על המשמעות

ד"ר עשהאל אבלמן - קיצור תולדות היהודים - סיפור של הישרדות ותקומה - חלק ב'

March 23, 2021 תמיר דורטל
על המשמעות
ד"ר עשהאל אבלמן - קיצור תולדות היהודים - סיפור של הישרדות ותקומה - חלק ב'
Chapters
על המשמעות
ד"ר עשהאל אבלמן - קיצור תולדות היהודים - סיפור של הישרדות ותקומה - חלק ב'
Mar 23, 2021
תמיר דורטל

פרק זה הוא הפרק השני בו עסקו תמיר דורטל וד"ר עשהאל אבלמן בספרו של עשהאל המסכם את ההיסטוריה היהודית מאברהם אבינו ועד דוד בן גוריון.
בפרק זה הם עסקו בתקופה המודרנית - מהאמנסיפציה ועד הקמת המדינה, ובדרך ניסו להבין את המודרנה, הקמת המדינה, התנועה הציונית  והאסטרטגיה הבטחונית של ישראל.
האזנה נעימה.

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)

Show Notes

פרק זה הוא הפרק השני בו עסקו תמיר דורטל וד"ר עשהאל אבלמן בספרו של עשהאל המסכם את ההיסטוריה היהודית מאברהם אבינו ועד דוד בן גוריון.
בפרק זה הם עסקו בתקופה המודרנית - מהאמנסיפציה ועד הקמת המדינה, ובדרך ניסו להבין את המודרנה, הקמת המדינה, התנועה הציונית  והאסטרטגיה הבטחונית של ישראל.
האזנה נעימה.

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)