על המשמעות

#425 Heather Mac Donald - How the Pursuit of Equity Sacrifices Excellence

August 27, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 425
על המשמעות
#425 Heather Mac Donald - How the Pursuit of Equity Sacrifices Excellence
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes

Welcome to "On Meaning." Today with Tamir Dortal and Heather Mac Donald, we'll dive into a topic that's on everyone's mind yet isn't often deeply explored.

Do you ever wonder why there are so few black people in executive positions? Why is this considered rasicim, while large numbers of Asians in advanced math and science high schools, is?
 
 Heather Mac Donald, author of the new book "When Race Trumps Merit." She asks challenging questions about what truly lies behind these issues.

Is it in fact racism which leads to these disparities, or is there something else accuring?

Are we putting too much emphasis on race and not enough on merit?
How is this affecting our schools, jobs, police forces, and even our art, music, and culture?
Most importantly, what will happen to our society if we continue down this path?
Heather's book is bold and thought-provoking.  it may challenge what you thought you know about race and success in America.

Join us today as we ask difficult questions, explore different points of view, and try to understand what's really at the heart of these complex issues. It's a conversation you won't want to miss.

Support the show

לצפיה ברשימת ההמלצות
לתמיכה ותרומות להפקת הפודקאסט וביצוע מנוי

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!