על המשמעות

#136 ד"ר מיכאל בן ארי - למה פרץ המרד הגדול? (חלק שני)

July 26, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 136
#136 ד"ר מיכאל בן ארי - למה פרץ המרד הגדול? (חלק שני)
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#136 ד"ר מיכאל בן ארי - למה פרץ המרד הגדול? (חלק שני)
Jul 26, 2023 Season 1 Episode 136
תמיר דורטל
"מאן דהוא הפך את המציאות. הבוגדים, התבוסתנים, סייעני האויב הפכו לגיבורים. ובאותה העת, גיבורי ישראל ומחרפי נפשם על הקיום היהודי, הפכו לשודדים בריונים ורצחנים. לתובנה זאת מגייסים גם את דברי חז“ל, תוך עיוות מכוון בהבנת דבריהם והתעלמות ממכלול המקורות שעוסקים בנושא. ההיתלות במהלך של ריב“ז, מתעלמת מהביקורת שיש עליו בחז“ל, מתוך בחירה לראות במעשה זה דגם לפשרנות, לויתור על עקרונות, למחיקת ערך הלאומיות".
מילים אלו מתוך ההקדמה לספרו של ד"ר מיכאל בן ארי 'המרד הגדול' יכולות להסביר לנו מה בער בו לכתוב על כך. בפרק זה, השני בסדרה, הוא משוחח עם עו"ד תמיר דורטל על הסיבות לפרוץ המרד. על הגבורה היהודית, על המאבק העיקש, ועל שכתוב ההיסטוריה המקומם שביצע יוספוס פלאביוס, הלא הוא יוסף בן מתתיהו, עבור הרומאים. ועל אימוץ הנרטיב אותו הכתיב פלביוס לדורות הבאים, דבר שהוביל להחלשת היהודים בגלות הרבה מעבר לכל דימיון.

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
"מאן דהוא הפך את המציאות. הבוגדים, התבוסתנים, סייעני האויב הפכו לגיבורים. ובאותה העת, גיבורי ישראל ומחרפי נפשם על הקיום היהודי, הפכו לשודדים בריונים ורצחנים. לתובנה זאת מגייסים גם את דברי חז“ל, תוך עיוות מכוון בהבנת דבריהם והתעלמות ממכלול המקורות שעוסקים בנושא. ההיתלות במהלך של ריב“ז, מתעלמת מהביקורת שיש עליו בחז“ל, מתוך בחירה לראות במעשה זה דגם לפשרנות, לויתור על עקרונות, למחיקת ערך הלאומיות".
מילים אלו מתוך ההקדמה לספרו של ד"ר מיכאל בן ארי 'המרד הגדול' יכולות להסביר לנו מה בער בו לכתוב על כך. בפרק זה, השני בסדרה, הוא משוחח עם עו"ד תמיר דורטל על הסיבות לפרוץ המרד. על הגבורה היהודית, על המאבק העיקש, ועל שכתוב ההיסטוריה המקומם שביצע יוספוס פלאביוס, הלא הוא יוסף בן מתתיהו, עבור הרומאים. ועל אימוץ הנרטיב אותו הכתיב פלביוס לדורות הבאים, דבר שהוביל להחלשת היהודים בגלות הרבה מעבר לכל דימיון.

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,800
שלום, היום פודקאסט על המשמעות, אני תמרדר טל,

2
00:00:02,880 --> 00:00:05,680
מראהן שוב את דוקטור מיכאל בנארי. שלום.

3
00:00:05,760 --> 00:00:06,960
שלום, תמירה.

4
00:00:07,040 --> 00:00:10,320
אז אנחנו עכשיו, אחרי הרעיון הקודם שבו דיברנו על מהו מרד מוצלח,

5
00:00:10,400 --> 00:00:14,920
ניתן לנו ממש רקע ראשוני למרד ובכלל למרידות באופן כללי.

6
00:00:15,440 --> 00:00:17,720
בפרק הזה אני רוצה שנתמקד במרד הגדול

7
00:00:17,800 --> 00:00:19,480
וננסה להבין את מהלך ההורים ההיסטורי.

8
00:00:20,160 --> 00:00:24,000
וכולנו הרי יודעים שהמרד הזה, עוד לפני שנדבר על הסיבות לו,

9
00:00:24,680 --> 00:00:27,240
הוא מרד מסוג... סליחה,

10
00:00:27,360 --> 00:00:32,040
המרד הגיע בסופו של דבר, כמו הרבה מרידות באותה תקופה, למצור.

11
00:00:32,600 --> 00:00:35,720
ואתה מספר בה, בתחילת החוברת ה... מהדרת הזאת,

12
00:00:36,280 --> 00:00:38,280
שהיה שינוי טכנולוגי,

13
00:00:38,680 --> 00:00:41,880
שהוא ההבדל בעצם בין המרידה של חזקיהו,

14
00:00:42,080 --> 00:00:45,920
שעמד בפני אשור וצלח את המצור הזה,

15
00:00:46,440 --> 00:00:47,440
לבין תקופה של הרומאים.

16
00:00:47,520 --> 00:00:50,400
בעצם יש איזשהו שינוי טכנולוגי שהופך את המצור לפחות אפקטיבי.

17
00:00:51,040 --> 00:00:53,600
לגמרי, לגמרי. זה חלק מדברים ש...

18
00:00:54,000 --> 00:00:57,480
בשביל זה צריך להיות קצת היסטוריון ולהכיר, ולא להיות אנכרוניסט.

19
00:00:58,720 --> 00:01:02,280
לתפוס שבימי בית ראשון יש מצור על ירושלים,

20
00:01:02,360 --> 00:01:05,160
בזמן החורבן, של שנה וחצי או אולי יותר,

21
00:01:05,680 --> 00:01:09,200
זה סרטים שקיימים בימי בית... בימי בית ראשון לא ידעו לפרוץ חומה.

22
00:01:09,600 --> 00:01:13,120
יריחו נפרצת באופן ניסי, העי, באופן של...

23
00:01:14,520 --> 00:01:16,520
מערימים עליה, מבצעים העיר, משאירים את העיר פתוחה,

24
00:01:16,600 --> 00:01:17,920
ורק אז נכנסים אליה,

25
00:01:18,280 --> 00:01:20,760
בית אל, בזכות שמצאו את נקודת התרופה של העיר,

26
00:01:20,800 --> 00:01:22,200
שמישהו יסכים אותה... סוסטרואי.

27
00:01:22,280 --> 00:01:24,000
סוסטרי, כן, סוסטרואיאני.

28
00:01:24,080 --> 00:01:26,160
זאת אומרת, אתה באמת צריך תחבולה כדי לפרוץ מצור,

29
00:01:26,240 --> 00:01:27,280
כי באופן טבעי הוא לא יפתח.

30
00:01:27,360 --> 00:01:29,120
אתה לא יכול לפרוץ חומות,

31
00:01:29,200 --> 00:01:31,000
החומות הם הגנו כמעט באופן טוטאלי.

32
00:01:31,080 --> 00:01:32,360
ולכן אנחנו רואים אצל יואב...

33
00:01:32,440 --> 00:01:35,080
כלומר, כמה שיש מחסנים מצורים יותר גדולים,

34
00:01:35,160 --> 00:01:36,200
ככה המרידה תצא.

35
00:01:36,280 --> 00:01:37,480
אוכל ופסיכולוגיה.

36
00:01:38,040 --> 00:01:39,080
אוכל ופסיכולוגיה.

37
00:01:39,160 --> 00:01:42,360
זאת אומרת, כוח המידה של האנשים שנמצאים בפנים,

38
00:01:42,360 --> 00:01:47,400
כי הקושי של הצרים הוא לא פחות מהקושי של מי שנמצא בפנים.

39
00:01:47,480 --> 00:01:48,480
הם כל הזמן צריכים להיות במתח,

40
00:01:48,560 --> 00:01:51,480
הם כל הזמן חשופים להתקפות של אנשים שנמצאים בפנים,

41
00:01:51,560 --> 00:01:53,040
שיכולים להתפרץ עליהם ברגע,

42
00:01:53,120 --> 00:01:55,440
הם ברגע אחד אדישים או לא שמים לב.

43
00:01:55,520 --> 00:01:58,560
הם צריכים קווי הספקה ושלא יפגעו להם בקווי הספקה.

44
00:01:58,640 --> 00:02:00,320
הם בדרך כלל באים לארץ זרה.

45
00:02:00,400 --> 00:02:03,080
גם למי שעושה מצור, זה לא קל.

46
00:02:03,160 --> 00:02:03,800
זה לא קל.

47
00:02:03,880 --> 00:02:09,320
לכן לא רחוקה האפשרות שטיטוס היה עוזב את ירושלים וייבורח על פי את אותו...

48
00:02:09,720 --> 00:02:14,600
נדבר על זה בהמשך, על פי מה שמתאר לנו יוסף בן מטיטיהו בכבודו ובעצמו,

49
00:02:14,680 --> 00:02:16,800
כן, הוא אומר שהחיילים היו אחוזי ייאוש,

50
00:02:16,880 --> 00:02:19,480
הוא היה צריך לחלק להם עסקורות, לעודד אותם,

51
00:02:19,560 --> 00:02:24,360
כי הם התייאשו כבר, כי שרפו להם את כל המכונות והם נצים.

52
00:02:24,440 --> 00:02:28,680
אז מה השוני באמת בימי הרומאים אל מול ההיסטוריה היותר עתיקה?

53
00:02:28,760 --> 00:02:32,080
כן, אז פה צריך להבין, העולם מתקדם, העולם מתקדם.

54
00:02:32,160 --> 00:02:35,920
מי שמאוד מאוד קידם את העולם מבחינה טכנולוגית צבאית במלחמות

55
00:02:36,880 --> 00:02:40,040
זה אלכסנדר מוקדון, יותר נכון, אבא שלו, פיליפוס,

56
00:02:40,760 --> 00:02:44,520
שהם, איך אני מגדיר את זה? לסטודנטים שלהם,

57
00:02:44,600 --> 00:02:46,280
לקחו את תקציב הביטחון,

58
00:02:46,360 --> 00:02:50,560
ובמקום לקחת את המאה מיליארד של תקציב הביטחון ולגייס בו חיילים,

59
00:02:50,640 --> 00:02:53,120
הם גייסו מהנדסים בחצי מהכסף.

60
00:02:53,720 --> 00:02:55,920
חצי מהכסף? סתם אני מגזים, אני מגזים,

61
00:02:56,000 --> 00:02:57,640
אני רק רוצה לסבר את האוזן.

62
00:02:57,720 --> 00:03:04,320
זאת אומרת, הם השקיעו בחץ וקשת שיורה יותר רחוק וחודר יותר שריון,

63
00:03:04,360 --> 00:03:08,360
ואז זה משנה את פני הקרב, הם הביאו את הקידון הארוך.

64
00:03:09,160 --> 00:03:10,160
רומח.

65
00:03:10,240 --> 00:03:12,760
זה לא הרומח, זה הסלסיים, אני לא טועה, לא חשוב.

66
00:03:12,840 --> 00:03:14,560
לא, זה חשוב שרומח, אנשים מדהימים על הסלסיים.

67
00:03:14,640 --> 00:03:16,480
כן, כן, לא חשוב, יש לזה שם,

68
00:03:16,560 --> 00:03:18,520
אני אפילו לא בטוח שאני זוכר את השם המדויק,

69
00:03:18,600 --> 00:03:21,800
אבל יש להם, לא, לא סלסיים, יש לזה שם אחר,

70
00:03:21,880 --> 00:03:23,400
אני כרגע לא זוכר, אני מתמצל.

71
00:03:23,480 --> 00:03:26,440
מכל מקום הם משנים את צדי הקרב.

72
00:03:26,520 --> 00:03:29,680
ואחד הדברים החשובים זה העניין של פריצת חומות.

73
00:03:29,720 --> 00:03:33,320
הם, ולא רק הם, כל התקופה הזאת,

74
00:03:33,400 --> 00:03:37,440
מאוד מאוד מפתחים את האמצעים הטכנולוגיים.

75
00:03:37,520 --> 00:03:40,360
לפני כן זה היו מלחמות, מלחמות פרס יוון,

76
00:03:40,440 --> 00:03:42,240
שבעיקר היו מלחמות ימיות,

77
00:03:42,320 --> 00:03:47,000
אבל אנחנו עוברים כבר לתקופה אחרת שבה נכבשות ערים,

78
00:03:47,080 --> 00:03:50,520
אין טבאי, אין ערים בטרקיה,

79
00:03:50,600 --> 00:03:53,680
זאת אומרת, תקופה אחרת שלפני כן,

80
00:03:53,760 --> 00:03:57,400
אבל היא משנה את פני צדי הקרב.

81
00:03:57,440 --> 00:04:04,280
החומה היא כבר לא סוג של ביטחון מוחלט למי שנמצא מאחוריו לאורך זמן,

82
00:04:04,360 --> 00:04:06,680
עד שהוא יבקש אוכל, או עד שהוא ירעב.

83
00:04:06,760 --> 00:04:10,000
הסיפור הזה של מתים ברעה ורק אז העיר נכנעת,

84
00:04:10,080 --> 00:04:12,520
הוא סיפור לא נכון לימי הבית השני.

85
00:04:12,600 --> 00:04:16,280
ותמיד אני אומר, אריה היה מצדה.

86
00:04:16,360 --> 00:04:18,840
במצדה היה אוכל למאה שנים, אני אולי מגזים,

87
00:04:18,920 --> 00:04:20,480
אבל היה שם אוכל בשפע.

88
00:04:20,560 --> 00:04:21,960
וגיאוגרפיה.

89
00:04:22,040 --> 00:04:23,440
וגיאוגרפיה, בדיוק.

90
00:04:23,520 --> 00:04:27,280
היה לה חומות טבעיים אדירים מבחינה הגנטית,

91
00:04:27,320 --> 00:04:31,400
אבל היא לא עמדה, כי בסופו של דבר הרומאים הצליחו לנגח את החומה,

92
00:04:31,480 --> 00:04:33,040
לנפץ אותה, ולאחר מכן...

93
00:04:33,120 --> 00:04:33,960
אל ניגוח.

94
00:04:34,040 --> 00:04:34,720
אל ניגוח.

95
00:04:34,800 --> 00:04:36,240
ולסתרעות, ולפולטות.

96
00:04:36,320 --> 00:04:39,200
ולאחר מכן, כששמו שם החומה מעץ,

97
00:04:39,280 --> 00:04:41,120
אז הרומאים גילו את זה, אז הם סורפו את זה,

98
00:04:41,200 --> 00:04:42,480
ונגמר הסיפור.

99
00:04:42,560 --> 00:04:45,800
ונגמר הסיפור, לכן זה הדבר שהבארנו אותו,

100
00:04:45,880 --> 00:04:47,960
ואני חושב שצריך אבל להבהיר פה משהו אחר.

101
00:04:49,240 --> 00:04:51,960
היסטוריה, כמו כל דבר אחר,

102
00:04:52,040 --> 00:04:54,360
זה לא אירוע חד-ממדי,

103
00:04:54,360 --> 00:04:58,400
או קשור לנקודת זמן מסוימת.

104
00:04:59,120 --> 00:05:01,000
היסטוריה תמיד יש לה נסיבות,

105
00:05:01,080 --> 00:05:03,760
נסיבות של זמן, של מקום, של אישים,

106
00:05:05,120 --> 00:05:07,720
של רצף של אירועים,

107
00:05:08,520 --> 00:05:11,320
במיוחד במיוחד כשאנחנו מדברים על...

108
00:05:11,400 --> 00:05:13,880
על הפסיכולוגיה של עמים.

109
00:05:14,480 --> 00:05:17,080
זאת אומרת, כשאני מדבר על הפסיכולוגיה של עם,

110
00:05:17,160 --> 00:05:20,360
אני מדבר על תודעה, על תודעה של עם.

111
00:05:21,040 --> 00:05:22,920
אז עם הבית השני, אנחנו...

112
00:05:23,520 --> 00:05:25,960
ככה אני לפחות מחלק את זה לסטודנטים שלי,

113
00:05:26,040 --> 00:05:29,280
מחלק את תקופי... את ימי הבית השני לשלוש תקופות.

114
00:05:29,360 --> 00:05:34,400
בגדול יש שתי תקופות, יש 80 שנה של עצמאות וכל השר שיבוד.

115
00:05:34,480 --> 00:05:36,720
80 שנה של עצמאות, מי יהודה המכבי?

116
00:05:36,800 --> 00:05:39,040
מי יהודה... לא מי יהודה, מי יונתן.

117
00:05:39,120 --> 00:05:43,640
מי יונתן, ובעצם עד האחים,

118
00:05:43,720 --> 00:05:46,560
עד אריסטובולוס ואורכנוס, הכיבוש של פומפיוס,

119
00:05:46,640 --> 00:05:50,560
63 לפנהספירה, מ-42-63, אנחנו עומנים כ-80 שנה.

120
00:05:51,080 --> 00:05:55,280
אז לכאור, יש רק סתר כל 80 שנה של עצמאות,

121
00:05:55,360 --> 00:05:58,640
ולפניכן שיבוד, ואחריכן גם לכאור השיבוד.

122
00:05:58,720 --> 00:06:02,240
קודם, משעובדים לפרסים, לאחר מכן לתקופה ההלניסטית,

123
00:06:02,320 --> 00:06:05,160
אם זה תל מים, אם זה הסילוקים,

124
00:06:05,240 --> 00:06:09,320
אבל השיבוד אצל רומא כבר היה שיבוד אחר,

125
00:06:09,400 --> 00:06:12,640
כי רומא שיבדו עם בן חורין,

126
00:06:14,320 --> 00:06:18,120
פרס ואלכסנדר מוקדון

127
00:06:18,200 --> 00:06:21,120
ואנטיוכוס מגס ותל מים הזה וזה,

128
00:06:21,200 --> 00:06:23,960
ותל מים סותר ופילדלפוס ומי שאתה רוצה,

129
00:06:24,040 --> 00:06:28,520
הם שיבדו עם משעובד, עם שאין לו שאיפות לאומיות.

130
00:06:29,400 --> 00:06:33,800
המרד החשמונאי שינה את התודעה הלאומית.

131
00:06:33,880 --> 00:06:37,480
הוא בעצם הפך אותנו לבני חורין, אדונים על גורלנו.

132
00:06:37,560 --> 00:06:42,120
אם יהודים בגליל היו במצוקה, הם שלחו שליח

133
00:06:43,000 --> 00:06:45,880
למלך ביהודה ואמרו לו תציל אותנו,

134
00:06:45,880 --> 00:06:48,080
והוא שלח לשם היחידה צבאית והוא הציל אותם.

135
00:06:48,160 --> 00:06:49,680
זה אנטבה.

136
00:06:49,760 --> 00:06:53,040
יהודים במצוקה, שם אנחנו נשלח להציל אותו.

137
00:06:53,120 --> 00:06:56,760
זה שינוי מוחלט מה שקורה לחם.

138
00:06:56,840 --> 00:07:00,880
איקנטיטוס באמת, כשהוא עומד על חומות ירושלים החרבות,

139
00:07:00,960 --> 00:07:05,640
הוא אומר, אתם היהודים עוד מתקופת פומפיוס לא קיבלתם את שלטוננו,

140
00:07:05,720 --> 00:07:08,880
והוא צדק, וזה לא פשע.141
00:07:08,960 --> 00:07:12,200
ואחד הדברים שאני אומר, כותב את זה בספר,

142
00:07:12,240 --> 00:07:16,760
שבתקופה התרום, התרום החשמונאית,

143
00:07:16,840 --> 00:07:18,880
אין בעם ישראל אפילו משיחי שקר.

144
00:07:20,320 --> 00:07:21,120
מה זה משיח?

145
00:07:21,200 --> 00:07:22,120
כן, מה זה משיח שקר?

146
00:07:22,200 --> 00:07:23,520
אתה אומר, אין משיח שקר, יופי, אז לחורה, многие יהודים זה מא infinitely more phenomenon than thought itself.

147
00:07:23,600 --> 00:07:25,160
הלו, אתה ממשיך שקר.

148
00:07:25,240 --> 00:07:26,560
יופי, אין משיחי שקר.

149
00:07:26,640 --> 00:07:28,960
אני אומר, משיח שקר, אני תמיד אומר,

150
00:07:29,040 --> 00:07:30,920
אין משיחי שקר, יש דור של שקר.

151
00:07:31,560 --> 00:07:34,920
משיח שקר הוא ביטוי של קמיעה למציאות שונה.

152
00:07:35,000 --> 00:07:36,280
או חוסר השלמה.

153
00:07:37,000 --> 00:07:38,480
אני אומר, אין אפילו,

154
00:07:38,480 --> 00:07:41,640
אין אפילו, אתה לוקח את הספרות שנכתבה.

155
00:07:41,720 --> 00:07:46,720
אין בה שאבטנות כזאת, לא ספר בן סירה ולא צוות השבטים,

156
00:07:46,800 --> 00:07:48,880
לא כל הספרים שנכתבו, מה שנקרא ספרים החיצוניים,

157
00:07:48,960 --> 00:07:52,120
אין בהם סממנים של ציפייה לגאולה.

158
00:07:52,200 --> 00:07:56,000
הגאולה, כמו שהיא נתפסת כגאולה כחירות,

159
00:07:56,080 --> 00:07:59,280
כעם ה' על גורלו, כצבא ומטבע,

160
00:07:59,360 --> 00:08:02,480
לא קיימים, לא קיימים בכלל לפני כן.

161
00:08:02,560 --> 00:08:04,560
ולאחר מכן, לאחר מכן הכל שונה.

162
00:08:04,640 --> 00:08:08,040
כותב על זה יוסף אוסס, קולה הרביעית,

163
00:08:08,040 --> 00:08:11,040
וכן הלאה, והציפייה לגאולה,

164
00:08:11,120 --> 00:08:14,960
כדי, מה מניע את קת מדבר יהודה?

165
00:08:15,040 --> 00:08:20,800
המון משיחיות עם כל הגנאי וכל הפלגנות והבדלונות.

166
00:08:20,880 --> 00:08:22,600
זו אווירה אחרת.

167
00:08:22,680 --> 00:08:26,160
זו אווירה אחרת, העם נמצא בהבינה,

168
00:08:26,240 --> 00:08:29,840
אנחנו עבדי ה' ולא עבדי רומא.

169
00:08:29,920 --> 00:08:31,920
בזמן שרומא שיבדה את כל העולם,

170
00:08:32,000 --> 00:08:36,560
היהודים אמרו, אבדי ה' וזה מה שמניע את התקופה.

171
00:08:36,640 --> 00:08:40,600
וישנם כמה אירועים עד המרד, עד שנת 66 לספירה.

172
00:08:40,680 --> 00:08:45,520
מ-63 לפני, עד 66, אנחנו עומדים כ-130 שנה,

173
00:08:45,600 --> 00:08:48,280
ישנם כמה וכמה התפרצויות של מרד,

174
00:08:48,360 --> 00:08:50,120
כי היהודים לא משלימים,

175
00:08:50,200 --> 00:08:54,760
לא משלימים עם הגף הרומי, עם האלבון הזה שרומא עשתה לנו.

176
00:08:54,840 --> 00:08:57,240
אחת התוגמות ההיסטוריות, ואני מביא את זה בספר,

177
00:08:57,320 --> 00:08:59,280
מישהו מה פחות מוכר,

178
00:08:59,360 --> 00:09:02,360
כותב על זה, הזכרנו קודם בהרצאה הקודמת שלנו,

179
00:09:02,440 --> 00:09:04,480
את פרופ' יוסף קלוזנר,

180
00:09:04,560 --> 00:09:10,360
אז נדמה לי זה מאמר שהתפרסם בהשילוח לפני כמעט 120 שנה.

181
00:09:11,200 --> 00:09:12,920
הוא מכנה את המאמר הזה בכותרת,

182
00:09:13,000 --> 00:09:15,800
רגע גדול בחיי האומה.

183
00:09:15,880 --> 00:09:17,880
מאמר שכתוב כמו שיר,

184
00:09:17,960 --> 00:09:19,640
ממש כתוב כמו שיר,

185
00:09:19,720 --> 00:09:22,720
שהוא מתאר את ההתנגדות של העם היהודי בארץ ישראל,

186
00:09:22,800 --> 00:09:27,000
לניסיון של גאוס קליגלה להעמיד את הצלם שלו בבית המקדש.

187
00:09:27,080 --> 00:09:30,840
שהוא שלח לפה שני ליגיונות מהנציב בסוריה.

188
00:09:30,920 --> 00:09:31,880
שני ליגיונות.

189
00:09:31,880 --> 00:09:32,880
שני ליגיונות.

190
00:09:32,960 --> 00:09:34,640
מתוך סביב 40 שלו בכל האימפריה?

191
00:09:34,720 --> 00:09:35,880
לא, מה פתאום, איזה 14?

192
00:09:35,960 --> 00:09:39,160
זה יותר בין 16 ל-18.

193
00:09:39,240 --> 00:09:40,280
זאת אומרת, הוא שולח...

194
00:09:40,360 --> 00:09:43,440
רבע צבא, שמינית, עשירית מהצבא הרומי.

195
00:09:43,520 --> 00:09:44,760
בשביל להציב פסל?

196
00:09:44,840 --> 00:09:46,640
בשביל להציב את הפסל שלו, את הצלם שלו.

197
00:09:46,720 --> 00:09:48,000
כי הוא יודע.

198
00:09:48,080 --> 00:09:49,800
כי הוא יודע שהיהודים לא ישלימו את זה,

199
00:09:49,880 --> 00:09:51,040
הוא יודע שהיהודים לא פרחו.

200
00:09:51,120 --> 00:09:53,480
לא, אבל למה להישלם כזה מחיר גדול בשביל פסל?

201
00:09:53,560 --> 00:09:54,640
להישלם מחיר, עוד כזה,

202
00:09:54,640 --> 00:09:56,840
זה נושא שאנחנו אם נפתח אותו עכשיו, לא נגמור אותו,

203
00:09:56,920 --> 00:09:58,600
אבל גיאוס היה מטורף,

204
00:09:58,680 --> 00:10:00,200
והיה אנטישמי,

205
00:10:01,360 --> 00:10:03,040
כמו אלה שקדמו לו.

206
00:10:04,400 --> 00:10:07,560
טיבריוס, אני מנגנס לזה לא נגמור,

207
00:10:07,640 --> 00:10:11,560
אבל רק נאמר שראש המשמר הפרטוריאני של טיבריוס,

208
00:10:11,640 --> 00:10:13,440
קראו לו סיינוס,

209
00:10:13,520 --> 00:10:15,560
הוא היה שוני ישראל הגדול ביותר בעולם,

210
00:10:15,640 --> 00:10:17,240
כי כותב עליו פילון,

211
00:10:17,320 --> 00:10:20,480
שני לסיינוס בסנאת ישראל היה פלקוס.

212
00:10:20,560 --> 00:10:21,920
זאת אומרת, סיינוס ראשון,

213
00:10:21,960 --> 00:10:24,600
פלקוס שעשה את שעות יהודי אלכסנדריה היה שני.

214
00:10:24,680 --> 00:10:27,800
זאת אומרת, סיינוס תכנן להשמיד את יהודי העולם כולו.

215
00:10:27,880 --> 00:10:30,320
אנחנו מדברים שנת 20 לספירה, פחות או יותר.

216
00:10:30,400 --> 00:10:32,640
לא הרבה לפני המרד, 50 שנה בערך לפני המרד,

217
00:10:32,720 --> 00:10:34,480
40-odd שנים לפני פרוץ המרד,

218
00:10:34,560 --> 00:10:35,920
תכנן להשמיד.

219
00:10:36,000 --> 00:10:38,680
בתקופתו של טיבריוס יהודי רומא גורשו מרומא.

220
00:10:38,760 --> 00:10:40,960
אגב, לא רק יהודים שם, אבל בעיקר יהודים גורשו,

221
00:10:41,040 --> 00:10:43,560
כל מי שלא היה, הלך בדיוק לפי הטלם שלהם,

222
00:10:43,640 --> 00:10:46,040
הפרגני שלהם, גורש מרומא,

223
00:10:51,960 --> 00:10:55,680
כבות של יהודים עוזבים את החריש, את הקציר, את המשקים, את הכול.

224
00:10:55,760 --> 00:10:58,000
באים לקראת פטרוניוס, בוקשים אותו באקו.

225
00:10:59,040 --> 00:11:00,880
והוא בא עם ליגיונות, הוא בא לשחוט.

226
00:11:00,960 --> 00:11:02,000
בוקשים אותו בנמל בעצם.

227
00:11:02,080 --> 00:11:03,880
מה? אני חושב שבאו יורד מהספינות.

228
00:11:03,960 --> 00:11:07,000
לא, לא, הוא כנראה בא ברגל, הוא בא עם הליגיון ברגל,

229
00:11:07,080 --> 00:11:08,280
הוא בא מסוריה,

230
00:11:09,160 --> 00:11:11,920
הוא חוצה שם, מתאר את הריח הסעררי בצורה כזאת או אחרת,

231
00:11:12,000 --> 00:11:15,040
ככה משמע, לא זכור לי שמתואר שהוא מגיע באוניות,

232
00:11:15,120 --> 00:11:17,160
הוא מגיע בדרך החוף הפיניקי.

233
00:11:17,200 --> 00:11:19,000
זאת אומרת, על החוף הפיניקי הוא עובר,

234
00:11:19,080 --> 00:11:21,480
עובר את המכשולים של מה שנקרא סולמה של צור,

235
00:11:21,560 --> 00:11:26,440
אני לא יודע בדיוק, לא זכור לי שמישהו מתעסק במסע הפרטני שלו,

236
00:11:26,520 --> 00:11:27,640
כיצד זה בוצע.

237
00:11:28,320 --> 00:11:31,760
ומגיעים אליו, התקומין, נקרא לזה משלחת עממית,

238
00:11:31,840 --> 00:11:34,840
אלפי, אלפי, אלפי אנשים, מגיעים אליו ובאים לדבר איתו.

239
00:11:34,920 --> 00:11:37,480
כשאנחנו מדברים על משלחת, שאתה אומר משלחת,

240
00:11:37,560 --> 00:11:39,280
זה נשמע עשרה, עשרים אנשים.

241
00:11:39,360 --> 00:11:40,720
פה עמידו בהרבה המונים.

242
00:11:41,320 --> 00:11:44,520
המונים, ולא תגיד מבוגרים או זקנים או ילדים.

243
00:11:44,560 --> 00:11:47,560
הוא אומר, זקנים, מבוגרים וילדים.

244
00:11:47,840 --> 00:11:51,160
נשים זקנות, נשים במטב ימיהן וילדות.

245
00:11:51,240 --> 00:11:52,800
הלשון שם ציורית מאוד.

246
00:11:52,880 --> 00:11:54,760
לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.

247
00:11:54,840 --> 00:11:57,280
מהקטעים שאמרת שצריך להקריא, אז באמת...

248
00:11:57,360 --> 00:12:00,200
כן, אז צריך למצוא את זה.

249
00:12:01,000 --> 00:12:02,880
תבין, אני לא התכוננתי מראש כדי...

250
00:12:03,360 --> 00:12:04,400
מכיתה הקריאה.

251
00:12:04,680 --> 00:12:05,520
על הכיתה הקריאה.

252
00:12:05,600 --> 00:12:06,640
על הקטע הקריאה זה...

253
00:12:06,720 --> 00:12:10,520
תמיד תארים מלאים באנשים, זה מה שיוצא מתוך הקטע הזה.

254
00:12:10,640 --> 00:12:12,040
זה קטע מאוד מאוד...

255
00:12:13,000 --> 00:12:15,240
מאוד מאוד מרגש לקרוא את הדבר הזה.

256
00:12:15,320 --> 00:12:17,880
לא לחינם, לא לחינם...

257
00:12:18,560 --> 00:12:20,000
הנה, אני מוצא את זוולה הזה ברדיפות הדת,

258
00:12:20,080 --> 00:12:21,440
בפרק של רדיפות הדת.

259
00:12:21,880 --> 00:12:23,120
הנה, אני... וואו, וואו, וואו.

260
00:12:23,200 --> 00:12:24,200
מצאנו את זה.

261
00:12:24,960 --> 00:12:29,160
אך כאשר שמו אנשי עיר הקודש ויתר חלקי הארץ דבר המזימה,

262
00:12:29,480 --> 00:12:30,880
להמיץ אליהם בבית המקדש,

263
00:12:31,320 --> 00:12:34,040
נתלקדו יחתיו כמו למתן עוד מוסכם,

264
00:12:34,440 --> 00:12:36,120
עוד שניתן על ידי סבלם המשותף.

265
00:12:36,200 --> 00:12:39,800
הם יצאו בעמוניהם, בעוזבם ערים, כפרים ובתים,

266
00:12:40,160 --> 00:12:42,040
וחשו כגוף אחד אל פיניקיה,

267
00:12:42,320 --> 00:12:44,560
אשר לשם נזדמן במקרה פטרוניוס.

268
00:12:45,080 --> 00:12:48,160
משראו אחדים, אנשי פטרוניוס, המון רב מתקרב לעברם,

269
00:12:48,440 --> 00:12:50,200
חשו לזרעת מפקדם ודיעו לו על כך,

270
00:12:50,280 --> 00:12:53,360
למען יוכל לנקוט אמצעים לקדם את תנאי המלחמה הצפויה לדעתם,

271
00:12:53,440 --> 00:12:55,920
והודם מתארים לו את המתרחש.

272
00:12:56,600 --> 00:12:57,800
והוא עדיין בלא משמע.

273
00:12:57,880 --> 00:13:01,000
ירד לפתע המון יהודים כענן,

274
00:13:01,480 --> 00:13:03,360
וחיסה את כל פיניקיה,

275
00:13:03,920 --> 00:13:05,440
לתאדמתם של אלה שלו ידעו,

276
00:13:05,640 --> 00:13:07,600
זה אחד הקוכי שלהם שאתה אעם את זה.

277
00:13:08,840 --> 00:13:10,000
זה o-geremes.

278
00:13:10,120 --> 00:13:11,760
זה מין דפגרת כוח. לא, זה פילון.

279
00:13:11,880 --> 00:13:12,880
זה פילון, אלכסנדרון.

280
00:13:13,000 --> 00:13:13,360
א� sorts don't know...

281
00:13:13,440 --> 00:13:14,000
אלא אנשים שלנו י!!"ì&.

282
00:13:14,200 --> 00:13:21,760
זה עומר לותק חקוי מכוונה לאוםimex'

283
00:13:22,000 --> 00:13:22,400
צוייה cutest

284
00:13:22,440 --> 00:13:22,880
אגיליざיה

285
00:13:22,960 --> 00:13:34,840
ני קbbles

286
00:13:35,440 --> 00:13:46,880
למרת זה. כי החוקרים שעוסקים בנסיבות למרת מביאים סיבות בעיקר מחיר הקוטג' למה אנשים יוצאים להפגנה, הם תסתכלים על זה בעיניים הערביות. אגב בדיוק כמו שמנתחים את

287
00:13:46,880 --> 00:14:00,560
המרידות של הערבים כאן בארץ בואו נשפר להם את המצב הכלכלי, ואת הביוב, לחשמל, וניתן להם תקציב וניתן להם את זה, והם לא מבינים, מזלזלים בהם, יש להם שאיפות דתיות288
00:14:00,720 --> 00:14:10,240
לאומיות, כן הוא כותב על זה אתה יודע מה מי שכתב על זה מאוד יפה כבר לפני למעלה מחמישים שנה היה פרופסור יושפה טרקאבי, הוא אומר מזלזלים בהם, הוא מדבר על מדינות

289
00:14:10,240 --> 00:14:21,240
הרוואה שחשבו, הוא אומר הם מממנים אנטישמיות, הם מממנים פגיעה, הם ממנים טרור, הם לא מממנים את זה כי מצבם לא טוב, אלו מדינות עשירות, הסעודיה, כן למה

290
00:14:21,240 --> 00:14:31,560
הם עושות את זה, כי זה חלק מתפיסה דתית לאומית מה שאתי רוצה. אז גם כאן אצל עם ישראל לא העניינים הכלכליים הזיזו אותם, לא זה מה שעניית המרד, מה שעניית המרד

291
00:14:32,000 --> 00:14:41,640
זו פגיעה באמת במקדש. זה הדבר בלתי מסבל מבחינת היהודים ופה חייב להם לומר משפט שאנשים לא מודעים עליו. ימי בית שני רוב עם ישראל לא נמצא בארץ

292
00:14:42,040 --> 00:15:04,840
80 אחוז מהעם ישראל חלק גדול נמצא באלכסנדריה, כמיליון יהודים במרחב האלכסנדרונית, יש כאלה שאומרים שבאזור של מסופוטמיה כארבעה מיליון יהודים על כל האורך, מדובר בכמות עצומה, רוב יהודי העולם לא נמצאים בכלל בארץ. יש היסטוריונים בכלל שאמרו שהיהודים הם כעשירית ממספר האוכלוסייה בכל האימפריה הרומית. נכון זה בוערון, עשרה אחוז מהדמוגרפיה

293
00:15:04,840 --> 00:15:34,440
אנחנו מדמיינים את עצמנו כפרובינציה קטנה אבל עם הרבה מאוד אייפק בחול. אתה אומר פה משהו מאוד מעניין, אתה צריך לשים לב, זה דבר שמאוד יתריד את רומה. כי כשאתה אומר שעשרה אחוז ברחבי העולם, כשעשרה אחוז נמצאים במקום ספציפי אתה מרכז כוח, אתה מדכא את הקבוצה הזאת וסגר די ליאל. זה אחד מקורנות התקפה של צבא, התקפה היא ריכוז כוח בזמן שאתה בוחר ואתה יכול להביא את הסדק של הפנוי. כן ו?

294
00:15:34,840 --> 00:15:43,240
וגמרת את העניין. אבל פה ברגע שהוא הלך לנקודה אחת, אז היהודים בעוד עשרה מקומות מערערים לו את היציבות.

295
00:15:43,280 --> 00:15:47,640
ואכן היה מרד נוסף, מרד שלישי, חוץ ממרד בר כוכביו, מרד הגדול, מרד התפוצות.

296
00:15:47,680 --> 00:15:52,840
כן, מרד התפוצות, אנחנו לא נדבר עליו עכשיו, אבל הוא אגב ביטוי של בדיוק הדבר שהכי יפריד את רומה,

297
00:15:54,000 --> 00:15:58,960
ערעור של האימפריה. זאת אומרת, האימפריה בנויה על מה שהם קיינו הפקס רומנה.

298
00:15:59,880 --> 00:16:02,640
השלום הרומי, אתה לא תאמה שהכול יהיה בשקט.

299
00:16:02,920 --> 00:16:04,760
איזשהו מקום יש מרד, אתה מדכא אותו.

300
00:16:04,960 --> 00:16:08,520
אבל שיש בעשרה מקומות, יש לי בסך הכול 14, 18 רליגיונות,

301
00:16:09,000 --> 00:16:10,840
איך אני מחלק את הכוח?

302
00:16:10,880 --> 00:16:14,760
אגב, זה מה שקרה למדינת ישראל באירועים האחרונים שקרו לפני חודש, חודש וחצי.

303
00:16:15,240 --> 00:16:21,040
אם אני הולך לפתוח חזית עכשיו, באקו, בלוד, בוודיארה, בנגב,

304
00:16:21,600 --> 00:16:23,640
אין לי סיכוי, אין לי סיכוי.

305
00:16:23,680 --> 00:16:25,520
בלי גס מילואים, ואז אם נגס מילואים...

306
00:16:25,560 --> 00:16:28,560
לא, אני לא רוצה לגייס צבא לטובת נגד אזרחים.

307
00:16:28,840 --> 00:16:32,480
זאת אומרת, באיזשהו מקום, כשהעמונים פורצים נגדך,

308
00:16:32,520 --> 00:16:34,440
וזה קשור כמו למיעוטים שיש לנו עכשיו,

309
00:16:34,480 --> 00:16:36,240
וכמו שאנחנו אז היינו מיעוטים ברחבי העולם.

310
00:16:36,280 --> 00:16:37,920
זאת אומרת, הם חשישו,

311
00:16:37,960 --> 00:16:42,360
הם, לכן הם חשישו מאיתנו וכיבדו אותם.

312
00:16:42,880 --> 00:16:45,680
זה, דוגמה טיטוס עובד על חומות ירושלים,

313
00:16:45,720 --> 00:16:47,360
ואומר, אנחנו היהודים,

314
00:16:47,400 --> 00:16:50,160
אתם היהודים נתנו לכם לחיות על פי המצוות שלכם,

315
00:16:50,200 --> 00:16:52,320
אנחנו עשרנו, אנחנו הולכים לא להיכנס.

316
00:16:52,360 --> 00:16:55,320
היהודים דרשו זכויות, והרומאים נתנו להם.

317
00:16:55,360 --> 00:16:59,600
זאת אומרת, היית יהודי והתנגשת במכונית במישהו בשבת,

318
00:16:59,640 --> 00:17:02,400
ובית משפט שלח לך זימון לשבת,

319
00:17:02,440 --> 00:17:04,160
אתה כותב לו, נכתב, אני יהודי,

320
00:17:04,200 --> 00:17:05,680
היהודים דורכים לך את הדיון.

321
00:17:05,720 --> 00:17:07,880
יהודים היו יכולים לא לבוא לדיון בשבת,

322
00:17:07,920 --> 00:17:10,560
זה היה חלק בזכויות היהודים, הדברים האלה.

323
00:17:10,600 --> 00:17:14,520
אבל אנחנו, ברשותך, אנחנו קצת גלשנו, בואי נחזור רגע לפטרוניוס.

324
00:17:15,800 --> 00:17:18,880
זה מרד לכל דבר מה שמתרחש שם עם גאוס קליגולה.

325
00:17:18,920 --> 00:17:20,520
הם אומרים לו, אנחנו לא ניתן שזה יקרה.

326
00:17:20,560 --> 00:17:22,760
הם אמורים את זה בצורה נחמדה,

327
00:17:26,040 --> 00:17:29,640
אבל הוא מבין שהולך להיות פה התנגשות דמים מאוד מאוד קשה,

328
00:17:29,680 --> 00:17:32,040
הוא עושה פליק פלק לאחור.

329
00:17:32,080 --> 00:17:33,840
זה, צריך לזכור את זה.

330
00:17:33,880 --> 00:17:36,600
זה עומד ברקע כהצלחה.

331
00:17:36,640 --> 00:17:41,440
כשכמה שנים לאחר מכן יבוא מישהו ויגיד, יש לנו סיכוי,

332
00:17:41,480 --> 00:17:44,280
הם באו לעקות אותנו, יש לנו סיכוי לעמוד בפני זה,

333
00:17:44,320 --> 00:17:45,760
כי יש לו על מה להישאם.

334
00:17:45,800 --> 00:17:47,160
אתה אומר שני דברים,

335
00:17:47,200 --> 00:17:49,640
אתה אומר, גם העם היה עם תודעה של החירות

336
00:17:49,680 --> 00:17:52,920
עוד מימי המרד החשמולי המוצלח,

337
00:17:52,960 --> 00:17:54,680
בעצם חנוכה לגמרי.

338
00:17:54,760 --> 00:17:58,200
וגם היה אירוע בתווח זמן שאפשר לזכור אותו,

339
00:17:58,240 --> 00:18:01,720
שלהנה, ריכזנו מאמץ, אמנם בצורה דיפלומטית,

340
00:18:01,760 --> 00:18:04,440
אבל זה הצליח. הרומאים לא כאלה חזקים.

341
00:18:04,480 --> 00:18:06,920
כן, יש עוד משהו שאני רוצה להכיף על פה,

342
00:18:06,960 --> 00:18:09,200
אתה עלית על נקודה מאוד מעניינת.

343
00:18:09,240 --> 00:18:12,920
בתקופה הזאת, ערב החורבן,

344
00:18:12,960 --> 00:18:17,320
נכתב היצירה הספרותית התנאית הראשונה.

345
00:18:17,360 --> 00:18:20,160
אתה יודע איך קוראים לה? מגילת הענית.

346
00:18:20,200 --> 00:18:21,680
מה היא מגילת הענית?

347
00:18:21,720 --> 00:18:24,680
מגילת הענית מספרת את המצחונות של עם ישראל,

348
00:18:24,720 --> 00:18:26,120
את ההצלחות של עם ישראל.

349
00:18:26,160 --> 00:18:29,920
יום ניקנור, חנוכה,

350
00:18:29,960 --> 00:18:33,400
הסיפור של כף בית בשבט וגאו אסקליגולה.

351
00:18:33,440 --> 00:18:35,680
יש כאלה שיגידו, זאת מגילת הקנאים,

352
00:18:35,720 --> 00:18:38,200
לא לכינם זה נכתב בעליית חנניה בין חזקיה בן גאון,

353
00:18:38,240 --> 00:18:40,480
שהיה כנראה מבית שמי,

354
00:18:40,520 --> 00:18:42,360
מהתפיסה הזאת של המורדים,

355
00:18:42,400 --> 00:18:44,800
זה ידוע, מחקר חשוב ביותר של פרופסור,

356
00:18:44,840 --> 00:18:46,960
הרב פרופסור ישראל בן שלום עליו השלום,

357
00:18:47,000 --> 00:18:50,160
בית שמי, שהוא אומר שהמורדים היו מבית שמי.

358
00:18:50,200 --> 00:18:54,320
וזו נקודה מאוד מאוד מרכזית שצריך לזכור אותה.

359
00:18:54,360 --> 00:18:57,160
לכן המרידות האלה, המרידות האלה,

360
00:18:57,200 --> 00:19:01,520
ההצלחות שלהם נמצאות ברקע.

361
00:19:01,560 --> 00:19:04,400
אנחנו יכולים לגרום להם להשגת לאחור.

362
00:19:04,440 --> 00:19:07,840
פטרוניוס עשה פליק פלק לאחור, הוא חזר.

363
00:19:07,880 --> 00:19:10,040
האימפריה הגדולה בעולם.

364
00:19:10,080 --> 00:19:12,000
הוא החליט לא להתנגש.

365
00:19:12,040 --> 00:19:14,840
הוא החליט לצאת לאחור, ופה צריך להבין,

366
00:19:14,840 --> 00:19:17,960
נגיד שזה לא הצליח, העובדה זה הצליח.

367
00:19:18,000 --> 00:19:20,280
אז באמת בואו נתחיל בפגישה הראשונה שלנו.

368
00:19:20,320 --> 00:19:22,240
נדבר על הסיבות למרד.

369
00:19:22,280 --> 00:19:26,840
אני הגעתי אליך, באמת עובדת צות לפני כשלוש שנים.

370
00:19:26,880 --> 00:19:28,200
מורה להיסטוריה צעיר,

371
00:19:28,240 --> 00:19:32,280
מנסה, כרגיל, איך מורים לומדים בעצם, איך למדת כיתה?

372
00:19:32,320 --> 00:19:34,560
פותחים את ספר הלימוד של התלמידים,

373
00:19:34,600 --> 00:19:36,400
או מדריך למורה במקרה הטוב,

374
00:19:36,440 --> 00:19:38,880
לא פותחים הרי ספרי היסטוריה ויותר מדי.

375
00:19:38,920 --> 00:19:43,320
פתחתי, ונסיתי להבין איך אני מלמד את הסיבות למרד.

376
00:19:43,360 --> 00:19:46,200
עוד עמוד, עוד עמוד, נסיתי לקרוא בין השורות,

377
00:19:46,240 --> 00:19:48,880
נסיתי פליק לקלחות, פשוט לא הצליחתי להבין

378
00:19:48,920 --> 00:19:53,120
מה לשיטת הספר לימוד, לתיכון, הסיבות למרד.

379
00:19:53,160 --> 00:19:56,240
ובאתי אליך, ואמרתי לך, אני זוכר את ההרצאה שלך

380
00:19:56,280 --> 00:19:58,240
של שלוש השעות בתשע בער.

381
00:19:58,280 --> 00:20:01,880
אתה מתאר בצורה מאוד ברורה במקרה, בקיסריה וזה,

382
00:20:01,920 --> 00:20:04,400
ואני קורא שם את הפסקאות שאמורות להיות כתובות

383
00:20:04,440 --> 00:20:06,360
בצורה פשוטה לתלמידים,

384
00:20:06,400 --> 00:20:08,200
ולא ברור שם מה הסיבות.

385
00:20:08,240 --> 00:20:11,360
אז באמת זה הקדמה מאוד טובה ללהבין.

386
00:20:11,400 --> 00:20:14,480
מה הסיבות ולמה, באמת אולי שאלה אחת לפני,

387
00:20:14,520 --> 00:20:17,920
למה בספר לימוד הפשוט לא מצליחים לכתוב בצורה פשוטה

388
00:20:17,960 --> 00:20:20,880
לברורה את המסיבות או את הסיבות,

389
00:20:20,920 --> 00:20:23,840
את המאורעות של פרוץ המרד?

390
00:20:23,880 --> 00:20:24,880
מה כל כך קשה להם?

391
00:20:24,920 --> 00:20:27,120
תראה, כי קודם כל מה שאמרתי לך קודם,

392
00:20:27,160 --> 00:20:30,800
בקרב החוקרים ישנו פלמוס מאוד מאוד לא פשוט,

393
00:20:30,840 --> 00:20:32,880
הסיבות האגרריות, זאת אומרת,

394
00:20:32,920 --> 00:20:35,440
הפגיעה בחקלאים בעיקרים,

395
00:20:35,480 --> 00:20:37,280
שלקחו להם את האדמות,

396
00:20:38,040 --> 00:20:40,080
עולם מסים הכבד,

397
00:20:41,480 --> 00:20:44,560
ואני טוען שמשלושת הדברים,

398
00:20:44,600 --> 00:20:47,520
הדבר החמור ביותר זה הפגיעה במקדש בביקורת שי ישראל.

399
00:20:47,560 --> 00:20:51,480
זה הדבר שכל פעם גרם להתפרצות של מרד.

400
00:20:51,520 --> 00:20:52,840
לדוגמה, יש סיפור,

401
00:20:52,880 --> 00:20:54,640
קצת כמה שנים לפני המרד,

402
00:20:54,680 --> 00:20:57,640
בתקופתו של, אני חושב, של הנציב קומנוס,

403
00:20:58,440 --> 00:21:01,320
חייל רומי על הסתווים בער הבית,

404
00:21:01,360 --> 00:21:04,520
מרים את חצאיתו ומפשיל את זה,

405
00:21:04,560 --> 00:21:08,040
ומראה את אחוריו לבעי המקדש בחג הפסח.

406
00:21:08,080 --> 00:21:11,800
הדבר הזה לבזות היהודים גורם להתקוממות רבתי.

407
00:21:11,840 --> 00:21:15,840
או נהרגים 20 אלף יהודים בעקבות ההתנגשות הזאת.

408
00:21:16,560 --> 00:21:19,680
אתה יכול להאשים אותם בפסיכים למה הם לא ויתרו,

409
00:21:19,720 --> 00:21:23,720
הם, הרף שלהם היה רף אחר לחלוטין מאשר הרף שלי ושלך.410
00:21:23,760 --> 00:21:24,960
אנחנו היינו מעליםים עין.

411
00:21:25,000 --> 00:21:25,640
מעליםים עין.

412
00:21:25,680 --> 00:21:26,560
הם נו בסדר הזה.

413
00:21:26,600 --> 00:21:31,000
לא, הפוך, עושים עליו מגזין ועושים עליו כתבה בשבילי ובגילוי דעת,

414
00:21:31,040 --> 00:21:32,920
ובעולם קטן.

415
00:21:32,960 --> 00:21:35,560
איזה נחמד, מה אמא שלו אמרה לו, מה הרקע שלו,

416
00:21:35,600 --> 00:21:36,880
למה הוא חשב לעשות את זה.

417
00:21:36,880 --> 00:21:39,480
אנחנו ממש פלורליסטים, הם לא היו כאלה.

418
00:21:39,520 --> 00:21:42,840
הם לא היו כאלה, זה עולם אחר מאשר העולם שאנחנו חיים בו היום.

419
00:21:42,880 --> 00:21:44,400
אני בלי לצאת ציונים לעולם הזה,

420
00:21:44,440 --> 00:21:49,600
אני צריך להבין שאי אפשר לשפוט אותם לפי עולם הערכים שלנו.

421
00:21:49,640 --> 00:21:54,360
זה קטני, ילדי, לא מקצועי.

422
00:21:54,400 --> 00:21:58,000
יש לי תחושה לא פעם שחוקרים עושים את זה.

423
00:21:58,040 --> 00:22:01,560
לא אני אומר את זה, אומרים את זה גם חוקרים אחרים על הדבר הזה.

424
00:22:01,600 --> 00:22:04,520
שזה פעם, אנחנו מנתחים אותם לפי ראות עינינו,

425
00:22:04,520 --> 00:22:06,360
לפי עולם הערכים שלנו.

426
00:22:06,400 --> 00:22:08,240
שעל קוטג' אנחנו נצא להפגין,

427
00:22:08,280 --> 00:22:11,280
וזה שער הבית מופקר, זה לא מזיז לנו.

428
00:22:11,320 --> 00:22:13,120
אצל היהודים זה היה הפוך, כמו שהסיפור הזה,

429
00:22:13,160 --> 00:22:15,640
אני מוכיח את הסיפור הזה מפילון.

430
00:22:15,680 --> 00:22:20,880
שיהודים, היה להם מסירות נפש אדירה על המקדש,

431
00:22:20,920 --> 00:22:23,600
שהיו מוכנים לוותר על הכול,

432
00:22:23,640 --> 00:22:25,880
אבל לא, שלא יהיה פגיע... אגב...

433
00:22:25,920 --> 00:22:28,080
וגם פילון, הוא לא היה חרדי,

434
00:22:28,120 --> 00:22:31,160
הוא היה, נגיד, אם היינו צריכים לעשות אנכרוניזם,

435
00:22:31,200 --> 00:22:32,920
היינו קוראים לו דתי לאומי כזה...

436
00:22:33,000 --> 00:22:34,080
מזרוחניק.

437
00:22:34,120 --> 00:22:35,600
דתי לאומי, אבל שלא עולה להר הבית.

438
00:22:36,800 --> 00:22:38,680
לא, אני אומר, לא, היינו קוראים לו...

439
00:22:38,720 --> 00:22:40,160
יש שאלה אם הוא היה בירושלים או לא.

440
00:22:40,200 --> 00:22:41,600
היינו קוראים לו כזה,

441
00:22:41,640 --> 00:22:43,240
לא בגלל שהוא כן עולה להר הבית,

442
00:22:43,280 --> 00:22:46,480
אלא כי באופי, בזה הוא אומר, אני אוכל אופירות.

443
00:22:46,520 --> 00:22:47,840
ואני לא אמצא אופירות.

444
00:22:47,880 --> 00:22:50,800
אני מנסה להגיד, הוא יצא עם אשתו לסרט.

445
00:22:50,840 --> 00:22:52,000
לתיאטראות.

446
00:22:52,040 --> 00:22:54,360
והוא היה אדם שמעורר בתרבות הכללית.

447
00:22:54,400 --> 00:22:55,000
וואו.

448
00:22:55,040 --> 00:22:59,400
מאוד. שוב, אני מכיר אותו מלימודי ממחשבת ישראל.

449
00:22:59,480 --> 00:23:03,840
זה היה הכהן הגדול של השילוב בין תורה למדע וכל הסיפורים האלה.

450
00:23:03,880 --> 00:23:06,160
תורה לפילוסופיה.

451
00:23:06,200 --> 00:23:08,760
זה המאה ה-19, הללו ושיבחו אותו כל החכמי.

452
00:23:08,800 --> 00:23:09,560
נכון, נכון.

453
00:23:09,600 --> 00:23:10,600
חוכמת ישראל.

454
00:23:10,640 --> 00:23:11,960
ומה הוא כותב, פילון?

455
00:23:12,000 --> 00:23:14,320
אותו פילון הדתי לאומי הזה.

456
00:23:16,000 --> 00:23:19,880
הוא מספר, אגב, שהוא נמצא באותה שעה,

457
00:23:19,920 --> 00:23:23,200
ברומא, במסגרת משלחת, שהוא נשלח על ידי אלכסנדריה,

458
00:23:23,240 --> 00:23:25,400
שרצו להחזיר לעצמם את הזכויות שנלקחו מהם.

459
00:23:25,440 --> 00:23:26,200
אחרי השואה.

460
00:23:26,240 --> 00:23:28,520
מה שאני קורא שואהת יהודה-אלכסנדריה.

461
00:23:28,760 --> 00:23:30,640
יש כאלה שלא אוהבים שאני מתבטא ככה,

462
00:23:30,680 --> 00:23:33,920
אבל ככה אני, אצל הסטודנטים שלי זה שואה יהודה-אלכסנדריה,

463
00:23:33,960 --> 00:23:34,680
ככה זה מכונה.

464
00:23:34,720 --> 00:23:37,000
אם שרוצים אנשים בגז או באשן, אז זה...

465
00:23:37,040 --> 00:23:38,480
כן, למה אני עושה זה?

466
00:23:38,520 --> 00:23:41,800
כי אני מראה אחד לאחד, אחד לאחד,

467
00:23:41,840 --> 00:23:45,440
מי עשתה ללבדולך גירוש,

468
00:23:45,480 --> 00:23:47,640
הכל אחד אחד אחד אחד.

469
00:23:47,680 --> 00:23:50,120
אז הוא מגיע למשלחת לרומא,

470
00:23:50,160 --> 00:23:52,280
והם באים להתעסק בדברים שלהם,

471
00:23:52,320 --> 00:23:55,360
הוא אומר, ופתאום הגיע האבסורה הזאת,

472
00:23:55,400 --> 00:23:57,320
הוא אומר, לא יכולנו לנשום.

473
00:23:58,320 --> 00:24:00,640
הוא אומר, נעצרה נשימתנו, והתחלנו לפקוט,

474
00:24:00,680 --> 00:24:02,120
ולא יכולנו להפסיק,

475
00:24:02,160 --> 00:24:05,760
והוא מתאר את התגובה שלהם כתגובה

476
00:24:05,800 --> 00:24:09,880
שעולמם חרב עליהם, הם בכלל יהודים-אלכסנדריה.

477
00:24:09,920 --> 00:24:11,920
אבל המחשבה על פגיעה בבית המקדש,

478
00:24:11,960 --> 00:24:14,440
אתה פגיעה בעצם ממש שמחבר אותם,

479
00:24:14,480 --> 00:24:17,800
זה דבר שהתחלתי אותו קודם ולא סיימתי אותו.

480
00:24:17,840 --> 00:24:20,200
אמרתי, עם ישראל נמצא בכל העולם כולו.

481
00:24:20,240 --> 00:24:23,280
בימי בית ראשון, מרכיב הזהות של יהודי,

482
00:24:23,320 --> 00:24:24,520
הוא שהוא גר בארץ ישראל,

483
00:24:24,560 --> 00:24:26,160
המקדש הוא לא היה מרכיב זהות.

484
00:24:26,240 --> 00:24:28,000
רוב עם ישראל לא היה קשור לבית המקדש לצער.

485
00:24:28,040 --> 00:24:31,080
הם עשרה שבטים, אחרי 33 שנים, לא היו קשורים לבית המקדש.

486
00:24:31,120 --> 00:24:32,200
תשמע, איך אפשר להבין את זה?

487
00:24:32,240 --> 00:24:34,160
כשמדברים על נגד במות,

488
00:24:34,200 --> 00:24:38,040
זאת אומרת שהחיבור שלהם לאלוהים הוא גם דרך המקומי.

489
00:24:38,080 --> 00:24:38,640
בדיוק.

490
00:24:38,680 --> 00:24:39,720
המתנסת המקומי, הבמה המקומית.

491
00:24:39,760 --> 00:24:40,520
מה שכותב מאיר שלב, כן.

492
00:24:40,560 --> 00:24:42,320
אבל אם לא מדברים על במות,

493
00:24:42,360 --> 00:24:44,040
זאת אומרת, מדברים רק על בית המקדש,

494
00:24:44,080 --> 00:24:46,120
זאת אומרת שבית המקדש הוא הדבר המרכזי.

495
00:24:46,160 --> 00:24:47,240
לגמרי, לגמרי.

496
00:24:47,280 --> 00:24:49,800
עכשיו, בבית שני, מה שחיבר אותך,

497
00:24:49,840 --> 00:24:51,520
מי הוא יהודי?

498
00:24:51,560 --> 00:24:53,320
מי ששולח מחצית השקל לבית המקדש.

499
00:24:53,360 --> 00:24:54,480
מי הוא יהודי?

500
00:24:54,520 --> 00:24:57,280
שאשתו אחרי הלידה שלה הולכת להקריא בקנאי הולדת.

501
00:24:57,320 --> 00:24:58,640
מי הוא יהודי?

502
00:24:58,680 --> 00:25:00,920
מי שעולה פעם בכמה שנים לפסח.

503
00:25:00,960 --> 00:25:02,680
זה יהודי.

504
00:25:02,720 --> 00:25:04,720
בזה אתה יהודי.

505
00:25:04,760 --> 00:25:07,880
זה היה המבחן שלך אם אתה יהודי או לא יהודי.

506
00:25:07,920 --> 00:25:09,400
מי הכהן הגדול?

507
00:25:09,440 --> 00:25:11,720
הסיפורים האלה, כמו שיש אוהדים להבדיל,

508
00:25:11,760 --> 00:25:12,880
של מצוות גדולי על יהודים,

509
00:25:12,880 --> 00:25:15,000
כל אחד ואחד, השחקן הזה ישתוק ככה,

510
00:25:15,040 --> 00:25:16,280
קיבל ככה, וכו',

511
00:25:16,320 --> 00:25:17,960
אז להבדיל אלף עפתי הבדלות.

512
00:25:18,000 --> 00:25:20,360
המקדש היה סיפור חייהם.

513
00:25:20,400 --> 00:25:21,840
הוא היה תקוות חייהם.

514
00:25:21,880 --> 00:25:24,560
הוא היה הגורם המלכד.

515
00:25:24,600 --> 00:25:28,560
לכן חורבן המקדש...

516
00:25:28,600 --> 00:25:30,240
זה נוסע אולי לפוסט-כספור אחרת.

517
00:25:30,280 --> 00:25:31,360
לא, אבל קדימה, אתה מאוחר,

518
00:25:31,400 --> 00:25:34,520
כי לכאורה המרד התחיל בקיסריה.

519
00:25:34,560 --> 00:25:35,440
כן. לא במקדש.

520
00:25:35,480 --> 00:25:36,560
לא יש לך תיאוריה על המקדש.

521
00:25:36,600 --> 00:25:38,520
לא, לא, אבל אני רוצה להסביר,

522
00:25:38,560 --> 00:25:39,800
אני רוצה להסביר

523
00:25:39,800 --> 00:25:45,080
שהמקדש הוא גורם מאוד מאוד מלכד אחד,

524
00:25:45,120 --> 00:25:49,480
ולכן חשיבותו היא לא ניתנת להערכה בדור שלנו,

525
00:25:49,520 --> 00:25:52,440
שאנחנו לא יודעים ולא מכירים כזה מושג.

526
00:25:52,480 --> 00:25:54,080
אתה יודע מה, להשוות היום,

527
00:25:54,120 --> 00:25:57,280
זה גם נושא שמנפצים אותו צה".

528
00:25:57,320 --> 00:25:58,040
אתה ראית? צה".

529
00:25:58,080 --> 00:26:00,240
זה הדבר שיש עליו הכי הרבה קונצנזוס.

530
00:26:00,280 --> 00:26:02,400
היום במדינה הישראל אתה הולך בשורות של הדברים,

531
00:26:02,440 --> 00:26:03,480
אז זה אחד הדברים שיש...

532
00:26:03,520 --> 00:26:04,320
הגופים הציבוריים.

533
00:26:04,360 --> 00:26:05,120
הגופים הציבוריים.

534
00:26:05,160 --> 00:26:08,400
אבל בין הגופים הציבוריים הוא הדבר הקונצנזיאלי ביותר.

535
00:26:10,440 --> 00:26:12,640
אז זה המקדש באותם ימים.

536
00:26:12,680 --> 00:26:14,240
אבל בוא, נתקדם קצת.

537
00:26:14,280 --> 00:26:16,240
אז קיסריה, מה הקשר של קיסריה?

538
00:26:16,280 --> 00:26:18,040
קיסריה מצוין, מצוין.

539
00:26:18,080 --> 00:26:20,320
צריך להבין, כבר עם הכיבוש הרומי,

540
00:26:20,360 --> 00:26:24,560
אחד הדברים שהם פעלו עליו זה חיזוק הערים ההלניסטיות.

541
00:26:24,600 --> 00:26:25,560
למה? הערים ההלניסטיות,

542
00:26:25,600 --> 00:26:27,960
הם מזוהות איתם, משם אפשר לגייס חיילים,

543
00:26:28,000 --> 00:26:30,080
הם מזוהים איתם מבחינה תרבותית.

544
00:26:30,120 --> 00:26:31,560
עכשיו, היו ערים הלניסטיות לגמרי,

545
00:26:31,600 --> 00:26:32,840
אבל היו ערים מעורבות,

546
00:26:32,880 --> 00:26:33,920
כמו יבנה, כמו קיסריה.

547
00:26:33,960 --> 00:26:36,040
מה הקשר בין הלניזם לבין רומא?

548
00:26:37,200 --> 00:26:38,360
זה אותה תרבות.

549
00:26:38,400 --> 00:26:40,640
אותה תרבות הלילית, פגנית,

550
00:26:40,680 --> 00:26:42,920
אותו גימנסיון,

551
00:26:42,960 --> 00:26:44,520
אותה פוליס, זאת אומרת,

552
00:26:44,560 --> 00:26:47,360
רומא, כמו מוקדון,

553
00:26:47,400 --> 00:26:49,160
מאוד רצו להיות יבנים.

554
00:26:49,200 --> 00:26:50,280
יבן היא...

555
00:26:50,320 --> 00:26:51,360
היא...

556
00:26:52,240 --> 00:26:55,680
פסגת השאיפות של העולם המערבי,

557
00:26:55,720 --> 00:26:58,720
היא הדגם, היא המודל, המודל החיכוי,

558
00:26:59,520 --> 00:27:01,280
היא צורת ההתנהלות,

559
00:27:01,360 --> 00:27:04,760
עולם הפנתאון האלילי היבני, הוא אותק,

560
00:27:04,800 --> 00:27:26,480
שהוא אותק.

561
00:27:27,080 --> 00:27:30,320
אבל בסופו של דבר זו אותה גיברת בשינוי הדרט,

562
00:27:30,320 --> 00:27:35,960
ולכן הייתה זהות. זאת אומרת, הירדים היו בדלנים.

563
00:27:37,520 --> 00:27:39,120
יהודים הם בדלנים.

564


00:27:40,000 --> 00:27:41,600
היהודים הם בלתי נסבלים.

565
00:27:42,160 --> 00:27:43,200
לא אוכלים איתך.

566
00:27:43,280 --> 00:27:43,360
לא את נתתי.

567
00:27:43,440 --> 00:27:43,960
וואי.

568
00:27:44,040 --> 00:27:44,360
מה?

569
00:27:44,440 --> 00:27:45,520
יהודים הם בלתי נסבלים?

570
00:27:45,600 --> 00:27:46,560
הם בלתי נסבלים.

571
00:27:46,680 --> 00:27:47,640
הם לא אוכלים איתך.

572
00:27:48,600 --> 00:27:50,200
הם לא מתחתנים איתך.

573
00:27:50,840 --> 00:27:52,200
הם לא אוכלים את הטבשילה שלך.

574
00:27:52,280 --> 00:27:52,960
אם לא לשותים אתך.

575
00:27:53,040 --> 00:27:54,000
לא שתיכמו איתך יין, בדיוק.

576
00:27:54,080 --> 00:27:56,880
הקטנים יכולים שבמטבח לבשן איזה ביצה.

577
00:27:57,320 --> 00:27:58,000
לגמרי.

578
00:28:00,320 --> 00:28:01,320
לגמרי.

579
00:28:01,400 --> 00:28:03,840
מה שלא... לא דרך ערכת מבחינת הדורה.

580
00:28:03,920 --> 00:28:05,600
אתה לא מדמיין. הם לא לומדים את הלימודים שלך,

581
00:28:05,680 --> 00:28:07,480
הם לא לומדים לימודי ליבה, הם חרדים.

582
00:28:07,560 --> 00:28:10,760
כמו יחס של החברה הישראלית לחרדים מבחינה מסוימת,

583
00:28:10,840 --> 00:28:12,400
ממש מאוד דומה.

584
00:28:12,480 --> 00:28:14,240
מאוד דומה, מאוד מזכיר את זה.

585
00:28:14,320 --> 00:28:15,200
אז קיסאריה?

586
00:28:15,280 --> 00:28:16,960
עיר מעורבת. הקיסאריה היא מעורבת,

587
00:28:17,040 --> 00:28:19,080
זה חבית חומר נפט, זה לוד.

588
00:28:19,840 --> 00:28:20,920
גרעין תורני בלוד.

589
00:28:21,560 --> 00:28:22,760
ועל במרכאות.

590
00:28:22,840 --> 00:28:23,960
אז יש לנו יהודים בקיסאריה?

591
00:28:24,040 --> 00:28:24,800
יש יהודים בקיסאריה.

592
00:28:30,320 --> 00:28:33,840
לגמרי. וישנו גם רומאים ממש. לגמרי. הם לא רומאים,

593
00:28:33,920 --> 00:28:35,680
כאילו המילה רומאי, גם המילה יוונים,

594
00:28:35,760 --> 00:28:38,720
בדרך כלל רובם סורים. סורים יוונים.

595
00:28:39,160 --> 00:28:42,600
סורים, זאת אומרת, הייתה פה גלישה מאזור סוריה,

596
00:28:42,680 --> 00:28:44,360
לכיוון הרי החוף בעיקר,

597
00:28:46,240 --> 00:28:49,000
ומי שחיזק,

598
00:28:49,080 --> 00:28:51,560
ומי שחיזק בעצם את המהלכים האלה,

599
00:28:51,640 --> 00:28:54,000
היה הקיבוש הרומי,

600
00:28:54,200 --> 00:28:58,120
שלעומת המהלך של התיהור הדמוגרפי שעושה אחרי השמונאים,

601
00:28:58,440 --> 00:29:03,280
שמרחיבים את הארץ, ומי שהתה-התה, ומי שלא, שהתגייר או שהלך,

602
00:29:03,360 --> 00:29:05,360
הם עושים גיור, חלקו כפוי, חלקו מרצון.

603
00:29:05,440 --> 00:29:06,320
גירי הריות.

604
00:29:06,400 --> 00:29:08,360
לא, גירי הריות זה שייך לבית ראשון השומרונים,

605
00:29:08,440 --> 00:29:10,640
אבל יש להם את הגיור של האדומים,

606
00:29:10,720 --> 00:29:13,680
הגיור של היתורים, באזור של היתורים,

607
00:29:13,760 --> 00:29:15,160
בדמשק...

608
00:29:15,920 --> 00:29:16,840
גיור בקפיאה.

609
00:29:16,920 --> 00:29:18,560
חלקו, חלקו.

610
00:29:18,640 --> 00:29:21,400
חלק הרגישו באופן טבעי, זה אומרת,

611
00:29:21,480 --> 00:29:23,520
על פי התוארים של המחקרים, לא אני אומר את זה,

612
00:29:23,600 --> 00:29:25,600
זאת אומרת, הרגישו שהם זורמים לכיוון הזה,

613
00:29:28,120 --> 00:29:31,720
חברו איכשהו אלינו, ולכן זה בסופו של דבר חלק מזה צלח,

614
00:29:31,800 --> 00:29:34,600
גם עם האדומים זה צלח, גם בדמשק זה צלח.

615
00:29:35,040 --> 00:29:40,840
יוסף אוס כותב שנשות הנשים בדמשק, נשים, זאת אומרת,

616
00:29:41,040 --> 00:29:43,800
הגבר היה הגוי, והנשים היו מגוירות.

617
00:29:44,080 --> 00:29:45,320
בכלל, הייתה תופעה של גיור...

618
00:29:45,400 --> 00:29:48,080
ברית מילה זה קצת כהן, בלי ארדמה.

619
00:29:48,520 --> 00:29:51,160
לא, אפשר להבין את זה, יש תיאורים רבים.

620
00:29:51,240 --> 00:29:55,680
כן, אבל תופעה של גיור של נשים או של קריבה של נשים ליהדות,

621
00:29:55,960 --> 00:29:59,240
היא תופעה מאוד רווחת בימי בית שני, בחזר מופיע בכמה מקומות.

622
00:29:59,560 --> 00:30:03,600
אשתו של נירון, פופאה, הייתה כנראה מאוד מאוד מקורבת ליהדות.

623
00:30:04,000 --> 00:30:09,120
זאת שהוא בעט בה וחיסל אותה בביתה, בבטן, אותה בתת הינוק שהיה בתוכה,

624
00:30:09,200 --> 00:30:11,920
הסיפור של פופאה הוא סיפור מרתק, אבל אנחנו נחזור לקיסריה.

625
00:30:12,720 --> 00:30:15,480
היהודים בקיסריה, בשבת אחת, יש אתגרות של הרומאים,

626
00:30:15,560 --> 00:30:18,760
וזה לא פרס... של הנוכרים, נקרא להם נוכרים,

627
00:30:19,440 --> 00:30:23,120
הם פונים, הם שולחים מתנגשות שמביאה לאיזה 20 אלף פרוגים,

628
00:30:23,160 --> 00:30:26,600
ככה על פי הוספוס, יכול להיות שזה מספר מופרז, כמו הרבה מספרים אחרים.

629
00:30:27,000 --> 00:30:30,680
היהודים לוקחים בספר התורה רצים מהר מהר לנציב שיציל אותם,

630
00:30:30,760 --> 00:30:33,240
הם שילמו לו קודם כסף כדי שיעשה את העבודה שלו.

631
00:30:33,520 --> 00:30:34,600
איך הוא נציב ואיפה הוא יושב?

632
00:30:34,680 --> 00:30:37,840
נפלורוס, הוא במקרה באותה שעה, בדרך כלל הוא בקיסריה,

633
00:30:37,920 --> 00:30:39,160
באותה שעה הוא יושב בנרבתא.

634
00:30:39,480 --> 00:30:43,560
נרבתא זה עיר על הרכס העררי, לא רחוק, איפה שהיום פחות או יותר חריש,

635
00:30:44,040 --> 00:30:45,040
האזור הזה של חריש.

636
00:30:45,400 --> 00:30:46,720
ממורדות השומרון ה...

637
00:30:47,080 --> 00:30:48,360
משהו כזה... cinema, יותר ממוחים.

638
00:30:48,520 --> 00:30:52,480
כן. אז צפון זה פחות או יותר, צפון מערב השומרון,

639
00:30:52,560 --> 00:30:54,400
פחות או יותר, נרבתא יש שם אמצעים ארכיאולוגיים,

640
00:30:54,480 --> 00:30:55,400
יש שם מעמד מים.

641
00:30:55,480 --> 00:30:56,280
על הכביש יש בגחות.

642
00:30:56,600 --> 00:30:59,720
כן, קצת למעלה מכביש יש, בדיוק, בדיוק, בדיוק.

643
00:31:00,080 --> 00:31:00,920
על דרך הים...

644
00:31:02,280 --> 00:31:03,040
המזרחה.

645
00:31:03,480 --> 00:31:03,940
בסדר?

646
00:31:04,000 --> 00:31:06,320
אז הם רצים, הם בורחים אליו, הם הולכים אליו עם ספר התורה.

647
00:31:06,880 --> 00:31:07,680
עם הספר התורה.

648
00:31:07,760 --> 00:31:08,880
הנה הם הולכים אליו עם ספר תורה,

649
00:31:08,880 --> 00:31:12,440
וכשהם מגיעים אליו עם ספר התורה, הוא מאוד כועס עליהם.

650
00:31:12,760 --> 00:31:17,480
הם שילמו לו כסף שיצא, למה הצאתם, למה הוצאתם את ספר התורה מכיסריה?

651
00:31:17,560 --> 00:31:18,760
מה שתהיה משגח ישיבתי.

652
00:31:18,840 --> 00:31:20,480
כן, לגמרי.

653
00:31:20,560 --> 00:31:22,920
זאת אומרת, הוא חיפש עילות כל הזמן להתנקל היהודים.

654
00:31:23,400 --> 00:31:26,560
ואז יש רצף שראו, הוא מטיל איזה כנס על היהודים,

655
00:31:27,200 --> 00:31:29,680
ומבקש את הכנס הזה שיספו אותו.

656
00:31:29,760 --> 00:31:33,400
הדבר הזה מגיע לירושלים, ושם ילדים, נערים,

657
00:31:34,240 --> 00:31:38,760
חומדים לצון ומתחפשים לפלורוס, והופכים אותו לסוג של מקבץ נדבות.

658
00:31:39,560 --> 00:31:41,560
זה מאוד מקומם אותו, הוא מגיע לירושלים,

659
00:31:41,640 --> 00:31:49,040
ופותח במסע אונשין שהוא מלכה ועורק,

660
00:31:49,120 --> 00:31:51,240
לפעמים מסמור שהוא נוסף עוד כ-3600 איש.

661
00:31:51,320 --> 00:31:53,560
ויש לו ליגיונות בארץ? דיברת על...

662
00:31:53,640 --> 00:31:54,880
אין לו ליגיונות, אין לו ליגיונות.

663
00:31:54,960 --> 00:31:55,880
יש לו שתי קוהרטות.

664
00:31:55,960 --> 00:31:56,760
אתה חושב שיש שני ליגיונות?

665
00:31:56,840 --> 00:31:57,760
יש לו שתי קוהרטות.

666
00:31:58,400 --> 00:32:00,880
אחת, כל אחד מהן בת 500 איש.

667
00:32:02,080 --> 00:32:02,920
אין לו ליגיון.

668
00:32:03,000 --> 00:32:04,480
כשאתה צריך ליגיון, כשאתה צריך להילחם,

669
00:32:04,560 --> 00:32:05,880
אתה צריך להזעיק את זה מסוריה.

670
00:32:05,920 --> 00:32:10,600
הם היו מה שנקרא הבסיס ההורפי שלו,

671
00:32:10,680 --> 00:32:13,600
שמשם הוא מגייס למוצב את כוחות העזר.

672
00:32:13,680 --> 00:32:16,160
אז הוא בהתאמבה עם שתי כוחות, הם מיקומיים,

673
00:32:16,240 --> 00:32:18,640
כוחות יותר לשבירת הסדר, כוחות צבא.

674
00:32:18,720 --> 00:32:19,840
לא ברור לי אם הוא בא עם כולם,

675
00:32:19,920 --> 00:32:21,440
הוא בא עם חלק ממנו, הוא מגיע לשם,

676
00:32:21,520 --> 00:32:24,360
אבל הוא עושה מסע אונשין, יש לו צבא, הוא השלטון.

677
00:32:24,440 --> 00:32:25,480
ונהרגים 3600 איש.

678
00:32:25,560 --> 00:32:27,880
הוא נהרג 3600 איש, הם מולכים.

679
00:32:27,960 --> 00:32:30,600
מה שמעניין, יש פה שני דברים מעניינים.

680
00:32:30,680 --> 00:32:32,080
ומרד התחיל בתקופה הזאת?

681
00:32:32,120 --> 00:32:34,000
לא, עוד, לא, עוד לא מרד.

682
00:32:34,080 --> 00:32:36,400
עוד לא מרד, זאת התנגשות,

683
00:32:36,480 --> 00:32:40,360
זה אונש, זה טבח,

684
00:32:40,440 --> 00:32:44,640
זה לא מרד, הפוך, תכף נראה שזה ממש ממש לא מרד.

685
00:32:44,720 --> 00:32:46,200
אבל יש פה שתי נקודות מעניינות.

686
00:32:46,280 --> 00:32:51,240
אחת, הוא מבקש מהיהודים בירושלים להסגיר את הילדים, את הנערים.

687
00:32:52,960 --> 00:32:56,760
וזה דבר מדהים, הם לא מעלים על דעתם להסגיר את הילדים.

688
00:32:57,840 --> 00:32:59,680
הם יודעים שהם הולכים לשלם מחיר מאוד מאוד כבד.

689
00:32:59,760 --> 00:33:00,680
לא כמו בגטולוג'.

690
00:33:00,760 --> 00:33:01,680
לא בגטולוג'.

691
00:33:01,760 --> 00:33:02,560
מעניין.

692
00:33:02,640 --> 00:33:03,480
הם לא בגטולוג'.

693
00:33:04,480 --> 00:33:05,880
מאוד מעניין, וזה הממסד.

694
00:33:06,600 --> 00:33:07,840
זה הממסד הירושלמי.

695
00:33:08,360 --> 00:33:11,320
הכוהנים, אלה שהיו מאוד מקורבים לרומאים.

696
00:33:12,200 --> 00:33:15,160
הם היו חצי רומאים בהתנהלות שלהם, בהתנהגות שלהם,

697
00:33:15,240 --> 00:33:17,120
הם היו חלקם ממעמד הפרשים,

698
00:33:17,200 --> 00:33:19,520
זה מעמד גבוה באזרחות הרומית שנותנת לך...

699
00:33:19,600 --> 00:33:20,680
תואר עצולה שכזה כזה...

700
00:33:20,760 --> 00:33:24,160
תואר עצולה שיכול להפוך אותך אי פעם,

701
00:33:24,240 --> 00:33:27,240
גם להיות אפילו חבר סנאט, חלום, אבל סוג של...

702
00:33:27,760 --> 00:33:29,440
אתה מבין, זה צריך לעבור איזה מדרק מסוימת

703
00:33:29,520 --> 00:33:31,080
שאתה מגיע להיות איש השלטון.

704
00:33:31,160 --> 00:33:32,320
אתה לא זה דוס.

705
00:33:32,400 --> 00:33:33,040
כן.

706
00:33:33,120 --> 00:33:34,280
כבר הציל רומאי, אתה כבר...

707
00:33:34,360 --> 00:33:37,400
כן, אתה כבר שם, אתה חצי שם, הם דיברו בשפה.

708
00:33:37,480 --> 00:33:38,480
גרמנים בנדס משה.

709
00:33:38,560 --> 00:33:40,640
בדיוק, הם הרגישו מאוד מאוד שם.

710
00:33:40,720 --> 00:33:43,240
הולך לתפס אותם, מפשיט אותם, מלכה אותם.

711
00:33:43,840 --> 00:33:46,000
דבר שאין לו, החבריה אסור להלכות...

712
00:33:46,080 --> 00:33:46,760


שנייה, יש...

713
00:33:46,840 --> 00:33:48,480
על פי הרומאים, רק שנייה אחת, על פי הרומאים,

714
00:33:48,560 --> 00:33:50,480
אסור להלכות אנשים ממעמד הפרשים.

715
00:33:51,480 --> 00:33:53,360
מלכות זה הונש מקובל, אבל מעמד הפרשים,

716
00:33:53,440 --> 00:33:54,280
אתה לא מגיע בהם.

717
00:33:54,360 --> 00:33:57,000
שנייה, אתה בעצם אומר, 3,600 איש נהרגו,

718
00:33:57,560 --> 00:34:00,200
ואחר כך, בימי רגיעה ושלום,

719
00:34:00,280 --> 00:34:01,960
כמה שבועות או כמה חודשים אחר כך,

720
00:34:02,040 --> 00:34:02,840
הוא מלכה את הפרשים.

721
00:34:02,920 --> 00:34:03,960
לא, לא, זה באותו אירוע.

722
00:34:04,040 --> 00:34:05,680
לא, מעמד הפרשים, מעמד הפרשים,

723
00:34:05,760 --> 00:34:06,600
הם לא פרשים.

724
00:34:06,680 --> 00:34:08,680
זה לא תוך כדי קרב, הוא מעלה אותו לבמה.

725
00:34:08,760 --> 00:34:11,920
לא, לא, זה תוך כדי אותה התנגשות שיש,

726
00:34:12,000 --> 00:34:14,000
הוא מבצע שם פעולות מאוד מאוד...

727
00:34:14,080 --> 00:34:14,960
אבל פומביות.

728
00:34:15,040 --> 00:34:17,240
מאוד קשות פומביות, וקיצור...

729
00:34:20,520 --> 00:34:22,240
הוא עבר מסע אומתן איתו וכולי,

730
00:34:22,320 --> 00:34:24,560
ובאותה הזדמנות נמצא בירושלים,

731
00:34:24,640 --> 00:34:26,880
הגריפס, הגריפס השני שלו,

732
00:34:26,960 --> 00:34:28,080
הם החברים שלנו,

733
00:34:28,160 --> 00:34:30,280
ואחותו, ברניקי.

734
00:34:31,000 --> 00:34:33,960
לא נעים לי להגיד מה אני חושב עליה, על ברניקי,

735
00:34:34,040 --> 00:34:36,920
זה לא נעים, זה מקצוע מאוד מאוד מפוקפק,

736
00:34:37,000 --> 00:34:38,240
אפשר לייחס אליו.

737
00:34:38,320 --> 00:34:40,800
ברניקי הייתה מאהבת של אוניברסיטת ברוס אלכסנדר,

738
00:34:40,880 --> 00:34:42,680
נחה מכן מאהבת של טיטוס,

739
00:34:42,760 --> 00:34:45,040
עברה מאחד לשני, זאת ברניקי,

740
00:34:45,120 --> 00:34:46,080
אבל היא נדרה נדר,

741
00:34:46,160 --> 00:34:47,720
היא בדיוק באה לקיים את הנדר שלה,

742
00:34:47,720 --> 00:34:50,000
זה מתחנן לפניו, לפני הפלורוס,

743
00:34:50,080 --> 00:34:51,560
ובסוף כמעט הורגים אותה,

744
00:34:51,640 --> 00:34:57,440
והיא נסוג על ההרמון החשמונאי שנמצא בירושלים,

745
00:34:58,360 --> 00:35:01,760
ואחרי מסע אומתן הוא הולך,

746
00:35:01,840 --> 00:35:04,080
הוא אומר, אני אחזור עוד פעם ותקבלו את פנה יפה.

747
00:35:05,360 --> 00:35:07,000
אם תקבלו את פנה יפה, אז הכל יהיה בסדר.

748
00:35:07,080 --> 00:35:07,840
הוא נחזור ל...

749
00:35:07,920 --> 00:35:09,840
כמו אימא כזאת שהולכת לחדר ואומרת...

750
00:35:09,920 --> 00:35:10,520
בדיוק.

751
00:35:10,600 --> 00:35:12,600
אני לא רוצה לראות את זה שוב, אני הולכת לחזור...

752
00:35:12,680 --> 00:35:14,560
אני רוצה לראות שהכול מסודר והכול יפה,

753
00:35:14,640 --> 00:35:16,400
ואתם מחייכים ומאושרים.

754
00:35:17,400 --> 00:35:19,600
יש רוחות של סיסה,

755
00:35:19,680 --> 00:35:22,160
ואם אני גאיר, ומדכים את כל רוחות הציסה.

756
00:35:22,680 --> 00:35:23,800
ואנשים נשמעים להם.

757
00:35:24,560 --> 00:35:25,160
ומי שלא?

758
00:35:25,240 --> 00:35:26,760
המתונים, אין, כולם נשמעים להם.

759
00:35:26,840 --> 00:35:30,640
אין, יוספוס מתאר שהייתה להם שליטה מוחלטת,

760
00:35:30,720 --> 00:35:31,600
שליטה טוטאלית.

761
00:35:31,680 --> 00:35:33,080
הוא חי באותה תקופה בירושלים.

762
00:35:33,160 --> 00:35:35,440
כן, אני לא יודע אם הוא היה בדיוק בורשה,

763
00:35:35,520 --> 00:35:37,680
אבל הוא הכיר את זה מהיכרות מאוד מאוד קרובה.

764
00:35:37,760 --> 00:35:39,160
זאת אומרת, פה זה ממש הכרות של...

765
00:35:39,240 --> 00:35:42,240
או של עדויות או של ראייה או שהוא היה שם במקום, לא ברור לי.

766
00:35:42,640 --> 00:35:43,920
הוא לא מתאר את עצמו,

767
00:35:44,000 --> 00:35:46,800
עד כמה שזכור לי, הוא לא מתאר את עצמו כנוכח,

768
00:35:46,880 --> 00:35:49,480
או כמי שנשא מסתם, בדרך כלל כשזה קורה,

769
00:35:49,560 --> 00:35:51,480
אז הוא אומר, ראיתי, אמרתי, עשיתי וכולי,

770
00:35:51,560 --> 00:35:52,320
יש מקומות שהוא מלווה.

771
00:35:52,400 --> 00:35:53,400
אתם יודעים שמה אנחנו מדברים?

772
00:35:53,480 --> 00:35:58,320
66, זה קיץ 66, אייר שנת 66.

773
00:35:58,960 --> 00:36:01,880
אני לא יודע להגיד שאני מבריאות של זה, אבל זאת השנה.

774
00:36:01,960 --> 00:36:03,600
כמובן, השנה מתחילה בחורף,

775
00:36:03,680 --> 00:36:05,680
באמצע החורף, כן, ינואר מתחיל מהחורף,

776
00:36:05,760 --> 00:36:07,520
אנחנו נמצאים בתחילת קיץ אייר.

777
00:36:07,560 --> 00:36:09,520
זאת אומרת, זה אחרי ניסן, אייר...

778
00:36:09,600 --> 00:36:11,480
גם השנה הרומית מתחילה בחורף.

779
00:36:13,560 --> 00:36:14,960
השנה הרומית,

780
00:36:15,040 --> 00:36:17,240
השנה הרומית, מאוד מעניין,

781
00:36:18,080 --> 00:36:20,920
שמונים אותה, יש לה גם שנים חודשיות,

782
00:36:21,000 --> 00:36:24,600
נדוגמא, חודש גורפאוס, לדוגמה, זה חודש שלול שלנו,

783
00:36:24,680 --> 00:36:26,640
הוא מקביל לחודש שלול שלנו,

784
00:36:26,720 --> 00:36:31,120
אבל הם כבר אז מונים חודשים ונותנים שמות לחודשים,

785
00:36:31,200 --> 00:36:33,000
מה שנחכם חודשים, לא עוזים,

786
00:36:33,080 --> 00:36:35,240
הם על שם הקיסרים.

787
00:36:35,360 --> 00:36:38,160
אוגוסט, אוגוסטוס, יולי, יוליוס, קיסר.

788
00:36:38,240 --> 00:36:40,680
זה מתחיל ביוליוס, אוגוסטוס,

789
00:36:40,760 --> 00:36:42,800
ואז הם באו לטיבריוס,

790
00:36:42,880 --> 00:36:44,440
ואמרו לו עכשיו, רוצים לקרוא על שמך,

791
00:36:44,520 --> 00:36:47,280
אז הוא אמר להם, אם יהיו יותר משני מסך קיסרים,

792
00:36:47,360 --> 00:36:48,440
אז הוא לא הסכים.

793
00:36:48,520 --> 00:36:51,320
אז אין לנו חודש טיבריוס, אבל יש את טבריה.

794
00:36:52,200 --> 00:36:53,920
ואורדוס, אגב, שם על שמו.

795
00:36:54,840 --> 00:36:56,840
מכל מקום...

796
00:36:56,920 --> 00:36:57,720
קיץ 66.

797
00:36:57,800 --> 00:37:00,440
קיץ 66, הוא חוזר עוד פעם,

798
00:37:00,520 --> 00:37:03,240
וכל קבלה פדים שעושה הוא,

799
00:37:03,320 --> 00:37:04,960
החיילים שלו לא מגיבים,

800
00:37:05,040 --> 00:37:09,200
וזה יוצר איזה סוג של תסיסה, התנגשות,

801
00:37:09,280 --> 00:37:13,360
והוא עכשיו מנסה לגבות בכוח את הקיקרות כסף שהוא רצה,

802
00:37:13,440 --> 00:37:15,360
ומנסה לבזוז את בית המקדש.

803
00:37:17,360 --> 00:37:19,200
ובעצם זאת הנקודה המשמעותית,

804
00:37:19,280 --> 00:37:21,920
שמי שמתנגד לו זה כל אנשי ירושלים,

805
00:37:22,000 --> 00:37:23,560
הממסד, הכוהנים, החכמים.

806
00:37:23,640 --> 00:37:26,560
מה שמקודם היה המתונים שדיקאו,

807
00:37:26,640 --> 00:37:28,000
פתאום הולכים להיות אלה שמובילים.

808
00:37:28,080 --> 00:37:31,720
הם פשוט מגנים, הם עומדים בעמדת הגנה,

809
00:37:31,760 --> 00:37:33,600
הם מתגוננים בפני הצבא שלו,

810
00:37:34,440 --> 00:37:38,440
בין היתר הם שוברים את הגשר שמוביל מהעיר העליונה לאחר הבית,

811
00:37:38,520 --> 00:37:39,720
כדי שלא יגיע לשם.

812
00:37:40,480 --> 00:37:42,880
ובסופו של דבר הוא נסוג עם הזנב בין הרגליים.

813
00:37:43,880 --> 00:37:47,320
וכאן הוא כבר מערב את קאסטיוס גאלוס,

814
00:37:48,640 --> 00:37:51,320
הנציב שנמצא בסוריה, שיש לו כמה וכמה לגיונות.

815
00:37:51,400 --> 00:37:52,840
אגב... הוא לא תודה מפקד מחוז,

816
00:37:53,360 --> 00:37:57,320
אבל הוא קורא לנציב של המדינה הגדולה,

817
00:37:57,880 --> 00:38:00,080
של הפרובינציה הגדולה הזאת, שנקראת סוריה,

818
00:38:00,160 --> 00:38:01,680
הוא אומר לו, בוא תעזור לי עם הלגיונות.

819
00:38:01,760 --> 00:38:05,880
אני אדגיש, האימפריה שמאיימת על רומא היא הפרטים.

820
00:38:06,640 --> 00:38:10,800
לכן רומא מחזיקה על הפרט רבע מהצבא שלה בדרך כלל,

821
00:38:10,880 --> 00:38:13,880
כי זה הגבול הכי מסוכן שלה, הכי משמעותי של האימפריה.

822
00:38:13,960 --> 00:38:17,000
וגם שאפשר להגן עליו, זאת אומרת, זה קו גבול גיאוגרפי,

823
00:38:17,080 --> 00:38:17,840
זה מכשול טבעי.

824
00:38:17,920 --> 00:38:19,560
כן, כן, אבל היו להם אתגרים שם.

825
00:38:19,640 --> 00:38:21,960
הפרט, הפרטים תמיד היו אתגר של רומא,

826
00:38:23,360 --> 00:38:26,600
הוא מביא משם הלגיון, הוא כנראה בא לפה לא מספיק ערוך,

827
00:38:27,560 --> 00:38:29,920
עושה מצור על ירושלים, ובאיזשהו שלב,

828
00:38:30,000 --> 00:38:33,440
עם מסיבה לא ברורה, מתחיל הסגת, ומזנבים בו,

829
00:38:34,000 --> 00:38:35,960
ותוך כדי שהוא נסוג,

830
00:38:37,800 --> 00:38:40,720
הוא דומר משהו, בדרך לכאן הוא משמיד את יפו.

831
00:38:42,200 --> 00:38:43,720
הוא בודק שביפו אף אחד לא מתנגד לו,

832
00:38:43,800 --> 00:38:45,080
שולח שליחים, רואה שכולם רגועים,

833
00:38:45,160 --> 00:38:46,600
בא ומשמיד את כל יהודי יפו, אין יפו.

834
00:38:47,360 --> 00:38:49,480
מגיע ללעוד, למזלם, רובם היו בירושלים.

835
00:38:49,560 --> 00:38:50,000
בסוכות?

836
00:38:50,080 --> 00:38:52,480
משמיד, כן? משמיד את...

837
00:38:52,560 --> 00:38:55,160
זאת אומרת, מי יר מסביב יום העצמאות?

838
00:38:55,240 --> 00:38:55,760
כן.

839
00:38:56,480 --> 00:38:58,520
אז המרד מתחיל שם.

840
00:38:58,600 --> 00:39:01,720
כן, כן. ובנובמבר הוא נסוג.

841
00:39:01,800 --> 00:39:03,640
זאת אומרת, אחרי החגים...

842
00:39:03,720 --> 00:39:06,440
יש לו עוד הצלחה. זאת אומרת, גם אחר שמונה הם הצליחו,

843
00:39:06,520 --> 00:39:08,560
גם הצלחנו שם באקו.

844
00:39:08,640 --> 00:39:09,320
בדיוק, בדיוק.

845
00:39:09,400 --> 00:39:10,240
וגם הצלחנו אחר שמונה.

846
00:39:10,320 --> 00:39:11,720
ככה זה מופיע בעבודה רבי נתנה, אגב,

847
00:39:11,800 --> 00:39:13,760
שהם אומרים לו, לרבן יוחנן בזכאי,

848
00:39:13,840 --> 00:39:16,360
כשאם שבאנו על שניהם הראשונים וניצחנו אותם,

849
00:39:16,440 --> 00:39:19,080
ככה גם ננצח אותו, זאת אומרת, היה להם בעבר

850
00:39:19,560 --> 00:39:21,760
הצלחה מול צבא רומי.

851
00:39:21,800 --> 00:39:24,040
ראית אפילו? חזקיהו הצליח.

852
00:39:24,600 --> 00:39:26,080
אז זה רחוק. זה רחוק.

853
00:39:26,160 --> 00:39:26,960
זה רחוק, חזקיהו.

854
00:39:27,040 --> 00:39:28,280
אבל גם רשת התרבותית של העם.

855
00:39:28,360 --> 00:39:31,160
זה רחוק. אבל לדוגמא, חזקיהו לא נמצא במגילה טענית,

856
00:39:31,240 --> 00:39:34,920
אבל המרד החשמונאי ופרטי פרטיו כן מוזכרים במרד החשמונאי.

857
00:39:35,000 --> 00:39:39,600
בסיפור של גיא אוסקלי גולה כן מופיע במגילה טענית.

858
00:39:39,680 --> 00:39:41,640
אם הזכרנו קודם את מגילה טענית,

859
00:39:41,960 --> 00:39:45,280
כתעודת עידוד למרד.

860
00:39:46,960 --> 00:39:48,360
כן? כתעודת עידוד למרד.

861
00:39:48,360 --> 00:39:50,920
זה לא הדבר היחיד, יש גם את גזרת יותחי דבר,

862
00:39:51,000 --> 00:39:53,120
אבל אנחנו גולשים לנושאים מרתקים,863
00:39:53,200 --> 00:39:56,240
זה קורסים שלמים שאני מעביר לסטודנטים שלי,

864
00:39:56,320 --> 00:39:57,640
ואני פה ואני עושה את זה וזה.

865
00:39:57,720 --> 00:40:00,040
בעצם זה הליגיון שהם מספרים עליו שהוא שמד.

866
00:40:00,120 --> 00:40:01,120
הוא שמד, הוא שמד.

867
00:40:01,200 --> 00:40:03,000
המרד הגלול, השמדנו.

868
00:40:03,080 --> 00:40:04,120
את הליגיון השניים עשר.

869
00:40:04,200 --> 00:40:04,800
כן?

870
00:40:04,880 --> 00:40:06,720
הליגיון השניים עשר הוא שמד.

871
00:40:07,000 --> 00:40:08,240
זה תחזור עוד מקומו שלו.

872
00:40:08,320 --> 00:40:10,480
וכאן זה נקודה, פה אנחנו נמצאים בנקודה תל חזור.

873
00:40:11,480 --> 00:40:14,320
זהו, רומא כבר לא תעבור לסדר היום,

874
00:40:14,400 --> 00:40:17,800
על השמדה של הליגיון, על היקיחה של הנס שלו.

875
00:40:17,880 --> 00:40:20,600
פה אולי אפשר להשים, למה לא פשטנו את הצוואר?

876
00:40:20,680 --> 00:40:22,920
למה לא נתנו ללכת להתארגן ולחזור?

877
00:40:23,000 --> 00:40:25,160
כלומר, למה שניתן להתארגן ולחזור?

878
00:40:25,240 --> 00:40:28,160
אני יכול ללמד אותו לכך שהוא לא בא להכות אותי.

879
00:40:28,240 --> 00:40:30,040
זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין.

880
00:40:30,120 --> 00:40:31,640
אני לא ידעת אם מתא הוא יחזור.

881
00:40:31,720 --> 00:40:33,920
אגב, הוא כמעט ופרץ לעיר.

882
00:40:34,000 --> 00:40:37,120
ואם הוא היה פורץ לעיר, דינם של כל תושבי העיר,

883
00:40:37,120 --> 00:40:42,000
נשים, זקנים וטף, היה לשחיטה ולארג ולביזה

884
00:40:42,080 --> 00:40:44,440
ושריפת בית המקדש, בלי שום שאלה.

885
00:40:44,520 --> 00:40:46,360
זה מה שהיה קורה כמו שהוא עשה בדרך.

886
00:40:46,440 --> 00:40:47,680
זה גם קרה ארבע שנים אחר כך.

887
00:40:47,760 --> 00:40:50,640
זה קרה ארבע שנים, אבל זה היה קורה כבר אז.

888
00:40:50,720 --> 00:40:54,000
זה היה קורה כבר אז, השחצן, קסטוס גלוס,

889
00:40:54,080 --> 00:40:56,960
כן, התנהג וברח מזנף בין הרגליים,

890
00:40:57,040 --> 00:40:59,480
והשאיר חלק מהחיילים שלו כפיתיון וברח,

891
00:40:59,560 --> 00:41:04,520
וזה לא עזר לו, 5,700 חיילים שלו נהרגים במלא בית חורון.

892
00:41:04,560 --> 00:41:09,400
המון שלל נלקח, אבל כולם מבינים אחרי הפרשה הזאת שזהו,

893
00:41:09,480 --> 00:41:13,360
אין מוצא, אין דרך חזרה.

894
00:41:13,440 --> 00:41:18,120
ולכן אני אומר, המרד, לא היה התארגנות תוכנית,

895
00:41:18,200 --> 00:41:21,400
בוא נעשה ככה וככה לרומא ונעשה ככה וככה,

896
00:41:21,480 --> 00:41:23,400
זה לא הסיפור, זה הסיפור.

897
00:41:23,480 --> 00:41:26,720
קיסריה, פלורוס פעם ראשונה, פלורוס פעם שנייה,

898
00:41:26,800 --> 00:41:30,440
קסטוס גלוס מושמד, התנגשות.

899
00:41:30,480 --> 00:41:35,360
עכשיו רומא לא תסתפק בפחות ממסע עונשין משמעותי

900
00:41:35,440 --> 00:41:38,080
של דיכוי של היהודים והיהדות.

901
00:41:38,160 --> 00:41:40,160
מה שהם לא התחילו אז, הם התחילו כבר קודם,

902
00:41:40,240 --> 00:41:42,840
אבל פה זה כבר אפשר לראות משימה לאומית של רומא.

903
00:41:42,920 --> 00:41:46,960
כי היהודים אייםו עליהם, הקיום שלהם איים עליהם,

904
00:41:47,040 --> 00:41:49,800
ופה זאת הייתה כבר החלטה.

905
00:41:49,880 --> 00:41:54,080
ומי שאומר שם, הזה נרון המטורף, שולח את אספיסיאנוס,

906
00:41:54,160 --> 00:41:56,640
מגייס לגיונות, שלושה לגיונות,

907
00:41:56,720 --> 00:41:58,760
15-15.

908
00:41:58,840 --> 00:41:59,680
מאנגליה?

909
00:42:00,200 --> 00:42:03,400
לא, זה... אתה מבלבל עם אדריאנוס.

910
00:42:03,480 --> 00:42:06,520
אדריאנוס מביא את סווירוס מבריטניה,

911
00:42:06,600 --> 00:42:07,760
כי הוא לא מסתדר.

912
00:42:07,840 --> 00:42:08,880
אבל איפה הם גייסו את הגיונות?

913
00:42:08,960 --> 00:42:10,080
האלה הם לגיון אחד במצרים,

914
00:42:10,160 --> 00:42:11,120
הגיון אחד פה, לגיון אחד שם,

915
00:42:11,200 --> 00:42:13,320
הם מגייסים לגיונות מהאזור.

916
00:42:13,400 --> 00:42:16,160
זה כמו שאם יש מלחמה בחזית מסוימת, אז...

917
00:42:16,560 --> 00:42:17,040
מביאים?

918
00:42:17,120 --> 00:42:19,240
אז מביאים את גבעתי שנמצאת בדרך כלל בדרום,

919
00:42:19,320 --> 00:42:20,280
מביאים אותם לצפון.

920
00:42:20,360 --> 00:42:23,080
אם יש מלחמה באזה, מביאים את גולני לאזה.

921
00:42:23,080 --> 00:42:27,520
זאת אומרת, אתה מגייס את הכוחות לפי מה שאתה צריך.

922
00:42:27,960 --> 00:42:29,840
אני מציע שקצת נזרז כי הערכנו,

923
00:42:30,240 --> 00:42:31,800
ונדבר על כמה דברים מרכזיים,

924
00:42:31,880 --> 00:42:34,040
כמה נקודות מרכזיות ביותר מכאן ועלה.

925
00:42:36,120 --> 00:42:38,000
אז עכשיו יש מועצת מרד שמכנסת אתכם,

926
00:42:38,080 --> 00:42:40,320
ומחריזה מי המפקד של כל אזור.

927
00:42:40,400 --> 00:42:41,960
בדיוק. חלקים את הארץ לשלו החלקים.

928
00:42:42,040 --> 00:42:44,760
אז פה צריך לומר שמי שמניג את המרד זה החכמים והכוהנים,

929
00:42:44,840 --> 00:42:46,320
אלה האחרונים שרצו מרד.

930
00:42:47,600 --> 00:42:49,920
גם בגלל המעמד שלהם, הם יודעים שאחרי מה שיהיה,

931
00:42:50,320 --> 00:42:52,320
גם אם ישרדו, הם כבר לא יהיו בשום מעמד.

932
00:42:53,160 --> 00:42:56,040
יכול להיות שזאת הסיבה, אבל הם היו ההנהגה.

933
00:42:56,760 --> 00:42:58,320
הם היו המפלגה השלטת.

934
00:42:58,640 --> 00:43:00,680
אז מי זה בר גיורה וה...

935
00:43:00,760 --> 00:43:01,800
וואו, זו שאלה מעניינת.

936
00:43:01,880 --> 00:43:03,400
שאלה מעניינת, זו שאלה מחקרית מעניינת,

937
00:43:03,480 --> 00:43:05,840
בדיוק מאיפה הוא בא, מי עם הסיקרים,

938
00:43:05,920 --> 00:43:08,840
מי עם הקיצונים, שעליהם יוספוס מדבר כל הזמן.

939
00:43:08,920 --> 00:43:10,920
וואו, אתה מדלג,

940
00:43:11,800 --> 00:43:12,960
אתה מדלג קדימה. בינתיים...

941
00:43:13,040 --> 00:43:15,600
לא, כי האנשים האלה חיו גם בתקופה של 66.

942
00:43:15,680 --> 00:43:16,920
כן, הם חיו גם קודם.

943
00:43:16,960 --> 00:43:18,200
מה שהוא קורא, הסכולה הרביעית,

944
00:43:18,280 --> 00:43:21,000
יהודים שאפו לחירות וכולי,

945
00:43:21,080 --> 00:43:24,320
והוא מדבר ביחצי גנותם עוד הרבה קודם,

946
00:43:24,400 --> 00:43:26,720
עוד בראשית המאה, כן?

947
00:43:27,960 --> 00:43:32,600
הוא מדבר על קבוצות של אנשים,

948
00:43:32,680 --> 00:43:34,200
שהוא קורא להם הסכולה הרביעית,

949
00:43:34,280 --> 00:43:35,960
שאופיה החירות וכולי וכולי,

950
00:43:36,040 --> 00:43:37,160
שלא השלימו הם.

951
00:43:37,240 --> 00:43:39,320
זאת אומרת, היו דעות פוליטיות כאלה.

952
00:43:39,400 --> 00:43:41,240
היו דעות פוליטיות כאלה.

953
00:43:41,320 --> 00:43:43,520
ככוח משמעותי,

954
00:43:44,320 --> 00:43:47,680
סמכותי, שהעם נסחף אחריו, הם לא.

955
00:43:47,760 --> 00:43:50,240
העם הלך אחרי המבשד.

956
00:43:50,320 --> 00:43:53,320
אחרי מי ששלט בירושלים מבחינה כלכלית, זה הכהונה.

957
00:43:53,400 --> 00:43:57,800
אחרי מי ששלט בעם מבחינה רעיונית, רוחנית,

958
00:43:57,880 --> 00:44:01,120
החכמים שמקבלים,

959
00:44:01,200 --> 00:44:02,920
אנחנו נמצאים בשלעיהם מהבית,

960
00:44:03,000 --> 00:44:04,320
מעמד שלהם מול הצטוקים,

961
00:44:04,400 --> 00:44:07,280
מעמד שהולך מאוד מאוד ומתחזק,

962
00:44:07,360 --> 00:44:09,480
והם אינני שקופים, זאת אומרת שזה סוג של ברית ביניהם,

963
00:44:09,560 --> 00:44:11,720
והם מחלקים את הארץ לשבעה אזורים,

964
00:44:11,800 --> 00:44:13,840
וממנים מפקדים,

965
00:44:13,920 --> 00:44:15,600
איך אומר המנחה שלי,

966
00:44:15,680 --> 00:44:18,640
המנחה שלי, מנחה שלי בדוקטורט, הוא מנחה שלי תמיד,

967
00:44:19,400 --> 00:44:22,120
פרופ' זאב ספרי, לאורך ימים טובים,

968
00:44:22,200 --> 00:44:25,080
אז הוא אומר, הם מינו את האנשים, המפלגה שלהם.

969
00:44:25,160 --> 00:44:27,880
אמר, רובם כהנים, אגב,

970
00:44:27,960 --> 00:44:30,040
רובם כהנים, מתאים אם לא מתאים, הם מינו אותם.

971
00:44:30,120 --> 00:44:32,840
ויוסף אלמטיטיהו, שאין לו שום רקע צבאי,

972
00:44:32,920 --> 00:44:35,120
הוא ממוני למפקד החשוב ביותר, גליל אליון,

973
00:44:35,200 --> 00:44:37,320
גליל מתחתון ועל רמת הגולן,

974
00:44:37,360 --> 00:44:40,440
משם היה בו, שם היישוב היהודי הגדול ביותר, המשמעותי ביותר,

975
00:44:40,520 --> 00:44:43,680
שם הצלחתית את תשובת המחץ לרומאים,

976
00:44:43,760 --> 00:44:45,960
לחסום אותם בדרך לירושלים.

977
00:44:46,960 --> 00:44:50,000
והוא כושל, הוא כושל בכל מיני סיבות.

978
00:44:50,080 --> 00:44:53,160
קודם כל, כל תפיסת הביצור היא תפיסה כושלת.

979
00:44:53,240 --> 00:44:54,400
למה?

980
00:44:54,480 --> 00:44:58,280
כי בביצור אתה נותן לאויב את האפשרות לבחור

981
00:44:58,360 --> 00:45:01,000
באיזה יום הוא מכסה לאיזה מקום מבוצע.

982
00:45:02,480 --> 00:45:04,000
וזה הדבר אחד, היום אני גומר את זה,

983
00:45:04,080 --> 00:45:05,320
מחר אני עובר לזה, מחרתם אני עובר לזה.

984
00:45:05,320 --> 00:45:06,600
מה את מציינה, האלטרנטיבה?

985
00:45:06,680 --> 00:45:08,600
האלטרנטיבה זה מרד בר כוכבה,

986
00:45:08,680 --> 00:45:12,200
זה לא לתת לאויב מקום לבוא ולתקוף אותו.

987
00:45:12,280 --> 00:45:13,240
זה לוחמת גרילה.

988
00:45:13,320 --> 00:45:16,640
מול צבא מאורגן, אתה מפתיע אותו,

989
00:45:16,720 --> 00:45:19,560
אתה פוגע בו בבבא, בנקודות התורפה שלו,

990
00:45:19,640 --> 00:45:21,880
אתה פוגע בקווי ההספקה שלו,

991
00:45:21,960 --> 00:45:24,280
אתה לא, אתה מנצל את היתרון שלך

992
00:45:24,360 --> 00:45:28,040
של השליטה בשטח של הקראת השטח וכו',

993
00:45:28,120 --> 00:45:30,160
ולכן השיטה הזאת היא שיטה שנכשלה,

994
00:45:30,240 --> 00:45:33,320
היא שיטה שתוך כמה חודשים הגליל נופל.

995
00:45:33,400 --> 00:45:34,080
כמו גרעינים.

996
00:45:34,800 --> 00:45:36,360
הוא מחסל את כל הגליל.

997
00:45:36,440 --> 00:45:39,520
חלק בפיתוי, חלק במצור.

998
00:45:39,600 --> 00:45:41,080
גמלה מחזיקה ממד שבעה חודשים.

999
00:45:41,160 --> 00:45:44,360
אגב, מי עושה מצור על גמלה? יהודי, אגריפס.

1000
00:45:44,440 --> 00:45:46,440
אכן, יש פרק בספר שלי שאני כותב,

1001
00:45:46,520 --> 00:45:48,560
הבוקדים בעמם לדיראון עולם.

1002
00:45:48,640 --> 00:45:50,520
לולי היהודים האלה שאני מזכיר,

1003
00:45:50,600 --> 00:45:52,440
המציאות היתה אחרת לחלוטין.

1004
00:45:52,520 --> 00:45:54,520
כן? אגריפס היהודי עושה מצור על גמלה.

1005
00:45:54,600 --> 00:45:56,160
איך נפרצת גמלה?

1006
00:45:56,240 --> 00:45:58,240
בנקודת התורפה שלה של העיר.

1007
00:45:58,320 --> 00:46:00,080
מי גילה איפה נקודת התורפה של העיר?

1008
00:46:00,200 --> 00:46:01,440
מי שעשה את המצור של העיר?

1009
00:46:01,520 --> 00:46:03,840
מי עשה את המצור של העיר? יוסף בן מתתיה.

1010
00:46:03,920 --> 00:46:06,000
ואני חוזר לספר, יוסף הוא היום הפקד של הגליל.

1011
00:46:06,080 --> 00:46:08,840
יושב ביוטפט, מצור על יוטפט, הוא רוצה לברוח.1012
00:46:10,680 --> 00:46:13,600
אנשים אומרים לו, מה? עכשיו אתה תברח? אתה תפיל את כולנו.

1013
00:46:13,680 --> 00:46:15,240
בסופו של דבר יוטפט נפלת.

1014
00:46:15,320 --> 00:46:19,280
הסיפור של יוספוס, כיצד נפלה יוטפט,

1015
00:46:19,360 --> 00:46:22,640
שואלים את מיכאל בנארי, או בהקשר הזה דוקטור מיכאל בנארי,

1016
00:46:22,720 --> 00:46:25,400
זה מצוץ מן האצבע. אני לא מאמין למילה אחת שלו.

1017
00:46:25,440 --> 00:46:26,920
הוא הסגיר את העיר,

1018
00:46:27,000 --> 00:46:31,440
וזה אחד המחירים שהוא שילם כדי לקבל את המעמד הבא שלו.

1019
00:46:31,520 --> 00:46:36,440
הסיפור שבלילה השומר של נרדם וטיטוס, בדיוק טיפס,

1020
00:46:36,520 --> 00:46:41,320
והוא הסתתר והיה גורל והוא נשאר אחרון בכל הסיפור הזה,

1021
00:46:41,400 --> 00:46:45,200
לטעמי הוא פחות סביר מאשר, מה שיותר סביר,

1022
00:46:45,280 --> 00:46:47,640
שהוא זה שהחליש את העיר.

1023
00:46:47,720 --> 00:46:50,520
המצב, כפי שהוא מתאר, המצב של הרומאים לא היה טוב.

1024
00:46:50,600 --> 00:46:53,160
במצור לא היה טוב, יחסית ליהודים שבפנים.

1025
00:46:53,200 --> 00:46:56,040
איך חסר להם מים, איך חסר להם מספקה, כן?

1026
00:46:56,120 --> 00:46:58,200
הוא מתאר בעצמו, הוא מתאר בעצמו,

1027
00:46:58,280 --> 00:47:02,200
עכשיו, היה כוח עמידה, 47 ימים, העיר מחזיקה המעמד.

1028
00:47:02,280 --> 00:47:04,720
לאחר שהוא בעצם נכנע, כל ערי הגליל נופלות,

1029
00:47:04,800 --> 00:47:07,760
אנחנו עוברים לשנת ה-67, 68,

1030
00:47:07,840 --> 00:47:10,800
עובר אספסיאנוס לכבוש את ערי יהודה,

1031
00:47:10,880 --> 00:47:13,240
נראה יותר לדוגמה, מתואר הצילוספוס,

1032
00:47:13,320 --> 00:47:15,320
השמדת העיסיים.

1033
00:47:15,400 --> 00:47:17,800
הוא מתאר שבתהליך ההשמדה של העיסיים,

1034
00:47:17,880 --> 00:47:21,000
הוא מכריח אותם לעבור על דתם.

1035
00:47:21,040 --> 00:47:23,640
הוא אומר, הוא הקם את עבריהם ושרף אותם

1036
00:47:23,720 --> 00:47:27,200
כדי שיקללו את המחוקק ויוכלו מאכלות אסורות,

1037
00:47:27,280 --> 00:47:28,880
והם צחקו לו.

1038
00:47:28,960 --> 00:47:31,280
זאת אומרת, הוא לא הסתפק רק בהריגת היהודים,

1039
00:47:31,360 --> 00:47:33,000
ביקש להעביר אותם על דתם.

1040
00:47:33,080 --> 00:47:34,440
זאת אומרת, אם מדברים על גזירות הדת,

1041
00:47:34,520 --> 00:47:36,640
אומרים, זה אחרי מרד בר כוכבה.

1042
00:47:36,720 --> 00:47:38,440
קשקוש.

1043
00:47:38,520 --> 00:47:40,760
זה נושא רחב, אני לא יכול להרחיב עליו עכשיו,

1044
00:47:40,840 --> 00:47:43,600
אבל פה אנחנו רואים דוגמה מובהקת.

1045
00:47:43,680 --> 00:47:46,600
ואז נירון מתאבד.

1046
00:47:46,680 --> 00:47:48,080
נירון מוכרז כאויב העם ברומא.

1047
00:47:48,080 --> 00:47:50,000
אני מדבר עכשיו כבר על דת שישמונה.

1048
00:47:50,080 --> 00:47:51,080
68.

1049
00:47:51,160 --> 00:47:53,320
לא, אבל אני אומר, אתה מדבר על מאורה שקורה ברומא.

1050
00:47:53,400 --> 00:47:54,320
הוא לא קורא בארץ.

1051
00:47:54,400 --> 00:47:56,360
אגב, הוא לא קורא ברומא, הוא בורח מרומא.

1052
00:47:56,440 --> 00:47:58,160
לא, אבל שהוא קורא לא בארץ, זה...

1053
00:47:58,240 --> 00:47:59,320
הוא לא חלק מהמרד.

1054
00:47:59,400 --> 00:48:00,600
הוא מאוד משמעותי,

1055
00:48:00,680 --> 00:48:04,320
כי רומא נכנסת לאנדרלמוסיה.

1056
00:48:04,400 --> 00:48:08,200
רומא היא אימפריה.

1057
00:48:08,280 --> 00:48:11,280
יש לה לב, רומא היא הלב.

1058
00:48:11,360 --> 00:48:14,000
יש מקום של מרכז שליטה.

1059
00:48:14,080 --> 00:48:17,080
וברגע שמרכז השליטה מתפרק,

1060
00:48:17,080 --> 00:48:19,680
וויטליוס נלחם בגלווה,

1061
00:48:19,760 --> 00:48:21,400
ושניהם נלחמים באוטו.

1062
00:48:21,480 --> 00:48:23,400
שמות של אנשים שנרצחו באותה שנה.

1063
00:48:23,480 --> 00:48:25,640
מפקדי ליגיון, שכל אחד מהם היה קיסר.

1064
00:48:25,720 --> 00:48:28,280
זה שלושה חודשים, זה חצי שנה, זה קצת יותר.

1065
00:48:28,360 --> 00:48:30,080
שנת ארבעת הקיסרים,

1066
00:48:32,520 --> 00:48:34,320
רומא נמצאת במלחמת מישהו אמר,

1067
00:48:34,400 --> 00:48:37,440
מלחמת אזרחים. זאת לא מלחמת אזרחים.

1068
00:48:37,520 --> 00:48:41,720
זו חטיבת שריון זאת, נלחמת בחטיבת שריון זאת.

1069
00:48:41,800 --> 00:48:44,080
וצנחנים נגד גולני.

1070
00:48:44,160 --> 00:48:45,800
זה, אתה אומר, מה צריך לעשות, אתה חמאס?

1071
00:48:45,880 --> 00:48:47,480
יושבת ולצחוק.

1072
00:48:47,560 --> 00:48:48,960
לעזור להם.

1073
00:48:50,120 --> 00:48:53,000
מי שפסיק לכפלי אחור באותה שעה, עושה פאוסה,

1074
00:48:53,080 --> 00:48:56,280
זה אדון אספסן, הוא יורד למצרים,

1075
00:48:56,360 --> 00:48:59,360
מחכה שכל העסק יירגע, הוא לא יודע מה יהיה.

1076
00:48:59,440 --> 00:49:01,080
הוא לא ציפה להיות קיסר.

1077
00:49:01,880 --> 00:49:05,480
אבל אז מי שמכריז עליו כקיסר באופן מאוד מפתיע,

1078
00:49:05,560 --> 00:49:06,960
זה יהודי אחד,

1079
00:49:07,040 --> 00:49:10,280
בשם יוליוס טיבריוס אלכסנדר, חברו וידידו,

1080
00:49:10,360 --> 00:49:12,760
שגם אגב היה מצבירו מבעצמו.

1081
00:49:12,840 --> 00:49:16,440
זה משנה איזה כוח יש לו בכלל להחריב על...

1082
00:49:16,520 --> 00:49:19,160
הוא היה נציב במצרים, הוא היה מאוד חשוב,

1083
00:49:19,240 --> 00:49:21,200
והוא אומר, אתה תהיה קיסר,

1084
00:49:21,280 --> 00:49:23,400
ואז הלגיון העשירים מכריז עליו כקיסר,

1085
00:49:23,480 --> 00:49:26,520
ואז הלגיונות שנמצאים בפרט מכרזים עליו כקיסר,

1086
00:49:26,600 --> 00:49:31,400
זאת אומרת, לקחו את הכוח מרומא,

1087
00:49:31,480 --> 00:49:33,160
והביאו אותו למזרח, זה דבר שלא יכול היה,

1088
00:49:33,240 --> 00:49:36,640
הם היו, אי שמה, בלבנון, כמו שהיום נגיד.

1089
00:49:36,720 --> 00:49:40,080
ופתאום שם בלבנון יחליטו מי ראש ממשלת ישראל.

1090
00:49:40,120 --> 00:49:43,960
זה באמת היה משהו שאין לו אח ורע.

1091
00:49:44,040 --> 00:49:47,360
באמת פעולה דרמטית,

1092
00:49:47,440 --> 00:49:49,960
אבל רומא הייתה בבעיה מאוד מאוד קשה.

1093
00:49:50,040 --> 00:49:52,960
הם הקיזו את דמם זה את זה למעלה משנה וחצי.

1094
00:49:54,960 --> 00:49:57,560
הקיסרות שלו מתקבלת על ידי הסנאט,

1095
00:49:57,640 --> 00:49:59,480
ומכאן הוא שולח את איטוס לדכא את המרד.

1096
00:49:59,560 --> 00:50:02,520
ופה אנחנו נמצאים ממש בחודשים האחרונים.

1097
00:50:02,600 --> 00:50:04,280
פסח שנת שבעים.

1098
00:50:05,200 --> 00:50:06,280
פסח שנת שבעים מתחיל למצור.

1099
00:50:06,320 --> 00:50:09,160
השנים האלה בעצם לא עוברות במצור.

1100
00:50:09,240 --> 00:50:10,560
לא, לא לגמרי, לגמרי.

1101
00:50:10,640 --> 00:50:14,960
אלא עוברות בתקופה שבה הרומאים מתקבלים בצרות שלהם.

1102
00:50:15,040 --> 00:50:17,680
ב-68 יש איזו כנראה תקופה מאוד מאוד קצרה

1103
00:50:17,760 --> 00:50:20,320
שהאספסיאן וסקין עושה מצור על ירושלים.

1104
00:50:20,400 --> 00:50:22,720
לזמן קצר הוא עוזב ונוטש,

1105
00:50:22,800 --> 00:50:24,680
כי שוב רומא נמצאת ב...

1106
00:50:24,760 --> 00:50:26,600
ואיפה יוספוס בתקופה הזאת, בארבע שנים?

1107
00:50:26,680 --> 00:50:28,640
יוספוס לא מתאר, הוא לא מתאר את עצמו,

1108
00:50:28,720 --> 00:50:30,440
אבל הוא נמצא איתם.

1109
00:50:30,520 --> 00:50:31,440
הוא נמצא איתם.

1110
00:50:31,520 --> 00:50:32,520
איפה איתם?

1111
00:50:33,520 --> 00:50:37,720
בחדר הפיקוד של אספסיאנוס, אני לא זכור לי ש...

1112
00:50:37,800 --> 00:50:39,600
אבל יותפת נופלת ב-67.

1113
00:50:39,680 --> 00:50:41,920
בתחילת המלחמה, 67.

1114
00:50:42,000 --> 00:50:45,680
67. 66 יש את רצף האירועים.

1115
00:50:45,760 --> 00:50:49,480
עד נובמבר 66, קסטוס גלוס אז מתחיל המרד,

1116
00:50:49,560 --> 00:50:50,920
וההתארגנות וכולי,

1117
00:50:51,000 --> 00:50:55,920
והוא בתחילת קיץ של שנת 67 נופל את יותפת.

1118
00:50:56,000 --> 00:50:57,880
אגב, יש תאריכים מדויקים, אני סתם...

1119
00:50:57,960 --> 00:50:59,400
כן, אבל אז מ-67 ועד 70...

1120
00:50:59,480 --> 00:51:01,520
האייפות שלי הוא שאני לא יודע, או הזקנה שלי,

1121
00:51:01,600 --> 00:51:02,840
אני כבר לא זוכר את האריכים.

1122
00:51:02,920 --> 00:51:05,760
מ-67 ועד 70 הוא איתם.

1123
00:51:05,840 --> 00:51:06,600
הוא עם הרומאים.

1124
00:51:06,680 --> 00:51:08,240
כן, הוא לגמרי שם.

1125
00:51:08,320 --> 00:51:10,520
הוא טוען שזו תקופה, הוא היה במאסר,

1126
00:51:10,600 --> 00:51:12,840
ולאחר מכן הוא קיבל את חייו לשלל.

1127
00:51:12,920 --> 00:51:15,400
אבל פה ניגש פה לארבעה חודשים האחרונים שהם מאוד קריטיים,

1128
00:51:15,480 --> 00:51:18,400
ונשתדל לצמצם ולהסביר לעניינים מה קורה.

1129
00:51:18,480 --> 00:51:21,360
כל סיפור של שריפת הסמים ורב עדיון חנן ביזעקאי,

1130
00:51:21,440 --> 00:51:24,040
הכול מתנגז לארבעה חודשים האלה.

1131
00:51:24,120 --> 00:51:27,800
זאת אומרת, אנחנו נוצרים אחרי הרבה שנים שאם ישראל כולו מורד,

1132
00:51:27,880 --> 00:51:30,520
אחרי שיהודים נלחמו על נפשם,

1133
00:51:30,600 --> 00:51:33,320
אם זה בטבריה, אם זה בגמלה, באוז.

1134
00:51:34,560 --> 00:51:35,840
יהודים לא חסו עליהם.

1135
00:51:35,920 --> 00:51:38,280
הרומאים לא חסו על ילדים, לא על נשים.

1136
00:51:38,360 --> 00:51:41,600
ידועים לנו, התעוררים בגמלה שלקחו תינוקות ונפצו אותן מראש הער.

1137
00:51:41,680 --> 00:51:42,920
זאת רומא.

1138
00:51:43,640 --> 00:51:45,680
רומא לא הייתה חנונה, לא הייתה רחומה,

1139
00:51:45,760 --> 00:51:48,840
כמו שקראנו קודם בספר חזון עזרה.

1140
00:51:49,840 --> 00:51:53,920
וכשהם מגיעים לירושלים, כולם מבינים מה יקרה.

1141
00:51:54,000 --> 00:51:56,600
לירושלים באותה שעה מתנגזים אחרוני המורדים.

1142
00:51:57,240 --> 00:51:58,520
הם לא באים לשם.

1143
00:51:58,600 --> 00:52:01,600
גם הקיצונים, אלה שהועפו חוזרים.

1144
00:52:01,680 --> 00:52:05,080
בדיוק, עכשיו כבר אין, הממסד לירושלים התפוגג בעצם,

1145
00:52:05,160 --> 00:52:08,480
זו הנהגה שקושלת.

1146
00:52:08,560 --> 00:52:11,200
אני טוען שההפיכה הצבאית מתחוללת

1147
00:52:11,280 --> 00:52:16,960
בשעה שבה המנהיגות מפסידה או...

1148
00:52:18,680 --> 00:52:22,840
לא מוכיחה הצלחה בתחום הצבאי, בתחום הביטחוני.

1149
00:52:22,920 --> 00:52:24,440
ולכן אז מתחוללת ההפיכה הצבאית.

1150
00:52:24,520 --> 00:52:28,560
הנהיגות הזאת בעצם מסולקת, כנראה לא בצורה צמחונית.

1151
00:52:29,480 --> 00:52:30,600
כנראה לא בצורה צמחונית.

1152
00:52:30,680 --> 00:52:32,960
חלק ככה, חלק ככה, בכל מקום היא זזה.

1153
00:52:33,040 --> 00:52:35,040
מגיעים לירושלים שני מפקדים,

1154
00:52:36,120 --> 00:52:37,160
מנהיגים,

1155
00:52:38,200 --> 00:52:39,960
שלא צמחו אתמול, שמעון בר גיאורה,

1156
00:52:40,040 --> 00:52:44,280
שאנחנו מכירים אותו כבר, הוא זה שהיה אחד מקיבורי העמידה

1157
00:52:44,360 --> 00:52:46,200


במלחמה מלוקסטיוס גאלוס,

1158
00:52:46,840 --> 00:52:50,600
ויוחנן מגוש חלב, מנהיג בלתי מאורר של הגליל,

1159
00:52:50,640 --> 00:52:53,160
שלא קיבל את המינוי כי הוא פשוט לא היה מהמפלגה הנכונה.

1160
00:52:53,240 --> 00:52:54,600
הוא קיים מהגליל, ולא מהירושלים.

1161
00:52:54,680 --> 00:52:55,760
בדיוק, הוא קיים מהגליל,

1162
00:52:55,840 --> 00:52:58,320
למרות שרבן שמעון בן גמליאל על פי חיי יוסף,

1163
00:52:58,400 --> 00:53:00,560
תמך בו, ולא ביוספוס.

1164
00:53:00,640 --> 00:53:02,440
ככה על פי יוספוס, מעניין מאוד.

1165
00:53:04,760 --> 00:53:07,040
הוא ממש מחזק את זה שבאמת הוא המנהיג של הגליל.

1166
00:53:07,120 --> 00:53:08,600
הוא מנהיג הגליל, יוחנן מגוש חלב,

1167
00:53:08,680 --> 00:53:12,120
הוא כותב עליו, כל פעם שיוספוס מזכיר את יוחנן מגוש חלב,

1168
00:53:12,200 --> 00:53:14,640
הוא מקדיש לו חצי עמוד של כללות.

1169
00:53:14,680 --> 00:53:17,120
סימן שיוחנן היה איש מאוד משמעותי.

1170
00:53:17,960 --> 00:53:19,040
בעל יכולות.

1171
00:53:19,120 --> 00:53:22,800
בעל יכולות, בעל מסירות נפש, פטריות אמיתי,

1172
00:53:22,880 --> 00:53:26,120
מנהיג דגול, נחוש,

1173
00:53:27,280 --> 00:53:28,440
סוחף,

1174
00:53:30,440 --> 00:53:31,640
מעורר השראה.

1175
00:53:32,400 --> 00:53:34,840
אני יודע, אני אשפוט,

1176
00:53:34,920 --> 00:53:37,840
אני אשפוט מי היום מנהיג נכון או לא נכון,

1177
00:53:37,920 --> 00:53:39,520
לפי מה שמתארים ביתון הארץ?

1178
00:53:40,400 --> 00:53:42,440
או פלוני אלמוני שמאלני?

1179
00:53:43,040 --> 00:53:45,120
את מי שהוא מקלל, סימן שהוא הכי טוב.

1180
00:53:46,040 --> 00:53:47,040
כן? זה ברור.

1181
00:53:47,120 --> 00:53:49,400
ואת מי שהוא משבח, אני אפקפק בזה,

1182
00:53:49,480 --> 00:53:50,360
אך זה בדיוק...

1183
00:53:50,440 --> 00:53:53,360
תראה, הם מקללים את נתניהו ואתה גם לא בדיוק מועדן.

1184
00:53:53,440 --> 00:53:56,000
כן, אבל הם מקללים את נתניהו בגלל שהם שונאים אותי.

1185
00:53:56,600 --> 00:53:59,560
נתניהו מזהה אצלם את היהדות, את היהודי.

1186
00:54:00,640 --> 00:54:03,720
הם שונאים אותי דרכו,

1187
00:54:04,720 --> 00:54:07,320
הם נלחמים בדרכו,

1188
00:54:08,080 --> 00:54:11,160
הישראלים מול היהודי, הפוסט-ציונים מול הציוס.

1189
00:54:11,160 --> 00:54:15,640
נתניהו הוא שמאל ציוני, הוא עדיין ציוני, בתפיסה הפוסט ציונית,

1190
00:54:16,320 --> 00:54:21,400
הוא נחשב אויב, מי שעומד על הרגליים האחוריות עדיין על ערכים ציוניים.

1191
00:54:21,960 --> 00:54:23,840
בכן, אבל בואו, אנחנו גלשנו ובואו נחזור לפה,

1192
00:54:23,880 --> 00:54:26,080
אבל זה נותן לנו הבנה פחות או יותר,

1193
00:54:26,240 --> 00:54:27,880
איך אנחנו צריכים לקרוא את הספר בנתיתיהו.

1194
00:54:28,000 --> 00:54:31,280
כשהוא מקלל מישהו, אני יודע שהוא רוצה, אני רוצה להיות חבר שלו.

1195
00:54:32,360 --> 00:54:34,480
אז הם משתלטים, לא בצורת סמכונית,

1196
00:54:34,520 --> 00:54:38,400
הם באים עם יחידות צבאיות מאוד גדולות של לוחמים,

1197
00:54:39,280 --> 00:54:44,440
שלא באו לאכול ולשתות ולא באו לסעודות לא של קמצה ולא של בר קמצה.

1198
00:54:45,440 --> 00:54:47,080
הם לא באו לאכול מאדנים,

1199
00:54:48,280 --> 00:54:49,880
והם לא באו לרצוח אף אחד.

1200
00:54:50,360 --> 00:54:52,000
הם באו לי לחם על ירושלים.

1201
00:54:52,720 --> 00:54:55,680
קורא להם מאוד יפה פרופסור מנחם שטרן,

1202
00:54:56,360 --> 00:55:01,880
הוא אומר, הם היו יחידה אחת שראוי לכנותם לוחמי חירות ירושלים.

1203
00:55:02,800 --> 00:55:05,600
ואני טוען במאמר מחקרי, ולוואי ויכולתי לראות את זה,

1204
00:55:05,640 --> 00:55:08,240
לא פרופסור מנחם שטרן, זה כתב אחרי שבא נרצח.

1205
00:55:09,400 --> 00:55:14,920
מאמר שבעצם מבוסס על הרצאה שהרצאתי בכנס מחקרי לפני 11 שנים,

1206
00:55:15,680 --> 00:55:17,600
מחידושים בחקר ירושלים, אוניברסיטת בר אילן,

1207
00:55:17,640 --> 00:55:21,000
אני קורא לזה פלגנות לתאום אסטרטגי במלחמה על ירושלים.

1208
00:55:21,320 --> 00:55:23,600
אני טוען אין מלחמת אחים בירושלים, אין.

1209
00:55:23,880 --> 00:55:26,720
יש תאום אסטרטגי מוחלט, חלוקת גזרות.

1210
00:55:26,880 --> 00:55:29,120
יש תאום של ידיים, בין יוחנן לבין שמעון.

1211
00:55:29,480 --> 00:55:32,320
לדוגמה, באיזשהו שלב מצטרפים שתי קבוצות לוחמים נוספות.

1212
00:55:32,880 --> 00:55:34,640
מצטרפים הקנאים.

1213
00:55:35,240 --> 00:55:36,320
קבוצה שמכונה חנאים.

1214
00:55:36,720 --> 00:55:37,480
קבוצה, אני כך את האמת...

1215
00:55:37,560 --> 00:55:39,120
למי, על ידי מי מכונה הכנאים?

1216
00:55:39,440 --> 00:55:40,400
מי מכנה אותם ככה?

1217
00:55:41,280 --> 00:55:42,960
ככה הם מכונים שם על ידי יוספוס.

1218
00:55:43,040 --> 00:55:43,880
זה הביריונים.

1219
00:55:44,160 --> 00:55:45,120
לא, הביריונים...

1220
00:55:45,200 --> 00:55:47,160
המושג הבריונים לא מופיע אצל יוספוס,

1221
00:55:47,240 --> 00:55:47,920
הוא מופיע בחזת.

1222
00:55:48,000 --> 00:55:48,480
הוא מופיע על סיקרים.

1223
00:55:48,560 --> 00:55:49,160
סיקרים.

1224
00:55:49,240 --> 00:55:50,840
מופיע על סיקרים, כן, הוא משכיר את הסיקרים,

1225
00:55:51,040 --> 00:55:52,640
אלהם כנראה קבוצה לא מימדה מהמשמעותית.

1226
00:55:52,640 --> 00:55:55,520
הוא מזכיר את האדומים, האדומים זה כן קבוצה אתנית,

1227
00:55:56,940 --> 00:56:02,040
שהם באים. דוגמה, האדומים מצטרפים לשמעון והקנאים מצטרפים ליוחנן.

1228
00:56:02,080 --> 00:56:03,400
הם לא באים ונלחמים ביניהם.

1229
00:56:03,420 --> 00:56:06,940
הם מחלקים את הגזרות, מה זה אלה שרוצחים עם חרבות?

1230
00:56:07,060 --> 00:56:08,680
זה הסיכרים, ככה הוא מתאר אותם,

1231
00:56:08,700 --> 00:56:11,100
זה הסיכרים שהם ככה היו ושים אחד את השני,

1232
00:56:11,140 --> 00:56:12,780
וכל מיני אנשים שהתנגדו להם.

1233
00:56:12,880 --> 00:56:14,900
באמת לא יפה, באמת לא יפה.

1234
00:56:14,920 --> 00:56:16,900
אי אפשר אבל לשפוט את כל המשראל לפי הלא יפה,

1235
00:56:16,920 --> 00:56:18,200
אנחנו לא יכולים לדיוק מה היה,

1236
00:56:18,200 --> 00:56:24,360
אבל גם אם כן לא יפה, לא ראוי, לא נכון, אתם אנשים מגונים, אבל בשביל זה לשפוט את כל המרד

1237
00:56:25,280 --> 00:56:31,760
ולשפוט את כל לחמי המרד שנלחמו את טיפה את אדמה המאחוריה כמו שתכף נתאר, זה פשע לא יחופר

1238
00:56:32,680 --> 00:56:38,520
זה פשע שלא יחופר, זה פשוט בלבול של כל האירועים, זה לעשות סלט

1239
00:56:39,480 --> 00:56:47,280
ממין בשלו מינו, יש אנשים שאין את כל מדינת ישראל, בואו נחריב את כל מדינת ישראל או טוב לשלות תתקיים בגלל אירוע ספציפי

1240
00:56:47,320 --> 00:56:53,920
יש הרבה אירועים נוראים ואיומים. אני ממליץ למדינת ישראל. אני כאיש לימין וזה יש לי המון המון ביקורת אבל אני אוהב את המדינה שלי

1241
00:56:54,260 --> 00:57:05,960
אני נלחמה לה, אני אומר הליל ביום העצמאות בערב והבוקר עם ברכה, כי אני יודע מה החלפות. יש לי ביקורת על אחת, שתיים, שלוש על גירשו אותי מפה, גירשו אותי מפה, החריבו את זה, מסרו את זה, נתנו מחבלים

1242
00:57:05,960 --> 00:57:07,840
יש לי מיליון טענות

1243
00:57:09,200 --> 00:57:11,360
אבל אני יודע לקחת פרופורציות

1244
00:57:12,240 --> 00:57:15,720
ופה צריך לקחת את הפרופורציות להסתכל על הדברים נכוחה

1245
00:57:15,720 --> 00:57:18,920
אנחנו נמצאים בחודשים מאוד מאוד קריטיים,

1246
00:57:18,920 --> 00:57:24,920
הרומים עושים מצור על ירושלים ופה יש אפשרות אחת, זה להיקנה,

1247
00:57:24,920 --> 00:57:27,520
ואז ישחטו את כולם, אולי ננסות להילחם ולגונן,

1248
00:57:27,520 --> 00:57:29,120
אבל בוא נדבר פה על רצף של אירועים.

1249
00:57:29,120 --> 00:57:32,920
לתחילת השיחה בעצם שדיברנו על שיטות המצור,

1250
00:57:32,920 --> 00:57:35,120
ועל האפשרות לפרוץ מצור,

1251
00:57:35,120 --> 00:57:41,320
בעצם אתה אומר שמראש הנהגת המרד לא בחרה את הטקטיקה או את האסטרטגיה הנכונה,

1252
00:57:41,320 --> 00:57:42,920
איך מגנים על הארץ,

1253
00:57:43,120 --> 00:57:47,320
היא לא בחרה לשלוט בשטח, היא בחרה לשלוט בערים ממוצרות.

1254
00:57:47,320 --> 00:57:48,920
להתבצר, להתגונן תחת...

1255
00:57:48,920 --> 00:57:51,920
אז איך בכל זאת הופכים את הבחירה הראשונית שלנו,

1256
00:57:51,920 --> 00:57:53,320
שזה בלתי הפיכה?

1257
00:57:53,320 --> 00:57:54,520
זה בלתי הפיכה, זה בלתי הפיכה,

1258
00:57:54,520 --> 00:57:56,520
העיר הייתה תחת שליטת רום,

1259
00:57:56,520 --> 00:57:58,320
הארץ הייתה תחת שליטת רומה.

1260
00:57:58,320 --> 00:57:59,320
חוץ מירושלים.

1261
00:57:59,320 --> 00:58:03,120
חוץ מירושלים, זה ממש מזכיר מאוד מאוד את תקופתו של חזקיהו,

1262
00:58:03,120 --> 00:58:06,320
היא נותרה בציון כסוכר ביער כמלונה במקשק עיר נצורה,

1263
00:58:06,920 --> 00:58:08,920
כן, הרכם שרופת אש,

1264
00:58:08,920 --> 00:58:09,920
שמתכם,

1265
00:58:10,920 --> 00:58:13,520
כן, כתוב שם, דמותכם לנגדיכם זרים אוכלים אותה,

1266
00:58:13,520 --> 00:58:15,720
זה פחות או יותר התמונה שאנחנו נמצאים בה.

1267
00:58:15,720 --> 00:58:19,520
אין מישהו שנמצא עוד בעמידה מול רומה, ירושלים היא לבד.

1268
00:58:19,520 --> 00:58:23,320
ולכן מי שמגיע לשם, ורוב האנשים שנמצאים שם הם המורדים, הם הלוחמים.

1269
00:58:24,120 --> 00:58:26,520
תושב העיר מנסתה, מתמעטו.

1270
00:58:26,520 --> 00:58:29,520
מי שיכול למלא את הלב שום נמלט, לא חיכה.

1271
00:58:30,520 --> 00:58:32,320
אין לי לכך הרעיות, אבל זו הערכה.

1272
00:58:32,320 --> 00:58:33,320
מה שאני אומר עכשיו, זו הערכה של...

1273
00:58:33,320 --> 00:58:34,520
זה עיר מורכבת...

1274
00:58:34,520 --> 00:58:35,520
זה עיר מורכבת בעיקר...

1275
00:58:35,520 --> 00:58:36,520
מחלק גדול, מלוחמים.

1276
00:58:36,520 --> 00:58:37,920
מחלק גדול, מלוחמים.

1277
00:58:37,920 --> 00:58:40,120
יש שם גם נשים וילדים ומשפחות וכולי,

1278
00:58:40,120 --> 00:58:42,120
אבל היא לא הייתה בסייה יישוב שלה.

1279
00:58:42,120 --> 00:58:45,520
כן, אנחנו נמצאים אחרי ארבע שנים ואחרי מצור ועוד מצור.

1280
00:58:46,520 --> 00:58:49,120
עכשיו, מי שנשלח לכבוש את ירושלים הוא טיטוס.

1281
00:58:49,120 --> 00:58:52,120
והכי טוב מבחינתו זה שהעיר תיקנה בלא קרב,

1282
00:58:52,120 --> 00:58:54,320
ויש לו מידע שהיהודים,

1283
00:58:56,920 --> 00:58:59,520
או אוכלים אחד את השני, נלחמים זה בזה,

1284
00:58:59,520 --> 00:59:01,320
ואז פסנס אומר, איזה מתנה הזאת,

1285
00:59:01,320 --> 00:59:02,920
זו המתנה הכי גדולה שיכולה להיות.

1286
00:59:04,520 --> 00:59:07,320
נלחמים זה בזה, ולכן אנחנו ננצח אותם בלא קרב.

1287
00:59:07,320 --> 00:59:09,720
והוא מסיק את המסקנה.

1288
00:59:09,720 --> 00:59:11,720
אני קורא לזה במחקר שלי,

1289
00:59:13,120 --> 00:59:17,520
קונספציה ומודיעין שגוי בדרך לשתי מפלות.

1290
00:59:19,120 --> 00:59:22,120
מפלה אחר מפלה נופל טיטוס בגלל הקונספציה,

1291
00:59:22,120 --> 00:59:24,920


בגלל משאלת הלב שהיהודים מורגים אחד את השני.

1292
00:59:24,920 --> 00:59:27,520
בגלל שבעצם יוסף הוא אקצין מודיעין הראשי שלו.

1293
00:59:27,520 --> 00:59:30,520
בדיוק, בדיוק, הוא מאמין להשקרים של עצמו.

1294
00:59:31,520 --> 00:59:32,920
ולכן הפעולה הראשונה שהוא עושה,

1295
00:59:32,920 --> 00:59:37,120
הוא משאיר את החיילים שלו במרחק של כמה קילומטרים בירושלים,

1296
00:59:37,120 --> 00:59:38,120
לוקח 600 פרשים.

1297
00:59:38,120 --> 00:59:39,120
איפה? בער הצופים?

1298
00:59:40,520 --> 00:59:42,720
נדמה לי יותר לכיוון גופנה, לא בער הצופים.

1299
00:59:42,720 --> 00:59:43,720
עדיין לא בער הצופים.

1300
00:59:45,120 --> 00:59:48,320
יותר, במרחק יותר גדול, ובא, או בעמק הדרדרים,

1301
00:59:48,320 --> 00:59:50,920
יכול להיות שלייד לפתא, באזור של לפתא, אני לא זוכר בדיוק.

1302
00:59:50,920 --> 00:59:53,520
מכל מקום, במרחק די ניכר מהעיר עצמה.

1303
00:59:54,520 --> 00:59:57,920
והוא לוקח 600 פרשים, בלי שהוא נערך לקרב,

1304
00:59:57,920 --> 01:00:00,120
רק כדי לעשות סוג של אבואלי.

1305
01:00:00,320 --> 01:00:01,320
סוג של איום.

1306
01:00:01,920 --> 01:00:04,520
לראות, תגידה, לראות כוח צבאי כזה.

1307
01:00:04,920 --> 01:00:07,120
והרי היה, הוא לא לוקח אתו, לא שריון ולא כסדה.

1308
01:00:07,320 --> 01:00:08,320
הוא לא הולך להילחם.

1309
01:00:08,920 --> 01:00:10,920
הוא אומר, הם יראו אותי, כאן הוא ימפיע, ונפיו דגל אמן,

1310
01:00:10,920 --> 01:00:12,520
כי העם תאב לשלום.

1311
01:00:13,520 --> 01:00:15,120
הוא מגיע לירושלים, האזור המערבי,

1312
01:00:15,120 --> 01:00:17,920
איפה שהיום פחות או יותר משרד החינוך, שער שכם באזור הזה,

1313
01:00:17,920 --> 01:00:19,320
אזור די מישורי, קרוב לחומה.

1314
01:00:20,720 --> 01:00:21,920
והוא הולך ושום דבר לא קרה,

1315
01:00:21,920 --> 01:00:24,920
ופתאום עמונים של אנשים מסתערים עליו מול הפרשים.

1316
01:00:25,520 --> 01:00:26,520
בלי סוסים.

1317
01:00:27,120 --> 01:00:30,120
עומדים ומבודדים את טיטוס.

1318
01:00:31,120 --> 01:00:34,120
והם נלכדים שם בתוך שוחות, בתוך גדרות,

1319
01:00:34,120 --> 01:00:37,320
ואומר, הוא לא היה לו פרומיל של מודיעין,

1320
01:00:37,320 --> 01:00:39,320
על מה באמת יש הכנות לקראתו.

1321
01:00:39,720 --> 01:00:41,920
ומצד שני, בעיר ידו שירו לתקוף,

1322
01:00:42,720 --> 01:00:45,120
והכינו בחוץ מלכודות לחיילים שלו.

1323
01:00:45,520 --> 01:00:49,520
זאת אומרת, הצבא צריך להבין, כדי לעשות כזה דבר,

1324
01:00:49,520 --> 01:00:50,520
אתה חייב להיות מאורגן.

1325
01:00:51,320 --> 01:00:55,120
אתה חייב להיות ממסדי עם יחידות אנדסיות,

1326
01:00:55,720 --> 01:00:58,920
עם מפקדים, עם לוחמים, עם אנשים שיכולים לעשות.

1327
01:00:59,320 --> 01:01:03,320
זה לא איזה מין פלנגה כזאת.

1328
01:01:04,320 --> 01:01:05,920
זה רחוק מזה.

1329
01:01:05,920 --> 01:01:07,920
כמו שתכף אני אתאר הרבה-הרבה יומי עבר לזה.

1330
01:01:08,720 --> 01:01:10,720
טיטוס הבין שכבר זה לא הולך, חוזר בחזרה,

1331
01:01:10,720 --> 01:01:12,120
ומחליט, וואי, העסק מסוכן.

1332
01:01:12,120 --> 01:01:13,320
הוא כמעט נהרג בהתקפה הזאת.

1333
01:01:13,320 --> 01:01:14,920
כמעט נהרג בהתקפה הזאת, מדויק.

1334
01:01:15,720 --> 01:01:17,720
אבל כמובן, תמיד יוספוס מתאר אותו,

1335
01:01:17,720 --> 01:01:20,320
איך הוא הציל את עצמו והציל את אחרים, וכולי וכולי.

1336
01:01:21,520 --> 01:01:23,720
ואז הוא מרחיק, שני ליגיונות הוא מרחיק לחלוטין,

1337
01:01:24,120 --> 01:01:25,920
וליגיון אחד הוא שם בער הזאתים.

1338
01:01:25,920 --> 01:01:26,920
למה בער הזאתים?

1339
01:01:27,520 --> 01:01:29,720
כי בין הער הזאתים לבין ער הבית ישנו...

1340
01:01:29,720 --> 01:01:30,320
תהום.

1341
01:01:30,320 --> 01:01:34,520
ישנו תהום, ישנו סוג של גבול שיגן עליו,

1342
01:01:34,520 --> 01:01:36,320
מין מכשול של עמק.

1343
01:01:36,320 --> 01:01:37,920
זאת אומרת, אם הם ירדו, אני אתקוף אותם מלמעלה.

1344
01:01:38,520 --> 01:01:41,120
הם בינתיים מכינים את המחנה הצבאי שלהם על הער הזאתים.

1345
01:01:42,120 --> 01:01:44,720
ואני מתאר את זה באופן דמיוני, אבל ממש לא דמיוני,

1346
01:01:44,720 --> 01:01:45,920
כי מטרוספוס ש...

1347
01:01:45,920 --> 01:01:49,120
הסתערו עליהם יחידה אחרי יחידה, קבוצה אחרי קבוצה,

1348
01:01:49,520 --> 01:01:51,120
היא יוצאת מהעיר העליונה,

1349
01:01:51,520 --> 01:01:55,120
והיא מסתערת, יורדת במדרון ומטפסת,

1350
01:01:55,120 --> 01:01:57,520
אני לא יודע אם אצלך פעם היא מטפסת מגת שמנים בער הזאתים.

1351
01:01:57,520 --> 01:01:59,520
זה טיפוס כזה, גם בחורים צעירים זה...

1352
01:02:00,120 --> 01:02:01,120
אתה מתנשף.

1353
01:02:01,720 --> 01:02:03,320
אבל הם מסתערים על הצבא הרומי,

1354
01:02:03,920 --> 01:02:05,520
ואני אומר, עומד שם יוחנן,

1355
01:02:06,120 --> 01:02:08,520
והמטה הכללי, יכול להיות שגם שמן נשב איתו באותה שעה,

1356
01:02:08,920 --> 01:02:12,120
הוא אומר, יחידה 55 מסתערת בעוד שתי דקות מצד ימין.

1357
01:02:12,520 --> 01:02:15,920
יחידה 34, תחכו, כשהם יהיו למטה, אתם מסתערים מפה.

1358
01:02:16,320 --> 01:02:18,320
מוציא יחידה מפה ויחידה מפה ויחידה מפה,

1359
01:02:18,920 --> 01:02:22,320
והוא אומר שהם הולכים ומסתערים, הולכים ומסתערים, ים של אנשים.

1360
01:02:22,720 --> 01:02:25,320
אגב, גם בצד השני הוא אומר, המון של אנשים.

1361
01:02:25,920 --> 01:02:28,120
רגע, כולם תהבים לשלום, מאיפה המון אנשים?

1362
01:02:28,120 --> 01:02:31,720
הוא מתחל לפני כן שהם הרגו אחד את השני, תלתילים של גביות.

1363
01:02:32,320 --> 01:02:34,520
אז הגביות האלה קמו לתחייה פתאום?

1364
01:02:34,720 --> 01:02:35,520
לכן אני מרזף.

1365
01:02:35,520 --> 01:02:37,720
למה בכלל התקוף? זאת השאלה.

1366
01:02:37,720 --> 01:02:38,920
למה לא לחכות ליד החומה?

1367
01:02:38,920 --> 01:02:41,120
ושם אתה יכול, כשהחייל מתקרב,

1368
01:02:41,720 --> 01:02:45,120
לצלוף פה עם קשת, עם אבנים, עם שמן מרותך.

1369
01:02:45,120 --> 01:02:47,520
שאלה מצוינת, והתשובה תה בצידה.

1370
01:02:48,120 --> 01:02:50,920
אני מעביר את היוזמה אליי.

1371
01:02:51,720 --> 01:02:54,720
אני גורם לאויב לחשוש.

1372
01:02:55,120 --> 01:02:58,920
והעובדה שאחרי מה שקרה ב...

1373
01:03:00,120 --> 01:03:02,520
ליד מגדלי אנשים, ישר פס פינוס מצד המערבי,

1374
01:03:02,720 --> 01:03:04,320
הוא מרחיק שני הלגיונות מחלוטין.

1375
01:03:04,800 --> 01:03:05,920
הוא פוחד.

1376
01:03:06,320 --> 01:03:08,120
הוא שם את הלגיון הסירי שם.

1377
01:03:08,560 --> 01:03:09,920
דהימות, הוא משנה כל הקונצפטיים.

1378
01:03:09,920 --> 01:03:12,720
והוא כל הזמן, מתוך שתי מטרות.

1379
01:03:13,120 --> 01:03:16,320
הם פועלים כל הזמן מתוך שתי מטרות והם פועלים ככה, באופן שיטתי.

1380
01:03:17,920 --> 01:03:20,080
זריעת איעוש בקרב החיילים הרומאיים,

1381
01:03:20,800 --> 01:03:24,640
שהם כל הזמן מרגישים אויה מתי פשוט עושים להם כל מיני תעלולים.

1382
01:03:24,640 --> 01:03:26,520
מפטים אותה, מקרבים אותה, מורגים אותה,

1383
01:03:26,520 --> 01:03:28,920
מרוצחים אותה, מסתרים עליהם, שרופים להם את המכונות.

1384
01:03:28,920 --> 01:03:29,720
וזה הדבר השני.

1385
01:03:29,720 --> 01:03:31,720
לסחוף את מכונות המלחמה.

1386
01:03:31,720 --> 01:03:34,160
כי דרך שלהם לכבוש את העיר,

1387
01:03:34,160 --> 01:03:35,800
זה דרך מכונות המלחמה.

1388
01:03:35,800 --> 01:03:39,680
אבל איך כל זה יהיה? זה יהיה רק עם חיילים, יהיה להם את האומץ,

1389
01:03:39,680 --> 01:03:41,160
יהיה להם את התעוזה,

1390
01:03:41,160 --> 01:03:43,280
תהיה להם את הנכונות להקריב.

1391
01:03:43,280 --> 01:03:47,240
ומתאר אוספוס כל הזמן, כל הזמן הקרבה של יהודים, הוא אומר,

1392
01:03:47,240 --> 01:03:49,920
אחרי שיוחנן מגוש חלב

1393
01:03:49,920 --> 01:03:54,640
שורפת אחת מהמגדלים העצומים שכמעט מתקרבים אל החומה.

1394
01:03:54,640 --> 01:03:57,640
מגדלים כאלה שנועדו לזה שחיים את הפסולים,

1395
01:03:57,680 --> 01:03:58,720
ואז יעבור את החומה.

1396
01:03:58,720 --> 01:04:02,080
בדיוק, בדיוק, הם קודם כל יורים, יורים ארטילריה מהמגדל.

1397
01:04:02,080 --> 01:04:06,320
אפשר להגיד, זה כמו חדר מדרגות מעץ שמקרבים אל החומה.

1398
01:04:06,320 --> 01:04:07,120
ואז יוצאים ממנו.

1399
01:04:07,120 --> 01:04:08,520
וזה בנוי מעצים.

1400
01:04:08,520 --> 01:04:10,400
והעצים עזלו.

1401
01:04:10,400 --> 01:04:13,600
במרחק של קילומטרים ירושלים אי אפשר למצוא עץ.

1402
01:04:13,600 --> 01:04:16,240
הוא אומר, החיילים הרומאים התייאשו,

1403
01:04:16,240 --> 01:04:19,640
ככה הוא אומר, החזם ייאוש, ככה כותב יוספוס,

1404
01:04:19,640 --> 01:04:22,880
שלא יכלו יותר למצוא עצים, וגם יום חונות הם לא יצליחו.

1405
01:04:22,920 --> 01:04:24,200
מאוז היהודים.

1406
01:04:24,200 --> 01:04:26,400
הוא כותב מה הייאוש של היהודים.

1407
01:04:26,400 --> 01:04:28,120
ייאוש גורם לך להתאבד,

1408
01:04:28,120 --> 01:04:30,840
ייאוש גורם לך לעשות מעשים לא מחושבים.

1409
01:04:30,840 --> 01:04:33,560
הם מחושבים, הם מתוכננים,

1410
01:04:33,560 --> 01:04:36,320
הם יוזמים כל הזמן, אתה קורא?

1411
01:04:36,320 --> 01:04:39,440
זה מורשת קרב, זו מורשת קרב.

1412
01:04:39,440 --> 01:04:41,400
מה עשו ההיסטוריונים, מה עשו הקלומניקים?

1413
01:04:41,400 --> 01:04:45,600
לקחו את הגיבורים האלה והפכו אותם לסיכרים,

1414
01:04:45,600 --> 01:04:49,640
לקנאים, לבריונים, לצמאי דם וכו', וכו',

1415
01:04:49,640 --> 01:04:50,280
לכל מיני דברים.

1416
01:04:50,320 --> 01:04:51,960
קורו יוספוס, אז בעצם...

1417
01:04:51,960 --> 01:04:57,680
אז זהו, תראה, הבעיה היא שחיברו כל מיני דברים קשורים ולא קשורים בחזל,

1418
01:04:57,680 --> 01:05:00,480
והפכו, בחזל אני אומר, איפה יש מלחמת אחים בחזל? איפה? תראו לי.

1419
01:05:01,840 --> 01:05:03,000
שרופי הסמים.

1420
01:05:03,000 --> 01:05:05,000
שרופי הסמים זה לא מלחמת אחים.

1421
01:05:05,000 --> 01:05:08,680
פה יש את ההיכר הבתי, שאומר שאילו לא היו שרופים את הסמים,

1422
01:05:08,680 --> 01:05:10,200
בין מה נתיח אומר שמה,

1423
01:05:10,200 --> 01:05:13,120
לא היו מסרן גשמאון לקרבה,

1424
01:05:13,120 --> 01:05:16,080
לא היו מוסרים את גופם לקרבה, אין פה אין מה לאכול חבר'ה.

1425
01:05:17,080 --> 01:05:22,480
לחזית, למלחמה, למסור נפש, זאת השעה, זה לא השעה לאכול.

1426
01:05:22,480 --> 01:05:26,080
אנחנו חייבים לאכול, ברגע שהטיטוס יברח, מפה יהיה אוכל.

1427
01:05:26,080 --> 01:05:29,080
אבל אם אנחנו נשב כאן, טיטוס יהיה פה וישחט אותנו שמינים.

1428
01:05:29,080 --> 01:05:34,080
אז מה שאתה בעצם אומר זה שהסיבה לשריפת הסמים זה בשביל לגרום לעם לנצל לקרוב?

1429
01:05:34,080 --> 01:05:37,080
ככה מתאר, אני אגב מפקפק, אני ברשותך, אני קצת מפקפק,

1430
01:05:37,080 --> 01:05:42,280
לדעתי כל הסיפור של שריפת הסמים גלש יוספוס לתוך חזל,1431
01:05:43,280 --> 01:05:47,280
אני אומר פה משהו קצת נועז, אבל הוא לא רחוק מהאפשרויות.

1432
01:05:47,280 --> 01:05:52,280
מאיפה, יש הרבה דברים שהם מאוד דומים, כמו לדוגמה נבואת הקיסרות של ריבאז.

1433
01:05:52,280 --> 01:05:56,280
זה מופיע אחד לאחד אצל יוספוס, שהוא זה שניבא את הקיסרות.

1434
01:05:56,280 --> 01:06:01,280
ויוספוס לכל הדעות נכתב לפני באב ליגיטין בכמה מאות שנים.

1435
01:06:01,280 --> 01:06:05,280
אז זה לא מן הנמנע וזה לא כפירה בשום דבר.

1436
01:06:05,280 --> 01:06:08,280
זאת אומרת, היא הרגה, מישהו אומר וואו, אתה לא הרגה,

1437
01:06:08,280 --> 01:06:11,280
חזל הם לא היסטוריונים, הגדות חזל זה משהו מאוד יפה,

1438
01:06:11,280 --> 01:06:14,280
זה דבר שלא מחייב, זה רבי שמואל הנגיד, זה אחרים, אין פה...

1439
01:06:14,280 --> 01:06:19,280
שוב, זה לא הנושא. אבל אני רוצה לחזור אל העניין עצמו.

1440
01:06:19,280 --> 01:06:21,280
אני רוצה לך לסרוף להם את זה, באותו שעה,

1441
01:06:21,280 --> 01:06:24,280
שמעון בר גאורה בצד המערבי, שהוא מגדל כל העירי העליונה,

1442
01:06:24,280 --> 01:06:27,280
יש לו יחידה יותר גדולה, הוא גם כנראה מנהיג הרבה יותר משמעותי,

1443
01:06:27,280 --> 01:06:29,280
יש לו ניסיון צבאי מלפניכן,

1444
01:06:31,280 --> 01:06:35,280
הוא שולח את החיילים שלו שמסתערים על המכונות בחוץ עם לפידים של אש,

1445
01:06:35,280 --> 01:06:38,280
הרומאים באים מהמכונות שלהם להגן,

1446
01:06:38,280 --> 01:06:41,280
הם תוקפים את החיילים הרומאים מחוץ לחומה.

1447
01:06:41,280 --> 01:06:43,280
החיילים הרומאים בורחים למכונות שלהם,

1448
01:06:43,280 --> 01:06:46,280
הם רוטפים אחרי הרומאים עד המכונות שלהם.

1449
01:06:46,280 --> 01:06:48,280
אבל המכונות נשארות בין תשפעות.

1450
01:06:48,280 --> 01:06:52,280
לא, הם שורפים להם אותם. הרוטפים הופכים לנרדפים.

1451
01:06:52,280 --> 01:06:55,280
זה היה הכוח של המרד הזה.

1452
01:06:55,280 --> 01:06:59,280
עכשיו, בכל זאת, בסופו של דבר, לצערנו הרב,

1453
01:06:59,280 --> 01:07:02,280
רומא לא נכנעה, באותה שעה היא לא נכנעה.

1454
01:07:02,280 --> 01:07:06,280
אבל הייתה פרמירה מאוד ברורה של יהודים, אנחנו לא פושטים את הצבא.

1455
01:07:06,280 --> 01:07:09,280
אנשים פה אומר שהלו ואחרים אומרים למה לא פשטתם את הצבא?

1456
01:07:09,280 --> 01:07:13,280
תבין, בשואה, מה לימדו את היהודים במשרפות?

1457
01:07:13,280 --> 01:07:15,280
איך מברכים על שמתים?

1458
01:07:15,280 --> 01:07:18,280
איך אני מגדיר תמיד את ההבדל בין,

1459
01:07:18,280 --> 01:07:20,280
אני אומר לסטודנטים שלי,

1460
01:07:20,280 --> 01:07:23,280
מכל הקורס שלי על התקופה הילניסטית, המדינה החשמונאית,

1461
01:07:23,280 --> 01:07:25,280
אני רוצה שתזכרו משפט אחד.

1462
01:07:25,280 --> 01:07:29,280
מטיטיהו לימד את עם ישראל לעבור מ-ייערג ועל יעבור,

1463
01:07:29,280 --> 01:07:31,280
ל-יהרוג ועל יעבור.

1464
01:07:31,280 --> 01:07:34,280
אני אומר להם, זהו, מי שיודע את המשפט הזה זה מאה.

1465
01:07:34,280 --> 01:07:37,280
זה כל הקורס, זו כל התקופה.

1466
01:07:37,280 --> 01:07:39,280
זאת אומרת, הרבה פעמים שאתה...

1467
01:07:39,280 --> 01:07:43,280
אני כאקדמי צריך לשאול אותם עוד כמה שאלות,

1468
01:07:43,280 --> 01:07:45,280
אבל אני חושב שזה מתחיל מטבע.

1469
01:07:45,280 --> 01:07:47,280
ברור שזה בצחוק, אבל...

1470
01:07:47,280 --> 01:07:52,280
בדרך כלל הסוגיה הלכתית זה איזה מצוות מותר למות עליהן.

1471
01:07:52,280 --> 01:07:55,280
עכשיו, יהודי ציוני אמר לשנות את עצמו,

1472
01:07:55,280 --> 01:08:00,280
איזה מצוות אני הורג ולא מת עליהן,

1473
01:08:00,280 --> 01:08:04,280
או הורג ולא עובר על מה שמבקש ממני לעשות.

1474
01:08:04,280 --> 01:08:06,280
נגיד, אם אתה מבקש ממני עכשיו לאכול חזיר,

1475
01:08:06,280 --> 01:08:09,280
אז אולי קודם כול אני ארוג אותך.

1476
01:08:09,280 --> 01:08:10,280
למה שאני אהרג?

1477
01:08:10,280 --> 01:08:12,280
כשאתה תהיה ארג, או לפחות שאתה תקבל.

1478
01:08:12,280 --> 01:08:15,280
אני נגיש פה לסוגיה אחרת, למוות על מצוות השיא.

1479
01:08:15,280 --> 01:08:17,280
נגיד שאני בשואה ואני שוקל רק 40 קילו,

1480
01:08:17,280 --> 01:08:20,280
אבל מה, אני לא יכול לנתת איזה אצבע בעין קטנה,

1481
01:08:20,280 --> 01:08:22,280
שתכאב אחר כך לחייל הגרמני,

1482
01:08:22,280 --> 01:08:24,280
לפני שהוא יורה בי בראש מלוגר,

1483
01:08:24,280 --> 01:08:26,280
ממנו ירע לי בראש מלוגר.

1484
01:08:26,280 --> 01:08:29,280
למה להגיד, לדבר הזה אני עוצר,

1485
01:08:29,280 --> 01:08:31,280
ואני אומר לו, אני לא מוכן, אני מוכן שתהרוג אותי.

1486
01:08:31,280 --> 01:08:33,280
למה? למה להתקפות?

1487
01:08:33,280 --> 01:08:35,280
זאת תפיסה של יהודים גלוטים.

1488
01:08:35,280 --> 01:08:40,280
זאת אומרת, ישנו שיר מופלא של לאו אצפי גרינברג,

1489
01:08:40,280 --> 01:08:42,280
פואמה, שקרה קבר ביער.

1490
01:08:44,280 --> 01:08:47,280
והוא מתאר שם את היהודי בלב היער,

1491
01:08:47,280 --> 01:08:49,280
חרד, כאילו, שבא אליו הקוזק,

1492
01:08:49,280 --> 01:08:54,280
האיוון, והוא מפשיט את כל גופו ביער המושלג.

1493
01:08:54,280 --> 01:08:57,280
הוא אומר, והוא משליך את הקרדום שלו לידו,

1494
01:08:57,280 --> 01:08:59,280
והוא לא חושש שהיהודים ירים את הקרדום.

1495
01:08:59,280 --> 01:09:02,280
אז בפרק הרביעי, בשיר הרביעי,

1496
01:09:02,280 --> 01:09:04,280
שהוא מתאר את הבן של היהודי הזה,

1497
01:09:04,280 --> 01:09:07,280
הבן הנוקם, שהוא אומר,

1498
01:09:10,280 --> 01:09:14,280
כותב שם, ברוך אבך כי אז,

1499
01:09:14,280 --> 01:09:17,280
כן, על הבן, הבן בא, יש לו נקם, יש לו...

1500
01:09:17,280 --> 01:09:19,280
זה דור אחר, זה הדור שלנו.

1501
01:09:19,280 --> 01:09:22,280
זה דור התקומה, שיש כאלה שמנסים להחליש אותנו בחזרה,

1502
01:09:22,280 --> 01:09:24,280
להיות חזקים, איך אמר פעם איזה,

1503
01:09:24,280 --> 01:09:26,280
על פיקוד גייצור, אני חושב, אמר,

1504
01:09:26,280 --> 01:09:28,280
מספיק, ניצחנו.

1505
01:09:28,280 --> 01:09:31,280
זאת אומרת, הפכו את ההפסד לסוג של אידיאל.

1506
01:09:31,280 --> 01:09:33,280
הוא די בצלת, נזרק מצה,

1507
01:09:33,280 --> 01:09:35,280
אחרי מלחמת לבלנו שנייה.

1508
01:09:35,280 --> 01:09:37,280
שמו אותו ראש...

1509
01:09:37,280 --> 01:09:39,280
אבל הוא סימפטום.

1510
01:09:39,280 --> 01:09:41,280
אבל הוא סימפטום.

1511
01:09:42,280 --> 01:09:44,280
זה פקד בסיס צלים, סליחה, לא רשמתי.

1512
01:09:44,280 --> 01:09:45,280
בסדר, אבל אני...

1513
01:09:45,280 --> 01:09:46,280
לא קודם מדבר עם כסלוף.

1514
01:09:46,280 --> 01:09:50,280
הבאתי את השם שלו כסימפטום של קלקול בתפיסה.

1515
01:09:51,280 --> 01:09:53,280
אנחנו נמצאים בדור אחר,

1516
01:09:53,280 --> 01:09:56,280
בדור אחר שמנחיל רוח של גבורה,

1517
01:09:56,280 --> 01:09:58,280
רוח של עמידה,

1518
01:09:58,280 --> 01:09:59,280
של מלחמה לירושלים,

1519
01:09:59,280 --> 01:10:00,280
הטיפה דמינו אחרונה,

1520
01:10:00,280 --> 01:10:02,280
שיכול להיות שאתם שרפו לנו את המקדש,

1521
01:10:02,280 --> 01:10:04,280
אבל אתם תשלמו לזה מחיר מאוד מאוד כבד.

1522
01:10:04,280 --> 01:10:06,280
ורומא שלמה מחיר מאוד כבד,

1523
01:10:06,280 --> 01:10:08,280
היא מאוד מאוד התאדרה,

1524
01:10:08,280 --> 01:10:10,280
איך תיאר לי...

1525
01:10:10,280 --> 01:10:13,280
זאת אומרת, את התחושה הזאת של

1526
01:10:13,280 --> 01:10:16,280
לבוא לרומא ולראות שם את שער טיטוס,

1527
01:10:16,280 --> 01:10:18,280
סיפר לי אתמול איזה קצין,

1528
01:10:18,280 --> 01:10:19,280
זה על שער טיטוס.

1529
01:10:19,280 --> 01:10:20,280
כן.

1530
01:10:20,280 --> 01:10:22,280
סיפר לי קצין בחל האוויר התקשר אלי,

1531
01:10:22,280 --> 01:10:23,280
תדמה לי, מישהו שקנת הספר,

1532
01:10:23,280 --> 01:10:24,280
מישהו ממושב זרחיה,

1533
01:10:24,280 --> 01:10:27,280
מתקשר אלי, אומר לי, אני חייב לדבר איתך.

1534
01:10:27,280 --> 01:10:29,280
הספר הזה טלטל אותו.

1535
01:10:29,280 --> 01:10:30,280
זאת אומרת, תמיד אני בא אליהם,

1536
01:10:30,280 --> 01:10:32,280
אני אומר, אני מתבייש שכתבתי את הספר הזה,

1537
01:10:32,280 --> 01:10:34,280
ספר שהייתי כותב אותו הרבה יותר טוב,

1538
01:10:34,280 --> 01:10:38,280
אבל הספר הזה נכתב במשיחת קולמוס.

1539
01:10:38,280 --> 01:10:41,280
אני אומר שוב, זה שבועיים של כתיבה,

1540
01:10:41,280 --> 01:10:43,280
ימים ולילות, ישבתי וכתבתי, ישבתי וכתבתי,

1541
01:10:43,280 --> 01:10:46,280
כמובן, הכול, כמו שאני כותב, הכול ממוסמך,

1542
01:10:46,280 --> 01:10:49,280
עם מחקרים וכולי וכולי, אפשר לראות, הכול עם מחקרים.

1543
01:10:49,280 --> 01:10:50,280
אומרים זה קרי, אבל זה עם הערות שלהם.

1544
01:10:50,280 --> 01:10:52,280
כן. אני לא מבטא על זה.

1545
01:10:52,280 --> 01:10:53,280
אני עכשיו כותב ספר אחר,

1546
01:10:53,280 --> 01:10:55,280
ערימות של הערות שלהם.

1547
01:10:55,280 --> 01:10:57,280
למה? אני יודע, בן ארי, בטח הוא מדבר שטויות.

1548
01:10:57,280 --> 01:10:59,280
אף אחד לא יאמין לי, הוא קיצוני.

1549
01:10:59,280 --> 01:11:01,280
אבל לכן אני ממשמח את עצמי...

1550
01:11:01,280 --> 01:11:02,280
הוא מחליש הריטריים לבריכת גאודה.

1551
01:11:02,280 --> 01:11:03,280
כן, לדוגמה, כן.

1552
01:11:03,280 --> 01:11:05,280
לכן אני ממשמח את עצמי...

1553
01:11:06,280 --> 01:11:07,280
לדעת.

1554
01:11:07,280 --> 01:11:09,280
טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו,

1555
01:11:09,280 --> 01:11:11,280
לכל הדברים, עד היסוד לפעמים, אני אומר,

1556
01:11:11,280 --> 01:11:12,280
איזה מטורף, איך אתה מבסס בזמן?

1557
01:11:12,280 --> 01:11:15,280
הרי זה מצוין, אני הולך אל הקור של הציטוט,

1558
01:11:15,280 --> 01:11:17,280
עד שאני לא מגיע ליסוד שלו, ואימין,

1559
01:11:17,280 --> 01:11:18,280
ככה אני עובד.

1560
01:11:18,280 --> 01:11:20,280
אבל בכל זאת, אני אקטע במשיחת קולמוס,

1561
01:11:20,280 --> 01:11:22,280
כמו שירו, מתאר לי,

1562
01:11:22,280 --> 01:11:24,280
הוא אומר, הייתי עם הבנות שלי בשער טיטוס ברומא,

1563
01:11:24,280 --> 01:11:27,280
ואני שומע שם איזה מדריך תיירים,

1564
01:11:27,280 --> 01:11:29,280
מתאר משהו על היהודים.

1565
01:11:29,280 --> 01:11:31,280
הוא אומר לי, זה עוצמה.

1566
01:11:31,280 --> 01:11:33,280
הם הכריבו הרי את כל העולם כולו.

1567
01:11:33,280 --> 01:11:36,280
כמה עמים זכו לשער טיטוס ברומא.

1568
01:11:36,280 --> 01:11:39,280
זאת אומרת, השער ההשפלה הזה,

1569
01:11:39,280 --> 01:11:41,280
שער הכבוד שלנו,

1570
01:11:41,280 --> 01:11:45,280
אנחנו מה שנלחמת על חירותה.

1571
01:11:45,280 --> 01:11:47,280
ואני חושב שאולי בזה נסיים,

1572
01:11:47,280 --> 01:11:49,280
כי אני באמת כבר עייף.

1573
01:11:49,280 --> 01:11:51,280
ומצד שני, אתה אומר בעצם ש...

1574
01:11:51,280 --> 01:11:53,280
בדרך כלל, כשכיסר קולשה,1575
01:11:53,280 --> 01:11:54,280
הוא קבע שזה אזור,

1576
01:11:54,280 --> 01:11:56,280
נגיד את אפריקה, אז הוא קרא לעצמו אפריקנוס.

1577
01:11:56,280 --> 01:11:57,280
אבל לא יהודהיקוס.

1578
01:11:57,280 --> 01:11:58,280
אבל לא יהודהיקוס.

1579
01:11:58,280 --> 01:12:00,280
מצד אחד, הם סמכו שהם השפילו אותנו,

1580
01:12:00,280 --> 01:12:02,280
ושהם ביזו אותנו ושהם הכריבו את המקדש.

1581
01:12:02,280 --> 01:12:03,280
אבל זה היה...

1582
01:12:03,280 --> 01:12:05,280
מצד שני, הם אמרו לעצמם,

1583
01:12:05,280 --> 01:12:07,280
מגיע לנו כמה צלשים,

1584
01:12:07,280 --> 01:12:09,280
לא נצרף את יהודה לשם שלנו,

1585
01:12:09,280 --> 01:12:11,280
אבל ניתן לעצמנו צלש, נבנה שער.

1586
01:12:11,280 --> 01:12:12,280
זה היה סינז ישראל,

1587
01:12:12,280 --> 01:12:13,280
האנטישמיות הרומית.

1588
01:12:13,280 --> 01:12:16,280
אגב, אשמה, דיברת קודם על מנחם שטרן,

1589
01:12:16,280 --> 01:12:17,280
פרופ' מנחם שטרן,

1590
01:12:17,280 --> 01:12:19,280
אז יש לו מאמר על סינז ישראל ברומא.

1591
01:12:19,280 --> 01:12:21,280
או פרופ' מנחם שטרן,

1592
01:12:21,280 --> 01:12:22,280
או הגדול שבכולם,

1593
01:12:22,280 --> 01:12:23,280
על כל המקורות שלו,

1594
01:12:23,280 --> 01:12:25,280
ספרוזם, פילולוג,

1595
01:12:25,280 --> 01:12:27,280
הוא חוקר דגול, דגול,

1596
01:12:27,280 --> 01:12:28,280
באמת, איזו עבידה,

1597
01:12:28,280 --> 01:12:29,280
איזו עבידה,

1598
01:12:29,280 --> 01:12:31,280
בין שישים וחמש בסך הכול.

1599
01:12:31,280 --> 01:12:35,280
כל הכתיבה המחקרית שלו עד עמדה לפניו.

1600
01:12:35,280 --> 01:12:36,280
פרויקטים אדירים,

1601
01:12:36,280 --> 01:12:37,280
יש כאלה שישכחים עוד,

1602
01:12:37,280 --> 01:12:39,280
אני אשמרתי להמשיך חלק מהפרויקטים שלו,

1603
01:12:39,280 --> 01:12:43,280
אבל עבידה מאוד גדולה לאר ישראל,

1604
01:12:43,280 --> 01:12:44,280
צער מאוד מאוד גדול,

1605
01:12:44,280 --> 01:12:45,280
אתה תמיד מזכיר אותו,

1606
01:12:45,280 --> 01:12:47,280
את היהודי החם הזה,

1607
01:12:47,280 --> 01:12:49,280
יהודי חם, אתה תמיד מזכיר.

1608
01:12:49,280 --> 01:12:53,280
נשים באמת בתיאור הפרק את הקישור לרכשת החוברת הזאת,

1609
01:12:53,280 --> 01:12:54,280
כי עדיין ניתן לרכוש אותה,

1610
01:12:54,280 --> 01:12:56,280
לי שמנה מהדורה מוקדמת,

1611
01:12:56,280 --> 01:12:57,280
אבל כל שנה אני באמת,

1612
01:12:57,280 --> 01:12:58,280
באתי לפגש איתך,

1613
01:12:58,280 --> 01:13:00,280
כי כל שנה אני קורא את החוברת,

1614
01:13:00,280 --> 01:13:03,280
וכל שנה שמתי לך את מי בתישה בעב איזה מין מנהג,

1615
01:13:03,280 --> 01:13:06,280
להקשיב לשלוש שעות שעשית ברדיו גלי ישראל.

1616
01:13:06,280 --> 01:13:07,280
נראה לי יותר מדי.

1617
01:13:07,280 --> 01:13:10,280
לא, לא, דווקא זה מסדר את הראש,

1618
01:13:10,280 --> 01:13:11,280
ולי כמורה להיסטוריה זה מאוד עוזר,

1619
01:13:11,280 --> 01:13:13,280
אבל אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1620
01:13:13,280 --> 01:13:14,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1621
01:13:14,280 --> 01:13:15,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1622
01:13:15,280 --> 01:13:16,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1623
01:13:16,280 --> 01:13:17,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1624
01:13:17,280 --> 01:13:18,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1625
01:13:18,280 --> 01:13:19,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1626
01:13:19,280 --> 01:13:20,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1627
01:13:20,280 --> 01:13:21,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1628
01:13:21,280 --> 01:13:22,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1629
01:13:22,280 --> 01:13:23,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1630
01:13:23,280 --> 01:13:24,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1631
01:13:24,280 --> 01:13:25,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1632
01:13:25,280 --> 01:13:26,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1633
01:13:26,280 --> 01:13:27,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1634
01:13:27,280 --> 01:13:28,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1635
01:13:28,280 --> 01:13:29,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1636
01:13:29,280 --> 01:13:30,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1637
01:13:30,280 --> 01:13:31,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1638
01:13:31,280 --> 01:13:32,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1639
01:13:32,280 --> 01:13:33,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1640
01:13:33,280 --> 01:13:34,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1641
01:13:34,280 --> 01:13:35,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1642
01:13:35,280 --> 01:13:36,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1643
01:13:36,280 --> 01:13:37,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1644
01:13:37,280 --> 01:13:38,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1645
01:13:38,280 --> 01:13:39,280
אני מאמין שגם למעזרים שלנו,

1646
01:13:39,280 --> 01:13:42,280
יש שותף לזה גם בקריאה, גם בלימוד.

1647
01:13:42,280 --> 01:13:43,280
אגב, אני מזמין גם,

1648
01:13:43,280 --> 01:13:46,280
אי אפשר לצפות בהרצאה מצולמת שלי,

1649
01:13:46,280 --> 01:13:48,280
כולל סרטונים, כולל מצגות,

1650
01:13:48,280 --> 01:13:49,280
גם זה אי אפשר,

1651
01:13:49,280 --> 01:13:51,280
או אפשר דרך הפייסבוק שלי,

1652
01:13:51,280 --> 01:13:52,280
כישור, דרך התלתר שלי.

1653
01:13:52,280 --> 01:13:53,280
אנחנו נעשים בתיאור של הפרק.

1654
01:13:53,280 --> 01:13:54,280
בסדר.

1655
01:13:54,280 --> 01:13:56,280
שוב, יום תשע בעבר,

1656
01:13:56,280 --> 01:13:57,280
הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה לעשות,

1657
01:13:57,280 --> 01:13:59,280
יחד עם מצום וזה,

1658
01:13:59,280 --> 01:14:00,280
אבל זה אחלה דבר נראה לי,

1659
01:14:00,280 --> 01:14:02,280
שאפשר להתחבר דרכו.

1660
01:14:02,280 --> 01:14:03,280
תודה, תודה לך, תמיר.

1661
01:14:03,280 --> 01:14:04,280
תודה.

1662
01:14:04,280 --> 01:14:05,280
חב-טוב.