיתור קהילתי,

1037
00:50:35,180 --> 00:50:40,880
באונשים, כלומר נוצר איזשהו מצב שגם אם חבר הכנסת כן יכול להשתתף,

1038
00:50:40,880 --> 00:50:45,480
אין לו מומחיות באותם תחומים וזה מה שמייצר תלות מאוד גדולה אגב,

1039
00:50:45,480 --> 00:50:49,680
במומחים חיצוניים, שזהו, אגב אני לא אומר שזאת בעיה,

1040
00:50:49,680 --> 00:50:52,880
אבל אני אומר שזאת בעיה שהתלות היא לגמרי במומחים החיצוניים,

1041
00:50:52,880 --> 00:50:57,080
ספציפית אגב בעניין הרפורמה, הרבה חברי כנסת הם משפטנים, אורחי דין,

1042
00:50:57,080 --> 00:50:58,880
אז כאילו יש איזושהי מין...

1043
00:50:58,880 --> 00:51:02,380
זה לאופן מסורתי, בפרלמנטים גם ברחבי העולם וגם בישראל,

1044
00:51:02,380 --> 00:51:07,780
יש הרבה יותר משפטנים מאשר כל מקצוע אחר ואלה לא כל הוועדות,

1045
00:51:07,780 --> 00:51:13,780
יש גם וועדות זמניות או וועדות הראיות, לא רק וועדות קבועות וגם בהן החברי כנסת צריכים להשתתף,

1046
00:51:13,780 --> 00:51:18,480
בוא נקריא גם אותם כי זה אני חושב מאוד מעניין לראות כמה וועדות יש,

1047
00:51:18,480 --> 00:51:19,980
הנושאים מזותר הם לגמרי.

1048
00:51:19,980 --> 00:51:25,080
אז אנחנו נקריא רק חלק מהאשמות כי יש פה באמת רשימה ארוכה מכל המדינה,

1049
00:51:25,080 --> 00:51:25,880
יש גם שדולות,

1050
00:51:25,880 --> 00:51:26,780
יש גם שדולות,

1051
00:51:26,780 --> 00:51:28,680
יש שדולות אבל שדולות לא מחוקקות,

1052
00:51:29,180 --> 00:51:33,080
כלומר הוועדות שמוקמות לצד הוועדות הקבועות,

1053
00:51:33,080 --> 00:51:35,720
êtes באמת כסטדיה מאן,

1054
00:51:35,720 --> 00:51:41,340
אז לדוגמה, הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעות חוק בתי הסואר,

1055
00:51:41,340 --> 00:51:43,760
והוועדה המשותפת בנושא הערכת החיים,

1056
00:51:43,760 --> 00:51:46,580
הוועדה משותפת לוועדת העבודה ולוועדת כספים,

1057
00:51:46,580 --> 00:51:49,540
הוועדה משותפת לעניין חוק נתוני ישרי,

1058
00:51:49,540 --> 00:51:51,900
הועדה המשותפת לעניין משק המים,

1059
00:51:51,900 --> 00:51:55,260
ההועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת,

1060
00:51:55,260 --> 00:51:59,760
לדיון, בהצעת חוק התקשורת בעניין בזק, הועדה משותפת ב handc Eph Police,

1061
00:51:59,780 --> 00:52:02,740
ועדת חוק חוקה ומשפט לועדת הפנים והגנת הסביבה,

1062
00:52:02,760 --> 00:52:09,100
לועדת המדע והטכנולוגיה, לחוק להכלרת אמצעי זיהוי ביומטרים למאגרי מידע.

1063
00:52:09,120 --> 00:52:13,960
הצעת החוק להתייעלות כלכלית בשידור וועדת הכלכלה, וועדת הכספים,

1064
00:52:14,000 --> 00:52:16,340
וועדה משותפת לוועדת כלכלה ולוועדת חינוך

1065
00:52:16,380 --> 00:52:21,180
לעניין החוק הרשות השנייה וועדת משנה משותפת לחוק עידוד השקעות עון.

1066
00:52:21,180 --> 00:52:32,580
טוב נראה לי שאני רוצה אותך זה פשוט מלא ועדות איזוטריות משותפות וכמו ועדה בין משרדית ככל שהוועדה יותר כל מספר ועדות שונות וחיבורים מחיבורים שונים.

1067
00:52:32,700 --> 00:52:36,480
זה מראה שאני עושה את זה יותר ויותר ושבאמת אפשר היה לעשות את הדיון.

1068
00:52:36,700 --> 00:52:41,300
במכילה מכבודו של יושב ראש ועדת הכלכלה אפשר לעשות את זה בוועדת הפנים.

1069
00:52:41,820 --> 00:52:48,900
במכילה מכבודו של ועדת הפנים לעשות את זה בוועדת הכלכלה ושהוא השני נעלת דיון.

1070
00:52:48,900 --> 00:52:58,640
שכולל דווקא מספר נציגים שווה מהוועדה הזאת והוועדה הזאת אפשר פשוט לקחת ועדה מסוימת ולהגיד אוקיי זה בטוחה ואתה יודע מה יש אפילו כלי מיוחד שנועד להחליט.

1071
00:52:58,760 --> 00:53:03,060
באיזה ועדה זה עידון כלי זה נקרא ועדת הכנסת שהיא מחליטה.

1072
00:53:03,380 --> 00:53:12,180
אם זה אמור להיות נידון בוועדת חוץ לביטחון או בוועדת הכלכלה אגב יש משהו שאנחנו מתעלמים ממנו וזה כן חשוב שהמאזנים ידעו.

1073
00:53:12,500 --> 00:53:22,680
הכלי של הקמת ועדה מיוחדת הוא בעצם דווקא כלי קואליציוני הרבה פעמים כדי בעצם להעביר איזשהו חוק או להעמיק באיזשהו חוק.

1074
00:53:22,680 --> 00:53:32,360
וגם לתת איזשהו פרס פוליטי לפוליטיקאי כלומר שהקימו את הוועדה המיוחד לנהני חוק הלאום ברור לכולם שזה צריך להיות בוועדת חוק החוק ומשפט אבל הקימו ועדה מיוחדת.

1075
00:53:32,360 --> 00:53:41,560
שכל תפקידה הוא לדון אך ורק בחוק יסוד הלאום ואמיר רוחנה בזמנו בכנסת העשרים מונה להיות יורב ועדה כלומר מדובר באיזשהו כלי פוליטי.

1076
00:53:42,360 --> 00:53:53,760
שאני לגמרי לא מזלזל בו ואני חושב שהוא חשוב כן היום אמיר רוחנה הוא כאמור גם יושב ראש הכנסת אז יש לזה חשיבות יש גם חשיבות בהקמת ועדות.

1077
00:53:53,760 --> 00:54:02,920
נקודתיות כדי לדון בחוקים שיש להם השפעה דרמטית כלומר זה דבר שהוא חשוב אבל היקף וכמות הוועדות בכל כנסת שמוקמות.1078
00:54:03,480 --> 00:54:16,200
לצורך דיונים בחוקים שהרבה פעמים עם חברי הכנסת באמת היו מומחים בתחום שלהם של הוועדה היו יכולים לדון בהם במסגרת הוועדה קבועה היא באמת אסטרונומית וזה משהו שגם אפשר להתעכב עליו.

1079
00:54:16,220 --> 00:54:23,200
נראה לך שהדבר הזה נובע מתוך הרצון להסיק אותה רות כאילו אני לא רואה שום סיבה שיוקמו כל כך בוועדות מיוחדות.

1080
00:54:23,360 --> 00:54:35,980
חוץ מאשר להפוך את זה למין הצהרת חוק הצהרה על הקמת ועדה מיוחדת והקנאת חשיבות כזאת או אחרת הרבה דברים אני רואה שנעשים נטו בשביל התקשורת ולא בשביל באמת.

1081
00:54:36,080 --> 00:54:42,620
העניינות של הרשימה של הוועדות שאני הקראתי רק חשוב לי להגיד זה חלק ממחקר אמפירי שהערכתי.

1082
00:54:42,840 --> 00:54:52,960
לקחתי את כל הצעות החוק שעברו במדינת ישראל מקום המדינה עברו כמעל 7,000 הצעות חוק כלומר הצעות חוק זה כל תהליך חקיקה שהושלם מראשיתו ועד סופו.

1083
00:54:53,300 --> 00:55:06,200
ואהבה עדות שאני הקראתי זה וועדות שהוקמו וחוקים עברו בהם כלומר יש עוד וועדות שהוקמו וחוקים לא עברו בהם שם סתם שהם כלומר הם הוכנו סתם והם לא חלק מהרשימה והרשימה שאני קראתי היא חלקית כלומר היא מינורית לחלוטין.

1084
00:55:06,200 --> 00:55:14,880
ולכן, הכמות, כלומר, הכמות ועדות שהקראתי, בעצם עוסקת רק בחוקים שעברו,

1085
00:55:14,880 --> 00:55:16,520
אז לפחות אפשר להתנחם בזה.

1086
00:55:16,520 --> 00:55:20,360
אני חושב שכל מה שדיברנו עליו, לפחות עד עכשיו,

1087
00:55:20,360 --> 00:55:28,400
מראה ולו בקצת, מדוע הכנסת היא הרשות שנשכחה מהשיח החוקתי בחודשים האחרונים,

1088
00:55:28,400 --> 00:55:33,120
ולמה, ורק השיחה בין ח'ל וב'ני, תראה כמה נושאים צדדיים היא העלתה,

1089
00:55:33,120 --> 00:55:38,480
כלומר, אנחנו רואים ש... שים לב שגם בשיחה, כמעט לא דיברנו על בית המשפט העליון,

1090
00:55:38,480 --> 00:55:44,120
כלומר, שים לב כמה בעיות יש בכנסת ישראל, שבכלל לא קשורות לרשות השופטת,

1091
00:55:44,120 --> 00:55:48,560
אלא קשורות בתפקוד השוטף שלה, שלא קשורות לחרב הדמוקלס מעל הממשלה,

1092
00:55:48,560 --> 00:55:53,120
אלא קשורות בזה שחבר כנסת קם בבוקר והוא פשוט לא יכול לבצע את העבודה שלו

1093
00:55:53,120 --> 00:55:58,240
בצורה מיטבית עבור הציבור, בגלל חוסר בכלים, בין אם הם תקציביים שהזכרת,

1094
00:55:58,240 --> 00:56:02,720
בין אם הם פרלמנטריים, בין אם זה בעוזרים, בין אם זה בזה שהוא צריך לג'נגל,

1095
00:56:02,720 --> 00:56:08,760
כן, בין ועדות שונות כל הזמן, אז אלה כל הדברים האלה קשורים לאותו נושא של כנסת,

1096
00:56:08,760 --> 00:56:12,720
שהיא פשוט רשות שלטונית שנשכחה בשיח החוקתי בישראל בחודשים האחרונים,

1097
00:56:12,720 --> 00:56:19,560
ואני מקווה מאוד שהמאזינים, זה כן קצת יחלחל אליהם, ההבנה הזאת היא שלשנות או להחליש

1098
00:56:19,560 --> 00:56:23,040
את הכוח של בית המשפט או לחזק, זה לא משנה באיזה צד אתה,

1099
00:56:23,040 --> 00:56:27,200
זה לא יכול לבוא בלי לחזק את הרשות שנקראת הכנסת, היא הריבון,

1100
00:56:27,200 --> 00:56:32,040
היא המייצגת הכי טובה שלנו כאזרחים, ואנחנו צריכים להתחיל לבדוק את עצמנו,

1101
00:56:32,040 --> 00:56:35,320
לעשות בדק בייט כאזרחים, איך אנחנו מתקנים ומייעלים אותה,

1102
00:56:35,320 --> 00:56:38,120
ואגב גם על המילה יעילות אפשר לדבר, אבל...

1103
00:56:38,120 --> 00:56:42,480
כן, אז בשיחה הזאת, אני אעשה רגע סיכום כדי שתדעו אם מה לצאת,

1104
00:56:42,480 --> 00:56:46,440
או איזה נקודות בסופו של דבר עסקנו בהם בשיחה הזאת,

1105
00:56:46,440 --> 00:56:53,200
דיברנו על פיזור הכנסת, שהפיזור הכנסת מאוד מאוד קל ולכן גם כנסות לא מכהנות הרבה זמן,

1106
00:56:53,200 --> 00:56:56,360
ותמיד חבר כנסת יודע בראש שלו שהוא חייב להתכונן לקמפיין בחירות,

1107
00:56:56,360 --> 00:57:02,880
ולפעול באופן כמה שיותר פופוליסטי, פופוליסטי לא בהורמה של לרצות את הקהל המצביעים,

1108
00:57:02,880 --> 00:57:09,640
זה ודאי שאני בעד שכל חבר כנסת ירצה את קהל המצביעים ולא יפגוד בו חלילה,

1109
00:57:09,640 --> 00:57:12,120
אבל עצם זה שהוא עושה דברים שהם רק לטווח קצר,

1110
00:57:12,120 --> 00:57:17,040
כי הוא יודע שהבחירות יכולות להיות תוך כמה ימים או תוך כמה חודשים,

1111
00:57:17,040 --> 00:57:20,600
דיברנו על זה שיש 15 ועדות קבועות ועוד הרבה מאוד ועדות לא קבועות,

1112
00:57:20,640 --> 00:57:26,400
מה שלא מאפשר דיון ענייני, מה שלא מאפשר שיח מעמיק והתמחות בוועדות השונות,

1113
00:57:26,400 --> 00:57:29,880
או בנושאים השונים שחברי כנסת בעצם עוסקים בהם,

1114
00:57:29,880 --> 00:57:36,280
ודיברנו על זה שהרכב של הכנסת והרכב העוזרים של הכנסת והלשכה הקטנטנה שיש,

1115
00:57:36,280 --> 00:57:40,120
בטח רק מיעוט מהמאזינים היה לשחות הכנסת של השרים,

1116
00:57:40,120 --> 00:57:44,160
אבל ממש יושבים שם אחד על השני בלשכה מאוד מאוד קטנה,

1117
00:57:44,160 --> 00:57:50,760
שלא מאפשרת עבודה טובה רציפה ועבודה שבעצם נותנת שירות לציבור,

1118
00:57:50,760 --> 00:57:53,320
וחוץ מזה גם דיברנו קצת על ברשת הקוורום,

1119
00:57:53,320 --> 00:57:59,960
שכמו בכל ועד בית אנחנו מצפים שלא כל אחד שמזמין ישיבה יוכל להצביע בדן יחיד,

1120
00:57:59,960 --> 00:58:01,560
על אותו נושא,

1121
00:58:01,560 --> 00:58:08,440
אלא ליצור איזשהו קוורום מינימלי של השתתפות בדיונים בשביל שתהיה לאותו חבר כנסת את הזכות להצביע,

1122
00:58:08,760 --> 00:58:13,480
ובשיחה הבאה שלנו אנחנו נדבר בעצם על מגבלות של זמן,

1123
00:58:13,480 --> 00:58:18,760
על חקיקה אם צריך לעשות איזשהו הפרש יותר גדול בין הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית,

1124
00:58:18,760 --> 00:58:21,840
או בכלל לעשות מגבלות כאלה ואחרות אחרות,

1125
00:58:21,840 --> 00:58:25,480
נדבר קצת יותר על השליטה הממשלתית באמצעות ועדת השרים,

1126
00:58:25,480 --> 00:58:33,360
ענייני חקיקה שדרכה הובהרים מעל 90% מההצעות חוק והחוקים שבעצם מתקבלים בסופו של דבר,

1127
00:58:33,360 --> 00:58:37,000
ועל כל מיני פגמים אחרים בעבודה של הכנסת,

1128
00:58:37,440 --> 00:58:40,080
אז עד כאן תודה רבה ונתראה בשיחה הבאה.

1129
00:58:40,080 --> 00:58:42,160
תודה רבה תמיר, תודה רבה שהזמנת.