על המשמעות

ח"כ בצלאל סמוטריץ - הנשיא אהרן ברק קידם את כינון הסנהדרין שלא במתכוון

March 16, 2021 תמיר דורטל
על המשמעות
ח"כ בצלאל סמוטריץ - הנשיא אהרן ברק קידם את כינון הסנהדרין שלא במתכוון
Chapters
על המשמעות
ח"כ בצלאל סמוטריץ - הנשיא אהרן ברק קידם את כינון הסנהדרין שלא במתכוון
Mar 16, 2021
תמיר דורטל

הראיון עסק במדינת הלכה.
מינוי סנהדרין
ההפיכה השיפוטית
חסינות חברי כנסת
מינוי רבני קהילות
הפרדה בין דת ומדינה

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)

Show Notes

הראיון עסק במדינת הלכה.
מינוי סנהדרין
ההפיכה השיפוטית
חסינות חברי כנסת
מינוי רבני קהילות
הפרדה בין דת ומדינה

Support the show (https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page)