על המשמעות

#486 תמיר דורטל - אנו מודיעים בזאת על מותה של הדמוקרטיה הישראלית - יהי זכרה ברוך

January 03, 2024 תמיר דורטל Season 1 Episode 486
#486 תמיר דורטל - אנו מודיעים בזאת על מותה של הדמוקרטיה הישראלית - יהי זכרה ברוך
על המשמעות
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes