על המשמעות

עמיחי שיקלי - מי בכלל צריך זהות יהודית?!

March 08, 2021 תמיר דורטל
על המשמעות
עמיחי שיקלי - מי בכלל צריך זהות יהודית?!
Chapters
על המשמעות
עמיחי שיקלי - מי בכלל צריך זהות יהודית?!
Mar 08, 2021
תמיר דורטל

בפרק זה אירחנו את עמיחי שיקלי, מייסד מכינת תבור, ומועמד מטעם ימינה לכנסת.
עסקנו בסוגית הזהות היהודית והנתק האסוציאטיבי בין הציבור הכללי בארץ לזהותם.
דיברנו על הנתק התרבותי הקיים בין בין דורות העבר, ואפילו המשוררים שעל השטרות, לבין הצעירים היום שלומדים במערכת הממלכתית.
איך אפשר לאחות את הנתק הזה, ולגרום לציבור הישראלי להיות יותר מחובר למקורותיו ולמורשתו התרבותית

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)

Show Notes

בפרק זה אירחנו את עמיחי שיקלי, מייסד מכינת תבור, ומועמד מטעם ימינה לכנסת.
עסקנו בסוגית הזהות היהודית והנתק האסוציאטיבי בין הציבור הכללי בארץ לזהותם.
דיברנו על הנתק התרבותי הקיים בין בין דורות העבר, ואפילו המשוררים שעל השטרות, לבין הצעירים היום שלומדים במערכת הממלכתית.
איך אפשר לאחות את הנתק הזה, ולגרום לציבור הישראלי להיות יותר מחובר למקורותיו ולמורשתו התרבותית

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)